Sunteți pe pagina 1din 1

Programul de studii: __________________________

Anul: ______________
Nume, prenume: ________________________

ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ


CERINȚE EXAMEN

Alegeți una dintre următoarele două teme:


I. Identificați o valoare sau standard de etică academică (puteți să consultați
Codul de etică al SNSPA) și elaborați un îndrumar.
Acesta va cuprinde:
- introducere în care să se prezinte tema și scopul lucrării,
- definiții și concepte,
- prezentarea noțiunii în context academic (relevanță, moduri de
implementare la nivelul instituțional, proceduri interne care vizeaza
profesorii și/sau studenții, sancțiuni/consecințe ale nerespectării etc),
- cazuri practice, situații ipotetice, exemple privind tema aleasă,

Se va utiliza sistemul de citare Chicago;

II. Elaborați un articol științific respectând structura specifică și aplicați


standardele de integritate și calitate academică.
Se va utiliza sistemul de citare Chicago;

Note:

1. Lucrarea redactată în cadrul acestui template se va încărca în


platforma Apcampus până la data comunicată de secretariat.

2. Punctaj:
- 8 puncte lucrare finala
- 2 puncte activitate seminar.