Sunteți pe pagina 1din 148

DOC022.87.

00782

DR 3800
MANUAL DE UTILIZARE
Ediţia 1, iulie 2007

©Hach Lange GmbH, 2007. Toate drepturile rezervate. Publicat în Germania.


sd/sk
2
Cuprins
Secţiunea 1 Specificaţii ......................................................................................................................................... 7
Secţiunea 2 Informaţii generale ............................................................................................................................ 9
2.1 Informaţii de siguranţă ....................................................................................................................................... 9
2.1.1 Utilizarea informaţiilor privitoare la riscuri ................................................................................................. 9
2.1.2 Etichete de precauţie ................................................................................................................................ 9
2.1.3 LASER Clasă 1 ......................................................................................................................................... 9
2.1.4 Siguranţă chimică şi biologică ................................................................................................................. 10
2.2 Prezentare generală a produsului .................................................................................................................... 10
Secţiunea 3 Instalare ........................................................................................................................................... 11
3.1 Despachetarea instrumentului ......................................................................................................................... 11
3.2 Mediul de utilizare ............................................................................................................................................ 11
3.3 Conexiuni de alimentare .................................................................................................................................. 12
3.4 Interfeţe ............................................................................................................................................................ 13
3.5 Compartimentele pentru celule, adaptoarele pentru celule pentru cuvă/mostră, ecranul pentru
lumină şi cutia adaptorului ..................................................................................................................................... 14
3.5.1 Compartimentele şi adaptoarele pentru celule ....................................................................................... 14
3.5.2 Instalarea adaptoarelor pentru celule pentru cuvă/mostră ...................................................................... 15
3.5.3 Utilizarea ecranului protector pentru măsurători ..................................................................................... 17
3.6 Cutie de adaptoare .......................................................................................................................................... 18
3.7 Traseu rază ...................................................................................................................................................... 19
Secţiunea 4 Iniţializare ........................................................................................................................................ 21
4.1 Pornirea şi oprirea instrumentului .................................................................................................................... 21
4.2 Selectarea limbii ............................................................................................................................................... 21
4.3 Verificarea automată ........................................................................................................................................ 21
Secţiunea 5 Operaţii standard ............................................................................................................................ 23
5.1 Prezentare generală ........................................................................................................................................ 23
5.1.1 Sfaturi privind utilizarea ecranului tactil ................................................................................................... 23
5.1.2 Utilizarea tastaturii alfanumerice ............................................................................................................. 23
5.1.3 Meniu principal ........................................................................................................................................ 24
5.2 Modul Configurare instrument .......................................................................................................................... 25
5.2.1 ID operator .............................................................................................................................................. 25
5.2.2 ID eşantion .............................................................................................................................................. 26
5.2.3 Data şi ora ............................................................................................................................................... 27
5.2.4 Preferinţe de afişare şi de sunet ............................................................................................................. 28
5.2.5 Comenzile lămpii ..................................................................................................................................... 28
5.2.6 Calculator şi imprimantă ......................................................................................................................... 30
5.2.6.1 Configurarea imprimantei ........................................................................................................... 30
5.2.6.2 Tipărirea datelor .......................................................................................................................... 32
5.2.7 Parola ...................................................................................................................................................... 32
5.2.7.1 Parola de dezactivare ................................................................................................................. 33
5.2.8 Selectarea culorii .................................................................................................................................... 34
5.3 Stocarea, reapelarea, trimiterea şi ştergerea datelor ....................................................................................... 35
5.3.1 Jurnalul de date ...................................................................................................................................... 35
5.3.1.1 Stocarea automată/manuală a datelor ........................................................................................ 35
5.3.1.2 Reapelarea datelor stocate din jurnalul de date ......................................................................... 35
5.3.1.3 Trimiterea datelor din jurnalul de date ........................................................................................ 37
5.3.1.4 Ştergerea datelor stocate din jurnalul de date ............................................................................ 37

3
Cuprins

5.3.2 Stocarea, reapelarea, trimiterea şi ştergerea datelor din scanarea lungimii


de undă şi a curbei de timp ..................................................................................................................... 38
5.3.2.1 Stocarea datelor din scanarea lungimii de undă sau curba de timp ........................................... 38
5.3.2.2 Reapelarea datelor stocate din scanarea lungimii de undă sau curba de timp .......................... 38
5.3.2.3 Trimiterea datelor din scanarea lungimii de undă sau curba de timp ......................................... 39
5.3.2.4 Ştergerea datelor stocate din scanarea lungimii de undă sau curba de timp ............................. 41
5.4 Programe stocate ............................................................................................................................................. 42
5.4.1 Selectarea unui test/unei metode salvat(e), introducând datele elementare specifice utilizatorului ....... 42
5.4.2 Opţiuni pentru programe stocate ............................................................................................................ 42
5.4.3 Utilizarea cronometrelor de program ...................................................................................................... 44
5.4.4 Setarea modului de citire ........................................................................................................................ 44
5.4.4.1 Efectuarea de măsurători de lungimi de undă simple (citire simplă) .......................................... 45
5.4.4.2 Efectuarea de măsurători de lungimi de undă multiple (citiri continue) ...................................... 45
5.4.5 Setarea factorului de diluare ................................................................................................................... 46
5.4.6 Rularea unei ajustări standard ................................................................................................................ 46
5.4.7 Setarea formei chimice ........................................................................................................................... 47
5.4.7.1 Modificarea setării prestabilite a formei chimice ......................................................................... 48
5.4.8 Rularea unui reactiv martor ..................................................................................................................... 48
5.4.9 Analiza eşantioanelor .............................................................................................................................. 49
5.4.10 Actualizarea/editarea testelor ............................................................................................................... 50
5.4.10.1 Actualizarea manuală a datelor testelor ................................................................................... 50
5.4.10.2 Programarea unui test nou ....................................................................................................... 51
5.4.11 Adăugarea programelor stocate în lista de programe favorite .............................................................. 51
5.5 Programe cod de bare ..................................................................................................................................... 52
5.5.1 Realizarea unui test/fiolă de 13 mm ........................................................................................................ 53
5.5.2 Selectarea intervalului de măsurare ....................................................................................................... 54
5.5.3 Selectaţi forma de evaluare chimică ....................................................................................................... 54
5.5.3.1 Modificarea setării prestabilite a formei chimice ......................................................................... 54
5.5.4 Setările datelor specifice testelor de bază şi ale eşantioanelor .............................................................. 55
5.5.5 Eşantion martor ....................................................................................................................................... 56
5.5.6 Actualizarea/editarea testelor cu coduri de bare ..................................................................................... 56
5.5.6.1 Actualizarea manuală a unui test cu cod de bare ....................................................................... 56
5.5.6.2 Actualizarea unui test cu cod de bare existent ........................................................................... 59
5.5.6.3 Programarea unui test nou ......................................................................................................... 60
5.5.7 Actualizarea de pe Internet ..................................................................................................................... 61
5.5.8 Programarea proprie a unor aplicaţii cu coduri de bare citibile cu instrumentul LCW 906 ..................... 61
5.5.8.1 Evaluarea aplicaţiei cu cod de bare cu LCW 906 ....................................................................... 62
5.5.8.2 Editarea/ştergerea aplicaţiilor cu cod de bare ............................................................................ 62
Secţiunea 6 Operaţii avansate ............................................................................................................................ 65
6.1 Programe pentru utilizator ................................................................................................................................ 65
6.1.1 Programarea unei metode pentru utilizator ............................................................................................. 65
6.1.1.1 Setări pentru lungimea de undă simplă ...................................................................................... 67
6.1.1.2 Setări pentru lungimi de undă multiple ....................................................................................... 68
6.1.1.3 Setări de calibrare pentru modurile Lungime de undă simplă şi Lungimi de undă multiple. ....... 70
6.1.1.4 Memorarea unui program pentru utilizator .................................................................................. 74
6.1.1.5 Parametri şi funcţii suplimentare definite de utilizator ................................................................. 74
6.1.2 Tip de program cu programare liberă ..................................................................................................... 76
6.1.2.1 Proces de măsurare ................................................................................................................... 76
6.1.2.2 Introducerea unui element nou al unei secvenţe de măsurare ................................................... 77
6.1.2.3 Introducerea formulei de calibrare (formula de evaluare) ........................................................... 79
6.1.2.4 Introducerea variabilelor ............................................................................................................. 82
6.1.2.5 Salvarea unui program pentru utilizator cu programare liberă .................................................... 82

4
Cuprins

6.1.3 Selectarea unui program pentru utilizator ............................................................................................... 82


6.1.4 Adăugarea, editarea şi ştergerea de programe pentru utilizator din lista de favorite .............................. 82
6.1.4.1 Adăugarea la favorite .................................................................................................................. 83
6.1.4.2 Editare ........................................................................................................................................ 84
6.1.4.3 Ştergere ...................................................................................................................................... 84
6.2 Programe favorite ............................................................................................................................................ 85
6.2.1 Reapelarea unui program favorit ............................................................................................................ 85
6.2.2 Ştergerea unui program favorit ............................................................................................................... 85
6.3 Adăugare standard – monitorizarea/verificarea rezultatelor ............................................................................ 86
6.3.1 Realizarea unei adăugări standard ......................................................................................................... 87
6.4 Lungime de undă simplă (absorbanţă, concentraţie şi măsurători de transfer) ............................................... 91
6.4.1 Setarea modului Lungime de undă simplă .............................................................................................. 91
6.4.2 Efectuarea de măsurători de lungimi de undă simple (citire simplă) ...................................................... 93
6.4.3 Efectuarea de măsurători de lungimi de undă multiple (citiri continue) .................................................. 93
6.5 Mod Lungimi de undă multiple - măsurători la mai mult de o lungime de undă ............................................... 94
6.5.1 Setarea modului de citire la diferite lungimi de undă. ............................................................................. 94
6.5.2 Finalizarea unei măsurători în modul Lungimi de undă multiple ............................................................. 97
6.6 Modul Scanare lungime de undă - înregistrarea spectrelor de absorbanţă şi transfer .................................... 98
6.6.1 Configurarea scanării lungimii de undă ................................................................................................... 98
6.6.2 Citirea scanării lungimii de undă ........................................................................................................... 101
6.6.2.1 Navigarea în graficului scanării lungimii de undă sau într-o analiză
a scanării lungimii de undă ....................................................................................................... 102
6.6.3 Lucrul cu scanările de referinţă ............................................................................................................. 103
6.7 Curba de timp pentru absorbanţă/transfer ..................................................................................................... 105
6.7.1 Parametrii de configurare a curbei de timp ........................................................................................... 105
6.7.2 Citirea scanării curbei de timp ............................................................................................................... 106
6.7.3 Analiză a datelor curbei de timp ............................................................................................................ 107
6.7.3.1 Navigarea într-o scanare de timp sau într-o analiză a unei scanări de timp ............................. 108
6.8 Verificări de sistem ......................................................................................................................................... 109
6.8.1 Informaţii despre instrument ................................................................................................................. 109
6.8.2 Actualizarea software-ului instrumentului ............................................................................................. 110
6.8.3 Verificări optice. .................................................................................................................................... 110
6.8.3.1 Verificarea lungimii de undă ..................................................................................................... 111
6.8.3.2 Verificarea zgomotului .............................................................................................................. 111
6.8.3.3 Verificarea luminii de dispersie ................................................................................................. 113
6.8.3.4 Verificarea absorbanţei ............................................................................................................. 114
6.8.3.5 Verificarea devierii .................................................................................................................... 115
6.8.3.6 Set filtre testare ......................................................................................................................... 116
6.8.4 Verificări de ieşire ................................................................................................................................. 118
6.8.5 Istoric lampă .......................................................................................................................................... 118
6.8.5.1 Service din fabrică .................................................................................................................... 118
6.8.6 Timp service .......................................................................................................................................... 119
6.8.7 Backup instrument ................................................................................................................................ 120
Secţiunea 7 Întreţinere ...................................................................................................................................... 123
7.1 Cerinţe de curăţare ........................................................................................................................................ 123
7.1.1 Spectrofotometru .................................................................................................................................. 123
7.1.2 Afişaj ..................................................................................................................................................... 123
7.1.3 Celulele pentru cuve/mostre ................................................................................................................. 123
7.2 Înlocuirea lămpii ............................................................................................................................................. 124
7.3 Întreţinerea căptuşelii filtrului ......................................................................................................................... 126
7.3.1 Înlocuirea căptuşelii filtrului ................................................................................................................... 126

5
Cuprins

Secţiunea 8 Depanare ........................................................................................................................................ 129


Secţiunea 9 Piese de rezervă ............................................................................................................................ 131
Secţiunea 10 Informaţii de contact ................................................................................................................... 133
Secţiunea 11 Garanţie, răspundere şi reclamaţii ............................................................................................ 135
Anexa A Pour-Thru Cell ..................................................................................................................................... 137
A.1 Specificaţiile modulului Pour-Thru ................................................................................................................. 137
A.1.1 Ansamblu Pour-Thru Cell ..................................................................................................................... 137
A.2 Instalarea modulului Pour-Thru ..................................................................................................................... 139
A.3 Utilizarea Pour-Thru Cell ............................................................................................................................... 140
A.4 Întreţinerea Pour-Thru Cell ............................................................................................................................ 141
Anexa B HACH Data Trans ................................................................................................................................ 143
Anexa C Imprimantă termică ............................................................................................................................. 145
Index .................................................................................................................................................................... 147

6
Secţiunea 1 Specificaţii
Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare.

Specificaţii de execuţie

Mod de funcţionare Transmisie (%), absorbanţă şi concentraţie

Lampă sursă Tungsten umplută cu gaz (vizibil)

Interval lungime de undă 320–1100 nm

Precizie lungime de undă ± 1,5 nm (interval lungime de undă 340–900 nm)

Reproductibilitate lungime de undă ≤ 0,1 nm

Rezoluţie lungime de undă 1 nm

Calibrare lungime de undă Automat

Selectare lungime de undă Automat, pe baza selecţiei metodei

Viteză de scanare ≥ 12 nm/s (în paşi de 1nm)

Lăţime bandă spectrală 5 nm

Interval de măsurare fotometric ± 3,0 Abs (interval lungime de undă 340–900 nm)
5 m Abs la 0,0 până la 0,5 Abs
Precizie fotometrică
1% la 0,50 până la 2,0 Abs
< 0,5% până la 2 Abs
Liniaritate fotometrică
< = 1% la > 2 Abs cu geam neutru la 546 nm
Verificarea luminii de dispersie < 0,1% T la 340 nm cu NaNO2

Înregistrare 1000 valori măsurate (Rezultat, Dată, Oră, ID eşantion, ID utilizator)

Programe utilizator 50

Specificaţii fizice şi de mediu

Lăţime 368 mm (14,5 in.)

Înălţime 144 mm (5,7 in.)

Adâncime 359 mm (14,1 in.)

Greutate 6,4 kg (14,11 Ib)

Cerinţe de funcţionare 10–40 °C (50–104 °F), max. 80% umiditate relativă (fără condens)

Cerinţe de depozitare –40–60 °C (-40–140 °F) max. 80% umiditate relativă (fără condens)

Date tehnice suplimentare


DR 3800 conectat cu:
Alimentare de la reţea
Sursă de energie externă: 100–240V/50–60Hz (intrare); 15V/30VA (ieşire)
Utilizaţi numai cabluri protejate, cu lungimea maximă de 3 metri.
Interfeţe 1 x USB tip A
1 x USB tip B
Tensiune cadru IP3X
Instrument: Clasa III
Clasificarea schemei electrice
Sistem: Clasa II

7
Specificaţii

8
Secţiunea 2 Informaţii generale

2.1 Informaţii de siguranţă


Vă rugăm să citiţi integral manualul înainte de a despacheta,
configura şi utiliza acest echipament. Citiţi cu atenţie toate
informaţiile cu privire la pericole, avertismente şi precauţii. Dacă nu
veţi respecta aceste precizări, riscaţi să vă răniţi sau să defectaţi
echipamentul.
Pentru a vă asigura că protecţia oferită de acest echipament nu
este afectată, nu utilizaţi sau instalaţi acest echipament în alt mod
decât cel precizat în acest manual.

2.1.1 Utilizarea informaţiilor privitoare la riscuri

PERICOL
Indică o situaţie riscantă posibilă sau iminentă care, dacă nu
este evitată, va avea ca rezultat moartea sau rănirea.

AVERTISMENT
Indică o situaţie riscantă posibilă sau iminentă care, dacă nu
este evitată, poate avea ca rezultat moartea sau rănirea.

ATENŢIE
Indică o situaţie riscantă posibilă care poate avea ca rezultat
rănirea minoră sau moderată.

Observaţie importantă: Indică o situaţie care, dacă nu este


evitată, poate cauza defecţiuni ale instrumentului. Informaţii care
necesită o evidenţiere specială.

Notă: Informaţii care completează puncte din textul principal.

2.1.2 Etichete de precauţie


Citiţi toate etichetele şi marcajele ataşate instrumentului.
Nerespectarea acestor etichete poate provoca rănirea persoanelor
sau avarierea instrumentului. Un simbol marcat pe instrument va fi
inclus în manual împreună cu o precizare de pericol sau atenţie.

Acest simbol, dacă este notat pe instrument, se regăseşte în manualul de instrucţiuni referitor la funcţionare şi/sau
siguranţă.

Echipamentul electric marcat cu acest simbol nu trebuie aruncat în cadrul sistemului european de utilitate publică,
după 12 august 2005. În conformitate cu reglementările europene locale şi naţionale (Directiva UE 2002/96/EC),
utilizatorii echipamentului electric european trebuie să returneze producătorului echipamentele vechi sau pe cele
care au depăşit durata de viaţă, pentru a fi reciclate, fără taxe aplicate utilizatorului.
Notă: În scopul returnării pentru reciclare, vă rugăm să contactaţi producătorul echipamentului sau furnizorul pentru
instrucţiuni despre returnarea echipamentelor, accesoriilor furnizate de producător şi a tuturor elementelor auxiliare
care nu mai sunt în durata de viaţă, pentru a fi reciclate corespunzător.

Acest simbol indică faptul că instrumentul conţine un dispozitiv LASER de Clasă 1.


LASER CLASA 1 Date: 0,3 mW; l = 650 nm

2.1.3 LASER Clasă 1


Un echipament LASER Clasă 1 este instalat pe acest instrument.
LASERELE Clasă 1 sunt produse în care puterea radiantă a razei

9
Informaţii generale

LASER accesibile (emisia accesibilă) este întotdeauna sub


valoarea maximă de expunere admisă. Aşadar, pentru LASERELE
Clasă 1 puterea de ieşire este sub nivelul la care se presupune că
dăunează ochilor. Expunerea la raza LASERULUI Clasă 1 nu va
dăuna ochilor. Astfel, LASERELE Clasă 1 pot fi considerate sigure.
Cu toate acestea, produsele cu LASER Clasă 1 pot conţine sisteme
LASER de o clasă mai mare, dar există măsuri de control adecvate
pentru a se asigura că nu va exista acces la rază. Exemple de
astfel de produse includ imprimatele cu LASER şi CD playerele.
Numărul de evaluare CDRH 0510555-02.
Date: 0,3 mW; lungime de undă = 650 nm

2.1.4 Siguranţă chimică şi biologică

PERICOL
Potenţiale riscuri de expuneri chimice/biologice. Manevrarea
eşantioanelor, standardelor şi a reactivilor chimici poate fi
periculoasă. Utilizatorii acestui produs sunt sfătuiţi să se
familiarizeze cu procedurile de siguranţă şi cu utilizarea
corectă a substanţelor chimice şi să citească cu atenţie toate
paginile cu date despre siguranţa materialului.

Utilizarea normală a acestui instrument poate implica utilizarea


unor substanţe chimice periculoase sau a unor eşantioane nocive
din punct de vedere biologic.
• Înainte de folosire, utilizatorul trebuie să citească toate
informaţiile de atenţionare de pe recipientele originale ale
soluţiilor şi din paginile cu date de siguranţă.
• Toate soluţiile reziduale trebuie reciclate conform cu legislaţia
locală şi naţională.
• Tipul echipamentului de protecţie trebuie ales în funcţie de
concentraţie şi de cantitatea de substanţă periculoasă la locul
de muncă specific.

2.2 Prezentare generală a produsului


Spectrofotometrul DR 3800 este un spectrofotometru VIS cu un
interval de lungime de undă de 320 până la 1100 nm. Instrumentul
este livrat cu un set complet de aplicaţii şi suport în mai multe limbi.
Spectrofotometrul DR 3800 conţine următoarele moduri de
aplicaţie: Programe stocate (teste preinstalate), Programe cod de
bare, Programe utilizator, Programe favorite, Mod lungime de undă
unică, Mod lungime de undă multiplă, Mod scanare lungime de
undă şi curbă de timp.
Spectrofotometrul DR 3800 oferă citiri digitale în unităţi de
concentraţie directă, absorbţie sau transmisie procentuală.
Când este selectată o metodă generată de utilizator sau una
programată, meniurile şi prompturile îndrumă utilizatorul pe
parcursul testului.
Acest sistem de meniu poate genera şi rapoarte, evaluări statistice
ale curbelor de calibrare generate şi poate raporta verificările de
diagnosticare ale instrumentului.

10
Secţiunea 3 Instalare
AVERTISMENT
Riscuri electrice şi de incendiu. Utilizaţi numai sursa de
energie livrată cu aparatul. Sarcinile descrise în această
secţiune a manualului trebuie executate numai de personal
autorizat.

3.1 Despachetarea instrumentului


Spectrofotometrul DR 3800 este livrat împreună cu următoarele
elemente:
• Spectrofotometru DR 3800
• Husă împotriva prafului
• Sursă de energie externă, incluzând 4 adaptoare pentru UE,
UK, SUA şi AUS/China
• Cutie de adaptoare
• 3 adaptoare diferite de celulă pentru cuvă/eşantion (A, B şi C)
• Ecran pentru lumină (instalat deja pe instrument)
• Manualul utilizatorului pentru DR 3800
• Ghid de pornire rapidă DR 3800
• CD-ROM ce conţine procedurile HACH şi HACH LANGE
Notă: Dacă unul din aceste elemente lipseşte sau este defect, contactaţi
imediat producătorul sau un reprezentant de vânzări.

3.2 Mediul de utilizare


Următoarele condiţii sunt necesare pentru a asigura funcţionarea
corectă a instrumentului şi a garanta rezultate exacte:
• Aşezaţi instrumentul pe o suprafaţă plană. Nu împingeţi obiecte
sub instrument.
• Menţineţi o temperatură ambientală de 10 până la 40 °C (50
până la 104 °F) pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare
a instrumentului.
• Umiditatea relativă ar trebui să fie mai mică de 80%; umezeala
nu trebuie să formeze condens pe instrument.
• Lăsaţi un spaţiu de cel puţin 15 cm (6 in.) deasupra şi în părţile
laterale, pentru a permite circulaţia aerului şi a evita
supraîncălzirea componentelor electrice.
• Nu utilizaţi sau depozitaţi instrumentul în locaţii cu praf
abundent, umede sau ude.
• Păstraţi întotdeauna suprafaţa instrumentului, compartimentul
pentru celule şi toate accesoriile curate şi uscate. În cazul
stropirii sau vărsării lichidelor pe instrument, acesta trebuie
curăţat imediat (consultaţi Secţiunea 7.1 de la pagina 123).
Observaţie importantă: Protejaţi instrumentul împotriva
temperaturilor prea joase sau prea ridicate, provocate de
aeroterme, lumina directă a soarelui şi alte surse de căldură.

11
Instalare

3.3 Conexiuni de alimentare


Conectaţi adaptorul corect la sursa de alimentare externă
(Figura 1) glisând adaptorul până când se fixează printr-un clic.
Dacă sunt montate corect, carcasa sursei de alimentare şi priza
sunt aliniate. Conectaţi cablul sursei de alimentare externe la
conectorul din panoul din spatele instrumentului, apoi conectaţi
sursa la o priză (100–240 V~ / 50–60 Hz). Apăsaţi comutatorul de
alimentare din spatele instrumentului pentru a porni alimentarea
(Figura 2 de la pagina 13).

Figura 1 Adaptor de alimentare


1 Sursă de alimentare cu adaptor UE instalat 3 Adaptor SUA
2 Adaptor UK 4 Adaptor AUS/China

12
Instalare

3.4 Interfeţe
DR 3800 are două interfeţe USB ca funcţionalitate standard,
poziţionate în spatele instrumentului (Figura 2). Interfaţa USB de tip
A este utilizată pentru comunicarea cu o imprimantă, un stick de
memorie USB sau o tastatură. Un stick de memorie USB este
utilizat pentru actualizarea software-ului instrumentului.
Interfaţa USB de tip B este utilizată pentru comunicarea cu un PC.
Software-ul opţional Hach Data Trans (consultaţi Secţiunea 9 de la
pagina 131) trebuie să fie instalat pe PC pentru a fi permisă
comunicarea dintre instrument şi PC.
Puteţi utiliza un hub USB pentru a conecta mai multe accesorii
simultan.
Notă: Cablurile USB nu trebuie să fie mai lungi de 3 metri (10 feet).

Aceste interfeţe USB permit transmiterea datelor şi a graficelor


către o imprimantă şi către un PC şi upgrade-ul software-ului
instrumentului (consultaţi Secţiunea 6.8.2 de la pagina 110).

Figura 2 Interfeţe
1 USB tip A 3 Conectare sursă de energie
2 USB tip B 4 Comutator Pornit/Oprit

13
Instalare

3.5 Compartimentele pentru celule, adaptoarele pentru celule pentru


cuvă/mostră, ecranul pentru lumină şi cutia adaptorului
3.5.1 Compartimentele şi adaptoarele pentru celule
DR 3800 are două compartimente pentru celule (Figura 3). Poate fi
utilizat numai un singur tip de celulă pentru cuvă/mostră pentru o
măsurătoare.

Compartimentul 1 pentru celule


• Cuve/celule rotunde de 13 mm
Notă: Compartimentul 1 pentru celule conţine un cititor de coduri de
bare pentru cuve/fiole.
Compartimentul 2 pentru celule
Compartimentul 2 pentru celule utilizează adaptoare pentru a
găzdui diferite tipuri de celule pentru cuve/mostre.
• Celule pătrate de 1 inch sau celule dreptunghiulare de 50 mm
(pot fi introduse direct în compartimentul pentru celule, fără a
utiliza un adaptor).
• Adaptor A: cuve/celule pătrate de 10 mm
• Adaptor B: celule Pour-Thru şi traseu multiplu
Notă: Pour-Thru Cell trebuie utilizate cu Adaptorul B, nu cu
Adaptorul C.
• Adaptor C: Celule rotunde de un inch şi AccuVac® Ampuls
Notă: Cuvele/Celulele rotunde de un inch şi AccuVac Ampuls trebuie
utilizate cu Adaptorul C, nu cu Adaptorul B.

