Sunteți pe pagina 1din 57

CUPRINS:

INTRODUCERE................................................................................................4

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND TURISMUL RURAL ÎN


ROMÂNIA SI OLTENIA DE NORD

1.1.Turismul rural în
România.....................................................................7

1.2.Specificitatea turismului rural românesc...............................................13

1.3.Directii de impulsionare a turismului rural în România........................16

1.4.Turismul rural la nivel european...........................................................19

CAPITOLUL 2 MODALITATI DE VALORIFICARE A RESURSELOR TURISTICE


DIN LOCALITATEA POLOVRAGI

2.1. Contextul geografic al localitatii ...........................................................21

2.2. Patrimoniul natural ..............................................................................22

2.2.1. Resurse turistice naturale ............................................................22

2.2.2. Resurse turistice naturale cu regim protectiv .............................24

2.3. Patrimoniul cultural ..............................................................................24

2.3.1. Monumente cultural – istorice ....................................................24

2.3.2. Elemente de patrimoniu etnocultural .........................................24

2.4. Oferta de petrecere a timpului liber ......................................................25

2.5. Calificarea fortei de munca din turism ................................................28

2.6. Evaluarea ofertei actuale – probleme, disfunctionalitati .....................28

2.7. Competitia si tendintele pietei..................................................................29

2.8.Recomandari pentru agentii economici din turism ..............................30


CAPITOLUL 3 STRATEGII DE PROMOVARE A TURISMULUI RURAL PE
PIATA MONDIALA

3.1.Serviciile turistice. Serviciile de cazare ...................................................36

3.2.Strategiile de dezvoltare ale produsului turistic românesc...................37

3.2.1. Politici si strategii aplicate la nivel regional...............................40

3.2.2. Analiza SWOT a produsului turistic oltenesc............................41

3.3.Turismul României în contextul integrarii în Uniunea Europeana.......44

3.4.Marketingul turistic rural......................................................................47

3.4.1. Analiza mediului intern si extern de marketing în turismul rural


românesc.............................................................................49

3.4.2.Proiectarea imaginii în turismu5 | P a g e l rural........................................53

3.4.3.Principalele particularitati ale marketingului în turismul


rural............................................................................................................55

3.5. Promovarea si distributia produsului turistic rural în tarile Uniunii


Europene...........................................................................................................57

3.5.1Strategii de promovare prin internet..............................................59

3.5.2. Promovarea turistica rurala a României la nivel national si


international.....................................................................................................60

CAPITOLUL4 LANSAREA ÎN CIRCUITUL INTERNATIONAL A TRUISMULUI


RURAL DIN POLOVRAGI

4.1. Polovragi - sat turistic european...............................................................63

4.2. Amenajarea turistica a satului Polovragi................................................65 4.3. Oferta


turistica pentru satul polovragi....................................................66

4.4. Analiza activitatii de turism rural in zona...............................................72

CONCLUZII.....................................................................................................74
BIBLIOGRAFIE ..............................................................................................77

INTRODUCERE

Turismul în zone rurale, complementar altor f 616d311g orme de turism, contribuie


la sustinerea acestuia, oferindu-i conditiile necesare transformarii turismului de circuit în
turism de sejur. Aceasta zona poate si trebuie sa devina zona turistica de sejur, o
destinatie pentru petrecerea concediului tot timpul anului, caci ea raspunde, nu numai
motivatiei turismului cultural si de cunoastere, ci si altei cerinte moderne: aceea de
petrecere a timpului liber în natura, fapt de altfel constatat si în alte tari: anchetele facute
printre vizitatorii monumentelor istorice demonstreaza ca atentia se îndreapta nu numai
asupra monumentelor, ci si asupra mediului lor înconjurator.

Turismul rural, ca parte integranta a întregului angrenaj al turismului,


implica o activitate turistica. Mediul înconjurator si comunitatile locale sunt
elementele sale de baza si, de aceea, sunt direct implicate în receptarea de
beneficii si costuri.

Turismul rural poate fi considerat un raspuns la necesitatile micii


exploatari agrare, cu probleme de continuitate, care permite familiilor de
agricultori sa ajunga la un nivel de viata care compenseaza dificultatile vietii
rurale si aduce o anumita autonomie fata de sectorul agroindustrial.

Exista o multitudine de argumente în favoarea dezvoltarii turismului


rural, constând în efectele imediate sau pe termen lung, de natura
economica, sociala, culturala etc. induse de organizarea rationala a spatiilor
rurale.

Necesitatea turismului rural raspunde unei triple perspective: cea a


operatorilor, în masura în care diversificarea ofertei poate modifica cresterea
competitivitatii sectorului; cea a turistilor, pentru ca se ofera raspunsuri
oportune privind satisfacerea noilor necesitati de relaxare si, în sfârsit, cea a
autoritatilor publice, deoarece aplica strategii de îmbunatatire calitativa a
turismului, atât în timp, cât si în spatiu.

Turismul rural este expresia orientarii unei parti însemnate din turistii
contemporani catre natura ca urmare a implicatiilor civilizatiei post industriale. Astari
natura devine pretext de reflectie, petru descoperire, pentru educatie, dar si pentru
tratament, performante sportive si implicit pentru o viata noua.

Actiunile promotionale trebuie sa sigure o imagine sugestiva a turismului rural românesc,


atât sub aspectul potentialului turistic, cât si a caracteristicilor sociale, culturale,
psihologice specifice poporului nostru.
Prin aceasta lucrare s-a urmarit prezentarea potentialului turistic rural al tarii noastre
în contextul alinierii la exigentele turismului european precum si depistarea celor mai
bune cai de dezvoltare si promovare în corelatie cu resursele existente.

Lucrarea este structurata în patru capitole, astfel:

- În capitolul I se urmareste evidentierea principalelor trasaturi privind turismul rural


în România si Oltenia de Nord, prezentându-se succint câteva elemente referitoare la
Turismul rural în România,Turismul rural la nivel european directii de impulsionare a
turismului rural în România.

- in capitolul al II lea, denumit „Modalitati de valorificare a resurselor turistice din


localitatea Polovragi’’, se urmareste evidentierea principalelor trasaturi definitorii ale
localitatii Polovragi, prezentându-se succint câteva elemente referitoare la asezarea
geografica , patrimoniul natural si cultural precum si evaluarea ofertei actuale.

- În capitolul al III-lea se încearca prezentarea unor strategii de promovare a


turismului rural pe piata mondiala. Sunt urmarite: politici si strategii aplicate la nivel
regional,analiza SWOT a produsului turistic oltenesc,precum si turismul României în
contextul integrarii în Uniunea Europeana .

- capitolul al IV-lea denumit „Lansarea în circuitul international a turismului rural din


Polovragi’’ se evidentiaza cateva aspecte specifice localitatii precum: Polovragi - sat
turistic european, amenajarea turistica si analiza activitatii de turism rural in zona.

CAPITOLUL I

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND TURISMUL RURAL ÎN


ROMÂNIA SI OLTENIA DE NORD

1.1.Turismul rural în România

Turismul rural, ca parte integranta a întregului angrenaj al turismului,


implica o activitate turistica. Mediul înconjurator si comunitatile locale sunt
elementele sale de baza si, de aceea, sunt direct implicate în receptarea de
beneficii si costuri.

Motivatiile specifice turismului rural sunt urmatoarele:

- reîntoarcerea la natura nemodificata, motivatie valabila pentru toate categoriile de


vârsta, sex, socio-profesionale, statut social, rezultat al trebuintei de conservare, sanatate,
confort fizic si spiritual, ce demonstreaza ca, omul modern nu se poate rupe de cadrul
originar de viata, iar contactul lui cu mediul rustic are ecouri largi în mecanismul
echilibrului functional;

- cunoasterea si adeziunea temporara la grupurile de apartenenta specifice zonelor rurale,


dintre care se desprind familia de tip patriarhal, comunitatea locativa, grupul de munca,
grupul folcloric. în acest cadru, turistul îsi recapata conditia de membru al comunitatii,
reputatia, prestigiul, consideratia celorlalti, precum si posibilitatea de a participa la
actiuni comune creatoare;

- cunoasterea, întelegerea, inventarea si elaborarea contactului nemijlocit cu piese ale


tezaurului istoriei nationale, ale folclorului, ocupatiilor traditionale si obiceiurilor
populare transforma vacantele rustice într-un veritabil proces de asimilare a unor noi si
numeroase cunostinte si de dobândire a unor deprinderi ce dau turistilor satisfactii
personale si sentimentul utilitatii. în acelasi timp, prin initierea în mestesuguri si ocupatii
traditionale locale, turistii îsi pot manifesta din plin aptitudinile creative personale, iesind
din monotonia si rutina activitatilor cotidiene;- motivatii estetice ce decurg din nevoia de
frumos, ordine, puritate, armonie, naturalete, ce îndeamna pe majoritatea turistilor sa se
considere privilegiati pentru posibilitatea de a vizita locuri atractive prin pitorescul si
farmecul lor;

- curiozitatea, satisfacuta prin informatii asupra ospitalitatii populare, obiceiurilor


gastronomice, artizanatului si ritualurilor satesti;

- odihna, cura de aer si de fructe, consumul de alimente proaspete si terapia ocupationala;

- sportul, vânatoarea, pescuitul sportiv, ascensiunile si drumetiile, care capata o nota


autentica, lasând loc suficient initiativei, imaginatiei si înclinatiilor individuale.

Pornind de la aceste considerente semnalam prezenta unei forme de turism specifice -


turismul rural - care valorifica resursele turistice locale (naturale, culturale si economice)
ca si dotarile si echipamentele, inclusiv pensiunile agroturistice. Practic, turismul rural
include o paleta larga de modalitati de cazare, de activitati, evenimente, festivitati,
sporturi si distractii, toate acestea desfâsurându-se într-un mediu tipic rural.

Turismul rural poate fi considerat un raspuns la necesitatile micii


exploatari agrare, cu probleme de continuitate, care permite familiilor de
agricultori sa ajunga la un nivel de viata care compenseaza dificultatile vietii
rurale si aduce o anumita autonomie fata de sectorul agroindustrial.

Dezvoltarea turismului trebuie ,sa se faca gradat, fara sa provoace


vreun impact. Trebuie sa se bazeze pe utilizarea sustinuta a resurselor, pe
revitalizarea economiilor locale, pe integrarea populatiei locale si pe o
dezvoltare planificata si controlata care sa nu duca la aparitia unui fenomen
de masa, care sa aiba un impact scazut si sa fie sustinuta.
Principala problema care apare atunci când se pune problema
turismului rural este sustinerea, mai precis capacitatea de a satisface cererea,
asigurând o mentinere în timp a ofertei.

În definitiv, este vorba de stabilirea unui circuit închis si


bidimensional între natura si resursele economice. Natura trebuie sa creeze
resurse economice (prin intermediul turismului), în timp ce aceasta activitate
trebuie sa fie capabila sa contribuie, sa mentina si sa îmbunatateasca
cantitatea si calitatea resurselor naturale existente.

Necesitatea turismului rural raspunde unei triple perspective: cea a


operatorilor, în masura în care diversificarea ofertei poate modifica cresterea
competitivitatii sectorului; cea a turistilor, pentru ca se ofera raspunsuri
oportune privind satisfacerea noilor necesitati de relaxare si, în sfârsit, cea a
autoritatilor publice, deoarece aplica strategii de îmbunatatire calitativa a
turismului, atât în timp, cât si în spatiu. Orice proces de planificare a
turismului rural implica doua directii mari de actionare. Pe de o parte,
crearea infrastructurilor necesare pentru ca impacturile fizice negative ale
turismului sa fie minime, si, pe de alta parte, educatia agentilor implicati în
turismul rural, în mod direct sau indirect.

Infrastructura reprezinta toate elementele care, în cadrul zonei


turismului alternativ, sunt destinate sa reduca impactul negativ al
vizitatorilor în zona (cosuri de hârtii, zone de odihna, servicii de curatenie,
brosuri, afise care indica modul corect de comportare etc.) si sa potenteze
oportunitatile (cu o oferta diversificata si încercând sa disperseze vizitatorii
din punct de vedere spatial si temporal).

Educatia este al doilea pilon al planificarii turismului rural[1] si consta


în crearea unei constiinte respectuoase fata de mediul înconjurator, tinând
cont de cele doua colectivitati receptoare, vizitatorii si comunitatile locale.
Functia educativa poate fi realizata printr-o comunicare personala (ghizii
trebuie sa fie formati sa protejeze spatiul natural de care sunt responsabili si,
de asemenea, comunitatile locale) si prin forme de comunicare non-
personale, ca: mijloace de comunicare în masa, mijloace care se adreseaza în
mod special vizitatorilor (distribuirea de prospecte, emisiuni audio-vizuale,
afise etc.). Trebuie sa se tina seama de faptul ca, în planificarea acestor
activitati, atentia cea mai importanta se acorda mediului înconjurator.
Exista o multitudine de argumente în favoarea dezvoltarii turismului
rural, constând în efectele imediate sau pe termen lung, de natura
economica, sociala, culturala etc. induse de organizarea rationala a spatiilor
rurale.

Astfel, dezvoltarea ofertei de cazare conduce la aparitia unui cadru


construit de calitate, ce are ca efect îmbunatatirea aspectului arhitectonic al
satului. Apar mutatii în conceptia celor care construiesc, care vor accepta
ideea consultarii unui arhitect în vederea realizarii unei case functionale,
gospodaria taraneasca se consolideaza, gradul de confort va fi mai ridicat,
atât în beneficiul turistului, cât si al proprietarului. Gazdele vor deveni mai
prospere decât restul locuitorilor satului si prin urmare vor fi mai dispuse sa
investeasca în scopul cresterii nivelului lor de trai, ca si în scopul prosperarii
comunitatii rurale.

Urmare a intensificarii circulatiei turistice se dezvolta activitati


economice pe plan local (agricultura, prelucrarea materiilor prime, industria
usoara, mestesugurile) pentru a satisface o cerere sporita de produse agricole
si neagricole. Direct sau indirect se asigura cresterea numarului locurilor de
munca în plan local.

Pe baza experientei internationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în Româ-


nia sunt considerate ca favorabile dezvoltarii turismului zonele montane, litoralul si Delta
Dunarii, iar prin actiunile desfasurate de asociatiile ce au ca obiect de activitate turismul
rural si agroturismul, numarul zonelor si localitatilor rurale atrase în circuitul turistic a
crescut.

Dupa 1990, o data cu întelegerea importantei turismului rural si


agroturismului si corespunzator cu elaborarea unor reglementari legate de
dezvoltarea acestora, primele gospodarii au fost omologate în zona montana.

Problema principala a turismului românesc în perioada urmatoare inclusiv a


turismului rural este calitatea produsului turistic privita, în principal, sub aspectul
serviciilor turistice, fara de care nici un patrimoniu turistic, oricât ar fi de valoros, nu
poate fi valorificat eficient.

Ridicarea calitatii produsului turistic românesc, indiferent de forma sa concreta,


necesita aplicarea unor strategii de flexibilitate, de diversificare a genurilor de prestatii
turistice si de diferentiere a produsului turistic oferit, comparativ cu ofertele
concurentilor.
Strategia de flexibilitate permite urmarirea evolutiei cererii turistice si adaptarea
prestatiilor turistice în functie de specificul si variatiile acesteia, precum si în concordanta
cu caracteristicile mediului natural si vocatia turistica a zonei.

