Sunteți pe pagina 1din 29

Școala Gimnazială “Mitropolit Iacob Putneanul”

Comuna Putna, județul Suceava Strada Principală Cod poștal 727455

Telefon/fax 0230414153 e-mail: scoala.putna@yahoo.@gmail.com

Perioada: 4 saptamani ; 1 saptamana: 19 ore TC


SAPTAMANA I – 9 septmbrie-13 septembrie 2019

Ziua Comp. Acivitati integrate pe discipline; Elemente de continut Resurse/Evaluare


spec. Organizarea colectivului de elevi
Luni Activitati integrate
09.09.2019 DP CLR: Texte – suport: Ghicitoare( despre - Caiet de aplicații
1.1; 2.1; educatoare) DP: Să ne amintim de grădiniță! DP
2.2; 2.3; Reguli elementare ale noilor rutine specifice clasei Ghicitoare - Fișe de lucru,
3.1, pregat. - creioane colorate,
DP:Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine Persoane dragi de la grădiniță - carioca
şi faţă de ceilalţi (trăsături fizice); Interacţiuni Reguli de grup din perioada preșcolarității Observarea
simple cu fiinţe şi obiecte familiare; Reguli de Obiecte/culori preferate comportamentului
comunicare în activitatea şcolară verbal/nonverbal al
AV/AP:-Reprezentare prin desen a stării sufletești copilului
de la finalul săptămânii
CLR: CLR: Texte-suport: ”Drumul către școală” - Caietul de aplicații
1.1, 1.2, (poveste) CLR: Drumul catre scoala (poveste) CLR
1.3, 1.4; Audierea unei poveşti: - caiete,
2.1; 2.2; -efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, Amintirile vacanței - Creioane
2.3; 2.4; apoi pe parcursul lecturii În Țara Culorilor colorate,
3.2, 3.3, - realizarea unui desen pentru a indica despre ce este Să ne amintim de grădiniță ! - carioci
3.4; 4.1 vorba în mesaj -Acte de vorbire – a saluta persoane - fișe de lucru
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce cunoscute, a se prezenta, a identifica un -fișe cu desene
este vorba (în acest fragment de poveste)?” obiect, o persoană, a formula o rugăminte;
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri -Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri
scurte care testează înţelegerea textului audiat adecvate;
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre -Audierea unei povești; Numirea
conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat presonajului dintr-o poveste audiată; Observarea modului
- reformularea unor mesaje Selectarea unei imagini dintr-un set pentru de realizare a
- repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text indicarea unui aspect dintr-un mesaj audiat; sarcinilor de lucru
audiat -Formularea de întrebări și răspunsuri;
AV/AP: ,,Desenează în funcție de reper!” -Recunoașterea unor litere și a unor cifre; Autoevaluare
(activitate individuală)
MM:Jocuri de prezentare, intercunoaștere și Interevaluare
energizare Acordarea de
Pobe de evalurea inițială: -Elemente grafice ludice (linia ondulată recompense
-aplicații de înțelegere a unui text audiat punctată); Aprecieri
-recunoașterea cifrelor sau literelor -Rostirea cuvintelor pe silabe; individuale si
-jocuri vizuale de asociere a imaginilor-pereche -Discrimnarea sunetelor dintr-un cuvânt; globale
-recunoașterea culorilor; colorarea unei imagini care -Transmiterea unor informații referitoare la Expunerea
redă mesajul unei propoziții audiate sine și la universul apropiat prin mesaje lucrărilor realizate
-formulare de propoziții după imagini; despărțirea în scurte
silabe; recunoașterea sunetului ”a” în cuvinte rostite
-descoperirea intrusului într-un șir logic de imagini
-trasarea după contur a unor elemente vizuale;
MEM: MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea
1.1; 1.2; unor concepte matematice MEM: Elemente pregătitoare pentru - Caiet de aplicații
2.1; 2.2; CLR :Numărarea elementelor unei mulțimi; înțelegerea unor concepte matematice MEM
3.1; 3.2; Compararea grupurilor de obiecte; - Fișe de lucru,
4.1; 4.2; AV/AP :Colorarea elementelor unei mulțimi după Amintirile vacanței - creioane colorate,
5.1, 6.1 criterii date; Identificarea unor -În Țara Culorilor - carioci
fenomene/relații/regularități/structuri din mediul -Să ne amintim de grădiniță!
apropiat (exerciții de asocieri și corespondențe; -Exerciții de numărare
identificarea simbolurilor vremii); -Recunoașterea culorilor, animalelor,
MM:Jocuri de mișcare în care se folosesc operatorii fructelor Observarea
logici ”și”/”nu” (copiii care au părul blond, dar care -Simboluri pentru calendarul vremii comportamentului
nu au ochi albaștri) sau executarea unor intstrucțiuni -Mulțimi de elemente verbal/nonverbal al
care folosesc operatorii logici (copiii care nu au -Sortarea și clasificare unor/elemente după copilului
părul șaten să facă un pas în față) diferite criterii specificate
Probe de evaluare inițială: -Terminologie matematică: scund/înalt, tot Observarea
Jocuri matematice simple de numărare, de orientare atâtea elemente sistematică colectivă
spațială sau individuală
MM: MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; MM: ,,Noi acum suntem școlari “(Aurel -laptop,
1.1;1.2, Creatiimuzicale Ivășcanu) -caiet cu foaie
1.4; 2.1; AV/AP:Desen inspirat de versurile cântecului "A, a, a, acum e toamna, da!" Cantece velină,
2.2; 2.3; (activitate individuală) pentru copii; -creioane colorate,
Audierea și interpretarea unui cântec. Expunerea
Cântarea vocală (în cor, indidividual pentru lucrărilor realizate
descoperirea copiilor cu auz muzical
deosebit)
Marti Activitati integrate
10.09.2019 DP: CLR: Texte – suport: ghicitoare despre educatoare -Caiet de aplicații
1.1; 2.1; Reguli elementare ale noilor rutine specifice clasei DP: Să ne amintim de grădiniță! DP
2.2; 2.3; pregat. -Fișe de lucru,
3.1, DP:Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine Persoane dragi de la grădiniță -creioane colorate,
şi faţă de ceilalţi (trăsături fizice); Interacţiuni Reguli de grup din perioada preșcolarității -carioca
simple cu fiinţe şi obiecte familiare; Reguli de Obiecte/culori preferate Observarea
comunicare în activitatea şcolară comportamentului
AV/AP:-Reprezentare prin desen a stării sufletești verbal/nonverbal al
de la finalul săptămânii copilului
CLR: CLR: Texte-suport: ”Drumul către școală” - Caietul de aplicații
1.1, 1.2, (poveste) CLR:Drumul catre scoala (poveste) CLR
1.3, 1.4; Audierea unei poveşti: - caiete,
2.1; 2.2; -efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, Amintirile vacanței - creioane
2.3; 2.4; apoi pe parcursul lecturii În Țara Culorilor colorate,
3.2, 3.3, - realizarea unui desen pentru a indica despre ce este Să ne amintim de grădiniță! - carioci
3.4; 4.1 vorba în mesaj -Acte de vorbire – a saluta persoane - fișe de lucru
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce cunoscute, a se prezenta, a identifica un - fișe cu desene
este vorba (în acest fragment de poveste)?” obiect, o persoană, a formula o rugăminte;
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri -Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri Observarea modului
scurte care testează înţelegerea textului audiat adecvate; de realizare a
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre -Audierea unei povești; Numirea sarcinilor de lucru
conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat presonajului dintr-o poveste audiată; Autoevaluare
- reformularea unor mesaje Selectarea unei imagini dintr-un set pentru Interevaluare
- repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text indicarea unui aspect dintr-un mesaj audiat; Acordarea de
audiat -Formularea de întrebări și răspunsuri; recompense
AV/AP: ,,Desenează în funcție de reper!” -Recunoașterea unor litere și a unor cifre; Aprecieri
(activitate individuală) individuale si
MM:Jocuri de prezentare, intercunoaștere și globale
energizare
Pobe de evalurea inițială: -Elemente grafice ludice (linia ondulată
-aplicații de înțelegere a unui text audiat punctată);
-recunoașterea cifrelor sau literelor -Rostirea cuvintelor pe silabe; Expunerea
-jocuri vizuale de asociere a imaginilor-pereche -Discrimnarea sunetelor dintr-un cuvânt; lucrărilor realizate
-recunoașterea culorilor; colorarea unei imagini care -Transmiterea unor informații referitoare la
redă mesajul unei propoziții audiate sine și la universul apropiat prin mesaje
-formulare de propoziții după imagini; despărțirea în scurte
silabe; recunoașterea sunetului ”a” în cuvinte rostite
-descoperirea intrusului într-un șir logic de imagini
-trasarea după contur a unor elemente vizuale;

MEM: MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea -Caiet de aplicații