Figura 3 Compartimente pentru celule


1 Compartimentul 1 pentru celule 2 Compartimentul 2 pentru celule

14
Instalare

Figura 4 Adaptoare celulă pentru cuvă/mostră


1 Adaptor A: adaptor celulă pătrată de 10 mm
2 Adaptor B: adaptor traseu multiplu şi Pour-Thru de 1 inch
3 Adaptor C: adaptor celulă rotund pentru cuvă/mostră de 1 inch

3.5.2 Instalarea adaptoarelor pentru celule pentru cuvă/mostră


1. Deschideţi compartimentul pentru celule.
2. Selectaţi adaptorul corect pentru tipul de celulă pentru
cuvă/mostră.
3. Introduceţi adaptorul astfel încât săgeata din partea de sus a
adaptorului să fie îndreptată spre stânga (Figura 5) iar clema
de orientare să se potrivească în crestătura din deschizătura
compartimentului. Marcajul tipului de celulă pentru cuvă/mostră
trebuie să fie lizibil pe adaptor (Figura 4).
Notă: Săgeata din partea de sus a adaptorului indică direcţia traseului
razei de lumină.

15
Instalare

Figura 5 Instalarea unui adaptor pentru celule pentru cuvă/mostră

16
Instalare

3.5.3 Utilizarea ecranului protector pentru măsurători


Ecranul protector (Figura 6) împiedică interferenţa luminii când
utilizaţi teste de coduri de bare de 13 mm şi trebuie fixat înainte de
a putea efectua măsurători în compartimentul 1 pentru celule.
Ecranul protector este necesar numai când utilizaţi teste cu coduri
de bare de 13 mm.
DR 3800 este livrat cu ecranul protector instalat. Îndepărtaţi ecranul
protector înainte de a utiliza compartimentul 2 pentru celule.
Ecranul protector poate fi depozitat în cutia adaptorului (Figura 8 de
la pagina 18).

Figura 6 Ecran protector

Instalarea ecranului protector


1. Deschideţi compartimentul pentru celule.
2. Introduceţi ecranul protector astfel încât săgeata de pe el să fie
îndreptată spre stânga, iar clema de orientare să se
potrivească în crestătura din deschizătura compartimentului
(Figura 7).

Figura 7 Ecran protector instalat


1 Ecran protector

17
Instalare

3.6 Cutie de adaptoare


Interiorul cutiei adaptorului (Figura 8) poate fi utilizat pentru
depozitarea celor trei adaptoare pentru celule pentru cuvă/mostră.
Cavităţile adaptoarelor pentru celule pentru cuvă/mostră din cutia
de adaptoare sunt marcate cu literele şi săgeţile corespunzătoare
adaptorului. Săgeţile indică direcţia de introducere. Când un
adaptor pentru celulă pentru cuvă/mostră este utilizat şi nu este în
husă, ecranul pentru lumină poate fi depozitat în cutia adaptorului.

Figura 8 Cutie de adaptoare


1 Cutie de adaptoare 3 Cutie de adaptoare cu adaptorul A depozitat în poziţia A
2 Cutie de adaptoare (vedere interioară)

18
Instalare

3.7 Traseu rază


Figura 9 arată traseul razei pentru DR 3800.

Figura 9 Traseu rază


1 Lampă Tungsten 9 Roată filtru
2 Fantă de intrare 10 Oglindă autoclavă pentru scindare
3 Geam de protecţie împotriva căldurii 11 Element referinţă
4 Grătar 12 Compartimentul 2 pentru celule
5 LED 13 Lentile
6 Modulator 14 Element de măsurare
7 Fantă de ieşire 15 Compartimentul 1 pentru celule
8 Lentile

19
Instalare

20
Secţiunea 4 Iniţializare

4.1 Pornirea şi oprirea instrumentului


1. Introduceţi cablul de alimentare într-o priză electrică.

2. Porniţi instrumentul apăsând pe butonul corespunzător din


spate.

Notă: Nu porniţi şi opriţi instrumentul la intervale scurte de timp. Aşteptaţi


20 de secunde înainte să porniţi din nou. În caz contrar sistemele
electronice şi îl mecanice vor fi avariate.

4.2 Selectarea limbii

Software-ul spectrofotometrului DR 3800 include mai multe opţiuni


de limbă. Când porniţi instrumentul pentru prima oară, va fi afişat
ecranul pentru selectarea limbii.

1. Selectaţi limba dorită.

2. Apăsaţi pe OK pentru a confirma limba selectată.


Auto-verificarea va fi lansată automat.

Modificarea setării pentru limbă


Instrumentul utilizează limba selectată până la modificarea opţiunii
pentru limbă.

1. Când porniţi instrumentul, atingeţi ecranul în orice punct până


când apare lista pentru selectarea limbii (aproximativ 30 de
secunde).

2. Selectaţi limba dorită.

3. Apăsaţi pe OK pentru confirmare. După aceea, programul de


testare va porni automat.

4.3 Verificarea automată

De fiecare dată când porniţi instrumentul, sunt efectuate automat o


serie de teste de diagnosticare, pentru a asigura funcţionarea
principalelor componente ale sistemului.
Această procedură durează aproximativ două minute şi verifică
sistemul, lampa, reglajul filtrului, calibrarea lungimii de undă şi
tensiunea. Fiecare test efectuat cu succes este confirmat printr-o
bifă.
Meniul principal este afişat după finalizarea testelor la pornire.
Notă: Pentru mesajele de eroare din timpul verificării automate, consultaţi
Secţiunea 8 de la pagina 129.

21
Iniţializare

22
Secţiunea 5 Operaţii standard

5.1 Prezentare generală


5.1.1 Sfaturi privind utilizarea ecranului tactil
Întreaga suprafaţă a ecranului este activată la atingere. Pentru a
realiza o selecţie, atingeţi ecranul cu unghia, cu vârful degetului, cu
o radieră sau cu un stylus. Nu atingeţi ecranul cu un obiect ascuţit,
cum ar fi vârful unui pix.
• Nu aşezaţi nimic pe ecran, pentru a preveni avarierea sau
zgârierea acestuia.
• Pentru a selecta tastele, cuvintele sau pictogramele, trebuie să
le apăsaţi.
• Utilizaţi barele de derulare pentru a parcurge rapid listele. Ţineţi
apăsată bara de derulare, apoi deplasaţi-vă în sus sau în jos
pentru a parcurge lista.
• Pentru a evidenţia un element dintr-o listă, trebuie să apăsaţi o
dată pe acesta. Atunci când elementul a fost selectat cu
succes, va fi afişat sub forma unui text formatat invers (font alb
pe fundal negru).

5.1.2 Utilizarea tastaturii alfanumerice

Această fereastră este utilizată pentru a introduce literele,


numerele şi simbolurile necesare la programarea instrumentului.
Opţiunile care nu sunt disponibile sunt dezactivate (de culoare gri).
Pictogramele din partea dreaptă şi stângă a ecranului sunt descrise
în Tabelul 1.
Tastatura centrală se modifică pentru a corespunde modului de
introducere selectat. Apăsaţi o tastă în mod repetat până când pe
ecran va apărea caracterul dorit. Puteţi introduce un spaţiu cu
ajutorul semnului de subliniere ("_") de pe tasta YZ_.
Notă: Pentru introducere, puteţi utiliza o tastatură USB (model SUA) sau
un scaner USB portabil pentru codurile de bare (vezi Secţiunea 9 de la
pagina 131).

Tabelul 1 Tastatura alfanumerică


Pictogramă/Tastă Descriere Funcţie
Atunci când introduceţi caracterele alfabetice (de ex. unităţile introduse de
ABC/abc Litere
utilizatori), această tastă permite comutarea între majuscule şi litere mici.
#% Simboluri Puteţi introduce semne de punctuaţie, simboluri, indici şi puteri.

123 Numere Pentru introducerea numerelor naturale.


Ştergere valoare
CE Permite ştergerea valorii introduse.
introdusă
Permite deplasarea înapoi cu o poziţie. Şterge caracterul introdus anterior în noua
Săgeată stânga Înapoi
poziţie.
Permite deplasarea la spaţiul nou dintr-o intrare, atunci când pe aceeaşi tastă apar
Săgeată dreapta Avansare
două caractere alăturate.

23
Operaţii standard

5.1.3 Meniu principal

Din meniul principal puteţi selecta mai multe moduri. Tabelul de mai
jos conţine o descriere scurtă a fiecărei opţiuni din meniu.

Tabelul 2 Opţiuni din meniul principal


Opţiune Funcţie

Programele stocate sunt metode pre-programate care utilizează reactivi HACH şi cuve şi pipete
Programe stocate/
LANGE pentru testare.
Programe cod de bare
(Programe HACH Manualul de proceduri pentru DR 3800 conţine proceduri de analiză cu ilustraţii şi instrucţiuni
LANGE) pas cu pas pentru analize care utilizează programe HACH. Procedurile de lucru pentru testele
LANGE sunt incluse în pachetele de teste.
Programele pentru utilizator permit efectuarea "analizelor de măsurare":
– Utilizatorii pot programa metode proprii
Programe utilizator
– Metodele HACH şi LANGE existente pot fi stocate ca programe pentru utilizator. Testele
LANGE pot fi modificate pentru a corespunde cerinţelor utilizatorului.
Programe favorite Lista de metode/teste create de către utilizator pentru a corespunde cerinţelor proprii.
Măsurătorile pentru lungimea de undă simplă sunt următoarele:
Măsurători de absorbanţă: Lumina absorbită de eşantion este măsurată în unităţi de
absorbanţă.
Lungime de undă simplă Măsurători de transfer (%): Se măsoară procentul de lumină care trece prin eşantion şi ajunge
la detector.
Măsurători de concentraţie: Puteţi introduce un factor de concentraţie pentru a permite ca
valorile absorbanţei măsurate să fie convertite în valori de concentraţie.
În modul Lungime de undă multiplă, absorbanţa (Abs) sau transferul procentual (%T) se
Lungimi de undă
măsoară până la maxim patru lungimi de undă şi sunt calculate diferenţele de absorbanţă şi
multiple
relaţiile de absorbanţă. De asemenea, se pot efectua conversii simple în concentraţii.
Scanarea unei lungimi de undă indică modul în care lumina dintr-un eşantion este absorbită
Scanare lungime de într-un spectru definit al unei lungimi de undă. Această funcţie poate fi utilizată pentru
undă determinarea lungimii de undă la care poate fi măsurată valoarea absorbanţei maxime.
Comportamentul absorbanţei este afişat grafic în timpul scanării.
Scanarea curbei de timp înregistrează absorbanţa şi transferul procentual ale unei lungimi de
Curbă de timp
undă într-un interval de timp definit.
Meniul Verificări sistem oferă diverse opţiuni, printre care verificări optice, verificări ale ieşirii,
Verificări sistem
istoricul lămpii, actualizarea instrumentului, timpul de service şi backup-urile sistemului.
Afişare date Datele stocate pot fi afişate, filtrate, trimise şi şterse.
În acest mod, puteţi introduce setări specifice utilizatorului sau metodelor: ID operator, ID
Configurare instrument eşantion, Data şi ora, Ecran şi sunete, Control lampă, PC şi imprimantă, Parolă şi Selectare
gamă cromatică.

24
Operaţii standard

5.2 Modul Configurare instrument

1. Selectaţi Configurare instrument din meniul principal.

Va apărea o selecţie de funcţii pentru configurarea funcţiilor


instrumentului.

5.2.1 ID operator
Utilizaţi această opţiune pentru a introduce maxim 30 de seturi de
iniţiale ale operatorilor (maxim cinci caractere fiecare) în
instrument. Această caracteristică ajută la înregistrarea
operatorului care a măsurat fiecare eşantion.

1. Apăsaţi pe ID operator din meniul Configurare instrument.

2. Apăsaţi pe Nou pentru a introduce un ID de operator nou.

3. Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a introduce un nou ID de


operator.

4. Apăsaţi pe OK pentru confirmare.

Selectaţi una dintre cele patru palete de culori presetate din meniul
Setare culoare pentru a o denumi cu ID-ul operatorului.

5. Selectaţi o categorie cromatică pentru a evidenţia culoarea de


fundal.

Notă: Apăsaţi pe Anulare pentru a selecta setarea prestabilită.

6. Apăsaţi pe OK pentru confirmare.

25
Operaţii standard

7. Afişajul ilustrează ID-ul operatorului selectat.

8. Apăsaţi OK. Instrumentul va reveni la fereastra


Configurare instrument şi va afişa ID-ul operatorului selectat.

9. ID-ul operatorului selectat este activat.

Notă: Apăsaţi pe Ştergere pentru a elimina un ID de operator din listă.

Notă: În mod alternativ, introduceţi sau modificaţi un ID de operator în


modul de măsurare. În fereastra de rezultate, apăsaţi pe Opţiuni>Mai
mult>Configurare instrument sau, dacă a fost deja atribuit un ID de
operator, selectaţi imediat simbolul "ID operator" în fereastra de rezultate.

5.2.2 ID eşantion
Utilizaţi această opţiune pentru a introduce maxim 100 de etichete
de identificare a eşantioanelor (maxim 13 caractere fiecare) în
instrument. ID-urile de eşantioane pot fi utilizate pentru a specifica
locaţia eşantionului sau alte informaţii despre acesta.

1. Apăsaţi pe ID eşantion din meniul Configurare instrument.

2. Apăsaţi pe Nou pentru a introduce un ID de eşantion nou.

3. Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a introduce un nou ID de


eşantion.

Notă: Dacă este conectat un scaner portabil USB pentru coduri de


bare (vezi Secţiunea 9 de la pagina 131), puteţi scana şi ID-urile de
eşantioane.

4. Apăsaţi OK pentru confirmare.

26
Operaţii standard

5. Pentru a numerota consecutiv ID-urile de eşantionare (de ex.


Admisie (01 etc.)), selectaţi opţiunea Adăugare număr.

• Utilizaţi cursoarele de pe tastatură pentru a specifica primul


număr din secvenţă.
• De la tastatura alfanumerică, utilizaţi tasta încadrată de
săgeţi pentru a introduce primul număr din secvenţă.

6. Apăsaţi OK pentru a reveni la "Configurare instrument".

7. ID-ul eşantionului va fi activat. Fiecare ID de eşantion este


numerotat automat în ordine crescătoare, după o măsurătoare.
Numărul este prezentat între paranteze, în urma ID-ului de
eşantion.

Notă: Pentru a elimina un ID de eşantion, evidenţiaţi ID-ul şi apăsaţi pe


Ştergere.

Notă: Puteţi introduce sau modifica un ID de eşantion în modul de


măsurare. În fereastra de rezultate, apăsaţi pe Opţiuni>Mai
mult>Configurare instrument. Dacă a fost deja atribuit un ID de eşantion,
selectaţi simbolul ID-ului de eşantion din fereastra de rezultate.

5.2.3 Data şi ora

1. Apăsaţi Data şi ora din Configurare instrument.

2. Valorile pentru dată şi oră sunt împărţite în mai multe câmpuri.


Apăsaţi pe câmpul corespunzător şi utilizaţi săgeţile pentru a
modifica valoarea.

3. Apăsaţi OK pentru confirmare. Instrumentul va reveni în modul


Configurare instrument.

27
Operaţii standard

5.2.4 Preferinţe de afişare şi de sunet

1. Apăsaţi Ecran şi sunete din Configurare instrument.

Vor fi afişate următoarele opţiuni:


• Afişare luminozitate - Reglează luminozitatea pentru a
corespunde cu condiţiile de iluminare.
• Ecran tactil - Activează/Dezactivează un bip scurt de fiecare
dată când atingeţi ecranul (Opţiune prestabilită: Dezactivat).
• Citire terminată - Activează/Dezactivează un semnal sonor
atunci când s-a terminat citirea (Opţiune prestabilită: un bip
scurt după fiecare citire finalizată).
• Cronometru - Reglează durata semnalului sonor cu
temporizator. Selectaţi opţiunile Scurt sau Lung. În cazul
mediilor zgomotoase, se recomandă bipurile lungi.

2. Selectaţi Lung pentru a modifica numărul de semnale audio.

Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a introduce/specifica


numărul de semnale audio (4–25).

Notă: Un număr mare de semnale audio duce la creşterea duratei de


tonuri, iar un număr mic de semnale audio scade durata acestora.

3. Apăsaţi OK pentru confirmare. Numărul selectat de semnale


audio este redat sub forma unui semnal acustic corespunzător.

4. Apăsaţi OK pentru confirmare. Instrumentul va reveni în modul


Configurare instrument.

5.2.5 Comenzile lămpii


Lampa Tungsten produce o lumină cu un spectru al lungimii de
undă cuprins între 320 şi 1100 nm.
Durata de viaţă a lămpii cu halogen depinde de timpul de utilizare a
acesteia. Pentru a prelungi durata de viaţă a lămpii, activaţi
comenzile acesteia:
• Atunci când nu utilizaţi instrumentul mai mult timp
(1–12 ore).
• Atunci când nu opriţi niciodată instrumentul.

28
Operaţii standard

1. Apăsaţi pe Control lampă din modul Configurare instrument.

2. Selectaţi Activat pentru a porni lampa.

3. Selectaţi Salvare: pentru a defini un interval de timp pentru


durata de funcţionare a lămpii.

4. Apăsaţi pe câmpul de sub opţiunea Salvare pentru a selecta


durata de funcţionare a lămpii.

5. Selectaţi durata în care lampa va fi pornită.

Notă: Lampa se va închide automat, dacă în acest interval de timp nu


s-au efectuat măsurători.

Notă: În cazul măsurătorilor, lampa va fi repornită automat.

6. Apăsaţi OK pentru confirmare.

29
Operaţii standard

5.2.6 Calculator şi imprimantă


Seria DR 3800 este dotată cu două interfeţe USB, localizate în
partea din spate a instrumentului (vezi Figura 2 de la pagina 13).
Aceste interfeţe pot fi utilizate pentru exportul datelor şi al graficelor
către imprimantă, pentru actualizarea datelor şi a comunicaţiilor de
date cu un calculator personal. Aceste interfeţe pot fi utilizate la
conectarea unui stick USB, a unei tastaturi USB externe sau a unui
scaner USB portabil pentru codurile de bare.
Notă: Puteţi utiliza un hub USB pentru a conecta mai multe accesorii
simultan.

Un stick de memorie USB este utilizat pentru actualizarea datelor,


vezi Secţiunea 6.8.2 de la pagina 110.
Observaţie importantă: Un cablu USB protejat nu trebuie să
depăşească lungimea de 3 m!

Tabelul 3 Conector USB


Interfeţe USB Descriere
Această interfaţa USB a fost concepută cu scopul exclusiv de a conecta instrumentul DR 3800 la
USB (tip B)
un calculator (care are instalat software-ul HACH Data Trans).
Acest port USB poate fi utilizat la conectarea unei imprimante, a unui stick de memorie USB şi a
USB (tip A)
tastaturii.

1. Apăsaţi PC şi imprimantă din Configurare instrument.

Se va deschide o listă cu informaţii despre conexiuni.

5.2.6.1 Configurarea imprimantei

Din motive de compatibilitate, limbajul imprimantei trebuie să fie


HP PCL 3.

2. Apăsaţi pe Imprimantă.

3. Apăsaţi Config. pentru a afişa ecranul Configurare imprimantă.

30
Operaţii standard

Configurare imprimantă:
• Rezoluţie: Dimensiune font
• Hârtie: Dimensiune hârtie
Notă: Dacă aţi conectat o imprimantă termică opţională, veţi putea
activa/dezactiva funcţia "Auto-Send" (vezi Anexa B de la pagina 143).

4. Apăsaţi pe Rezoluţie pentru a selecta calitatea de tipărire.

Selectaţi una dintre opţiunile

• 100 dpi
• 150 dpi
• 300 dpi

5. Apăsaţi OK pentru confirmare.

Notă: Apăsaţi din nou pe OK pentru a reveni la meniul


Configurare instrument.

6. Apăsaţi pe Hârtie pentru a selecta dimensiunea hârtiei.

Selectaţi una dintre opţiunile

• Letter
• Legal
• Executive
• A4

7. Apăsaţi OK pentru confirmare.

Notă: Apăsaţi din nou pe OK pentru a reveni la meniul


Configurare instrument.

31
Operaţii standard

5.2.6.2 Tipărirea datelor

1. Apăsaţi pe Afişare date din meniul principal.

2. Selectaţi sursa de stocare a datelor care urmează să fie


tipărite.

3. Pe ecran va apărea o listă. Datele pot fi filtrate. Pentru


informaţii suplimentare, consultaţi Secþiunea 5.3.1.2 de la
pagina 35.

4. Apăsaţi pe pictograma Imprimantă pentru a trimite datele


(tabel, curbă) instantaneu către imprimantă.

5. Evidenţiaţi opţiunea Punct singur, Date filtrate sau Toate


datele şi apăsaţi pe OK pentru confirmare.

Trimitere date...... apare pe ecran până când sunt tipărite datele.

5.2.7 Parola
Meniul Parolă conţine mai multe setări de securitate, care permit
controlul accesului la diverse funcţii. De exemplu, puteţi preveni
modificările neautorizate ale programelor stocate sau ale
configuraţiilor instrumentului.

1. Apăsaţi pe Parolă din meniul Configurare instrument.

2. Pentru a evidenţia opţiunea Listă securitate trebuie să atribuiţi


o parolă. Apăsaţi pe Setare parolă.

3. Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a introduce o parolă nouă


(maxim 10 caractere fiecare) şi apăsaţi pe OK pentru
confirmare.

Va fi activat accesul la lista de securitate.

32
Operaţii standard

4. Apăsaţi pe Listă securitate pentru a bloca diverse funcţii


pentru utilizatorii neautorizaţi.

5. Evidenţiaţi funcţiile pe care doriţi să le controlaţi.

6. Confirmaţi în fereastra Listă securitate cu comanda OK pentru


a reveni la meniul Parolă.

7. Apăsaţi pe Activat pentru a evidenţia noile setări ale listei de


securitate.

8. Reintroduceţi noua parolă pentru confirmare.

9. Apăsaţi OK pentru a reveni la Configurare instrument.

Notă: Dacă un utilizator încearcă să acceseze o setare blocată este afişată


tastatura alfanumerică şi se solicită parola.

5.2.7.1 Parola de dezactivare

1. Apăsaţi pe Parolă din meniul Configurare instrument.

2. Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a introduce parola şi


apăsaţi OK pentru confirmare.

33
Operaţii standard

3. Apăsaţi pe Dezactivat pentru a dezactiva setările listei de


securitate.

4. Apăsaţi OK pentru a reveni la Configurare instrument.

Notă: Utilizaţi această funcţie pentru a şterge vechea parolă sau pentru a
introduce o parolă nouă.

5.2.8 Selectarea culorii


Selectaţi una dintre cele patru palete de culori presetate din meniul
Selectare culoare.

1. Apăsaţi pe Selectare culoare din meniul


Configurare instrument.

Va apărea o listă cu gama de culori.

2. Selectaţi o categorie cromatică pentru a evidenţia culoarea de


fundal.

3. Apăsaţi OK pentru a reveni la Configurare instrument.

34
Operaţii standard

5.3 Stocarea, reapelarea, trimiterea şi ştergerea datelor


5.3.1 Jurnalul de date
Jurnalul de date va stoca un număr maxim de 1000 de citiri
efectuate în următoarele moduri: Programe stocate, Programe cod
de bare, Programe utilizator, Programe favorite, Lungime undă
simplă şi Lungimi de undă multiple. Va fi stocată o înregistrare
completă a analizelor, inclusiv data, ora, rezultatele, ID-ul de
eşantion şi ID-ul de operator.

5.3.1.1 Stocarea automată/manuală a datelor


Parametrul de stocare a datelor semnalează dacă datele urmează
să fie stocate automat sau manual (în ultimul caz, utilizatorul
trebuie să specifice datele care vor fi stocate).

1. Apăsaţi Stocare: Activat/Dezactivat din meniul Opţiuni.

• Cu setarea Stocare: Activat, toate datele de măsurare


sunt stocate automat.
• Cu setarea Stocare: Dezactivat, nu sunt stocate date de
măsurare. Cu toate acestea, puteţi modifica setarea la
Stocare: Activat la afişarea rezultatelor, cu opţiunea
Configurare. Va fi stocată citirea afişată în acel moment pe
ecran.
Notă: Atunci când memoria (jurnalul de date) instrumentului este plină,
cele mai vechi date sunt şterse automat pentru a permite stocarea datelor
noi.

5.3.1.2 Reapelarea datelor stocate din jurnalul de date

1. Apăsaţi pe Afişare date din meniul principal.

2. Apăsaţi pe Jurnal de date.

Va apărea o listă cu datele stocate.

3. Apăsaţi pe Filtru: Activat/Dezactivat.

35
Operaţii standard

4. Funcţia Setări filtru este utilizată la căutarea anumitor


elemente.

5. Evidenţiaţi opţiunea Activat pentru a activa filtrele pentru


selectarea datelor după

• ID eşantion
• ID operator
• Dată de început
• Parametru

sau după orice combinaţie între cele patru criterii.

6. Apăsaţi pe OK pentru a confirma selecţia. Vor fi listate


elementele selectate.

7. Apăsaţi pe Afişare detalii pentru a vizualiza informaţii


suplimentare.

36
Operaţii standard

5.3.1.3 Trimiterea datelor din jurnalul de date


Datele din jurnal sunt trimise în fişiere de format CSV (valori
separate prin virgulă), pe un stick de memorie USB într-un fişier
denumit DATALOG. Fişierul poate fi procesat ulterior cu ajutorul
unui program pentru citirea foilor de calcul tabelar. Numele fişierului
va avea următorul format: DLAn_Lună_Zi_Oră_Minut_Secundă.
CSV.
Pentru a trimite date către imprimantă, consultaţi Secþiunea 5.2.6.2
de la pagina 32.

1. Conectaţi dispozitivul USB (Figura 2 de la pagina 13).

2. Apăsaţi pe Afişare date din meniul principal. Apăsaţi pe


Opţiuni şi apoi pe pictograma PC şi imprimantă.

3. Selectaţi datele pe care doriţi să le trimiteţi către stick-ul de


memorie şi apăsaţi pe OK.

Notă: Numărul notat între paranteze reprezintă numărul total de seturi


de date atribuite acestei selecţii.

Pentru a trimite datele măsurătorilor către un calculator, consultaţi


Anexa B de la pagina 143.

5.3.1.4 Ştergerea datelor stocate din jurnalul de date

1. Apăsaţi pe Afişare date din meniul principal.

2. Apăsaţi pe Jurnal de date>Opţiuni>Ştergere.

3. Evidenţiaţi opţiunea Punct singur, Date filtrate sau Toate


datele şi apăsaţi pe OK pentru confirmare.

Notă: Numărul notat între paranteze reprezintă numărul total de seturi


de date atribuite acestei selecţii.

