Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

„Sa calatori la mare si la munte”

DATA: 20.05.2021
GRADINITA : GPP “TIC-PITIC”MIOVENI
EDUCATOARE : Andrei Andreea Georgiana
NIVELUL : II
GRUPA : Mare GREIERASII 
TEMA ANUALA: „Cine si cum planifica/organizeaza o activitate?” 
TEMA PROIECTULUI : Invat de pe acum !
SUBTEMA : „Sa calatorim !”
TEMA ZILEI : „Plecam in excursie”

FORMA DE REALIZARE : Activitate integrată ADP+ALA I+ADE (DLC+DOS)+ ALA II


TIPUL ACTIVITATII : Verificare și consolidare de cunoștințe și deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE : joc didactic, activitate practica
LOCUL DESFASURARII : sala de grupă,
DURATA : O zi

Elemente componente ale activității integrate :

1.Activitati de dezvoltare personala (ADP):


- Întalnirea de dimineata : :„Imi place sa calatoresc...”
Tema zilei: „Plecam in excursie” (salutul, prezența, calendarul naturii, noutatea zilei).
- Rutine: „Suntem harnici” – exersarea unor deprinderi de ordine.
- Tranziții: „Bat din palme”, „Fluturașul”, „Albinuța mea”.

2. Activități liber alese (ALA 1):


-  Artă: desen „Albun de vacanta”
-  Știință  : Sortare și grupare pliante la mare/ munte  ;
- Joc de masă: puzzle “Pliante turistice”
- Biblioteca : “Traseu de vacanta”-antrenament grapfic;
3. Activități pe domenii experiențiale (ADE):
- Domeniul Limba si Comunicare – Educarea limbajului :
„Plecam in excursie” – joc didactic
- Domeniul Om si Societate: Activitate practica :
„Suvenir din vacanta” – aplicatie ;

4. Activități liber alese (ALA 2) :

- Joc de miscare- ‘Mingea la colac/sac de dormit’


- Joc distractiv „ Ce mimează calatorul?”

Dimensiuni ale dezvoltării


Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;

Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;

Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute;

Curiozitate, interes și inițiativă în învățare;

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);

Activare și manifestare a potențialului creative;

Comportamente vizate

Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui
(comunicare receptivă);

Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare;

Discriminează/diferențiează fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere;

Identifică prezența mesajului scris, apreciază și valorifică mesajul scris în activitățile


curente;

Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat;
Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
Manifestă creativitate în activități diverse;

SCOPUL ACTIVITĂȚII :

Verificarea deprinderii de a realiza analiza si sinteza lexicala si fonetica ;

Exersarea unor deprinderi practice și de muncă independentă prin aplicarea lor în contexte
variate, stimulând imaginația creatoare.

1.Activități liber alese ( ALA 1) :


Comportamente urmărite :

1. Arta : desen – „Album de vacanta”


- să realizeze desene intr-un carnet individual respectand tema propusa ;

2. Știință: ” Sortare și grupare pliante la mare/ munte ”


- să recunoască imaginile și să le grupeze pe categorii,mare sau munte;

3. Joc de masă: “Pliante turistice!”-puzzle


- să unească piesele în mod corect, astfel încât să obțină imaginea unui peisaj la mare sau munte.

2.ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE :


I. Domeniul Limba si comunicare – Educarea limbajului :
Tema : „Plecam in excursie”
Mijloc de realizare : joc didactic

Sarcina didactica :
Consolidarea capacităţii de a despărţi corect cuvintele în silabe şi de a formula propoziţi
precizând numărul cuvintelor din propoziţie, de a percepe
sunetele cu care incep cuvintele si numarul acestora;

Reguli de joc:
Se vor forma două echipe calatori la munte si calatori la mare. Câte un copil din fiecare echipă,
va alege un balon albastru din norii care acopera soarele , in interior descoperind scrisă o sarcina
de lucru. I se citește sarcina și el trebuie să o rezolve corect, iar dacă are nevoie de ajutor colegii
de echipă îl pot ajuta. Răspunsurile corecte sunt recompensate cu câte un simbol al grupei, care
la sfârșit vor fi numărate și vor desemna echipa câștigătoare. În complicarea jocului, copiii
trebuie extraga un jeton cu imaginea unei litere invatate si va solicita colegii sa spuna un cuvant
care incepe cu sunetul respectiv si sa formuleze o propozitie cu cuvantul ales.
Elemente de joc :
- baloane,jetoane,tabla magnetica, aplauzele, întrecerea, surpriza, mânuirea materialului,
recompense.