1.1; 1.2; unor concepte matematice MEM: Elemente pregătitoare pentru MEM
2.1; 2.2; CLR :Numărarea elementelor unei mulțimi; înțelegerea unor concepte matematice - Fișe de lucru,
3.1; 3.2; Compararea grupurilor de obiecte; - creioane colorate,
4.1; 4.2; AV/AP :Colorarea elementelor unei mulțimi după -Amintirile vacanței - carioci
5.1, 6.1 criterii date; Identificarea unor -În Țara Culorilor
fenomene/relații/regularități/structuri din mediul -Să ne amintim de grădiniță! Observarea
apropiat (exerciții de asocieri și corespondențe; -Exerciții de numărare comportamentului
identificarea simbolurilor vremii); -Recunoașterea culorilor, animalelor, verbal/nonverbal al
MM:Jocuri de mișcare în care se folosesc operatorii fructelor copilului
logici ”și”/”nu” (copiii care au părul blond, dar care -Simboluri pentru calendarul vremii Observarea
nu au ochi albaștri) sau executarea unor intstrucțiuni -Mulțimi de elemente sistematică colectivă
care folosesc operatorii logici (copiii care nu au -Sortarea și clasificare unor/elemente după sau individuală
părul șaten să facă un pas în față) diferite criterii specificate
Probe de evaluare inițială: -Terminologie matematică: scund/înalt, tot
Jocuri matematice simple de numărare, de orientare atâtea elemente
spațială
Activitati pe discipline – Limba franceza
Miercuri Activitati integrate
11.09.2019 CLR: CLR: Texte-suport: ”Drumul către școală” - Caietul de aplicații
1.1, 1.2, (poveste) CLR:Drumul catre scoala (poveste) CLR
1.3, 1.4; Audierea unei poveşti: - caiete,
2.1; 2.2; -efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, Amintirile vacanței - creioane
2.3; 2.4; apoi pe parcursul lecturii În Țara Culorilor colorate,
3.2, 3.3, - realizarea unui desen pentru a indica despre ce este Să ne amintim de grădiniță! - carioci
3.4; 4.1 vorba în mesaj -Acte de vorbire – a saluta persoane - fișe de lucru
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce cunoscute, a se prezenta, a identifica un -fișe cu desene
este vorba (în acest fragment de poveste)?” obiect, o persoană, a formula o rugăminte;
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri -Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri Observarea modului
scurte care testează înţelegerea textului audiat adecvate; de realizare a
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre -Audierea unei povești; Numirea sarcinilor de lucru
conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat presonajului dintr-o poveste audiată;
- reformularea unor mesaje Selectarea unei imagini dintr-un set pentru Autoevaluare
- repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text indicarea unui aspect dintr-un mesaj audiat;
audiat -Formularea de întrebări și răspunsuri; Interevaluare
AV/AP: ,,Desenează în funcție de reper!” -Recunoașterea unor litere și a unor cifre; Acordarea de
(activitate individuală) recompense
MM:Jocuri de prezentare, intercunoaștere și
energizare
Pobe de evalurea inițială: -Elemente grafice ludice (linia ondulată
-aplicații de înțelegere a unui text audiat punctată);
-recunoașterea cifrelor sau literelor -Rostirea cuvintelor pe silabe; Aprecieri
-jocuri vizuale de asociere a imaginilor-pereche -Discrimnarea sunetelor dintr-un cuvânt; individuale si
-recunoașterea culorilor; colorarea unei imagini care -Transmiterea unor informații referitoare la globale
redă mesajul unei propoziții audiate sine și la universul apropiat prin mesaje
-formulare de propoziții după imagini; despărțirea în scurte
silabe; recunoașterea sunetului ”a” în cuvinte rostite
-descoperirea intrusului într-un șir logic de imagini
-trasarea după contur a unor elemente vizuale;
MEM: MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea -Calendarul
1.1; 1.2; unor concepte matematice MEM: Elemente pregătitoare pentru zilei
2.1; 2.2; DP :Întâlnirea de dimineață: înțelegerea unor concepte matematice -Caiet de aplicații
3.1; 3.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei MEM
4.1; 4.2; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în -Fișe de lucru,
5.1, 6.1 curs -Amintirile vacanței -creioane colorate,
-reactualizarea normelor de conduită la școală -În Țara Culorilor -carioci
-realizarea de predicții și exprimarea propriilor -Să ne amintim de grădiniță!
dorințe referitoare la activitățile săptămânii (conținut Observarea
– tematică, forme de organizare) -Exerciții de numărare comportamentului
CLR :Numărarea elementelor unei mulțimi; -Recunoașterea culorilor, animalelor, verbal/nonverbal al
Compararea grupurilor de obiecte; fructelor copilului
AV/AP :Colorarea elementelor unei mulțimi după -Simboluri pentru calendarul vremii
criterii date; Identificarea unor -Mulțimi de elemente
fenomene/relații/regularități/structuri din mediul -Sortarea și clasificare unor/elemente după
apropiat (exerciții de asocieri și corespondențe; diferite criterii specificate
identificarea simbolurilor vremii); -Terminologie matematică: scund/înalt, tot Observarea
MM:Jocuri de mișcare în care se folosesc operatorii atâtea elemente sistematică colectivă
logici ”și”/”nu” (copiii care au părul blond, dar care sau individuală
nu au ochi albaștri) sau executarea unor intstrucțiuni
care folosesc operatorii logici (copiii care nu au
părul șaten să facă un pas în față)
Probe de evaluare inițială:
Jocuri matematice simple de numărare, de orientare
spațială
Activitati pe discipline - Religie
Activitati pe discipline – Educatie fizica
Joi Activitati integrate
12.09.2019 CLR: DP :Întâlnirea de dimineață: - Calendarul
1.1, 1.2, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei CLR :Audierea unei povesti : zilei
1.3, 1.4; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în Drumul spre scoala -cartonașe pentru
2.1; 2.2; curs efectuarea prezenței
2.3; 2.4; -reactualizarea normelor de conduită la școală Amintirile vacanței - Caietul de aplicații
3.2, 3.3, -realizarea de predicții și exprimarea propriilor În Țara Culorilor CLR
3.4; 4.1 dorințe referitoare la activitățile săptămânii (conținut Să ne amintim de grădiniță! - caiete,
– tematică, forme de organizare) -Acte de vorbire – a saluta persoane - creioane
CLR: Texte-suport: ”Drumul către școală” (poveste) cunoscute, a se prezenta, a identifica un colorate,
Audierea unei poveşti: obiect, o persoană, a formula o rugăminte; - carioci
-efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, -Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri - fișe de lucru
apoi pe parcursul lecturii adecvate; - fișe cu desene
- realizarea unui desen pentru a indica despre ce este -Audierea unei povești; Numirea
vorba în mesaj presonajului dintr-o poveste audiată; Observarea modului
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este Selectarea unei imagini dintr-un set pentru de realizare a
vorba (în acest fragment de poveste)?” indicarea unui aspect dintr-un mesaj audiat; sarcinilor de lucru
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri -Formularea de întrebări și răspunsuri;
scurte care testează înţelegerea textului audiat -Recunoașterea unor litere și a unor cifre; Autoevaluare
