Sunteți pe pagina 1din 12

MONOGRAFIE CONTABILA

Operatia 1.

Se infiinteaza societatea comerciala „Practic” S.R.L.,microintreprindere


avand 2 asociati,ce aduc ca aport un capital social de 39.000.000 lei,fiecare
detinand 50% din partile sociale,format din:
• Numerar in contul bancar,aport asociat A 10.000.000 lei
• Calculator,aport asociat A 9.500.000 lei
• Utilaj,aport asociat B 19.500.000 lei

1.1 evidentierea capitalului social conform Actului constitutive al societatii:

456 = 1011 39.000.000


A 19.500.000
B 19.500.000

1.2 varsarea capitalului social subscris:

% = 456A 19.500.000
214 9.500.000
5121 10.000.000

Operatia 2.

In luna infiintarii se inregistreaza cheltuieli de constituire in valoare de


5.200.000 lei,platite din imprumutul acordat in mod egal de catre asociatii
firmei,in valoare de 16.000.000 lei.

2.1 acordarea imprumutului de catre asociati

5311 = % 16.000.000
456A 8.000.000
456B 8.000.000
2.2plata cheltuielilor de constituire

208 = 5311 5.200.000

Operatia 3.

Societatea achizitioneaza un mijloc de transport in valoare de 34.000.000


lei,TVA 19%

% = 401 40.460.000
2133 34.000.000
4426 6.460.000

Operatia 4.

Se plateste in numerar chiria catre proprietar pentru spatial inchiriat,in


valoare de 7.500.000 lei.

6588 = 5311 7.500.000

Operatia 5.

Pentru inceperea activitatii este necesara angajarea a 2 salariati,stabilindu-se


salariul de baza in valoare de 2.500.000 lei pentru fiecare salariat.La sfarsitul
lunii se inregistreaza in contabilitate cheltuielile cu salariile
personalului,retinerile si impozitele aferente,astfel:

5.1 inregistrarea cheltuielkilor cu salariile

641 = 421 5.000.000

5.2 inregistrarea retinerilor aferente salariilor

421 = % 1.044.070
4372 50.000
4312 583.500
4313 350.000
444 60.570
5.3 inregistrarea cheltuielilor unitatii

6451 = 4311.1 cas 1.166.500


6451 = 4311.2 san 350.000
6452 = 4371 250.000
6588 = 446.1 37.500
635 = 446.2 100.000

Operatia 6.

Se achizitioneaza materii prime in valoare de 149.650.000 lei, TVA 19%.

% = 401 178.083.500
301 149.650.000
4426 28.433.500

Operatia 7.

Se cumpara documente cu regim special pentru consumul current in valoare


de 750.000,TVA 19%.

% = 401 892.500
601 750.000
4426 142.500

Operatia 8.

Se primesc comenzi pentru produse in valoare de 115.000.000 lei.Dupa 8


zile se livreaza produsele fabricate emitandu-se factura fiscala.

8.1 inregistrarea darii in consum a materialelor necesare

601 = 301 79.400.000


8.2 receptionarea produselor finite la pretul prestabilit

345 = 711 115.000.000

8.3 inregistrarea vanzarii catre clienti

411 = % 136.850.000
701 115.000.000
4426 24.850.000
8.4 inregistrarea descarcarii de gestiune a produselor finite

711 = 345 115.000.000

Operatia 9.

Se incaseaza in numerar 21.850.000 si diferenta prin cont banacar.

% = 411 136.850.000
5311 21.850.000
5121 115.000.000

Operatia 10.

Se platesc salariile si factura cu documentele cu regim special din casa.

% = 5311 4.848.430
421 3.955.930
401 899.500
Operatia 11.

Se platesc datoriile aferente salariilor si 50.000.000 lei,suma partiala din


factura de materii prime prin contul bancar pentru care banca a retinut un
comision de 150.000 lei.

% = 5121 53.098.070
4311.1 1.166.500
4311.2 350.000
4371 250.000
4372 50.000
4312 583.500
4313 350.000
444 60.570
446.1 37.500
446.2 100.000
401 50.000.000
6588 150.000

Operatia 12.

Se cumpara obiecte de inventar in valoare de 2.830.000 lei,TVA 19% si se


dau in consum in momentul intrarii in unitate.

% = 401 3.367.700
301 2.830.000
4426 537.700

601 = 301 2.830.000

Operatia 13.