II. Domeniul Estetic și creativ ( DEC) :


Tema : “Suvenir din vacanta”
Mijloc de realizare : aplicatie ;

Obiective operaționale :
O1: să manifeste interes pentru activitate;

O2: să despartă corect cuvintele în silabe;


O3: să formuleze propoziţii corecte din punct de vedere gramatical;
O4: să precizeze numărul cuvintelor din propoziţie;
O5: sa spuna cu ce sunet incepe si se termina cuvantul dat
O6: Să intuiască materialele puse la dispoziție.
O7: Sa respecte tehnica de lucru indicata: lipire, snuruire;
O8: Să realizeze în mod original și personal aplicatia.

STRATEGII DIDACTICE :
Metode si procedeee : conversația, explicația, exercițiul, jocul, expunerea, turulgaleriei,
problematizarea.
Mijloace de invatare : cort,sezlong,umbrela,colac,binoclu,sac de dormit, baloane,puzzle,
scoici,nasturi,hartie colorata;
FORME DE ORGANIZARE : frontal, individual, pe echipe.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC :

1. „Curriculum pentru educatia timpurie a copiilor cu varsta cuprinsa intre nastere si


6/7 ani – 2019 ”
2. Păiși- Lăzărescu M., Ezechil L., Laborator preșcolar- ghid metodologic. EdituraV & I
Integral,București, 2011;
3. Toma G., Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învățământul preșcolar, Editura
Delta Cart Educațional, Pitești, 2009;
4. Culea L., Sesovici A., Activitateaintegrată din grădiniţă (ghidpentrucadreledidactice din
învăţământulpreuniversitar), edituraDidactică Publishing House, Bucureşti, 2008;
5. Revista învățământulpreșcolar nr. 3-4/2011.

SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ. Voi saluta copiii prin


mesajul:

“Buna dimineața, gâze mici,

Mă bucur că sunteți aici!”

Îi provoc să ne salutăm, întrebându-i ce insectă le-ar plăcea să fie.


Se reactualizează CALENDARUL NATURII, amintind în ce anotimp suntem, în ce lună,
marcând şi schimbările meteo, dacă este necesar:
„A-nceput o nouă zi
Cum e vremea azi, copii?”
NOUTATEA ZILEI se realizează cu ajutorul mascotei Albinuța Hărnicuța, care a venit de peste
mări și tări ca să ne ceară ajutorul. Ea ne roagă să aducem la viată Împărăția din Grădina
Fermecată, deoarece Păianjenul cel Morocănos a țesut o pânză veninoasă care a uscat toată
Împărăția Gâzelor.

Pe versurile jocului cu text și cânt “Bat din palme”, copiii merg spre centrele de activitate.
„Bat din palme, clap, clap,clap
Din picioare trap, trap, trap,
Ne-nvârtim, ne răsucim
Și spre centre noi pornim” .
La centrul ARTĂ, copiii au pregătite șabloane cu insecte, pe care trebuie să aplice
plastilină, în funcție de culoarea indicată. La centrul ȘTIINȚĂ, vor avea de sortat și grupat
jetoane cu insecte, iar la centrul JOC DE MASĂ vor întregi imaginea insectei, căutându-i
jumătatea.
În timp ce copiii lucrează, educatoarea supraveghează și monitorizează activitatea
copiilor, oferă explicațiile necesare acolo unde este cazul, oferă sprijin copiilor aflați în
dificultate. Se reamintește copiilor comportamentul așteptat în cadrul activității: se vorbește în
șoaptă pentru a nu-i deranja pe ceilalți colegi și fiecare activitate trebuie finalizată. Voi face
aprecieri asupra întregii activități de la centre, a modului de participare a copiilor la activitate și a
comportamentului acestora.
Trecerea de la ALA1, la activitățile pe domenii experiențiale se realizează prin tranziția
„Albinuța mea”.
„Matematicienii din grădina fermecată” este prima activitate pe domenii
experiențiale, ce aparține Domeniului Științe și se va realiza cu ajutorul unui joc didactic
matematic. Copiii vor avea de rezolvat câteva sarcini care se află pe spatele unor păianjeni
străjeri. Se vor explica regulile jocului de către educatoare, apoi se trece la executarea jocului de
probă.Va urma jocul propriu-zis, apoi complicarea jocului.
În cadrul Domeniului Estetic și Creativ, copiii vor avea de pictat fluturași pe ipsos. Se
prezintă lucrarea model, se prezintă modul de lucru, se analizează materialul pus la dispoziție,
apoi copiii încep lucrul. Copiii sunt supravegheați și ajutați acolo unde este cazul, de către
educatoare. După finalizarea lucrărilor, preșcolarii vor expune fluturașii la locul special pregătit,
se face Turul galeriei. Toți copiii sunt apreciați pentru activitățile desfășurate.
În partea a doua a activităților liber alese, ALA2, copiii vor juca jocul distractiv „Ce mimeaza
fluturașul/greierașul?”.
Apoi, rostind cuvintele: “Lume, lume! Cinstite albinuțe și frumoși fluturași, drăgălașe buburuze
și jucăușe libelule, talentați greierași și harnice furnici, îi voi pofti la „Balul gâzelor”!
Urmează un moment de miscare pe melodia “Danseaza hopa, hopa!”, în care copiii dansează și
se bucură. Se fac aprecieri asupra întregii activități desfășurate și se oferă recompense.
DEMERS DIDACTIC

EVENIMENT Ob CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC Op DIDACTICE

Se asigură condiţiile optime pentru


1.Moment desfăşurarea activităţii:
organizatoric
- aerisirea sălii de grupă
- așezarea scăunelelor
- aranjarea materialului didactic.