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre -Elemente grafice ludice (linia ondulată
conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat punctată); Interevaluare
- reformularea unor mesaje -Rostirea cuvintelor pe silabe; Acordarea de
- repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text -Discrimnarea sunetelor dintr-un cuvânt; recompense
audiat -Transmiterea unor informații referitoare la
AV/AP: ,,Desenează în funcție de reper!” sine și la universul apropiat prin mesaje Aprecieri
(activitate individuală) scurte individuale si
MM:Jocuri de prezentare, intercunoaștere și globale
energizare
Probe de evalurea inițială:
-aplicații de înțelegere a unui text audiat
-recunoașterea cifrelor sau literelor
-jocuri vizuale de asociere a imaginilor-pereche
-recunoașterea culorilor; colorarea unei imagini care
redă mesajul unei propoziții audiate
-formulare de propoziții după imagini; despărțirea în
silabe; recunoașterea sunetului ”a” în cuvinte rostite
-descoperirea intrusului într-un șir logic de imagini
-trasarea după contur a unor elemente vizuale;
MEM: MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea -Caiet de aplicații
1.1; 1.2; unor concepte matematice MEM:Elemente pregatitoare pentru MEM
2.1; 2.2; CLR :Numărarea elementelor unei mulțimi; intelegerea unor concepte matematice - Fișe de lucru,
3.1; 3.2; Compararea grupurilor de obiecte; creioane colorate,
4.1; 4.2; AV/AP :Colorarea elementelor unei mulțimi după -Amintirile vacanței - carioci
5.1, 6.1 criterii date; Identificarea unor -În Țara Culorilor
fenomene/relații/regularități/structuri din mediul -Să ne amintim de grădiniță! Observarea
apropiat (exerciții de asocieri și corespondențe; -Exerciții de numărare comportamentului
identificarea simbolurilor vremii); -Recunoașterea culorilor, animalelor, verbal/nonverbal al
MM:Jocuri de mișcare în care se folosesc operatorii fructelor copilului
logici ”și”/”nu” (copiii care au părul blond, dar care -Simboluri pentru calendarul vremii
nu au ochi albaștri) sau executarea unor intstrucțiuni -Mulțimi de elemente Observarea
care folosesc operatorii logici (copiii care nu au părul -Sortarea și clasificare unor/elemente după sistematică colectivă
șaten să facă un pas în față) diferite criterii specificate sau individuală
Probe de evaluare inițială: -Terminologie matematică: scund/înalt, tot
Jocuri matematice simple de numărare, de orientare atâtea elemente
spațială
AV/AP: Desen: Desen liber; Linia cu scop de contur; Linia - Caiet de aplicații
1.1; 1.3; modulată, repetetiție; Colorarea în conturIdentificarea AVAP:,,O zi din vacanţă,, AV/AP
2.1, 2.2; materialelor și instrumentelor pentru desenare. ,,Şcoala mea” - creioane colorate,
2.3; 2.4 CLR: Formularea de răspunsuri la întrebări simple Realizarea unor desene/ colorare în contur - carioca
referitoare la semnificația unui mesaj vizual simplu; Descoperirea elevilor cu dificultăți în Observarea
Povestirea unui eveniment personal cu ajutorul mânuirea instrumentelor de scris și colorat comportamentului
desenului, picturii, colajului; Colorarea în contur; Caiet de aplicații AV/AP verbal/nonverbal al
creioane colorate, carioci copilului
Activitati pe discipline – Educatie fizica
Vineri Activitati integrate
13.09.2019 CLR: DP :Întâlnirea de dimineață: -Calendarul
1.1, 1.2, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei CLR: Evaluare initiala zilei
1.3, 1.4; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în -cartonașe pentru
2.1; 2.2; curs Amintirile vacanței efectuarea prezenței
2.3; 2.4; -reactualizarea normelor de conduită la școală În Țara Culorilor -Caietul de aplicații
3.2, 3.3, -realizarea de predicții și exprimarea propriilor Să ne amintim de grădiniță! CLR
3.4; 4.1 dorințe referitoare la activitățile săptămânii (conținut -Acte de vorbire – a saluta persoane -caiete,
– tematică, forme de organizare) cunoscute, a se prezenta, a identifica un -creioane
CLR: Texte-suport: ”Drumul către școală” obiect, o persoană, a formula o rugăminte; colorate,
(poveste) -Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri -carioci
Audierea unei poveşti: adecvate; -fișe de lucru
-efectuarea de predicții pornind de la titlul poveștii, -Audierea unei povești; Numirea -fișe cu desene
apoi pe parcursul lecturii presonajului dintr-o poveste audiată;
- realizarea unui desen pentru a indica despre ce este Selectarea unei imagini dintr-un set pentru Observarea modului
vorba în mesaj indicarea unui aspect dintr-un mesaj audiat; de realizare a
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce -Formularea de întrebări și răspunsuri; sarcinilor de lucru
este vorba (în acest fragment de poveste)?” -Recunoașterea unor litere și a unor cifre;
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri Autoevaluare
scurte care testează înţelegerea textului audiat
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre Interevaluare
conţinutul unui mesaj/ text scurt audiat -Elemente grafice ludice (linia ondulată Acordarea de
- reformularea unor mesaje punctată); recompense
- repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text -Rostirea cuvintelor pe silabe;
audiat -Discrimnarea sunetelor dintr-un cuvânt;
AV/AP: ,,Desenează în funcție de reper!” -Transmiterea unor informații referitoare la
(activitate individuală) sine și la universul apropiat prin mesaje
MM:Jocuri de prezentare, intercunoaștere și scurte Aprecieri
energizare individuale si
Pobe de evalurea inițială: globale
-aplicații de înțelegere a unui text audiat
-recunoașterea cifrelor sau literelor
-jocuri vizuale de asociere a imaginilor-pereche
-recunoașterea culorilor; colorarea unei imagini care
redă mesajul unei propoziții audiate
-formulare de propoziții după imagini; despărțirea în
silabe; recunoașterea sunetului ”a” în cuvinte rostite
-descoperirea intrusului într-un șir logic de imagini
-trasarea după contur a unor elemente vizuale;
AV/AP: AVAP: -Caiet de aplicații
1.1; 1.3; Desen: Desen liber; Linia cu scop de contur; Linia AVAP:,,O zi din vacanţă,, AV/AP
2.1, 2.2; modulată, repetetiție; Colorarea în ,,Şcoala mea” -creioane colorate,
2.3; 2.4 conturIdentificarea materialelor și instrumentelor -carioca
pentru desenare. Realizarea unor desene/ colorare în contur
CLR: Formularea de răspunsuri la întrebări simple Descoperirea elevilor cu dificultăți în Observarea
referitoare la semnificația unui mesaj vizual simplu; mânuirea instrumentelor de scris și colorat comportamentului
Povestirea unui eveniment personal cu ajutorul verbal/nonverbal al
desenului, picturii, colajului; Colorarea în contur; copilului
MM: MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; - laptop,
1.1;1.2, Creatiimuzicale MM :,,Noi acum suntem școlari “(Aurel -caiet cu foaie
1.4; 2.1; AV/AP:Desen inspirat de versurile cântecului Ivășcanu) velină,
2.2; 2.3; (activitate individuală) "A, a, a, acum e toamna, da!" de Cantece - creioane colorate,
pentru copii; Expunerea
Audierea și interpretarea unui cântec. lucrărilor realizate
Cântarea vocală (în cor, indidividual pentru
descoperirea copiilor cu auz muzical
deosebit)