Datorita cresterii activitatii,se decide incheierea unui nou contract de


munca,noul angajat avand salariul de baza in valoare de 2.500.000 lei.

13.1 inregistrarea cheltuielilor cusalariile

641 = 421 7.500.000


13.2 inregistrarea retinerilor aferente salariilor

421 = % 1.566.105
4372 75.000
4312 875.250
4313 525.000
444 90.855

13.3 inregistrarea cheltuielilor unitatii

6451 = 4311.1 1.749.750


6451 = 4311.2 2.525.000
6452 = 4371 375.000
6588 = 4461 56.250
635 = 4462 150.000

Operatia 14.

Se incaseaza dobanda pentru disponibilul din cont in valoare de 160.000 lei.

5121 = 768 160.000

Operatia 15.

Se depune suma de 10.000.000 lei in contul de la banca.

5121 = 5311 10.000.000

Operatia 16.

Se achizitioneaza o casa de marcat in valoare de 8.400.000 lei,TVA 19% si


se achita furnizorului din disponibilul bancar.

% = 401 9.996.000
2131 8.400.000
4426 1.596.000
401 = 5121 9.996.000
Operatia 17.

Se factureaza prestarea de servicii pentru transport intern pe ruta Bucuresti -


Cluj Napoca in valoare de 10.472.000.

411 = % 10.472.000
704 8.800.000
4427 1.672.000

Operatia 18.

Se inregistreaza amortizarea integrala a cheltuielilor de constituire in


valaore de 5.200.000 lei

681 = 2801 5.200.000


2081 = 208 5.200.000

Operatia 19.

Se regularizeaza conturile de TVA.

4427 = 4426 23.522.000


4424 = 4426 13.647.700

Operatia 20.

Se incid conturile de venituri si cheltuieli in vederea determinarii


rezultatului.

20.1 inchiderea conturilor de cheltuieli

121 = % 113.090.000
601 82.980.000
635 250.000
641 12.500.000
6451 3.791.250
6452 625.000
6588 7.743.750
681 5.200.000
20.2 inchiderea conturilor de venituri

% = 121 123.960.000
701 115.000.000
704 8.800.000
768 160.000

Operatia 21.

Calculul si inregistrarea impozitului pe venit.

21.1 calculul impozitului pe venit


Veniturile trimestriale ale societatii sunt in valoare de 123.960.000 lei.Pentru
calculul impozitului pe venit trebuie sa se aiba in vedere faptul ca s-a
achizitionat o casa de marcat in valoare de 8.400.000 lei si s-a incheiat un
contract de munca cu un nou angajat, asigurand astfel cresterea cu 50% a
fortei de munca.

Venit impozabil = 123.960.000-8.400.000 = 115.560.000 lei


Cota de 1,5% = 115.560.000 x 1.5% = 1.733.400 lei
Reducere 20% = 1.733.400 x 20% = 346.680 lei
Impozit pe venit = 1.733.400 – 346.680 = 1.386.720 lei

21.2 inregistrarea impozitului pe venit

691 = 441 1.386.720


121 = 691 1.386.720

Operatia 22.

Profitul net in suma de 9.483.280 lei se repartizeaza astfel


- rezerve legale : 474.164 lei
- dividende : 609.116 lei
- surse proprii de finantare : 8.400.000 lei

129 = % 9.483.280
106 8.874.164
457 609.116
456 Decontari cu asociatii privind capitalul
Explicata Debit Credit
(1011) 39.000.000 39.000.000 (214)
16.000.000 (5311)
Rulaje 39.000.000 55.000.000
Total sume 39.000.000 55.000.000
Sold final 16.000.000

1011 Cap soc subscris nevarsat


Explicata Debit Credit
(1012) 39.000.000 39.000.000(456)
Rulaje 39.000.000 39.000.000
Total sume 39.000.000 39.000.000
Sold final

1012 Cap soc subscris varsat 214 Mobilier,aparatutra birotica…


Explicata Debit Credit Explicata Debit Credit
39.000.000(1012) (456/A)9.500.000
Rulaje - 39.000.000 Rulaje 9.500.000 -
Total sume - 39.000.000 Total sume 9.500.000 -
Sold final 39.000.000 Sold final 9.500.000

