Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ……………………………….


Sediul ……………………………….
CUI …………………………….……
Nr. I.T.M. : …………………………

Decizia nr. .........../ ..............................

Dnul./ Dna. ...................................................................., administrator al S.C.


................................................................, cu sediul in ................................................
......................................................................., avand in vedere prevederile statutului
societatii si ale Codului Muncii:

DECIDE:

Art. 1 Incepand cu data de ........................................... inceteaza suspendarea


contractului individual de munca al salariatului(ei) ..................................................
.................................................. (CNP ............................................), in conformitate
cu prevederile art. 54 din Codul Muncii si va relua activitatea in baza aceluiasi
contract, cu un salariu tarifar de ..................... lei.
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se imputerniceste dl.
(dna.) ………….…...…………………….., avand functia de ……………………...

Am luat cunostiinta, S.C. ...........................................


.................................................... ...................................................

S-ar putea să vă placă și