37
Operaţii standard

5.3.2 Stocarea, reapelarea, trimiterea şi ştergerea datelor din scanarea lungimii de undă
şi a curbei de timp
Instrumentul poate stoca 20 de scanări ale lungimii de undă şi 20
de seturi de curbe de timp. După vizualizare, datele pot fi stocate
manual conform preferinţelor utilizatorului.

5.3.2.1 Stocarea datelor din scanarea lungimii de undă sau curba de timp

1. Apăsaţi pe pictograma Stocare din meniul Opţiuni după


efectuarea unei evaluări.

Va fi afişată lista Stocare date.

2. Apăsaţi pe Stocare pentru a salva scanarea curentă în linia


numerotată pe care aţi evidenţiat-o. O scanare poate fi
suprascrisă.

5.3.2.2 Reapelarea datelor stocate din scanarea lungimii de undă sau curba de timp

1. Apăsaţi pe Afişare date din meniul principal.

a. Selectaţi Scanare lungime undă sau Curbă de timp


pentru a reapela datele.

b. Dacă un program este deja în curs de desfăşurare, apăsaţi


pe Opţiuni>Mai mult>Afişare date.

38
Operaţii standard

2. Apăsaţi pe Grafic pentru a vizualiza detaliile.

Notă: Apăsaţi pe Afişare Sumar pentru a reveni la lista de afişare a


datelor.

3. Apăsaţi pe Grafic pentru a vizualiza detaliile.

Notă: Apăsaţi pe Afişare Sumar pentru a reveni la lista de afişare a


datelor.

5.3.2.3 Trimiterea datelor din scanarea lungimii de undă sau curba de timp
Există două modalităţi de reapelare a datelor trimise pe un stick de
memorie USB, o imprimantă sau un PC cu software-ul Hach Data
Trans.

Prima opţiune:

1. Apăsaţi pe Afişare date din meniul principal şi apoi pe


Scanare lungime undă sau pe Curbă de timp.

2. Apăsaţi pe Opţiuni şi apoi pe pictograma PC şi imprimantă


pentru a trimite datele către un stick de memorie USB, o
imprimantă sau un calculator cu software-ul Hach Data Trans.

39
Operaţii standard

• Când este conectată o imprimantă, selectaţi modul de


trimitere a datelor către imprimantă (grafice, tabele sau
grafice şi tabele).
• Când conectaţi un stick de memorie USB, fişierele vor fi
trimise automat, în format CSV (valori separate prin
virgule) într-un fişier denumit ”WLData“ (date scanare
lungime de undă) sau ”TCData“ (date curbă de timp) de pe
stick-ul de memorie USB.

Numele fişierului va avea formatul: ”ScanData_X.csv“ (date


scanare lungime de undă) sau ”TCData_X.csv” (date curbă de
timp).
X = numărul de scanări (1–20)

Pentru procesare avansată, utilizaţi un program pentru citirea


foilor de calcul tabelar.

Notă: Dacă fişierele sunt deja stocate, este afişat mesajul “Datele există
deja. Suprascriere?”. Apăsaţi pe OK pentru a suprascrie datele stocate.

A doua opţiune:

1. Apăsaţi pe (Scanare lungime de undă) sau pe (Curbă de


timp) şi apoi pe Opţiuni>Mai mult>Trimitere date), pentru a
trimite datele către un stick de memorie USB sau o imprimantă.

• Atunci când conectaţi o imprimantă, selectaţi modul de


trimitere a datelor către imprimantă (grafice, tabele sau
grafice şi tabele).
• Când conectaţi un stick de memorie USB, fişierele vor fi
trimise automat, în format CSV (valori separate prin
virgule) într-un fişier denumit ”WLData“ (date scanare
lungime de undă) sau ”TCData“ (date curbă de timp).

Numele fişierului va avea următorul format:


"DateScanare_An_Lună_Zi_Oră_Minut_Secundă.CSV“ (Date
scanare lungime de undă) sau
Numele fişierului va avea următorul format:
”TCAn_Lună_Zi_Oră_Minut_Secundă.CSV“ (Date scanare
curbă de timp).

Pentru procesare avansată, utilizaţi un program pentru citirea


foilor de calcul tabelar.

40
Operaţii standard

5.3.2.4 Ştergerea datelor stocate din scanarea lungimii de undă sau curba de timp

1. Apăsaţi pe Afişare date din meniul principal şi apoi pe


Scanare lungime undă, pe Curbă de timp sau pe
Opţiuni>Mai mult>Afişare date.

Va apărea o listă cu datele stocate.

2. Evidenţiaţi orice date pentru a le şterge.

3. Apăsaţi pe Ştergere din meniul Opţiuni şi apăsaţi pe OK pentru


confirmare.

41
Operaţii standard

5.4 Programe stocate


Instrumentul conţine peste 200 de proceduri programate. Acestea
pot fi accesate din meniul Programe stocate.

5.4.1 Selectarea unui test/unei metode salvat(e), introducând datele elementare


specifice utilizatorului

1. Apăsaţi Programe stocate din meniul principal pentru a vedea


o listă alfabetică a programelor stocate, alături de numerele de
program.

Va fi afişată lista programelor stocate.

2. Evidenţiaţi testul dorit.

Notă: Selectaţi numărul programului după nume sau utilizaţi săgeţile


pentru a parcurge rapid lista şi a evidenţia programul, sau apăsaţi pe
Selectare după număr pentru a căuta un anumit număr de program.
Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a introduce numărul testului şi
apăsaţi OK.

3. Apăsaţi Start pentru a rula programul. După selectarea unui


program, va apărea ecranul corespunzător parametrului
respectiv.

Notă: Toate datele corespunzătoare (lungime de undă, factori şi


constante) sunt deja presetate.

4. Respectaţi procedurile chimice descrise în manualul de


proceduri corespunzător.

5.4.2 Opţiuni pentru programe stocate


1. Din meniul principal, selectaţi Programe stocate. Selectaţi
metoda dorită şi apăsaţi pe Start.

2. Apăsaţi pe Opţiuni pentru Configurare parametri. Consultaţi


Tabelul 4 pentru descrieri ale programelor stocate.

42
Operaţii standard

Tabelul 4 Opţiuni pentru programe stocate


Opţiuni Descriere

Mai mult Pentru opţiuni suplimentare

Stocare: Dacă selectaţi setarea Stocare: Activat, toate datele măsurătorilor vor fi stocate automat. Dacă
Dezactivat/Activat selectaţi setarea Stocare: Dezactivat, nu va fi stocată nicio dată de măsurătoare.

% Trans/Conc/Abs Pentru a trece la citirea valorilor pentru transfer procentual, concentraţie sau absorbanţă

Pictograma Trimitere
Pentru a trimite date către o imprimantă, un calculator sau stick de memorie USB (Tip A)
date
Îndeplineşte funcţia unui cronometru. Vă ajută să verificaţi dacă etapele unei analize sunt
temporizate corespunzător (de ex. timpii de reacţie, timpii de aşteptare etc. pot fi specificaţi cu
Pictograma Cronometru
precizie). După scurgerea intervalului de timp specificat, se aude un semnal acustic. Utilizarea
cronometrului nu influenţează programul de măsurare.
Mod citire unică: O citire este afişată numai după ce a fost efectuată o măsurătoare (apăsaţi
Citire; setare standard) (consultaţi Secþiunea 5.4.4.1 de la pagina 45).
Mod citire
Mod citire continuă: După măsurătoarea zero, toate citirile sunt afişate automat şi continuu
(consultaţi Secþiunea 5.4.4.2 de la pagina 45).
Puteţi introduce un factor de diluare corector pentru a accesa anumite proprietăţi.
Numărul introdus în caseta de interogare a factorului de diluare va fi înmulţit cu rezultatul, pentru
Factor de diluare: a compensa ajustarea. De exemplu, dacă eşantionul a fost diluat cu factorul 2, introduceţi
Dezactivat/Activat valoarea 2. Setarea prestabilită a factorului de diluare este Dezactivat.
Notă: Atunci când are loc un proces de diluare, va apărea pe ecran pictograma corespunzătoare
acestuia.
Această opţiune permite verificarea acurateţei măsurărilor. Procedura (de lucru) pentru un
Adăugare standard
parametru de testare conţine o explicaţie detaliată a modului de utilizare pentru această funcţie.
Procedura (de lucru) pentru un parametru de testare semnalează dacă este necesară o ajustare
Ajustare standard
standard şi, în caz afirmativ, specifică procedura corespunzătoare.
Unele dintre testele/metodele stocate permit selectarea formei chimice şi a intervalului de
Forma chimică
măsurare.
Unele dintre metodele/testele stocate includ funcţia "Reactiv martor". Aceasta permite
adăugarea sau scăderea valorii de reactiv martor la/din citirile consecutive. Valoarea reactivului
martor deplasează curba de calibrare de-a lungul axei Y, fără a modifica forma sau degradeul
Reactiv martor
curbei. Efectul corespunde unei intersectări a axei Y de către linia dreaptă de calibrare. Această
situaţie este ilustrată de următoarea ecuaţie: Concentraţie = [(Factor de concentraţie) * Abs] –
(valoare reactiv martor).
Salvare ca program Pentru a stoca parametrii selectaţi sub forma unui program pentru utilizator, consultaţi
utilizator Secţiunea 6.1 de la pagina 65.
Apelează datele de măsurare salvate sau curbele de timp. Consultaţi Secþiunea 5.3 de la
Afişare date
pagina 35.
Configurare instrument Pentru datele de bază ale instrumentului, consultaţi Secþiunea 5.2 de la pagina 25.

43
Operaţii standard

5.4.3 Utilizarea cronometrelor de program


Unele proceduri nu necesită utilizarea cronometrelor. Alte proceduri
necesită mai multe cronometre. Aceste cronometre sunt
pre-programate în fiecare program stocat, împreună cu o
descriere a activităţii care urmează să fie programată în intervalul
de timp.

1. Apăsaţi pe pictograma Cronometru de pe ecran.

2. Apăsaţi pe OK pentru a porni primul cronometru.

Pe ecran va fi afişată numărătoarea inversă.

3. Pentru a porni următoarea activitate cronometrată pentru


programul stocat, apăsaţi pe pictograma Cronometru şi apăsaţi
pe OK.

Notă: Apăsaţi pe Închidere pentru a vedea ecranul de măsurare în


timp ce cronometrul funcţionează. În locul datei, va fi afişată ora, în
partea din stânga jos.

Notă: Apăsaţi pe Anulare pentru a opri numărătoarea inversă a


cronometrului.

Notă: Cronometrul va emite un semnal sonor la sfârşitul duratei de


funcţionare.

De asemenea, în mai multe programe este disponibil şi un


cronometru pentru uz general. Apăsaţi pictograma cronometrului
când aceasta este vizibilă şi selectaţi Cronometru general. Va
apărea o fereastră nouă. Introduceţi durata intervalului cronometrat
şi apăsaţi pe OK pentru a porni cronometrul. Acesta va emite un
bip după scurgerea intervalului de timp.

5.4.4 Setarea modului de citire

1. Pentru evidenţierea modului dorit, apăsaţi pe Mod citire.

2. Selectaţi modul dorit, apoi apăsaţi OK, apoi Revenire pentru a


reveni la ecranul de rezultate.

44
Operaţii standard

5.4.4.1 Efectuarea de măsurători de lungimi de undă simple (citire simplă)

1. Introduceţi cuva/celula etalon în suportul pentru celule pentru


cuvă/eşantion. Apăsaţi Zero.

Notă: Tasta Citire este activă numai după finalizarea măsurătorii zero.

2. Introduceţi cuva/celula pentru eşantioane în suportul pentru


celule pentru cuvă/eşantion. Apăsaţi Citire.

Notă: Pentru stocarea datelor, consultaţi Secþiunea 5.3.1 de la


pagina 35.

5.4.4.2 Efectuarea de măsurători de lungimi de undă multiple (citiri continue)

1. Introduceţi cuva/celula etalon în suportul pentru celule pentru


cuvă/eşantion. Apăsaţi Zero.

Notă: În modul de citire ”Continuu“ este afişată doar tasta Zero pentru
a începe citirea. Secvenţa de citire este începută automat.

2. Introduceţi cuva/celula pentru eşantioane în suportul pentru


celule pentru cuvă/eşantion.

3. Apăsaţi Opţiuni şi apoi pictograma Stocare pentru a stoca


datele afişate în jurnalul de date.

Notă: Pentru stocarea datelor, consultaţi Secþiunea 5.3.1 de la


pagina 35.

45
Operaţii standard

5.4.5 Setarea factorului de diluare


Funcţia Factor de diluare este utilizată la calcularea concentraţiei
iniţiale a unui eşantion care a fost diluat la un raport cunoscut. De
exemplu, factorul de diluare poate aduce concentraţia analizată în
intervalul de testare.

1. Apăsaţi pe Opţiuni>Mai mult...>Factor de diluare.

Numărul introdus în punctul factorului de diluare va fi înmulţit cu


rezultatul, pentru a compensa ajustarea.

De exemplu, dacă eşantionul a fost diluat cu factorul 2,


introduceţi valoarea 2. Setarea prestabilită a factorului de
diluare este Dezactivat.

2. Apăsaţi pe OK pentru confirmare. Apăsaţi din nou pe OK.

Notă: Atunci când are loc un proces de diluare, va apărea pe ecran


pictograma corespunzătoare acestuia.

Notă: Dacă utilizaţi eşantioane nediluate, dezactivaţi din nou factorul de


diluare.

5.4.6 Rularea unei ajustări standard


Funcţiile pentru ajustarea standard permit ajustarea curbei de
calibrare pentru un program stocat, pe baza analizelor unei soluţii
standard cunoscute. Secţiunea Verificare acurateţe din procedurile
scrise indică adesea o concentraţie standard a soluţiei în acest
scop.
Citiţi un standard înainte de a seta ajustarea standard la Activat.

46
Operaţii standard

1. Respectaţi procedura integral, utilizând un standard cunoscut


pentru eşantion.

2. După citirea concentraţiei, apăsaţi pe Opţiuni> Mai


mult>Ajustare standard.

3. Dacă opţiunea de ajustare standard este setată pe Dezactivat,


comutaţi-o pe Activat.

Funcţia Citire curentă va afişa concentraţia. Caseta din dreapta


va afişa valoarea standard prestabilită a testului, conform
menţiunii din procedură.

4. Dacă măsurătoarea a utilizat o concentraţie standard diferită de


cea afişată în casetă, apăsaţi pe caseta din dreapta pentru a
introduce o altă valoare standard şi introduceţi valoarea nouă.
Apăsaţi pe OK pentru confirmare.

5. Apăsaţi pe Ajustare pentru a activa ajustarea standard. Va fi


afişată pictograma Ajustare standard.

Notă: Ajustarea trebuie să se încadreze în anumite limite, care variază


în funcţie de program. Procentajul permis este afişat după câmpul
Ajustare.

Notă: Atunci când are loc un proces de ajustare standard, pe ecran va


apărea pictograma corespunzătoare acestuia.

5.4.7 Setarea formei chimice


Unele programe stocate permit selectarea mai multor
forme chimice.
Apăsaţi pe unitate (de ex. mg/L) sau pe reprezentarea chimică a
formei de evaluare (de ex. Al3+). Va apărea o listă cu formele de
evaluare disponibile. Selectaţi forma dorită, apăsând pe intrarea
corespunzătoare din listă.
Notă: Pentru a ieşi din program, forma de evaluare revine la setarea
standard.

În continuare este prezentat un mod alternativ de a modifica


setarea standard:

47
Operaţii standard

1. Apăsaţi pe Opţiuni>Mai mult>Formă chimică.

2. Selectaţi forma chimică.

Notă: Conversia stoichiometrică a rezultatului măsurării este efectuată


automat.

Notă: Forma chimică selectată va apărea pe ecran. Rezultatele


testelor vor fi calculate şi afişate în această formă chimică

5.4.7.1 Modificarea setării prestabilite a formei chimice

1. Introduceţi cuva etalon sau cu eşantion (în funcţie de


procedura de lucru) în compartimentul celulei.

2. În fereastra cu rezultate, apăsaţi pe Opţiuni>Mai mult>Formă


chimică.

3. Va apărea o listă cu formele de evaluare disponibile. Selectaţi


noua setare prestabilită.

4. Apăsaţi pe Salvare ca prestabilit.

Rezultatul curent şi măsurătorile ulterioare vor fi afişate în noua


formă chimică.

5.4.8 Rularea unui reactiv martor


Unele dintre metodele/testele stocate includ funcţia Reactiv martor.
Aceasta permite măsurarea valorii de reactiv martor şi apoi luarea
în calcul a acesteia la măsurarea rezultatului.

Măsurarea/analiza reactivului martor:

1. Pregătiţi testul/metoda în conformitate cu procedura (de lucru).


Pentru determinarea valorii de reactiv martor, se va utiliza apă
distilată în locul unui eşantion.

2. Selectaţi testul. Introduceţi reactivul martor în compartimentul


pentru celulă, dacă procedura (de lucru) impune această
acţiune. Apăsaţi Zero.

3. Introduceţi cuva cu eşantionul pregătit în compartimentul


pentru celule. Apăsaţi Citire. Va fi afişat rezultatul.

48
Operaţii standard

4. Apăsaţi pe Opţiuni>Mai mult>Reactiv martor.

5. Apăsaţi pe Activat pentru evidenţierea funcţiei Reactiv martor.

6. Concentraţia afişată pe tastă reprezintă valoarea măsurată a


reactivului martor. Pentru a utiliza această valoare în analizele
suplimentare ale acestui parametru, apăsaţi pe OK.

7. Dacă măsurarea nu trebuie salvată, apăsaţi tasta şi utilizaţi


tastatura alfanumerică pentru a introduce o valoare de reactiv
martor înregistrată anterior.

8. Apăsaţi pe OK.

Notă: Funcţia Reactiv martor este dezactivată când este închis programul
de măsurare. Pentru a utiliza ulterior aceeaşi valoare de reactiv martor
pentru alte teste care utilizează aceeaşi serie de reactivi, introduceţi
valoarea conform pasului 7.

Notă: Rezultatele calculate cu ajutorul valorii de reactiv martor trebuie să


fie cuprinse între limitele intervalului de măsurare al testului/metodei.

Notă: Pictograma pentru reactiv martor este afişată în fereastra cu


rezultate (vezi săgeata) atunci când funcţia este activă.

5.4.9 Analiza eşantioanelor

1. Apăsaţi pe Programe stocate şi selectaţi un program.

2. Introduceţi cuva etalon în suportul pentru celule pentru


cuvă/eşantion.

3. Apăsaţi Zero.

49
Operaţii standard

4. Eliminaţi soluţia zero şi introduceţi cuva/celula cu eşantion în


compartimentul pentru celule.

5. Apăsaţi Citire. Va fi afişat rezultatul.

6. Pentru stocarea datelor, consultaţi Secþiunea 5.3.1 de la


pagina 35.

5.4.10 Actualizarea/editarea testelor


Instrucţiuni generale referitoare la programare şi la actualizarea
datelor programului.
Pentru o actualizare manuală a testelor şi pentru o nouă
programare a unui test, consultaţi Secþiunea 5.4.10.1 şi
Secþiunea 5.4.10.2 de la pagina 51.
Notă: Sunt foarte puţine cazurile în care revizia unui test necesită
actualizarea specificaţiilor testului.

Pentru actualizarea şi editarea testelor cu coduri de bare, consultaţi


secţiunea Secþiunea 5.5.6 de la pagina 56.

5.4.10.1 Actualizarea manuală a datelor testelor


Când selectaţi un test, instrumentul setează automat lungimea de
undă şi factorii de măsurare.
Testele sunt revizuite în permanenţă pentru a asigura o
administrare facilă şi pentru a garanta respectarea cerinţelor legale.
Acest lucru poate duce la o modificare a procedurii de lucru sau la o
deteriorare a factorilor. Dacă este semnalată o astfel de deteriorare
la nivelul pachetelor de teste, actualizaţi datele instrumentului
conform datelor furnizate în procedura de lucru din cadrul
pachetelor de teste.
Pentru actualizarea de pe Internet, consultaţi Secþiunea 5.5.7 de la
pagina 61.

1. Apăsaţi pe Programe stocate din meniul principal şi selectaţi


un program.

2. Apăsaţi pe Opţiuni program şi apoi pe Editare.

50
Operaţii standard

3. Va apărea lista cu datele testului corespunzător.

Procedura de lucru a testului corespunzător conţine datele noi


(lungime de undă, factori, intervale de măsurare, factor de
conversie pentru forma chimică etc.).

4. Evidenţiaţi linia corespunzătoare din fereastra de prezentare a


datelor şi apăsaţi pe Editare.

5. Apăsaţi pe OK şi apoi pe Stocare după editarea testului.

5.4.10.2 Programarea unui test nou

1. Apăsaţi pe Programe stocate din meniul principal.

2. Apăsaţi pe Opţiuni program şi apoi pe Nou.

3. Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a introduce numărul


programului indicat în procedura de lucru.

Va fi afişată o prezentare a datelor, care trebuie să conţină


punctele de program ale testului care urmează să fie
programat.

Procedura de lucru a testului corespunzător conţine datele noi


(lungime de undă, factori, intervale de măsurare, factor de
conversie pentru forma chimică etc.).

4. Evidenţiaţi linia care conţine specificaţiile testului care urmează


să fie programat, apoi apăsaţi pe Editare şi introduceţi datele
în liniile de program corespunzătoare.

5. Apăsaţi pe OK şi apoi pe Stocare după editarea testului.

5.4.11 Adăugarea programelor stocate în lista de programe favorite


Meniul Favorite simplifică selectarea testelor, prin crearea unei liste
cu cele mai utilizate teste din meniurile Programe stocate şi
Programe utilizator.

1. Apăsaţi pe Programe stocate din meniul principal. Va fi afişată


lista programelor stocate.

2. Evidenţiaţi selecţia apăsând pe aceasta sau apăsaţi pe


Selectare după număr pentru a căuta programul după număr.

3. Apăsaţi Opţiuni program, Adăugare la favorite şi apăsaţi OK


pentru confirmare.

Acum puteţi selecta programul din meniul Programe favorite


din meniul principal.

51
Operaţii standard

5.5 Programe cod de bare


Un cititor special de coduri de bare din compartimentul 1 pentru
celule citeşte automat codul de bare de pe cuva/fiola de 13 mm,
atunci când cuva/fiola încheie o rotaţie. Instrumentul utilizează
identificarea cu cod de bare pentru a seta automat lungimea de
undă corectă pentru analize, calculând imediat rezultatul cu ajutorul
factorilor stocaţi.
Mai mult, valorile măsurate sunt înregistrate la 10 poziţii diferite în
timpul unei rotaţii. Este lansat un program special pentru eliminarea
selecţiei cu valori excepţionale, iar apoi este calculată media
valorilor măsurate. Erorile cuvei/fiolei şi impurităţile sunt
recunoscute şi se obţin rezultate foarte precise.

Figura 10 Compartimentul 1 pentru celule pentru cuve/fiole de 13 mm

52
Operaţii standard

5.5.1 Realizarea unui test/fiolă de 13 mm

1. Introduceţi ecranul pentru lumină în compartimentul 2 pentru


celule.
2. Pregătiţi cuva/fiola de 13 mm cu coduri de bare în conformitate
cu procedura de lucru şi introduceţi cuva/fiola în
compartimentul 1 pentru celule.
• Atunci când cuva/fiola codată este plasată în
compartimentul 1 pentru celule (Figura 10), programul de
măsurare corespunzător este activat automat în meniul
principal.

• Altfel, apăsaţi pe Programe cod de bare din meniul


principal şi introduceţi cuva/fiola martor sau cu eşantion (în
funcţie de procedura de lucru) în compartimentul 1 pentru
celule.

Măsurătoarea este pornită automat şi vor fi afişate rezultatele.


Pentru a evalua alte teste cu cuva/fiola şi alţi parametri, introduceţi
cuva/fiola pregătită în compartimentul pentru celule şi citiţi
rezultatul.
Notă: Bara de control afişată în partea dreaptă a ecranului indică relaţia
dintre rezultatul măsurării şi intervalul de măsurare. Bara neagră indică
rezultatul măsurat independent de factorul de diluare introdus.

53
Operaţii standard

5.5.2 Selectarea intervalului de măsurare

Unele teste pot fi utilizate cu diferite intervale de măsurare. După


introducerea cuvei/fiolei cu eşantion, va apărea o listă cu diferitele
intervale de măsurare.
Selectaţi intervalul de măsurare dorit, evidenţiind linia
corespunzătoare.
Apăsaţi pe Start permanent dacă acest interval de măsurare va fi
aplicat la toate măsurările ulterioare.

Schimbarea setării standard


În fereastra cu rezultate, apăsaţi pe Opţiuni>Mai
mult>Permanent: Activat. Tasta va căpăta valoarea Permanent:
Dezactivat.

5.5.3 Selectaţi forma de evaluare chimică


Forma chimică a rezultatelor testului unui număr de parametri
poate fi selectată individual.
În fereastra cu rezultate, apăsaţi pe unitatea (de ex. mg/L) sau pe
reprezentarea chimică a formei de evaluare (de ex. PO43––P). Va
apărea o listă a formelor de evaluare posibile, de unde puteţi
selecta forma dorită. Apăsaţi pe OK pentru confirmare.
Puteţi modifica setarea standard şi în felul următor:

1. În fereastra cu rezultate, apăsaţi pe Opţiuni>Mai mult>Formă


chimică.

Va apărea o listă cu formele de evaluare disponibile.

2. Selectaţi forma chimică dorită şi apăsaţi pe OK pentru


confirmare.

Notă: Va apărea forma chimică selectată, dar aceasta nu va fi utilizată


în mod prestabilit. Pentru a modifica valoarea prestabilită, consultaţi
Secþiunea 5.5.3.1.

5.5.3.1 Modificarea setării prestabilite a formei chimice

1. Introduceţi cuva/celula martor sau cu eşantion (în funcţie de


procedura de lucru) în compartimentul pentru celule.

2. În fereastra cu rezultate, apăsaţi pe Opţiuni>Mai mult>Formă


chimică.

3. Va apărea o listă cu formele de evaluare disponibile. Selectaţi


noua setare prestabilită.

4. Apăsaţi pe Salvare ca prestabilit.

Rezultatul curent şi măsurătorile ulterioare vor fi afişate în noua


formă chimică.

54
Operaţii standard

5.5.4 Setările datelor specifice testelor de bază şi ale eşantioanelor


Apăsaţi pe Opţiuni pentru a modifica setările specifice testelor sau
eşantioanelor.

Tabelul 5 Opţiuni pentru programele cu coduri de bare


Opţiuni Descriere

Mai mult Pentru opţiuni suplimentare

Stocare: Dacă selectaţi setarea Stocare: Activat, vor fi stocate automat toate datele măsurătorilor. Dacă
Dezactivat/Activat selectaţi setarea Stocare: Dezactivat, nu vor fi stocate date de măsurătoare.

