Sunteți pe pagina 1din 4

Sumar video Krefeld – septembrie 2002

Sumarul adunărilor de la Krefeld


septembrie 2002
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, fraţi slujitori din diferite
ţări, vă salut în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos.
Sper că totul este bine cu voi şi cu slujba pe care Domnul v-a dat-
o.
Privim înapoi la ultimul week-end cu mulţumire – cum
ştiţi, în fiecare primă sâmbătă şi duminică a lunii noi avem
adunări deosebite în Centrul Misionar. De data asta au fost fraţi
de diferite naţionalităţi. Predicile au fost traduse în zece limbi, şi
Domnul ne-a binecuvântat foarte mult.
Noi suntem mulţumitori că ştim în ce timp trăim şi că
suntem „ la zi” în Împărăţia lui Dumnezeu. Este numai harul lui
Dumnezeu. În timpul său, Moise a spus în Exod 33: „Doamne,
dacă am găsit har în faţa Ta, arată-mi căile Tale.” Când Domnul
nostru a fost pe pământ, El a plâns pentru Ierusalim, pentru că
poporul Lui nu a recunoscut timpul şi mesajul. Ei nu au
recunoscut că venise Acela pe care ei aşteptau să-L vadă, Hristos
– Mesia. Şi Scriptura spune în Ioan 1 că El a venit la ai Săi, şi ai
Săi nu L-au primit. Apoi în istoria bisericii nou testamentale,
întotdeauna a fost doar o rămăşiţă care a primit trezirea trimisă de
Dumnezeu în timpul lor. La fel este şi în timpul nostru. Nu marea
masă de oameni primeşte ceea ce Dumnezeu are de oferit, ci aceia
care au fost rânduiţi înainte de întemeierea lumii, şi ei primesc
mesajul lui Dumnezeu, ei sunt aceia care vor fi veşnic cu El,
pentru că ei cred Cuvântul Său făgăduit.
Aş vrea să vă împărtăşesc câteva lucruri din slujba
mondială. Noi avem ştiri că Dumnezeu binecuvântează peste tot,
iar predicile şi broşurile sunt traduse în multe limbi, astfel că
mesajul acestui ceas este dat oamenilor ca ei să poată să cunoască
ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Eu cred în slujba
fratelui Branham aşa cum cred în slujba lui Ioan Botezătorul, a lui

1
Sumar video Krefeld – septembrie 2002

Petru sau a lui Pavel. Eu cred în toate slujbele rânduite de


Dumnezeu. Ioan Botezătorul nu a fost numai un proroc, ci a fost
un proroc făgăduit. Toţi ceilalţi proroci s-au referit la ceea ce avea
să facă Dumnezeu, ei aveau Cuvântul prorociei, dar Ioan
Botezătorul a putut arăta spre Mesia, spunând „ Acesta este
Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii.” În acelaşi fel,
fratele Branham, ca un premergător al celei de-a doua veniri a lui
Hristos, a putut spune „ Iată, Mirele vine. Ieşiţi-I în întâmpinare!”
Mesajul încredinţat lui conţine toate făgăduinţele pentru timpul
acesta, şi toţi copiii lui Dumnezeu vor crede Cuvântul făgăduit al
lui Dumnezeu pentru că numai prin Cuvântul promis, pe care noi
îl primim, avem parte de natura divină, aşa cum putem citi în 1
Petru 1:10: „ Prorocii, care au prorocit despre harul care vă era
păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ţinta cercetărilor şi
căutării lor stăruitoare.” Ei cercetau pentru că doreau să afle
timpul împlinirii lucrurilor pe care le spuneau prin Duhul lui
Dumnezeu.
La prima venire a lui Hristos au fost împlinite 109
prorocii. În timpul nostru vedem cum sunt împlinite prorociile
biblice. Dumnezeu şi-a ţinut Cuvântul, aşa cum este promis în
Maleahi 4, şi anume că va trimite pe prorocul Ilie înainte de
venirea Zilei Domnului, înainte ca soarele să se prefacă în
întuneric şi luna în sânge, înainte ca judecăţile să lovească
pământul. Chiar la sfârşitul zilei mântuirii, la sfârşitul timpului de
har, Dumnezeu va restitui (va aduce înapoi) toate lucrurile. Şi noi
cu toţii ştim că niciodată Cuvântul nu vine la cărturari sau la
preoţi, ci întotdeauna vine la proroci. De aceea, aceasta fiind o
epocă profetică, adică o epocă în care se împlinesc prorociile
biblice, noi nu mai suntem preocupaţi de ceea ce fac oamenii, ci
participăm în mod direct la lucrurile pe care le face Dumnezeu
conform Cuvântului Său, în timpul nostru. Eu trăiesc acum şi
trebuie să cunosc Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest
timp. Ca să înţelegeţi: de exemplu, când Pavel spune în 1 Cor.

2
Sumar video Krefeld – septembrie 2002

2:6-7: „ Totuşi, ceea ce propovăduim printre cei desăvârşiţi, este


o înţelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntaşilor
veacului acestuia, care vor fi nimiciţi. Noi propovăduim
înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe
care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de
veci…” Apoi în cap. 12 se spune în versetul 8: „ De pildă, unuia
îi este dat prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia,
să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh.”
Dumnezeu a pus diferite slujbe în trupul lui Hristos: apostoli,
proroci şi învăţători. El a dat toate aceste slujbe prin acelaşi Duh
Sfânt. Astfel, Dumnezeu a folosit un proroc în timpul nostru, dar
acum noi avem nevoie de slujba de învăţătură care să pună toate
lucrurile la locul lor. Dacă priviţi în Scripturi, în cele patru
evanghelii, noi avem totul, de la naşterea Mântuitorului până la
înălţarea Lui la cer, şi avem cartea Faptelor care vorbeşte despre
ceea ce a făcut Dumnezeu de la început, din ziua Rusaliilor, prin
biserica nou-testamentală, cum botezau ei şi cum au fost botezaţi
cu Duhul Sfânt, cum stăteau lucrurile în Biserica Dumnezeului
celui viu. Apoi de la Romani capitolul 1, noi avem toate epistolele
către diferitele Biserici locale. Noi avem nevoie de această
rânduială dumnezeiască şi trebuie să respectăm ceea ce a făcut
Dumnezeu.
Iubiţi fraţi şi surori, aceasta nu este o adunare, dar mie îmi
place să vă aduc la cunoştinţă Cuvântul preţios al lui Dumnezeu
şi planul de mântuire. Vă rog, nu interpretaţi nici un text biblic:
Dumnezeu este propriul Său interpret, El împlineşte ceea ce
promite, şi revenirea lui Hristos este absolut iminentă. Noi vedem
acest lucru: lucrurile care se petrec în lume ne atrag atenţia spre
Matei 24, Marcu 13, Luca 17. Prin harul lui Dumnezeu avem
ochii deschişi. În Luca 21, Domnul a spus: când veţi vedea aceste
lucruri împlinindu-se, atunci ridicaţi-vă capetele căci
răscumpărarea voastră se apropie. Eu doresc doar să vă fiu
folositor vouă şi Dumnezeului celui viu care S-a descoperit ca

3
Sumar video Krefeld – septembrie 2002

Mântuitor în Isus Hristos, Domnul nostru, şi sunt bucuros pentru


ocazia pe care o avem acum de a vorbi lumii întregi, de pe toate
continentele. Dacă vă putem fi de folos cu ceva, vă rog să ne
aduceţi acest lucru la cunoştinţă. Dumnezeu să vă binecuvânteze
şi să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.