Sunteți pe pagina 1din 25

- ACADEMIA DE FINANȚARE -

Suport de curs

CUM SE ÎNTOCMEȘTE
BUGETUL PROIECTULUI

www.academiadefinantare.ro
1. Introducere

Instrumentele și informațiile de care ai nevoie pentru a putea întocmi


bugetul proiectului sunt detaliate succint în cadrul acestei lecții
introductive. Pe durata acestui curs vei putea descărca materiale
suplimentare, acte normative, instrucțiuni de lucru din cuprinsul lecțiilor
ce urmează.

Iată care sunt principalele instrumente și informații de care ai nevoie


pentru a putea urma cu succes acest curs pentru întocmirea bugetului
unui proiect:

Un calculator și programe instalate

În primul rând, vei avea nevoie de un calculator sau laptop cu Microsoft


Office instalat, în special Word și Excel, pentru a utiliza aplicația ce
generează bugetul proiectului.

Cu toate că multe funcționalități sunt compatibile, îți recomand să


folosești Excel și nu alte alternative gratuite.

Aplicația realizată pentru generarea bugetului are funcții simple, cu o


complexitate cel mult medie, astfel că va funcționa cu siguranță în cadrul
oricărei versiuni de Excel mai nouă de 2003.

Apoi, pentru a putea deschide și alte documente pe care ți le voi oferi în


cadrul acestui curs vei avea nevoie să poți deschide și citi documente
PDF. În această categorie sunt incluse, în special, suporturile de curs, dar
și diverse acte normative.
Aplicație pentru generarea prognozei economico-financiare

Pentru a putea întocmi bugetului unui proiect, complet, rapid și cu


siguranța că datele obținute sunt corecte, vei avea nevoie de aplicația pe
care o vom construi împreună pe durata acestui curs și pe care o poți
descărca de la final.

Lecțiile video următoare te vor ajuta să înțelegi pașii necesari


construcției unei machete pentru bugetul proiectului. TOtuși, nu este
obligatoriu să urmezi pașii următori. Poți descărca aplicația finală și
completă din ultima lecție a cursului.

Ipoteze de lucru

Aceste ipoteze de lucru vor fi oferite în cadrul fiecărei pagini a cursului


online. De asemenea, se pot descărca în format electronic și alte
documente relevante pentru construcția bugetului investiției.

Legislație națională

Bugetul proiectului respectă structura planului de afaceri, prevederile


ghidului solicitantului și împreună trebuie să respecte legislația
națională în ceea ce privește:
salariul minim pe economie și contribuțiile sociale aferente;
cotele de TVA pentru diverse produse sau servicii comercializate;
alte aspecte fiscale.
Atunci când vom discuta despre aceste aspecte, vei putea descărca din
respectiva pagină toată legislația națională relevantă.

Informații necesare

Explicațiile oferite în cadrul acestui curs sunt ușor de înțeles pentru orice
persoană, chiar și fără cunoștințe economico-financiare.

Cu toate acestea, în cazul în care ai cunoștințe de contabilitate,


fiscalitate sau doar cunoștințe economice minime, vei înțelege mai ușor
felul în care bugetul proiectului este realizat în cadrul unui proiect
finanțat din fonduri nerambursabile.
2. Rolul antreprenorului și al consultantului

Întocmirea bugetului pentru o investiție realizată din fonduri


nerambursabile presupune un efort comun al consultantului și
beneficiarului investiției respective. Bugetul investiției este principalul
document al planului de afaceri și prezintă succint structura cheltuielilor
asumate de antreprenor, având un rol foarte important atât pentru
punctajul obținut de proiect în etapa de evaluare, cât și selecția acestuia
la finanțare.

Iată care sunt atribuțiile beneficiarului și ale consultantului său în etapa


întocmirii bugetului investiției:

Rolul beneficiarului investiției

Chiar dacă am fi tentați să spunem că cel mai important rol în


construcția bugetului investiției îi revine consultantului, de fapt,
acesta îi este rezervat beneficiarului.

El este cel care:


• cunoaște cel mai bine afacerea pe care vrea să o dezvolte: ști ce
echipamente îi sunt necesare, știe ce vrea să producă și cui va putea
să-i vândă produsele;
• poate lua decizii în numele societății;
• poate reprezenta societatea în relația cu partenerii de afaceri: poate
cere oferte pentru echipamente și servicii, poate decide înființarea
unor parteneriate.