2131 Echipamente tehnice 5121 Conturi curente la banci in lei


Explicata Debit Credit Explicata Debit Credit
(456/B)19.500.000 (456/A)10.000.000 53.098.070(4311,
(401)8.400.000 (411)115.000.000 4371,4372,4312,
Rulaje 27.900.000 - (678)160.000 4313,444,446,401,6588)
(5311)10.000.000 9.996.000(401)
Total sume 27.900.000 -
Rulaje 135.160.000 63.094.070
Sold final 27.900.000
Total sume 135.160.000 63.094.070
Sold final 72.065.930
5311 Casa in lei
Explicata Debit Credit 208 Alte imobilizari necorporale
16.000.000 5.200.000(208) Explicata Debit Credit
(411)21.850.000 7.500.000(6588) (5311)5.200.000 5.200.000(2801)
4.848.430(421,401)
10.000.000(5121) Rulaje 5.200.000 5.200.000
Rulaje 37.850.000 27.548.430 Total sume 5.200.000 5.200.000
Total sume 37.850.000 27.548.430 Sold final
Sold final 10.301.570

401 Furnizori
Explicata Debit Credit 2133 Mijloace de transport
(5311)892.500 40.460.000(2133,4426) Explicata Debit Credit
(512150.000.000 178.083.500(301,4426) (401)34.000.000
4426 TVA deductibila
(5121)9.996.000 892.500(601,4426)
Explicata Debit Credit 6588 Alte cheltuieli
Rulaje 34.000.000de exploatare -
3.367.700(301,4426)
Explicata Debit Credit
(401)6.460.000 9.996.000(2122,4426)
23.522.000(4427) Total sume 34.000.000 -
Rulaje 60.888.500
(401)28.433.500 232.799.700
13.647.700(4424) (5311)7.500.000 7.743.750(121)
Sold final 34.000.000
(401)142.500 (446)37.500
Total sume 60.888.500 232.799.700
(401)537.700 (5121)150.000
Sold final 171.911.200
(401)1.596.000 (446)56.250
Rulaje 37.169.700 37.160.700 Rulaje 7.743.750 7.743.750
Total sume 37.160.700 37.160.700 Total sume 7.743.750 7.743.750
Sold final Sold final

421 Personal - salarii datorate


Explicata Debit Credit
641 Cheltuieli cu salariile personalului
Explicata Debit Credit (4372,4312,4313, 5.000.000 (641)
444)1.044.070 7.500.000(641)
(421)5.000.000 12.500.000(121) (5311)3.955.930
(421)7.500.000 (4372,4312,4313,
Rulaje 12.500.000 12.500.000 444)1.566.105
Total sume 12.500.000 12.500.000 Rulaje 6.566.105 12.500.000
Sold final Total sume 6.556.105 12.500.000
Sold final 5.933.895

