Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞĂ PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVULUI

I. INFORMAŢII GENERALE

Numele şi prenumele elevului: Pop Darius


Data şi locul naşterii:, Baia Mare, 12.09.2007
Clasa: a VI-a

II. MEDIUL FAMILIAL

Nume, prenume parinţi: Pop Cecilia şi Pop Gabriel


Date privind familia:
 număr de membri: 4 membrii
 condiţii de viaţă: bune
 condiţii pentru învăţătură: bune

III. STAREA DE SANATATE


Date medicale:
 starea de sănătate: bună
 boli suferite: clinic sănătos
 boli în prezent: clinic sănătos
 motive de învoiri şi scutiri medicale: nu are

IV. DATE ŞCOLARE


Rezultate în activitatea şcolară a elevului:
 materii preferate:, Limba şi Literatura Română, Religie, Geografie, Istorie, Educaţie
plastică;
 materii nepreferate:, Fizica, Biologia;
 materii cu rezultate bune: Limba şi Literatura Română, Matematica
 participări la concursuri: Olimpiada națională de matematică
 dificultăţi (corigenţe, repetenţie, absenţe) : Nu este cazul.
 factori ai succesului/insuccesului academic : Reuşita şcolară se datorează mediului
familial securizant, atenţia acordată de către părinţi şi buna concentrare în timpul
activităţilor de predare-învăţare-evaluare. Datorită meditațiilor cu profesorii.

Aspecte de orientare şcolară şi profesională:


 interese: Se observă un interes spre disciplinele umane;
 aptitudini: Bună colaborare la nivel de grup,;
 valori personale: Respect, cumințenie ,sinceritate, modestie;
 preferinţe şi alegeri personale: nevoia de a se juca in echipă

Stilul de muncă al elevului:


a) Cum lucrează:
Sistematic, Organizat, ritmic Inegal,cu fluctuaţii Neglijent,copiază În salturi pentru a

1
temeinic (în limitele (când conştiincios, tema, speculează obţine nota de
(depăşeşte programei) când delăsător) nota trecere
programa)

b) Independenţă, creativitate:
Inventiv,creativ Ocazional creativ Lucrează după şabloane Nu manifestă iniţiativă


Conduita la lecţii şi în colectivul şcolar (discuţii cu profesorii clasei):
a) Cum participă la lecţii:
Participă activ Manifestă interes inegal Numai dacă este solicitat Inactiv,parcă absent


b) Starea disciplinară la lecţii:
Disciplinat,receptiv Disciplinat numai Nedisciplinat,turbulent Fuge de la ore,absent
supravegheat frecvent


c) Cum participă la viaţa colectivului:
Retras, izolat Lucrează din Bun executant, Implicat, cu Autoritar,
obligaţie, fără fără opinie iniţiativă, bun organizează prin
iniţiativă proprie organizator forţă şi control


d) Cum este apreciat de colegi:
Bun coleg,sensibil Individualist,egoist Valorizat pentru Statut important în Apreciat pentru
la probleme rezultatele la colectiv activitatea
învăţătură extraşcolară

V. DATE PRINVIND CARACTERISTICILE PERSONALITAŢII

Trăsături de personalitate

2
a) Introvertit /extravertit
Deschis, comunicativ, sociabil Închis,rezervat, puţin sociabil
Dacă mediul este nou, necunoscut poate
Elev extrovertit, comunicativ, sociabil. manifesta o inhibare emoţională dar acestă stare
dispare după o scurtă perioadă de acomodare şi
încredere la mediu.
b) Temperament:
Impulsiv,nestăpânit, Energic,vioi, uşor Liniştit, domol,reţinut Rezistenţă redusă la
Brutal adaptabil efort, sensibil
Energic cu iniţiative la
nivel de grup
c) Dispoziţie afectivă generală:
Visător cu tendinţe Realist cu înclinaţii Vesel, optimist Trist,deprimat, melancolic,
romantice practice singuratic


d) Stabilitate emoţională:
Hiperemotiv,excesiv Timiditate în situaţii noi, Echilibru emotional, Instabilitate
de timid neprevăzute manifestări afective emoţională,
preponderent pozitive manifestări afective
oscilante

Trasături dominante de caracter:


a) pozitive:
 Se remarcă o bună capacitate de concentrare;
 Rezolvă probleme adaptate vârstei destul de uşor;
 Are un spirit dezvolatat în domeniul literar artistic.
 Elev disciplinată;
b) negative:
 Incredere de sine prea mare;

Atitudini sociale generale:


 faţă de şcoală: Serios faţă de procesul de învăţare/autoînvăţare atât formal cât şi
nonformal, o bună colaborare şi acceptare faţă de colegii de clasă şi şcoală.
 faţă de ceilalţi: Sociabil în căutare de prieteni noi;
 faţă de sine: Tinde spre perfecţionism, încredere în sine dezvolată având în vedere
nivelul de dezvoltare cognitiv;

Măsuri , acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei:


 Cu părinţii: Menţinerea cooperării în permanenţă cu mediul familial;

3
 Cu profesorii: Menţinerea unei realţii de colaborare cu profesorii, pentru îmbunătăţirea
performaţelor şcolare la disciplinele reale;
 Cu elevul: Stimularea motivaţiei intrinseci.

Alte informaţii din interacţiunea cu psihologul, în cadrul consilierilor colective:

În cadrul interacţiunii cu psihologul s-a constat faptul că elevul:


 Se simte în siguranţă în mediul familial;
 Este modest dar sunt momente în care doreşte să fie în centrul atenţiei.
 Are încredere în sine dar şi un simţ critic, autoritar faţă de sine.
 Acordă ajutor colegilor în realizarea sarcinilor şcolare, dacă este nevoie.

Concluzii/Observaţii:

Elevul Pop Darius, elev în clasa a VI-a, este un elev cu inclinaţii spre domeniul matematicii și
studiului literar. Provine dintr-o familie cu posibilităţi materiale bune, asigurându-i-se toate
mijloacele pentru activităţile şcolare. Din punct de vedere temperamental acesta este încă în
formare dar se conturează tipul sangvinicului. Este optimist, sociabil şi are o bună colaborare la
nivel de grup.

4
5

S-ar putea să vă placă și