Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT CURS FORMATOR

CURSANT
CASTRAVETE IONUȚ

OCTOMBRIE 2020
Tema: CURS DE ÎNDRUMARE PRACTICĂ PENTRU

CAMERISTE-HOTEL
CUPRIN

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE FORMARE................3


PARTICIPANŢII............................................................................................... 3
RESURSE UMANE............................................................................................3
TIMPUL ALOCAT............................................................................................ 4
LOGISTICĂ NECESARĂ SESIUNII DE INSTRUIRE................................ 4
Locație..................................................................................................................4
Mese și pauze de cafea........................................................................................4
Materiale distribuite participanților.................................................................4
Baza materială necesară derulării cursului:....................................................4
DESIGN-UL DE CURS......................................................................................5
SUPORTUL DE CURS......................................................................................6
PROMOVAREA CURSULUI...........................................................................7
AGENDA ZILEI DE CURS.............................................................................. 7
BUGET ESTIMATIV........................................................................................ 8
DOCUMENTARE..............................................................................................8

2
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE SESIUNII DE FORMARE
Scopul programului de formare il constituie posibilitatea unor absolvenți de studii
medii - să se reorienteze din punct de vedere profesional, să dobândeasca noi
competențe, pentru creșterea calitații vieții profesionale, favorizând astfel
dezvoltarea personalității fiecărui cursant.

Obiectivele programului de formare: la finalul unui curs de 20 de ore, minim 70%


dintre participanți să poată curata, dezinfecta si aranja camera de hotel cu hol si
baie proprie in maxim 20 de minute.

PARTICIPANŢII
La acest curs pot participa absolvenți de liceu sau școli profesionale, care doresc să
se califice intr-o noua meserie, destul de căutată pe piața forței de muncă.

Cursul este prevazut pentru 10 persoane, iar in funcție de numarul doritorilor, se


poate reorganiza. Beneficiari ai programului de formare pot fi angajați ai unor
firme, membre sau nu ale P.I.M.M. (Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii)
Giurgiu – cărora le asigură angajatorul costul participării la curs. Societatile
comerciale membre P.I.M.M. beneficiază de posibilitatea de a-și pregăti 2 angajați
gratuit. Ulterior, programul de formare poate fi repetat pentru șomeri, de asemenea
gratuit – in urma încheierii unei ințelegeri cu A.J.O.F.M. Giurgiu, cu participarea
P.I.M.M. Giurgiu.

RESURSE UMANE
Formatorul este Castravete Ionuț, de profesie economist, absolvent in 2008 al
Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului din cadrul Academiei de
Studii Economice București, specializarea economie. În prezent este manager al
unui hotel de 3* din Giurgiu. Asistenta este doamna Popescu Laura care v-a
susține demonstațiile practice.

3
TIMPUL ALOCAT
Timpul alocat pentru programul de formare este de 20 ore, câte 4 ore pe zi, timp de
5 zile - de luni 01.11. 2020 până vineri 05.11.2020, inlcusiv, între orele 16.00 si
20.00.

LOGISTICĂ NECESARĂ SESIUNII DE INSTRUIRE

Locație
Programul de formare se va desfășura la Hotelul Scorpion din localitatea Giurgiu,
bld. Daciei, nr.1. Sala de curs este destul de încăpătoare, luminoasă si are
mobilierul ușor de manevrat. Este dotată cu videoproiector și flipchart.

Mese și pauze de cafea


Pe perioada programului de formare, zilnic, între orele 18.00 – 18.15 va fi o pauză
de cafea. Se vor servi gustări, apă, băuturi răcoritoare, cafea și ceai. Responsabila
pentru coordonarea acestei activități este doamna Popescu Laura.

Materiale distribuite participanților


Vom distribui fiecărui cursant suport de curs, caiete de notiţe şi pixuri. Avem
nevoie de 10 copii ale suportului de curs, 10 caiete si minim 10 pixuri.
Responsabili de multiplicarea si procurarea materialelor va fi Popescu Laura.

Baza materială necesară derulării cursului:

Materialele necesare sunt videoproiector cu telecomandă, amenajarea sălii (mesele


şi scaunele), ceasul – aflate în doatarea sălii și laptopul, cu care va veni formatorul.
Coordonator: formatorul; Responsabil: asistenta.