Abs % Trans Pentru a trece la citirea valorilor pentru transfer procentual sau absorbanţă

Pictograma Trimitere
Pentru a trimite date către o imprimantă, un calculator sau un stick de memorie USB (Tip A)
date
Aceasta funcţionează ca un cronometru. Vă ajută să vă asiguraţi că paşii unei analize sunt
cronometraţi corect (de ex. timpii de reacţie, timpii de aşteptare etc., pot fi specificaţi exact).
Pictograma Cronometru
Când timpul specificat s-a scurs, este emis un semnal acustic. Utilizarea cronometrului nu
influenţează programul de măsurare.
Puteţi introduce un factor de diluare corector pentru a accesa anumite proprietăţi.
Numărul introdus în punctul factorului de diluare va fi înmulţit cu rezultatul, pentru a compensa
ajustarea. De exemplu, dacă eşantionul a fost diluat cu factorul 2, introduceţi valoarea 2. Setarea
Factor de diluare:
prestabilită a factorului de diluare este Dezactivat.
Dezactivat/Activat
Notă: Atunci când are loc un proces de diluare, va apărea pe ecran pictograma corespunzătoare
acestuia.
Reţineţi: Dacă utilizaţi eşantioane nediluate, dezactivaţi factorul de diluare.
Unele dintre testele/metodele stocate permit selectarea formei chimice şi a intervalului de
Forma chimică
măsurare.
Editare Pentru modificarea unui program existent

Salvare ca program Pentru a stoca parametrii selectaţi sub forma unui program pentru utilizator, consultaţi
pentru utilizator Secţiunea 6.1 de la pagina 65.
Apelează date de măsurare salvate, scanări ale lungimii de undă sau curba de timp. Consultaţi
Afişare date
Secþiunea 5.3 de la pagina 35.
Configurare instrument Date elementare ale instrumentului. Consultaţi Secþiunea 5.2 de la pagina 25.

55
Operaţii standard

5.5.5 Eşantion martor

Turbiditatea şi culoarea din matricea eşantion pot afecta rezultatele


unei analize fotometrice. Factorii de interferenţă provin din eşantion
sau sunt creaţi în urma reacţiilor cu reactivii.
Influenţa turbidităţii şi/sau a culorii poate fi eliminată sau redusă
printr-o citire cu eşantion martor.
În modul Cod de bare, o cuvă/celulă eşantion specială (LCW 919)
care conţine eşantionul martor, este plasată în compartimentul 1
pentru celule după citirea eşantionului, fiind măsurată în mod
automat. Citirea eşantionului este apoi corectată prin adunarea sau
scăderea valorii martor. Este afişat rezultatul final, însoţit de
mesajul "Corectare valoare după martor".
Unele teste cu cod de bare nu necesită determinarea valorii unui
eşantion martor, deoarece turbiditatea şi culoarea sunt gestionate
în timpul testării.

5.5.6 Actualizarea/editarea testelor cu coduri de bare

5.5.6.1 Actualizarea manuală a unui test cu cod de bare

Cu ajutorul datelor din codul de bare, instrumentul setează automat


lungimea de undă şi factorii de măsurare. Dacă se detectează
inadvertenţe între datele din codul de bare şi datele stocate sau
dacă este identificat un test nou, instrumentul trebuie actualizat.
Tipurile de date sunt descrise în Tabelul 5.

Tabelul 6 Opţiuni de actualizare a programului


Punct de program Descriere

Nume Numele parametrului de analiză

Versiune În acest câmp este introdusă o abreviere atribuită de către utilizator sau numărul versiunii etc.
Definiţia exactă a testului: numărul de lungimi de undă la care sunt efectuate măsurătorile,
Proces de măsurare numărul de măsurători de absorbanţă necesare, testele ce vor fi utilizate, orice perioadă de
aşteptare între măsurători etc.
Formulă Definiţii ale formulelor cu care este calculat rezultatul testului.
Numărul variabilelor afişate pe ecran depinde de definiţia procesului de măsurare şi de formule.
Variabile
Introducerea valorilor numerice pentru lungimile de undă, factori, constante etc.
Această funcţie poate fi utilizată pentru a introduce abrevierile şi timpii definiţi pentru maxim patru
Cronometru 1, cronometre. Evidenţiaţi linia corespunzătoare şi apăsaţi Editare.
Cronometru 2, Cronometrele sunt activate sau dezactivate cu ajutorul casetelor de control din partea stângă a
Cronometru 3, ecranului. În următoarea coloană poate fi realizată o selecţie dintr-o listă de nume, care
Cronometru 4, desemnează pasul de lucru corespunzător. În a treia coloană sunt introduşi timpii pentru fiecare
cronometru activ.

56
Operaţii standard

Introducerea numelui
Verificaţi în prealabil procedura de lucru pentru a stabili dacă acest
câmp trebuie modificat.

1. Evidenţiaţi linia care conţine numele şi apăsaţi Editare. Utilizaţi


tastatura alfanumerică pentru a introduce numele indicat în
procedura de lucru.

2. Apăsaţi pe OK pentru confirmare.

Introducerea versiunii

1. Evidenţiaţi linia care conţine Versiunea şi apăsaţi Editare.


Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a introduce numele
indicat în procedura de lucru.

2. Apăsaţi pe OK pentru confirmare.

Introducerea procesului de măsurare


Pentru informaţii detaliate despre introducerea procesului de
măsurare, consultaţi Secţiunea 6.1.2 de la pagina 76.
Verificaţi în prealabil procedura de lucru pentru a stabili dacă acest
câmp trebuie modificat.

1. Evidenţiaţi linia Proces de măsurare din prezentarea datelor şi


apăsaţi Editare.

2. Apăsaţi pe Editare, selectaţi secvenţa pe care urmează să o


editaţi şi apăsaţi pe Ştergere.

3. Apăsaţi pe Nou şi utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a


introduce procesul indicat în procedura de lucru.

57
Operaţii standard

Introduceţi formula, unităţile de concentraţie, destinaţia,


intervalele de măsurare
Pentru informaţii detaliate despre introducerea formulei, consultaţi
Secţiunea 6.1.2 de la pagina 76.
Verificaţi în prealabil procedura de lucru pentru a stabili dacă
aceste informaţii trebuie modificate.

1. Evidenţiaţi linia Formulă din prezentarea datelor şi apăsaţi


Editare.

2. Selectaţi formula, apăsaţi pe Editare şi utilizaţi tastatura


alfanumerică pentru a introduce datele specificate în procedura
de lucru (pentru C1=, C2=, unităţi, nume, limitele intervalului de
măsurare etc.).

Introducerea variabilelor (factori, lungimi de undă şi factori de


conversie)
Pentru informaţii detaliate despre introducerea variabilelor,
consultaţi Secţiunea 6.1.2 de la pagina 76.
Verificaţi în prealabil procedura de lucru pentru a stabili dacă acest
câmp trebuie modificat.

1. Evidenţiaţi linia Variabile din prezentarea datelor şi apăsaţi


Editare.

2. Selectaţi variabilele pe care doriţi să le editaţi, apăsaţi Editare


şi utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a introduce datele
specificate în procedura de lucru (pentru F1, F2, λ1, U1 etc.).
Confirmaţi fiecare intrare cu OK.

Abrevieri ale variabilelor:


F1: Factor 1
F2: Factor 2
λ1: Lungime de undă 1
U1: Factor de conversie 1 pentru prima formă chimică
U2: Factorul de conversie 2 pentru formele chimice suplimentare
etc.

Cronometru 1, Cronometru 2, Cronometru 3 şi Cronometru 4:


Cronometrele sunt activate sau dezactivate din casetele de
comandă din partea stângă a ecranului. În coloana următoare,
puteţi efectua o selecţie din lista cu nume care descriu etapa de
lucru corespunzătoare. În cea de-a treia coloană, sunt introduşi
timpii pentru fiecare cronometru activ.

58
Operaţii standard

5.5.6.2 Actualizarea unui test cu cod de bare existent


Notă: Sunt foarte puţine cazurile în care revizia unui test necesită
actualizarea tuturor specificaţiilor testului.

Opţiunea 1: Actualizarea manuală a datelor de test


1. Introduceţi ecranul de lumină în compartimentul 2 pentru
celule.
2. Dacă instrumentul nu este în meniul principal, apăsaţi pe
Programe cod de bare din meniul principal.
3. Introduceţi cuva/celula martor sau eşantion (în funcţie de
procedura de lucru) în compartimentul 1 pentru celule.
4. În dreptul mesajului "Număr de control cod de bare?", este
afişată o prezentare generală a datelor, inclusiv specificaţiile
testului de revizuit.
Notă: Procedurile de lucru ale testului corespunzător conţin datele noi
(lungime de undă, factori, intervale de măsurare, factor de conversie
pentru forma chimică etc.).
5. Evidenţiaţi linia corespunzătoare şi apăsaţi Editare.
6. După terminarea programării, apăsaţi pe Stocare şi apoi pe
Anulare pentru a reveni la meniul Programe utilizator.
7. Apăsaţi pe Start pentru a începe testul cu datele noi.

Opţiunea 2: Verificarea/revizuirea manuală a datelor testului


Dacă aţi efectuat o intrare incorectă în timpul actualizării datelor şi
aceasta nu este recunoscută prin citirea codului de bare al celulei
pentru cuvă/eşantion (de ex. un interval de măsurare incorect), este
disponibilă o altă opţiune pentru verificarea şi, dacă este cazul,
revizuirea datelor testului.

1. Introduceţi ecranul de lumină în compartimentul 2 pentru


celule.

2. Dacă instrumentul nu este în meniul principal, apăsaţi pe


Programe cod de bare din meniul principal.

3. Introduceţi cuva/celula martor sau eşantion (în funcţie de


procesul de lucru) în compartimentul 1 pentru celule.

4. Apăsaţi pe Opţiuni>Mai mult>Editare.

5. Este afişată o prezentare a datelor, inclusiv specificaţiile


testului de revizuit. Comparaţi datele afişate cu cele din
procedura de lucru şi editaţi datele afişate în conformitate cu
procedura de lucru.

59
Operaţii standard

5.5.6.3 Programarea unui test nou

1. Dacă instrumentul nu este în meniul principal, apăsaţi pe


Programe cod de bare din meniul principal.

2. Introduceţi cuva/celula martor sau eşantion (în funcţie de


procedura de lucru) în compartimentul pentru celule.

3. După mesajul "Programul nu este disponibil", este afişată o


prezentare a datelor, inclusiv specificaţiile testului de revizuit.

Procedura de lucru a testului corespunzător conţine datele noi


(lungime de undă, factori, intervale de măsurare, factor de
conversie pentru forma chimică etc.).

4. Evidenţiaţi linia corespunzătoare, inclusiv specificaţiile testului


care urmează să fie programat şi apăsaţi pe Editare.

5. Pentru a finaliza programarea, apăsaţi pe Stocare şi apoi pe


Anulare pentru a reveni la meniul principal.

6. Apăsaţi pe Start pentru a începe testul cu date noi.

60
Operaţii standard

5.5.7 Actualizarea de pe Internet


Puteţi obţine software-ul pentru actualizare de pe Internet, de la
adresa www.hach-lange.com.

1. Accesaţi http://www.hach-lange.com

2. Selectaţi ţara şi apoi selectaţi Download


(Descărcare)>Software.

3. Introduceţi DR 3800 în câmpul ”Search for documents“


(Căutare documente).

4. Localizaţi fişierul corespunzător pe care doriţi să-l descărcaţi şi


urmaţi instrucţiunile pentru salvarea fişierelor pe stick-ul de
memorie USB (Secţiunea 9 de la pagina 131) sau pe PC.

5. Dezarhivaţi fişierul ZIP şi salvaţi fişierele pe stick-ul de


memorie USB.

6. Apăsaţi Actualizare instrument din meniul Verificări sistem.

7. Conectaţi stick-ul de memorie USB la interfaţa USB (tip A) a


instrumentului. Consultaţi Secþiunea 3.4 de la pagina 13.

8. Apăsaţi OK. Legătura este stabilită automat, iar software-ul


este actualizat.

9. Apăsaţi OK pentru a reveni la meniul Verificări sistem.

Notă: Când software-ul instrumentului a fost actualizat, este afişată o


casetă de dialog prin care vi se solicită să reporniţi instrumentul.

5.5.8 Programarea proprie a unor aplicaţii cu coduri de bare citibile cu instrumentul


LCW 906
Cuvele LCW 906 goale pot fi utilizate la programarea unor aplicaţii
cu coduri de bare.
Acestui număr de program îi pot fi atribuite mai multe aplicaţii.
Notă: Utilizaţi numele programului pentru a atribui aplicaţiei un cod de bare
la LCW 906.

1. Apăsaţi pe Programe stocate din meniul principal. Apăsaţi pe


Opţiuni program şi apoi pe Nou.

2. Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a introduce numărul


programului 906.

3. Este afişată o prezentare a datelor, inclusiv specificaţiile


testului de revizuit.

4. Evidenţiaţi linia corespunzătoare din fereastra de prezentare a


datelor şi apăsaţi pe Editare.

Pentru instrucţiunile generale privind actualizarea datelor de


program, consultaţi Secþiunea 5.5.6 de la pagina 56 şi
Secţiunea 6.1.2 de la pagina 76.

61
Operaţii standard

5.5.8.1 Evaluarea aplicaţiei cu cod de bare cu LCW 906

1. Instrumentul trebuie să afişeze meniul principal sau meniul


Programe cod de bare.

2. Introduceţi cuva LCW 906.

3. Selectaţi aplicaţia 906 dorită din lista afişată şi apăsaţi pe Start.

Notă: Apăsaţi pe Start permanent dacă această aplicaţie 906 va fi


aplicată la toate măsurările ulterioare.
Pentru dezactivarea funcţiei Start permanent:
Introduceţi cuva LCW 906 şi închideţi compartimentul pentru celule.
Apăsaţi pe Opţiuni>Mai mult>Permanentă: Activată.

5.5.8.2 Editarea/ştergerea aplicaţiilor cu cod de bare

Pentru a edita o aplicaţie cu cod de bare:

1. Apăsaţi pe Programe stocate din meniul principal şi selectaţi


un program.

a. Apăsaţi pe Opţiuni program şi apoi pe Editare.

b. Introduceţi cuva LCW 906, apăsaţi pe Opţiuni>Mai


mult>Editare.

2. Va apărea lista cu datele aplicaţiei corespunzătoare.

3. Evidenţiaţi linia corespunzătoare din fereastra de prezentare a


datelor şi apăsaţi pe Editare.

Instrucţiuni generale referitoare la programare şi la actualizarea


datelor programului. Consultaţi Secþiunea 5.5.6 de la pagina 56 şi
Secţiunea 6.1.2 de la pagina 76.

62
Operaţii standard

Pentru a şterge o aplicaţie cu cod de bare:

1. Apăsaţi pe Programe stocate din meniul principal şi selectaţi


un program.

2. Apăsaţi pe Opţiuni program şi apoi pe Ştergere.

3. Apăsaţi pe OK.

63
Operaţii standard

64
Secţiunea 6 Operaţii avansate

6.1 Programe pentru utilizator


Programele pentru utilizator permit realizarea de analize "pentru
măsurare".
Baza de date cu programe pentru utilizator este goală când
instrumentul iese din fabrică şi este utilizată pentru a găzdui
programele create pentru nevoi speciale ale utilizatorului. Iată
câteva exemple de intrări:
• Programarea procedurilor create de utilizator. Procedura de
analiză trebuie mai întâi dezvoltată, pentru a putea fi
programată. Utilizatorul trebuie să definească sau să determine
secvenţele programului, formulele de calcul, lungimile de undă
pentru măsurare, factorii, limitele intervalului de măsurare etc.
• Teste modificate
• Desemnarea programelor pentru utilizator în meniurile favorite
pentru testele utilizate frecvent.
• Crearea unei selecţii specifice de metode şi teste.
Apăsaţi Programe utilizator din meniul principal şi apoi
Opţiuni program. Meniul Opţiuni program conţine mai multe
opţiuni de introducere şi editare (Tabelul 7):

Tabelul 7 Opţiuni de program pentru programele pentru utilizator


Opţiuni Descriere
Selectaţi Nou pentru a programa un nou program pentru utilizator.
Nou Notă: Când selectaţi Opţiuni program pentru prima dată, este disponibilă numai opţiunea Nou.
Celelalte opţiuni rămân inactive (gri) până când este creat primul program.
Selectaţi Adăugare la favorite pentru a adăuga un program pentru utilizator existent la lista
Adăugare la favorite
programelor utilizate frecvent.
Editare Selectaţi Editare pentru a modifica un program existent.
Selectaţi Ştergere pentru a elimina un program din lista programelor pentru utilizator. Simultan,
Ştergere
programul va fi şters din lista de favorite.

6.1.1 Programarea unei metode pentru utilizator


Toţi paşii de introducere şi semnificaţia şi opţiunile acestora sunt
explicate în capitolele următoare.

1. Selectaţi Nou din meniul Opţiuni program.

65
Operaţii avansate

Număr program:
Număr de testare specific, cu ajutorul căruia programul poate fi
apelat ulterior din lista de selecţie din meniul Programe utilizator
sau din meniul Favorite.

2. Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a introduce un număr de


program între 950 şi 999. Cel mai mic număr disponibil va fi
afişat automat.

3. Apăsaţi OK.

Notă: Dacă numărul de program este deja repartizat unui alt program
pentru utilizator, va apărea un mesaj prin care sunteţi întrebat dacă
doriţi să înlocuiţi programul existent. Apăsaţi OK pentru a suprapune
peste programul existent.

Nume program:

4. Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a introduce un nume de


program. Numele poate avea o lungime maximă de 28 de
caractere.

5. Apăsaţi Anterior pentru a reveni la punctul de program anterior


sau apăsaţi Următor pentru a continua introducerea datelor
programului.

Tip program:

6. Selectaţi opţiunea dorită (Tabelul 8) şi apăsaţi Următor.

7. Dacă selectaţi Lungime de undă simplă (Secþiunea 6.1.1.1 de


la pagina 67) sau Lungimi de undă multiple (Secþiunea 6.1.1.2
de la pagina 68), definiţi unitatea, lungimea de undă, formula
absorbanţei, lungimea de undă λx, factorul de concentraţie Kx,
rezoluţia concentraţiei, forma chimică şi ecuaţia de calibrare.
Pentru informaţii suplimentare despre parametrii de
programare liberă, consultaţi Secþiunea 6.1.2 de la pagina 76.

Tabelul 8 Descrierea programelor


Tip program Descriere

Lungime de undă simplă Măsurători la o lungime de undă definită

Lungimi de undă În modul Lungimi de undă multiple, valorile absorbanţei pot fi măsurate la maxim patru lungimi de
multiple undă, iar rezultatele pot fi procesate matematic pentru a obţine sume, diferenţe şi relaţii.
Aceasta este o formă avansată de programare pentru metodele originale create de utilizatori. În
Programare liberă programarea liberă, utilizatorul defineşte procesul de măsurare, variabilele şi calculele implicate
în obţinerea unei citiri.

66
Operaţii avansate

6.1.1.1 Setări pentru lungimea de undă simplă


Dacă selectaţi modul Lungime de undă simplă, puteţi defini
următorii parametri:

Unităţi:
Selectaţi unitatea dorită din listă şi apăsaţi Următor.
Notă: Unităţile de măsură care nu sunt incluse în această listă pot fi
adăugate în programul de editare prin meniurile Opţiuni program,
Editare. Selectaţi Unităţi, Editare şi apoi Nou.

Lungime de undă (program de tipul lungime de undă simplă):


Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a introduce lungimea de
undă de măsurare. Lungimea de undă introdusă trebuie să se
încadreze în intervalul 320–1100 nm.
Apăsaţi Următor pentru a continua.

Rezoluţia concentraţiei (număr de zecimale)


Selectaţi numărul de zecimale dorit din lista afişată şi apăsaţi
Următor.

67
Operaţii avansate

Formă chimică:
Introduceţi formula chimică utilizată pe ecran pentru reprezentarea
parametrului de analiză.
Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a introduce forma chimică şi
apăsaţi Următor pentru a introduce setările de calibrare.

6.1.1.2 Setări pentru lungimi de undă multiple


Dacă selectaţi modul Lungimi de undă multiple, puteţi defini
următorii parametri:

Unităţi:
Selectaţi unitatea dorită din listă şi apăsaţi Următor.
Notă: Unităţile de măsură care nu sunt incluse în această listă pot fi
adăugate în programul de editare prin meniurile Opţiuni program,
Editare. Selectaţi Unităţi, Editare şi apoi Nou.

Formula absorbanţei (program de tipul lungimi de undă


multiple):
Meniul Formula absorbanţei este utilizat pentru a defini lungimile de
undă şi coeficienţii utilizaţi în formulă. Formula absorbanţei
defineşte calculul pentru măsurarea lungimilor de undă multiple.
Apăsaţi tasta corespunzătoare pentru a edita valoarea introdusă.
Apăsaţi tasta Formulă.
În lista afişată, selectaţi formula pentru program şi apăsaţi OK
pentru confirmare.

68
Operaţii avansate

Listă de formule de absorbanţă disponibile


A1 este absorbanţa la lungimea de undă 1,
A2 este absorbanţa la lungimea de undă 2 ş.a.m.d.
K1 este factorul la lungimea de undă 1,
K2 este factorul la lungimea de undă 2 ş.a.m.d.
Dacă trebuie realizată o scădere, factorii pot fi introduşi cu semnul
minus.

Lungime de undă λx:


Apăsaţi o tastă λx şi utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a
introduce o lungime de undă. Apăsaţi altă tastă λx şi introduceţi
următoarea lungime de undă. Dacă este necesar, repetaţi acest
procedeu până când au fost introduse toate lungimile de undă
pentru formulă. Lungimile de undă trebuie să se încadreze în
intervalul 320–1100 nm. Apăsaţi OK.

Factor de concentraţie Kx
Factor de multiplicare pentru conversia valorilor de absorbanţă în
valori de concentraţie.
Apăsaţi o tastă pentru un factor şi utilizaţi tastatura alfanumerică
pentru a introduce factorul. Dacă formula include mai mult de un
factor, apăsaţi o altă tastă pentru factor şi introduceţi alt factor.
Repetaţi acest procedeu până când au fost introduşi toţi factorii.
Apăsaţi OK. După ce aţi introdus toate datele relevante, apăsaţi pe
Următor.
Notă: Pot fi introduse maxim cinci cifre, inclusiv maxim 4 zecimale în
dreapta separatorului zecimal.

Rezoluţia concentraţiei (număr de zecimale)


Selectaţi numărul de zecimale dorit din lista afişată şi apăsaţi
Următor.

69
Operaţii avansate

Formă chimică:
Introduceţi formula chimică utilizată pe ecran pentru reprezentarea
parametrului de analiză.
Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a introduce forma chimică şi
apăsaţi Următor pentru a introduce setările de calibrare.

6.1.1.3 Setări de calibrare pentru modurile Lungime de undă simplă şi Lungimi de undă multiple.
O metodă este calibrată prin determinarea valorilor de absorbanţă
pentru mai multe soluţii standard cu concentraţie cunoscută.
Există trei moduri de a crea şi stoca o curbă de calibrare. În
continuare sunt prezentate instrucţiunile pentru fiecare metodă
(Tabelul 9).

Tabelul 9 Setări de calibrare


Mod Descrieri
Un tabel de calibrare este creat prin introducerea valorilor de concentraţie şi a valorilor de
Introducere valori absorbanţă ale soluţiei analitice. Valorile absorbanţei sunt reprezentate grafic în funcţie de
concentraţiile standard, iar curba de calibrare este reprezentată sub forma unui grafic (pagina 70).
Un tabel de calibrare este creat prin introducerea valorilor de concentraţie ale soluţiilor standard şi
măsurarea ulterioară a absorbanţei soluţiilor analitice. Valorile absorbanţei sunt reprezentate grafic
Citire standarde
în funcţie de concentraţiile standard, iar curba de calibrare este reprezentată sub forma unui grafic
(pagina 72).
Dacă curba de calibrare poate fi determinată din relaţia matematică dintre concentraţie şi
Introducere formulă absorbanţă prin regresie liniară etc., formula corespunzătoare poate fi selectată (liniar, polinom de
gradul 2 sau 3) dintr-o listă şi pot fi introduşi factorii corespunzători (pagina 73).

Calibrare prin introducerea valorilor de calibrare


Introducerea concentraţiei/absorbanţei

1. Selectaţi Introducere valori şi apăsaţi Următor.

70
Operaţii avansate

2. Pentru a introduce concentraţiile standard şi valorile de


absorbanţă corespunzătoare în tabelul afişat, apăsaţi simbolul
"+". Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a introduce valorile.

Apăsaţi OK şi introduceţi valoarea de absorbanţă


corespunzătoare. Apăsaţi OK.

Datele introduse sunt afişate în tabel. Repetaţi paşii de mai sus


pentru a introduce fiecare punct de date.

3. Pentru a modifica o valoare din tabel, evidenţiaţi linia


corespunzătoare, apăsaţi tasta pentru unitate (de ex. mg/L)
sau Abs şi introduceţi valoarea modificată de la tastatura
alfanumerică.

4. După ce au fost introduse toate datele, apăsaţi Grafic pentru a


afişa curba care rezultă din reprezentarea grafică a datelor
introduse.

Notă: Coeficientul de corelare (r2) este afişat în stânga, sub axe.

5. Ecuaţia liniară corespunde setării standard. Apăsaţi Curba


următoare pentru a afişa curba polinom de gradul 2. Apăsaţi
din nou Curba următoare pentru a afişa curba polinom de
gradul 3.

6. Apăsaţi Forţare 0 pentru a schimba setarea de la Dezactivat la


Activat. Curba trece acum prin originea sistemului de
coordonate.

Notă: Acest lucru poate avea un efect invers asupra coeficientului de


corelare (r2).

7. Apăsaţi Tabel pentru a afişa tabelul din nou.

8. Când tabelul este finalizat, iar tipul curbei a fost ales, apăsaţi
Terminat când este afişat graficul sau apăsaţi Ieşire când este
afişat tabelul. Accesaţi Secþiunea 6.1.1.4 de la pagina 74.

71
Operaţii avansate

Calibrarea după standardele de citire

1. Apăsaţi Citire standarde şi apăsaţi Următor.

2. Pentru a introduce concentraţiile standard în tabelul afişat,


apăsaţi simbolul "+". Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a
introduce concentraţia standard. Apăsaţi OK.

3. Apăsaţi din nou simbolul "+" (săgeata) şi introduceţi


următoarea concentraţie standard. Repetaţi această procedură
până când au fost introduse toate concentraţiile standard
(maxim 24 de soluţii).

