Sunteți pe pagina 1din 2

Educație socială – clasa a V a

Prof. Manci Lucreția Adela


Școala Gimnazială Nr 7 Petroșani

TEST DE EVALUARE
GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
CLASA A V-A

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 20 de puncte din oficiu

I. Găsește 2 argumente pro și contra pentru enunțul „ Este bine ca programul școlar să se desfășoare
on-line . 10 puncte

PRO
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
CONTRA
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

II. Formulează trei întrebări pe care să le adresezi la ora de consiliere și dezvoltare personală,
doamnei sau domnului diriginte, în legătură cu concursul de . 15 puncte
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

III. Imaginează-ți că ești un reporter care îi pune unei personalități întrebări despre respectarea
drepturilor copiilor din România în timpul pandemiei .Scrie trei întrebări pe care le-ai adresa
acesteia.
15 puncte

.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
...............

IV. Precizează dacă următoarele afirmații sunt adevărate sau false: 4x5=20 puncte

1. Formulez răspunsuri ținând cont de limbaj, atitudine, tonul vocii, partenerii de dialog, locul în care mă
aflu.
2. Faptele sunt acțiuni/afirmații care nu pot fi verificate.
3. Întrebările deschise încep cu Cine?,Ce?, Unde?, Cum?, De ce? .
4. Faptele sunt păreri, judecăți, puncte de vedere ce nu pot fi verificate.
5. Întrebările închise cer răspunsuri mai detaliate.

V. Asociază fiecare termen din coloana A cu definiția potrivită acesteia din coloana B:
2x5 = 10 puncte
A B
1. Cercetare a) Enunț prin care se cer informații sub forma unui răspuns
2. Mirare b) Investigație sistematică, controlată
3. Curiozitate c) Dovadă adusă în sprijinul unei afirmații
4. Argument d) Dorința de a cunoaște în mod amănunțit
5. Întrebare e) Stare de uimire determinată de ceva neașteptat,
extraordinar
VI. Care din următoarele afirmații se referă la un fapt și care la o opinie? Alege pentru fiecare propoziție
inițiala corespunzătoare (F – fapt, O – opinie) 10 puncte

1. Este recomandat pentru copii să urmeze profesia părinților lor.


2. Pământul are o formă sferică.
3. Fiecare copil este dator să apere drepturile celorlalți.
4. Toți oamenii merită respect, chiar și cei care greșesc.
5. Vacanțele reușite sunt cele petrecute la mare.

SUCCES!