Sunteți pe pagina 1din 1

Cursant: POPESCU VASILICA NARCISA

Unitatea școlară: G.P.P. „ARIPI DESCHISE”, PITEŞTI

EVALUARE SUMATIVĂ
CAPITOLUL I
TEST
1. Care sunt laturile procesului de învățământ?
Laturile procesului de învăţământ sunt: PREDAREA, ÎNVĂŢAREA şi EVALUAREA.
2. Definiţi conceptul de evaluare.
EVALUAREA este o latură a procesului educaţional care constă într-o o serie de operaţii de
apreciere, măsurare şi control a cunoştinţelor teoretice şi practice, raportându-se astfel
obiectivele educaţiei la rezultatele obţinute.
3. Completați spațiile punctate:
a) Verificarea, termen sinonim cu cei de control şi de examinare, înseamnă activitatea
complexă de cunoaştere a progresului, respectiv de confirmare sau infirmare a acumulării
de către candidaţii la anumite posturi a cunoştinţelor şi abilităţilor cerute.
b) Măsurarea este procesul de cuantificare a rezulatelor sau de determinare a numărului
de caracterisitic de un anumit fel posedate, deci a mărimii rezultatelor verificate.
c) Aprecierea este noţiunea corelativă cu măsurarea, rezultatele activităţii instructiv-
educative fiind exprimate prin calificative, menţiuni speciale şi, mai ales, prin note
(simboluri grafice reprezentând expresia pedagogică a cifrelor sau numerelor raportate la
o scară stabilită).
4. Redactați un mini eseu cu titlul: ”Importanța evaluării”.

EVALUAREA este o componentă a oricărei activităţi umane care tinde spre obţinerea de
rezultate, fapt ce implică necesitatea de a stabili în ce măsură rezultatele propuse au fost efectiv
obţinute.
EVALUAREA apare ca o componentă esenţială a activităţii de învăţământ, în general şi a procesului
de învăţământ, în special. Procesul de îvăţământ este un proces de regalre şi autoreglare. Pe baza
rezultatelor obţinute prin acţiunea de evaluare urmează să se aprecieze nivelul atins al performanţei şi să
se adopte decizii de ameliorare a activităţii în etapa următoare, dacă este cazul.
Demersul evaluativ corespunde transferului de valori constituite în veacul trecut sub influenţa evoluţiei
social – economice: dezvoltarea industrială şi salarială, apariţia pieţii muncii, a renumerării în funcţie de
pregătire şi/sau de posturi ocupate.