4. Evidenţiaţi linia cu concentraţia corespunzătoare şi introduceţi


cuva cu soluţia standard corespunzătoare.

5. Introduceţi soluţia zero în compartimentul pentru celule.


Apăsaţi Zero.

6. Introduceţi prima soluţie standard în compartimentul pentru


celule. Apăsaţi Citire.

Introduceţi a doua soluţie standard în compartimentul pentru


celule. Apăsaţi Citire.

Repetaţi această procedură până când au fost măsurate toate


soluţiile standard (maxim 24 de soluţii).

Datele introduse şi cele măsurate sunt afişate în tabel.


Notă: Pentru a şterge o concentraţie standard, evidenţiaţi linia
corespunzătoare şi apăsaţi pictograma Ştergere.

Pictograma pentru cronometru afişată pe ecran vă ajută, când este


necesar, să vă asiguraţi că paşii analizei sunt cronometraţi corect
(de ex., pot fi precizaţi cu exactitate timpii de reacţie, timpii de
aşteptare etc.). Când timpul specificat s-a scurs, este emis un
semnal acustic. Utilizarea cronometrului nu influenţează programul
de măsurare.

7. După ce au fost introduse toate datele şi au fost finalizate toate


măsurătorile, apăsaţi Grafic pentru a afişa curba care rezultă
din reprezentarea grafică a datelor introduse.

8. Curba liniară corespunde setării standard. Apăsaţi Curba


următoare pentru a afişa curba polinom de gradul 2. Apăsaţi
din nou Curba următoare, pentru a afişa curba polinom de
gradul 3.

72
Operaţii avansate

9. Apăsaţi Forţare 0 pentru a schimba setările de la Dezactivat la


Activat. Curba trece acum prin originea sistemului de
coordonate.

Notă: Acest lucru poate avea un efect invers asupra coeficientului de


corelare (r2).

10. Apăsaţi Tabel pentru a afişa tabelul din nou.

11. Când tabelul este finalizat, iar tipul curbei a fost ales, apăsaţi
Terminat când este afişat graficul sau apăsaţi Ieşire când este
afişat tabelul. Accesaţi Secþiunea 6.1.1.4 de la pagina 74.

Calibrarea prin introducerea formulei

1. Apăsaţi Introducere formulă şi apăsaţi Următor.

2. Apăsaţi tasta pentru formulă.

Este afişată o listă de formule disponibile (liniar şi polinom de


gradul 2 şi 3). Pot fi introduşi până la 4 coeficienţi, în funcţie de
formula selectată. Selectaţi formula dorită.

3. În funcţie de formula selectată, sunt afişaţi coeficienţii (a, b,


c...). Apăsaţi tastele pentru coeficienţi şi introduceţi valorile
corespunzătoare de la tastatura alfanumerică. După fiecare
introducere, apăsaţi OK pentru confirmare.

Notă: Coeficienţii pot avea 5 cifre şi pot avea un semn pozitiv sau
negativ.

73
Operaţii avansate

6.1.1.4 Memorarea unui program pentru utilizator

Introducerea datelor de bază s-a încheiat. Este afişată o prezentare


a datelor de program variabile.

1. Pentru a introduce specificaţii suplimentare sau pentru a le


modifica pe cele existente, evidenţiaţi linia corespunzătoare şi
apăsaţi Editare.

2. Selectaţi Stocare pentru a salva programul pentru utilizator.

6.1.1.5 Parametri şi funcţii suplimentare definite de utilizator


În plus faţă de datele elementare definite anterior, pot fi definiţi
parametri şi funcţii suplimentare pentru programe pentru utilizator:
• limite superioare şi inferioare pentru intervalul de măsurare
• funcţii cronometru
• forme chimice

Limitele superioare şi inferioare ale intervalului de măsurare


Puteţi introduce o valoare de măsurare maximă (superioară) şi una
minimă (inferioară). Dacă o citire se află deasupra limitei superioare
sau sub limita inferioară este afişat un mesaj de eroare.

3. Evidenţiaţi linia corespunzătoare din prezentarea datelor de


program şi apăsaţi Editare.

4. Setaţi Activat şi apăsaţi tasta 0.000 pentru a introduce limita


intervalului de măsurare. Confirmaţi intrarea apăsând OK.

Cronometru 1 / Cronometru 2 / Cronometru 3 / Cronometru 4:


Această funcţie poate defini intervalele de timp pentru maxim patru
cronometre. Cronometrelor le pot fi atribuite nume, cum ar fi
Agitare, Aşteptare şi Rotire.

5. Evidenţiaţi linia corespunzătoare din prezentarea datelor de


program şi apăsaţi Editare.

6. Cronometrele sunt activate sau dezactivate cu ajutorul


casetelor de control din partea stângă a ecranului. În
următoarea coloană poate fi realizată o selecţie dintr-o listă de
nume, care desemnează pasul de lucru corespunzător. În a
treia coloană sunt introduşi timpii pentru fiecare cronometru (în
mm:ss).

74
Operaţii avansate

Formă chimică 2 / formă chimică 3 / formă chimică 4:


Dacă a fost definită o Formă chimică 1, pot fi introduse până la trei
forme alternative suplimentare.

7. Evidenţiaţi linia corespunzătoare din prezentarea datelor de


program şi apăsaţi Editare.

8. Formele chimice sunt activate sau dezactivate cu ajutorul


casetelor de control din partea stângă a ecranului.

9. Apăsaţi tasta din stânga pentru a introduce altă formă chimică


de la tastatura alfanumerică şi apăsaţi OK pentru confirmare.
Apăsaţi tasta din dreapta pentru a introduce factorul de
conversie, pentru a calcula concentraţia formei chimice
suplimentare din concentraţia Formei chimice 1 şi apăsaţi OK
pentru confirmare.

10. Apăsaţi Stocare pentru a salva datele programului. Apăsaţi


Anulare pentru a reveni la meniul principal.

75
Operaţii avansate

6.1.2 Tip de program cu programare liberă


Programarea liberă este o opţiune avansată pentru introducerea
metodelor originale, dezvoltate de utilizator. Când selectaţi
opţiunea Programare liberă, este afişată o prezentare a
specificaţiilor testului programat. Fiecare opţiune de introducere
poate fi modificată pentru a dezvolta metoda utilizatorului.
Consultaţi Tabelul 10 pentru informaţii suplimentare. Pentru a
modifica o opţiune de introducere, selectaţi linia corespunzătoare şi
apăsaţi Editare.
Observaţie importantă: Urmaţi paşii 1-6 din Programarea unei
metode pentru utilizator noi (Secþiunea 6.1.1 de la pagina 65)
înainte de a începe programarea liberă.

Evidenţiaţi linia care conţine punctul de program care trebuie editat


sau definit şi apăsaţi Editare.

Tabelul 10 Definiţiile punctelor de program


Punct de program Descriere

Nume Numele parametrului de analiză

Versiune Aici este introdusă o abreviere sau un număr de versiune desemnat de utilizator.
Definiţia exactă a testului: numărul de lungimi de undă la care sunt efectuate măsurătorile,
Proces de măsurare numărul de măsurători de absorbanţă necesare, tastele ce vor fi utilizate, orice perioadă de
aşteptare între măsurători etc.
Formulă Definiţii ale formulelor cu care este calculat rezultatul testului.
Numărul variabilelor afişat pe ecran depinde de definiţia procesului de măsurare şi de formule.
Variabile
Introducerea valorilor numerice pentru lungimile de undă, factori, constante etc.
Utilizate pentru a introduce abrevierile şi timpii definiţi pentru maxim patru cronometre. Evidenţiaţi
Cronometru 1,
linia corespunzătoare şi apăsaţi Editare. Cronometrele sunt activate sau dezactivate cu ajutorul
Cronometru 2,
casetelor de control din partea stângă a ecranului. În următoarea coloană poate fi realizată o
Cronometru 3,
selecţie dintr-o listă de nume, care descriu pasul de lucru corespunzător. În a treia coloană sunt
Cronometru 4,
introduşi timpii pentru fiecare cronometru activ.

6.1.2.1 Proces de măsurare


Procesul de măsurare defineşte manevrarea şi măsurarea testului:
• La care şi la câte lungimi de undă măsurătorile ar trebui să fie
finalizate?
• Câte măsurători de absorbanţă trebuie realizate?
• Când trebuie finalizate măsurătoarea zero şi măsurătoarea
eşantion?
• Sunt necesari timpii de aşteptare între măsurători?

76
Operaţii avansate

• Trebuie repetate secvenţele de program individuale?


Elementele unei secvenţe de măsurare, cum ar fi măsurătorile zero
şi eşantion, şi cronometrele (timpii de reacţie, timpii de aşteptare
etc.) sunt definite individual.

6.1.2.2 Introducerea unui element nou al unei secvenţe de măsurare


Observaţie importantă: Fiecare componentă a procesului de
măsurare trebuie introdusă în ordinea în care va fi finalizată.

1. Evidenţiaţi linia Proces de măsurare din prezentarea datelor şi


apăsaţi Editare.

2. Apăsaţi din nou Editare şi apoi Nou.

Conţinutul şi definiţia tastelor

Tasta [Z] / Zero

1. Apăsaţi tasta [Z] pentru a programa o măsurare zero.


Confirmaţi cu OK.

2. Apăsaţi Nou şi apoi Zero... şi utilizaţi tastatura alfanumerică


pentru a introduce lungimea de undă la care va fi realizată
măsurătoarea zero. Apăsaţi OK şi confirmaţi intrarea apăsând
OK din nou.

3. Dacă măsurătorile zero vor fi efectuate la mai multe lungimi de


undă, repetaţi cei doi paşi de mai sus pentru fiecare lungime de
undă.

Notă: Este afişată secvenţa de măsurare introdusă.

77
Operaţii avansate

Tasta Cronometru proces

1. Apăsaţi tasta Cronometru proces pentru a introduce timpii de


aşteptare, reacţie sau manevrare care trebuie luaţi în calcul.
Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a introduce timpul.
Apăsaţi OK şi confirmaţi intrarea apăsând OK din nou.

Notă: Acest timp este integrat în procesul de măsurare.

Notă: Este afişată secvenţa de măsurare introdusă.

Tasta [R] / Citire...

1. Apăsaţi tasta [R] pentru a programa o măsurare a substanţei


care trebuie analizată. Confirmaţi cu OK.

2. Apăsaţi Nou şi apoi Citire... şi utilizaţi tastatura alfanumerică


pentru a introduce lungimea de undă la care va fi realizată
măsurătoarea. Apăsaţi OK şi confirmaţi intrarea apăsând OK
din nou.

3. Dacă măsurătorile vor fi finalizate la mai multe lungimi de undă,


repetaţi cei doi paşi de mai sus pentru fiecare lungime de undă.

Notă: Este afişată secvenţa de măsurare introdusă.

Tasta { }
Elementele secvenţei de măsurare care vor fi repetate sunt
marcate între paranteze.
Paranteza din stânga "{" marchează începutul secvenţei care va fi
repetată, iar cea din dreapta "}" marchează sfârşitul.
Notă: Tasta care indică paranteza din dreapta rămâne inactivă până la
introducerea unei paranteze în stânga.

1. Apăsaţi {.

2. Apăsaţi tasta care defineşte secvenţa care va fi repetată: [Z]


sau [R]. Confirmaţi cu OK.

3. Apăsaţi Nou şi apoi Zero... sau Citire... şi utilizaţi tastatura


alfanumerică pentru a introduce lungimea de undă la care va fi
finalizată măsurătoarea. Apăsaţi OK şi confirmaţi intrarea
apăsând OK din nou.

4. Apăsaţi } pentru a încheia secvenţa.

Notă: Dacă o acţiune, cum ar fi o măsurătoare zero, reapare în stadii


diferite ale unei secvenţe de măsurare, seria de acţiuni este
numerotată în ordine (de ex., Z1, Z2 etc.).

78
Operaţii avansate

Ştergerea unui element al unei secvenţe de măsurare


Selectaţi linia corespunzătoare şi apăsaţi Ştergere. Elementul este
şters.

Inserarea unui element al unei secvenţe de măsurare


Selectaţi linia din secvenţa de măsurare unde va fi introdus
elementul şi apăsaţi Nou.
Un element nou poate fi introdus la poziţia selectată.
Când intrarea este finalizată, apăsaţi OK în ecranul "Proces de
măsurare". Va fi afişată prezentarea datelor.

6.1.2.3 Introducerea formulei de calibrare (formula de evaluare)


Formula de calibrare (formula de evaluare) defineşte calculul şi
afişarea rezultatelor intermediare şi finale. Elementele secvenţei de
măsurare definite anterior stau la baza calculării concentraţiilor.

Introduceţi formula de calibrare C1

1. Evidenţiaţi linia Formulă din prezentarea datelor şi apăsaţi


Editare.

2. Evidenţiaţi linia C1: Dezactivat şi apăsaţi Editare.

3. Selectaţi C1: Dezactivat din nou şi apăsaţi Editare. Ecranul se


schimbă la C1: Activat.

4. Evidenţiaţi următoarea linie C1 = pentru a defini formula şi


apăsaţi Editare.

79
Operaţii avansate

Consultaţi Tabelul 11 pentru informaţii detaliate despre tastele


pentru editarea formulelor.
Notă: Formula de evaluare este generată succesiv pe ecran, în funcţie de
valoarea introdusă.

Notă: Tasta săgeată şterge elementul formulei cel mai recent introdus.

Tabelul 11 Editarea descrierilor tastelor pentru formule


Ecran Tastă Descriere

Apăsaţi tasta Abs/Variabile pentru a selecta din lista


afişată elementul dorit din secvenţa de măsurare definită
Abs/Variabile şi astfel lungimea de undă de măsurare
corespunzătoare, pentru ca acestea să poată fi luate în
calcul în formulă.

Apăsaţi Număr nou pentru a introduce un factor nou sau


Număr nou
o constantă nouă.

80
Operaţii avansate

Tabelul 11 Editarea descrierilor tastelor pentru formule (continuare)


Ecran Tastă Descriere
Apăsaţi +– ?x, pentru a introduce o operaţie matematică.
Selectaţi operaţia şi apăsaţi OK pentru confirmare.
Opţiunea disponibilă pentru operaţii matematice depinde
de formula definită.
Acest lucru înseamnă că funcţii ca "( )" sau "ln"/"log" etc.
sunt active numai dacă un termen între paranteze sau
calculul unui logaritm este admis matematic în formula
definită (acest lucru se aplică şi operaţiilor matematice
de bază).
Sunt disponibile următoarele operaţii matematice:
+– ?x
• + (Adunare)
• – (Scădere)
• ? (Împărţire)
• x (Înmulţire)
• ^ (Ridicare la putere)
• Ln (Logaritm natural)
• Log (Logaritm zecimal)
Apăsaţi >=< pentru a introduce instrucţiuni logice,
legături sau condiţii în formulă. Sunt disponibile
următoarele funcţii:
= (Egal cu), < (Mai mic decât), > (Mai mare ca), <= (Mai
mic sau egal cu), >= (Mai mare sau egal cu), IF, THEN,
ELSE
>=< Când formula de evaluare C1 a fost introdusă complet,
apăsaţi OK pentru confirmare. Apăsaţi OK din nou,
pentru a reveni la ecranul Formulă.
Când formula C1 a fost introdusă şi confirmată, se pot
introduce numele parametrului, limitele superioare şi
inferioare ale intervalului de măsurare şi rezultatele de
afişare (da, nu).

Introducerea următoarei formule de calibrare (C2 sau Cn)

1. Evidenţiaţi C2: Dezactivat şi apăsaţi Editare.

2. Selectaţi C2: Dezactivat din nou şi apăsaţi Editare. Ecranul se


schimbă la C2: Activat.

3. Evidenţiaţi următoarea linie C2 = pentru a defini formula şi


apăsaţi Editare.

În plus faţă de tastele descrise în Tabelul 11, mai este disponibilă o


singură funcţie:

81
Operaţii avansate

Tasta Selectare conc.


Dacă o formulă definită deja, în acest caz C1, va fi luată în
considerare în formula pentru C2, apăsaţi Selectare conc.
Introduceţi numărul formulei (de ex. 1 pentru C1) şi apăsaţi OK
pentru confirmare.
Cn poate fi legată acum cu un calcul matematic.
Notă: Concentraţiile Cn care vor fi calculate sunt numerotate consecutiv:
C1, C2, C3 etc.

Notă: Când aţi definit prima formulă Cn, lista de formule este extinsă
automat cu Cn+1.

6.1.2.4 Introducerea variabilelor

1. Evidenţiaţi linia Variabile din prezentarea datelor şi apăsaţi


Editare.

2. Selectaţi variabilele pe care doriţi să le editaţi, apăsaţi Editare


şi utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a introduce datele
specificate în procedura de lucru (pentru F1, F2, λ1, U1 etc.).
Apăsaţi OK pentru a confirma fiecare intrare.

Abrevieri ale variabilelor:


F1: Factor 1
F2: Factor 2
λ1: Lungime de undă 1
U1: Factor de conversie 1 pentru prima formă chimică
U2: Factor de conversie 2 pentru forma chimică următoare etc.

6.1.2.5 Salvarea unui program pentru utilizator cu programare liberă

1. Apăsaţi Stocare pentru a salva datele introduse. Datele pot fi


stocate sub orice punct de date (Secvenţă de măsurare,
Formulă, Cronometru etc.).

6.1.3 Selectarea unui program pentru utilizator

1. Apăsaţi Programe utilizator din meniul principal pentru a


vedea o listă alfabetică a programelor pentru utilizator, alături
de numerele acestora.

Va fi afişată lista programelor pentru utilizator.

Notă: Utilizaţi bara de derulare pentru a derula rapid lista.

Notă: Evidenţiaţi selecţia apăsând pe aceasta sau apăsaţi pe


Selectare după număr pentru a căuta programul după număr.

2. Apăsaţi Start pentru a rula programul.

82
Operaţii avansate

6.1.4 Adăugarea, editarea şi ştergerea de programe pentru utilizator din lista de favorite
Testele/metodele utilizate cel mai frecvent din meniul Programe
utilizator pot fi adăugate la lista de favorite pentru a simplifica
selectarea acestora.

1. Apăsaţi pe Programe utilizator din meniul principal.

Va fi afişată lista programelor pentru utilizator.

2. Evidenţiaţi selecţia apăsând pe aceasta sau apăsaţi pe


Selectare după număr pentru a căuta programul după număr.

Notă: Utilizaţi bara de derulare pentru a derula rapid lista. Utilizaţi


tastatura alfanumerică pentru a introduce numărul testului (numărul
programului) şi apăsaţi OK pentru confirmare.

3. Apăsaţi Opţiuni program.

4. Apăsaţi Adăugare la favorite,Editare sau Ştergere şi apăsaţi


OK pentru confirmare.

Notă: Dacă programul stocat este şters din Programe utilizator, va fi


şters şi din Programe favorite.

6.1.4.1 Adăugarea la favorite

1. Apăsaţi Adăugare la favorite şi apăsaţi OK pentru confirmare.

Programul este adăugat la Favorite.

83
Operaţii avansate

6.1.4.2 Editare

1. Apăsaţi Editare şi apăsaţi OK pentru confirmare.

Este afişată o prezentare a specificaţiilor testului programat.


Pentru informaţii suplimentare despre opţiunile de introducere,
consultaţi Secþiunea 6.1.2 de la pagina 76.

6.1.4.3 Ştergere

1. Apăsaţi pe Ştergere şi apăsaţi OK pentru confirmare.

Programul este şters din lista programe pentru utilizator.

Notă: Dacă programul stocat este şters din Programe utilizator, va fi


şters şi din Programe favorite.

84
Operaţii avansate

6.2 Programe favorite


Testele/metodele utilizate cel mai frecvent din meniul Programe
stocate şi meniul Programe utilizator pot fi adăugate la lista de
favorite, pentru a simplifica selectarea acestora.
Pentru a adăuga Programe stocate şi/sau Programe utilizator la
lista de favorite sau la programele favorite, consultaţi
Secþiunea 6.1.4 de la pagina 83.

6.2.1 Reapelarea unui program favorit

1. Apăsaţi pe Programe favorite din meniul principal.

Va fi afişată lista programelor favorite.

2. Evidenţiaţi selecţia apăsând pe aceasta.

Notă: Utilizaţi bara de derulare pentru a derula rapid lista.

Notă: Apăsaţi Selectare după număr pentru a căuta programul după


număr. Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a introduce numărul
testului (numărul programului) şi confirmaţi intrarea apăsând OK.

3. Apăsaţi Start.

6.2.2 Ştergerea unui program favorit

1. Apăsaţi pe Programe favorite din meniul principal.

Va fi afişată lista programelor favorite.

2. Evidenţiaţi selecţia apăsând pe aceasta.

Notă: Utilizaţi bara de derulare pentru a derula rapid lista.

Notă: Apăsaţi Selectare după număr pentru a căuta programul după


număr. Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a introduce numărul
testului (numărul programului) şi confirmaţi intrarea apăsând OK.

3. Apăsaţi pe Ştergere program şi apăsaţi OK pentru confirmare.

Notă: Dacă ştergeţi un program din Programe favorite acesta va


rămâne în Programe utilizator sau Programe stocate.

Notă: Dacă programul stocat este şters din Programe utilizator, va fi


şters şi din Programe favorite.

85
Operaţii avansate

6.3 Adăugare standard – monitorizarea/verificarea rezultatelor


Acurateţea valorilor măsurate (corespondenţa acestora cu
concentraţia efectivă a parametrului în eşantion) şi precizia
acestora (corespondenţa rezultatelor măsurătorii obţinute din mai
multe eşantioane care conţin aceeaşi concentraţie a parametrului
testului) pot fi determinate sau îmbunătăţite utilizând metoda
adăugării standard.
Această metodă (cunoscută şi sub numele de contaminare) ajută la
identificarea factorilor de interferenţă specifici eşantioanelor, de ex.
substanţe din eşantion care falsifică analiza (efect matrice
eşantion), a unui un instrument de măsurare defect sau a reactivilor
contaminaţi.

Metodă:
O cantitate definită (concentraţie) a unei soluţii standard de
substanţă test este adăugată la eşantion. Rata de detectare
(concentraţia soluţiei standard adăugate) ar trebui să fie aproape
de 100%.

Rata de detectare Concluzie


Probabilitatea ca rezultatele măsurătorii să fie
100%
corecte este mare.
Ipoteză: Analiza a fost falsificată de substanţe din
eşantion (efect matrice eşantion)
Test pentru a determina dacă efectul matrice
< 100% eşantion există:
Utilizaţi apă distilată în locul eşantionului.
Adăugaţi soluţie standard, după cum este descris
în procedură.
Rata de detectare Concluzie
Ionii din eşantion intervin în
100% analiză, cauzând obţinerea
unor rezultate false.
Nu există ioni de
≠ 100%
interferenţă.

Măsuri pentru identificarea altor factori de interferenţă:

Listă de verificare:

1. Verificaţi dacă procedura este urmată corect:

a. Reactivii sunt adăugaţi în ordinea corectă?

b. Există timp suficient pentru dezvoltarea culorii?


c. Este utilizată sticla corectă?
d. Sticla este curată?
e. Pentru test este necesar ca eşantionul să fie la o anumită
temperatură?
f. pH-ul eşantionului a fost în intervalul corect?
g. Volumul pipetei este corect?

86
Operaţii avansate

2. Verificaţi reactivii utilizaţi repetând procedeul de adăugare


standard cu reactivi proaspăt pregătiţi.

Rata de detectare Concluzie


Reactivii utilizaţi iniţial erau necorespunzători.
Verificaţi soluţia standard:
100%
Repetaţi procedeul de adăugare standard cu o
soluţie standard proaspăt pregătită.
Rata de detectare Concluzie
Soluţia standard utilizată
100%
iniţial era necorespunzătoare.

Dacă niciuna dintre aceste măsuri nu rezolvă problema, contactaţi


producătorul sau un reprezentant de vânzări.

6.3.1 Realizarea unei adăugări standard


Efectuaţi adăugarea standard conform cu procedura
corespunzătoare.
Există două metode:

Volum de vârf (Adăugare standard):


Volumele definite ale unei soluţii standard sunt adăugate pas cu
pas la un eşantion deja analizat. Eşantionul este măsurat din nou,
după fiecare adăugare.

Volum eşantion:
Un volum definit al unei soluţii standard de concentraţie cunoscută
este adăugat la volumul de eşantion specificat în procedură, iar
eşantionul este măsurat după fiecare adăugare. În majoritatea
cazurilor, sunt pregătite trei soluţii standard diferite, iar procedura
este repetată pentru fiecare dintre acestea.
Notă: Unităţile şi formele chimice utilizate pentru eşantion sunt utilizate
pentru soluţii standard. Asiguraţi-vă că utilizaţi unităţile corecte pentru
intrările ulterioare.

Metode pentru volum de vârf/volum eşantion

1. Apăsaţi pe Programe stocate din meniul principal. Selectaţi


programul dorit.

2. Apăsaţi Start.

3. Analizaţi un eşantion fără soluţie standard adăugată, conform


cu instrucţiunile din Manualul de proceduri. După finalizarea
măsurării, lăsaţi cuva/celula pentru eşantion în suportul pentru
celule pentru cuvă/eşantion.

87
Operaţii avansate

4. Apăsaţi Opţiuni>Mai mult>Adăugare standard.

Este afişată o prezentare a procedurii de adăugare standard.

5. Apăsaţi OK pentru a accepta valorile standard pentru


concentraţia standard, volumul de eşantion (total) şi volumul
pentru adăugarea standard. Apăsaţi Editare pentru a modifica
aceste valori.

6. Apăsaţi orice tastă corespunzătoare unei valori pentru a o


modifica. Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a modifica
valoarea. Apăsaţi OK pentru confirmare.

88
Operaţii avansate

7. Apăsaţi tastele pentru a introduce volumele pentru adăugarea


standard. Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a introduce
datele noi şi apăsaţi OK.

Descrierea tabelului de citiri


• Prima coloană prezintă volumul pentru adăugarea standard. 0
ml indică un eşantion care nu conţine niciun standard adăugat.
• A doua coloană prezintă citirea eşantioanelor cu sau fără
standard adăugat.
• A treia coloană prezintă rata de detectare a standardului
adăugat.
Notă: Linia neagră evidenţiată este activă.

8. Citirea eşantionului în instrument, fără standard adăugat, este


afişată automat sub 0 ml.

9. Pregătiţi soluţia standard, aşa cum este descris în procedură.

10. Utilizaţi tastele cu săgeţi pentru a selecta primul volum de


adăugare standard din tabel şi introduceţi cuva cu volumul
corespunzător de standard adăugat, în compartimentul pentru
celule. Apăsaţi Citire.

Repetaţi procedura de la punctul 8 cu toate celelalte soluţii de


adăugare standard.

11. După ce au fost măsurate toate soluţiile de adăugare standard,


apăsaţi Grafic.