SAPTAMANA II – 16 septembrie-13 septembrie 2019


Ziua Comp. Acivitati integrate pe discipline; Elemente de continut Resurse/Evaluare
spec. Organizarea colectivului de elevi
Luni Activitati integrate
16.09.2019 DP: DP :Întâlnirea de dimineață: -Caietul de
1.1; 2.1; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei DP: ,,Te găsim cu bine școală!,, aplicațiiDP
2.2; 2.3; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în ,,Saptamana,, -Calendar
3.1 curs al zilei
-reactualizarea normelor de conduită la școală -Zilele școlare/punctualitatea la școală -fișe de lucru
-realizarea de predicții și exprimarea propriilor -Activități școlare/Orarul unei zile -fișe cu desene
dorințe referitoare la activitățile săptămânii (conținut reprezntat prin desene sau simboluri
– tematică, forme de organizare) -Jocuri de prezentare și intercunoaștere Expunerea lucrărilor
DP:Texte –suport: ”Săptămâna” (poezie) realizate
Reguli elementare ale noilor rutine specifice clasei
pregătitoare; Autocunoaştere şi atitudine pozitivă Observarea
faţă de sine şi faţă de ceilalţi (trăsături fizice); Trăire comportamentului
si manifestare emoţională, starea de bine; verbal/nonverbal al
CLR:Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte copiilor
familiare; Reguli de comunicare în activitatea
şcolară. Comunicarea cu colegii
-Audierea poeziei ”Săptămâna”
MM:-Joc-labirintul: Drumul spre școală
-Dialoguri scurte despre activitățile școlare pe care
le desfășoară elevii clasei pregătitoare
-Jocuri de spargere a
gheții/prezentare/intercunoaștere/energizare
-JOC: Prezintă-te printr-o mișcare
-Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării
sufletești de la finalul săptămânii

CLR: CLR: Texte-suport: ”Mușuroiul de furnici” -Caietul de aplicații


1.1, 1.2, (poveste), ”Povestea mărului “ CLR: Intonarea propozitiei enuntiative CLR
1.3, 1.4; Audierea unei povești; Identificarea semnificației ,,Musuroiul de furnici,, -fișe de lucru
2.1; 2.2; unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații -fișe cu desene
2.3; 2.4; dintr-un mesaj scurt; Intonarea propoziției ,,Te găsim cu bine școală!,, -instrumente de lucru:
3.2, 3.3, enunțiative și interogative; Propoziția ,,Ce am în ghiozdan?,, creioane colorate,
3.4; 4.1 (Reprezentarea grafică a unei propoziții enunțiative; ,,Cufărașul cu povești,, carioci, creioane
Pronunțarea clară a sunetelor și cuvintelor în -Audierea unei povești pensule, acuarele,
enunțuri simple; -Intonarea propoziției pahar cu apă
DP: Participarea la dialoguri scurte, în situații de enunțiative/interogative Observarea
comunicare uzuală (ce este școala, reguli școlare, -Propoziția. Reprezentarea grafică a sistematică colectivă
rechizitele școlarului, povești și pesonaje preferate); propoziției sau individuală
Repovestirea textului poveştii audiate cu ajutorul -Ghicitori despre presonajele cunoscute din
imaginilor (aranjarea lor în ordine, povestirea unui povești Observarea
anumit moment, selectarea unui moment preferat -Dialoguri despre poveștile/perosnajele comportamentului
etc.) preferate participativ în
-Realizarea de predicții: la ce se gândește/cum se secvențele de învățare
simte unul dintre personaje -Formularea de întrebări
și răspunsuri scurte;
-Dialoguri despre poveștile preferate: Punguța cu doi Observarea modului
bani, Scufița Roșie, Motanul Încălțat, Pinocchio, de realizare a
Capra cu trei iezi, Ursul păcălit de vulpe, Albă-ca- sarcinilor de lucru
Zăpada și cei șapte pitcic, Fata moșneagului și fata
babei
AV/AP:Elemente grafice ludice
-Puzzle: aplicație de verificare a acuității
vizuale/identificarea uni fragment de desen lipsă
-Colorarea personajului preferat de poveste;
-Decorarea portului fetei moșneagului
MM: Jocuri de activizare a vocabularului (utilizarea
unor cuvinte noi/sugerate de imagini în enunțuri
proprii