4372 Contrib pers. la fondul de somaj 4312 Contrib. pers. la asig de san.
Explicata
4313Contrib. Debit
pers. la fd. asig. Credit
san. Explicata Debit
444 Impozitul pe profit Credit
Explicata (5121)50.000
Debit 50.000(421)
Credit
6451 Cheltuieli privind contr. unit. la asig. soc. Explicata 4311 (5121)583.500 583.500(421)
Debitunitatii la asig.san.
Contrib. Credit
6452 Cheltuieli
Explicata privind
(5121)350.000 75.000(421)
Debit contrib.unit.pt. aj. de somaj
350.000(421)
Credit Explicata
635 Che. cu alte
(5121)60.570
Debit
impozite 875.250(421)
si taxe
60.570(421)
Credit
Rulaje
Explicata 50.000
Debit 125.000
Credit
525.000(421) Rulaje
Explicata 583.500
Debit 1.458.750
Credit
90.855(421)
4371(4311.1)166.500
Contrib unit. la ajutorul3.791.250(121)
de somaj 301
(5121)1.166.500
Materii prime1.166.500(6451)
Rulaje
Total sume 350.000
50.000
(4371)250.000 875.000
125.000
625.000(121) Rulaje
Total sume 60.570
583.500
(4426)100.000 151.425
1.458.750
250.000(121)
446 Alte (4311.2)350.000
Explicata impozite,taxe
Debit si varsaminte asimilate
Credit Explicata 601(5121)350.000
Debitcu materiile350.000(6451)
Cheltuieli primeCredit
Sold
Total final
sume (4371)375.000
(4311.1)1.749.750
75.000
350.000 875.000 Sold sume
Total final (4426)150.000
875.250
60.570 1.749.750(6451)
151.425
Explicata Debit
(5121)250.000 Credit
250.000(6452) Explicata (401)149.650.000
Debit 79.400.000(601)
Credit
Rulaje 625.000
(4311.2)525.000 625.000 Rulaje 250.000
411 Clienti 250.000
525.000(6451)
Sold final 525.000
345 Produse finite 375.000(6452)
(5121)37.500 37.500(658) Sold final 60.570
(401)2.830.000 2.830.000(601)
Rulajesume
Total 3.791.250
625.000 3.791.250
625.000 Rulajesume
Total
Explicata 1.516.500
(401)750.000
250.000
Debit 3.791.250
82.980.000(121)
250.000
Credit
Rulaje
Explicata (5121)100.000
250.000
Debit 100.000(635)
625.000
Credit Rulaje 152.480.000
(301)79.400.000 82.230.000
Total
Soldsume
final 3.791.250 3.791.250
56.250(658) Total sume
Sold 1.516.500
final (701,4427)136.850.000 3.791.250
136.850.000(5311,5121)
Total sume 250.000
(711)115.000.000 625.000
115.000.000(711) Total sume (301)2.830.000
152.480.000 82.230.000
Sold final 150.000(635) SoldRulaje
final 411(10.472.000)
2.274.750
Sold final 375.000 Sold final 82.980.000 82.980.000
70.250.000
Rulaje 115.000.000
137.500 115.000.000
343.750 Rulaje 147.322.000 136.850.000
Total sume 82.980.000 82.980.000
Total sume 115.000.000
137.500 115.000.000
343.750 Total sume 147.322.000 136.850.000
Sold final
Sold final 206.250. Sold final 10.472.000
701 Venituri din vanzarea produselor finite 4427 TVA colectata
Explicata Debit Credit Explicata Debit Credit
(121)115.000.000 115.000.000(411) (4426)23.522.000 21.850.000(411)
Rulaje 115.000.000 115.000.000 1.672.000(411)
Rulaje 23.522.000 23.522.000
Total sume 115.000.000 115.000.000
Total sume 23.522.000 23.522.000
Sold final
Sold final

768 Alte venituri financiare 704 Venituri din lucrari ex. si servicii prestatee
Explicata Debit Credit Explicata Debit Credit
(121)160.000 160.000(5121) (121)8.800.000 8.800.000(411)
Rulaje 160.000 160.000 Rulaje 8.800.000 8.800.000
Total sume 160.000 160.000 Total sume 8.800.000 8.800.000
Sold final Sold final

2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire 4424 TVA de recuperat


Explicata Debit Credit Explicata Debit Credit
(280)5.200.000 5.200.000(681) (4426)13.647.700
Rulaje 5.200.000 5.200.000 Rulaje 13.647.700 -
Total sume 5.200.000 5.200.000 Total sume 13.647.700 -
Sold final Sold final 13.647.700

121 Profit si pierdere 691 Cheltuili cu impozitul pe profit


Explicata Debit Credit Explicata Debit Credit
(601,635,641,6451, 123.960.000(701, (441)1.386.720 1.386.720(121)
6452,658,681) 704,768) Rulaje 1.386.720 1.386.70.
113.090.000
(691)1.386.720 Total sume 1.386.720 1.386.720
Rulaje 114.476.720 123.960.00 Sold final
Total sume 114.476.720 123.960.000
Sold final 9.483.280
129 Repartizarea profitului
441 Impozitul pe profit Explicata Debit Credit
Explicata 106
DebitRezerve Credit (457,106)9.483.280
Explicata Debit Credit
1.386.720(691) Rulaje 457 Dividende de plata
9.483.280 -
Explicata Debit Credit
Rulaje - 8.874.164(129)
1.386.720 Total sume 9.483.280 -
681 Che. 711 609.116(129)
sumede expl. privind
Rulaje
Total - amortizarile si provizioanele
8.874.164
1.386.720 Sold final Variatia stocurilor 9.483.280
Explicata Debit Credit Rulaje
Explicata Debit - 609.116
Credit
Total
Sold sume
final -
1.386.720 8.874.164
(2801)5.200.000 5.200.000(121) Total sume (345)115.000.000
- 609.116
115.000.000(345)
Sold final 8.874.164
Rulaje 5.200.000 5.200.000 Sold final
Rulaje 609.116
115.000.000 115.000.000
Total sume 5.200.000 5.200.000 Total sume 115.000.000 115.000.000
Sold final Sold final