Strategia de diversificare a genurilor de prestatii turistice asigura largirea si


diferentierea actiunilor turistice în functie de preferintele diferitelor categorii de turisti:
zone geografice, profesie, vârsta, turism organizat si turism neorganizat etc.

Strategia de diferentiere a produsului turistic comparativ cu ofertele concurentilor


permite dezvoltarea originalitatii produsului turistic, prin crearea de spatii si modalitati de
viata turistica, cu valente spirituale si specific national, îndeosebi pe piata internationala
produsul turistic trebuie si poate sa posede atributele unicitatii[2]

Ţara noastra are o remarcabila vocatie turistica. Dispunem de importante resurse


turistice, concretizate în existenta unui spatiu geografic variat, combinat cu valoroase
creatii istorice si de arta si cu un potential balneoclimateric deosebit al pamântului.

Valorificarea eficienta a acestor resurse turistice si în interesul economiei nationale


poate constitui o sansa de dezvoltare a României[3]. Desi este ramura economica cu
avantajul competitiv international cel mai mare, performantele sale economice în prezent
sunt modeste.

Turismul, prin natura sa, prezinta numeroase avantaje fata de alte domenii de
activitate: în cazul turismului “ materia prima “ folosita exista din belsug în tara si este
extrem de valoroasa; valoarea adaugata în turism este superioara; turismul nu este o
ramura energointensiva; turismul permite transformarea în valuta a unor resurse materiale
si umane, neexploatabile pe alte cai etc. În pofida acestor avantaje, contributia turismului
la dezvoltarea economiei noastre nationale este mult sub posibilitatile de care dispunem.

Având în vedere ca potentialul turistic de care dispunem este superior celui din
celelalte tari din Europa centrala si de Est, în perioada urmatoare se impune
reconsiderarea locului si rolului turismului, inclusiv al turismului rural, în cadrul
economiei noastre nationale.

Viitorul turismului românesc la începutul mileniului III depinde hotarâtor de


capacitatea agentilor economici si a spatiului de a valorifica potentialul deosebit de care
dispunem, de a se adapta exigentelor crescânde ale cererii turistice si de a ridica calitatea
activitatii turistice sub toate aspectele, adica de a organiza si realiza u n turism modern si
competitiv. Totodata, depasirea neajunsurilor si dificultatilor cu care este confruntat
turismul românesc în prezent necesita o politica nationala coerenta si eficienta. Exemplul
tarilor care au realizat un turism dezvoltat este edificator în acest sens.

Problema principala[4] a turismului românesc în perioada urmatoare inclusiv a


turismului rural este calitatea produsului turistic privita, în principal, sub aspectul
serviciilor turistice, fara de care nici un patrimoniu turistic, oricât ar fi de valoros, nu
poate fi valorificat eficient.
Necesitatea concentrarii atentiei asupra calitatii produsului turistic decurge din cel
putin trei împrejurari:

a) cresterea ofertei de produse turistice în fiecare tara si la nivelul economiei


mondiale, fapt ce determina o sporire a utilizatorilor;

b) cresterea ponderii calitatii în cadrul concurentei produselor turistice pe piata


nationala si internationala;

c) influenta hotarâtoare a calitatii asupra celorlalti indicatori economici ai firmei


turistice.

În directia relansarii turismului românesc o atentie deosebita se cere acordata


mediului înconjurator, acesta reprezentând “ materia prima “, obiectul si domeniul de
desfasurare a activitatii turistice. În aceste conditii, relatia turism – mediu înconjurator
prezinta o semnificatie deosebita, dezvoltarea si ocrotirea mediului constituind conditia
sine qua non a practicarii lui : produsele turistice care include resurse degradate îsi
micsoreaza valoarea determina reducerea cererii turistice si deci utilizarea mai redusa a
bazei materiale turistice, scaderea încasarilor provenite din comercializarea lor.

Desi în România degradarea resurselor turistice nu a atins limite îngrijoratoare,


problema se impune mentinuta în actualitate si luata în calcul în ortice strategie de
dezvoltare a turismului.

Prin asemenea orientari de dezvoltare a turismului, România se poate transforma


dintr-o tara cu un potential turistic bogat si variat într-o tara cu un turism dezvoltat,
modern si competitiv.

La realizarea acestui obiectiv strategic al turismului românesc, turismul rural poate


si trebuie sa aduca o contributie substantiala. Specialistii în domeniu considera ca
turismul rural, agreat si solicitat în prezent pe piata turistica, va constitui turismul
viitorului si va avea un aport important la rezolvarea probelemelor mai sus mentionate.

1.2 .Specificitatea turismului rural românesc[5].

Fiind un produs turistic în curs de fundamentare, delimitare si organizare,


conceptele teoretice si instrumentele metodologice comporta înca discutii.

În principiu, turismul rural include toate activitatile care se desfasoara în acest


mediu. El este reprezentat de asezarile rurale situate într-un mediu nepoluat,
semnificative prin valorile etnofolclorice si culturale, pastratoare de traditii satesti sau cu
un bogat trecut istoric, care în afara functiilor administrative, economice si culturale
proprii, îndeplinesc sezonier sau în tot cursul anului si functia de primire si gazduire a
turistilor pentru petrecerea unui sejur.
Turismul rural este expresia orientarii unei parti însemnate din turistii contemporani
cître natura ca urmare a implicatiilor civilizatiei post industriale. Astari natura devine
pretext de reflectie, petru descoperire, pentru educatie, dar si pentru tratament,
performante sportive si implicit pentru o viata noua.

Datorita resurselor sale naturale si antropice deosebit de bogate, diversificate si


echilibrat repartizate în teritoriu, tara noastra prezinta o mare disponibilitate pentru
turismul rural. Prin tot ce poseda (munti, dealuri împadurite si întinse câmpii, litoralul
Marii negre, Delta Dunarii, numeroase monumente istorice si culturale de vocatie
universala, artizanatul si ospitalitatea specifica etc) România poate satisface gusturile si
preferintele celor mai exigenti turisti români si straini.

Varietatea si valoarea peisagistica a cadrului natural, diversitatea si dispersia în


teritoriu si cu precadere în spatiul rural a patrimoniului cultural – istoric, asigura acestei
forme de turismconditii de desfasurare în peste 60 % din cuprinsul tarii, ceea ce
reprezinta un mare avantaj fata de alte tari.

Cu toate aceste conditii extrem de favorabile, turismul rural în România, ca forma


organizata si de mare dimensiune se practica de putin timp. Fata de alte tari europene,
experienta noastra în organizarea turismului rural este redusa. Specialistii în domeniu
mentioneaza anii 1973-1974 drept un moment semnificativ în dezvoltarea turismului
rural, când s-a încercat identificarea a 33 de sate turistice din toate zonele etnografice si
omologarea gospodariiilor taranesti pentru activitati turistice. Aceasta actiune nu a fost
însa finalizata, doar doua sate, Leresti (Arges) si Sibiel (Sibiu), fiind angajate în turismul
rural. În consecinta, abia dupa 1990 s-au initiat actiuni sistenmatice de ordin
organizatoric si legislativ de promovare a turismului rural. Întârzierea promovarii
sistematice a turismului rural în tara noastra obliga la studierea atenta a experientei altor
tari în aceasta directie si valorificarea ei în toate masurile de revitalizare a turismului rural
românesc.

Prin continutul sau, turismul rural se interfereaza, în mare masura, cu alte forme de
turism cu care se completeaza si se stimuleaza reciproc. Avem în vedere în special
turismul cultural, turismul cinegetic si de pescuit, turismul legat de Delta Dunarii. Drept
urmare, cercetatorii disting mai multe tipuri de sate turistice: etnografico – folclorice, de
creatie artistica si artizanala, climaterice si pisagistice, pescaresti si de interes vânatoresc,
viti – pomicole etc.

Dezvoltarea tuturor acestor sate turistice într-o conceptie unitara, ofera posibilitati
deosebite de echilibrare a pietei turistice în profil teritorial, cu numeroase incidente
pozitive asupra turismului rural.

Prin prezenta conditiilor favorabile de desfasurare în peste 60 % din cuprinsul


tarii, turismul rural contribuie la introducerea în circuitul intern si international a unei
partinsemnate a potentialului turistic al tarii noastre, fapt ce impune o atentie speciala din
partea factorilor raspunzatori. Se poate afirma ca sansa turismului românesc depinde, în
mare masura, de dezvoltarea corespunzatoare a turismului rural.
Fata de alte forme, turismul rural nu necesita investitii mari pentru amenajarile de
infrastructura sau pentru alte dotari si nu produce aglomerari care creeaza diverse
probleme pentru localitartile urbane. Pentru structurile de primire, pe lânga gospodariile
unor sateni, se pot folosi fermele si pensiunile agricole.

Turismul rural constituie un rezultat dar si o premisa a dezvoltarii economiei rurale.


El poate contribui din plin la echilibrarea dezvoltarii teritoriale a tarii. În acest sens avem
în vedere urmatoarele: posibilitatea de a deveni un suport pentru noi afaceri si locuri de
munca ; încurajarea activitatilor traditionale locale, cu precadere artizanatul, dar si cele
care pot determina dezvoltarea unui comert specific si crearea de noi locuri de munca;
cresterea veniturilor locuitorilor asezarilor rurale rezultate din valorificarea resurselor
locale si a produselor agroalimentare ecologice pentru consumul turistilor.

În raport cu agricultura, care ramâne activitatea principala a satelor, turismul rural


constituie o activitate complementara si nu o alternativa sau o substitutie a acesteia[6];

În conditiile specifice tranzitiei României la economia de piata, turismul rural


îndeplineste si o importanta functie de protectie sociala, oferind populatiei cu venituri
reduse posibilitatea realizarii unor concedii de odihna, de petrecere a timpului liber în
peisajul pitoresc al mediului rural din zona muntoasa, litoralul Marii Negre sau Delta
Dunarii.

Din acest punct de vedere interventia statului în sprijinirea dezvoltarii turismului


rural este nu numai necesara, ci si urgenta.

1.3.Directii de impulsionare a turismului rural în România

Ţinând cont de particularitartile turismului rural, dar si de interactiunea sa cu


celelalte forme, impulsionarea acestuia depinde atât de masurile adoptate la nivelul
fiecarei zone, judet si sat turistic, cât si de masurile initiate si aplicate la nivelul
turismului românesc.

În prezent, turismul românesc trece printr-o profunda criza, determinata, între altele,
de unele restructurari insuficient elaborate si ineficient aplicate, precum si de retragerea
statului din politica turistica. Desi avem resure turistice deosebite, circulatia turistica este
din 1990 în scadere, iar indicatorii economici de rezultate, asa cum s-a mentionat, sunt
nesemnificativi. În acest context si ritmul extinderii turismului rural în tara noastra a
ramas lent în raport cu alte tari europene.

Experienta tarilor care practica un turism eficient demonstreaza ca punerea în


valoare a potentialului turistic valoros de care se dispune nu se produce automat, ci
depinde direct de capacitatea investitionala si manageriala a agentilor din acest sector, de
strategia generala a statului în domeniul turismului. Acest lucru este cu atât mai necesar
în cazul turismului rural care cuprinde unitati mici si neexperimentate. Dezvoltarea
initiala a turismului rural necesita adesea subventii publice si masuri fiscale de favorizare.
Turismul rural se poate dezvolta numai în masura în care turismul românesc
privit in ansamblu îsi formeaza o puternica piata.În perioada actuala si tot mai mult în
viitor nici o activitate economica nu mai poate fii gândita si rezolvata fara analiza
prealabila a pietei, fara proiectarea unor strategii de lansare si comercializare a produselor
respective.

În orice domeniu piata nu se creeaza de la sine si peste noapte. Cu deosebire în


domeniul turismului piata se construieste prin actiuni complexe atât la nivelul fiecarui
agent, cât si la nivelul economiei nationale, deoarece piata turistica prezinta o anumita
specificitate: turismul, în calitate de client, urmareste nu doar achizitionarea si
consumarea unor marfuri obisnuite, comune si generalizate la nivelul întregii populatii, ci
propunerea unor satisfactii individuale potrivite cu pretentiile si mofturile sale, pe care le
induc actiunile din cadrul acestui sector de activitate; locul ofertei coincide cu locul
consumului, dar nu si cu locul de formare a cererii; oferta turistica este perceputa de
solicitant sub forma unor imagini formate prin cumularea tuturor informatiilor receptate,
direct si indirect, de fiecare potential turistic; sezonalitatea cererii si ofertei turistice
marcheaza profund întreaga activitate a agentilor implicati în turism etc.

Toate acestea fac ca piata turistica sa aiba o mare încarcatura de factori de risc si sa
necesite studii profunde de marketing si management. Turismul ramâne un domeniu de
activitate pe cât de apropiat, pe atât de necunoscut. În plus, un timp se lucreaza sub
pragul rentabilitatii.

Intensificarea turismului rural în România presupune definitivarea urgenta a


cadrului organizatoric si legislativ[7]. În scopul informarii profesionale a celor ce vor sa
se orienteze spre acest sector, în anul 1994 a luat fiinta Asociatia Nationala pentru Turism
Rural, Ecologic si Cultural (ANTREC), cu filiale în majoritatea judetelor tarii. S-au
aprobat normele de clasificare a pensiunilor si fermelor agroturistice si au fost adoptate
unele reglementari privind scutirea de impozite pentru agentii ce practica turismul rural.

Sunt însa necesare multe alte reglementari privind îmbunatatirea infrastructurii


rurale, a cailor de acces si a drumurilor, asigurarea cu apa curenta a satelor respective,
semnalizarea satelor turistice, editarea unor materiale promotionale privind turismul
rural, etc.

Cuprinderea în sfera de activitate a turismului rural a întregului teritoriu national. În


acest scop specialistii în domeniul turismului rural preconizeaza înfiintarea unor centre
teritoriale (filiale) amplasate în urmatoarele zone: Maramures, Bucovina, Moldova
Centrala, Vrancea, Delta Dunarii, Litoralul Marii Negre, Muntenia, Dealurile
subcarpatice, Oltenia de sub Munte, Muntii Banatului, Crisana, Muntii Apuseni,
Dealurile Transilvaniei, Culoarul Bran-Rucar.

Prin intermediul acestor centre se poate acorda gospodariilor taranesti asistenta


tehnica si financiara din partea asociatiilor si organizatiilor de turism nationale si
internationale, atât pentru derularea activitatii, cât si pentru extinderea formelor de
cooperare în domeniul turismului rural.
Formarea profesionala pentru turismul rural, prin organizarea sistematica de cursuri
si actîuni în teritoriu, grupate pe zone, de seminarii pentru pregatirea prestatorilor si
touroperatorilor, a ghizilor si agentilor locali, etc.

În acelasi scop, este necesar sa se organizeze stagii de documentare si schimburi de


experienta între centrele care dispun de rezultate deosebite în turismul rural si sa se
stimuleze participarea la astfel de actiuni la nivel international.

Facilitarea colaborarii între organismele si organizatiile implicate în dezvoltarea


turismului rural din România si organisme similare din celelalte tari europene cu turism
rural traditional, prin sprijinirea asocierii la organismele internationale de profil,
participarea la actîuni internationale si invitarea reprezentantilor organismelor
internationale la actîunile organizate pe plan intern.

Actiunile promotionale trebuie sa sigure o imagine sugestiva a turismului rural


românesc[8], atât sub aspectul potentialului turistic, cât si a caracteristicilor sociale,
culturale, psihologice specifice poporului nostru.

În cadrul acestor actiuni este necesar sa fie evidentiat atributul de unicitate a unor
componente, reflectate printr-un relief divers, într-un mediu natural nepoluat si
neaglomerat si multitudinea elementelor de cultura – folclor, monumente, obiceiuri,
traditii. Totodata, se impune sa se reflecte imaginea de multilateralitate a ofertei care
poate sa satisfaca o gama vasta de preferinte si motivatii ale turistilor, de la categoriile cu
venituri mici la cele cu venituri mari.

1.4.Turismul rural la nivel european

“Turismul verde” a sedus în special europenii, în mod deosebit


locuitorii marilor aglomerari urbane, dar nu numai. Pentru aceasta tot mai multi
dintre “actorii” lumii turismului încearca o dezvoltare cât mai orchestrata a
echipamentelor si zonelor turistice cu mediul natural si socio-cultural al ariilor de
receptie. Atât prestatorii cât si turistii încearca o armonizare a interesului pentru o vacanta
excelenta cu dorinta de a îmbunatati impactul acesteia – din punct de vedere social,
cultural si al protejarii, respectiv atenuarii efectului de degradare – asupra mediului
înconjurator.

Aceste preocupari fac ca din ce în ce mai multi turisti - an de an mai numerosi – sa


descopere vraja, romantismul, libertatea si facilitatea practicarii turismului în spatiul
rural. În general acesti turisti doresc conditii de cazare si viata tipic rurale, un
grad de confort decent, preparate culinare traditionale si specifice regiunii în care se
afla, asteptând o diversificare în timp a ofertei.

CAPITOLUL 2

MODALITATI DE VALORIFICARE A RESURSELOR TURISTICE DIN


LOCALITATEA POLOVRAGI
2.1. Contextul geografic al localitatii

Comuna Polovragi este asezata la poalele de sud-vest ale Muntilor Capatânii, în


depresiunea cu acelasi nume, în partea de nord-est a judetului Gorj, pe malul stâng al
Oltetului. Depresiunea Polovragi face parte din Depresiunea Subcarpatica olteana, situata
între Bistrita Vâlcii / Dealul Costesti, la est si râul Motru, la vest. Valea Oltetului desparte
Muntii Parâng (spre vest) de Muntii Capatâna (spre est), printr-un un relief abrupt
calcaros, de circa 200 - 300 m înaltime.

Teritoriul administrativ al comunei are o suprafata de 8.783,8 ha - din care 3.267


ha reprezinta teren agricol si se întinde spre nord pâna în creasta principala a Muntilor
Capatânii, având ca vecini: orasul Horezu spre est, Malaia spre nord, Baia de Fier spre
vest, iar spre sud, Alimpesti si Slatioara. Între aceste limite, altitudinea variaza de la 420
m, în extremitatea sudica, la 2.108 m, în Vf. La Nedei, situat pe creasta principala a
Muntilor Capatânii.

Comuna Polovragi este alcatuita din doua sate: Polovragi - resedinta de comuna si
Racovita. Asemenea întregii zone submontane dintre Gilort si Bistrita Vâlcii, populatia
comunei Polovragi a suferit puternice influente demografice si etnoculturale dinspre
Marginimea Sibiului. Rezultatul acestei interferente se regaseste în graiul, portul si
traditia pastorala asemanatoare satelor din Marginime, aspect care reprezinta un punct
forte în dezvoltarea turistica a localitatii, prin elementele culturale cu valoare de unicat pe
care le poate oferi potentialilor vizitatori. Pastrarea acestui patrimoniu etnocultural
trebuie sa reprezinte, alaturi de infrastructura si utilitati, obiectivul principal al strategiei
de dezvoltare a localitatii.

2.2. Patrimoniul natural

Pozitia localitatii, în arealul Subcarpatii Olteniei, care determina varietatea si


structura reliefului, tipul de vegetatie si lipsa surselor depoluare sunt elemente
determinante în constituirea cadrului natural al zonei. Localitatea beneficiaza asadar, de
locuri atractive, pitoresti, cu un climat favorabil recrearii si petrecerii timpului liber, de
numeroase obiective turistice spre care se îndreapta anual zeci de mii de turisti.

2.2.1. Resurse turistice naturale

Formele de relief montan si submontan, având ca suport o structura geologica


complexa (în principal roci cristaline si calcare jurasice, pe care s-au dezvoltat numeroase
forme de relief carstic), îmbogatesc aspectul peisagistic al zonei si creeaza oportunitati
pentru practicarea unor variate forme de turism. Importanta stiintifica (geologica,
geomorfologica, botanica si forestiera) a întregii zone carstice a determinat declararea
acesteia ca arie protejata,

Cheile Oltetului[9] – de circa 2,2 km lungime, impresioneaza prin salbaticia si


îngustimea defileului, în lungul caruia serpuieste un drum forestier de 18 km lungime;
urmarind cursul pârâului Oltet pâna la obârsie (limita naturala între Muntii Parâng si
Muntii Capatâna), drumul forestier trece creasta Parângului pe la Curmatura Oltetului,
pentru a ajunge apoi în Valea Latoritei, importanta zona turistica din bazinul Lotrului.
Întreaga zona a Cheilor Oltetului prezinta un deosebit interes si din punct de vedere
floristic si peisagistic. Pe putinul sol format între stâncile calcaroase, vegeteaza
numeroase specii submediteraneene. În acest cadru generos, mai putem adauga existenta
unei paduri seculare de castan comestibil, urmare a influentelor climatice
submediteraneene. Aici exista peste 300 de specii de plante caracteristice terenurilor
calcaroase: unghia ciutei, strejnicul, ruginita. Drumul forestier, amenajat de-a lungul
canionului, permite accesul rutier facil spre pestera, aflata la circa 200 m dupa intrarea în
chei, la 670 m altitudine, în versantul stâng al Oltetului si totodata pune în evidenta
frumusetea si salbaticia peisajului carstic. Pestera, cu o lungime totala de circa 9.000 m,
este un vechi meandru subteran al Oltetului, aflat la nivelul de 25 m. Sub acest nivel,
actiunea eroziva a Oltetului a dus la adâncirea albiei si formarea unui adevarat canion.
Din galeria principala, în cea mai mare parte orizontala, se desprind mai multe culoare
laterale, în parte colmatate cu aluviuni. De-a lungul galeriei se disting trei sectoare, mai
important fiind cel din dreapta, numit "Culoarul Liliecilor". Galeria, din care circa 1 km
este electrificata, continua cu înaltimi de 2 - 8 m si largimi de circa 10 m. Sunt frecvente
prabusirile, scurgerile din tavan, hornurile; aici se deschid culoare secundare mici,
împodobite cu calcit. trasee de alpinism din zona carstica (Cheile Oltetului), unde exista
mai multe trasee de alpinism, de diferite grade de dificultate traseul pârâului Oltet, însotit
de drumul forestier, este deosebit de pitoresc; în locul denumit Luncile Oltetului, la
iesirea din chei, înspre amonte, exista un amplasament propus pentru amenajarea unui sat
de vacanta, inclusiv cu platforma de campare; realizarea proiectului investitional va
contribui la aparitia în aceasta zona a unui complex turistic de agrement si recreere;
Fondul forestier bogat, reprezentat prin paduri de foioase si conifere, îmbraca versantii
sud-vestici ai Muntilor Capatâna, creeaza un mediu ambiant atractiv, curat, recomandat
pentru vacante active;

Flora pajistilor montane si a fânetelor, de o diversitate impresionanta, în


functie de altitudine, îmbogatesc peisajul cadrul natural cu specii floristice multicolore;
elementele climatice ale zonei, fara valori extreme, sunt favorabile practicarii turismului
în tot timpul anului, pentru repunere în forma a organismului dupa stres.

2.2.2. Resurse turistice naturale cu regim protectiv

Cheile Oltetului si Pestera Polovragi – rezervatie complexa, cu o


suprafata de 150 ha

⇒ Padurea de castani comestibili, cu exemplare multiseculare, situata


lânga manastire cu o suprafata de10 ha.
2.3. Patrimoniul cultural

2.3.1. Monumente cultural – istorice

Fortificatia geto-dacica, situata deasupra versantului în care se afla Pestera


Polovragi, în punctul denumit „Crucea lui Ursache”;

Manastirea Polovragi, monument istoric si de arhitectura; biserica manastirii, cu


hramul „Adormirea Maicii Domnului”, a fost atestata documentar într-un hrisov emis de
Matei Basarab, în anul 1648; a fost rezidita în 1643 – 1647 si restaurata în perioada 1690
- 1693 din initiativa domnitorului Constantin Brâncoveanu; poseda o importanta colectie
de icoane pe sticla si lemn (peste 650 exemplare), datând din sec. XVIII - XIX, precum si
o biblioteca valoroasa, cu peste 3.000 volume; Biserica bolnitei, cu hramul „Sf. Nicolae”,
a fost zidita în stil bizantin, între anii 1731 – 1732;

Biserica de lemn cu hramul „Sf. Nicolae”, ctitorita în anul 1806.

2.3.2. Elemente de patrimoniu etnocultural

Centrul etnografic Polovragi este centru etnofolcloric, cu traditii legate de pastorit


si transhumanta; renumit pentru:

• portul popular ciobanesc cu influente din zona Marginimii Sibiului,

• arhitectura traditionala – case vechi de lemn cu pridvor, specifice zonei


etnografice “Oltenia de sub Munte”;

• costumul popular, fie în doua culori, alb si negru, asemanator zonei


Marginimea Sibiului;

• cusaturi si tesaturi artistice (saculeti, disagi), mestesuguri cu o raspândire


din ce în ce mai redusa;
confectionare de instrumente muzicale - fluiere;

• prelucrarea artistica a lemnului – obiecte de uz gospodaresc: lazi, cosuri,


furci de tors lâna s.a.;

• manifestari etnofolclorice: “Nedeia de la Polovragi” - se desfasoara în


perioada 18 - 20 iulie si atrage un mare numar de turisti din toata zona de
nord a Olteniei. Este un eveniment deosebit pentru viata social –
economica si culturala a localitatii. Este o parada a portului, cântecului si
dansului popular oltenesc

2.4. Oferta de petrecere a timpului liber

Diversitatea si valoarea potentialului turistic existent pe teritoriul comunei


Polovragi sunt premise care favorizeaza modalitati multiple de petrecere activa a timpului
liber, de odihna, de recreere si de practicarea unor forme de turism specifice.

Turismul cultural-religios este favorizat de prezenta unor obiective religioase de


valoare exceptionala, intrate deja în circuitele nationale si cu un segment fidel de turisti
care vin perioadic în pelerinaj la manastirile din nordul Olteniei. Manastirea Polovragi
mai este vizitata si de turistii sositi la tratament în statiunile balneare de pe Valea Oltului.

Manastirea Polovragi reprezinta un important centru monahal care contribuie la


conservarea spiritualitatii si culturii ortodoxe românesti, de la sud de Carpati.

Turism etnocultural. Caracterul si traditia acestei zone a orientat locuitorii catre


mestesuguri artizanale cu specific românesc, precum tesaturile executate manual (costum
popular, stregare oltenesti), cusaturi, prelucrarea artistica a lemnului. Vechile legaturi ale
populatiei locale cu „ungurenii” de peste munte din satele Marginimii Sibiului, si-au pus
amprenta asupra obiceiurilor legate de oierit – din pacate, pastrate din ce în ce mai putin,
asupra traditiilor, folclorului, graiului si a costumului popular. Existenta acestor traditii
etnoculturale arhaice, sustin practicarea turismului etnocultural.

Sarbatorile traditionale locale, legate de preponderent de sarbatorile religioase,


constituie un prilej de relaxare, de întâlnire a fiilor satului, de stabilirea de contacte
umane între localnici si oaspeti, între cei plecati la oras si cei ramasi în sat, între
reprezentantii administratiei locale si diverse personalitati invitate. Sarbatoarea de Sf.
Ilie, de la 20 iulie, a devenit de foarte multi ani o traditie a zonei, care atrage formatii
artistice, rapsozi populari, turisti si societati comerciale din toata zona de nord a Olteniei.
Nedeia este asteptata cu interes de catre localnici, dar si de catre administratia locala,
pentru aspectul economic al acestei manifestari.

Speoturismul – este favorizat de prezenta Complexului carstic Cheile Oltetului si


a numeroaselor forme de relief carstic adapostite de acesta. În zona se cunosc mai multe
pesteri, dar cea mai cunoscuta este Pestera Polovragi.
Turism rural este înca în faza de pionierat, dar localitatea Polovragi beneficiaza de
toate oportunitatile pentru dezvoltarea acestuia: cadru natural atractiv, resurse turistice
variate, accesibilitate directa la DN 67 si prin aceasta la doua drumuri europene de larga
circulatie turistica, existenta unor pensiuni rurale care pot constitui un model si pentru alti
proprietari de gospodarii taranesti, existenta unor dotari tehnico–edilitare care pot sta la
baza dezvoltarii turistice a zonei. Promovarea turismului rural va asigura acestui spatiu
pastrator de valori traditionale românesti o dezvoltare durabila si echilibrata.

Turismul de sfârsit de saptamâna (weekend) este o forma de turism din ce în ce


mai apreciata, locuitorii din marile centre urbane dorind sa-si petreaca sfârsitul de
saptamâna în locuri nepoluate, departe de aglomeratia si stresul marilor orase.

Pensiunea Cheile Oltetului, încadrata la 3 margarete, pune la dispozitia turistilor un


numar de 15 camere, din care 10 camere duble si 5 apartamente de maxim 4 persoane.
Cele 15 camere totalizeaza un numar de 40 de locuri de cazare si prezinta numeroase
dotari si facilitati de petrecere a timpului liber.

Pensiunea “Casa Mihaiescu”, cu 2 margarete, pune la dispozitia turistilor pentru cazare


un numar de 8 locuri, distribuite în patru camere duble (dotate cu grup sanitar, televizor,
frigider si telefon în fiecare camera) si alte facilitati de petrecere a timpului liber.

Pensiunea Dumitrescu, încadrata la 2 margarete, are o capacitate de 4 persoane, în


2 camere duble, dotate cu grup sanitar.

Structuri de cazare în Polovragi

Denumirea unitatii Nr. de locuri


Pensiunea Cheile Oltetului 3 margarete 40
Pensiunea Casa Mihaiescu 2 margarete 8
Pensiunea Dumitrescu 2 margarete 4
Total 52

La aceste locuri trebuie adaugate si posibilitatile de cazare la chiliile Manastirii


Polovragi, adica aproximativ 10 locuri.

Ca elemente primordiale al bazei tehnico-materiale, structurile de cazare din Polovragi


sunt slab diversificate (doar trei pensiuni, de categoria 2 si 3 margarete), nesatisfacând
nevoile variate ale turistilor pentru serviciile de cazare.

În localitatea Polovragi exista doua societati care ofera conditii de servire a mesei,
tip restaurant, cu aproximativ 50 de locuri la mese.
Raportul dintre numarul locurilor la masa si cel al locurilor de cazare (inclusiv cazare la
manastire) este de 0,8. Acest raport semnifica faptul ca în localitatea Polovragi, serviciile
de alimentatie publica sunt slab reprezentate si deci nu satisfac în totalitate nevoile
turistilor.

2.5. Calificarea fortei de munca din turism

Calificarea personalului care lucreaza în turism este un aspect determinant pentru


calitatea serviciilor. În conditiile unei concurente tot mai accentuate, chiar si numai pe
piata româneasca, serviciile si calitatea acestora sunt de cele mai multe ori determinante
în alegerea unei destinatii turistice.