Este afişată linia regresiei printre punctele de date de adăugare


standard.

Coeficientul de corelare r2 indică apropierea punctelor de date


faţă de linie.

Dacă coeficientul de corelare este 1, curba este liniară.

89
Operaţii avansate

Concentraţia afişată deasupra curbei este concentraţia


estimată a eşantionului, fără standardul adăugat.

Notă: În meniul Curbă, numele tastei Curbă se schimbă în Tabel.


Apăsaţi Tabel pentru a afişa din nou datele din tabel.

12. Apăsaţi Linie ideală pentru a afişa relaţia dintre soluţiile


standard adăugate şi linia ideală (rată de detectare 100%).

90
Operaţii avansate

6.4 Lungime de undă simplă (absorbanţă, concentraţie şi măsurători de


transfer)
Modul Lungime de undă simplă poate fi utilizat în trei feluri. Pentru
măsurătorile eşantion la lungime de undă simplă, instrumentul
poate fi programat să măsoare absorbanţa, transferul procentual
sau concentraţia soluţiei analitice.
Absorbanţa măsoară cantitatea de lumină absorbită de eşantion, în
unităţi de absorbanţă.
Transferul procentual măsoară procentul luminii iniţiale care trece
prin eşantion şi ajunge la detector.
Activaţi factorul de concentraţie pentru a selecta un multiplicator
specific pentru conversia citirilor absorbanţei în concentraţie.
Într-un grafic de concentraţie versus absorbanţă, factorul
concentraţiei este panta liniei.

6.4.1 Setarea modului Lungime de undă simplă


Apăsaţi pe Lungime undă simplă din meniul principal. Apăsaţi
Opţiuni pentru Configurare parametri.

Tabelul 12 Opţiuni de configurare a lungimii de undă simple


Opţiuni Descriere

Mai mult Pentru opţiuni suplimentare

Stocare: Cu setarea Stocare: Activat, toate datele de măsurare sunt stocate automat. Cu setarea
Dezactivat/Activat Stocare: Dezactivat, nu sunt stocate date de măsurare.

% Trans/Abs Pentru a trece la citirea valorilor pentru transfer procentual, concentraţie sau absorbanţă
Pentru a introduce lungimea de undă de măsurare. Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a
λ Lungime de undă introduce lungimea de undă de măsurare. Lungimea de undă introdusă trebuie să se încadreze
în intervalul 320–1100 nm.
Aceasta funcţionează ca un cronometru. Vă ajută să vă asiguraţi că paşii unei analize sunt
cronometraţi corect (de ex. timpii de reacţie, timpii de aşteptare etc. pot fi specificaţi exact). Când
Pictograma Cronometru
timpul specificat s-a scurs, este emis un semnal acustic. Utilizarea cronometrului nu influenţează
programul de măsurare.
Factor de concentraţie Factor de multiplicare pentru conversia valorilor de absorbanţă în valori de concentraţie.

Rezoluţia concentraţiei Pentru a selecta poziţia punctului zecimal din citirile de concentraţie calculate.

91
Operaţii avansate

Tabelul 12 Opţiuni de configurare a lungimii de undă simple (continuare)


Opţiuni Descriere
Mod citire simplă: O citire este afişată numai după ce a fost efectuată o măsurătoare (apăsaţi
Citire; setare standard) (consultaţi Secþiunea 6.4.2 de la pagina 93).
Mod citire
Mod citire continuă: După măsurătoarea zero, toate citirile sunt afişate automat şi continuu
(consultaţi Secþiunea 6.4.3 de la pagina 93).
Salvare ca Program Pentru a stoca parametrii selectaţi ca Program utilizator, consultaţi Secþiunea 6.1 de la
utilizator pagina 65
Apelează date de măsurare salvate, scanări ale lungimii de undă sau curba de timp. Consultaţi
Afişare date
Secþiunea 5.3 de la pagina 35.
Configurare instrument Date elementare ale instrumentului. Consultaţi Secþiunea 5.2 de la pagina 25.

Factorul de concentraţie

1. Apăsaţi Factor concentraţie: Dezactivat din meniul Opţiuni.


Apăsaţi Activat pentru a evidenţia această caracteristică.

2. Apăsaţi tasta ”Factor“ şi utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a


introduce factorul cu care vor fi multiplicate citirile absorbanţei.
Apăsaţi tasta ”Unitate“ pentru a selecta unităţile pentru
măsurarea concentraţiei sau pentru a crea o unitate nouă.

3. Apăsaţi OK pentru confirmare.

Rezoluţia concentraţiei:

1. Apăsaţi Rezoluţie concentraţiei din meniul Opţiuni.

2. Selectaţi rezoluţia şi apăsaţi OK pentru confirmare.

92
Operaţii avansate

Mod de citire:

1. Pentru a evidenţia modul dorit, apăsaţi mai întâi pe Mod citire.

2. Selectaţi modul dorit, apoi apăsaţi OK, apoi Revenire pentru a


reveni la ecranul de rezultate.

6.4.2 Efectuarea de măsurători de lungimi de undă simple (citire simplă)

1. Introduceţi cuva/celula etalon în suportul pentru celule pentru


cuvă/eşantion. Apăsaţi Zero.

Notă: Tasta Citire este activă numai după finalizarea măsurătorii zero.

2. Introduceţi cuva/celula pentru eşantion în suportul pentru celule


pentru cuvă/eşantion. Apăsaţi Citire.

3. Pentru stocarea datelor, consultaţi Secþiunea 5.3.1 de la


pagina 35.

6.4.3 Efectuarea de măsurători de lungimi de undă multiple (citiri continue)

1. Introduceţi cuva/celula etalon în suportul pentru celule pentru


cuvă/eşantion. Apăsaţi Zero.

Notă: În modul de citire ”Continuu“ este afişată doar tasta Zero pentru
a începe citirea. Secvenţa de citire este începută automat.

2. Introduceţi cuva/celula în suportul pentru celule pentru


cuvă/eşantion.

3. Apăsaţi Opţiuni şi apoi pe pictograma Stocare pentru a stoca


datele afişate în Jurnalul de date.

Notă: Pentru stocarea datelor, consultaţi Secþiunea 5.3.1 de la


pagina 35.

93
Operaţii avansate

6.5 Mod Lungimi de undă multiple - măsurători la mai mult de o lungime de


undă
În modul Lungimi de undă multiple, valorile absorbanţei pot fi
măsurate la maxim patru lungimi de undă, iar rezultatele pot fi
procesate matematic pentru a obţine sume, diferenţe şi relaţii.
Absorbanţa măsoară cantitatea de lumină absorbită de eşantion, în
unităţi de absorbanţă.
Transferul procentual măsoară procentul luminii iniţiale care trece
prin eşantion şi ajunge la detector.
Activarea factorului de concentraţie permite selectarea unui anumit
multiplicator pentru convertisia citirilor de absorbanţă în
concentraţie. Într-un grafic de concentraţie versus absorbanţă,
factorul concentraţiei este panta liniei. Concentraţia este calculată
utilizând un factor unic pentru fiecare lungime de undă. Factorul
este introdus de utilizator.

6.5.1 Setarea modului de citire la diferite lungimi de undă.


Apăsaţi pe Lungimi undă multiple din meniul principal. Apăsaţi
Opţiuni pentru Configurare parametru.

Tabelul 13 Opţiuni de configurare lungimi de undă multiple


Opţiuni Descriere

Mai mult Pentru opţiuni suplimentare

Stocare: Cu setarea Stocare: Activat, toate datele de măsurare sunt stocate automat. Cu setarea
Dezactivat/Activat Stocare: Dezactivat, nu sunt stocate date de măsurare.

% Trans/Abs Pentru a trece la citirea valorilor pentru transfer procentual, concentraţie sau absorbanţă
Pentru a introduce lungimea de undă de măsurare. Utilizaţi tastatura alfanumerică pentru a
λ Lungime de undă introduce lungimea de undă de măsurare. Lungimea de undă introdusă trebuie să se încadreze
în intervalul 320–1100 nm.
Aceasta funcţionează ca un cronometru. Vă ajută să vă asiguraţi că paşii unei analize sunt
cronometraţi corect (de ex. timpii de reacţie, timpii de aşteptare etc. pot fi specificaţi exact). Când
Pictograma Cronometru
timpul specificat s-a scurs, este emis un semnal acustic. Utilizarea cronometrului nu influenţează
programul de măsurare.
Factor de concentraţie Factor de multiplicare pentru conversia valorilor de absorbanţă în valori de concentraţie.

Rezoluţia concentraţiei Pentru a selecta poziţia punctului zecimal din citirile de concentraţie calculate.

Formula absorbanţei Bază de calcul pentru evaluarea eşantioanelor

94
Operaţii avansate

Tabelul 13 Opţiuni de configurare lungimi de undă multiple (continuare)


Opţiuni Descriere

Salvare ca Program Pentru a stoca parametrii selectaţi ca Program utilizator, consultaţi Secþiunea 6.1 de la
utilizator pagina 65
Apelează date de măsurare salvate, scanări ale lungimii de undă sau curba de timp. Consultaţi
Afişare date
Secþiunea 5.3 de la pagina 35.
Configurare instrument Date elementare ale instrumentului. Consultaţi Secþiunea 5.2 de la pagina 25.

λ / Formula absorbanţei:

1. Apăsaţi Formula absorbanţei.

2. Formula selectată de tasta superioară determină numărul


tastelor pentru lungimi de undă şi coeficienţi care vor apărea
mai jos. Pentru a modifica formula absorbanţei, apăsaţi tasta
superioară, selectaţi o formulă din lista afişată şi apăsaţi OK.
Când selectaţi o formulă nouă, numărul variabilelor de mai jos
se schimbă pentru a corespunde.

Sunt disponibile următoarele formule:

K1A1+K2A2
K1A1+K2A2+K3A3
K1A1+K2A2+K3A3+K4A4
K1A1/K2A2
(K 1 A 1 + K 2 A 2) / K 3 A 3
(K 1 A 1 + K 2 A 2) / (K 3 A 3 + K 4 A 4)

A 1 se referă la absorbanţa pentru lungimea de undă 1


A 2 se referă la absorbanţa pentru lungimea de undă 2 etc.
K 1 se referă la coeficientul pentru lungimea de undă 1
K 2 se referă la coeficientul pentru lungimea de undă 2 etc.
Coeficienţii pot fi setaţi la valori negative, dacă este necesară
scăderea.

95
Operaţii avansate

3. Pentru a modifica o lungime de undă, apăsaţi una din tastele


”λx:“. Introduceţi coeficientul de lungime de undă dorit de la
tastatura numerică.
Apăsaţi OK pentru confirmare.

4. Pentru a modifica un coeficient, apăsaţi una din tastele ”KX:“.


Introduceţi coeficientul dorit de la tastatura numerică.
Apăsaţi OK pentru confirmare.

Notă: Instrumentul permite introducerea a maxim 5 cifre semnificative,


cu maxim 4 cifre semnificative după punctul zecimal.

Factorul de concentraţie

1. Apăsaţi Factor concentraţie: Dezactivat din meniul Opţiuni.


Apăsaţi Activat pentru a evidenţia această caracteristică.

2. Apăsaţi tasta ”Factor“ pentru a introduce factorul cu care


vor fi multiplicate citirile absorbanţei. Apăsaţi tasta ”Unitate“
pentru a selecta unităţile pentru măsurarea concentraţiei sau
pentru a crea o unitate nouă.

3. Apăsaţi OK pentru confirmare.

Rezoluţia concentraţiei:

1. Apăsaţi Rezoluţia concentraţiei din meniul Opţiuni.

2. Selectaţi rezoluţia şi apăsaţi OK pentru confirmare.

96
Operaţii avansate

6.5.2 Finalizarea unei măsurători în modul Lungimi de undă multiple

1. Introduceţi cuva/celula etalon în suportul pentru celule pentru


cuvă/eşantion. Apăsaţi Zero.

Notă: Tasta Citire nu devine activă dacă nu este finalizată


măsurătoarea zero.

2. Introduceţi cuva/celula pentru eşantion în suportul pentru celule


pentru cuvă/eşantion. Apăsaţi Citire.

3. Pentru stocarea datelor, consultaţi Secþiunea 5.3.1 de la


pagina 35.

97
Operaţii avansate

6.6 Modul Scanare lungime de undă - înregistrarea spectrelor de


absorbanţă şi transfer
În modul Scanare lungime undă, este măsurată absorbanţa luminii
dintr-o soluţie într-un spectru de lungimi de undă.
Rezultatele măsurătorii pot fi afişate ca o curbă, ca transfer
procentual (%T) sau ca absorbanţă (Abs). Datele colectate pot fi
tipărite ca tabel sau ca o curbă.
Datele sunt disponibile pentru formatarea modificărilor. Acestea
includ scalarea automată şi funcţii de zoom. Valorile maxime şi
minime sunt determinate şi afişate în tabel.
Cursorul poate fi mutat în orice punct al curbei pentru citirea valorii
absorbanţei sau a celei de transfer şi a lungimii de undă. Datele
asociate cu fiecare punct de date pot fi afişate şi ca tabel.

6.6.1 Configurarea scanării lungimii de undă


Apăsaţi pe Scanare lungime undă din meniul principal. Apăsaţi pe
Opţiuni pentru Configurare parametri.

Tabelul 14 Opţiuni de setare scanare lungime de undă


Opţiune Descriere

Mai mult Pentru opţiuni suplimentare

Pictogramă Stocare Pentru a stoca datele de scanare


Din lista de scanări stocate afişată, este selectată o înregistrare pentru a fi utilizată ca scanare de
referinţă/scanare suprapusă. Aceasta poate fi evidenţiată sau afişată în fundal în comparaţie cu
Referinţă: scanarea măsurată efectiv.
Dezactivat/Activat
Notă: Această opţiune este disponibilă numai atunci când sunt stocate scanări cu acelaşi interval
de lungimi de undă şi acelaşi pas.
λ Pentru a introduce spectrul lungimii de undă şi intervalul de scanare
Permite utilizatorului să comute ecranul între tabele de date de scanare (lungime de
Selectare vizualizare undă/absorbanţă) şi graficul curbei.
Notă: Selectarea vizualizare va fi activată după prima citire.
Pentru a selecta Bandă sau Vârf/Vale. Selectarea pentru acestui element de meniu determină
Mod cursor
punctele de pe grafic la care se mută cursorul.
Trimitere date Pentru a trimite date către o imprimantă, calculator sau stick de memorie USB (Tip A)

Integrală:
Integrala determină zona, iar derivata integralei determină funcţia iniţială
Dezactivat/Activat

98
Operaţii avansate

Tabelul 14 Opţiuni de setare scanare lungime de undă (continuare)


Opţiune Descriere
Scală: În modul de scalare automată, axa y este ajustată automat, astfel încât să fie afişată
scanarea totală.
Scală şi unităţi
Modul de scalare manuală permite afişarea unor secţiuni ale scanării.
Unităţi: Alegerea absorbanţei sau a transferului.
Apelează date de măsurare salvate, scanări ale lungimii de undă sau curba de timp. Consultaţi
Afişare date
Secþiunea 5.3 de la pagina 35.
Configurare instrument Date elementare ale instrumentului. Consultaţi Secþiunea 5.2 de la pagina 25.

λ Configurarea lungimii de undă

1. Apăsaţi tasta λ din meniul Opţiuni, pentru a selecta intervalul


de lungimi de undă şi pasul lungimii de undă.

2. Apăsaţi tasta din stânga sus pentru a deschide tastatura


numerică şi a selecta lungimea de undă minimă. Apăsaţi OK
pentru confirmare.

3. Apăsaţi tasta din stânga sus pentru a deschide tastatura


numerică şi a selecta lungimea de undă maximă. Apăsaţi OK
pentru confirmare.

Notă: Nu selectaţi aceeaşi lungime de undă pentru valorile minimă şi


maximă.

4. Evidenţiaţi pasul de lungime de undă dorit.

Notă: Înregistrarea scanărilor care conţin date cu rezoluţie înaltă


durează mai mult decât în cazul celor care conţin date cu rezoluţie
redusă. Selectarea unui pas mai mare permite instrumentului să
scaneze mai rapid, dar reduce rezoluţia datelor colectate.

99
Operaţii avansate

5. Conform intervalului de lungimi de undă selectat, selectaţi


intervalul din paşii de lungime de undă afişaţi activ. În medie,
pot fi efectuaţi maxim 780 de paşi de măsurare în timpul unei
scanări.

Notă: Lungimea de undă maximă se ajustează automat dacă diferenţa


dintre lungimea de undă maximă şi cea minimă nu este un multiplu al
intervalului.

6. Apăsaţi OK pentru a reveni la modul de scanare. Parametrii


selectaţi sunt afişaţi pe axa x a graficului.

Selectarea modului de vizualizare (afişarea tabelului)

1. Apăsaţi Selectare vizualizare din meniul Opţiuni după


efectuarea unei citiri.

2. Este afişat un tabel cu rezultatele.

3. Pentru a reveni la grafic, apăsaţi Opţiuni şi apoi Afişare


grafic.

Modul Cursor

1. Apăsaţi Mod cursor: Bandă din meniul Opţiuni.

2. Selecţia pentru acest element de meniu determină care dintre


date sunt afişate în tabel. Evidenţiaţi Bandă sau Vârf/Vale.

3. Apăsaţi OK pentru confirmare.

4. Apăsaţi Revenire pentru a reveni la modul de scanare.

Integrală
Integrala se aplică întregului interval de lungime de undă al
scanării.

1. Apăsaţi Integrală: Dezactivat din meniul Opţiuni.

2. Evidenţiaţi Activat pentru a afişa integrala. Pentru a găsi


integrala altor intervale de lungimi de undă, schimbaţi intervalul
de lungimi de undă şi scanaţi din nou.

3. Apăsaţi OK pentru confirmare.

100
Operaţii avansate

4. Apăsaţi Revenire pentru a reveni la modul de scanare.

Notă: Integrala este afişată în locul datei de pe ecran.

Notă: Pentru următoarea măsurătoare de scanare, setarea pentru


integrală va fi Activat.

Scală şi unităţi

1. Apăsaţi Scală şi unităţi.

2. Evidenţiaţi unităţile dorite (Abs sau %T).

3. Evidenţiaţi scalarea Auto sau Manual pe axa y a graficului.

Notă: Dacă selectaţi scalarea manuală, utilizaţi tastatura alfanumerică


pentru a seta limitele ymin. şi ymax.. Graficul este ajustat pentru a afişa
valorile în intervalul selectat. Dacă selectaţi scalarea automată,
instrumentul setează limitele automat, astfel încât să poată fi afişat
intervalul total.

4. Apăsaţi OK.

5. Apăsaţi Revenire pentru a reveni la modul de scanare.

6.6.2 Citirea scanării lungimii de undă


După selectarea parametrilor de scanare, trebuie scanată linia de
bază. Modificarea unuia dintre parametrii de scanare necesită o
nouă scanare a liniei de bază. După scanarea liniei de bază,
instrumentul este pregătit să scaneze unul sau mai multe
eşantioane.

1. Apăsaţi pe Scanare lungime undă din meniul principal.

2. Introduceţi cuva/celula etalon în suportul pentru celule pentru


cuvă/eşantion.

101
Operaţii avansate

3. Apăsaţi Zero. ”Zero....“ apare sub grafic când începe scanarea


liniei de bază.

4. Introduceţi cuva/celula pentru eşantion pregătită în suportul


pentru celule pentru cuvă/eşantion.

5. Apăsaţi Citire. Sub grafic apare ”Citire...“ şi este afişat continuu


un grafic al valorilor de absorbanţă sau transfer la lungimile de
undă scanate.

Scanarea lungimii de undă este încheiată dacă


• graficul este afişat la dimensiune maximă,
• scalarea axei x se încadrează automat,
• funcţiile Cursor din bara de navigare verticală sunt
evidenţiate.

6.6.2.1 Navigarea în graficului scanării lungimii de undă sau într-o analiză a scanării lungimii de
undă

Tabelul 15 Navigarea în scanarea lungimii de undă


Funcţie cursor/
Descriere
Funcţie zoom

Pictograma Curbă Selectarea modului Cursor între Vârf/Vale (cursorul este comutat între valorile de absorbanţă
(Selectare mod Cursor) minime/maxime) şi Bandă (cursorul se mută peste fiecare punct de date al scanării).
Tastele cu săgeţi (dreapta/stânga) sunt utilizate pentru a muta cursorul (în funcţie de modul
selectat) la următorul punct de date. Datele punctului de date (valoare lungime de
Taste cu săgeţi undă/absorbanţă sau transfer) sunt marcate pe axele x şi y.
Notă: Apăsaţi orice punct de pe curbă pentru a afişa datele asociate.
Această funcţie este utilizată pentru a mări secţiunea curbei în apropierea cursorului. Se poate
Pictograma Zoom
reveni la dimensiunea iniţială a curbei apăsând din nou pictograma Zoom.

102
Operaţii avansate

6.6.3 Lucrul cu scanările de referinţă


Există două opţiuni pentru lucrul cu scanarea de referinţă:

Prima opţiune:

1. Apăsaţi Referinţă dezactivată din meniul Opţiuni pentru a


selecta o altă scanare care să fie afişată în acelaşi ecran cu
scanarea curentă. Evidenţiaţi numărul de scanare dorit şi
apăsaţi Marcare Referinţă.

Notă: După selectarea unei scanări de referinţă, tasta Referinţă


dezactivată din meniul Opţiuni se transformă în Referinţă activată.

Notă: Cu ajutorul opţiunii de suprapunere pot fi afişate numai


scanările care au acelaşi interval de lungimi de undă şi acelaşi pas.
Acest proces poate fi repetat până când sunt afişate toate scanările
asociate.

2. Curba de referinţă este afişată cu portocaliu. Valoarea de


absorbanţă sau transfer şi lungimea de undă asociată sunt
evidenţiate cu gri.

Notă: În colţul din stânga al ecranului sunt afişate o casetă neagră şi


una portocalie. Caseta portocalie este corelată cu scanarea de
referinţă, iar cea neagră cu scanarea lungimii de undă curente.

3. Pentru a finaliza citirea scanării lungimii de undă, consultaţi


Secþiunea 6.6.2 de la pagina 101.

• Curbele de scanare a lungimii de undă reprezentate recent


sunt afişate cu negru.
• Valoarea de absorbanţă sau transfer şi lungimea de undă
asociate sunt evidenţiate cu negru.
• În plus, ecranul afişează diferenţa dintre curba scanării
lungimii de undă şi curba de referinţă, în comparaţie cu
lungimea de undă.

4. Apăsaţi caseta mică neagră sau portocalie din colţul din stânga
sus al ecranului pentru a comuta între scanarea lungimii de
undă efective şi scanarea de referinţă.

103
Operaţii avansate

A doua opţiune:

1. Introduceţi cuva/celula etalon în suportul pentru celule pentru


cuvă/eşantion. Apăsaţi Zero.

2. Introduceţi cuva/celula pentru eşantioane în suportul pentru


celule pentru cuvă/eşantion. Apăsaţi Citire.

• Curbele de scanare a lungimii de undă reprezentate recent


sunt afişate cu negru.
• Valoarea de absorbanţă sau transfer şi lungimea de undă
asociate sunt evidenţiate cu negru.

3. Apăsaţi Opţiuni şi Referinţă dezactivată din meniul


Opţiuni pentru a selecta o altă scanare care să fie afişată în
acelaşi ecran cu scanarea curentă. Evidenţiaţi numărul de
scanare dorit şi apăsaţi Marcare Referinţă.

Notă: După selectarea unei scanări de referinţă, tasta Referinţă


dezactivată din meniul Opţiuni se transformă în Referinţă activată.

Notă: Cu ajutorul opţiunii de suprapunere pot fi afişate numai


scanările care au acelaşi interval de lungimi de undă şi acelaşi pas.
Acest proces poate fi repetat până când sunt afişate toate scanările
asociate.

4. Curba de referinţă este afişată cu portocaliu. Valoarea de


absorbanţă sau transfer şi lungimea de undă asociate sunt
evidenţiate cu portocaliu.

• În plus, diferenţa valorii de extincţie şi/sau transmisie dintre


cele două scanări (scanarea măsurată şi scanarea de
referinţă) este indicată/evidenţiată la fiecare poziţie a
cursorului.
Notă: În colţul din stânga al ecranului sunt afişate o casetă neagră şi
una portocalie. Caseta portocalie este corelată cu scanarea de
referinţă, iar cea neagră cu scanarea lungimii de undă curente.

5. Apăsaţi caseta mică neagră sau portocalie din colţul din stânga
sus al ecranului pentru a comuta între scanarea lungimii de
undă efective şi scanarea de referinţă.

104
Operaţii avansate

6.7 Curba de timp pentru absorbanţă/transfer


Modul Curbă de timp este utilizat pentru a colecta date de
absorbanţă sau transmisie pentru o durată de timp specificată de
utilizator. După colectarea datelor, acestea pot fi afişate fie sub
formă de grafic, fie într-un tabel.

6.7.1 Parametrii de configurare a curbei de timp


Apăsaţi modul Curbă de timp din meniul principal. Apăsaţi Opţiuni
pentru a configura parametrii.

Tabelul 16 Opţiuni de configurare pentru curba de timp


Opţiune Descriere

Mai mult Pentru opţiuni suplimentare

Pictogramă Stocare Pentru a stoca datele de scanare


Pentru a introduce timpul total pentru colectarea datelor şi intervalul de timp dintre colectarea
Timp şi interval
punctelor de date
λ Pentru a introduce setarea pentru lungimea de undă
Pentru a afişa citirile în unităţi de absorbanţă, transfer sau concentraţie. Poate fi modificat după
Afişare Tabel
colectarea datelor eşantion
Scală: În modul de scalare automată, axa y este ajustată automat, astfel încât să fie afişată
scanarea totală.
Scală şi unităţi
Modul de scalare manuală permite afişarea unor secţiuni ale scanării.
Unităţi: Alegerea absorbanţei sau a transferului.
Trimitere date Pentru a trimite date către o imprimantă, calculator sau stick de memorie USB (Tip A)
Apelează date de măsurare salvate, scanări ale lungimii de undă sau curba de timp. Consultaţi
Afişare date
Secþiunea 5.3 de la pagina 35.
Configurare instrument Date elementare ale instrumentului. Consultaţi Secþiunea 5.2 de la pagina 25.

105
Operaţii avansate

Timp şi interval

1. Apăsaţi Timp şi interval din meniul Opţiuni.

2. Introduceţi timpul total şi timpul de citire şi apăsaţi OK pentru


confirmare.

Notă: În total, sunt posibili 500 de paşi de măsurare. Pentru a selecta un


timp total şi un interval de timp care ar cauza depăşirea acestui număr de
măsurători, intervalul de timp este definit automat, iar tasta OK este
dezactivată.