Construcția bugetului trebuie să fie făcută pe valorile reale de piață ale


bunurilor și serviciilor necesare în implementarea proiectului. Astfel,
antreprenorul va cere agenților economici identificați în piață oferte
pentru investiția dorită, iar pașii necesari sunt următorii:
• va face o listă cu toate bunurile pe care vrea să le achiziționeze;
• va identifica în piață agenți economici care comercializează bunurile
respective;
• îi va contacta pe aceștia și le va solicita oferte pentru bunurile din
listă. Dacă este cazul, le va da suficiente detalii despre fluxul
tehnologic și echipamente astfel încât agenții economici să îi poată
prezenta cele mai bune soluții tehnice;
• va centraliza ofertele primite și va alege bunurile dorite. Păstrează și
atașează toate ofertele primite (de obicei sunt cerute trei oferte),
dar scoate în evidență oferta cea mai bună;
• va prezenta firmei de consultanță ofertele primite;
• va stabili împreună cu firma de consultanță structura bugetului și
contribuția proprie, dacă este cazul.

Roul consultantului

Dacă am discutat în partea inițială a acestei lecții despre rolul


beneficiarului în construcția bugetului unui proiect, iată care sunt
atribuțiile consultantului:
• va analiza ghidul solicitantului și va cunoaște categoriile de
cheltuieli eligibile și neeligibile;
• va primi structura investiției dorite de antreprenor, precum și
ofertele pentru bunuri și servicii pe care acesta le-a stabilit cu agenții
economici într-o etapă anterioară;
• va stabili ce cheltuieli din lista beneficiarului sunt eligibile și care
sunt neeligibile;
• va stabili bugetul total și va calcula valoarea ajutorului financiar
nerambursabil, precum și a contribuției personale a beneficiarului;
• dacă este cazul, va face propuneri pentru corectarea bugetului și
creșterea șanselor de finanțare.

La finalul acestei lecții online trebuie să reții următoarele aspecte:


• beneficiarul investiției este cel care stabilește investiția necesară și
obține ofertele de preț;
• consultantul preia investiția și o structurează conform cerințelor
ghidului solicitantului.

În final, atunci când bugetul investiției va fi întocmit, beneficiarul va


putea analiza structura investiției estimate:
• valoarea totală a proiectului;
• valoarea cheltuielilor eligibile și neeligibile;
• valoarea ajutorului financiar ce va fi încasat ca urmare a
implementării proiectului;
• valoarea contribuției proprii necesare din partea beneficiarului.
3. Colectarea informațiilor necesare

Una dintre activitățile cele mai importante pe care le desfășoară un


consultant este colectarea informațiilor și datelor necesare pentru
întocmirea bugetului investiției. Felul în care acest proces va fi
desfășurat influențează într-o măsură foarte mare calitatea bugetului
întocmit, a planului de afaceri elaborat și sporește șansele de a obține
finanțare pentru proiectul depus.

Înainte de a demara întocmirea bugetului, consultantul trebuie să aloce


timp colectării de la client a tuturor informațiilor de care are nevoie.
Pentru ușurința colectării informațiilor necesare, consultanții utilizează
formulare tip, chestionare de consultanță pe care le vor completa
împreună cu fiecare client în parte.

Chestionarul de consultanță se poate redacta de către consultant doar


în funcție de cerințele specifice ale fiecărui program de finanțare. Prin
urmare, consultantul trebuie să descarce ghidul solicitantului, lista
cheltuielilor eligibile și neeligibile și pe baza acestor documente să
formuleze o listă cu toate întrebările pentru care va trebui să obțină un
răspuns din partea clienților săi.

Întocmind mai întâi un chestionar cadru îi va permite consultantului să


colecteze informațiile necesare rapid, fără să omită elementele esențiale
necesare întocmirii bugetului și planului de afaceri.

Un consultant va fi interesat de trei categorii de informații din partea


clientului său:
• informații despre firma solicitantă;
• informații despre antreprenor;
• informații despre proiectul ce va fi realizat.
Prima categorie de informații pe care consultantul le va colecta o
reprezintă cea referitoare la firma solicitantă. În această categorie vor fi
incluse informații privind:
• denumirea firmei;
• anul înființării societății;
• adresa sediului social și locul de implementare al proiectului;
• date despre cifra de afaceri și numărul de angajați;
• informații despre istoricul societății.