4
DESIGN-UL DE CURS

FORMATOR Data Timp alocat

Castravete Ionuț 01.11.2020 120 minute


Tema Sesiunea Locație

Instruiere practica si formare Formare si instruire in meseria Sala de curs


cameriste de camerista

Obiectivele de învăţare ale sesiunii

La sfârșitul sesiunii de lucru, participanții vor fi capabili să:


 descrie ocupația de camerista;
 să cureste,sa dezinfecteze si sa aranjeze camera;

Activități Timp Metode Resurse


Prezentare formator 16.00-16.15 Metoda afișului publicitar - Flipchart;
si asistenta; 15 minute participanţii sunt rugati sǎ Markere;
Prezentare cursanți; işi facǎ un afiş publicitar, Post-it-uri;
Prezentare curs. cu ajutorul cǎruia sǎ se Coli;
prezinte celorlalti; vor trece Pixuri.
numele lor, 3 calitǎti, 3
motive pentru care sunt
prezenţi azi la curs şi orice
doresc sǎ mai spunǎ despre
ei.
Turul galeriei -fiecare
participant îşi va prezenta
„afişul”.
Partea I Curs de 16.15 – Expunere - vor fi Videoproiector

5
îndrumare practică 17.00 prezentate de către ;
pentru meseria de 45 minute formator subiectele sesiunii Laptop;
camerista. de lucru Suport de curs;
Caiete;
Pixuri.
Recapitularea; 17.00– Jocuri de recapitulare, de Flipchart;
Discuții libere – 17.30 sintetizare a conținutului; Markere;
întrebări și 30 minute Brainstormingul; Foi;
răspunsuri; Tehnici de debrifing. Pixuri.
Oferirea și primirea
de feedback.
Evaluare sesiune de 17.30– Test grilă Foi;
lucru 18.00 Pixuri;
30 minute Formulare test
grilǎ.

SUPORTUL SESIUNII DE CURS


Cod COR 516201

1. Descrierea ocupaţiei
Practicanţii acestei ocupaţii curata, dezinfecteaza si aranjaza camera de hotel.
Sarcinile principale ale cameristelor:
 Stabileşte etapele de lucru în funcţie de sarcinile de îndeplinit şi de timpul
disponibil;
 Planifică succesiunea etapelor de curatare;
Aduna lenjeria murdara, prosoapele si le depoziteaza in sacul special;
 Spala si dezinfecteaza baia;
 Sterge geamurile,curate frigiderul;
 Aspira camera si holul;

6
 Sterge oglinda din camera si praful de pe mobila;
 Infata patul, aranjeaza prosoapele curate;
 Verifica camera.

PROMOVAREA CURSULUI
Cursul se va promova prin anunțuri în presa locală, promovare prin site-ul propriu
și cel al P.I.M.M. Giurgiu și prin redactarea de flyere.

AGENDA ZILEI DE CURS

ZIUA 1- luni 01.11.2020


16.00 – 0. Sesiune administrativă:
16.15 Primirea participanților, prezentarea formatorului, al asistenților și
al cursanților.
16.15 – 1. Prima sesiune de lucru:
18.00 Deschiderea cursului.
Partea I Curs de îndrumare practică pentru cameriste.
Discuții libere – întrebări și răspunsuri.
Oferirea și primirea de feedback.
Evaluare sesiune de lucru.
18.00 – Pauza de cafea
18.15
18.15 – 2. A doua sesiune de lucru:
20.00 Partea a IIa Curs de îndrumare practică pentru cameriste.
Discuții libere – întrebări și răspunsuri.
Oferirea și primirea de feedback.
Evaluare sesiune de lucru.

BUGET ESTIMATIV:
NR DESCRIERE UM Nr. Preț per TOTAL LEI
CRT Unități UM
1 2 =1*2
1. Închiriere sala curs/ zile 5 120 600

7
zi
2. Pauza cafea zile 5 50 250
3. Consumabile
(suport de curs,
hand-outuri, coli
flipchart, markere
15
etc.) cursant 10 150
4. Plata formator / zi
zile 5 120 600
5. Cheltuieli
administrative
(combustibil,
telefon, chirie sediu
etc.) zile 5 40 200
6. Cheltuieli
promovare curs curs 1 100 100
7. Taxă examen si
eliberarea diplome
ANC cursant 10 100 1.000
TOTAL
2.900 LEI

DOCUMENTARE
Bibliografie:
1. Asociația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Educaționale CATHARSIS,
MANUALUL FORMATORULUI – Pregătirea, livrarea, încheierea și evaluarea
programelor de formare profesională;