Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație


Examenul național de bacalaureat 2021
Proba E. d)
FIZICĂ
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 1
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă fracțiuni de punct.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total
acordat pentru lucrare la zece.

A. MECANICĂ (45 de puncte)

Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. b 3p
3. d 3p
4. c 3p
5. b 3p
TOTAL Subiect I 15p

A. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
v
a= 1p
t
v = v 1p
rezultat final: v = 2,5 m/s 1p
b. Pentru: 4p
reprezentarea corectă a tuturor forțelor care acționează asupra corpului A 2p
reprezentarea corectă a tuturor forțelor care acționează asupra corpului B 2p
c. Pentru: 4p
( mA + mB ) a = (mA − mB ) g 3p
mA
rezultat final: =3 1p
mB
d. Pentru: 4p
Fa = 2T 2p
mAa = mA g − T 1p
rezultat final: Fa = 3 N 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

A. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
LG = −mgh 1p
h = d sin  1p
rezultat final: LG = −1 J 1p
b. Pentru: 4p
Ec = Ltotal 1p
Ltotal = (F − mg sin ) d 1p
Ec = Ec 1p
rezultat final: Ec = 7 J 1p
c. Pentru: 4p
Etotal = Ec + mgd sin 1p
mv12
Etotal = mgh1 + 1p
2
mv12
mgh1 = 1p
2
rezultat final: h1 = 0,4 m 1p
Probă scrisă la Fizică 1 Varianta 1
Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație
d. Pentru: 4p
p2 = mv 2 1p
Etotal = Ec 2 1p
Ec 2 = mv / 2 2
2 1p
rezultat final: p2 = 4 kg  m/s 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. d 3p
2. c 3p
3. a 3p
4. c 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
N =   NA 1p
m
 = 1p

rezultat final: N  1,5  1024 molecule 1p
b. Pentru: 4p
p
1 = 1 2p
RT1
p1 = p0 1p
rezultat final: 1  1,2 kg/m 3
1p
c. Pentru: 4p
m
p0  V = RT1 1p

m2
p2 V = RT 2 1p

m2 = m + m 1p
rezultat final: m = 28 g 1p
d. Pentru: 4p
m + m
p0  Vf = RT1 2p

Vf m + m
= 1p
V m
V
rezultat final: f = 1,4 1p
V
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
B. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
p V
L= A A 2p
2

VA = 1p
A
rezultat final L = 2 kJ 1p
b. Pentru: 4p
Qcedat = QBC + QCA 1p
QBC =  CV (TC − TB ) 1p
QCA =  Cp (TA − TC ) 1p
rezultat final Qcedat = −34 kJ 1p
Probă scrisă la Fizică 2 Varianta 1
Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

c. Pentru: 4p
Qced
 = 1− 1p
Qprimit
Qprimit = L + Qced 2p
1
rezultat final  =  5,6% 1p
18
d. Pentru: 3p
T
C = 1 − rece 1p
Tcald
TA
C = 1 − 1p
TB
rezultat final C = 75% 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 3 Varianta 1


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. a 3p
3. d 3p
4. c 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
U3 = R3  I1 2p
rezultat final: U3 = 3,6 V 1p
b. Pentru: 4p
R A1  I A1 = R1  I1 2p
I = I A1 + I1 1p
rezultat final: IA1 = 0,4 A 1p
c. Pentru: 4p
E1 − E2 = I1 ( r1 + r2 + R2 + R3 ) + IA1RA1 3p
rezultat final: E2 = 6 V 1p
d. Pentru: 4p
L
R2 =  3p
S
rezultat final:  = 9  10 −8   m 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
W1 = P1  t 2p
rezultat final: W1 = 1296 kJ 1p
b. Pentru: 4p
P1
I1 = 1p
R1
R1I1 = R2I2 1p
I = I1 + I 2 1p
rezultat final: I = 5 A 1p
c. Pentru: 4p
P +P
= 1 2 2p
E I
P2 = R2I22 1p
rezultat final:  = 90% 1p
d. Pentru: 4p
E  I = r  I 2 + P1 + P2 3p
rezultat final: r = 0,8  1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 4 Varianta 1


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

D. OPTICĂ (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. a 3p
3. b 3p
4. c 3p
5. d 3p
TOTAL Subiect I 15p

D. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
y
= 2 1p
y1
 =4 1p
rezultat final: y 2 = 4 cm 1p
b. Pentru: 4p
1 1 1
− = 1p
x2 x1 f1
x2
= 1p
x1
 = −4 1p
rezultat final: x2 = 100 cm 1p
c. Pentru: 4p
construcție corectă a imaginii prin lentilă 4p
d. Pentru: 4p
d = f1 + f2 3p
rezultat final: d = 30 cm 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
D. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
D
iv = v 1p
2l
r D
ir = 1p
2l
rezultat final ir = 1,4mm 1p
b. Pentru: 4p
x = xr − xv 1p
xr = 3i r 1p
xv = 3iv 1p
rezultat final x = 1,8mm 1p
c. Pentru: 4p
x = kr i r 1p
x = kv iv 1p
kr = 4 ; kv = 7 1p
rezultat final x = 5,6mm 1p
d. Pentru: 4p
x = ki 1p

i = iv 1p
v
400 nm    700 nm 1p
rezultat final  = 500nm 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 5 Varianta 1


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar