Sunteți pe pagina 1din 2

SISTEMUL POLITIC ÎN ROMÂNIA

FORME DE GUVERNĂMÂNT ȘI REGIMURI POLITICE

Fiecare stat are un regim politic și o formă proprie de guvernământ.Forma de


guvernământ este modul de organizare a puterii unui stat , modul în care este numit
conducătorul statului respectiv.

Forme de guvernamânt:

1)MONARHIA:

-funcția supremă în stat este deținută pe viață de un monarh,care transmite puterea de la


tată la fiu

-în funcție de țara în care au domnit, monarhii au avut diverse titluri:rege, împărat,sultan,
țar, domn.

-în prezent , cele mai cunoscute monarhii:Marea Britanie, Spania, Japonia.

Monarhia absolută:monarhul are putere absolută,conduce efectiv.

Monarhia constituțională:monarhul are o funcție simbolică,conducerea țării este


exercitată de către Parlament și Guvern.

2) REPUBLICA:

-șeful statului are titlu de președinte, are un mandat limitat de timp de 4-5 ani

-termenul ‘’republică’’a apărut în Roma antică,unde conducerea executivă era exercitată


de 2 consuli,aleși pe o perioadă de 1 an,putând fi realeși.

-cele mai cunoscute republici: SUA,FRANȚA, GERMANIA, RUSIA, CHINA.

REPUBLICA PREZIDENȚIALĂ :Președintele este ales prin vot direct de către cetățeni și are
atribuții importante

REPUBLICA PARLAMENTARĂ:Președintele este ales de Parlament și are mai puține


atribuții.

REGIMUL POLITIC este un set de reguli de bază ale unei guvernări ,care indică cine deține
puterea ,cum este împărțită aceasta , cine deține controlul și prin ce mijloace.

REGIMUL DEMOCRATIC:

-pluripartidism
-alegeri libere

-separația puterilor în stat

-respectarea drepturilor omului

-exemple: ROMÂNIA, SUA, ITALIA, FRANȚA, GERMANIA.

REGIMUL AUTORITAR:

-conducerea autoritară a statului de către o singură forță.

-inexistența alegerilor libere

-diminuarea rolului instituțiilor democratice

-limitarea drepturilor și libertăților

-exemple:INDONEZIA, BIRMANIA, în America Latină până în anii 1980, CONGO.

REGIMUL TOTALITAR:

-unipartidism( un singur partid)

-inexistența alegerilor libere

-dictatura unui singur partid sau a unui om

-represiune, încălcarea drepturilor cetățenilor

-exemple:ITALIA, GERMANIA lui Hitler, URSS, România lui Ceaușescu.