Autoritatea Nationala pentru Turism, prin Compartimentul Cercetare si


Învatamânt, organizeaza cursuri de specialitate pentru sectorul turistic, prin reteaua
Ministerul Educatiei si Cercetarii si acorda brevete si certificate de specialitate. Pentru
lucratorii din turismul local, care nu sunt absolventi de studii superioare de specialitate,
sunt recomandate cursuri de instruire profesionala pentru administratori de pensiune,
ospatari, bucatari, cursuri de perfectionare pentru de limbi straine si calculator.

2.6. Evaluarea ofertei actuale – probleme, disfunctionalitati

Desi dispune de resurse turistice variate, ce permit practicarea unor forme de turism
diferite, precum turismul religios, turismul speologic sau chiar turismul pentru sporturi
extreme, localitatea Polovragi nu are conturata o activitate turistica eficienta,
identificându-se urmatoarele probleme si disfunctionalitati ale ofertei turistice actuale:

• structuri turistice de cazare putin diversificate, ca tip si categorie de confort


(doar doua pensiuni de 2 si 3 margarete);

• structuri turistice de alimentatie insuficiente, în raport cu numarul actual de


locuri de cazare;

• lipsa unor amenajari specifice agrementului;

• activitate turistica în neconcordanta cu valoarea potentialului turistic;

• lipsa unor actiuni de distributie si promovare eficiente;

• insuficienta colaborarilor cu agentiile de turism care sa promoveze oferta


turistica;

• lipsa activitatilor de marketing care sa conduca la construirea imaginii de


destinatie turistica.
2.7. Competitia si tendintele pietei

În Polovragi, resurse turistice existente favorizeaza practicarea unor variate forme


de turism, între care turismul speologic si cel religios sunt cele principale. Din acest punct
de vedere, zonele cu care localitatea Polovragi intra în competitie sunt cele cu oferte
similare, din arealul învecinat. Aici sunt incluse localitatile cu potential religios si
speologic din judetele Vâlcea, Gorj si Arges.

Produsele oferite de zonele concurente, strict din punct de vedere al turismului religios si
a speoturismului, au la baza promovarea obiectivelor turistice prezentate pentru fiecare
localitate în parte.

Fenomenul religios ce caracterizeaza, printre altele, localitatea Polovragi îmbraca


forme specifice fiecarui spatiu geografic. Prin urmare, este dificil sa se realizeze o
comparatie între zonele concurente din punctul de vedere al potentialul religios, fiecare
biserica sau manastire fiind unica în felul ei si raspunzând unor motivatii ale caror
intensitati sunt greu de determinat, deoarece au o încarcatura subiectiva sau psihologica,
ce difera de la o persoana la alta.

Un punct forte al localitatii Polovragi, fata de concurenta, este faptul ca,


exceptând comuna Costesti, este singura localitate, dintre cele alese, care poate dezvolta
si promova atât un produs turistic religios, cât si unul speologic. Celelalte localitati
dispun fie de obiective turistice din sfera turismului religios, fie doar de formatiuni
carstice. În plus, acestor forme de turism de baza li se pot adauga turismul etnofolcloric
sau chiar cel pentru sporturi extreme, ceea ce contureaza o imagine complexa a ofertei
turistice a localitatii Polovragi.

Piata produselor religioase este o piata în crestere, în a carei dezvoltare si


promovare merita investit. Turismul religios si-a definit un loc aparte în contextul
turismului mondial, datorita dimensiunii sale actuale, devenind o componenta deosebit de
valoroasa a turismului cultural. România detine un patrimoniu carstic deosebit de valoros
sub aspect stiintific si peisagistic, dar nevalorificat prin turism la valoarea lui reala si la
standarde europene. Pesterile au constituit din totdeauna o curiozitate, au stârnit interes si
au atras vizitatori, devenind astfel obiective turistice valoroase. Turismul speologic, prin
apartenenta lui la turismul activ, prezinta o tendinta de crestere, generata de interesul
tinerilor în special pentru aceasta forma de turism.

2.8. Recomandari pentru agentii economici din turism

Analiza prezentata mai sus scoate în evidenta valoarea potentialului turistic si


oportunitatile de care dispune localitatea Polovragi, asa încât turismul poate sa devina în
urmatorii ani o activitate principala în economia localitatii Resursele locale de care
dispune zona (naturale, antropice, umane) trebuie valorificate astfel încât sa conduca la
diversificarea ofertei si la atragerea unui numar din ce în ce mai mare de turisti.

Recomandari pentru autoritatea locala:


• În cadrul aparatului propriu al Primariei este necesar a fi înfiintat un Departament
pentru Turism, a carul activitate trebuie sa se axeze pe organizarea activitatii
turistice locale si acordarea de consultanta pentru agentii din turism.

• Primaria, prin angajatii Departamentului pentru Turism, are un rol determinant în


consilierea / convingerea proprietarilor de gospodarii cu un standard
corespunzator, asupra avantajelor ce deriva ca urmare a clasificarii acestora ca
pensiuni turistice. Lipsa structurilor turistice clasice trebuie suplinita prin aparitia
unui numar cât mai mare de pensiuni rurale.

• Extinderea retelei de pensiuni turistice poate fi stimulata de atuoritatea locala prin


acordarea, prin Hotarâre de Consiliu Local, a unor facilitati sau scutiri de
taxe/impozite pentru perioade determinate, prin promovarea gratuita a acestora
pe site-ul primariei, prin invitarea si sustinerea financiara în vederea participarii
la diverse târguri si manifestari organizate de primarie, prin racordarea gratuita la
reteaua de utilitati a comunei s.a.

• Pentru a sustine dezvoltarea durabila a turismului în localitate este absolut necesar


a se realiza doua dintre utilitatile de baza: canalizarea apelor menajere si
amenajarea unui punct de transfer al deseurilor menajere, în conformitate cu
politica de mediu din acest domeniul Foarte putini investitori vor dori sa înceapa
o activitate economica într-o localitate fara infrastructura si utilitatile de baza.

• Pentru valorificarea turistica a spectaculoasei vaii a Oltetului, este necesara


amenajarea unei platforme de observatie vis-a-vis de intrarea în pestera.

• Pentru introducerea în circuitul turistic a cetatii dacice Polovragi, situata deasupra


pesterii, la 1.000 m altitudine, este necesara reamenajarea potecii de acces si
semnalizarea corespunzatoare a acesteia la punctul de ramificatie din drumul
forestier.

• Pentru cresterea atractivitatii zonei si diversificarea ofertei turistice a localitatii


este necesar a se amenaja un Muzeu al satului gorjan, care sa cuprinda: case
vechi cu arhitectura traditionala (amenajate în interior cu obiecte de mobilier
specific zonei), instalatii tehnice populare (razboiul de tesut, darac pentru lâna,
furca de tors si vîrtelnita rasucit lâna, mori de apa, joagare hidraulice s.a.) si alte
utilaje folosite într-o gospodarie locala.

• Este recomandat a se conserva toate cladirile vechi, valoroase, din localitate prin
reabilitarea lor si aplicarea de placute cu text explicativ pe fiecare (anul
construirii, stilul arhitectonic, proprietarul). Proprietarii caselor respective trebuie
sa beneficieze de diverse facilitati acordate de administratia locala, pentru a fi
interesati sa faca aceste investitii de reabilitare.
• Pentru petrecerea timpului liber este necesara realizarea unei baze de agrement
(strand, terenuri de sport multifunctionale, alei de promenada s.a.) care sa
deserveasca turistii aflati în vacanta, dar si populatia rezidentiala.

• Marcarea, cu ajutorul elevilor, pe perioada vacantei de vara, a tuturor potecilor


turistice care pleaca din Polovragi spre Muntii Capatânii sau spre bazinul turistic
al Lotrului, este o activitate placuta si educativa pentru elevi, dar în acelasi timp
necesara pentru dezvoltarea si promovarea turismului în zona; refacerea
marcajului pe traseele nr. 6 (Polovragi – Curmatura Beleoaia – Stâna Funicel) si
nr. 1 (Polovragi – Curmatura Oltetului), va face legatura cu principalele trasee
turistice de creasta ale Muntilor Capatânii si de acolo cu cele din Muntii Parâng.

• Initierea, cu ajutorul dascalilor, a unor activitati culturale la nivelul satului, cum


ar fi: înfiintarea echipei de fluierasi, a unui ansamblu coral, a unei echipe de
dansuri populare, activitati disparute în ultimul deceniu, va contribui cu siguranta
nu numai la afirmarea unei vieti culturale puternice, dar si la mobilizarea
energiilor tinerei generatii spre domenii educativ-culturale. ⇒ Editarea unui ghid
turistic / harta a localitatii, care sa se gaseasca spre comercializare la toate
pensiunile turistice, la agentiile de turism si la chioscurile de ziare din judet.

• Pentru atragerea unui numar crescut de turisti este binevenita organizarea de


evenimente culturale, mondene, întâlniri de afaceri, al caror calendar sa fie
promovat în media, pe site-ul primariei sau prin trimiterea catre agentii de
turism, asociatii profesionale interesate, administratii centrale si locale.

• Aplecarea catre traditia si obiceiurile legate de sarbatorile religioase a populatiei


din zona este bine cunoscuta. Sarbatorile de iarna (Craciun, Anul Nou), sunt
asadar un prilej pentru organizarea de catre Primarie a unor manifestari bazate pe
obiceiurile religioase ale locului, jocuri distractive si concursuri si pot deveni un
eveniment care sa atraga în jurul lui nu numai localnicii, dar si locuitori din
centrele urbane apropiate, turistii sositi în vacanta. Antrenarea în aceste sarbatori
a unor categorii socio-profesionale cu un nivel de pregatire ridicat – profesori,
preoti, elevi, pot imprima manifestarii o tinuta cultural-educativa si în acelasi
timp distractiva.

Pe parcursul unui an se pot organiza si alte tipuri de manifestari care pot avea
diverse teme: gastronomice, culturale, istorice, sportive, despre protectia mediului,
întâlniri cu fii satului, expozitii de fotografie tematica s.a.

Calitatea serviciilor oferite turistilor trebuie sa fie o preocupare


permanenta pentru toti agentii din turism, pentru a se impune pe piata si pentru a face fata
concurentei[10].

Calificarea si formarea profesionala permanenta a angajatilor din turism


este o garantie pentru o afacere profitabila si nu trebuie privita ca pe o cheltuiala, ci ca pe
o investitie pe termen lung.
Diversificarea serviciilor oferite turistilor, asa cum reiese din studiile de piata
realizate în decursul anilor de catre INCDT, este una din motivatiile importante în
alegerea unei destinatii, de aceea trebuie sa i se acorde atentia cuvenita. Agrementul este
deficitar în oferta turistica de servicii a localitatii si a structurilor de primire turistica, de
aceea este necesar a fi dezvoltat ca varietate si capacitate. Este recomandat ca fiecare
detinator de structura de cazare sa ofere gratuit turistilor: materiale informative (harti ale
zonei, pliante, ghiduri sau monografii ale obiectivelor naturale si culturale din zona),
servicii de ghidaj, mijloc de transport pentru excursii locale, rezervari pentru mijloacele
de transport în comun, servicii care pot atrage un numar din ce în ce mai mare de turisti.

CAPITOLUL 3

STRATEGII DE PROMOVARE A TURISMULUI RURAL PE PIATA MONDIALA

Promovarea in turism consta intr un ansamblu de demersuri de comunicare ce


vizeaza transmiterea permanenta , pe diverse cai,a unor mesaje destinate informarii atat a
clientilor poentiali cat si a operatorilor de turism asupra caracteristicilor produselor si
serviciilor turistice oferite spre comercializare ,cu scopul de a consolida o imagine
pozitiva si de a cultiva o atitudine favorabila fata de acestea si firma ,respective de a
determina ,in mentalitatea si obiceiurile de cumparare si consum a turistilor,modificari
convenabile intrprinderii ofertante.

Promovarea turistica parcurge un proces de perfectionare si adaptare ,fiind nevoita


sa actioneze adecvandu-si strategiile in virtuea pozitionari intre un produs cu
caracteristici complexe si in necontenita evolutie.

Si un consumator cu o motivatie diversa si o elasticitate accentuata a cererii ,in conditiile


unei piete aflate intr un process de continua transformare .

Asadar ,de la produs la consumator ,prin intermediul pietei de profil ,acesti factori
esentiali de pe ;;traseul’’ promovarii turistice isi evidentiaza pregnant
specificul,complexitatea si tendinta de schimbare.

De aceea elaborarea strategiei de comunicare promotionala la nivelul unitatii


turistice ,integrarea acesteia in strategia globala, conceperea unui mix promotional de
natura sa valorifice efficient instrumentele promovarii constituie premise si rigori pentru
actiuni coordinate ,coerente si interdependente.

Activitatile promotionale in turismul rural necesita investitii imoportante din


cauza intinderii geografice mari a pietelor turisice ,manifestarii unei concurente acerbe si
caracterului intangibil al produsului turistic.Din aceasta ultima perspective se poate
afirma ca natura intangibila a servicilor turistice conduce la cresterea importantei
strategiei de promovare .

Una dintre cauzele declinului cererii turistice o reprezinta strategiile de produs a


agentilor din turism care nu au tinut seama de evolutia pietei interne si externe, de
cerintele tot mai crescute ale consumatorilor din ce în ce mai avizati.

România are un avantaj esential fata de alte tari, prin faptul ca, datorita unui potential
turistic bogat si variat, poate oferi, în mod practic, toate formele de turism solicitate: sejur
pe litoral, în statiuni de munte, în statiunile balneoclimaterice, sporturi de iarna,
vânatoare, pescuit, circuite turistice culturale. Potentialul turistic românesc de care se face
atâta caz - munti, plaja, soare, clima, folclor, istorie etc. - este însa insuficient pentru a
reprezenta doar prin el însusi o reala si puternica atractie turistica.

Din pacate, asa cum releva unele studii realizate de firme straine de consultanta,
România se prezinta în fata turistilor straini cu „un produs turistic depasit, o oferta
inadecvata pentru recreare si petrecerea timpului liber, cu o stare fizica a dotarilor ce
reflecta lipsa întretinerii si investitiei".

3.1.Serviciile turistice. Serviciile de cazare

Baza materiala este, în linii mari, învechita, infrastructura s-a degradat si adesea
este depasita, echipamentele sunt în cea mai mare parte uzate iar calitatea serviciilor este
necorespunzatoare. Astfel, calitatea prestatiilor turistice este mult sub standardele cu care
sunt obisnuiti vizitatorii din tarile occidentale. Relevant este faptul ca Ministerul
Transporturilor, Constructiilor si Turismului nu recomanda decât aproximativ 15% din
hoteluri ca fiind conform standardelor.

Criteriile de clasificare a structurilor de primire au fost adaptate situatiei actuale:


chiar daca tariful este ca pentru un hotel de trei stele, confortul nu-1 depaseste pe cel al
unei unitati de o stea din strainatate. Astfel România a ajuns o destinatie turistica scumpa
în conditiile în care serviciile sunt necorespunzatoare, iar baza materiala îmbatrânita.

Imaginea dezolanta a produselor turistice românesti este întregita de standardul scazut


al serviciilor de alimentatie publica în ceea ce priveste aspectul general, atmosfera,
calitatea si varietatea preparatelor, comportamentul personalului, notele de plata
încarcate, muzica necorespunzatoare.