MEM: MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea -Calendarul


1.1; 1.2; unor concepte matematice zilei
2.1; 2.2; –orientare spaţială şi localizare în spaţiu - MEM:Te gasim cu bine scoala! -cartonașe pentru
3.1; 3.2; repere/direcţii în spaţiu: în, pe, deasupra, dedesubt, Orientarea spatiala si localizai in spatiu efectuarea prezenței
4.1; 4.2; lângă, în faţa, în spatele, sus, jos, stânga, dreapta, -Caietul de aplicații
5.1, 6.1 orizontal, vertical, oblic ,,Te găsim cu bine școală!,, MEM
MM:-Joc-Obiectul deranjat: Elevii descriu poziția ,,Ce am în ghiozdan?,, -Diverse jucării de
obiectului ascuns folosind terminologia orientării ,,Cufărașul cu povești,, mici dimensiuni
spațiale: pe, sub, deasupra, în. -Orientare spațială și localizări în spațiu - ppt-uri, fișiere
– proprietăți ale obiectelor: scurt-lung, gros-subțire, -Sortarea și clasificare obiectelor după multimedia (animație,
mic-mare, înalt-scund criterii date muzică, text)
CLR:– sortarea şi clasificarea obiectelor/ -Forme geometrice Autoevaluare
simbolurilor/ conceptelor simple după criterii -Mulțimi de elemente. Corespondența Interevaluare
variate; mulțimi de elemente; aprecierea globală, elementelor Acordarea de
compararea numărului de elemente a două mulţimi recompense
prin procedee variate, inclusiv punere în Aprecieri individuale
corespondenţă; numărare; și globale
– identificarea unor forme geometrice (pătrat,
dreptunghi, triunghi, cerc) prin asocierea cu
obiecte/imaginile acestora din mediul înconjurător
AV/AP:– continuarea unor modele repetitive
reprezntate prin desene
MM: MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Sunete -laptop,
1.1;1.2, de intensităţi diferite; Cântarea instrumentală; MM: ,,Scolarei si scolarite,, -caiet cu foaie velină,
1.4; 2.1; Creaţii muzicale accesibile: ,,Carticica mea,, -creioane colorate,
2.2; 2.3; CLR:-Dialoguri despre regulie comunicarea în clasă
(ridicarea mâinii pentru anunțarea la răspuns; -Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Observarea
neînteruperea intrelocutorilor; vorbirea clară, Sunete de intensităţi diferite; comportamentului
răspicată, cu privirea spre interlocutor; participativ în
-Dialoguri despre alternanța activitate de -JOC: Prezintă-te printr-o mișcare secvențele de
învățare/joc/recreație; -Reprezentare prin desen pe post-it-uri a învățare
-Atitudini corecte la ora de muzică în cadrul stării sufletești de la finalul săptămânii
exercițiilor de cultură vocală (respirație corectă,
emisie corectă, ascultarea interpretării
demonstrative)
-Jocuri de pregătire a respirație și de încălzire a
vocii;
Marti Activitati integrate
17.09.2019 DP: CLR: Texte – suport: ghicitoare despre educatoare -Caiet de aplicații DP
1.1; 2.1; Reguli elementare ale noilor rutine specifice clasei DP: Obiecte/culori preferate -Fișe de lucru,
2.2; 2.3; pregat. -creioane colorate,
3.1 DP:Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine Să ne amintim de grădiniță! -carioca
şi faţă de ceilalţi (trăsături fizice); Interacţiuni Persoane dragi de la grădiniță Observarea
simple cu fiinţe şi obiecte familiare; Reguli de Reguli de grup din perioada preșcolarității comportamentului
comunicare în activitatea şcolară Obiecte/culori preferate verbal/nonverbal al
AV/AP:-Reprezentare prin desen a stării sufletești copilului
de la finalul săptămânii Aprecieri individuale
si globale
CLR: CLR: Texte-suport: ”Mușuroiul de furnici” -Caietul de aplicații
1.1, 1.2, (poveste), ,,Povestea mărului “ CLR: Musuroiul de furnici (poveste) CLR
1.3, 1.4; Audierea unei povești; Identificarea semnificației Intonarea propozitiei interogative -fișe de lucru
2.1; 2.2; unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații -fișe cu desene
2.3; 2.4; dintr-un mesaj scurt; Intonarea propoziției ,,Te găsim cu bine școală!,, -cartonașe pentru
3.2, 3.3, enunțiative și interogative; Propoziția ,,Ce am în ghiozdan?,, efectuarea prezenței
3.4; 4.1 (Reprezentarea grafică a unei propoziții enunțiative; ,,Cufărașul cu povești,, -instrumente de lucru:
Pronunțarea clară a sunetelor și cuvintelor în -Audierea unei povești creioane colorate,
enunțuri simple; -Intonarea propoziției carioci, creioane
DP: Participarea la dialoguri scurte, în situații de enunțiative/interogative pensule, acuarele,
comunicare uzuală (ce este școala, reguli școlare, -Propoziția. Reprezentarea grafică a pahar cu apă
rechizitele școlarului, povești și pesonaje preferate); propoziției
Repovestirea textului poveştii audiate cu ajutorul -Ghicitori despre presonajele cunoscute din Observarea
imaginilor (aranjarea lor în ordine, povestirea unui povești sistematică colectivă
anumit moment, selectarea unui moment preferat -Dialoguri despre poveștile/perosnajele sau individuală
etc.) preferate
-Realizarea de predicții: la ce se gândește/cum se Observarea
simte unul dintre personaje -Formularea de întrebări comportamentului
și răspunsuri scurte; participativ în
-Dialoguri despre poveștile preferate: Punguța cu doi secvențele de
bani, Scufița Roșie, Motanul Încălțat, Pinocchio, învățare
Capra cu trei iezi, Ursul păcălit de vulpe, Albă-ca- Observarea modului
Zăpada și cei șapte pitcic, Fata moșneagului și fata de realizare a
babei sarcinilor de lucru
AV/AP:Elemente grafice ludice
-Puzzle: aplicație de verificare a acuității
vizuale/identificarea uni fragment de desen lipsă
-Colorarea personajului preferat de poveste;
-Decorarea portului fetei moșneagului
MM: Jocuri de activizare a vocabularului (utilizarea
unor cuvinte noi/sugerate de imagini în enunțuri
proprii
MEM: MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea -Caietul de aplicații
1.1; 1.2; unor concepte matematice MEM : Forme geometrice MEM
2.1; 2.2; –orientare spaţială şi localizare în spaţiu - -Diverse jucării de
3.1; 3.2; repere/direcţii în spaţiu: în, pe, deasupra, dedesubt, ,,Te găsim cu bine școală!,, mici dimensiuni
4.1; 4.2; lângă, în faţa, în spatele, sus, jos, stânga, dreapta, ,,Ce am în ghiozdan?,, -ppt-uri, fișiere
5.1, 6.1 orizontal, vertical, oblic ,,Cufărașul cu povești,, multimedia (animație,
MM:-Joc-Obiectul deranjat: Elevii descriu poziția -Orientare spațială și localizări în spațiu muzică, text)
obiectului ascuns folosind terminologia orientării -Sortarea și clasificare obiectelor după
spațiale: pe, sub, deasupra, în. criterii date Autoevaluare
– proprietăți ale obiectelor: scurt-lung, gros-subțire, -Forme geometrice Interevaluare
mic-mare, înalt-scund -Mulțimi de elemente. Corespondența Acordarea de
CLR:– sortarea şi clasificarea obiectelor/ elementelor recompense
simbolurilor/ conceptelor simple după criterii Aprecieri individuale
variate; mulțimi de elemente; aprecierea globală, și globale
compararea numărului de elemente a două mulţimi
prin procedee variate, inclusiv punere în
corespondenţă; numărare;
– identificarea unor forme geometrice (pătrat,
dreptunghi, triunghi, cerc) prin asocierea cu
obiecte/imaginile acestora din mediul înconjurător
AV/AP:– continuarea unor modele repetitive
reprezentate prin desene
Activitati pe discipline – Limba franceza
Miercuri Activitati integrate
18.09.2019 CLR: CLR: Texte-suport: ”Mușuroiul de furnici” -Caietul de aplicații
1.1, 1.2, (poveste), ,,Povestea mărului “. CLR:,,|Povestea marului,, CLR
1.3, 1.4; Audierea unei povești; Identificarea semnificației Intonarea propozitiei interogative -fișe de lucru
2.1; 2.2; unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații -fișe cu desene
2.3; 2.4; dintr-un mesaj scurt; Intonarea propoziției ,,Te găsim cu bine școală!,, -instrumente de lucru:
3.2, 3.3, enunțiative și interogative; Propoziția ,,Ce am în ghiozdan?,, creioane colorate,
3.4; 4.1 (Reprezentarea grafică a unei propoziții enunțiative; ,,Cufărașul cu povești,, carioci, creioane
Pronunțarea clară a sunetelor și cuvintelor în -Audierea unei povești pensule, acuarele,
enunțuri simple; -Intonarea propoziției pahar cu apă
DP: Participarea la dialoguri scurte, în situații de enunțiative/interogative
comunicare uzuală (ce este școala, reguli școlare, -Propoziția. Reprezentarea grafică a Observarea
rechizitele școlarului, povești și pesonaje preferate); propoziției sistematică colectivă
Repovestirea textului poveştii audiate cu ajutorul -Ghicitori despre presonajele cunoscute din sau individuală
imaginilor (aranjarea lor în ordine, povestirea unui povești Observarea
anumit moment, selectarea unui moment preferat -Dialoguri despre poveștile/perosnajele comportamentului
etc.) preferate participativ în
-Realizarea de predicții: la ce se gândește/cum se secvențele de
simte unul dintre personaje -Formularea de întrebări învățare
și răspunsuri scurte; Observarea modului
-Dialoguri despre poveștile preferate: Punguța cu doi de realizare a
bani, Scufița Roșie, Motanul Încălțat, Pinocchio, sarcinilor de lucru
Capra cu trei iezi, Ursul păcălit de vulpe, Albă-ca-
Zăpada și cei șapte pitcic, Fata moșneagului și fata
babei
AV/AP:Elemente grafice ludice
-Puzzle: aplicație de verificare a acuității
vizuale/identificarea uni fragment de desen lipsă
-Colorarea personajului preferat de poveste;
-Decorarea portului fetei moșneagului
MM: Jocuri de activizare a vocabularului (utilizarea
unor cuvinte noi/sugerate de imagini în enunțuri
proprii
MEM: DP :Întâlnirea de dimineață: -Calendarul
1.1; 1.2; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei MEM: Sortarea si clasificarea obiectelor zilei
2.1; 2.2; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în dupa criterii date -cartonașe pentru
3.1; 3.2; curs efectuarea prezenței
4.1; 4.2; -reactualizarea normelor de conduită la școală ,,Te găsim cu bine școală!,, Caietul de aplicații
5.1, 6.1 -realizarea de predicții și exprimarea propriilor ,,Ce am în ghiozdan?,, MEM
dorințe referitoare la activitățile săptămânii (conținut ,,Cufărașul cu povești,, Diverse jucării de
– tematică, forme de organizare) -Orientare spațială și localizări în spațiu mici dimensiuni
MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea -Sortarea și clasificare obiectelor după -ppt-uri, fișiere
unor concepte matematice criterii date multimedia (animație,
–orientare spaţială şi localizare în spaţiu - -Forme geometrice muzică, text)
repere/direcţii în spaţiu: în, pe, deasupra, dedesubt, -Mulțimi de elemente. Corespondența