Informații despre antreprenor

Redactarea planului de afaceri solicită informații despre resursele


umane implicate în conducerea societății și realizarea proiectului. Prin
urmare, un chestionar de consultanță va colecta și informații privind:
• proprietarul afacerii;
• managementul societății;
• angajații cheie ai proiectului;
• studiile și experiența relevant pentru implementarea proiectului.

Informații despre proiect

Aceasta este cea mai vastă categorie a chestionarului de consultanță și


vizează colectarea unor informațiilor care permit completarea bugetului
investiției:
• structura investiției planificate;
• cheltuielile estimate pentru realizarea proiectului;
• atașarea ofertelor primite de beneficiar din partea agenților
economici;

Chestionarul trebuie să fie redactat simplu, sub forma unor întrebări și


să permită totodată colectarea unor informații punctuale ce vor fi
detaliate ulterior într-o discuție de zece minute cu solicitantul de fonduri
nerambursabile. De asemenea, întrebările trebuie să fie clare și să
permită înțelegerea lor de către client, în cazul în care chestionarul va fi
transmis pe e-mail pentru a fi completat ulterior de către acesta.
În urma completării chestionarului nu trebuie să colectăm de la client
informații de o mare acuratețe tehnică, ci doar elementele esențiale cu
privire la întrebările adresate. Informațiile culese de la client vor fi
detaliate suplimentar de către consultant cu ocazia redactării planului de
afaceri. Dacă se impun date și informații tehnice precise, acestea pot fi
obținute de la un inginer tehnolog contractat în mod special pentru
oferirea unor informații de specialitate.

Astfel, după obținerea de la client a unei liste de investiții și a prețurilor


estimate pentru achiziția acestor bunuri, beneficiarul va transmite și
ofertele financiare și tehnice în momentul în care le recepționează de la
agenții economici. În această etapă, consultantul corectează dacă este
cazul valorile din buget și stabilește valoarea finală a investiției

Cu cât chestionarul de consultanță este completat mai rapid, cu atât


poate demara mai devreme redactarea bugetului și a planului de afaceri.
În acest fel se elimină presiunea timpului, atunci când termenul limită
pentru depunerea proiectului se apropie și permite consultantului să
efectueze verificări suplimentare ale planului de afaceri.

Iată cum arată un chestionar de consultanță folosit pentru colectarea


datelor și informațiilor de la clienți.
După absolvirea cursurilor organizate de Academia de Finanțare, mulți
dintre cursanții noștri și-au întocmit singuri planurile de afaceri și au
obținut finanțare pentru propriile proiecte.

De asemenea, absolvenții cursurilor noastre încep o carieră în


consultanță, întocmind și implementând proiecte pentru diverse programe
de finanțare.

Iată, în această secțiune a Academiei de Finanțare, câteva povești de


succes:

Citește
poveștile de succes
4. Ce trebuie să faci dacă îți dorești o carieră
în consultanță?

Cheltuielile eligibile pe care un antreprenor (solicitant de fonduri


nerambursabile în această etapă) le poate include în bugetul său sunt
întotdeauna cuprinse în ghidul solicitantului pentru fiecare program de
finanțare în parte. În mod evident, cheltuielile eligibile nu sunt
întotdeauna aceleași: fiecare program de finanțare urmărește anumite
tipuri de activități economice, beneficiari eligibili, regiuni ale țării, etc.

Pentru a înțelege mai ușor care sunt cheltuielile eligibile permise de un


finanțator prin intermediul ghidului solicitantului, va trebui să
descărcăm acest document de pe site-ul finanțatorului.

Vom exemplifica aceste cheltuieli făcând referire la Start-up Nation, cel


mai importat program de finanțare lansat în ultimii trei ani.

Vom descărca ghidul solicitantului de pe site-ul finanțatorului, respectiv


al Ministerului Economiei, Energiei și pentru Mediul de Afaceri
(imm.gov.ro).

Documentul este disponibil în secțiunea Programe și alegând anul 2018


(ultimul an în care Start-up Nation a fost lansat până la data publicării
acestei lecții), iar cheltuielilor eligibile le este dedicat un capitol special
(respectiv secțiunea 4 - Tipurile de ajutor financiar).

Pentru ușurință, vom împărți aceste cheltuieli eligibile în trei categorii și


le vom discuta în această lecție și în următoarele două lecții ale cursului:
• cheltuieli pentru investiția de bază;
• cheltuieli pentru serviciile suport;
• cheltuieli operaționale.
Cheltuielile pentru investiția de bază

În categoria cheltuielilor pentru investiția de bază sunt incluse bunurile


de care antreprenorul are nevoie pentru a dota și pregăti pentru lansare
o afacere.