Serviciile de agrement din România se caracterizeaza printr-o oferta turistica cu


posibilitati reduse de divertisment. Acestea se limiteaza în cele mai bune cazuri la o
discoteca, un bar, un joc mecanic sau o masa de biliard. Este adevarat ca peisajul din
România este mai frumos decât cel din alte tari turistice, dar aceasta nu este de ajuns. Ce-
i oferi turistului în afara de peisaje pitoresti ? O zi le admira, o zi viziteaza monumentele
istorice, apoi se plictiseste. In tarile turistice, profesionistii din domeniu dau dovada de o
mare abilitate în a determina turistul sa cheltuiasca si în acelasi timp sa se simta bine.
Vizitatorilor diferitelor destinatii turistice li se ofera forme diverse de agrement precum:
zboruri cu parapanta, coborâri cu barca pneumatica pe râurile de munte, închirieri de
scutere, biciclete, cursuri de calarie, programe de vânatoare si pescuit, sali de gimnastica
de întretinere (fitness), excursii diverse si multe altele. Turistii straini care ne viziteaza
tara nu prea fac cumparaturi, din cauza unei oferte insuficiente, fiind cunoscuta lipsa
suvenirurilor, hartilor, pliantelor, ghidurilor turistice.

3.2Strategiile de dezvoltare ale produsului turistic românesc

Turismul românesc este sustinut la ora actuala aproape exclusiv de resursele


naturale si vestigiile istorice, aportul infrastructurii fiind unul minor. Calitatea serviciilor
turistice nu numai ca nu îi atrage pe cetatenii straini, dar îi alunga si pe români, care au
descoperit ca la aceiasi bani pot beneficia de conditii excelente în Turcia sau Grecia.

O alta problema cu care noi ne-am obisnuit este - si nu ne ferim sa o recunoastem -


lipsa de siguranta a obiectelor personale si chiar cea individuala, putini sunt strainii care
accepta riscul de a ramâne tara bani sau obiecte de valoare, furtisagurile mai mici sau mai
muri fiind frecvente pe aceste meleaguri. Iar turistii straini sunt cei mai vulnerabili, dând
dovada de o naivitate specifica traiului într-un mediu cu un grad ridicat de
siguranta[11].

În vederea cresterii competitivitatii ofertei pe piata nationala si internationala sunt


necesare dezvoltarea si modernizarea produsului turistic românesc. In acest sens
mentionam faptul ca Ministerul Transporturilor. Constructiilor si Turismului a stabilit o
serie de obiective strategice la nivel national:

▪ îmbunatatirea si consolidarea produsului turistic în acele zone, statiuni, localitati, trasee


care sunt cele mai cunoscute în prezent pentru turistii straini si români si unde exista,
deja, creata o anumita structura;

• dezvoltarea si modernizarea produsului turistic astfel încât România sa se distinga de


alte tari de destinatie turistica;

• ridicarea nivelului standardului serviciilor în conformitate cu categoria unitatii turistice


si tariful utilizat;

• optimizarea si dezvoltarea la maximum a componentei culturale a produsului turistic;

• tinând cont de faptul ca circulatia turistica interna scazuta este datorata, în principal,
existentei unei ponderi mari a populatiei cu venituri mici si, deci, indisponibile pentru
practicarea turismului, strategia de dezvoltare a produsului turistic pentru perioada
urmatoare va trebui sa acorde o atentie sporita dezvoltarii acelor forme de turism cu
adresabilitate catre aceste categorii de populatie;

• cresterea calitatii si marirea capacitatii amenajarii turistice;


• protejarea si îmbunatatirea mediului natural în zonele turistice, îmbunatatirea nivelului
de protectie a turistilor, stiut fiind ca repercusiunile asupra mediului înconjurator cresc
proportional cu volumul turismului.

• definitivarea si promovarea unui numar restrâns de produse turistice pentru piata


externa, bine puse la punct;

• organizatorii de produse turistice (turoperatorii) sa fie buni cunoscatori ai traseele lor


turistice, ai obiectivelor ce pot atrage vizitatori din tara si strainatate pentru a se putea
valorifica întregul areal turistic, natural si antropic al României;

• reinventarierea tuturor surselor turistice naturale si antropice, având ca scop


amenajarea, restaurarea, dezvoltarea si modernizarea destinatiilor de vacanta precum si
extinderea si diversificarea serviciilor pe coordonate noi;

• elaborarea unui plan strategic pe termen mediu si lung pentru a identifica piete nisa si
grupuri tinta de consumatori;

• crearea unei strategii pentru îmbunatatirea nivelului serviciilor la hoteluri si restaurante;

• valorificarea punctelor de atractie unice ale României: zonele de turism cultural,


folcloric si rural;

• colaborarea cu parteneri regionali pentru a vinde pachete de programe cu destinatii


multiple;

• asigurarea unor servicii de calitate pentru a valorifica produsele turistice atractive si a


stimula pietele turistice actuale si potentiale;

Promovarea interna a produsului turistic românesc va urmari scoaterea în evidenta a


celor doua mari avantaje ale acestuia fata de piata turistica în ansamblu:

• diversitatea si complexitatea produsului turistic românesc care acopera si cuprinde toate


formele principale de turism: turismul estival, balnear, de sporturi de iarna, turismul
cultural si rural s.a. si se poate orienta catre diferite segmente ale clientelei, de diferite
vârste, cu venituri modeste sau ridicate etc.;

• raportul pret-calitate, avantajos pentru marea masa a populatiei în comparatie cu


destinatiile externe, mai costisitoare, în multe cazuri pentru o oferta asemanatoare.

Politicile de marketing care au ca obiect produsul turistic românesc trebuie sa aiba în


vedere asigurarea conditiilor optime de cazare în hotel. Aici gama serviciilor care trebuie
oferite trebuie sa fie foarte larga. Criteriile calitative ale serviciilor hoteliere vizeaza:

• o curatenie exemplara, pornind de la exteriorul hotelului (parcari, trotuare etc.) si


terminând cu ultima camaruta din interior;
• turistii occidentali sunt toarte sensibili în privinta acestui aspect, care poate deveni
decisiv pentru o eventuala revenire în viitor;

• adaptarea bucatariei ia gusturile turistilor. Astfel, exista turisti care prefera sa fie
serviti, dar exista si unii care prefera sa-si aleaga singuri felul de mâncare (self-service).
Bucataria va trebui sa fie adaptata cerintelor, preferintelor clientilor;

• asigurarea unor variante de recreare, odihna cum ar fi: sauna, piscina, parc sau gradina;

• asigurarea cu maximum de operativitate a altor servicii hoteliere (rezervari de bilete,


închirieri de autoturisme, servicii obisnuite: spalat, calcat etc.).

Mentalitatea lucratorilor din industria ospitalitatii reprezinta o alta problema pe care


România trebuie sa o rezolve, daca doreste sa reintre în circuitul turistic international.
Hotelierul de la noi din tara nu a înteles înca faptul ca zâmbetul nu-l costa nimic... în
plus, este deja cunoscut modul în care chelnerii români îsi trateaza clientii, încarcarea
notelor de plata sau, pur si simplu, escrocarea turistilor se regasesc, din nefericire, în
topul plângerilor clientilor straini. Lucratorii din turismul autohton îsi schimba vechea
mentalitate foarte greu si întâmpina dificultati de întelegere a psihologiei si nevoilor
turistilor occidentali. Aici trebuie sa avem în vedere faptul ca se vinde confortul unei
vacante care, în majoritatea cazurilor, se realizeaza o data pe an si sunt foarte greu de
compensat nemultumirile care pot sa apara în rândul turistilor.

Este absolut necesara si realizarea unor infrastructuri cu facilitatile aferente:


autostrazi, statii de alimentare cu combustibil suficiente (în aceasta privinta, progresul
este evident), indicatoare de prezentare a cailor de circulatie si a zonelor strabatute de
automobilisti, posibilitati de a închiria autovehicule de o cât mai mare diversitate,
posibilitati de parcare, statii de spalare si reparatii etc.

În plus, credem ca se impune asigurarea unei oferte variate de produse de tip suvenir.
O atentie deosebita trebuie acordata hartilor, pliantelor, ilustratelor si obiectelor de
artizanat.

Atunci când grecii contemporani, spre exemplu, au demarat construirea unor punti si
balustrade din lemn într-o pestera oarecare, luminând-o electric si gasindu-i, ulterior, si o
anumita valoare istorica, ei au construit, de fapt, un produs turistic, în jurul caruia s-au
ridicat, apoi, minihoteluri si restaurante pentru turistii amatori sa viziteze pestera
respectiva. Aceasta este ordinea dupa care se structureaza o afacere în turism: mai întâi
depistarea sau crearea produsului turistic si numai dupa aceea ridicarea infrastructurii (cai
de acces, unitati de cazare etc.).

3.2.1.Politici si strategii aplicate la nivel regional

Transformarea unor zone rurale în destinatii turistice se face progresiv fie la


initiativa unor grupuri de întreprinzatori care dezvolta mici afaceri turistice cu scopul de a
atrage turisti, fie ca rezultat al descoperirii zonelor de catre vizitatori generând astfel
cererea pentru activitati turistice la care comunitatea locala reactioneaza.

In ultimele decenii politica dezvoltarii regionale a Uniunii Europene coroborata


cu politicile nationale ale statelor membre au încurajat orientarea turismului catre zonele
rurale luând în calcul efectele si implicatiile sociale pozitive ale acestuia. Din analizele
efectuate de Organizatia Mondiala a Turismului rezulta ca turismul rural se dezvolta într-
un ritm mai rapid decât turismul international în ansamblul sau.

3.2.2.Analiza SWOT a produsului turistic oltenesc

Analiza SWOT se refera la punctele forte si punctele slabe ale firmei


turistice, asociate cu oportunitatile si amenintarile existente la un
moment dat pe piata.Aceasta analiza se aplica mediului în care se
desfasoara afaceri si constituie primul pas pe care personalul
compartimentului de marketing trebuie sa-l faca pentru aprecierea gradul
de îndeplinire a obiectivelor si nu în ultimul rând pentru a identifica
problemele cu care aceasta se confrunta.

Puncte tari :

• Potential natural ridicat;

• Mediul natural bine conservat, diversitatea deoseebita, aerul curat, cadrul natural
propice relaxarii;

• Forme de relief deosebite;

• Peisajele naturale atractive (cu paduri, râuri, lacuri, munti);

• Ospitalitatea locuitorilor si traditiile;

• Existenta asezamintelor cultural-spirituale;

• Agroturismul, ecoturismul (turismul verde);

• Dezvoltarea produselor turistice tip « nisa » (turism ecologic, montan);

• Centre culturale, muzee istorice, casele memeoriale, monumentele unice pe plan


mondial;

• Infrastructura specifica de cazare bine reprezentata;

• Specialitatile gastronomice locale (bucataria traditionala);


• Folclorul si festivalurile, obiceiurile de Anul Nou, muzica/dansurile traditionale;

• Ospitalitatea agroturistica.

Puncte slabe :

• Lipsa de comunicare si de coeziune între comunitatile umane pentru realizarea unor


obiective de interes comun ;

• Perturbarea transportului datorata starii cailor de acces (infrastructura precara, gropi,


indicatoare lipsa), lipsa telefonului în anumite zone ;

• Starea de conservare si de curatenie o unor monumente ;

• Indiferenta unor oameni fata de mediu ;

• Insuficienta pregatire de specialitate a unor lucratori din industria ospitalitatii, lipsa


de motivare a salariatilor, insuficient personal calificat, atestat si brevetat ;

• Calitatea necorespunzatoare a serviciilor turistice ;

• Existenta în unele cazuri a unor conditii precare de cazare, lipsa curateniei ;

• Parteneriat slab în domeniul turismului (între administratia publica locala si firmele


de turism) ;

• Lipsa unui contract cadru legiferat si a unui cod de conduita între hoteluri si agentiile
de turism ;

• Insuficienta dezvoltare a potentialului turistic existent ;

• Interes scazut pentru investitii ;

• Promovare insuficienta si neunitara ;

• Lipsa de educatie turistica a locuitorilor si turistilor ;

• Sistem educational slab-multa teorie si foarte putina practica ;

• Informatiile statistice nationale nu sunt de încredere ;

• Aparenta saracie vazuta din exterior si impresia neglijari multor monumente chiar din
zonele istorice.

Oportunitati:
• Dezvoltarea unor noi statiuni turistice;

• Refacerea retelei judetene de drumuri, proiritate având cele care asigura accesul spre
punctele de interes turistic;

• Existenta unor programe de finantare;

• Sporturile extreme, aventurile montane, plimbarile;

• Crearea unor parteneriate cu organisme sau investitori straini în sectorul turistic;


integrarea în programele finantate de Uniunea Europeana;

• Crearea unei burse de turism;

• Organizarea de închirieri de case traditionale pentru perioada de vacanta; acestea ar


putea fi integrate în una sau mai multe retele europene profesionale de locatie si
distribuite de reteaua de agentii de turism din România;

• Dotarea structurilor de primire cu sali de conferinte;

• Încurajarea dezvoltarii unor forme noi de turism (ex. de aventura);

• Sustinerea proiectelor care introduc valoare turistica, obiective si evenimente


culturale si spirituale;

• Îmbunatatirea infrastructurii;

• Constituirea unei retele de centre de informare turistica în apropierea principalelor


obiective turistice.

Amenintari:

• Scaderea veniturilor reale ale populatiei, inflatia;

• Diminuarea disponibilitatilor de timp liber;

• Schimbarea preferintelor consumatorilor;

• Concurenta acerba manifestata pe plan intern si international în turism, turismul ilicit;

• Instabilitatea politicilor guvernamentale privind turismul si fiscalitatea;

• Tendinta turistilor din regiune de a migra spre alte regiuni (tari) si o insuficienta
afluenta a turistilor straini;
• Cresterea asteptarilor turistilor, care nu vor putea fi satisfacute;

• Decizii luate pe baza unor informatii inexacte;

• Slaba convergenta a activitatilor « partenerilor » din turism (hoteluri, institutii de


instruire, autoritatile locale);

• Alocarea inadecvata a timpului managerilor pentru recrutarea si instruirea personalului,


în detrimentul celorlalte activitati manageriale;

• Eventuala degradare a monumentelor de arta si arhitectura;

• Cresterea competitivitatii între regiuni si lipsa de colaborare între acestea;

• Proasta perceptie a României în exterior.

3.3. Turismul României în contextul integrarii în Uniunea Europeana

Integrarea europeana a turismului reprezinta un proces gradual secvential, prin


care modul de organizare, relatiile de functionare interioare si exterioare sistemului
« turism » devine similar cu cel existent în practica Uniunii Europene. Principalul
obiectiv al acestui proces îl reprezinta crearea unui sisitem de compatibilitati în plan
institutional-structural, legislativ si al principiilor si mecanismelor de functionare ale
acestui domeniu de activitate. In perespectiva mai larga, procesul de integrare europeana
trebuie sa genereze dezvoltarea durabila a turismului românesc pa baza legilor pietei
libere.

Integrarea turistica europeana, proces în curs de realizare, are ca scop dezvoltarea


turismului, concomitent cu protectia mediului si cresterea calitatii serviciilor, în acest
scop, directiile principale ale politicii turismului urmaresc: îmbunatattirea controlului si a
formalitatilor la frontiera, a controlului traficului aerian, protectia mediului,
perfectionarea pregatirii profesionale, cresterea calitatii serviciilor si a rolului social al
turismului.

Ramura economica de mare importanta si cu variate posibilitati, turismul românesc


îsi evalueaza serios sansele de relansare si implicit de a deveni componenta activa si
dinamizatoare a unui sistem economic dezorganizat în profunda si complexa ei
restructurare.