lângă, în faţa, în spatele, sus, jos, stânga, dreapta, elementelor
orizontal, vertical, oblic Autoevaluare
MM:-Joc-Obiectul deranjat: Elevii descriu poziția Interevaluare
obiectului ascuns folosind terminologia orientării Acordarea de
spațiale: pe, sub, deasupra, în. recompense
– proprietăți ale obiectelor: scurt-lung, gros-subțire, Aprecieri individuale
mic-mare, înalt-scund și globale
CLR:– sortarea şi clasificarea obiectelor/
simbolurilor/ conceptelor simple după criterii
variate; mulțimi de elemente; aprecierea globală,
compararea numărului de elemente a două mulţimi
prin procedee variate, inclusiv punere în
corespondenţă; numărare;
– identificarea unor forme geometrice (pătrat,
dreptunghi, triunghi, cerc) prin asocierea cu
obiecte/imaginile acestora din mediul înconjurător
AV/AP:– continuarea unor modele repetitive
reprezntate prin desene
Activitati pe discipline - Religie
Activitati pe discipline – Educatie fizica
Joi Activitati integrate
19.09.2019 CLR: CLR: Texte-suport: ”Mușuroiul de furnici” -Calendarul
1.1, 1.2, (poveste), ,,Povestea mărului” CLR: Cufarasul cu povesti. Propozitia zilei
1.3, 1.4; Audierea unei povești; Identificarea semnificației ,,Te găsim cu bine școală!,, -cartonașe pentru
2.1; 2.2; unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații ,,Ce am în ghiozdan?,, efectuarea prezenței
2.3; 2.4; dintr-un mesaj scurt; Intonarea propoziției ,,Cufărașul cu povești,, -Caietul de aplicații
3.2, 3.3, enunțiative și interogative; Propoziția -Audierea unei povești CLR
3.4; 4.1 (Reprezentarea grafică a unei propoziții enunțiative; -Intonarea propoziției -fișe de lucru
Pronunțarea clară a sunetelor și cuvintelor în enunțiative/interogative -fișe cu desene
enunțuri simple; -Propoziția. Reprezentarea grafică a instrumente de lucru:
DP: Participarea la dialoguri scurte, în situații de propoziției creioane colorate,
comunicare uzuală (ce este școala, reguli școlare, -Ghicitori despre presonajele cunoscute din carioci, creioane
rechizitele școlarului, povești și pesonaje preferate); povești pensule, acuarele,
Repovestirea textului poveştii audiate cu ajutorul -Dialoguri despre poveștile/perosnajele pahar cu apă
imaginilor (aranjarea lor în ordine, povestirea unui preferate
anumit moment, selectarea unui moment preferat Observarea
etc.) sistematică colectivă
-Realizarea de predicții: la ce se gândește/cum se sau individuală
simte unul dintre personaje -Formularea de întrebări
și răspunsuri scurte; Observarea
-Dialoguri despre poveștile preferate: Punguța cu doi comportamentului
bani, Scufița Roșie, Motanul Încălțat, Pinocchio, participativ în
Capra cu trei iezi, Ursul păcălit de vulpe, Albă-ca- secvențele de
Zăpada și cei șapte pitcic, Fata moșneagului și fata învățare
babei Observarea modului
AV/AP:Elemente grafice ludice de realizare a
-Puzzle: aplicație de verificare a acuității sarcinilor de lucru
vizuale/identificarea uni fragment de desen lipsă Autoevaluare
-Colorarea personajului preferat de poveste;
-Decorarea portului fetei moșneagului
MM: Jocuri de activizare a vocabularului (utilizarea unor
cuvinte noi/sugerate de imagini în enunțuri proprii
MEM: MEM: Elemente pregătitoare pentru înțelegerea -Caietul de aplicații
1.1; 1.2; unor concepte matematice MEM: Multimi de elemente. MEM
2.1; 2.2; –orientare spaţială şi localizare în spaţiu - Corespondenta elementelor - Diverse jucării de
3.1; 3.2; repere/direcţii în spaţiu: în, pe, deasupra, dedesubt, mici dimensiuni
4.1; 4.2; lângă, în faţa, în spatele, sus, jos, stânga, dreapta, ,,Te găsim cu bine școală!,, - ppt-uri, fișiere
5.1, 6.1 orizontal, vertical, oblic ,,Ce am în ghiozdan?,, multimedia (animație,
MM:-Joc-Obiectul deranjat: Elevii descriu poziția ,,Cufărașul cu povești,, muzică, text)
obiectului ascuns folosind terminologia orientării -Orientare spațială și localizări în spațiu
spațiale: pe, sub, deasupra, în. -Sortarea și clasificare obiectelor după Autoevaluare
– proprietăți ale obiectelor: scurt-lung, gros-subțire, criterii date Interevaluare
mic-mare, înalt-scund -Forme geometrice Acordarea de
CLR:– sortarea şi clasificarea obiectelor/ -Mulțimi de elemente. Corespondența recompense
simbolurilor/ conceptelor simple după criterii elementelor Aprecieri individuale
variate; mulțimi de elemente; aprecierea globală, și globale
compararea numărului de elemente a două mulţimi
prin procedee variate, inclusiv punere în
corespondenţă; numărare;
– identificarea unor forme geometrice (pătrat,
dreptunghi, triunghi, cerc) prin asocierea cu
obiecte/imaginile acestora din mediul înconjurător
AV/AP:– continuarea unor modele repetitive
reprezntate prin desene
AV/AP: AV/AP:-Colorarea unor desene care redau AVAP: -Caiet de aplicații
1.1; 1.3; conținutul de idei al versurilor cântecelor Colaj: ,,Umbrela cu frunze,, AV/AP
2.1, 2.2; AVAP: Colaj: Identificarea materialelor și -creioane colorate,
2.3; 2.4 instrumentelor pentru realizarea unui -Decupare, asamblare, lipire -carioci
colaj.Transformarea unui material prin tehnici -Joc: Pe cine aș lua cu mine sub umbrela
simple: tăiere, decupare după contur, lipire; mea?/ Ce aș face cu o umbrelă magică? Observarea
MEM:Jocuri de recunoaștere, descoperire, sortare, comportamentului
difrențiere/grupare a unor obicte, materiale după verbal/nonverbal al
diferite criterii: formă, culoare, valoare estetică, copilului
utilitate;
CLR:Jocuri de observare (Cine descoperă ceva
roșu/rotund/neted/frumos)
CLR:-ghicitori despre obiectele școlarului
MM:-jocuri de rol, brainstorming: 1.Imaginează-ți
că penarul ar vorbi. Ce crezi că ți-ar spune?; Jocuri
de rol cu obiectele școlarului; 3. Ce ai face cu o
umbrelă magică?
Activitati pe discipline – Educatie fizica
Vineri Activitati integrate
CLR: DP :Întâlnirea de dimineață: - Calendarul
1.1, 1.2, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei CLR; Ghicitori si dialoguri despre zilei
1.3, 1.4; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în personaje din povesti -cartonașe pentru
2.1; 2.2; curs efectuarea prezenței
2.3; 2.4; -reactualizarea normelor de conduită la școală ,,Te găsim cu bine școală!,, Caietul de aplicații
3.2, 3.3, -realizarea de predicții și exprimarea propriilor ,,Ce am în ghiozdan?,, CLR
3.4; 4.1 dorințe referitoare la activitățile săptămânii (conținut ,,Cufărașul cu povești,, -fișe de lucru
– tematică, forme de organizare) -Audierea unei povești -fișe cu desene
CLR: Texte-suport: ”Mușuroiul de furnici” -Intonarea propoziției -instrumente de lucru:
(poveste), ”Povestea mărului” enunțiative/interogative creioane colorate,
Audierea unei povești; Identificarea semnificației -Propoziția. Reprezentarea grafică a carioci, creioane
unui mesaj scurt pe teme familiare/ a unor informații propoziției pensule, acuarele,
dintr-un mesaj scurt; Intonarea propoziției -Ghicitori despre presonajele cunoscute din pahar cu apă
enunțiative și interogative; Propoziția povești Observarea
(Reprezentarea grafică a unei propoziții enunțiative; -Dialoguri despre poveștile/perosnajele comportamentului
Pronunțarea clară a sunetelor și cuvintelor în preferate participativ în
enunțuri simple; secvențele de
DP: Participarea la dialoguri scurte, în situații de învățare
comunicare uzuală (ce este școala, reguli școlare, Observarea modului
rechizitele școlarului, povești și pesonaje preferate); de realizare a
Repovestirea textului poveştii audiate cu ajutorul sarcinilor de lucru
imaginilor (aranjarea lor în ordine, povestirea unui Autoevaluare
anumit moment, selectarea unui moment preferat
etc.)
-Realizarea de predicții: la ce se gândește/cum se
simte unul dintre personaje -Formularea de întrebări
și răspunsuri scurte;
-Dialoguri despre poveștile preferate: Punguța cu doi
bani, Scufița Roșie, Motanul Încălțat, Pinocchio,
Capra cu trei iezi, Ursul păcălit de vulpe, Albă-ca-
Zăpada și cei șapte pitcic, Fata moșneagului și fata
babei
AV/AP:Elemente grafice ludice
-Puzzle: aplicație de verificare a acuității
vizuale/identificarea uni fragment de desen lipsă
-Colorarea personajului preferat de poveste;
-Decorarea portului fetei moșneagului
MM: Jocuri de activizare a vocabularului (utilizarea unor
cuvinte noi/sugerate de imagini în enunțuri proprii
AV/AP: AV/AP:-Colorarea unor desene care redau -Caiet de aplicații
1.1; 1.3; conținutul de idei al versurilor cântecelor AVAP: Pictură: ,,Obiectele școlarului,, AV/AP
2.1, 2.2; MEM:Jocuri de recunoaștere, descoperire, sortare, -creioane colorate,
2.3; 2.4 difrențiere/grupare a unor obicte, materiale după -Familiarizarea cu materialele de lucru. -carioca
diferite criterii: formă, culoare, valoare estetică, Recunoșterea culorilor de pe paleta de
utilitate; culori. Pensulația Observarea
CLR:Jocuri de observare (Cine descoperă ceva comportamentului
roșu/rotund/neted/frumos) verbal/nonverbal al
Pictură: Identificarea materialelor și instrumentelor copilului
pentru pictură. Precizarea culorii obiectelor
personale; Tehnici de lucru: pensulație, ștampilare
CLR:-ghicitori despre obiectele școlarului
MM:-jocuri de rol, brainstorming: 1.Imaginează-ți
că penarul ar vorbi. Ce crezi că ți-ar spune?; Jocuri
de rol cu obiectele școlarului; 3. Ce ai face cu o
umbrelă magică?
MM: -JOC: Prezintă-te printr-o mișcare MM: ,,Scolarei si scolarite,, -laptop,
1.1;1.2, -Reprezentare prin desen pe post-it-uri a stării Sunete de intensitati diferite -caiet cu foaie velină,
1.4; 2.1; sufletești de la finalul săptămânii ,,Carticica mea,, -creioane colorate
2.2; 2.3; MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Sunete
de intensităţi diferite; Cântarea instrumentală; -Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Observarea
Creaţii muzicale accesibile: Sunete de intensităţi diferite; comportamentului
CLR:-Dialoguri despre regulie comunicarea în clasă participativ în
(ridicarea mâinii pentru anunțarea la răspuns; secvențele de
neînteruperea intrelocutorilor; vorbirea clară, învățare
răspicată, cu privirea spre interlocutor;
-Dialoguri despre alternanța activitate de
învățare/joc/recreație;
-Atitudini corecte la ora de muzică în cadrul
exercițiilor de cultură vocală (respirație corectă,
emisie corectă, ascultarea interpretării
demonstrative)
-Jocuri de pregătire a respirație și de încălzire a
vocii;

