Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUARE FINALĂ

Reguli pentru un cavaler


de Ethan Hawke
III - Recunoștința

SINGURA reacție inteligentă la darul neîntrerupt al vieții este recunoștința.


Pentru toate cele ce au fost, un cavaler spune: ,,Mulțumesc”. Pentru toate cele ce
urmează să fie, un cavaler spune: ,,Da!”

În primul an al uceniciei mele, am fost chinuit de o teribilă durere de dinți.


Bunicul și cu mine am petrecut o după-amiază lungă de toamnă pe câmp,
construind un gard pentru niște cai. Mă văitam încontinuu de cât de greu e să
sapi o groapă când te dor dinții în asemenea hal. Mă plângeam de fiecare dată
când ridicam barosul, bătând țărușii în pământul întărit, spunând că simt că
gura stă să-mi explodeze. I-am zis bunicului:
— Dacă nu mi-ar pulsa dintele atât de tare de durere, totul ar fi perfect, iar
eu m-aș putea bucura de munca mea.
Lunile au trecut. Era iarnă, iar eu și cu bunicul eram ocupați cu alte lucrări
de tâmplărie. De data asta eram în șura din spate, reparând un grajd vechi.
Mi-am petrecut mare parte a acelei dimineți blestemând frigul neîndurător și
văitându-mă că abia îmi mai simțeam degetele. Apoi bunicul m-a întrebat:
— Dar dintele cum e?
— O, e în regulă, i-am spus.
— Ei, vezi? a spus rânjind. Atunci pesemne că ai parte de o zi remarcabilă!

Liniștea fiecărei dimineți, o legătură reală de prietenie, o bătaie cu bulgări de zăpadă, apa caldă pe
piele, râsul neîntrerupt care te face să te ții de burtă, o treabă bine făcută, o stea căzătoare pe care o observi
când ești singur; aceste bucurii simple sunt și cele mai mari. Plăcerea nu e complicată.

A. (30 de puncte)

1. Transcrie litera A, dacă tu consideri afirmația adevărată și F, dacă o consideri falsă: 10 p.


  a. Naratorul este obiectiv și detașat. (5x2 p.)
  b. În text apare menționat că, pentru toate experiențele prin care a trecut, un cavaler spune
întotdeauna Da!.
  c. Într-o după-amiază de toamnă, personajul principal a început să construiască un grajd,
împreună cu bunicul său.
  d. Într-o dimineață de iarnă, personajul principal repara un grajd, împreună cu bunicul său.
  e. Tânărul nu își mai simțea degetele din pricina frigului neîndurător.
2. Precizează locul acțiunii, justificând cu o secvență din text. 8 p.
3. Identifică procedeul artistic predominant în ultimul paragraf al textului. 2 p.
4. Explică, în 40-60 de cuvinte, afirmația Plăcerea nu e complicată. 10 p.

206 Limba și literatura română | Clasa a VII-a


B. (30 de puncte)

5. Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: 6 p.


  1. Numărul total al diftongilor din cuvintele reacție, vieții, toate, urmează, plângeam, (3x 2 p.)
fiecărei este de: a. cinci; b. șase; c. opt.
  2. Cuvintele explodeze, face, chinuit au, în ordine: a. 9 sunete, 4 sunete, 6 sunete;
b. 10 sunete, 3 sunete, 7 sunete; c. 10 sunete, 4 sunete, 6 sunete.
  3. În cuvintele reacție, cavaler, liniștea, silabele accentuate sunt, în ordine:
a. penultima silabă, ultima silabă, prima silabă; b. antepenultima silabă, ultima silabă,
prima silabă; c. ultima silabă, prima silabă, ultima silabă.

6. Explică modul de formare al fiecărui cuvânt din lista: neîntrerupt, ucenicie, după-amiază. 6 p.
(3x 2 p.)

7. Scrie câte un sinonim și câte un antonim pentru următoarele cuvinte: (mă) plângeam, 6 p.
complicată, (cât de) greu (e). (6 x 1 p.)

8. Scrie valoarea morfologică a fiecăruia dintre termenii subliniați: 6 p.


• În primul an; • pentru niște cai; • totul ar fi perfect, iar eu m-aș putea bucura; (6 x 1 p.)
• Apoi bunicul m-a întrebat; • — Ei, vezi?; • o legătură reală.

9. Alege funcția sintactică a cuvintelor subliniate în enunțurile: 6 p.


ƒƒ ... am petrecut o după-amiază lungă de toamnă. (circumstanțial de timp/ atribut) (6 x 1 p.)
ƒƒ I-am zis bunicului. (complement direct/ complement indirect)
ƒƒ Dacă nu mi-ar pulsa dintele atât de tare de durere... (circumstanțial de scop/ de cauză)
ƒƒ Era iarnă. (nume predicativ/ subiect)
ƒƒ ... eram ocupați cu alte lucrări. (complement indirect/ complement prepozițional)
ƒƒ ... a spus rânjind. (circumstanțial de timp/ circumstanțial de mod)

C. (20 de puncte)

10. Demonstrează, în minimum 150 de cuvinte, că textul Reguli pentru un cavaler este unul epic. 20 p.
În redactarea compunerii vei avea în vedere:
33să prezinți cel puțin două particularități ale genului epic; (8 p.)
33să ilustrezi particularitățile menționate cu exemple din text; (8 p.)
33să ai conținutul și stilul adecvate acestui tip de compunere; (2 p.)
33să respecți limita de spațiu indicată. (2 p.)

 Pentru redactarea întregii lucrări vei primi 10 puncte, astfel: unitatea compoziției: 2 puncte; corectitudinea
exprimării: 2 puncte; punctuația: 2 puncte; ortografia: 2 puncte; așezarea în pagină și lizibilitatea: 2 puncte.

Autoevaluare elev Evaluare profesor  Observă la care dintre exerciții ai avut punctaj mai mic.
Notează pe caiet ce dificultăți ai întâmpinat și care crezi că
punctaj: punctaj:
sunt lecțiile asupra cărora ar trebui să revii. Recitește-le!

Bifează căsuța care sugerează cel mai bine cum consideri că te-ai descurcat
la această evaluare: foarte bine, bine, suficient de bine sau insuficient:

Bun venit, vacanță! Unitatea 7 207