Reusita revenirii turismului[12] ar antrena efecte pozitive globale ca: resurse


suplimentare, echilibrarea balantei de plati, crearea de locuri de munca, amenajarea
teritoriului si reabilitarea imaginii internationale si stoparea procesului de marginalizare a
României în dinamica mondiala.

Într-o perspectiva mai larga, procesul de integrare europeana trebuie sa genereze


dezvoltarea durabila a turismului românesc pa baza legilor pietei libere:
• Promovarea initiativelor locale: dezvoltarea produsului turistic si orientarea
acestuia catre nevoile pietei sunt posibile prin dezvoltarea regionala si locala, fapt
ce presupune implicarea comunitatilor, operatorilor economici si autoritatilor
locale în elaborarea si implementarea programelor de dezvoltare.
• Beneficiarii directi ai acestui proces, sectorul public si cel privat la nivel local îsi
vor coordona eforturile în cadrul unui parteneriat real în vederea promovarii unei
dezvoltari durabile a turismului.
• Perfectionarea cadrului legislativ: armonizarea legislatiei constituie un demers prin
care îmbunatatirea cadrului legislativ în România în domeniul turismului
presupune abordarea problematicii si rezolvarii în spirit comunitar, în special prin
prisma « Cartii verzi » a Comisiei Europene intitulata « Rolul Uniunii în domeniul
turismului », Bruxelles, 1995.
• Stimularea managementului: abordarea moderna a managementului implica
schimbari de mentalitate si comportament la nivelul resurselor umane.
Multiplicarea formelor si metodelor de formare profesionala într-un mediu profund
concurential are ca efect facilitarea accesului la procesul de instruire continua, în
plus, programele comunitare de sprijin a dezvoltarii turismului au ca o componenta
de baza, formarea profesionala. Cresterea numarului de programe la diferite
niveluri reprezinta un factor de spijin în aparitia unui comportament pro-activ si în
domeniul profesionalismului.

Având în vedere cele sustinute anterior, se pot deduce principalele componente ale
unei strategii economice în turism:

• Crearea de noi si diverse articole, servicii si piete turistice pornind de la elementele


de baza si resursele fiecarei tari;
• Atragerea comunitatilor locale în programele de dezvoltare a turismului-pentru o
reusita;
• Cultivarea cooperarii între factorii administrativi si executivi pentru a întelege
nevoile si aspiratiile turistilor;
• Practicarea activitatilor de marketing prin folosirea unor tehnici optime de
marketing;
• Alocarea de fonduri bugetare adecvate pentru aceste activitati;
• Orientarea precisa spre grupe de consumatori care costituie un câstig de piata.

În vederea depasirii problemelor create de dificultatile conjunturale de ansamblu, cât


si a celor intrinseci domeniului turistic, se impun actiuni coordonate în urmatoarele
directii:

• Continuarea si accelerarea ritmului privatizarii, conditie a manifestarii spiritului


concurential, ceativitatii si initiativei, premise ale cresterii calitatii produsului turistic;
• Întreprinderea unor actiuni de modernizare a unitatilor de cazare si masa, a
echipamentelor de agrement, în vederea alinierii la standardele de confort si utilitate
europene, recalificarea unora dintre acestea si urmarirea respectarii concordantei
dintre calitatea prestatiilor, echipamente si tarife;
• În ceea ce priveste personalul, trebuie dezvoltat atasamentul la obiectivele
generale prin motivarea muncii, spiritul critic fata de propria munca, de propriile
disponibilitati, trebuie constientizata necesitatea unei conduite profesionale
corespunzatoare exigentei impuse de «vocatia sociala » a turismului;
• Initierea unor politici promotionale active, chiar agresive si complexe, în toate
formele ei de realizare, revizuirea si actualizarea tutror materialelor publicitare grafice,
impunerea neocolirii intermediarilor, cel putin în actuala etapa, acestia fiind mai în
masura, prin mijloacele financiare si personalul calificat, sa întretina o activitate
promotionala adecvata;
• Integrarea în structurile europene, ca necesitate a înscrierii ofertei turistice
românesti în oferta comuna europeana, a internationalizarii turismului românesc,
a « controlarii » actiunii concurentilor fie prin acorduri de colaborare, fie prin
asocierea în diverse activitati (publicitate, comercializare, reprezentanta în strainatate,
proiecte comune privind costruirea unor infrastructuri, asocierea la sistemele europene
de rezervare hoteliera si de transport), facilitati legislative comune privind turismul.

Dincolo de problema de timp, putem considera ca optiunea manageriala în


turismul românesc este de a dori relansarea, de a actiona operativ si eficient în acest sens
si, nu în ultimul rând, de a mobiliza toate resursele financiare, materiale, umane si
intelectuale.

3.4.Marketingul turistic rural

Aplicarea orientarii de marketing în turismul rural este influentata de faptul ca


serviciile oferite de aceasta forma de turism prezinta unele caracteristici ce le diferentiaza
de celelalte servicii turistice si nonturistice si anume:

• preponderenta factorului emotional în raport cu cel rational în decizia de


cumparare a produsului turistic. Mentionam faptul ca turismul rural este, cu
precadere, un turism familial si ca succesul realizarii produselor turistice rurale
depinde de imaginea si experienta turistica a tuturor membrilor familiei. Din
alternativele oferite, va fi ales produsul turistic rural despre care grupul familial si-
a format cea mai buna imagine si care îi ofera în momentul respectiv cele mai mari
satisfactii familiale:

• complexitatea serviciilor turistice rurale, în turismul rural complexitatea are o


semnificatie relativa, unele produse turistice având o structura simpla (de
exemplu, produsele turistice rurale oferite la noi în tara, unde nu exista înca o
industrie a agrementului si unde lipsa cererii încetineste progresul bazei tehnico-
materiale specifice), altele având o structura complexa (de exemplu, produsele
turistice rurale oferite în tari care au beneficiat de eforturi investitionale
substantiale în acest sector). De asemenea, în general, turismul rural ofera o gama
de servicii complementare mult mai restrânsa decât alte forme de turism (de
odihna, de tratament, cultural etc.);
• dependenta serviciilor turistice de serviciile oferite de întreprinderile
complementare. Astfel, serviciile turistice sunt oferite consumatorilor prin
intermediul întreprinderilor de turism, dar sunt prestate de catre firmele
complementare. Intr-un pachet de vacanta oferit, transportul este realizat de una
sau mai multe firme de profil angajate de întreprinderea de turism, cazarea se
poate face în una sau mai multe structuri de primire turistica, masa poate fi servita
într-unul sau mai multe restaurante etc. în aceste conditii, întreprinderilor turistice
le revine sarcina de a avea în vedere atât calitatea serviciilor oferite de
întreprinderile complementare, chiar urmarirea în timp a evolutiei lor economico-
sociale.

În turismul rural, numarul întreprinderilor complementare se reduce, întrucât


transportul se realizeaza, de regula, cu mijloace proprii, cazarea se face într-o singura
structura de primire turistica (pensiune sau ferma agroturistica), masa se serveste în
incinta unitatii de cazare, prin specificul formei de turism etc. Serviciile turistice se ofera
consumatorului fie direct, fie prin intermediari, care au un rol important nu numai în
distributie, ci si în decizia de cumparare a consumatorului, în turismul rural, rolul
intermediarilor creste întrucât prestatorii sunt, de regula, firme de dimensiuni mici, lipsite
de putere proprie de distributie. Din aceasta cauza, decizia consumatorului de produse
turistice rurale este direct dependenta de imaginea oferita de intermediari (canale de
distributie) în legatura cu calitatea serviciilor turistice rurale, acestia fiind considerati
experti de catre consumatori.

Sezonalitatea în turism, în general si în turismul rural, de asemenea este determinata


de factorii naturali si sociali si are intensitati diferite în functie de destinatia turistica. Din
acest motiv si elementele mix-ului de marketing sunt utilizate în mod diferit. Astfel, daca
promovarea se face în special în extrasezon, pretul si distributia ating valori maxime în
sezon. În perioadele de extrasezon se executa lucrari de întretinere-reparatii si se
proiecteaza viitoarele produse turistice.

Aplicarea strategiilor de marketing în activitatea turistica a condus si va conduce


la dezvoltarea fara precedent a acesteia, fenomenul având însa si urmari negative asupra
mediului înconjurator si comunitatilor locale, întrucât, mai mult decât în orice alta forma
de turism, în turismul rural mediul înconjurator se constituie atât în resursa turistica, cât si
în suport de desfasurare a activitatilor turistice, trebuie avute în vedere strategii
corespunzatoare, cunoscute sub denumirea de „marketing verde".

3.4.1. Analiza mediului intern si extern de marketing în turismul rural


românesc

Plecând de la definitia data marketingului de „Chartered Institute of Marketing"


din Regatul Unit, aceea ca marketingul reprezinta procesul managerial responsabil cu
identificarea, anticiparea si satisfacerea profitabila a necesitatilor clientilor", putem spune
ca realizarea activitatii de marketing presupune doua genuri de analiza:

• analiza SWOT;
• analiza factorilor mediului extern. Analiza SWOT presupune parcurgerea
urmatoarelor etape:

• evidentierea punctelor tari (Strengths);

• evidentierea punctelor slabe (Weaknesses);

• evidentierea oportunitatilor (Opotunities);

• evidentierea amenintarilor (Threats).

Pentru turismul rural românesc, analiza SWOT a scos în evidenta urmatoarele


aspecte[13]:

a) punctele tari sunt determinate de factorii interni, care favorizeaza dezvoltarea


turismului în (ara noastra, constituiti dintr-o mare varietate de produse si servicii.
România, tara central europeana, include un patrimoniu turistic natural si antropic
deosebit de valoros, în care un rol important îl joaca relieful deosebit de pitoresc si variat,
obiectivele turistice si activitatile recreatorii (drumetii, pescuit, vânatoare, pesteri, schi si
multe altele). Alaturi de acestea putem mentiona stilul de viata traditional si existenta
satelor vechi, care pastreaza înca atmosfera arhaica si unde turistul poate experimenta „o
calatorie în timp".

Între punctele tari, care pledeaza de la sine pentru dezvoltarea turismului putem
aminti:

• existenta unor rute internationale-atât prin autostrazi, cât si pe cale ferata;

• existenta a 17 aeroporturi, dintre care 5 internationale;

• interesul si preocuparea comunitatilor rurale, a organizatiilor


neguvernamentale specializate;

• accesul la produse si influente occidentale;

• tarife accesibile (cazare, masa, transport);

• transporturi acceptabile;

• fructe si legume proaspete de sezon;

• vinuri excelente.

b) punctele slabe în turismul rural românesc sunt legate de neajunsuri


organizatorice si constau în:
• informatii turistice putine atât în tara cât si în strainatate;

• lipsa legaturilor aeriene directe cu o serie de tari interesate de produsul


turistic rural românesc;

• transporturi inconvenabile sau chiar putin dezvoltate în zonele montane;

• numarul redus al agentiilor de rent-a-car si diversitatea redusa a produsului


de închiriat;

• materiale promotionale putine si de proasta calitate;

• putine unitati de alimentatie pentru turism si o varietate limitata de


mâncaruri specifice bucatariei românesti;

• servicii hoteliere de calitate si standard îndoielnic;

• raport calitate-pret necorespunzator;

• lipsa unor ghizi specializati (interpreti, montani, delta, vânatoare, turism


itinerant etc.);

• lipsa „serviciilor pentru client";

• lipsa de experienta;

• lipsa curateniei în locurile publice, comparativ cu standardele occidentale;

• lipsa apei calde si uneori chiar si a apei reci;

• lipsa facilitatilor de nivel înalt;

• lipsa întelegerii nivelului asteptarilor strainilor;

• posibilitati limitate de folosire a cartilor de credit si a cecurilor de


calatorie.

c) oportunitatile sunt determinate de evolutia factorilor externi organizatiei, care


influenteaza favorabil prin cadrul general pozitiv. Din rândul celor evidente enumeram:

• imaginea romantica, puritatea si arhaicul satului românesc;

• cresterea numarului strainilor ce calatoresc în România pentru afaceri;

• cresterea numarului strainilor care locuiesc si muncesc în România;


• cresterea posibilitatilor de acces la produsele occidentale;

• existenta ambasadelor straine si a comunitatilor de straini;

• intensul schimb cultural ce conduce la o mai buna întelegere între culturi si


înlatura dezinformarea;

• conectarea la reteaua EUROGITES si posibilitatea de conlucrarea cu alte


organisme din turismul rural european;

• includerea României în European Raii Pass si East European Raii Pass ce


asigura facilitati de tarif pentru cei ce calatoresc pe calea ferata;

• prezenta web-urilor de turism rural românesc în cadrul retelei INTERNET

d) amenintarile sunt determinate de factori externi ce se pot constitui în constrângeri în


dezvoltarea turismului în conditiile unui cadru general defavorabil. Dintre acestea
amintim:

• imaginea nu tocmai favorabila în exterior (preturi la nivel occidental


pentru o calitate îndoielnica a serviciilor, insecuritate, logistica si
informare deficitare, serviciile pentru consumatori necorespunzatoare);

• degradarea mediului, lipsa unor masuri ecologice, poluarea (calitatea


aerului si a apei);

• neîntelegerea conceptului „prej pentru valoare";

• posibilitati limitate de cazare;

• insuficiente informatii necesare pentru calatorii;

• infrastructura saraca (drumuri, comunicatii, transporturi etc.);

• instabilitatea monedei nationale;

• servicii medicale si de urgenta;

• ridicate sau lipsa posibilitatilor de închiriere a unui mijloc de transport;

• benzina la standarde europene în cantitati limitate si slaba calitate a


serviciilor din statiile de alimentare;

• imposibilitatea strainilor de a schimba moneda nationala în valuta forte;


• costul relativ ridicat al vizitelor pentru România.

Analiza realizata evidentiaza principalele repere ale functionarii interne a


turismului rural românesc, prin punctele forte si punctele slabe, care pot fi proiectate prin
prisma celor „7P": produsul, pretul, pozitia în lantul de distributie, promovarea,
personalul, premisele fizice, profitul.

Cadrul extern este conturat prin intermediul oportunitatilor si amenintarilor a


caror examinare ne va permite depistarea influentei acestora asupra evolutiei si devenirii
turismului rural românesc. Acestea (oportunitatile si amenintarile) pot fi studiate si prin
intermediul factorilor STEP (sociologici, tehnologici, economici si politici), ca si prin
viziunea factorilor mediului concurential (piata, putere de negociere, concurenta, costuri).
Aceste analize complexe, interdisciplinare pot evidentia noi valente ale produsului
turistic rural sau aspecte care fac ca produsul turistic rural românesc sa nu fie receptat
conform asteptarilor.

3.4.2.Proiectarea imaginii în turismul rural

Asa cum a rezultat din analiza SWOT, o prima problema în turismul rural
românesc este insuficienta cunoastere a produselor turistice pe plan intern si international,
deci o activitate promotionala redusa. De fapt, unul din domeniile de baza ale
marketingului turistic este promovarea produselor. Produsul turistic rural-vacanta la tara
este un amalgam de produse si servicii a caror componente individuale sunt oferite de
firme diferite, în general, cunostintele turistului despre destinatiile turistice sunt vagi, deci
rolul marketingului este acela de a crea imaginea destinatiei unice, un loc care ofera
beneficii particulare pentru satisfacerea nevoilor turistului.