SAPTAMANA IV – 30 septembrie- 7octombrie 2019

Ziua Comp. Acivitati integrate pe discipline; Elemente de continut Resurse/Evaluare


spec. Organizarea colectivului de elevi
Luni Activitati integrate
30.09.2019 DP DP :Întâlnirea de dimineață: -Calendarul naturii
-salutul, identificarea zilei, precizarea datei DP:,, Cine sunt eu?,, -Caietul de aplicații DP
-distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs -Prezentarea trăsăturilor fizice -Instrumente de
-reactualizarea normelor de conduită la școală (băiat/ fată, înălțime, greutate) măsură:metru;cântar
-realizarea de predicții și exprimarea propriilor dorințe referitoare la -fișe,
activitățile săptămânii (conținut – tematică, forme de organizare) -Elemente de identitate personală -creioane colorate
DP: Texte – suport:”Doi prieteni” (poveste) (vârstă, anotimpul în care s-a
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi născut) Aprecieri individuale și
(trăsături fizice); Compararea propriilor fotografii cu cele ale globale
colegului de bancă/părinților, în scopul identificării caracteristicilor Expunerea lucrărilor
comune și individuale ( realizate
Trăire si manifestare emoţională, starea de bine; Interacţiuni simple
cu fiinţe şi obiecte familiare;
CLR:-Audierea unei povești; Verificare înțelegerii mesajului
poveștii prin colorarea imaginii potrivite;
MEM:-Exerciții de măsurare: înălțimea, masa corporală
MM:-JOC: ,,Oglinda întoarsă,,
AV/AP:-Reprezentare prin desen a stării sufletești de la finalul
săptămânii
-Realizarea autoportretului prin desenare/colorare
CLR: CLR: Texte-suport: ”Școala urșilor” (de Hyroiuki Aihara, Nami CLR:,, Eu și colegii mei,, -Caietul de aplicații CLR
1.1, 1.2, Adachi) Acte de vorbire – formulare de -fișe de lucru
1.3, 1.4; -Acte de vorbire – Transmiterea unor informații referitoare la sine și întrebări și răspunsuri în -fișe cu desene
2.1; 2.2; la colegii de clasă Prospectarea nevoilor de învățare ale copilului; pereche; formule de salut -Caietul de aplicații MEM
2.3; 2.4; Formularea de întrebări și răspunsuri în pereche; ,,Ce vreau să învăț la școală,, Observarea sistematică
3.2, 3.3, DP:-Jocuri de rol pentru exersarea unor acte de vobire: salutul, colectivă sau individuală
3.4; 4.1 prezentarea, formule de adresare către copil/adult Elemente grafice Observarea
necunoscut/persoană familiară; Pasiuni și preocupări ale copiilor comportamentului
-Jocuri de exersare a regulilor de comunicare eficientă, civilizată participativ în secvențele
(vorbirea pe rând, ascultarea interlocutorului, păstrarea ideii),, de învățare
Spune și dă mai departe!,, ,,Bingo,,
AV/AP:-Elemente grafice ludice, exersarea musculaturii mâinii
-Realizarea unui portet al colegului de clasă preferat; Redarea prin
desen a preferințelor colegului de clasă
MM:-Jocuri de intercunoaștere
MEM: MEM: Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte MEM: -Mulțimi de elemente. -Caietul de aplicații
1.1; 1.2; matematice; Numărarea elementelor unei mulțimi; Compararea Compararea numărului de MEM
2.1; 2.2; grupurilor de obiecte. elemente. -pensule, acuarele, pahar
3.1; 3.2; -Joc-Câți copii?: numărarea elevilor din clasă după diferite criterii: ,,Igiena corpului,, cu apă
4.1; 4.2; băieți cu ochi albaștri; fetițe cu părul blond, fetițe care s-au născut ,,Colegii mei,, -Caiet cu foaie velină
5.1, 6.1 primăvara, băieți care s-au născut iarna ,,Igiena clasei. Igiena locuinței,, -Creioane colorate
DP:-Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu ,,Hrana, sursă de energie,,
mediul familiar (activități de igienă a corpului,a clasei și a Terminologie matematică: tot Observarea modului de
locuinței); atâtea/ mai multe/ mai puține realizare a sarcinilor de
-identificarea efectelor pozitive/negative ale unor alimente, a elemente lucru
necesității hranei pentru creștere și dezvoltare -Reguli de igienă colectivă;
AV/AP:-Realizarea de desene: Obiecte de igienă,Camera mea,, Activități de igienă/ obiecte de Autoevaluare
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene; jocuri igienă Interevaluare
logico-matematice -Realizarea desenului ”Camera Acordarea de recompense
mea”
MM: MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Sunete de intensităţi MM: ,,Coroana ,,(Gh. Teodosiu) -fișe,
1.1;1.2, diferite;; Creaţii muzicale accesibile. Cântarea vocală; Mişcare pe -creioane colorate
1.4; 2.1; AV/AP:Completarea unor șiruri de modele repetitive legate de tema muzică; Sunete de intensităţi
2.2; 2.3; cântecului (activitate individuală) diferite; Cântarea Aprecieri individuale și
instrumentală; globale
,,Unu-doi ,,(Alexandru Pașcanu)
Marti Activitati integrate
1.10.2019 DP: DP :Întâlnirea de dimineață: DP:,, Cine sunt eu?,, -Caietul de aplicații DP
1.1; 2.1; -salutul, identificarea zilei, precizarea datei -Elemente de identitate -Instrumente de
2.2; 2.3; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs personală (vârstă, anotimpul în măsură:metru;cântar
3.1, -reactualizarea normelor de conduită la școală care s-a născut) -fișe,
-realizarea de predicții și exprimarea propriilor dorințe referitoare la -creioane colorate
activitățile săptămânii (conținut – tematică, forme de organizare) -Prezentarea trăsăturilor fizice Aprecieri individuale și
DP: Texte – suport:”Doi prieteni” (poveste) (băiat/ fată, înălțime, greutate) globale
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi Expunerea lucrărilor
(trăsături fizice); Compararea propriilor fotografii cu cele ale realizate
colegului de bancă/părinților, în scopul identificării caracteristicilor
comune și individuale (
Trăire si manifestare emoţională, starea de bine; Interacţiuni simple
cu fiinţe şi obiecte familiare;
CLR:-Audierea unei povești; Verificare înțelegerii mesajului
poveștii prin colorarea imaginii potrivite;
MEM:-Exerciții de măsurare: înălțimea, masa corporală
MM:-JOC: ,,Oglinda întoarsă,,
AV/AP:-Reprezentare prin desen a stării sufletești de la finalul
săptămânii
-Realizarea autoportretului prin desenare/colorare
CLR: CLR: Texte-suport: ”Școala urșilor” (de Hyroiuki Aihara, Nami CLR:,, Eu și colegii mei,, -Caietul de aplicații CLR
1.1, 1.2, Adachi) Acte de vorbire – formulare de -fișe de lucru
1.3, 1.4; -Acte de vorbire – Transmiterea unor informații referitoare la sine și întrebări și răspunsuri în -fișe cu desene
2.1; 2.2; la colegii de clasă Prospectarea nevoilor de învățare ale copilului; pereche; formule de salut -Caietul de aplicații MEM
2.3; 2.4; Formularea de întrebări și răspunsuri în pereche;
3.2, 3.3, DP:-Jocuri de rol pentru exersarea unor acte de vobire: salutul, ,,Ce vreau să învăț la școală,, Observarea sistematică
3.4; 4.1 prezentarea, formule de adresare către copil/adult Elemente grafice colectivă sau individuală
necunoscut/persoană familiară; Pasiuni și preocupări ale copiilor Observarea
-Jocuri de exersare a regulilor de comunicare eficientă, civilizată comportamentului
(vorbirea pe rând, ascultarea interlocutorului, păstrarea ideii),, participativ în secvențele
Spune și dă mai departe!,, ,,Bingo,, de învățare
AV/AP:-Elemente grafice ludice, exersarea musculaturii mâinii Observarea modului de
-Realizarea unui portet al colegului de clasă preferat; Redarea prin realizare a sarcinilor de
desen a preferințelor colegului de clasă lucru
MM:-Jocuri de intercunoaștere Autoevaluare/Interevaluar
e
Acordarea de recompense
MEM: MEM: Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte MEM: ,,Igiena corpului,, -Caietul de aplicații
1.1; 1.2; matematice; Numărarea elementelor unei mulțimi; Compararea ,,Colegii mei,, MEM
2.1; 2.2; grupurilor de obiecte. ,,Igiena clasei. Igiena locuinței,, -pensule, acuarele, pahar
3.1; 3.2; -Joc-Câți copii?: numărarea elevilor din clasă după diferite criterii: ,,Hrana, sursă de energie,, cu apă
4.1; 4.2; băieți cu ochi albaștri; fetițe cu părul blond, fetițe care s-au născut Terminologie matematică: tot -Caiet cu foaie velină
5.1, 6.1 primăvara, băieți care s-au născut iarna atâtea/ mai multe/ mai puține -Creioane colorate
DP:-Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu elemente Observarea modului de
mediul familiar (activități de igienă a corpului,a clasei și a -Mulțimi de elemente. Compararea realizare a sarcinilor de
locuinței); numărului de elemente. lucru
-identificarea efectelor pozitive/negative ale unor alimente, a -Reguli de igienă colectivă; Autoevaluare
necesității hranei pentru creștere și dezvoltare Activități de igienă/ obiecte de Interevaluare
AV/AP:-Realizarea de desene: Obiecte de igienă,Camera mea,, igienă Acordarea de recompense
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene; jocuri -Realizarea desenului ”Camera
logico-matematice mea”
Activitati pe discipline – Limba franceza
Miercuri
2.10.2019 CLR: DP :Întâlnirea de dimineață: CLR:,,Ce vreau să învăț la -Calendarul
1.1, 1.2, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei școală,, zilei
1.3, 1.4; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs Elemente grafice -cartonașe pentru
