Sunteți pe pagina 1din 3

lucrare de licenta FINANTE PUBLICE.

POLITICA BUGETARA SI FISCALA


Numar referinta: #[53014]

CUPRINS

Elemente introductive de problematică a finanţelor publice............................... 3

Capitolul I. Tranziţia economică şi evoluţia principalilor indicatori macroeconomici.


Elementele managementului bugtar 8

1.1. Aprecieri asupra tranziţiei economice în România........................ 9


1.2. Prezentarea indicatorilor reprezentativi ai stabilităţii macroeconomice.........
…………………………………………... 11
1.2.1. Produsul intern brut………………………………………. 11
1.2.2. Comerţ exterior…………………………………………… 11
1.2.3. Datoria publică…………………………………………… 13
1.2.4. Inflaţia……………………………………………………. 16
1.2.5. Şomajul............................................................................... 18
1.3. Analiza evoluţiei principalilor indicatori macroeconomici în perioada 1990 –
2001…………………………………………… 21
1.3.1. Evoluţia produsului intern brut…………………………… 22
1.3.2. Evoluţia comerţului exterior……………………………… 23
1.3.3. Evoluţia datoriei publice..................................................... 26
1.3.4. Evoluţia inflaţiei………………………………………….. 30
1.3.5. Evoluţia şomajului………………………………………... 32

Capitolul II. Evaluarea politicilor financiar-monetare şi realizarea echilibrului


macroeconomic din perspectiva reformei bugetare 36

2.1. Scurtă prezentare a politicii financiare şi monetare…………….. 37


2.1.1. Conceptul de politică financiară........................................ 37
2.1.2. Conceptul de politică monetară......................................... 38
2.2. Programarea financiar-monetară în vederea realizării echilibrului
macroeconomic…………………………………… 41
2.2.1. Coordonatele politicii financiare în domeniul cheltuielilor şi resurselor
publice……………………….. 41
2.2.2. Rolul politicilor financiare şi monetare în asigurarea echilibrului
financiar……………………………………. 44
2.3. Analiza realizării echilibrului macroeconomic în România, în perioada 1990-
2001………………………………………… 48

Capitolul III. Politica bugetară şi politica fiscală – principalele instrumente de intervenţie


a statului în economie.............................................. 60

3.1. Politica bugetară şi fiscală…………………………………….. 61


3.1.1. Politica bugetară.............................................................. 61
3.1.2. Politica fiscală................................................................. 66
3.2. Deficitul bugetar 68
3.3 Coordonarea politicilor bugetare şi fiscale – sursă a creşterii economice în România,
în anul 2001?……………………….. 70
3.3.1. Noţiunea de creştere economică....................................... 70
3.3.2. Coordonarea politicilor bugetare şi fiscale – sursă a creşterii economice în
România, în anul 2001?………… 72

Capitolul IV. Studiu de caz privind aplicarea politicii bugetare şi fiscale în România în
perioada 1990-2001………………………………….. 76

4.1. Obiectivele politicii bugetare şi fiscale în România în vederea integrării în Uniunea


Europeană………………………………... 77
4.1.1. Îndeplinirea criteriilor economice de aderare……………. 77
4.1.2. Măsuri pentru intensificarea şi accelerarea pregătirilor în vederea îndeplinirii
criteriului privind capacitatea de asumare a obligaţiilor de stat
membru……………………. 82
4.1.3. Acţiuni pentru accelerarea negocierilor de aderare a României la Uniunea
Europeană…………………………. 84
4.2. Structura şi evoluţia veniturilor şi cheltuielilor publice ale României, în perioada
1990-2001………………………………. 87
4.2.1. Evaluarea cheltuielilor şi veniturilor bugetare în perioada 1990-
1992………………………………………………… 87
4.2.2. Evaluarea cheltuielilor şi veniturilor bugetare în perioada 1993-
1996………………………………………………… 92
4.2.3. Evaluarea cheltuielilor şi veniturilor bugetare în perioada 1997-
2000………………………………………………… 97
4.2.4. Evaluarea cheltuielilor şi veniturilor bugetare în anul 2001 101
4.2.5. Evaluarea gradului de fiscalitate în perioada 1990-2001… 106
4.3. Perspective ale politicii bugetare şi fiscale în România………... 111
4.3.1. Politica fiscală…………………………………………… 111
4.3.2. Politica bugetară………………………………………… 112

Capitolul V. România şi Uniunea Europeană: noile dimensiuni bugetare

5.1 Evoluţii macroeconomice în perioada 2000 - 2002


5.2 Programul economic de preaderare - 2002
5.2.1 Obiectivele pe termen mediu şi cadrul general al politicii bugetare
5.2.2 Scenariile ce definesc cadrul macroeconomic
5.2.3 Managementul datoriei publice guvernamentale şi finanţarea deficitului bugetar
5.2.4 Analiza riscurilor bugetare
5.3 Evaluarea Comisiei Europene la Programul Economic de Preaderare 2002
5.3.1 Politica bugetară
5.3.2 Managementul datoriei
5.3.3 Finanţarea datoriei
5.3.4 Riscuri fiscale

Concluzii…………………………………………………………………………… 113

Bibliografie………………………………………………………………………… 118

Lista de tabele……………………………………………………………………... 121

Lista de figuri……………………………………………………………………… 122