O1 Se aude un zumzet pe fundal. Captarea


atenției se realizează cu ajutorul
mascotei albinuța Hărnicuța, care va sta
ascunsă printre flori. “Știți cine a venit
în vizită la noi? Cea mai harnică insectă,
ce zboară din floare-n floare /cu polenul Frontal
pe picioare/cine este oare?”
Observare
- Copiii răspund: “Albina!” sistematică

2. Captarea Da, Albinuța Hărnicuța, care a venit de


atenţiei
departe, de peste mări și țări, din
Împărăția Gâzelor. Ea vrea să o ajutăm,
căci Păianjenul cel Morocănos a țesut o
pânză veninoasa care a ofilit toate
florile, a alungat toate păsările și a lăsat
pustie frumoasa lor Împărăție. Ia priviți
în jur! Oare unde este Împărăția cea
tristă și pustie? (Copiii arata decorul
verde).

- Vaai! Nu este nici o floare, nu este nici


soare! Albinuțele și puișorii lor lor pieri!
Haideți să le dăm o mână de ajutor,
pentru că numai niște matematicieni
iscusiți ar reusi să le salveze Împărăția,
pentru că Păianjenul cel Morocănos a
pus de pază mai mulți păianjeni străjeri,
care au scrisă pe spate câte o sarcină
matematică. iar albinele ne vor fi tare
recunoscătoare.
Albinele ne vor fi tare recnoscătoare
dacă le vom ajuta.

4.Reactualizarea Se realizează printr-o scurtă conversație Conversația


cunoștințelor
cu copiii despre ce au învățat. Vreți să-i Exercițiul
arătăm albinuței câte lucruri știm noi? Evaluare orală
Palete cu cifre
O1
- Hai să numărăm crescător de la 1 la 3
Frontal
și descrescător de la 3 la 1.
Sunt numiți 2,3 copii să numere
crescător și descrescător.
Apoi, copiii privesc jetoane cu cifre și
sunt rugați să le recunoască (3, 1, 2).
5. Anuntarea Astăzi, vom juca jocul “Matematicienii
temei si a
din Grădina Fermecată”, un joc frumos
obiectivelor O1 Conversația
prin care o vom ajuta pe Albinuța
Explicația
Hărnicuța să readucă la viață Împărăția
Frontal
Gâzelor. Pentru aceasta, va trebui să
număram crescător și descrescător în
concentrul 1-3, să asociem corect
cantitatea la număr și a numărului la
cantitate. Apoi vom picta fluturași
colorați, din ipsos.

6. Dirijarea La centrul ARTĂ, copiii au pregătite


învățării
șabloane cu insecte, pe care trebuie să Explicația
Observare
aplice plastilină, în funcție de culoarea Exercițiul sistematică
indicată. La centrul ȘTIINȚĂ, vor Conversația

avea de sortat și grupat jetoane cu Șablone insecte


insecte, iar la centrul JOC DE MASĂ
Plastilină
vor rezolva un puzzle cu insecte.
Jetoane insecte,
Se trece la lucrul pe centre, după care animale, păsări
O1 urmează tranziția “Albinuța mea”.

DȘ:
a) Explicarea regulilor de joc:
O2
Le voi explica copiilor că vom desfășura
un concurs pe două echipe (fluturași și
O3 greierași). Câte un copil din fiecare
echipă este atins de aripa de fluture, va
Evaluare orală
merge și va alege un păianjen străjer,
care conține o sarcină pe care trebuie să
o rezolve. Copiii din echipă se pot ajuta
între ei. Răspunsurile corecte sunt
Jetoane insecte
aplaudate și premiate cu câte un simbol
în dreptul echipei. Echipa care adună Cifre

cele mai multe simboluri este Baghetă future


câștigătoare. Albinuțe cu
b)Executarea jocului de probă magnet
Un copil atins de aripa de fluture va
merge în Grădina Fermecată, va alege
un păianjen, îi va fi citită sarcina de
lucru, pe care o rezolvă; dacă răspunsul
este corect primește un simbol în dreptul
echipei , apoi merge la locul lui.