2.1; 2.2; -reactualizarea normelor de conduită la școală efectuarea prezenței
2.3; 2.4; -realizarea de predicții și exprimarea propriilor dorințe referitoare la Caietul de aplicații CLR
3.2, 3.3, activitățile săptămânii (conținut – tematică, forme de organizare) Acte de vorbire – formulare de -fișe de lucru
3.4; 4.1 CLR: Texte-suport: ”Școala urșilor” (de Hyroiuki Aihara, Nami întrebări și răspunsuri în pereche; -fișe cu desene
Adachi) formule de salut Caietul de aplicații MEM
-Acte de vorbire – Transmiterea unor informații referitoare la sine și Pasiuni și preocupări ale copiilor
la colegii de clasă Prospectarea nevoilor de învățare ale copilului; Observarea sistematică
Formularea de întrebări și răspunsuri în pereche; colectivă sau individuală
DP:-Jocuri de rol pentru exersarea unor acte de vobire: salutul,
prezentarea, formule de adresare către copil/adult Observarea
necunoscut/persoană familiară; comportamentului
-Jocuri de exersare a regulilor de comunicare eficientă, civilizată participativ în secvențele
(vorbirea pe rând, ascultarea interlocutorului, păstrarea ideii),, de învățare
Spune și dă mai departe!,, ,,Bingo,, Observarea modului de
AV/AP:-Elemente grafice ludice, exersarea musculaturii mâinii realizare a sarcinilor de
-Realizarea unui portet al colegului de clasă preferat; Redarea prin lucru
desen a preferințelor colegului de clasă Autoevaluare
MM:-Jocuri de intercunoaștere Interevaluare
MEM: MEM: Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte MEM: ,,Igiena corpului,, -Caietul de aplicații
1.1; 1.2; matematice; Numărarea elementelor unei mulțimi; Compararea ,,Colegii mei,, MEM
2.1; 2.2; grupurilor de obiecte. ,,Igiena clasei. Igiena locuinței,, -pensule, acuarele, pahar
3.1; 3.2; -Joc-Câți copii?: numărarea elevilor din clasă după diferite criterii: ,,Hrana, sursă de energie,, cu apă
4.1; 4.2; băieți cu ochi albaștri; fetițe cu părul blond, fetițe care s-au născut -Reguli de igienă colectivă; -Caiet cu foaie velină
5.1, 6.1 primăvara, băieți care s-au născut iarna Activități de igienă/ obiecte de -Creioane colorate
DP:-Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu igienă
mediul familiar (activități de igienă a corpului,a clasei și a -Mulțimi de elemente. Compararea Observarea modului de
locuinței); numărului de elemente. realizare a sarcinilor de
-identificarea efectelor pozitive/negative ale unor alimente, a Terminologie matematică: tot lucru
necesității hranei pentru creștere și dezvoltare atâtea/ mai multe/ mai puține Autoevaluare
AV/AP:-Realizarea de desene: Obiecte de igienă,Camera mea,, elemente Interevaluare
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene; jocuri -Realizarea desenului ”Camera Acordarea de recompense
logico-matematice mea”
Activitati pe discipline - Religie
Activitati pe discipline – Educatie fizica
Joi Activitati integrate
3.10.2019 CLR: DP :Întâlnirea de dimineață: -Calendarul
1.1, 1.2, -salutul, identificarea zilei, precizarea datei CLR:,,Ce vreau să învăț la zilei
1.3, 1.4; -distribuirea responsabilităților pentru săptămâna în curs școală,, Pasiuni și preocupări ale -cartonașe pentru
2.1; 2.2; -reactualizarea normelor de conduită la școală copiilor efectuarea prezenței
2.3; 2.4; -realizarea de predicții și exprimarea propriilor dorințe referitoare la Caietul de aplicații CLR
3.2, 3.3, activitățile săptămânii (conținut – tematică, forme de organizare) -fișe de lucru
3.4; 4.1 CLR: Texte-suport: ”Școala urșilor” (de Hyroiuki Aihara, Nami Acte de vorbire – formulare de -fișe cu desene
Adachi) întrebări și răspunsuri în pereche; -Caietul de aplicații MEM
-Acte de vorbire – Transmiterea unor informații referitoare la sine și formule de salut Observarea sistematică
la colegii de clasă Prospectarea nevoilor de învățare ale copilului; Elemente grafice colectivă sau individuală
Formularea de întrebări și răspunsuri în pereche; Observarea
DP:-Jocuri de rol pentru exersarea unor acte de vobire: salutul, comportamentului
prezentarea, formule de adresare către copil/adult participativ în secvențele
necunoscut/persoană familiară; de învățare
-Jocuri de exersare a regulilor de comunicare eficientă, civilizată Autoevaluare
(vorbirea pe rând, ascultarea interlocutorului, păstrarea ideii),, Interevaluare
Spune și dă mai departe!,, ,,Bingo,, Acordarea de recompense
AV/AP:-Elemente grafice ludice, exersarea musculaturii mâinii Observarea modului de
-Realizarea unui portet al colegului de clasă preferat; Redarea prin realizare a sarcinilor de
desen a preferințelor colegului de clasă lucru
MM:-Jocuri de intercunoaștere
MEM: MEM: Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte MEM: -Realizarea desenului -Caietul de aplicații
1.1; 1.2; matematice; Numărarea elementelor unei mulțimi; Compararea ”Camera mea” MEM
2.1; 2.2; grupurilor de obiecte. ,,Igiena corpului,, -pensule, acuarele, pahar
3.1; 3.2; -Joc-Câți copii?: numărarea elevilor din clasă după diferite criterii: ,,Colegii mei,, cu apă
4.1; 4.2; băieți cu ochi albaștri; fetițe cu părul blond, fetițe care s-au născut ,,Igiena clasei. Igiena locuinței,, -Caiet cu foaie velină
5.1, 6.1 primăvara, băieți care s-au născut iarna ,,Hrana, sursă de energie,, -Creioane colorate
DP:-Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu -Mulțimi de elemente. Compararea Observarea modului de
mediul familiar (activități de igienă a corpului,a clasei și a numărului de elemente. realizare a sarcinilor de
locuinței); Terminologie matematică: tot lucru
-identificarea efectelor pozitive/negative ale unor alimente, a atâtea/ mai multe/ mai puține Autoevaluare
necesității hranei pentru creștere și dezvoltare elemente Interevaluare
AV/AP:-Realizarea de desene: Obiecte de igienă,Camera mea,, -Reguli de igienă colectivă; Acordarea de recompense
-Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin desene; jocuri Activități de igienă/ obiecte de
logico-matematice igienă
AV/AP: AVAP: AVAP: ,,Copăcelul trist,, -Caiet de aplicații AV/AP
1.1; 1.3; Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: tăiere, Colaj: decupare, asamblare, -creioane colorate,
2.1, 2.2; decupare după contur, lipire; lipire -carioci
2.3; 2.4 Pictură: Tehnici de lucru: pensulație, ștampilare. Culori calde ,,Coșulețul cu frunze,, Observarea
-ghicitori despre toamnă; Pictură: Pesnulația, amprentarea. comportamentului
-observarea unor lucrări cu tematica toamnei pentru descoperirea Culori calde verbal/nonverbal al
culorilor predominante; copilului
Activitati pe discipline – Educatie fizica
Vineri Activitati integrate
4.10.2019 CLR: CLR: Texte-suport: ”Școala urșilor” (de Hyroiuki Aihara, Nami CLR:,, Eu și colegii mei,, -Caietul de aplicații CLR
1.1, 1.2, Adachi) ,,Ce vreau să învăț la școală,, -fișe de lucru
1.3, 1.4; -Acte de vorbire – Transmiterea unor informații referitoare la sine și Pasiuni și preocupări ale copiilor -fișe cu desene
2.1; 2.2; la colegii de clasă Prospectarea nevoilor de învățare ale copilului; Observarea sistematică
2.3; 2.4; Formularea de întrebări și răspunsuri în pereche; colectivă sau individuală
3.2, 3.3, DP:-Jocuri de rol pentru exersarea unor acte de vobire: salutul, Acte de vorbire – formulare de Observarea
3.4; 4.1 prezentarea, formule de adresare către copil/adult întrebări și răspunsuri în pereche; comportamentului
necunoscut/persoană familiară; formule de salut participativ în secvențele
-Jocuri de exersare a regulilor de comunicare eficientă, civilizată Elemente grafice de învățare
(vorbirea pe rând, ascultarea interlocutorului, păstrarea ideii),, Observarea modului de
Spune și dă mai departe!,, ,,Bingo,, realizare a sarcinilor de
AV/AP:-Elemente grafice ludice, exersarea musculaturii mâinii lucru
-Realizarea unui portet al colegului de clasă preferat; Redarea prin Autoevaluare
desen a preferințelor colegului de clasă Interevaluare
MM:-Jocuri de intercunoaștere Acordarea de recompense
AV/AP: AVAP: AVAP: ,,Coșulețul cu frunze,, -Caiet de aplicații AV/AP
1.1; 1.3; Colaj: Transformarea unui material prin tehnici simple: tăiere, Pictură: Pesnulația, -creioane colorate,
2.1, 2.2; decupare după contur, lipire; amprentarea. Culori calde -carioci
2.3; 2.4 Pictură: Tehnici de lucru: pensulație, ștampilare. Culori calde ,,Copăcelul trist,, Observarea
-ghicitori despre toamnă; comportamentului
-observarea unor lucrări cu tematica toamnei pentru descoperirea Colaj: decupare, asamblare, lipire verbal/nonverbal al
culorilor predominante; copilului
MM: MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Sunete de intensităţi MM: ,,Coroana ,,(Gh. Teodosiu) -fișe,
1.1;1.2, diferite;; Creaţii muzicale accesibile. AV/AP:Completarea unor ,,Unu-doi ,,(Alexandru Pașcanu) -creioane colorate
1.4; 2.1; șiruri de modele repetitive legate de tema cântecului (activitate -Cântarea vocală; Mişcare pe
2.2; 2.3; individuală) muzică; Sunete de intensităţi Aprecieri individuale și
diferite; Cântarea globale
instrumentală;

S-ar putea să vă placă și