Investiția de bază include utilaje, echipamente, autoutilitare și


autoturisme, mobilier sau spații de lucru pe care antreprenorul le
achiziționează o singură dată și le va utiliza în cadrul fluxului de
producție pentru întreaga durată de viață a afacerii sau până când
aceste bunuri ajung la finalul ciclului de viață recomandat de către
producător.

Iată o listă a tuturor cheltuielilor eligibile cuprinse, conform ghidului


solicitantului, în categoria investiției de bază:
• echipamente tehnologice;
• echipamente IT;
• spații de lucru (doar achiziția este permisă în cadrul acestui program
de finanțare);
• autoturisme și alte mijloace de transport (precum biciclete, ATV-uri,
bărci, remorci);
• autoutilitare;
• mobilier și aparatură de birotică;
• sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
• echipamente de încălzire sau climatizare;
• realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea
activităţii solicitantului;
• brevete de invenție, francize, etichetare ecologică
• taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții
neplătitori de TVA
• programe software necesare desfăşurării activităţii.

Ghidul solicitantului prevede faptul că unele dintre aceste cheltuieli sunt


eligibile doar până la atingerea unui anumit prag valoric. Dacă acest prag
este depășit, diferența este considerată neeligibilă și va fi suportată
integral de către beneficiar din fonduri proprii.
Iată care sunt, din lista de mai sus, cheltuielile care sunt eligibile doar
până la atingerea unui anumit prag valoric:

1. Achiziția de autoturisme

Antreprenorii care doresc să achiziționeze autoturisme trebuie să țină


cont de următoarele limitări:
• suma maximă eligibilă este de 36.000 de lei (cu TVA inclus);
• o firmă poate achiziționa un singur autoturism.

Regula nu se aplică, în schimb, școlilor de șoferi, firmelor de taximetrie


sau rent-a-car.

2. Realizarea unei pagini web

Antreprenorii pot cheltui pentru realizarea unei pagini web destinată


prezentării activității firmei până la cel mult 4.000 de lei. În schimb
firmele de realizare a software-ului la comandă nu pot deconta această
cheltuială, considerându-se că ele își pot realiza singure site-urile web.

3. Programele software

Pentru programe software, un antreprenor poate include în propriul


buget o cheltuială eligibilă de cel mult 60.000 de lei. De asemenea, cei
care doresc finanțare pentru crearea de software la comandă nu pot
deconta aceste cheltuieli.

În același timp, aplicațiile software pentru comerțul online sunt eligibile


până la 20.000 de lei, iar firmele producătoare de software sunt excluse
și de această dată.

Toate aceste cheltuieli sunt incluse în categoria cheltuielilor eligibile


pentru realizarea investiției de bază.
Pentru a realiza programul informatic ce va genera automat bugetul
oricărei investiții realizate prin intermediul Start-up Nation vom proceda
astfel:
• vom copia lista cheltuielilor eligibile pentru investiția de bază într-o
pagină de excel;
• vom realiza un tabel în care evidențiem două categorii diferite:
investiția de bază și TVA-ul aferent;
• pentru fiecare cheltuială din lista celor pentru investiția de bază vom
realiza un tabel cu zece linii, luând în calcul denumirea bunului sau
serviciului, numărul de bucăți, prețul unitar fără TVA;
• celelalte rubrici vor fi calculate pe baza unor formule prestabilite,
astfel că se vor estima automat: valoarea TVA-ului aferent, valoarea
totală.
Cursuri practice, interactive, în care cursanții primesc modele reale de proiecte
și aplicații complete pentru generarea planurilor de afaceri.
5. Cheltuieli cu serviciile suport

Pe lângă investiția de bază, programele de finanțare permit decontarea


unor cheltuieli pentru sprijinirea proiectului în etapa de pregătire și
implementare. Aceste cheltuieli sunt denumite generic cheltuieli cu
servicii suport și grupează cheltuielile ce îi sunt decontate beneficiarului,
astfel încât realizarea proiectului să fie mai puțin costisitoare.