Imaginea destinatiilor turistice creata si proiectata de agentiile de turism a fost


studiata de multi cercetatori, din studiile efectuate desprinzându-se trei probleme
importante. Dintre acestea, cea mai importanta este aceea ca imaginea proiectata de
agentiile de turism nu este cea mai importanta sursa de idei despre destinatiile turistice
pentru turistul potential, în expresie cantitativa ea putând fi considerata nesemnificativa.
Imaginea proiectata prin mass-media, experienta personala din vacantele anterioare a
vizitatorilor si experienta din contactele personale ale vizitatorilor potentiali este mult
mai importanta decât imaginea promovata de chiar destinatiile turistice.

O a doua mare problema desprinsa din cercetarile asupra efectelor imaginii


turistice a destinatiilor priveste elementele imaginii turistice si legaturile dintre acestea
pentru realizarea scopului final al activitatii de marketing. Claritatea, simplitatea si
minimum de distonanta cu imaginea preexistenta sunt esentiale pentru succes.

În sfârsit, a treia problema a proiectarii imaginii turistice este conflictul sau, în cel
mai bun caz, complementaritatea imaginilor proiectate de diferite destinatii în aceeasi
regiune si imaginile acelorasi destinatii proiectate de agentii diferite. O varianta a acestei
probleme tine de faptul ca acest conflict poate sa apara la scara spatiala, fiind dat de
realitatea ca diferite autoritati sunt responsabile cu imaginea turistica la nivelele
nationale, regional si local.

Important este ca imaginea turistica creata prin actiuni de marketing sa nu difere de


realitate, diferenta fiind repede descoperita de consumator. Solutia cea mai prudenta ar fi
proiectarea unei imagini atât de generalizate, încât sa nu existe diferente fata de alti
ofertanti, obtinându-se aceleasi efecte generale.

3.4.3. Principalele particularitati ale marketingului în turismul rural

Particularitatile marketingului în turismul rural sunt determinate de caracteristicile


produselor turistice rurale, a serviciilor turistice si a prestatorilor din turismul rural.

Particularitatile produsului turistic rural cu influenta asupra activitatii de marketing sunt:

• complexitatea relativa a produsului turistic, compus dintr-o diversitate de prestatii care


se refera la toate experientele si activitatile turistului din momentul parasirii domiciliului
sau si pâna în momentul reîntoarcerii, fara a concura însa produsele formelor clasice de
turism si influentat de o vasta gama de factori determinati de caracteristicile mediului
specific de desfasurare a acestei forme de turism;

• intangibilitatea produsului turistic rural si multitudinea interpretarilor subiective


determinate de functiile si motivatiile prin care turistii se raporteaza la produse si servicii
aparent identice[14]. Remarcam faptul ca, în turismul rural apar motivatii noi fata de
celelalte forme de turism, cum ar fi nevoia de petrecere a timpului liber în mijlocul
naturii, nevoia de întoarcere la locurile de origine, nevoia de experiente inedite, cum ar fi
participarea la activitatile gospodariei rurale etc.

• imposibilitatea transportului produselor sau a serviciilor ce le compun si care sunt strâns


legate de localizarea lor teritoriala. Legat de localizarea în teritoriu trebuie sa aratam
faptul ca accesul la produsele turistice rurale este mai dificil, depinzând în mai mare
masura de calitatea cailor de comunicatie decât alte produse turistice. Doar tarile cele mai
avansate economic reusesc sa asigure accesul facil în zonele rurale, printr-o infrastructura
de transport bine pusa la punct.

• importanta subiectiva a produsului turistic, care depaseste valoarea sa economica


deoarece presupune nu numai o anumita cheltuiala, dar si existenta timpului liber dupa o
lunga perioada de asteptare. Din acest punct de vedere, turismul rural fiind o forma mai
ieftina de turism este mai usor de practicat ca turism de sfârsit de saptamâna, în special în
zonele unde baza tehnico-materiala specifica este dezvoltata;

• probleme externe fata de produsul turistic, respectiv diverse evenimente (chiar


neturistice) din tara vizitata sau la care se intentioneaza vizita (stari conflictuale, crize,
instabilitate economica si sociala etc.);
• importanta sociala a produsului turistic pentru individ-vacanta, care este scopul
principal al turismului, fiind simbolul cel mai caracteristic al statutului individual si al
gradului de integrare în colectivitate. Precizam faptul ca, fiind puternic dependent
economic de nivelul veniturilor, în perioada actuala gradul de participare al populatiei la
activitatea turistica nu reprezinta un indiciu privind pozitia individului în societate, în
România.

Produsul turistic rural românesc, asemanator produselor turistice rurale existente


pe piata turistica mondiala[15], cuprinde componente de baza (cazarea, alimentatia,
transportul etc.) si componente auxiliare (balneoterapia, agrementul, activitatile sportive
etc.). Serviciile de baza au rolul de a satisface nevoi cotidiene, care cu mici exceptii ce tin
de specificul zonal, national, traditional, nu justifica întru totul nevoia de deplasare sau
parasirea resedintei de catre turist.

Ceea ce atrage si determina în mare parte alegerea unei destinatii turistice sau a alteia
sunt:

• factorii naturali: asezarea geografica, relieful, peisajul, vegetatia, fauna si clima;

• factorii generali ai existentei si activitatii umane trecute si prezente: limba,


mentalitatea, ospitalitatea, obiceiurile, folclorul, cultura (religia, arta, stiinta), politica,
economia;

• elementul uman: atitudinea populatiei locale fata de turisti, a prestatorilor,


administratiei si reprezentantilor pazei si ordinii publice etc.;

• infrastructura generala: transporturi si comunicatii, structura si imaginea asezarilor,


aprovizionarea cu apa si energie, canalizarea, telecomunicatiile etc[16].;

• echipamentele turistice: transporturile turistice, mijloacele de cazare, de alimentatie,


activitatile sportive, distractiile, informatiile etc.

Între caracteristicile produsului turistic sunt importante cele referitoare la serviciile ce


intra în compozitia produsului turistic si anume:

• varietatea si eterogenitatea tipologica a caracteristicilor serviciilor care compun


produsul turistic;

• provenienta lor eterogena. Produsul turistic este format dintr-o multitudine de servicii,
unele turistice (cazare în pensiuni sau ferme agroturistice, alimentatie în incinta unitatii
sau în alte unitati, servicii de agrement, excursii, drumetii, sport, servicii de informare
etc.), altele neturistice (transport în comun, telecomunicatii, servicii bancare si de schimb
valutar etc.), toate intrând în anumite proportii în componenta produsului turistic.Aceste
caracteristici (ale produsului, ale serviciilor si ale întreprinderilor turistice) determina
continutul actiunilor de marketing pe care întreprinderile turistice le pot initia atât în
domeniul politicii de produs cât si în cel al politicii promotionale.
3.5. Promovarea si distributia produsului turistic rural în tarile Uniunii Europene

Ţarile Uniunii Europene realizeaza promovarea turismului rural prin mijloace


traditionale si anume[17]:

• toate suporturile de vânzare (ghid, brosura, pliant, catalog);

• obiecte publicitare;

• prezenta la saloanele de turism;

• mailing-ul;

• utilizarea mediei (TV, publicatii, radio etc.).

în tarile Uniunii Europene se utilizeaza retele de promovare, care pot fi: bancare
(Germania, Belgia, Franta, Olanda), teritoriale turistice (Germania, Belgia, Franta),
cluburi (Germania, Olanda).

În ceea ce priveste comercializarea produsului turistic rural în cadrul tarilor


Uniunii Europene, aceasta poate fi analizata ca forme de comercializare în cadrul UE si la
nivel regional si local.

În majoritatea tarilor Uniunii Europene, comercializarea produselor turistice rurale se


face:

1. pe plan intern prin:

• centrale de rezervare internationala (Franta);

• centrale de rezervare nationala (Spania, Franta, Irlanda, Portugalia);

• centrale de rezervare regionala (anumite landuri germene, Belgia, Franta, Spania,


Italia);

• centrale de rezervare departamentale/locale (Franta, Grecia);

• vânzarea directa (toate tarile UE).

2. pe plan extern:

• touroperatori de voiaj (Germania, Belgia, Danemarca, Franta, Regatul Unit);

• structuri turistice teritoriale (Germania, Belgia, Danemarca, Franta, Regatul Unit);


• primarii, cornitele de întreprindere (Franta, Italia). Ca o concluzie reamintim doua idei
de baza ce se desprind din acest material si anume rolul calitatii serviciilor turistice rurale
si rolul activitatii de proiectie a unei imagini a destinatiilor turistice cât mai apropiate de
realitate, în atragerea cererii turistice interne si externe.

3.5.2.Strategii de promovare prin internet

Agentiile de turism din România au înteles ca, pentru o mai


buna informare a clientilor actuali si potentiali, web-ul este un instrument
care începe sa fie din ce în ce mai mult la îndemâna turistilor. Astfel, pe
web au aparut numeroase site-uri de promovare a ofertelor turistice.

Exista un numar satisfacator de site-uri românesti, unele de sine


statatoare, altele gazduite de alte site-uri specializate. O mare parte din firme
au preferat sa-si construiasca imaginea pe internet numai în limba engleza,
fara a avea o versiune în limba româna. Domeniile principale sunt: mare,
munte, strainatate, vânatoare, ticketing (rezervari avion). Lipsesc aproape cu
desavârsire listele detaliate cu ofertele agentiilor de turism, prezentarile
lasând impresia ca ar fi un fel de site-uri de promovare a imaginii turistice a
României. Sunt folosite imagini cu peisaje pitoresti, însotite de texte
publicitare, dar informatii despre pret si posibilitatea de cazare, transport etc.
nu exista decât pe foarte putine site-uri.Imaginea firmelor se oglindeste si în
designul site-urilor care, de obicei, nu depasesc mai mult de trei-patru
pagini, sfârsindu-se de fiecare data cu adresa si numerele de telefon unde pot
fi contactate.

Un site cunoscut, în cadrul caruia firme de turism (agentii de turism,


hoteluri, companii de transport etc.) îsi promoveaza produsele si serviciile
turistice este Romanian Travel Guide - Ghidul turistic al României[18]. Ca
pachet de informatii, acest site cuprinde date generale despre România, dar
si date detaliate despre firmele de-turism ale fiecarui judet obiectivele
turistice, optiuni pentru cazare, prestari de servicii turistice. Acest ghid
turistic pe internet ofera si servicii utile (în special de intermedieri si nu
numai) turistilor din întreaga lume interesati de România.

Printre portalurile de turism ale României mentionam:

• www.eTurism.ro,

• www.infotravelromania.ro,
• , w w w. romaniantour.ro,

• www.infoturism.ro,

• www.romaniatravel.ro s.a.

Avantajele realizarii unui astfel de site turistic sunt:

▪ poate fi accesat din orice colt ai lumii;

• are o structura de informatii accesibila, completa si complexa;

▪ informatiile sunt prezentate în forme sintetice, care sunt ulterior


detaliate;

• informatiile sunt actuale, putând fi modificate în orice moment;

• satisface nevoile de promovare specifice ale firmelor din domeniul


turismului.

Concluzia autorilor unuia dintre site-uri le despre tara


noastra este urmatoarea; „România va ramâne neexplorata pâna când
nu se va dezvolta industria turismului, iar dificultatile economice nu vor îi
depasite. Intre timp, pachetele turistice sunt oferite la un pret foarte bun, iar
turistii îndrazneti care calatoresc pe cont propriu vor descoperi o parte a
Europei bogata în traditii, acea parte care a scapat de presiunile,
complexitatea si estetica timpurilor moderne." Cu alte cuvinte, spunem noi,
programul turistic al României poate fi promovat sub titulatura: „O calatorie
înapoi în timp".

3.5.2. Promovarea turistica rurala a României la nivel national si


international

Ca modalitate de realizare, promovarea interna va trebui sa fie:

a) o actiune concertata a tuturor factorilor implicati, de la organele centrale


si locale ale administratiei de stat, pâna la agentii economici prestatori si
valorificatori, asociatii si organizatii profesionale/culturale s.a. Agentii
economici trebuie încurajati si sprijiniri în scopul:
• realizarii unor actiuni de marketing si promovare în favoarea vacantelor
interne;

• organizarii si promovarii unor actiuni gen festivaluri, concursuri care sa


stimuleze cererea turistica interna în perspectiva;

• promovarii si încurajarii turismului de tineret în perioada vacantelor;

• facilitarii obtinerii informatiilor privind zonele si amenajarile turistice;

• îmbunatatirii sistemului de vânzari (excursii, servicii s.a.).

b) restructurata într-un cadru partenerial, în masura sa asigure:

• promovarea României ca destinatie turistica prioritara pentru populatia


tarii;

• participarea la definirea politicii si a programului de promovare


interna;

• participarea la finantarea programului si a actiunilor de promovare;

• integrarea partenerilor si participarea efectiva a acestora la actiunile de


informare, promovare si publicitate.

Ca urmare, România a atacat piata turistica mondiala printr-o noua


strategie de promovare agresiv-pozitiva derulata sub sloganul „România
mereu surprinzatoare". Aceasta campanie este gândita a fi una agresiva,
pentru ca, în momentul de fata, pe piata turistica internationala, ne aflam în
mijlocul unui razboi comercial.În aceste conditii, cele peste 125 de tari care
au ca prioritate dezvoltarea turismului s-au lansat într-o competitie, în care
câstiga cel care vine cu produse originale, într-un asemenea context s-a
lansat campania „România mereu surprinzatoare".Aceasta campanie
promotionala ce vizeaza turismul românesc se desfasoara pe doua
planuri:

• prezenta României la târgurile de turism;

• recâstigarea unor piete turistice europene, cândva traditionale pentru noi.


Strategia de promovare a turismului autohton va urmari comunicarea
unei imagini care sa sugereze originalitatea produselor turistice românesti,
sintetizând particularitatile legate de potentialul turistic, conceptia de
amenajare, posibilitatile de practicare a turismului, contextul socio-cultural.
Este de asteptat adaptarea strategiei promotionale la specificul fiecarei piete
(interne si externe) si la caracteristicile fiecarui segment de consumatori
vizat, folosindu-se mesajele cele mai adecvate.

Promovarea ofertei turistice românesti[19] a fost realizata inclusiv


prin participarea la marile manifestari (reuniuni) promotionale de profil:
bursele internationale de turism de Ia Berlin, Milano si Londra, târgurile de
turism de la Viena, Utrecht, Salzburg, Copenhaga si Madrid. Târgul
International de Turism reprezinta o invitatie de a descoperi si redescoperi
România. Promovarea tarii ca destinatie turistica, prin identificarea unor
oferte variate, poate crea sanse mari de reusita în ceea ce priveste efortul de
crestere a circulatiei turistice spre tara noastra.În vederea crearii unei imagini
pozitive a turismului autohton în strainatate consideram ca ar fi util ca
ziaristii straini si români sa aiba gratuitate la toate obiectivele turistice
culturale (muzee, manastiri, cetati etc.).

Birourile de promovare si informare turistica ale României din


strainatate, la rândul lor, pun la dispozitia turistilor potentiali informatii
utile despre atractiile turistice ale tarii noastre, posibilitatile de transport,
cazare, masa, agrement, tratament precum si despre tarifele acestor prestatii
turistice. Ceea ce credem ca lipseste din activitatea acestor organisme este
realizarea unor cercetari de marketing sistematice cu privire atât la
preferintele turistilor straini care le trec pragul, cât si la cerintele exprimate
de reprezentantii agentiilor de turism interesate de oferta turistica a
României.

