Sunteți pe pagina 1din 3

Conferința Națională „Elevul – oglinda învățământului”

Regulament de organizare și participare

Descriere:

Editura EduLand și EduLand Digital Learning SRL vă invită să publicați un articol în

Ghidul metodologic cu ISBN al Conferinței Naționale „Elevul – oglinda învățământului” iunie,

2021. Conferința este cu participare indirectă.

Condiții de participare:

La Conferința Națională „Elevul – oglinda învățământului” se pot înscrie cadre didactice

din învățământul preuniversitar de la orice nivel (preșcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal,

profesional). Participarea cadrelor didactice la acest eveniment se realizează prin completarea unui

formular disponibil pe site-ul https://www.digital-learning.ro/inscrieri sau prin e-mail la adresa de

e-mail edl.simpozion@gmail.com în care trebuie încărcate două fișiere: dovada taxei de

participare și materialul propus spre publicație; datele de contact: numele și prenumele, unitatea

de învățământ, adresa de e-mail pentru primirea documentelor. Înscrierea se face până la data de

25.06.2021. În cazul în care doriți materialele fizic prin curier/Poșta română trebuie completată

adresa de expediere a coletului (nr. telefon, localitate, cod poștal, str., nr., bl., sc., et., ap.)

Materialele propuse spre publicație:

Cadrele didactice participante redactează un articol original și de actualitatea științifică și

metodică respectând următoarele condiții de tehnoredactare: maximum 3 pagini în MS Office

Word, pagină A4, scris cu TNR 12, la 1 rând, margini 2 cm sus x 2 cm jos x 2 cm stânga x 2 cm

dreapta. Titlul scris cu majuscule bold TNR 12 centrat la mijloc. La un rând sub titlu în dreapta

numele și prenumele autorului, la un rând sub nume unitatea de învățământ și localitatea (fără
județ/sector). Nu sunt acceptate imagini care au fața elevilor sau imagini din surse online.

Fotografiile trebuie să fie realizate de cadrele didactice sau să aibă drepturi de publicare ale

acestora. Articolul trebuie să respecte tema Conferinței Naționale (aspecte cu referire la pedagogie,

metodică, management educațional, managementul clasei de elevi, metode moderne de predare-

învățare-evaluare, proiecte educaționale de succes, bune practici în predarea oricărei discipline de

la orice nivel, diseminarea unor activități desfășurate în mediul online și/sau fizic, impresii

personale cu referire la elevi – oglinda învățământului).

Taxa de participare:

Pentru realizarea Ghidului metodologic, publicarea acestuia cu ISBN în cadrul editurii

EduLand și trimiterea diplomelor și adeverințelor spre participanți se achită taxa de 68 RON,

pentru participanții care doresc materialele fizic taxa este de 85 RON în contul

RO23INGB0000999910880696, titular cont: EDULAND DIGITAL LEARNING SRL, CUI:

43325430, detalii transfer: conferință națională. În cazul în care transferul bancar se realizează de

o altă persoană, nu de participant, se indică numele și prenumele participantului la detalii transfer.

Primirea documentelor:

Documentele se trimit până la 01.09.2021 prim e-mail/curier la adresa indicată de

participant în formularul de înscriere. Ghidul metodologic apare pe site-ul www.digital-learning.ro

până la 01.09.2021. Fiecare cadru didactic participant primește prin e-mail/curier următoarele:

- Diplomă de participare la Conferința Națională „Elevul – oglinda învățământului”

- Adeverință membru în echipa de organizare a Conferinței Naționale „Elevul – oglinda

învățământului”

- Ghidul metodologic cu ISBN în format online (pdf) în care vă regăsiți publicația;

- Adeverință publicare articol în Ghidul metodologic cu ISBN;


- Adeverință îmbogățire platforma educațională digital-learning.ro în luna iunie 2021;

- Adeverință pentru utilizarea platformei educaționale digital-learning.ro în luna iunie 2021.

- Adeverință realizare regulament de participare și organizare a Conferinței Naționale

„Elevul – oglinda învățământului”

- Acord de parteneriat

Participanții care se înscriu la Conferința Națională „Elevul – oglinda învățământului” sunt

de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către EDULAND DIGITAL LEARNING

SRL. Datele (nume și prenume, unitatea de învățământ, e-mail, adresa) sunt folosite pentru

eliberarea documentelor și trimiterea acestora către profesori, iar publicația cu ISBN conține

numele complet, unitatea de învățământ și articolul original trimis de cadrele didactice.

Regulament realizat de echipa de organizare!

Pentru alte detalii utilizați următoarele date de contact:

e-mail: eduland.digital.learning@gmail.com

Tel. 0770 975 783

S-ar putea să vă placă și