Conform ghidului solicitantului valabil pentru ultima sesiune a


programului Start-up Nation, în categoria cheltuielilor cu serviciile
suport sunt incluse următoarele:
• serviciile de consultanță pentru scrierea și implementarea
proiectului;
• cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale la care pot
participa asociații, acționarii și administratorii firmelor care primesc
finanțare;
• cheltuielile cu dobânzile bancare;
• cheltuielile cu comisionul bancar perceput pentru garantarea
împrumutului contractat.

Pentru a realiza aplicația electronică ce va genera bugetul unei investiții


realizate prin intermediul Start-up Nation, vom proceda similar lecției
anterioare: vom completa în cadrul aceleiași pagini de excel cheltuielile
cu serviciile suport.

De asemenea, vom realiza, pentru fiecare cheltuială un tabel cu zece


linii, particularizând coloanele:
• denumirea serviciilor;
• numărul de bucăți;
• valoarea unitară;
• valoarea totală.

Toate aceste cheltuieli eligibile amintite în categoria serviciilor suport au


plafoane maxime stabilite în cadrul ghidului solicitantului:
1. Serviciile de consultanță

Serviciile prestate de firma de consultanță pentru beneficiar se împart în


două categorii:
• servicii pentru scrierea documentației necesare obținerii finanțării;
• servicii pentru implementarea proiectului după ce finanțarea a fost
obținută.

Împreună, cele două categorii de cheltuieli amintite mai sus sunt


eligibile doar până la pragul de 8.000 de lei cu TVA inclus, dacă este
cazul.

În mod evident, firma de consultanță și beneficiarul investiției pot


semna un contract de consultanță pentru orice valoare, fără ca
finanțatorul să aibă posibilitatea de a interveni.

Totuși, decontarea cheltuielilor de consultanță se oprește la valoarea de


8.000 de lei, urmând ca diferența, dacă aceasta există, să fie suportată
de beneficiar din surse financiare proprii.

2. Cursuri de antreprenoriat

La aceste cursuri se pot înscrie doar acționarii, asociații sau


administratorii firmelor care implementează proiecte și au semnat
acordurile de finanțare.

Aceste cheltuieli sunt eligibile doar până la pragul de 1.000 de lei. În


mod similar cheltuielilor de consultanță, în cazul în care aceste cursuri
vor fi mai scumpe de 1.000 de lei, diferența va fi plătită de beneficiar din
surse proprii.

3. Cheltuielile financiare

În această categorie am inclus cheltuielile generate cu ocazia contractării


unui credit bancar necesar implementării proiectului și se referă la:
• dobânzile bancare aferente creditului;
• comisionul bancar aferent obținerii garanțiilor necesare solicitate de
bancă.

Pentru aceste cheltuieli nu există o limită maximă impusă de finanțator


prin intermediul ghidului solicitantului, însă ele sunt reglementate prin
acordul încheiat între finanțator și băncile partenere.
6. Cheltuielile operaționale

Cele mai multe programe de finanțare consideră cheltuielile


operaționale ca fiind cheltuieli neeligibile pentru care beneficiarul nu
poate solicita ajutor financiar nerambursabil. Totuși, sunt câteva
excepții, astfel că beneficiarii își pot deconta cel puțin parțial cheltuielile
din această categorie, atunci când accesează programe de finanțare
precum Start-up Nation sau Start-up Plus, Start-up Diaspora, Instalarea
tinerilor fermieri, etc.

Aceste programe de finanțare permit, prin intermediul ghidului


solicitantului, decontarea cheltuielilor operaționale în perioada de
implementare, iar cele mai importante dintre acestea sunt:
• salariile și contribuțiile sociale aferente;
• chiria spațiului de lucru în care activitatea finanțată prin intermediul
proiectului se va desfășura;
• utilitățile consumate ca urmare a desfășurării activității;
• serviciile de contabilitate ale firmei.

Ca regulă generală, aceste cheltuieli operaționale trebuie să


îndeplinească două condiții comune:
• ele sunt eligibile doar pentru perioada de implementare, în cele mai
multe cazuri aceasta fiind de 12 luni de la data semnării acordului de
finanțare;
• valoarea lor cumulată nu poate depăși un anumit plafon din
valoarea ajutorului financiar nerambursabil total solicitat la
decontare. Prin urmare, în cazul în care proiectul este în sumă de
200.000 de lei, valoarea acestor cheltuieli operaționale nu poate fi
mai mare de 60.000 de lei pe durata primului an de activitate de la
semnarea contractului de finanțare.

