Sunteți pe pagina 1din 4

Sumar Krefeld iunie 2002

Sumar video adunări Krefeld – iunie 2002

Preaiubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbeşte fratele Frank,


din Centrul Misionar din Krefeld, Germania. Întotdeauna este o
bucurie şi un privilegiu de a împărtăşi câteva lucruri cu voi, cei din
toată lumea. Prin harul lui Dumnezeu ajungem acum la poporul lui
Dumnezeu de pe toate cele cinci continente. Slujim în 16 limbi, în
135 de ţări.
Din nou în acest ultim week-end, am avut aici oameni din
multe naţiuni, şi am avut adunări minunate. Tinerii şi-au rededicat
vieţile Domnului. De obicei eu aduc informaţii noi de pe terenul
spiritual şi despre Israel. Acum trebuie să ne ocupăm de partea
profetică ce se referă la Uniunea Europeană care, fără nici o îndoială,
conform profeţiei biblice, este al patrulea imperiu pe care Daniel l-a
văzut în cap. 2, cap. 7, şi este ultima puterea mondială ce va domni
peste întregul pământ.
După al doilea război mondial am avut două superputeri, apoi
cu circa 10 ani în urmă, una din ele nu a mai fost şi a rămas cealaltă.
Din 11 septembrie 2001 putem spune că această superputere a primit
o lovitură. Toată lumea ştie că pământul nu va mai fi la fel. Dar noi
înţelegem că trăim foarte aproape de revenirea Domnului, şi
evanghelia trebuie predicată. Trebuie să răsune ultima chemare. Şi
eu, fratele Frank, cred că William Branham a fost trimis cu mesajul
Cuvântului lui Dumnezeu promis pentru poporul lui Dumnezeu în
timpul nostru. Dumnezeu l-a folosit ca să ne arate prin descoperire
divină înţelesul părţii profetice a Scripturii, a tuturor simbolurilor
care se găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu.
Citim în Apocalipsa 17 despre 10 coarne, despre fiară, despre
femeia care călăreşte pe fiară, despre Babilonul cel mare. Citim în
Daniel despre patru imperii, iar ultimul este imperiul roman care a
început în anul 31 înainte de Hristos. Iar acum acest imperiu se ridică
din nou, şi toată lumea vorbeşte despre globalizare. Dacă intri în
partea profetică a Scripturii, se spune că ultima fiară – care este
ultima putere mondială – are 7 capete şi 10 coarne. Şi conform

1
Sumar Krefeld iunie 2002

Apocalipsa 17, cele 10 coarne vor urî curva. Spune aici în Apocalipsa
17:16 „Cele zece coarne ale fiarei, pe care le-ai văzut, vor urî pe
curvă, o vor pustii, şi o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mânca, şi o
vor arde cu foc.” [King James Version] Mulţi ani am auzit despre
G7. Cele şapte mari puteri, unite ca într-un club având control asupra
comerţului mondial. G7… Apoi s-a alăturat şi Rusia, ca a opta
putere, pentru că au vrut să fie incluşi şi ei în acest ultim program.
Cu doar câţiva ani în urmă, mai ales preşedintele USA, dar şi ceilalţi
mai mult sau mai puţin, priveau la Rusia ca la imperiul Celui Rău,
dar acum toate lucrurile s-au schimbat. Şi numai cu câţiva ani în
urmă domnului Putin i-a fost teamă că NATO va veni prea aproape
de ei, iar acum se alătură chiar şi el însuşi. Noi nu mai avem numai
Tratatul Roman semnat în 27 Martie 1957 de reprezentanţii
Germaniei, Franţei şi Italiei. De curând, în 22 mai, ei au semnat din
nou la Roma, privitor la globalizare, privitor la eforturile comune în
lupta împotriva terorismului. Totul se mişcă în direcţia corectă. Cei
din blocul de Est care erau împotriva Vestului, se unesc acum. Am
fost surprins când am citit că Slovenia este a zecea ţară care se uneşte
cu Alianţa Atlantică. Când am citit numărul „10”, a fost ca o
descoperire divină. A trebuit să citesc Apocalipsa 17 – cele 10
coarne. Dacă mergeţi la simbolurile părţii profetice din Scriptură,
capetele au hotărât, dar coarnele vor împunge când vine timpul.
Scriptura spune aici în versetul 17: „Căci Dumnezeu le-a pus în
inimă să-I aducă la îndeplinire planul Lui: să se învoiască pe deplin
şi să dea fiarei stăpânirea lor împărătească, până se vor îndeplini
cuvintele lui Dumnezeu.” Acele ţări care se opuneau vestului, trebuie
să se supună, să-şi dea puterea lor acestei ultime puteri mondiale. Şi
asta se întâmplă chiar acum. De aceea putem spune în adevăr:
profeţia biblică se împlineşte în faţa ochilor noştri. Putem privi la
Israel, putem privi oriunde, şi să credem că Dumnezeu a ştiut toate
lucrurile dinainte. De fapt Dumnezeu a hotărât deja din veşnicie ceea
ce se va întâmpla în decursul timpului.
Preaiubiţi fraţi şi surori, dragi prieteni, eu vă spun în numele
Domnului că suntem foarte, foarte aproape de a doua venire a lui
Hristos, şi de aceea trebuie dată ultima chemare, trebuie predicată
adevărata evanghelie a lui Isus Hristos, şi trebuie să fie evanghelia