Scală şi unităţi

1. Apăsaţi Scală şi unităţi din meniul Opţiuni.

2. Evidenţiaţi Abs sau %T ca unităţi dorite.

3. Evidenţiaţi tipul de scalare Auto sau Manual pe axa y a


graficului.

Notă: Dacă selectaţi scalarea manuală, utilizaţi tastatura alfanumerică


pentru a seta limitele ymin. şi ymax.. Graficul este ajustat pentru a afişa
valorile în intervalul selectat. Dacă selectaţi scalarea automată,
instrumentul setează limitele automat, astfel încât să poată fi afişat
intervalul total.

4. Apăsaţi OK pentru confirmare.

5. Apăsaţi Revenire pentru a reveni la modul de scanare.

6.7.2 Citirea scanării curbei de timp

După selectarea parametrilor, instrumentul trebuie golit, iar mostra


poate fi analizată.

1. Introduceţi cuva/celula etalon în suportul pentru celule


cuvă/eşantion. Apăsaţi Zero. Citirea etalon este afişată pe
ecran.

2. Introduceţi cuva/celula pentru eşantioane în suportul pentru


celule pentru cuvă/eşantion. Apăsaţi Citire. Începeţi colectarea
datelor curbei de timp (cinetice).

Notă: În timpul măsurătorii, tastele Zero şi Citire se schimbă cu


Marcare şi Stop.

106
Operaţii avansate

• Selectaţi Marcare pentru a marca următorul punct de date


colectat. Acest marcaj nu este utilizat de instrument, dar este
disponibil pentru utilizator şi poate indica un eveniment
important, cum ar fi adăugarea unui eşantion sau a altui reactiv.
Acest marcaj este afişat şi în tabel.
• Selectaţi Stop pentru a opri citirile eşantioanelor.

6.7.3 Analiză a datelor curbei de timp


După colectarea datelor, pot fi efectuate următoarele prelucrări ale
datelor graficului:

Programul Curbă de timp este încheiat dacă


• sunetul este activat, instrumentul declanşează bipuri când
citirile sunt încheiate
• graficul este afişat la dimensiune maximă,
• scalarea axei x se realizează automat,
• funcţiile Cursor din bara de navigare verticală sunt evidenţiate.

107
Operaţii avansate

6.7.3.1 Navigarea într-o scanare de timp sau într-o analiză a unei scanări de timp
După încheierea unei scanări de timp, timpul şi datele de
absorbanţă/transfer sunt afişate sub forma unei curbe.
În locul în care este poziţionat cursorul pe curbă, sunt marcate
timpul scurs până la acest punct şi absorbanţa corespunzătoare.

Tabelul 17 Navigarea în scanarea de timp


Funcţie cursor/
Descriere
Funcţie zoom
Mod Delta: Este evidenţiat un al doilea cursor. Poziţia cursorului fix a fost definită anterior în
modul Cursor unic. Utilizaţi cursorul activ pentru a selecta un punct de pe curba de măsurare.
Diferenţa faţă de cursorul fix este afişată pe curbă. Valorile delta sunt evidenţiate şi afişate
Pictograma Curbă corespunzător pe axele x şi y.
(Selectare mod Cursor) Gradientul curbei şi coeficientul de corelare (r2) dintre punctele cursorului din modul Delta sunt
afişate sub curbă.
Modul Cursor unic: Cursorul se mută la fiecare punct de măsurare al scanării selectat.
Tastele cu săgeţi (dreapta/stânga) sunt utilizate pentru a muta cursorul (în funcţie de modul
selectat) la următorul punct de date. Datele punctului de date (valoare lungime de
Taste cu săgeţi undă/absorbanţă sau transfer) sunt marcate pe axele x şi y.
Notă: Apăsaţi orice punct de pe curbă pentru a afişa datele asociate.
Această funcţie este utilizată pentru a mări secţiunea curbei în apropierea cursorului. Se poate
Pictograma Zoom
reveni la dimensiunea iniţială a curbei apăsând din nou pictograma Zoom.

108
Operaţii avansate

6.8 Verificări de sistem

1. Apăsaţi pe Verificări sistem din meniul principal.

Meniul Verificări sistem conţine informaţii despre instrument şi


diverse teste de performanţă.

6.8.1 Informaţii despre instrument

1. Apăsaţi Informaţii instrument din meniul Verificări sistem.

2. Sunt afişate modelul, numărul de serie şi versiunea de


software.

109
Operaţii avansate

6.8.2 Actualizarea software-ului instrumentului

Puteţi obţine software-ul pentru actualizare de pe Internet de la


adresa www.hach-lange.com.

1. Accesaţi http://www.hach-lange.com

2. Selectaţi ţara şi apoi selectaţi Download


(Descărcare)>Software.

3. Introduceţi DR 3800 în câmpul ”Search for documents“


(Căutare documente).

4. Localizaţi fişierul corespunzător pe care doriţi să-l descărcaţi şi


urmaţi instrucţiunile pentru salvarea fişierelor pe stick-ul de
memorie USB (Secţiunea 9 de la pagina 131) sau pe PC.

5. Dezarhivaţi fişierul ZIP şi salvaţi fişierele pe stick-ul de


memorie USB.

6. Apăsaţi Actualizare instrument din meniul Verificări sistem.

7. Conectaţi stick-ul de memorie USB la interfaţa USB (tip A) a


instrumentului. Consultaţi Secþiunea 3.4 de la pagina 13.

8. Apăsaţi OK. Legătura este stabilită automat, iar software-ul


este actualizat.

9. Apăsaţi OK pentru a reveni la meniul Verificări sistem.

Notă: Când software-ul instrumentului a fost actualizat, este afişată o


comandă prin care se cere să reporniţi instrumentul.

6.8.3 Verificări optice.

1. Apăsaţi Verificări optice din meniul Verificări sistem.

Meniul Verificări optice conţine programe pentru verificarea


preciziei lungimii de undă, a luminii difuze şi a preciziei fotometrice.
Un set de filtre de testare opţional (Set filtre testare) (Secţiunea 9
de la pagina 131) care conţine şase filtre de sticlă de precizie, valori
vizate şi instrucţiuni, este disponibil ca ajutor pentru efectuarea
unor verificări complexe ale instrumentului.

110
Operaţii avansate

6.8.3.1 Verificarea lungimii de undă


Testul Verificare lungime de undă este utilizat pentru verificarea
preciziei lungimii de undă la 807 nm.

1. Apăsaţi Verificare lungime de undă din meniul Verificări


optice.

2. Introduceţi adaptorul (A) pentru celule dreptunghiulare de


10 mm în compartimentul pentru celule numărul 2 şi introduceţi
cuva/celula pentru eşantion (Neodim sau BG20/2) în adaptor.
Închideţi compartimentul pentru celulă. Apăsaţi Start.

3. Rezultatul este afişat şi va fi comparat cu datele nominale ale


cuvei/celulei pentru eşantion.

4. Apăsaţi Anulare pentru a reveni la Verificări optice.

6.8.3.2 Verificarea zgomotului


Testul Verificarea zgomotului este utilizat pentru testarea
zgomotului fotometric al instrumentului.
Cu toate acestea, acest test poate fi utilizat pentru a testa zgomotul
la orice lungime de undă şi la un nivel de absorbanţă stabilit de
utilizarea unui eşantion.

1. Apăsaţi Verificarea zgomotului din meniul Verificări optice.

2. Apăsaţi λ pentru a introduce lungimea de undă.

3. Introduceţi lungimea de undă şi apăsaţi OK pentru confirmare.

111
Operaţii avansate

4. Apăsaţi Zero.

5. Introduceţi cuva/celula pentru eşantion în compartimentul 2


pentru celule.

6. Apăsaţi Start.

7. Va fi afişat rezultatul. Sunt estimate treizeci de citiri pentru


etalon. Valorile ”Media“ şi ”Abatere std“ sunt calculate din
100 de citiri de absorbanţă consecutive.

• Zgomot
• Eşantion
• Referinţă

8. Apăsaţi pictograma PC şi imprimantă pentru a trimite date


către un PC sau o imprimantă.

9. Apăsaţi Anulare pentru a reveni la Verificări optice.

112
Operaţii avansate

6.8.3.3 Verificarea luminii de dispersie


Testul Verificarea luminii de dispersie este utilizat pentru măsurarea
luminii difuze din instrument, la 340 nm.

1. Apăsaţi Verificarea luminii de dispersie din meniul Verificări


optice.

2. Îndepărtaţi celula pentru cuvă/mostră din compartimentul


celulei.

3. Introduceţi adaptorul (A) pentru celule dreptunghiulare de


10 mm în compartimentul pentru celule numărul 2. Apăsaţi
Zero.

4. Introduceţi cuva/celula pentru eşantion în compartimentul 2


pentru celule. Închideţi compartimentul pentru celulă. Apăsaţi
Start.

5. Valorile ”Media“ şi ”Abatere std“ sunt calculate din 100 de citiri


de absorbanţă consecutive. Rezultatul este afişat şi va fi
comparat cu datele nominale ale cuvei/celulei pentru eşantion.

6. Apăsaţi Anulare pentru a reveni la Verificări optice.

113
Operaţii avansate

6.8.3.4 Verificarea absorbanţei

Testul Verificarea absorbanţei este utilizat pentru testarea preciziei


fotometrice şi a funcţiei de repetare a instrumentului.

1. Apăsaţi Verificarea absorbanţei din meniul Verificări optice.

2. Apăsaţi λ pentru a introduce lungimea de undă.

3. Introduceţi lungimea de undă şi apăsaţi OK pentru confirmare.

4. Îndepărtaţi celulele pentru cuve/mostre din compartimentul


pentru celule şi apăsaţi Zero.

5. Introduceţi cuva/celula pentru eşantion în compartimentul


pentru celule şi păsaţi Citire.

6. Rezultatele se obţin după 10 repetări de golire şi citire.

7. Rezultatul este afişat şi va fi comparat cu datele nominale ale


cuvei/celulei pentru eşantion.

8. Apăsaţi Anulare pentru a reveni la Verificări optice.

114
Operaţii avansate

6.8.3.5 Verificarea devierii


Testul Verificarea devierii este utilizat pentru a testa stabilitatea
instrumentului.
Notă: Verificarea devierii rulează 1 oră.

1. Apăsaţi Verificarea devierii din meniul Verificări optice.

2. Apăsaţi λ pentru a introduce lungimea de undă.

3. Introduceţi lungimea de undă şi apăsaţi OK pentru confirmare.

4. Apăsaţi Start.

5. Verificarea devierii rulează 1 oră.

Acest test efectuează o citire la fiecare minut, timp de 1 oră.


La fiecare cincisprezece minute, este utilizată regresia liniară
pentru calcularea pantei (rata de schimbare) pentru intervalul
anterior de cincisprezece minute.

115
Operaţii avansate

6. Sunt afişate ultima citire şi panta pentru fiecare interval de


15 minute. La sfârşitul orei, sunt calculate şi afişate valorile
generale. Testul continuă până la sfârşit.

7. Apăsaţi Anulare pentru a reveni la Verificări optice.

6.8.3.6 Set filtre testare


Setul de filtre de testare(consultaţi Secţiunea 9 de la pagina 131)
este destinat monitorizării periodice a luminii difuze, a preciziei
fotometrice şi a preciziei lungimii de undă a spectrofotometrelor.
Când rezultatele depăşesc toleranţele admise (specificate în
certificatul de control al calităţii pentru înregistrarea testelor),
contactaţi producătorul.

1. Apăsaţi Set filtre testare din meniul Verificări optice.

2. Apăsaţi Valori nominale.

3. Apăsaţi Editare.

Un ghid de meniu automat interoghează valorile (filtrele,


lungimea de undă, valorile nominale şi toleranţele) specificate
în certificatul de control al calităţii, după următoarele
specificaţii:

• Lumină difuză
• Precizie fotometrică
• Precizie lungime de undă

4. Apăsaţi OK după ce au fost introduse toate valorile şi a fost


afişată prezentarea.

116
Operaţii avansate

5. Apăsaţi Verificare.

6. Introduceţi adaptorul A (Figura 4 de la pagina 15) în


compartimentul 2 pentru celule.

7. Eliminaţi toate cuvele/celulele din compartimentul pentru celule


şi apăsaţi Start.

8. Introduceţi filtrele în ordinea specificată, unul după celălalt.


Apăsaţi Următor după introducerea unui filtru.

117
Operaţii avansate

După ultima măsurătoare sunt afişate rezultatele.

9. Apăsaţi pictograma PC şi Imprimantă pentru a trimite date


către un stick de memorie USB, un PC sau o imprimantă.

Fişierele vor fi stocate automat ca fişier CSV (valori separate prin


virgule). Numele fişierului va avea următorul format:
“Verificare.csv“.

6.8.4 Verificări de ieşire


Dacă este conectată o imprimantă, va fi tipărit un test de imprimare
a ecranului curent.

6.8.5 Istoric lampă


Meniul Istoric lampă afişează durata de timp în care lampa a fost
pornită (ore).

După înlocuirea unei lămpi, valoarea afişată a timpului total de


funcţionare este resetată la 0.

1. Apăsaţi Istoric lampă din meniul Verificări sistem.

2. Apăsaţi Resetare VIZ şi valorile pentru VIZIBILĂ vor fi resetate.

3. Apăsaţi OK pentru a reveni la meniul Verificări sistem.

6.8.5.1 Service din fabrică

Meniul Service din fabrică este protejat cu parolă. Acest meniu nu


este destinat utilizării de către client.

118
Operaţii avansate

6.8.6 Timp service


Pentru a asigura o inspecţie regulată, poate fi introdusă o referinţă
de amintire automată pentru duratele de service. După pornirea
instrumentului, această referinţă de amintire va fi activată şi
indicată la momentul corespunzător.

1. Apăsaţi Timpi service din meniul Verificări sistem.

2. Selectaţi Activat şi apoi Ultima inspecţie pentru a introduce


data ultimei inspecţii.

3. Apăsaţi OK pentru confirmare.

4. Selectaţi Următoarea inspecţie pentru a stabili o anumită


perioadă de timp până la următoarea inspecţie.

5. Apăsaţi OK pentru confirmare.

Dacă durata de timp până la următoarea inspecţie s-a scurs, va fi


afişat mesajul "Următoarea inspecţie este scadentă!", după
pornirea instrumentului.

6. Apăsaţi OK pentru a reveni la meniul principal.

Contactaţi producătorul pentru a stabili o programare pentru


următoarea inspecţie.

119
Operaţii avansate

6.8.7 Backup instrument


Înainte de data următoarei inspecţii, meniul Backup instrumente
oferă posibilitatea stocării tuturor programelor, datelor de măsurare,
ID-urilor pentru operatori, ID-urilor de eşantioane, parolelor şi
tuturor datelor care permit ajustarea pe un stick USB.

1. Apăsaţi Backup instrumente din meniul Verificări sistem.

2. Conectaţi stick-ul de memorie USB (Secþiunea 3.4 de la


pagina 13).

3. Apăsaţi Stocare pentru a lansa operaţia de backup.

Notă: Dacă stick-ul USB nu este conectat, va fi afişat mesajul "Introduceţi


memoria USB". Conectaţi un stick USB pentru a stoca datele. Apăsaţi OK
pentru confirmare şi apăsaţi Stocare din nou.

Notă: Dacă backup-ul a fost deja realizat, este afişat mesajul "Datele
există deja. Suprascriere?". Apăsaţi OK pentru a suprascrie datele.

120
Operaţii avansate

Dacă fişierul a fost stocat, va fi afişat mesajul "Backup-ul


instrumentului a fost stocat în memoria USB".

4. Apăsaţi OK pentru a reveni la meniul Verificări sistem.

Restaurarea datelor pentru care s-a realizat backup:


Observaţie importantă: Toate datele curente vor fi transcrise când
restauraţi fişierul de backup!

1. Apăsaţi Backup instrumente din meniul Verificări sistem.

2. Conectaţi stick-ul de memorie USB care conţine backup-ul


(Secþiunea 3.4 de la pagina 13).

3. Apăsaţi Restabileşte pentru a restaura datele.

Notă: Dacă stick-ul USB nu este conectat, va fi afişat mesajul "Rugăm


introduceţi memoria USB". Conectaţi un stick USB pentru a stoca datele.
Apăsaţi OK pentru confirmare şi apăsaţi din nou Restabileşte.

121
Operaţii avansate

4. Apăsaţi OK pentru confirmare după ce este afişat mesajul


"Backup instrument de la Nr. serie XXXXXXX. Restabileşte?".

5. După backup, porniţi instrumentul din nou.

122
Secţiunea 7 Întreţinere
PRECAUŢIE
Potenţiale riscuri chimice şi biologice pentru ochi şi piele.
Sarcinile descrise în această secţiune a manualului trebuie
executate numai de personal autorizat.

Observaţie importantă: Îndepărtaţi cuvele/celulele care încă se află în


instrument şi reciclaţi-le utilizând o metodă aprobată.

7.1 Cerinţe de curăţare


PRECAUŢIE
Potenţiale riscuri chimice, de ciupituri, pentru ochi şi arsuri.
Deconectaţi întotdeauna sursa de alimentare a instrumentului
înainte de a efectua operaţii de curăţare.

Observaţie importantă: Instrumentul, afişajul sau accesoriile nu


trebuie în nici o situaţie, curăţate cu solvenţi, cum este alcoolul alb,
acetona, etc.

7.1.1 Spectrofotometru
• Curăţaţi rama, compartimentele celulelor pentru cuvă/mostră şi
toate accesoriile cu o cârpă moale umedă. Puteţi utiliza şi o
soluţie de săpun slabă. Nu turnaţi apă în exces în
compartimentele celulelor pentru cuvă/mostră. Nu introduceţi o
pensulă sau un obiect ascuţit în Compartimentul Celulei 1,
pentru a evita avarierea componentelor mecanice.
• Uscaţi părţile curăţate cu atenţie, cu o cârpă moale de bumbac.

7.1.2 Afişaj
• Aveţi grijă să nu zgâriaţi afişajul. Nu atingeţi ecranul cu pixuri,
creioane sau alte obiecte ascuţite.
• Curăţaţi afişajul cu o cârpă de bumbac moale, fără ulei şi
scame. Puteţi utiliza şi lichid de curăţat geamurile diluat.

7.1.3 Celulele pentru cuve/mostre

PRECAUŢIE
Potenţiale riscuri de expuneri chimice/ biologice.
Utilizaţi practici de laborator corespunzătoare, de fiecare dată
când există riscul unei expuneri chimice.

1. După efectuarea unei proceduri, curăţaţi celulele de sticlă


pentru cuve/mostre cu agenţi de curăţare.

2. Clătiţi apoi celulele pentru cuve/mostre de mai multe ori cu apă


de la robinet şi apoi clătiţi-le atent cu apă deionizată.

Observaţie importantă: Celulele de sticlă pentru cuve/mostre care


au fost utilizate pentru solvenţi organici (cum ar fi cloroformul,
benzenul, toluenul, etc.) trebuie clătite cu acetonă înainte de a fi
tratate cu agenţi de curăţare. În plus, este necesară o altă clătire cu
acetonă ca pas final al tratamentului, înainte de zvântarea celulelor
pentru cuve/mostre.

123
Întreţinere

7.2 Înlocuirea lămpii


PRECAUŢIE
Pentru a evita electrocutarea, deconectaţi instrumentul de la
sursa de alimentare înainte de a lucra la lampă.

1. Opriţi instrumentul.

2. Deconectaţi cablul de alimentare.

AVERTISMENT
Risc de arsuri. Aşteptaţi până când lampa se răceşte.
Contactul cu lampa fierbinte poate cauza arsuri.

3. Utilizaţi o şurubelniţă pentru a îndepărta capacul din spatele


instrumentului (şuruburile pot fi cu cap crestat sau cu cap în
cruce).

4. Îndepărtaţi capacul.

5. Pliaţi cu atenţie ventilatorul înainte (consultaţi eticheta 1 a


instrumentului).

124
Întreţinere

AVERTISMENT
Risc de arsuri. Aşteptaţi până când lampa se răceşte.
Contactul cu lampa fierbinte poate cauza arsuri.

6. Apăsaţi arcul de presiune (consultaţi eticheta 2 a


instrumentului).

7. Îndepărtaţi lampa cu halogen şi panoul de alimentare


(consultaţi eticheta 3 a instrumentului).

Observaţie importantă: Apucaţi lampa numai de garnitură. Evitaţi


să atingeţi sticla, deoarece substanţele de pe piele pot pătrunde în
becul lămpii şi astfel pot accelera procesul de uzare a lămpii.

8. Introduceţi o nouă lampă cu halogen în panou.

9. Introduceţi lampa cu halogen cu partea pe jumătate rotunjită în


sus.

10. Apăsaţi uşor ştecherul în direcţia lămpii cu halogen şi împingeţi


arcul de presiune în sus, astfel încât să se conecteze.

11. Pliaţi ventilatorul din nou, astfel încât să se conecteze.

12. Utilizaţi o şurubelniţă pentru a înşuruba capacul din spatele


instrumentului.

13. Conectaţi sursa de alimentare

14. Resetaţi Istoric lampii; consultaţi Secþiunea 6.8.5 de la


pagina 118.

125
Întreţinere

7.3 Întreţinerea căptuşelii filtrului


Pentru a stabili când trebuie să schimbaţi căptuşeala filtrului,
examinaţi filtrul la fiecare 3-6 luni (într-un mediu relativ fără praf,
acest interval poate fi mai mare).

1. Îndepărtaţi orice cuvă şi adaptor al celulelor pentru cuve/mostre


din compartimentul pentru celule.

2. Opriţi instrumentul.

3. Deconectaţi cablul de alimentare.

4. Ridicaţi instrumentul şi verificaţi culoarea căptuşelii filtrului.


Înlocuiţi căptuşeala filtrului dacă aceasta este gri închis sau
neagră.

7.3.1 Înlocuirea căptuşelii filtrului

5. Răsturnaţi instrumentul şi aşezaţi-l pe o suprafaţă moale.

6. Utilizaţi o şurubelniţă (standard sau cu cap în cruce) pentru a


deschide grătarul filtrului (Figura 11, elementul 1).

7. Ridicaţi grătarul filtrului (Figura 11, elementul 1).

126
Întreţinere

8. Îndepărtaţi căptuşeala veche a filtrului (Figura 11, elementul 3)


şi înlocuiţi-o cu una nouă.

9. Înşurubaţi grătarul la loc.

10. Aşezaţi cu atenţie instrumentul în poziţie dreaptă.

11. Conectaţi instrumentul la priză.

Figura 11 Baza DR 3800 cu grătar cu filtru


1 Grătar cu filtru 3 Căptuşeală filtru
2 Şurub Phillips

127
Întreţinere

128
Secţiunea 8 Depanare

Ecran Problemă/Afişaj Cauză posibilă Acţiune


Măsurătorile cu cuvele cu coduri de bare
Atenţie! Introduceţi ecranul pentru lumină.
necesită, în general, ecranul pentru
Introduceţi ecranul pentru lumină. Apăsaţi OK.
lumină.
Absorbanţă > 3,5! Absorbanţa măsurată depăşeşte 3,5 Diluaţi mostra şi repetaţi măsurătoarea
Concentraţia calculată este mai mare
Concentraţia este prea mare! Diluaţi mostra şi repetaţi măsurătoarea
decât 999999
Eroare
Număr de control cod de bare? Abatere în datele stocate Actualizare date
Actualizaţi datele programului!

Eroare Actualizare date


Programul nu este disponibil. Lipseşte testul cuvei cu cod de bare
Actualizaţi datele programului!

Eroare Cuva este murdară sau au rămas Curăţaţi cuva; lăsaţi particulele să se
Curăţaţi cuva particule nedizolvate în ea decanteze

Eroare Verificaţi lampa şi înlocuiţi-o, dacă este


Auto-verificare oprită. necesar.
Testul de auto-verificare se opreşte când
Verificaţi lampa.
porniţi instrumentul Închideţi capacul.
Închideţi capacul.
Eroare [xx] Apăsaţi din nou pe Pornire.

Eroare Îndepărtaţi celula pentru cuvă/mostră


Auto-verificare oprită. Testul de auto-verificare se opreşte când din compartimentul pentru celule.
Îndepărtaţi cuva porniţi instrumentul
Apăsaţi OK.
Închideţi capacul.

Eroare
Contactaţi producătorul sau un
Auto-verificare oprită.
Defect electronic reprezentant de vânzări şi menţionaţi
Eroare hardware.
numărul erorii
Eroare [x]

Eroare Reduceţi lumina ambiantă. (Evitaţi


Prea multă lumină ambiantă! Senzorii instrumentului detectează prea lumina directă a soarelui.)
Mutaţi aparatul la umbră multă lumină ambiantă.
Închideţi capacul.
sau închideţi capacul!

Rezultat negativ! Rezultatul calculat este negativ Verificaţi concentraţia eşantionului


Verificaţi programarea
Eroare în baza de date de testare/a
Nicio evaluare! Contactaţi producătorul sau un
utilizatorului
reprezentant de vânzări
Absorbanţa măsurată este deasupra
Peste intervalul de măsurare Diluaţi mostra şi repetaţi măsurătoarea
intervalului de calibrare al testului
Dacă este posibil, selectaţi un test cu un
Absorbanţa măsurată este sub intervalul interval de măsurare mai mic sau
Sub intervalul de măsurare
de calibrare al testului utilizaţi o cuvă o lungime a traseului mai
mare

129
Depanare

130
Secţiunea 9 Piese de rezervă

Descriere Cat. Nr.