Suplimentar, cheltuielile operaționale trebuie să respecte și alte reguli:


1. Salariile și contribuțiile sociale

Sunt eligibile cheltuielile cu personalul doar pentru noile locuri de


muncă create ca urmare a implementării proiectului.

De asemenea, locurile de muncă trebuie să fie încheiate pentru o


perioadă nedeterminată și cu o normă întreagă de 8 ore/zi.

2. Cheltuielile cu utilitățile

Sunt eligibile doar consumurile de utilități, nu și racordarea spațiului la


acestea.

Prin urmare, beneficiarul poate deconta, dacă și-a prevăzut în bugetul


inițial, cheltuieli lunare cu:
• energie electrică;
• apă rece sau apă caldă;
• gaze;
• salubritate;
• abonamente telefon și internet.

3. Chiria spațiului de lucru

Chiria unui spațiu în care se va desfășura activitatea proiectului


reprezintă o cheltuială eligibilă pentru o durată de până la 12 luni de la
semnarea contractului de finanțare (în cele mai multe situații).

Nu există un plafon maxim pentru această cheltuială, cu excepția celor


prezentate anterior. Cu toate acestea, ghidul solicitantului stabilește
condiții pentru spațiul închiriat:
• spațiul trebuie să fie comercial la data încheierii contractului;
• spațiul trebuie să fie declarat la Registrul Comerțului drept punct de
lucru sau sediu social al activității;
• activitatea proiectului (codul CAEN finanțat) trebuie să fie autorizat
la locul de implementare al proiectului.
4. Serviciile de contabilitate

În privința serviciilor de contabilitate nu există restricții suplimentare, cu


excepția celor prezentate anterior.

Prin urmare, facturile de contabilitate emise pentru cele 12 luni după


semnarea acordului de finanțare pot fi decontate din fondurile alocate
proiectului.
Cursuri practice, interactive, în care cursanții primesc modele reale de proiecte
și aplicații complete pentru generarea planurilor de afaceri.
7. Cheltuieli eligibile și neeligibile

Implementarea unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile


presupune efectuarea de către beneficiar a unor cheltuieli neeligibile.
Acestea nu vor fi decontate de către finanțator, nici în cazul în care
ajutorul financiar nerambursabil este de 100%.

Așa cum am discutat într-o lecție anterioară, ajutorul nerambursabil se


aplică întotdeauna valorii totale a cheltuielilor eligibile, iar cheltuielile
neeligibile se vor plăti întotdeauna din sursele proprii ale firmei
beneficiare sau alte fonduri externe (credite sau aportul proprietarilor).
Ele vor fi plătite din fondurile proprii ale beneficiarului indiferent dacă
au fost sau nu incluse în bugetul proiectului.

Dar dacă în cadrul unui proiect cheltuielile eligibile sunt decontate în


procent de 100%, mai sunt necesare cheltuielile neeligibile?
Răspunsul la această întrebare este întotdeauna DA. Mai mult, nu doar
că sunt necesare, dar de multe ori ele sunt obligatorii, făcând imposibilă
“ocolirea” lor de către beneficiar.

Ca să exemplificăm aceste cazuri, vom discuta pe parcursul acestei lecții


despre cheltuielile neeligibile din cadrul unui proiect și le vom clasifica
pentru a le înțelege mai ușor.

1. Cheltuielile impuse prin legislație

În această categorie, cea mai importantă cheltuială neeligibilă este cea


legată de înființarea firmelor. Cu foarte puține excepții, nu poți aplica
pentru o finanțare nerambursabilă ca persoană fizică, astfel că ai nevoie
de înființarea la Oficiul Registrului Comerțului a unei societăți
comerciale. Cheltuielile necesare pentru înființarea firmei sunt
neeligibile și suportate din fondurile proprii ale beneficiarului.

Un alt exemplu îl reprezintă taxa pe valoarea adăugată (TVA). Start-up


Nation și alte câteva programe de finanțare o consideră, în anumite
situații, cheltuială eligibilă, dar multe alte programe de finanțare o
privesc ca o cheltuială neeligibilă. Prin urmare, finanțatorul decontează
valoarea de achiziție a bunului respectiv, dar fără TVA. Aceasta va fi
plătită în aceste cazuri de către beneficiar.
2. Cheltuieli impuse prin ghidul solicitantului

Ghidul solicitantului impune firmelor care implementează proiecte


efectuarea anumitor cheltuieli pe care le lasă în sarcina beneficiarilor,
considerându-le neeligibile la finanțare.