 Așază la panou atâtea păsărele, câte


degete am ridicat (1). Așază sub
grupa formată cifra potrivită.

Executarea jocului propriu-zis:


 Așază la panou atâtea buburuze, O pasăre
câte mâini ai (2). Așază sub grupa 2 buburuze
formată cifra potrivită. 3 fluturi
 Așază la panou atâția fluturași, ,
câte bătăi din palme auzi (3). Așază
sub grupa formată cifra potrivită.

Priviți panoul! Ce am format? (șirul


crescător și descrescător).

 Numără în ordine crescătoare.

 Numără în ordine Evaluare orală


descrescătoare.

Pe un panou am 3 flori de mărimi


diferite, iar într-o cutie sunt așezați
fluturi de mărimi diferite. Copiii au
sarcina de a așeza fluturii la floarea
potrivită ca mărime, să îi numere și să
așeze cifra corespunzătoare în dreptul
grupei formate.

Ne vom juca jocul “Pe care floare s-a


așezat albina?". La semnalul meu, copiii
închid ochii, moment în care albina se
așază pe o floare. Îi vor deschide atunci
O4
când eu voi spune de două ori “Zum-
zum”!Se va așeza, pe rând, pe toate cele
3 flori.
Exercițiul

Obținerea d) Complicarea jocului


performanței Flori de mărimi
“Acum, dacă ați rezolvat toate sarcinile,
diferite, fluturi de
dacă ați ajuns până aici, să văd dacă
mărimi diferite,
reușiți să aduceți la viață Împărăția
albina
Gâzelor. Mai întâi, vă voi citi o poveste.
Voi trebuie să fiți foarte atenți, deoarece
trebuie să alcătuiți un tablou cu
obiectele identificate în poveste, să
puneți în corespondență cantitatea la Conversația
număr”:
Explicația
“E dimineață! Pe cer strălucește un (1) Exercițiul
soare blând și luminos. El încearcă să
Problematizarea
alunge și ultimii doi (2) nori de pe cer.
Frontal
Razele calde au trezit la viață întreaga
natură. Pe creanga unui pom s-au așezat
trei (3) rândunele, iar în grădină au Soare
Evaluare orală
apărut flori minunate și parfumate: 2 2 nori
zambile, 3 lalele galbene, 3 lalele roșii.
3 rândunele
Pe prima zambilă stă (1) o albinuță, pe a
doua (2) lalea galbenă stă un fluturaș, 2 zambile
iar pe a treia lalea roșie s-a așezat o 3 lalele roșii
buburuză. Ce frumoasă este acum 3 lalele galbene
Împărăția Gâzelor!”
O albinuță
DEC: Un fluturaș

Explicarea și demonstrarea modului de O buburuză


lucru. Voi prezenta lucrarea model. Voi Observare
demonstra tehnica de lucru, verbalizând sistematică
acțiunile făcute.
O5
Înainte de a începe lucrul, copiii execută
câteva exerciții de încălzire a mușchilor
mici ai mâinilor:
Conversația
“Batem palmele de zor,
O6 Explicația
Batem palmele cu spor,
Exercițiul
1-2, 1-2, faceti toti la fel ca noi!

Pe mânuțe ne spălăm,
Frontal
Curat noi ca să lucrăm,
Individual
1-2, 1-2, faceti toti la fel ca noi!

Mișcăm degețelele,
Palete de culori
Scuturăm mânuțele,
Pensule
Palmele le fluturam
Acuarele
Și apoi aplaudăm,
Pahar apă
Pe-albinuță-o bucurăm
Fluturi din ipsos
Și cu drag o ajutăm!”
Decor
Le voi ura copiilor „Spor la lucru”,
atragându-le atenția să lucreze îngrijit.
Copiii vor lucra individual și vor primi
indicații, acolo unde este cazul.

După ce au finalizat activitatea, lucrările


vor fi expuse într-un decor special creat.
8. Asigurarea Se va realiza cu ajutorul unor întrebări,
retentiei si a Conversația
pentru a vedea ce au reținut copiii din
transferului de Evaluare orală
cunostinte activitățile de astăzi: Care a fost tema Frontal
activității desfășurate astăzi? Cum s-a
nimit jocul? Ce am pictat?

9. Evaluarea Vom număra simbolurile primite pentru Conversația Aprecieri


Frontal verbale
răspunsurile corecte, însă ambele echipe
Albinuțe cu
vor fi declarate câștigătoare. magnet
Copiii sunt întrebați dacă le-a plăcut Conversația Aprecieri
10. Încheierea verbale
jocul de astăzi, dacă le-au plăcut Frontal
activității
echipele formate și contribuția fiecărui
membru spre aducerea punctului. Voi
face aprecieri generale și individuale
asupra modului în care au participat
copiii la activitate și a gradului lor de
implicare.

S-ar putea să vă placă și