2
Sumar Krefeld iunie 2002

veşnică, o restituire a tuturor lucrurilor, înainte de revenirea lui


Hristos. Căci Hristos rămâne în ceruri până la vremea reaşezării din
nou a tuturor lucrurilor, Fapte 3:19–21. Apoi avem promisiunea că
Dumnezeu va trimite un proroc înaintea venirii zilei Domnului. Dacă
Domnul Isus Hristos ar sta pe scaunul acesta El ar spune că aceste
cuvinte din Scriptură s-au împlinit deja. Cum a spus Domnul nostru
despre slujba lui Ioan botezătorul, în Mat. 11:10. Astăzi, El ar spune
că Dumnezeu a trimis un premergător. Şi mie nu-mi e ruşine să spun
că singura persoană pe care am cunoscut-o pe pământ – şi eu cunosc
toţi evangheliştii începând din 1949 când am fost botezat în Duhul
Sfânt – eu sunt o parte a mişcărilor ce au fost pe pământ – este numai
unul care a putut spune: „în 7 mai 1946 am primit un vizitator din
cer”. Îngerul a venit jos, lumina supranaturală a intrat în cameră. A
fost William Branham. El a fost un om trimis de Dumnezeu. A primit
însărcinarea, şi i s-a spus: „Aşa cum Ioan botezătorul a fost trimis să
premeargă prima venire a lui Hristos, ţie îţi este dat un mesaj din
Cuvântul lui Dumnezeu, care va premerge a doua venire a lui
Hristos.” L-am cunoscut pe el şi slujba lui, timp de zece ani. Şi nu
trebuie să ascund acest lucru: toţi ceilalţi evanghelişti nu au informat
lumea despre lucrurile supranaturale pe care le-a făcut Dumnezeu
împlinind Scriptura în timpul nostru. Sunt răspunzător înaintea
Dumnezeului Atotputernic, să dau această informaţie, şi anume: că în
timpul nostru a fost o slujbă ce ne cheamă înapoi la învăţăturile
originale ale Cuvântului lui Dumnezeu, punând temelia originală aşa
cum a fost pusă de apostolul Pavel, botezând aşa cum a botezat el,
învăţând aşa cum a învăţat el. Totul trebuie reaşezat.
Preaiubiţilor, prin harul lui Dumnezeu noi suntem acum în
procesul de a atinge întregul pământ cu mesaje deosebite care au fost
trimise peste tot prin satelit, în limbi diferite. Fie ca binecuvântările
bogate ale lui Dumnezeu să fie asupra voastră. Fie ca Dumnezeu să
aibă calea Lui cu noi toţi. Voia lui să se facă pe pământ aşa cum se
face în ceruri.
Preaiubiţilor, eu cred că veţi înţelege că eu nu vorbesc despre
mine, ci vorbesc în numele Domnului. Acesta este timpul lui
Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, ca acesta să recunoască
Scriptura profetică, şi să vadă împlinirea acesteia la fiecare nivel, fie

3
Sumar Krefeld iunie 2002

din punct de vedere spiritual cu Israel, cu Comunitatea Europeană, cu


toate aceste lucruri care se petrec acum. Se poate striga: „Iată Mirele
vine, ieşiţi-i în întâmpinare.” Acesta este timpul chemării afară,
timpul pregătirii, ca biserica Mireasă să fie gata când vine Mirele.
Dumnezeu să vă binecuvânteze.