Sunteți pe pagina 1din 5

Aplicaţie privind metoda globală

În cursul unei perioade de gestiune o centrală electrică şi de termoficare a produs: energie electrică
(EE) - 40.000 Kwh, energie termică (ET) - 420 Gcal de abur. Pentru obţinerea acestei producţii a fost
necesar un consum de combustibil cu o putere calorică totală de 45.000 Kcal. Din cantitatea de energie
electrică obţinută s-au consumat intern pentru obţinerea energiei termice 5.000 Kwh. Întreaga
producție de energie termică și 35.000 Kwh energie electrică au fost facturate clienților la prețul de
vânzare de 520 lei/Gcal și 2,3 lei/Kwh.
În cursul perioadei curente de gestiune pentru obținerea producției s-au efectuat următoarele cheltuieli:
- combustibil: 28.971 lei pentru EE și 140.000 lei pentru ET
- materiale de natura obiectelor de inventar: 25.550 pentru secțiile de producție, 1.100 lei pentru
administrație și 2.340 lei pentru desfacere
- apă – 12.000 lei: 90% secțiile de producție, 7% administrație, 3% distribuție
- chirie echipamente de producție 4.400 lei, chirie birouri 3.000 lei
- onorarii audit extern: 1.200 lei
- telecomunicații: 320 lei
- comision bancar: 120 lei
- salarii directe 43.000 lei, din care 18.000 lei pentru EE și 25.000 lei pentru ET, personal
indirect productiv (ingineri, tehnicieni) – 12.000 lei, administrație 6.000 lei, desfacere 4.000
lei
- CAM 2,25%
- amortizarea: halelor de producție 980 lei, departamentului de desfacere 410 lei
- impozitul pe profit 1.800 lei

Să se determine costurile unitare de producție și complete pentru cele două feluri de energie,
ştiind că din totalul puterii calorice consumate 15.000 Kcal au fost necesare obţinerii energiei
termice.
Să se efectueze înregistrarea cheltuielilor încorporabile şi a producţiei obţinute ştiind că cele
două costuri standard sunt: pentru energia electrică: 2 lei/kwh; pentru energia termică: 470
lei/Gcal abur.
Se cunoaşte că:
- repartizarea cheltuielilor comune aferente celor două tipuri de energie se face prin
procedeul suplimentării, baza de repartizare fiind consumul de combustibil, calculat cu
relaţia:
Puterea calorică
Cc / ET  ,
a bc
în care:
a reprezintă randamentul mediu al sălii cazanelor, respectiv raportul dintre cantitatea de căldură cedată de
toate cazanele în funcţiune şi cantitatea de căldură consumată de acestea; a = 0,81.
b - randamentul mediu de transformare a aburului, respectiv raportul dintre cantitatea de căldură conţinută de
aburul ieşit din transformator şi cantitatea de căldură a aburului cedat de cazane; b = 0,98.
c - randamentul mediu al conductelor de termoficare, respectiv raportul dintre cantitatea de căldură cedată de
transformator; c = 0,97.

- repartizarea cheltuielilor generale de administrație aferente celor două tipuri de energie se


face prin procedeul suplimentării, baza de repartizare fiind costul de producție
- repartizarea cheltuielilor de desfacere aferente celor două tipuri de energie se face prin
procedeul suplimentării, baza de repartizare fiind prețul de vânzare
Repartizarea primară a cheltuielilor încorporabile:
Ch
Elemente de cheltuieli Ch directe CE Ch directe CT CGA CD Total
comune
Combustibil 28.971 140.000 168.971
Materiale de natura
obiectelor de inventar 25.550 1.100 2.340 28.990
Apa 10.800 840 360 12.000
Chirie echipamente și birouri 4.400 3.000 7.400
Onorarii audit extern 1.200 1.200
Telecomunicații 320 320
Comision bancar 120 120
Salarii 18.000 25.000 12.000 6.000 4.000 65.000
CAM 405 562,5 270 135 90 1.462,5
Amortizare 980 410 1.390
TOTAL 47.376 165.562,5 54.000 12.715 7.200 286.853,5

Repartizarea cheltuielilor comune:

15.000
C c / ET   19.480Kcal
0,81  0,98  0,97
C C / EE  C TOTAL  C C / ET  45.000  19.480  25.520Kcal

Purtători de costuri Br Ks Ch comune


Energie electrică 25.520 1,2 30.624
Energie termică 19.480 1,2 23.376
TOTAL 45.000 54.000
Determinarea costurilor de producţie:
Elemente de calcul EE ET Total
Ch directe 47.376 165.562,5 212.938,5
Ch comune 30.624 23.376,0 54.000,0
Total 78.000 188.938,5 266.938,5
Decontări interne -9.750 9.750,0 0
Cost producție 68.250 198.688,5 266.938,5
cantitate 35.000Kwh 420 Gcal
cu producție 1,95 lei/Kwh 473,07 lei/Gcal

cuEE=78.000 lei/40.000 Kwh=1,95 lei/Kwh


Decontări interne = 5.000 Kwh  1,95 lei/Kwh = 9.750 lei
Repartizarea CGA:

Purtători de costuri Br Ks CGA


Energie electrică 68.250,0 0,048 3.276
Energie termică 198.688,5 0,048 9.439
TOTAL 266.938,5 12.715
Repartizarea CD:
Purtători de costuri Br Ks CD
Energie electrică 80.500 0,024 1.932
Energie termică 218.400 0,024 5.268
TOTAL 298.900 7.200

Determinarea costului complet:


Elemente de calcul EE ET Total
Cost prod 68.250 198.688,5 266.938,5
CGA 3.276 9.439 12.715,0
CD 1.932 5.268 7.200,0
Cost complet 73.458 213.395,5 286.853,5
Cantitate 35.000Kwh 420Gcal
Cu complet 2,0988 508,084

Înregistrarea cheltuielilor încorporabile şi a producţiei obţinute:


1. Înregistrarea cheltuielilor directe ale activităţii de bază aferente celor două tipuri
de energie:
% = 901 - 212.938,5
921/EE „Cheltuielile activităţii de „Decontări interne privind 47.376,0
bază“ cheltuielile“
921/ET „Cheltuielile activităţii de 165.562,5
bază“

2. Înregistrarea cheltuielilor indirecte:


% = 901 - 73.915
923 „Cheltuieli indirecte de „Decontări interne privind 54.000
producţie“ cheltuielile“
924 „Cheltuieli generale de 12.715
administraţie“
925 ”Cheltuieli de desfacere” 7.200

3. Înregistrat producţia obţinută în cursul perioadei de gestiune, la cost standard:


931/EE „Costul producţiei obţinute“ = 902/EE„Decontări interne privind 70.000 70.000
producţia obţinută“
931/ET „Costul producţiei obţinute“ = 902/ET„Decontări interne privind 197.400 197.400
producţia obţinută“

4. Repartizarea şi decontarea cheltuielilor indirecte:


% = 923 „Cheltuieli indirecte de - 54.000
921/EE „Cheltuielile activităţii de producţie“ 30.624
bază“
921/ET „Cheltuielile activităţii de 23.376
bază“

5. Decontarea consumurilor interne reciproce între cele două tipuri de energie:


921/ET = 921/EE 9.750 9.750
„Cheltuielile activităţii de bază“ „Cheltuielile activităţii de bază“
6. Repartizarea şi decontarea cheltuielilor indirecte:
902 „Decontări interne privind = % 19.915 -
producţia obţinută“ 924/CGA „Cheltuieli generale de 12.715
administraţie“
925 ”Cheltuieli de desfacere” 7.200
901 „Decontări interne privind 902„Decontări interne privind 19.915 19.915
cheltuielile“ producţia obţinută“

7. Calculul şi decontarea costurilor efective aferente celor două tipuri de energie:


D 921/EE C D 921/ET C
47.376 9.750 165.562,5
30.624 23.376,0
9.750,0
Rd 78.000 9.750 Rc Rd 198.688,5 Rc
68.250 Sfd 198.688,5 Sfd

902/EE„Decontări interne privind = 921/EE „Cheltuielile activităţii de 68.250 68.250


producţia obţinută“ bază“
902/ET„Decontări interne privind 921/ET „Cheltuielile activităţii de 198.688,5 198.688,5
producţia obţinută“ bază“

8. Stabilirea şi înregistrarea diferenţei între costul efectiv şi costul standard pentru


producţia obţinută:
D 902/EE C D 902/ET C
68.250 70.000 198.688,5 197.400

Rd 68.250 70.000 Rc Rd 198.688,5 197.400 Rc


Sfc 1.750 1.288,5 Sfd

903/EE „Decontări interne privind = 902/EE„Decontări interne privind 1.750 1.750


diferenţele de preţ“ producţia obţinută“
903/ET „Decontări interne privind = 902/ET„Decontări interne privind 1.288,5 1.288,5
diferenţele de preţ“ producţia obţinută“

9. Închiderea conturilor la sfârşitul perioadei de gestiune:


901 = % 266.938,5 -
„Decontări interne privind 931/EE „Costul producţiei obţinute“ 70.000
cheltuielile“
931/ET „Costul producţiei obţinute“ 197.400
903/EE „Decontări interne privind 1.750
diferenţele de preţ“
903/ET „Decontări interne privind 1.288,5
diferenţele de preţ“

D 901 C
19.915,0 212.938,5
266.938,5 73.915,0
Rd 286.853,5 286.853,5 Rc

S-ar putea să vă placă și