Sunteți pe pagina 1din 3

Montarea şi demontarea reductoarelor

Reductoarele fac parte din marea categorie a transmisiilor mecanice


şi servesc la reducerea numărului de turaţii şi la mărirea momentelor de
torsiune.Se încadrează în categoria transmisiilor prin angrenare [cu roţi
dinţate] cu raport de transmitere constant i>1 montate în carcase închise.
După tipul angrenajelor componente,reductoarele pot fi cu roţi
cilindrice,conice,elicoidale,pseudoconice,melcate şi combinate.
Elementele principale ale unui reductor indiferent de tip sunt:
 carcasa (corp +capac)

 angrenajele

 arborii

 lagăre.

Carcasa se execută,în general din fontă prin turnare,trebuie să


asigure poziţia relativă corectă arborilor şi roţilor dinţate servind ca baie de
ulei.
Corpul reductorului este prevăzut,in partea inferioară cu un dop de golire a
uleiului uzat,după rodaj sau după timpul normal de utilizare.
Capacul reductorului are,prevăzut în partea superioară,un orificiu de
vizitare acoperit cu un capac metalic sau transparent (capac de vizitare).
Prin capacul de vizitare se urmăreşte periodic starea angrenajelor şi se
introduce lubrifiantul în reductor.
Carcasa (corpul şi capacul) se asamblează prin şuruburi şi se
centrează cu ajutorul unor ştifturi cilindrice sau conice.
În dreptul lagărelor sunt prevăzute capace care se pot monta prin
fixare cu şuruburi pe carcasă sau în nişte locaşuri prevăzute anume în pereţii
carcasei.
Angrenajele constituie partea funcţională principală a unui reductor.
Cele mai frecvent utilizate în construcţia de reductoare cilindrice (cu dinţi
drepţi,înclinaţi şi în V)conice (cu dinţidrepţi,înclinaţi şi curbi) şi melc-roată
melcată.
În funcţie de cerinţele locului de utilizare se va alege angrenajul sau
combinaţia de angrenaje care să întrunească cele mai multe avantaje.
La reductoarele cu mai multe trepte se impune împărţirea raţională a
raportului de transmitere pe fiecare treaptă,în vederea obţinerii unor
construcţii de gabarite optime,ungerea satisfăcătoare a tuturor treptelor.
Arborii pe care sunt fixate angrenajele sunt arbori drepţi.Ei sunt proiectaţi cât
mai scurţi pentru avea rigiditate cât mai mare şi asigura o construcţie
compactă reductoarelor.
Orice reductor are un arbore de intrare şi un arbore de ieşire.La
reductorele cu mai multe trepte există şi arbori intermediari.Arborii pot să fie
verticali sau orizontali în funcţie de tipul şi poziţia relativă a
angrenajelor,locul de utilizare a reductoarelor.
Lagărele sunt în marea majoritate a cazurilor cu rulmenţi.Tipul şi
mărimea rulmenţilor vor fi în funcţie de valoarea şi sensul forţelor ce solicită
arborii,tipul construcţiei alese.
În afara acesto elemente principale orice reductor mai are o serie de
repere auxiliare,strict necesare pentru o bună funcţionare,şi anume:
 elemente de etanşare

 elemente pentru măsurarea (controlul)nivelelui de ulei din baia

reductorului(joje,vizoare)
 elemente pentru deplasarea şi transportul reductorului

 elemente pentru fixarea şi poziţionarea rulmenţilor şi roţilor dinţate pe

arbori şi în carcasă,capace laterale,piuliţe şi şaibe de siguranţă pentru


rulmenţi,plăcuţe de reglare,bucşe şi inele de distanţare
 aerisitor,pentru a se evita crearea unei suprapresiuni în interiorul

reductorului care ar putea perturba în primul rând ungerea


corespunzătoare a roţilor dinţate şi rulmenţilor şi ar forţa sistemul de
etanşare.
Ungerea reductoarelor de uz general se face cu ulei.Metodele de
ungere se aleg în funcţie de viteza periferică a roţilor dinţate,în primul rând.
Pentru viteze periferice până la 12...15m/s ungerea se face prin barbotare.
La angrenajele cilindrice,nivelul uleiului la roata mare trebuie să
treacă peste dinţi cu 0,75 din înălţimea locaşului,dar nu mai puţin de 10mm.
Roţile de turaţie mică de pe treptele a doua sau a treia se pot scufunda până la
1/3 din diametrul exterior al lor.
Melcul se recomandă a fi scufundat în ulei pe o înălţime de
(2,5...4)nx .Dacă roata melcată este cea care se află în ulei se vor aplica
recomandările de la angrenajele cilindrice sau se va opta pentru soluţia
ungerii prin presiune.
Rulmenţii reductoarelor se ung în general prin barbotarea uleiului de
către roţile dinţate.
La viteze sub 4m/s rulmenţii se pot unge cu unsori consistente,
prevăzându-se în astfel de cazuri elemente de protecţie pentru a se evita
pătrunderea produsului de uzură în rulmenţi şi spălarea unsorii.