Lampă Tungsten LZV565
Adaptor cuvă 10 mm (A) LZV583
Adaptor cuvă 1 inch (C) LZV584
Ecran pentru lumină LZV646
Adaptor cuvă pentru Celula Pour-Thru (B) LZV585
Set adaptor cuvă (adaptori cuvă A, B şi C) LZV647
Sursă de alimentare, externă LZV610
Linie de alimentare UE LZV739
Linie de alimentare UK LZV740
Linie de alimentare SUA LZV741
Linie de alimentare China/Australia LZV742
Stick de memorie USB LZV568
Cablu de interfaţă USB (1 m) LZV567
Tastatură USB (configuraţie tastatură: SUA) LZV582
Scaner cod de bare USB (scaner de mână) LZV566
Kit Pour-Thru 5940400
Cutie de adaptori LZV743
Set cuvă (cuve dreptunghiulare de 1 inch, pereche în grad OS (10 mL) 2495402
Hach Data Trans (software PC pentru transfer de date) LZY274
Set filtru de testare certificat pentru verificările personale (Kit de verificare)
LZV537
(6 filtre de precizie cu geam cu valori ţintă)
Husă împotriva prafului HYH020
Căptuşeală filtru A23766
Imprimantă termică PD 24, linie de alimentare UE, cablu USB, o rolă de hârtie 5835900,00
Imprimantă termică PD 24, linie de alimentare UK, cablu USB, o rolă de hârtie 5835900,82
Imprimantă termică PD 24, linie de alimentare CH, cablu USB, o rolă de hârtie 5835900,51
Ghid de asistenţă pe stick-ul de memorie USB LZV760

131
Piese de rezervă

132
Secţiunea 10 Informaţii de contact
Compania HACH Serviciu de reparaţii în Serviciu de reparaţii în Serviciu de reparaţii în
Sediu internaţional Statele Unite: Canada: America Latină, Caraibe,
C.P. 389 Compania HACH Vânzări& Service Hach Orientul Îndepărtat,
Loveland, Colorado Service Ames Canada Ltd. Subcontinentul Indian, Africa,
80539-0389 S.U.A. 100 Dayton Avenue 1313 Border Street, Unit 34 Europa sau Orientul Mijlociu:
Tel (800) 227-HACH Ames, Iowa 50010 Winnipeg, Manitoba Hach Company World
(800) -227-4224 Tel (800) 227-4224 R3H 0X4 Sediu,
(numai în S.U.A. ) (numai în S.U.A. ) Tel (800) 665-7635 C.P. 389
Fax (970) 669-2932 Fax (515) 232-3835 (numai în Canada) Loveland, Colorado
orders@hach.com Tel (204) 632-5598 80539-0389 S.U.A.
www.hach.com Fax (204) 694-5134 Tel +001 (970) 669-3050
canada@hach.com Fax +001 (970) 669-2932
intl@hach.com

HACH LANGE GMBH HACH LANGE LTD HACH LANGE LTD DR. BRUNO LANGE
Willstätterstraße 11 Pacific Way Unit 1, Chestnut Road GES. MBH
D-40549 Düsseldorf Salford Western Industrial Estate Industriestraße 12
Tel. +49 (0)2 11 52 88-320 GB-Manchester,M50 1DL IRL-Dublin 12 A-3200 Obergrafendorf
Fax +49 (0)2 11 52 88-210 Tel. +44 (0)161 872 14 87 Tel. +353(0)1 46 02 5 22 Tel. +43 (0)27 47 74 12
info@hach-lange.de Fax +44 (0)161 848 73 24 Fax +353(0)1 4 50 93 37 Fax +43 (0)27 47 42 18
www.hach-lange.de info@hach-lange.co.uk info@hach-lange.ie info@hach-lange.at
www.hach-lange.co.uk www.hach-lange.ie www.hach-lange.at
DR. BRUNO LANGE AG HACH LANGE FRANCE HACH LANGE SA DR. LANGE NEDERLAND B.V.
Juchstrasse 1 S.A.S. Motstraat 54 Laan van Westroijen 2a
CH-8604 Hegnau 33, Rue du Ballon B-2800 Mechelen NL-4003 AZ Tiel
Tel. +41(0)44 9 45 66 10 F-93165 Noisy Le Grand Tél. +32 (0)15 42 35 00 Tel. +31 (0)344 63 11 30
Fax +41(0)44 9 45 66 76 Tél. +33(0)1 48 15 68 70 Fax +32 (0)15 41 61 20 Fax +31 (0)344 63 11 50
info@hach-lange.ch Fax +33(0)1 48 15 80 00 info@hach-lange.be info@hach-lange.nl
www.hach-lange.ch info@hach-lange.fr www.hach-lange.be www.hach-lange.nl
www.hach-lange.fr
HACH LANGE APS HACH LANGE AB HACH LANGE S.R.L. HACH LANGE S.L.U.
?kandevej 21 Vinthundsvägen 159A Via Riccione, 14 Edif. Arteaga Centrum
DK-2700 Br?nsh?j SE-128 62 Sköndal I-20156 Milano C/Larrauri, 1C- 2ª Pl.
Tel. +45 36 77 29 11 Tel. +46(0)8 7 98 05 00 Tel. +39 02 39 23 14-1 E-48160 Derio/Vizcaya
Fax +45 36 77 29 11 Fax +46(0)8 7 98 05 30 Fax +39 02 39 23 14-39 Tel. +34 94 657 33 88
info@hach-lange.dk info@hach-lange.se info@hach-lange.it Fax +34 94 657 33 97
www.hach-lange.dk www.hach-lange.se www.hach-lange.it info@hach-lange.es
www.hach-lange.es

HACH LANGE LDA HACH LANGE SP.ZO.O. HACH LANGE S.R.O. HACH LANGE S.R.O.
Av. do Forte n?8 ul. Opolska 143 a Lešanská 2a/1176 Ro?nícka 21
Fracç?o M PL-52-013 Wroc?aw CZ-141 00 Praga 4 SK-831 07 Bratislava – Vajnory
P-2790-072 Carnaxide Tel. +48 0 71 342 10-83 Tel. +420 272 12 45 45 Tel. +421 (0)2 4820 9091
Tel. +351 214 253 420 Fax +48 (0)71 342 10-79 Fax +420 272 12 45 46 Fax +421 (0)2 4820 9093
Fax +351 214 253 429 info@hach-lange.pl info@hach-lange.cz info@hach-lange.sk
info@hach-lange.pt www.hach-lange.pl www.hach-lange.cz www.hach-lange.sk
www.hach-lange.pt
HACH LANGE KFT. HACH LANGE S.R.L. HACH LANGE HACH LANGE SU
Hegyalja út 7-13. Str. Leonida, nr. 13 8, Kr. Sarafov str. ANALİZ SİSTEMLERİ LTD.?Tİ.
H-1016 Budapesta Sector 2 BG-1164 Sofia Hilal Mah. 75. Sokak
Tel. +36 (06)1 225 7783 RO-020555 Bucureşti Tel. +359 (0)2 963 44 54 Arman Plaza Nr: 9/A
Fax +36 (06)1 225 7784 Tel. +40 (0)21 201 92 43 Fax +359 (0)2 866 04 47 TR-06550 Çankaya/ANKARA
info@hach-lange.hu Fax +40 (0)21 201 92 43 info@hach-lange.bg Tel. +90 (0)312 440 98 98
www.hach-lange.hu info@hach-lange.ro www.hach-lange.bg Fax +90 (0)312 442 11 01
www.hach-lange.ro bilgi@hach-lange.com.tr
www.hach-lange.com.tr

HACH LANGE D.O.O. ΗΑCH LANGE E.?.?. HACH LANGE E.P.E.


Fajfarjeva 15 Αυλίδος 27 strada Avlidos, nr 27
SI-1230 Domžale GR-115 27 Αθήνα GR-115 27 Atena
Tel. +386 (0)59 051 000 Τηλ. +30 210 7777038 Tel. +30 210 7777038
Fax +386 (0)59 051 010 Fax +30 210 7777976 Fax +30 210 7777976
info@hach-lange.si info@hach-lange.gr info@hach-lange.gr
www.hach-lange.si www.hach-lange.gr www.hach-lange.gr

133
Informaţii de contact

134
Secţiunea 11 Garanţie, răspundere şi reclamaţii
Producătorul garantează că produsul livrat nu conţine defecte de
materiale şi de producţie şi îşi asumă obligaţia de a repara sau
înlocui gratuit piesele defecte.
Perioada de garanţie pentru instrumente este de 24 de luni. Dacă
este eliberat un contract de service în 6 luni de la achiziţionare,
perioada de garanţie este extinsă la 60 de luni.
Prin excluderea revendicărilor suplimentare, furnizorul este
răspunzător pentru defecte, incluzând lipsa de proprietăţi asigurate,
după cum urmează: toate elementele despre care se poate
demonstra că au devenit inutilizabile sau care pot fi utilizate cu
limitări importante, datorită unei situaţii prezente anterior
transferului de risc, în special datorită designului incorect,
materialelor necorespunzătoare sau finisării neadecvate vor fi
reparate sau înlocuite de furnizor. Identificarea unor astfel de
defecte trebuie semnalată furnizorului în scris, fără întârziere, cel
târziu la 7 zile după identificarea defectelor. Dacă clientul nu anunţă
furnizorul, produsul este considerat ca fiind aprobat, în ciuda
defectului. Răspunderile suplimentare pentru daune directe sau
indirecte nu sunt acceptate.
Dacă nu sunt executate lucrările de întreţinere şi service specifice
recomandate de furnizor în perioada de garanţie, acestea revenind
în responsabilitatea clientului (întreţinerea) sau a furnizorului
(asistenţa), revendicările pentru avarii datorate de nerespectării
acestor cerinţe sunt considerate nule.
Nu mai pot fi depuse reclamaţii suplimentare, în special pentru
avarii conexe.
Consumabilele şi avariile cauzate de manevrarea
necorespunzătoare sau utilizarea incorectă sunt excluse din
această prevedere.

135
Garanţie, răspundere şi reclamaţii

136
Anexa A Pour-Thru Cell
ATENŢIE
Risc chimic. Nu utilizaţi Pour-Thru Cell în teste care necesită
utilizarea unor solvenţi organici, cum ar fi alcool, toluen,
cloroform, tricloretan sau ciclohexanol. Este posibil ca aceşti
solvenţi să nu fie compatibili cu componentele din plastic ale
Pour-Thru Cell, putând avaria echipamentul şi expune
analistul la agenţi chimici.

Modulul Pour-Thru este un accesoriu opţional pentru instrument.


Modulul conţine o celulă eşantion care rămâne în instrument în
timp ce mostrele sunt turnate prin celulă prin intermediul unei pâlnii
şi al unui tub. Lucrul cu modulul îmbunătăţeşte precizia măsurătorii,
deoarece resetarea la zero, măsurătorile şi comparaţiile de
măsurători sunt realizate în aceleaşi condiţii optice. Deoarece toate
mostrele curg prin aceeaşi celulă, sunt excluse erorile datorate
diferitelor caracteristici optice ale celulelor individuale. Modulul este
proiectat astfel încât să permită introducerea mostrelor în celulă,
fără manevrarea celulei.
Celula Pour-Thru poate fi utilizată în tot spectrul lungimii de undă şi
poate fi orientată pentru a asigura două lungimi de traseu:
• Celulă de aproximativ 1 inch
• 1 cm

A.1 Specificaţiile modulului Pour-Thru


Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare.

Lungime traseu 2,54 cm (aproximativ 1 inch), 1 cm (0,394 inch)

Interval lungime de undă 320–1100 nm

Volum clătire Cel puţin 25 mL

A.1.1 Ansamblu Pour-Thru Cell


Ansamblul Pour-Thru Cell trebuie asamblat şi instalat înainte de
utilizare. Figura 12 prezintă unitatea asamblată.
Notă: Tuburile livrate împreună cu kitul pot fi tăiate la dimensiunea
corespunzătoare.

Notă: Dacă unul din aceste elemente lipseşte sau este defect, contactaţi
imediat producătorul sau un reprezentant de vânzări.

137
Pour-Thru Cell

Figura 12 Ansamblu Pour-Thru Cell pentru DR 3800


1 Ţeavă suport 7 Adaptor celulă B
2 Pâlnie de sticlă 8 Pour-Thru Cell
3 Aliniere ansamblu tub şi pâlnie 9 1/8 in. I.D. - Tub de plastic (6 ft)
4 1/8 in. I.D. - Tub de plastic (6 ft) 10 Ansamblu suport
5 Lungime traseu 22 mm (aproximativ 1 inch) 11 ¼ in. I.D. - Tub de scurgere de cauciuc (12 ft)
6 Lungime traseu 1 cm

138
Pour-Thru Cell

A.2 Instalarea modulului Pour-Thru


1. Deschideţi compartimentul pentru celule.
2. Introduceţi adaptorul B pentru Pour-Thru Cell în
compartimentul 2 pentru celule, astfel încât săgeata pentru
traseul luminii de pe adaptor să fie orientată spre stânga
(Figura 5 de la pagina 16)
Notă: Nu utilizaţi adaptorul C. Acesta va poziţiona celula prea jos şi nu
opreşte rotirea Pour-Thru Cell.

3. Conectaţi tuburile de 1/8 in de intrare şi ieşire la Pour-Thru Cell


(Figura 12).
4. Ştergeţi Pour-Thru Cell cu o cârpă fără scame şi introduceţi-o
în suportul celulei pentru a o bloca, astfel încât să fie orientată
pentru lungimea de traseu necesară şi să nu se poată roti în
adaptor. Pentru orientarea la 22 m, montările pentru admisie şi
evacuare sunt paralele cu traseul luminii. Pentru orientarea de
1 cm, montările pentru admisie şi evacuare sunt perpendiculare
pe traseul luminii (Figura 13).
Notă: Lumina sistemului optic al instrumentului trece de la dreapta la
stânga, când instrumentul este privit din faţă.

5. Conectaţi tubul de admisie la garnitura din partea de jos a


pâlniei de sticlă şi prindeţi pâlnia de sticlă de suport. Micşoraţi
lungimea tuburilor până la minim pentru a elimina bulele de aer
şi pentru a îmbunătăţi fluxul.
6. Conectaţi tubul de evacuare la capătul superior al garniturii ţevii
suport. Micşoraţi lungimea tuburilor până la minim pentru a
elimina bulele de aer şi pentru a îmbunătăţi fluxul.
Notă: Asiguraţi-vă că tuburile nu prezintă îndoituri care vor diminua
fluxul şi vor reţine bule de aer.

7. Conectaţi tubul de scurgere (tub de cauciuc) la garnitura de jos


a ţevii suport şi prindeţi ţeava de suport.
8. Conectaţi capătul liber al tubului de scurgere la vasul de
deşeuri.
Notă: Tubul de scurgere trebuie să se verse direct în vasul de deşeuri.
Menţineţi conducta de scurgere într-o poziţie orizontală şi sub orificiul
de evacuare al ţevii suport. Scurtaţi tuburile pentru a reduce la minim
restricţiile de scurgere.

9. Pentru a asigura o scurgere corespunzătoare pentru pâlnie,


ajustaţi înălţimile relative ale ţevii suport şi ale pâlniei, după
cum este indicat în Figura 12, elementul 3. Înălţimea pâlniei
determină viteza fluxului eşantion prin celulă. Cu cât pâlnia
este mai înaltă, cu atât fluxul este mai rapid. Pentru a reduce la
minim bulele de aer, reglaţi pâlnia astfel încât golirea să fie
completă, iar nivelul final al lichidului din pâlnie să fie la
aproximativ 5 cm (2 inch) sub vârful pâlniei.
10. Turnaţi 25 până la 50 mL de apă deionizată în pâlnie şi lăsaţi
pâlnia să se golească. Dacă este necesar, mişcaţi pâlnia suport
în sus şi în jos până când pâlnia se goleşte uşor până la nivelul
corect

139
Pour-Thru Cell

Figura 13 Instalarea kit-ului Pour-Thru Cell


1 Pour-Thru Cell 6 Suport, inclusiv elemente de fixare pentru pâlnia de sticlă
şi pentru ţeava suport
2 Tub evacuare celulă 7 Tub admisie celulă
3 Tub de scurgere (tub de cauciuc) 8 Adaptor Pour-Thru Cell C în compartimentul pentru
celule 2
4 Ţeavă suport pentru lichidul de evacuare 9 Compartiment 1 pentru celule pentru cuve rotunde de
5 Pâlnie de sticlă 13 mm cu cod de bare

A.3 Utilizarea Pour-Thru Cell


Pour-Thru Cell este destinată în special metodelor care necesită
utilizarea acesteia. Aceste metode utilizează reactivi lichizi şi sunt
denumite de obicei ULR sau metode pentru lichid rapid. Aceste
metode obţin beneficii maxime prin utilizarea Pour-Thru Cell,
evitând tulburarea datorată reactivilor nedizolvaţi şi asigură precizia
şi sensibilitatea necesare pentru stabilirea concentraţiilor foarte
reduse. Aceste metode nu necesită modificări la utilizarea
Pour-Thru Cell.

140
Pour-Thru Cell

Utilizarea Pour-Thru Cell este posibilă şi pentru alte metode, cu


câteva modificări minore. Celula necesită un volum minim de 25 mL
pentru îndepărtarea corectă a unei soluţii anterioare din celulă -
astfel încât nu pot fi utilizate direct metodele care necesită un volum
eşantion de 10 mL. Triplarea volumelor de eşantion şi reactiv
pentru aceste metode (sau utilizarea volumelor de reactivi şi
eşantioane de 25 mL) va asigura lichid suficient pentru utilizarea
celulei - cu toate că este necesară o modificare suplimentară.
Deoarece Pour-Thru Cell are o lungime de traseu de 1 inch, mai
scurtă decât celulele pătrate pentru care sunt calibrate majoritatea
metodelor, este necesară multiplicarea rezultatelor cu un factor de
lungime a traseului de 0,95 sau efectuarea unei ajustări standard
(Secþiunea 5.4.6 de la pagina 46) a oricărei metode care utilizează
celule pătrate de 1 inch. Comparaţi întotdeauna rezultatele cu o
soluţie standard, pentru a vă asigura că modificările au fost
efectuate corect.
Metodele listate în Tabelul 18 necesită o clătire sau purificare
suplimentară a Pour-Thru Cell cu apă deionizată sau distilată la
schimbarea eşantionului.

Tabelul 18 Metode care necesită purjficare suplimentară


Aluminiu, Aluminonă Bioxid de clor, LR Cobalt, PAN
Cupru, Porfirină Duritate, Calmagite Mangan, LR, PAN
Nichel, PAN Nitrat, MR Nitrat, HR

Pour-Thru Cell poate fi utilizată şi pentru metoda Nessler pentru


Amoniac şi TKN, dacă este curăţată corect. Curăţaţi celula turnând
câteva cristale de pentahidrat hiposulfit de sodiu în celulă. Înlăturaţi
cristalele cu apă deionizată.
Metodele listate în Tabelul 19 nu pot fi utilizate cu Pour-Thru Cell
datorită problemelor cauzate de reacţiile chimice sau alte
complicaţii. Utilizaţi celula eşantion precizată în această procedură
pentru aceste metode.

Tabelul 19 Metode care nu pot fi utilizate cu Pour-Thru Cell


ECR Aluminiu Arsenic Bariu Bor, Carmin
Acid cianuric Fluorură Formaldehidă Plumb, LeadTrak
Mercur Nichel, Heptoxime Azotat, HR PCB
Fenoli Potasiu Seleniu Argint
Solide în suspensie Sulfat TPH Acizi volatili
Zinc Surfactanţi, Anionici (Detergenţi)

A.4 Întreţinerea Pour-Thru Cell


Notă: Nu utilizaţi solvenţi (de ex. alcooluri sau acetonă) pentru a curăţa
Pour-Thru Cell. Utilizarea acetonei poate avaria celula. Pentru curăţare
poate fi utilizată o soluţie acidă diluată. Clătiţi în profunzime cu apă
deionizată.

Verificaţi celula din când în când pentru a nu prezenta acumulări de


film pe pereţi. Dacă pereţii sunt murdari sau mătuiţi sau dacă s-au
format bule în celulă, turnaţi 50 mL de soluţie de detergent în

141
Pour-Thru Cell

celulă. Lăsaţi-o să se înmoaie câteva minute. Clătiţi abundent cu


apă deionizată. Utilizaţi o cârpă moale pentru a curăţa pereţii
celulei eşantion. Prosoapele de hârtie sau alte produse de hârtie nu
trebuie utilizate deoarece pot zgâria plasticul.
Înlocuiţi tuburile când devin rigide sau când par uzate. Când
demontaţi tuburile de la Pour-Thru Cell, ţineţi ferm capacul negru al
celulei pe ansamblu, pentru a evita separarea componentelor.
Separarea poate cauza scurgeri ale celulei şi o poate face
inutilizabilă.

142
Anexa B HACH Data Trans
Software-ul opţional HACH Data Trans trebuie instalat pe PC
pentru a permite procesarea datelor măsurătorilor.

1. Apăsaţi PC şi imprimantă din Configurare instrument.

2. Selectaţi PC.

3. Apăsaţi Config. pentru a afişa ecranul Setup PC.

Pentru instrucţiuni de instalare suplimentare, consultaţi


manualul utilizatorului HACH Data Trans.

4. Selectaţi Auto-Send: Activat pentru a trimite automat către PC


toate datele măsurate.

Notă: Dacă selectaţi Auto-Send: Dezactivat, trebuie să apăsaţi tasta


"PC şi imprimantă" pentru a trimite datele la PC.

Notă: Funcţia la distanţă este destinată numai monitorizării transferului de


date.

143
HACH Data Trans

144
Anexa C Imprimantă termică
Pentru a înregistra toate datele măsurate pe hârtie 4’’, poate fi
instalată o imprimantă termică opţională (consultaţi Secţiunea 9 de
la pagina 131).

1. Conectaţi imprimanta termică la instrument (consultaţi


secţiunea 3.4 de la pagina 13).

2. Apăsaţi PC şi imprimantă din Configurare instrument.

Se va deschide o listă cu informaţii despre conexiuni.

3. Evidenţiaţi imprimanta.

4. Apăsaţi Config. pentru a afişa ecranul Configurare imprimantă.

5. Selectaţi Auto-Send: Activat pentru a trimite automat către


imprimanta termică toate datele măsurate.

Notă: Opţiunea Auto-Send nu este disponibilă pentru altă imprimantă


(de ex. o imprimantă cu jet de cerneală).

145
Imprimantă termică

146
Index

A Formă chimică .......................................43, 47, 54, 55


Actualizare ........................................................56, 110 Formulă .............................................................. 56, 58
Actualizare manual .................................................. 50 Formula absorbanţei .......................................... 94, 95
Actualizare teste ...................................................... 50 Formulă de calibrare ................................................ 79
Adaptor celule .......................................................... 15 G
Adăugare standard .................................................. 43 Garanţie ................................................................. 135
Adunare standard .................................................... 86 I
Afişaj ...................................................................... 123 ID eşantion ............................................................... 26
Afişare date .............................................................. 38 creare ................................................................ 26
Afişare Tabel .......................................................... 105 ştergere ............................................................. 27
Ajustare standard ............................................... 43, 46 ID operator ............................................................... 25
Aplicaţie ................................................................... 62 creare ................................................................ 25
Autoverificare ........................................................... 21 ştergere ............................................................. 26
B Încredere ................................................................ 135
Backup instrument ......................................... 120, 121 Informaţii de risc ......................................................... 9
Bară de control ......................................................... 53 Informaţii de siguranţă ............................................... 9
C Informaţii instrument .............................................. 109
Citire continuă .................................................... 43, 45 Integral ............................................................. 98, 100
Citire scanare curbă de timp .................................. 106 Interfeţe .............................................................. 13, 30
Citire simplă ............................................................. 43 Internet ............................................................. 61, 110
Configurare imprimantă ........................................... 30 Interval lungime de undă .......................................... 99
Configurare instrument Întreţinere ............................................................... 123
..................................... 24, 25, 43, 55, 92, 95, 99, 105 J
Configurare lungime de undă ................................. 105 Jurnal de date .......................................................... 35
Cronometru ................... 28, 43, 44, 55, 56, 58, 91, 94 L
Curăţare Lampă VIZ
Afişaj ................................................................ 123 Control lampă ............................................ 28, 118
Pour-Thru Cell ................................................. 141 Istoric lampă .....................................................118
Spectrofotometru ............................................. 123 Lampă, consultaţi Lampă VIZ .......................... 28, 118
Curbă de timp ......... 24, 38, 39, 40, 41, 105, 107, 108 LCW 906 ............................................................ 61, 62
Cuvă/celule ............................................................ 123 Limbă ....................................................................... 21
D Lungime de undă ............................................... 91, 94
Dată şi oră ................................................................ 27 Lungime de undă simplă
Date ......................................................................... 35 ....................................... 24, 43, 45, 67, 70, 91, 92, 93
afişare .......................................................... 35, 38 Lungimi de undă multiple .... 24, 68, 70, 94, 95, 96, 97
ştergere ................................................. 35, 37, 38 M
stocare ......................................................... 35, 38 Marcare .................................................................. 107
trimitere ........................................................ 35, 38 Meniu principal ......................................................... 24
Date de bază ...................................................... 42, 55 Mod citire ...............................................43, 44, 92, 93
Date de imprimare ................................................... 32 Mod cursor ....................................................... 98, 100
Date stocate ............................................................. 35 N
Depanare ............................................................... 129 Nume ....................................................................... 56
Despachetarea instrumentului ..................................11
P
E Parolă ....................................................................... 32
Ecran .................................................................. 23, 34 activare .............................................................. 32
Ecran şi sunete ........................................................ 28 dezactivare ........................................................ 33
Ecran tactil ............................................................... 23 PC şi imprimantă ................................................ 30, 32
Editare teste ............................................................. 50 Pour-Thru Cell ........................................ 137, 140, 141
Eşantion gol ............................................................. 56 Prezentare generală a produsului/Funcţie ............... 10
F Prezentare generală program .................................. 24
Factor de concentraţie ........................... 91, 92, 94, 96 Proces de măsurare ..................................... 56, 57, 76
Factor de diluare ................................................ 43, 55 Programare ........................................................ 60, 65
Favorite .................................................. 24, 51, 83, 85 Programare liberă ......................76, 77, 79, 82, 83, 84
afişare ................................................................ 85 Programe cod de bare ...............24, 52, 53, 54, 55, 56
editare ................................................................ 84 editare ................................................................ 55
ştergere ....................................................... 84, 85

147
Programe stocate .... 24, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51
trimitere date ...................................................... 43
Programe utilizator ............................................. 24, 65
R
Reactiv martor .................................................... 43, 48
Reciclare .................................................................. 10
Reclamaţii .............................................................. 135
Rezoluţia concentraţiei ........................... 91, 92, 94, 96
S
Salvare ca program utilizator ................. 43, 55, 92, 95
Scală şi unităţi .................................. 99, 101, 105, 106
Scanare de referinţă ........................................ 98, 103
Scanare lungime de undă
..................................... 24, 38, 39, 40, 41, 98, 99, 102
Secvenţă de măsurare ............................................. 77
Selectare culoare ..................................................... 34
Selectare vizualizare .............................................. 100
Semnale audio ......................................................... 28
Service din fabrică ..................................................118
Set filtre testare .......................................................116
Setări de calibrare .................................................... 70
Software ........................................................... 61, 110
Specificaţii .................................................................. 7
Spectru lungime de undă ......................................... 98
Stocare date ............................................................. 38
T
Tastatură alfanumerică ............................................ 23
Timp de service .......................................................119
Timp şi interval ............................................... 105, 106
Trimitere date ....................................... 37, 43, 98, 105
V
Variabile ....................................................... 56, 58, 82
Verificare absorbanţă ..............................................114
Verificare de sistem ................................................. 21
Verificare deviere ....................................................115
Verificare lungime de undă ..................................... 111
Verificare zgomot .................................................... 111
Verificarea luminii de dispersie ...............................113
Verificări de ieşire ...................................................118
Verificări de sistem
........... 24, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120
Verificări optice ............... 110, 111, 113, 114, 115, 116
Versiune ............................................................. 56, 57

148