Spre exemplu, bunurile achiziționate prin proiect trebuie să fie, în mod


obligatoriu, asigurate printr-o poliță de asigurare. Încheierea acestei
asigurări implică unele cheltuieli, însă ele vor fi neeligibile întotdeauna.

3. Cheltuieli impuse prin specificul activității finanțate

Dacă obții finanțare nerambursabilă pentru înființarea unui restaurant,


atunci vei avea nevoie să obții autorizațiile de funcționare, iar cheltuiala
efectuată nu va fi eligibilă, fiind plătită din fondurile proprii ale firmei
sau antreprenorului.

În același timp, dacă desfășori activități fotografice pe teren sau la sediul


clienților, nu vei avea nevoie de astfel de autorizații de funcționare.

4. Depășirea pragurilor valorice

Așa cum am amintit în lecțiile anterioare, finanțatorul impune pentru


anumite cheltuieli eligibile praguri valorice maxime. Atunci când pragul
respectiv este depășit, diferența nu va fi niciodată decontată de
finanțator. Exemplele pentru acest caz au fost discutate în primele lecții
ale acestui curs, iar aici le vom relua doar pe cele mai importante:
• cheltuielile cu consultanța sunt eligibile până la 8.000 de lei;
• realizarea unui site de prezentare reprezintă o cheltuială eligibilă,
însă doar până la 4.000 de lei.

Evident, ambele exemple sunt valabile în cazul programului Start-up


Nation. Alte programe de finanțare vor avea reguli diferite, însă
întotdeauna ele pot fi identificate în ghidul solicitantului.
8. Ajutorul financiar nerambursabil și
contribuția proprie

Din valoarea totală a proiectului, finanțatorul susține financiar doar o


parte a investiției, ceea ce înseamnă că beneficiarul va avea de suportat
diferența. Implementarea cu succes a unui proiect presupune ca atât
finanțatorul, cât și antreprenorul să plătească sumele asumate prin
semnarea acordului de finanțare.

Ajutorul financiar nerambursabil reprezintă procentul pe care


finanțatorul îl suportă din valoarea totală eligibilă a proiectului. Atunci
când ajutorul financiar reprezintă 100% din valoarea proiectului,
beneficiarul nu va contribui la finanțarea cheltuielilor eligibile. Cu toate
acestea, cheltuielile neeligibile îi vor reveni în întregime
antreprenorului.

În practică întâlnim două cazuri diferite:

1. Ajutorul financiar nerambursabil este 100%

În acest caz, ajutorul financiar nerambursabil este egal cu valoarea


eligibilă, astfel că antreprenorul nu va contribui financiar la susținerea
acestor cheltuieli.

Cu toate acestea, el va susține financiar în întregime cheltuielile


neeligibile ale proiectului.

2. Ajutorul financiar nerambursabil este mai mic de 100%

Atunci când ghidul solicitantului stabilește că ajutorul financiar va fi mai


mic de 100%, beneficiarului îi va reveni sarcina de a susține financiar
cealaltă parte a cheltuielilor eligibile.

Dar ca în cazul anterior, cheltuielile neeligibile îi revin în întregime și le


va finanța din surse proprii sau împrumuturi bancare.
În ceea ce privește contribuția proprie a beneficiarului pentru
cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului, aceasta poate fi
asigurată din:
• fonduri proprii ale societății beneficiare de finanțare;
• credite bancare contractate de către firmă;
• împrumuturi sau aport din partea asociaților companiei.

Dincolo de sursele de finanțare pentru investiția propusă, pregătirea


bugetului mai ridică o altă problemă legată de cash-flow, adică
momentul în care cheltuielile sunt efectuate și momentul în care
ajutorul financiar este încasat.

Pot exista următoarele situații:


• avans: finanțatorul acordă o parte a ajutorului financiar în avans, dar
beneficiarul va trebui să dispună de restul fondurilor pentru a
implementa complet proiectul;
• cerere de rambursare: beneficiarul realizează investiția din fonduri
proprii și depune o cerere pentru decontarea doar a cheltuielilor
eligibile;
• cerere de plată: beneficiarul solicită finanțatorului banii necesari
pentru plata bunurilor.
Academia de Finanțare
Singura platformă educațională din România dedicată
accesării fondurilor nerambursabile și pregătirii
antreprenoriale a micilor întreprinzători.

Mai multe
detalii...