Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecție

Propunător:​ Mureșan Raluca


Clasa:​ a IV-a
Tema activității:​ Principalele etape din ciclul de viață al plantelor
Disciplina: ​Științe ale naturii
Tipul lecției:​ Lecție mixtă

Motivația:
Elevii vor înțelege importanța fiecărui stadiu de dezvoltare al plantelor, urmărind direct evoluția bobului de fasole plantat chiar de ei. Activitatea
este utilă deoarece activează elevii, educându-le și stimulându-le gândirea critică, permițându-le acestora să facă descoperiri cu privire la lumea
înconjurătoare și modul stadial de evoluție al acesteia. De asemenea, vor conștientiza premisele necesare pentru dezvoltarea unei plante și
influența pe care o avem noi asupra acesteia.

Obiective operaționale:
O1. să aranjeze, în ordine corespunzătoare, stadiile de dezvoltare a plantelor, utilizând exemplul învățătoarei;
O2. să identifice părțile componente ale unei plante, utilizând suportul vizual;
O3. să denumească condițiile propice pentru dezvoltarea unei plante, utilizând cunoștințele anterioare;
O4. să descrie influențele negative pe care le are omul asupra dezvoltării plantelor, având la bază experiența personală;
O5. să manifeste inițiativă, plăcere și o atitudine degajată în comunicarea orală;
O6. să comunice grupului propriile păreri, decizii, soluții.
Condiții prealabile:
- să posede informații despre procesul de creștere al plantelor;
- să cunoască părțile componente ale plantelor;
- să posede competențe de sinteză a informației și de aplicare a teoriei;

Evaluare:
- formativă: observarea sistematică a comportamentului elevilor, orală, scrisă.

Managementul resurselor și al timpului:


Resurse materiale: videoclip care să ilustreze evoluția unei plante, videoproiector, laptop, boxe, 5 pahare cu etapele de dezvoltare ale bobului de
mazăre, 5 fișe de lucru, pahare, vată, boabe de fasole, apă;

Resurse umane: 24 elevi


Resurse temporale: 55 de minute

Metode didactice:
Metode, tehnici și procedee de învățământ: brainstorming, gândiți-lucrați-comunicați, tehnica R.A.I., proiectul;
Forme de organizare: frontal, pe echipe, individual;
Desfășurarea activității

Nr. Cadrul de învățare Conținut științific Timp Metode pentru


crt. dezvoltarea
gândirii critice

1. Evocarea Brainstorming

Captarea atenției Le voi prezenta copiilor următorul filmuleț despre evoluția plantelor:
https://www.youtube.com/watch?v=dHFC3zUfXEo​.

Pe tablă voi scrie toate cuvintele care le vin în minte copiilor la auzirea 10 min.
cuvântului ​plantă​. Cuvintele care reprezintă părți componente ale plantei vor fi
încercuite cu cretă colorată.

Anunțarea temei „Azi, noi vom vorbi despre etapele de dezvoltare ale plantelor.”

2. Realizarea sensului Se vor așeza pe catedră 5 pahare amestecate, care să exemplifice etapele de 15 min.
Dirijarea învățării dezvoltare ale unui bob de fasole.
Voi împărți elevii în 4 echipe:
1- echipa chimiștilor - vor primi o fișă pe care vor trebui să noteze condițiile de Gândiți-lucrați-
viață adecvate dezvoltării bobului de fasole; comunicați
2- echipa agricultorilor - vor primi o fișă în care vor trebui să deseneze, în
ordine corectă, părțile componente ale fasolei și să le denumească;
3- echipa observatorilor - vor primi o fișă pe care vor trebui să așeze, în ordine
corespunzătoare, etapele de dezvoltare ale bobului de fasole;
4- echipa protectorilor mediului - vor primi o fișă pe care vor nota efectele
negative pe care le are omul asupra dezvoltării corespunzătoare a plantelor.
După epuizarea timpului de lucru în echipă, elevii vor comunica întregii clase 10 min
ceea ce au descoperit despre fasole și evoluția acesteia.

Le voi oferi elevilor o minge și îi voi organiza în formație de cerc. Elevii aruncă
mingea de la unul la celălalt, formulând întrebări şi răspunsuri, legate de 15 min.
procesul de dezvoltare ale plantelor. Elevul care are mingea formulează o Tehnica R.A.I.
întrebare şi aruncă mingea unui coleg care trebuie să răspundă. Acesta
formulează răspunsul şi apoi, dacă răspunde corect, adresează o întrebare unui
alt coleg, căruia îi aruncă mingea.

3. Reflecție Fiecare elev va primi un pahar de plastic, vată, apă și un bob de fasole pentru a 15 min. Proiectul
Evaluarea le asambla. Aceștia vor trebui să-i ofere condițiile propice de dezvoltare plantei,
având grijă de ea zilnic până când aceasta va ajunge la ultimul stadiu de
dezvoltare.
Elevii vor trebui să realizeze, în fiecare zi, o fotografie bobului de fasole și să
descrie modul în care arată planta la acel stadiu.

S-ar putea să vă placă și