Sunteți pe pagina 1din 1

Drepturile copilului la școală

Dreptul la educație este un drept fundamental al copilului.

La noi în țară învățământul este gratuit și obligatoriu 10 clase. Statele


semnatare ale Convenției ONU au obligația de a asigura exercitarea
dreptului la educație în baza egalității de șanse pentru toți copiii.

Principiul nediscriminării se aplică în școală, toți copiii sunt tratați la


fel, indiferent de situația lor materială și de mediul din care provin.