Sunteți pe pagina 1din 1

Cuprins

Cuvânt-înainte .......................................................................................................... V

Abrevieri ................................................................................................................. VII

PARTEA I. Teoria generală a contractului civil..................................................... 1

TITLUL I. Noţiunea de contract civil. Clasificarea contractelor ..................... 3


TITLUL II. Încheierea contractului ................................................................ 109
TITLUL III. Efectele contractului între părţi ................................................ 435
TITLUL IV. Efectele contractului faţă de terţi. Relativitatea efectelor
contractului. Opozabilitatea contractului faţă de terţi ............................... 543

PARTEA a II-a. Consecințele neexecutării contractului ................................... 801

TITLUL I. Remediile neexecutării contractului............................................. 803


TITLUL II. Răspunderea civilă contractuală ................................................ 945

Bibliografie ........................................................................................................... 1109

Index alfabetic ...................................................................................................... 1145