Sunteți pe pagina 1din 3

Max Tegmark

și realismul informational

În cartea sa din 2014, Universul nostru matematic, fizicianul Max Tegmark susține cu
îndrăzneală că „protoni, atomi, molecule, celule și stele” sunt „bagaje” redundante. Doar
aparatul matematic folosit pentru a descrie comportamentul materiei este presupus real,
nu materia însăși. Pentru Tegmark, universul este un „set de entități abstracte cu relații
între ele”, care „poate fi descris într-un mod independent de bagaje” - adică fără materie.
El atribuie existența numai descrierilor, în timp ce neagă incongruent chiar ceea ce este
descris în primul rând. Materia este eliminată și numai informațiile în sine sunt
considerate a fi în cele din urmă reale. Această noțiune abstractă, numită realism
informațional, are un caracter filosofic, dar a fost asociată cu fizica încă de la începuturile
sale. Cel mai faimos, realismul informațional este un fundament filozofic popular pentru
fizica digitală. Motivația pentru această asociere nu este greu de înțeles.
Într-adevăr, potrivit atomiștilor greci, dacă am continua să împărțim lucrurile în biți din
ce în ce mai mici, la final ar rămâne particule solide, indivizibile numite atomi, imaginate
a fi atât de concrete încât să aibă chiar și forme particulare. Cu toate acestea, pe măsură
ce înțelegerea noastră despre fizică a progresat, ne-am dat seama că atomii înșiși pot fi
împărțiți mai mult în biți mai mici, și aceia în biți încă mai mici, și așa mai departe, până
când ceea ce a rămas nu are complet formă și soliditate. În partea de jos a lanțului de
reducere fizică există doar entități evazive, fantasmale, pe care le etichetăm ca „energie”
și „câmpuri” - instrumente conceptuale abstracte pentru descrierea naturii, cărora ele
însele par să le lipsească orice esență reală și concretă.
Pentru unii fizicieni, acest lucru indică faptul că ceea ce numim „materie”, cu soliditatea
și concretitatea ei - este o iluzie; că doar aparatul matematic pe care îl concep în teoriile
lor este cu adevărat real, nu lumea percepută pe care aparatul a fost creată pentru a o
descrie în primul rând. Din punctul lor de vedere, o astfel de concluzie contraintuitivă
este o implicație a teoriei, nu o propoziție vizibil narcisistă și auto-înfrântă. Într-adevăr,
conform realiștilor informaționali, materia provine din prelucrarea informațiilor, nu
invers. Chiar și mintea - psihicul, sufletul - este presupus un fenomen derivat al
manipulării informațiilor pur abstracte. Dar într-un astfel de caz, ce se înțelege exact prin
cuvântul „informație”, întrucât nu există un substrat fizic sau mental care să o
fundamenteze?
Vedeți, este un lucru să afirmați în limbaj că informația este primară și, prin urmare,
poate exista independent de minte și materie. Dar este un alt lucru în întregime să
concepeți în mod explicit și coerent ce poate însemna acest lucru - dacă este ceva. Prin
analogie, este posibil să scriem - așa cum a făcut Lewis Carroll - că rânjetul pisicii
Cheshire rămâne după ce pisica dispare, dar este un alt lucru în întregime să concepem în
mod explicit și coerent ceea ce înseamnă asta. Înțelegerea noastră intuitivă a conceptului
de informație - așa cum a fost surprins de Claude Shannon în 1948 - este că este doar o
măsură a numărului de stări posibile ale unui sistem existent independent. Ca atare,
informația este o proprietate a unui substrat subiacent asociat cu posibilele configurații
ale substratului - nu o entitate în sine. A spune că informațiile există în sine este
asemănător cu a vorbi despre rotire fără vârf, despre valuri fără apă, despre un dans fără
dansator sau despre rânjetul pisicii Cheshire fără pisică. Este o afirmație valabilă din
punct de vedere gramatical, lipsită de sens; un joc de cuvinte mai puțin semnificativ decât
fantezia, deoarece fantezia internă consecventă poate fi cel puțin concepută în mod
explicit și coerent ca atare. Se presupune că susținătorii serioși ai realismului
