Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

Examenul naţional de bacalaureat 2021


Proba E. c)
Matematică M_mate-info
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 2
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
( ) ( )
1. 1 + i 2 − 2 1 + i + 2 = 1 + 2i + i 2 − 2 − 2i + 2 = 3p
= 1−1 = 0 2p
2. f (1) = 2 ⇒ 1 + a − 5 = 2 3p
a=6 2p
( ) ( ( ))
3. log x 2 + 1 = log x x + 1 , deci x 2 + 1 = x 2 + x
4 4 3p
x = 1 , care convine 2p
4. Mulțimea numerelor naturale de două cifre are 90 de elemente, deci sunt 90 de cazuri
2p
posibile
În mulțimea numerelor naturale de două cifre sunt 9 numere divizibile cu 2 și cu 5 , deci
2p
sunt 9 cazuri favorabile
nr. cazuri favorabile 9 1
p= = = 1p
nr. cazuri posibile 90 10
5. mMN = 1 și, cum dreptele sunt paralele, obținem md = 1 3p
P ∈ d , deci ecuația dreptei d este y − y P = md ( x − xP ) , adică y = x − 3 2p
6. BC
tg A = 2p
AC
AC 1 1
tg B = = =
BC BC tgA 3p
AC
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 2 0 0 2 0 0
A ( 0 ) =  0 2 0  ⇒ det ( A ( 0 ) ) = 0 2 0 = 2p
 0 0 2 0 0 2
 
=8+0+0−0−0−0=8 3p
b) a + 2 0 −a   2 0 0   a 0 −a 
A ( a ) − 2I3 = 0  2 0  −  0 2 0  =  0 0 0  , pentru orice număr real a 3p
 3a 0 2 − 3a   0 0 2   3a 0 −3a 
     
 1 0 −1   1 0 −1 
aB = a  0 0 0  , pentru orice număr real a , deci B =  0 0 0  2p
 3 0 −3   3 0 −3 
   
c)  4 + 2n 0 −2n 
2 2
 
A ( n) ⋅ A ( − n) =  0

4

( )
0  ⇒ det ( A(n) ⋅ A (− n)) = 64 1 − n2 , unde n este număr
3p
 6n
2
0 4 − 6n2 
natural
( )
64 1 − n 2 > 0 şi, cum n este număr natural, obţinem n = 0 2p

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

(2 + 0 + 2 − 0 ) =
2.a) 1
2∗0 = 3p
2
1
= ( 2 + 2) = 2 2p
2
b) a ≤b⇒ a −b =b−a 2p

a ∗b =
1
2
( a + b + a − b ) = ( a + b + b − a ) = ⋅ 2b = b , pentru orice numere reale a și b
1
2
1
2 3p
astfel încât a ≤ b
c)
x 2 + 1 ≥ 2 x și x 2 + 1 ≥ −2 x , pentru orice număr real x , deci (( 2 x ) ∗ ( x + 1)) ∗ ( −2 x ) =
2

3p
( ) ( )
= x 2 + 1 ∗ ( −2 x ) = ( −2 x ) ∗ x 2 + 1 = x 2 + 1 , pentru orice număr real x

x 2 + 1 = 10 , deci x = −3 sau x = 3 2p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) 2x
f ′( x) = 1 − = 3p
2 x2 + 3
x x2 + 3 − x
=1− = , x∈ℝ 2p
x2 + 3 x2 + 3
b)
( )=
(x − )
x2 − x2 + 3 −3
lim f ( x ) = lim x + 3 = lim
2
lim =0 3p
x → +∞ x → +∞ x → +∞ x → +∞
x+ x +3 x+ x +3 2 2

Dreapta de ecuație y = 0 este asimptota orizontală spre +∞ la graficul funcţiei f 2p


c) f ' ( x ) > 0 , pentru orice număr real x , deci f este strict crescătoare 2p
Cum lim f ( x ) = −∞ , lim f ( x ) = 0 și f este funcție continuă, ecuația f ( x ) = a are
x → −∞ x → +∞ 3p
soluție ⇔ a ∈ ( −∞,0 )
2.a) 2 2 2

∫(x ) ( ) x2 + x + 3 dx = ∫ x dx = x2
x 2 2
2
+ x + 3 f ( x ) dx = ∫ x + x + 3 2
= 3p
0 0 0 0
4
= =2 2p
2
b) 2 2
2x + 1
2
( x 2 + x + 3) ' dx =
∫ g ( x ) dx = ∫ x 2 + x + 3 dx = ∫ x2 + x + 3
3p
1 1 1

( ) 1 = ln 9 − ln 5 = ln 95
2
= ln x 2 + x + 3 2p

c) n
x
1 1
0≤ ≤ , pentru orice x∈[0, +∞) , deci 0 ≤ f n ( x) ≤   , pentru orice x∈[0, +∞) și
x + x+3 2
2
 2 2p
orice număr natural nenul n
b n n
1 1
0 ≤ In = ∫ f ( x) dx ≤   (b − a) , pentru orice număr natural nenul n și, cum lim   = 0 ,
n

a  2 n→+∞  2  3p
obținem că lim In = 0
n→+∞

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 2 din 2