Sunteți pe pagina 1din 2

DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE CETĂȚENEȘTI;

RESPECTAREA LEGILOR; LIMITE ALE LIBERTĂȚII

Drepturile și libertățile cetățenilor români sunt prevăzute în


Constituția României. Pe lângă drepturi și libertăți, cetățenii au
următoarele îndatoriri:

 respectarea Constituției și a legilor țării;


 apărarea României ;
 fidelitate față de țară;
 plata taxelor și impozitelor;
 depunerea jurământului de către cel ce ocupă anumite funcții
publice.
Limite ale libertății:
Pentru ca drepturile și libertățile să fie respectate în societate, este
nevoie de impunerea unor legi cu caracter obligatoriu. Dacă există
legi atunci și ordinea în societate funcționează normal.
Controlul social: reprezintă ansamblul mijloacelor și mecanismelor
prin care socitatea impune indivizilor o serie de constrângeri ,
interdicții, presiuni, dar și permisiuni , recunoaștere și recompense în
procesul de aplicare al normelor.
Exemple de constrângere și presiune socială:
 sancțiuni disciplinare
 amenzi contravenționale și penale
 confiscarea bunurilor
 închisoarea
 marginalizarea, disprețul.
Exemple de recompensare și recunoaștere:
 premii
 diplome
 medalii
 admirație
 laudă
Avantajele controlului controlului social sunt:
 conformarea la cerințele societății;
 organizarea;
 legalitatea.
Dezavantajele controlului social sunt:
 delincvența
 dezorganizarea
 nonconformismul
 conflictele.