informațional sunt bine conștienți de această linie de critică. Cum își împacă apoi poziția
cu aceasta? Un pasaj de Luciano Floridi poate oferi un indiciu. Într-o secțiune intitulată
„Natura informației”, el afirmă: „Informația este notoriu un fenomen polimorf și un
concept polisemantic, astfel încât, ca explicandum, poate fi asociată cu mai multe
explicații, în funcție de nivelul de abstractizare adoptat și de grupul de cerințe și
deziderate orientând o teorie .... Informația rămâne o evazivă. concept." (Subliniere
adăugată.) O astfel de ambiguitate obscură conferă realismului informațional o fluiditate
conceptuală care îl face de necontestat. La urma urmei, dacă alegerea primitivului este
dată de „un concept evaziv”, cum se poate stabili cu siguranță că este greșit? Admițând
posibilitatea ca informațiile să fie „o rețea de concepte logic interdependente, dar
ireductibile reciproc”, Floridi pare să sugereze chiar că o astfel de evazivitate este
inerentă și irezolvabilă. În timp ce vagitatea poate fi apărată în ceea ce privește entitățile
naturale, în mod posibil, dincolo de capacitatea umană de a înțelege, este dificil de
justificat atunci când vine vorba de un concept uman, cum ar fi informația. Am inventat
conceptul, deci fie specificăm clar ce înțelegem prin el, fie conceptualizarea noastră
rămâne prea vagă pentru a fi semnificativă. În acest din urmă caz, nu există literalmente
niciun sens în atribuirea existenței primare informațiilor. Totuși, insostenibilitatea
realismului informațional nu șterge problema care l-a motivat pentru început: realizarea
că, în partea de jos, ceea ce numim „materie” devine abstractizare pură, un fantasm. Cum
se poate evapora concretitatea simțită și soliditatea lumii percepute din existență atunci
când privim cu atenție materia? Pentru a înțelege această enigmă, nu avem nevoie de
jocurile de cuvinte ale realismului informațional. În schimb, trebuie să ne ținem de ceea
ce ne este cel mai imediat prezent: soliditatea și concretitatea sunt calități ale experienței
noastre. Lumea măsurată, modelată și în cele din urmă prezisă de fizică este lumea
percepțiilor, o categorie de mențiune. Fantasmele și abstracțiile rezidă doar în descrierile
noastre despre comportamentul acelei lumi, nu în lumea însăși. Unde ne pierdem și ne
confundăm este să ne imaginăm că ceea ce descriem este o realitate non-mentală care stă
la baza percepțiilor noastre, spre deosebire de percepțiile în sine. Încercăm apoi să găsim
soliditatea și concretitatea lumii percepute în acea realitate subiacentă postulată. Cu toate
acestea, o lume non-mentală este inevitabil abstractă. Și întrucât soliditatea și
concretitatea sunt calități simțite ale experienței - ce altceva? - nu le putem găsi acolo.
Problema cu care ne confruntăm este deci doar un artefact al gândirii, ceva ce evocăm din
aer din cauza obiceiurilor și prejudecăților noastre teoretice. Tegmark este corect când
consideră că materia - definită ca ceva exterior și independent de minte - este un bagaj
inutil. Dar implicația acestei concluzii fine și curajoase este că universul este o
construcție mentală afișată pe ecranul percepției. „Universul matematic” al lui Tegmark
este inerent unul mental, căci unde există matematica - numere, seturi, ecuații - dacă nu în
mențiune? Pe măsură ce elaborez pe larg în noua mea carte, Ideea lumii, nimic din toate
acestea nu implică solipsism. Universul mental există în minte, dar nu numai în mintea ta
personală. În schimb, este un câmp transpersonal de mențiune care ni se prezintă ca
fizicitate - cu concretitatea, soliditatea și definitudinea sa - odată ce procesele noastre
mentale personale interacționează cu el prin observare. Acest univers mental este spre ce
ne conduce fizica, nu jocurile de cuvinte care fac fluturarea mâinii cu realismul
informațional. Opiniile exprimate sunt cele ale autorului (autorilor) și nu sunt neapărat
cele ale Scientific American.

S-ar putea să vă placă și