În industria ospitalitatii din România a aparut un nou concept si


instrument de marketing: promovarea regionala. Este vorba de un proces de
structurare a ofertei turistice pe destinatii locale de anvergura, având o
personalitate juridica bine definita, un nume recunoscut, format sau în
formare pe piata internationala.

Ca urmare, consideram ca se impune promovarea României ca


destinatie turistica stabila, lipsita de astfel de evenimente, atractiva, în
acelasi timp, prin programe turistice, prin pret, prin infrastructura pe care o
pune la dispozitie si prin oferta de pachete turistice speciale (gen: litoral,
tratamente, circuite, Dunare, Dracula).

Pentru a schimba imaginea României ca destinatie turistica


consideram ca fiind necesare crearea si dezvoltarea asociatiilor regionale de
promovare a turismului.

În fine, consideram ca trebuie elaborat si pus în aplicare un program


promotional sustinut, puternic, adecvat potentialului turistic românesc. Ceea
ce trebuie facut în industria ospitalitatii este alinierea realitatilor, prin
punctualitate si politete, dupa reperele legilor scrise si nescrise ale
turismului, precum si conceperea si punerea în aplicare a unei promovari
agresive a unui turism de calitate fara de care marele nostru potential va
ramâne doar o speranta.

CAPITOLUL4

LANSAREA ÎN CIRCUITUL INTERNATIONAL A TRUISMULUI RURAL DIN


POLOVRAGI

4.1. Polovragi - sat turistic european

Oferta turistica se compune, la modul general, atât din elemente ale potentialului
turistic, natural si antropic, cât si din structurile turistice si forta de munca implicata în
activitatile de turism. Pentru localitatea Polovragi oferta turistica actuala se bazeaza pe un
potential turistic valoros si pe baza tehnico-materiala a turismului, în stadiul ei actual de
dezvoltare. Existenta unui minim de locuri de cazare si de servire a mesei creeaza
conditiile de baza pentru desfasurarea unei activitati turistice.

Produsul turistic Polovragi este rezultatul promovarii a doua simboluri ce apartin


localitatii: Pestera Polovragi si, respectiv, Manastirea Polovragi. Cele doua obiective
turistice sunt suficient de valoroase cât sa ofere posibilitatea promovarii turismului
speologic si a celui religios. Pestera Polovragi este una dintre cele mai renumite si mai
accesibile formatiuni carstice din tara. Manastirea Polovragi este asezata într-un cadru
pitoresc, la poalele muntelui Piatra Polovragilor, în vecinatatea Cheilor Oltetului.

Alaturi de celelalte localitati ale judetului, localitatea Polovragi este pastratoarea


traditiilor si mestesugurilor populare gorjene, turistul putând vizita aici atelierele unor
mesteri populari sau participa la evenimente folclorice, precum Nedeia Târg sau Târgul
anul Polovragi (la 20 iulie, atrage un numar mare de turisti din zona Olteniei). Prin
urmare, oferta turistica a localitatii poate include si un produs etnofolcloric.

La acestea se adauga si posibilitatile de practicare a unor sporturi extreme, precum


alpinismul, parapanta, tiroliana, funicular sau coborârea în rapel (coborârea unui perete
abrupt printr-un sistem de coarda dubla) - în zona Cheile Oltetului.

Asadar, oferta actuala a localitatii Polovragi se constituie dintr-o combinatie de


forme de turism posibil de practicat în conditiile unui potential turistic adecvat acestora si
a unor servicii turistice minime existente.

Slaba diversificare a serviciilor turistice, în special a celor de cazare si agrement,


îngreuneaza realizarea unei analize a preturilor / tarifelor practicate în localitate. Din
informatiile existente, se apreciaza un tarif mediu de 10 - 15 euro pentru camera dubla
(Pensiunea Casa Mihaiescu practica un tarif de 10 euro / camera dubla, Pensiunea Cheile
Oltetului ofera cazare la 15 euro / camera dubla, deci putem considera ca si cealalta
pensiune îsi situeaza tarifele de cazare undeva în acest interval).

În prezent, nu exista produse turistice distribuite turistilor care sa includa sejururi


în Polovragi. O modalitate de distributie este includerea de vizite la cel doua simboluri
ale localitatii în calatoriile itinerante ale turistilor ce viziteaza zona Gorjului, însa aceasta
este o cale simplista, care nu asigura eficienta turistica la nivel de zona, ci doar la nivel de
obiectiv turistic.

4.2. Amenajarea turistica a satului Polovragi

În contextul ofertei turistice actuale nu pot fi identificate activitati eficiente de


promovare care sa directioneze investitiile spre aceasta localitate, investitii care au ca
urmare fireasca intensificarea activitatii turistice si deci cresterea cererii turistice.
Promovarea localitatii Polovragi se realizeaza doar la nivel de obiective turistice, fara a se
realiza un plan complet de promovare pentru întreaga localitate. Localitatea este
promovata la un nivel redus, alaturi de celelalte localitati din judet (exemplu: http://
tpb.traderom.ro), asadar insuficient. Folosirea celor doua simboluri dispersat, fara a urma
o logica de marketing nu asigura eficienta pe care o presupune orice actiune
promotionala.

Calificarea personalului care lucreaza în turism este un aspect determinant


pentru calitatea serviciilor. În conditiile unei concurente tot mai accentuate, chiar si
numai pe piata româneasca, serviciile si calitatea acestora sunt de cele mai multe ori
determinante în alegerea unei destinatii turistice.

Autoritatea Nationala pentru Turism, prin Compartimentul Cercetare si


Învatamânt, organizeaza cursuri de specialitate pentru sectorul turistic, prin reteaua
Ministerul Educatiei si Cercetarii si acorda brevete si certificate de specialitate. Pentru
lucratorii din turismul local, care nu sunt absolventi de studii superioare de specialitate,
sunt recomandate cursuri de instruire profesionala pentru administratori de pensiune,
ospatari, bucatari, cursuri de perfectionare pentru de limbi straine si calculator.

4.3. Oferta turistica pentru satul Polovragi

Desi dispune de resurse turistice variate, ce permit practicarea unor forme de turism
diferite, precum turismul religios, turismul speologic sau chiar turismul pentru sporturi
extreme, localitatea Polovragi nu are conturata o activitate turistica eficienta,
identificându-se urmatoarele probleme si disfunctionalitati ale ofertei turistice actuale:

- structuri turistice de cazare putin diversificate, ca tip si categorie de confort (doar


doua pensiuni de 2 si 3 margarete);
- structuri turistice de alimentatie insuficiente, în raport cu numarul actual de locuri
de cazare;
- lipsa unor amenajari specifice agrementului;
activitate turistica în neconcordanta cu valoarea potentialului turistic;
- lipsa unor actiuni de distributie si promovare eficiente;

În vederea recâstigarii pietelor turistice consideram ca, în cadrul unor


politici de promovare a industriei ospitalitatii, trebuie avute în vedere
urmatoarele demersuri:

• stimularea diferentiata a interesului diferitelor categorii de turisti de a


vizita România;

• încurajarea atitudinii proactive a industriei turistice si a calatoriilor din


tara noastra, precum si a comunitatilor locale din zona promovata pentru
exploatarea potentialului turistic;

• cresterea eficientei campaniei de promovare a turismului românesc;

• dezvoltarea unor centre de informare, documentare si asistenta turistica la


toate punctele importante de acces în tara (este inadmisibil, dupa parerea
noastra, ca într-un oras ca Bucuresti sa nu existe un birou de informatii
turistice);
• sustinerea financiara a unor campanii promotionale nu numai de catre
Ministerul Turismului, ci si de catre operatori din domeniu: turoperatori,
companii de transport, lanturi hoteliere;
• refacerea, actualizarea si îmbogatirea gamei de materiale publicitare si
punerea lor la dispozitia consumatorilor de turism;
• colaborarea strânsa si principiala cu toate ministerele, ambasadele,
consulatele si birourile de turism în scopul promovarii imaginii ofertei
turistice a României;
• cresterea fondurilor financiare pentru publicitate si promovare si
cheltuirea lor într-un mod eficient, eliminându-se cheltuielile neoportune;
• organizarea cât mai multor emisiuni si concursuri la televiziune, radio si
în presa de specialitate având ca tematica România turistica, cu acordarea
de premii constând în circuite si sejururi gratuite;
• organizarea prin rotatie, în cât mai multe statiuni, zone si complexe
turistice, a unor simpozioane, sesiuni de comunicari, expozitii, târguri
care sa promoveze imaginea produsului turistic românesc;
• initierea unei prevederi legale care sa determine firmele de
publicitate (sau sa le încurajeze/stimuleze) sa aloce gratuit un numar
determinat de panouri publicitare stradale dedicate exclusiv promovarii
atractiilor turistice ale zonelor unde sunt amplasate;
• organizarea periodica, atât în tara cât si în strainatate, a unor
evenimente precum: ziua gastronomiei românesti, a artei si a
costumului popular, a datinilor si obiceiurilor nationale; România
turistica vazuta în fotografii, picturi si stampe;
• consultarea asociatiilor profesionale în vederea stabilirii calendarului
de participare la târguri de turism externe si la celelalte manifestari
specifice (congrese, conferinte, olimpiade profesionale); eliminarea
acelor târguri care nu pot determina un interes major pentru România si
redirectionarea fondurilor catre alte manifestari; utilizarea sustinuta a
posibilitatilor logistice, a canalelor de informare si a contactelor
nationale si internationale ale Camerei de Comert;
• implicarea activa a românilor din diaspora cu pozitii remarcabile în
afaceri, arta, cultura, stiinta în programele de promovare ale României
initiate în tarile lor de adoptie;
▪ eficientizarea activitatii birourilor de turism din strainatate si
adaptarea mesajelor promotionale la particularitatile fiecarei piete;
realizarea periodica a unor analize pertinente ale acestor piete,
coroborate cu datele statistice de profil ale acestor tari; daca avem în
vedere existenta unui numar mare de prestatori diversi de servicii
turistice care deruleaza propriile strategii de promovare, în functie de
obiectivele si pietele selectate de catre acestia, credem ca este oportuna
elaborarea si punerea în practica a unei politici promotionale unitare,
condusa la nivel macroeconomic, care sa sustina turismul românesc în
ansamblul sau, în special pe pietele externe.
Schimbarea atitudinii potentialilor turisti va dura câtiva ani, chiar
daca oferta se va îmbunatati. Modificarea caracterizarii României din
ghidurile turistice internationale se va face dupa doua-trei sezoane în
care sa se constate o puternica îmbunatatire a conditiilor. Câteva solutii
care pot conduce la dezvoltarea mai accentuata a turismului:
a) conservarea si promovarea pe scara larga a patrimoniului cultural-istoric
national; realizarea legislatiei privind restaurarea monumentelor; facilitati
financiare, fiscale si de credit pentru investitiile din acest domeniu;
b) protejarea mediului înconjurator, scutirea de taxe vamale a importurilor de
echipamente destinate depoluarii si promulgarea Legii privind Protectia Mediului si
a Legii Urbanismului si Amenajarii Teritoriului;
c) organizarea turismului, crearea cadrului institutional care sa mentina relansarea
acestui domeniu de activitate, precum si realizarea modalitatilor organizatorice
pentru cooperarea pe orizontala a agentilor economici din domenii de activitate
care se completeaza în prestarea unui serviciu turistic sau contribuie la realizarea
acestora;
Acestea sunt doar câteva dintre problemele care prin rezolvarea si statuarea
lor pot conduce la dezvoltarea mai accentuata a turismului, în general si a celui
rural, în subsidiar. Pentru accelerarea acestor activitati, un rol deosebit revine
asociatiilor profesionale, asociatiilor locale, consortiilor, grupurilor de initiativa,
liderilor de opinie întregii societati civile.
Studiile si cercetarile realizate pâna în momentul de fata au realizat doar
clasificari si constatari asupra stadiului turismului rural în tara noastra. Analizând
stadiul actual al turismului românesc, în general al economiei nationale si al
evolutiei societatii românesti, credem de cuviinta ca cercetarea trebuie sa fie
sustinuta de factorul economic pentru a trece la o faza mai concreta ce va sprijini pe
dezvoltarea economica a zonelor si comunitatilor rurale românesti.
Este absolut necesar a se realiza analize si studii pentru valorificarea
potentialului turistic natural si antropic la nivel zonal si pe localitati. Sustinerea
cercetarii trebuie realizata prin constituirea unui fond de cercetare - proiectare la
nivelul administratiei nationale de turism cu participarea agentilor economici
printr-o taxa procentuala asupra veniturilor totale realizate în activitati turistice si
prin gestionarea bugetului special pentru cercetare-proiectare de catre administratia
nationala de turism.
Cercetarea este chemata a realiza:
a) studii de fezabilitate si prognoze pe termen mediu si lung;
b) studii de prognoza si evaluare asupra tendintelor ce se manifesta pe plan
international (directionarea fluxurilor, interesul marilor emitatori de fluxuri etc.);
c) studii de fundamentare a politicii de dezvoltare regionala a turismului (stabilirea
de prioritati în dezvoltarea si modernizarea bazei tehnico - materiale, a
infrastructurii generale etc.);
d) fundamentarea unor propuneri în vederea alocarii unor surse din bugetul special
pentru finantarea de lucrari care sa puna în valoare patrimoniul cultural istoric al
tarii noastre;
e) gasirea modalitatilor de finantarea a unor proiecte/programe destinate realizarii si
popularizarii unei imagini reale, corecte si precise a patrimoniului national (valorile
turistice, culturale si istorice, calendar al principalelor evenimente cultural-istorice-
religioase-turistice românesti etc.).
Rezultatele cercetarilor întreprinse vor fi facute cunoscute tuturor celor
interesati, care la rândul lor pot propune teme sau subiecte de cercetare colectivelor
abilitate.
Drumul catre un rezultat cât mai bun porneste din zonele si de la
produsele turistice cu cel mai mare potential de îmbunatatire, de acolo
unde se doreste aceasta si este posibil a fi realizata. Transformarea
turistilor în oaspeti si a receptorilor (gazdelor) în amfitrioni nu este un
proces simplu,dar nici de nerealizat. Pentru asigurarea succesului
acestor actiuni este indicat a se folosi “teoria oglinzii”(a analiza toate
activitatile ca si când am privi în oglinda, punându-ne în locul
celuilalt). În ceea ce priveste modernizarile si ridicarea confortului,
aceste operatiuni este bine sa fie realizate în cele mai bune conditii
posibile.de exemplu:
- cataloage cu pensiunile turistice rurale (proprietar, telefon, adresa,
categorie de confort, oferta turistica, reprezentate prin pictograme),
pliantul localitatii cu atractiile turistice si dotarile pentru agrement,
pliante ale pensiunilor turistice rurale, harta stradala cu amplasarea
pensiunilor, harta turistica a localitatii si împrejurimilor pe o izocrona
de cea. 10-15 km (cu indicarea atractiilor turistice, dotarilor de
agrement, cu localizare, distanta), panou electronic cu pensiunile
turistice rurale si ocuparea lor, precum si posibilitatea de accesare prin
telefon a fermierului;
- instalarea de panouri cu harta localitatii si dispersia stradala a
pensiunilor turistice rurale si de sageti-indi-catoare pentru orientarea
turistilor spre acestea; aplicarea de placute-indicatoare pe cladirea
pensiunii cu pictogramele ce evidentiaza: simbolul de pensiune ,
categoria de confort, oferta turistica; în Austria si Germania se indica si
calitatea de produs ecologic, precum si categoria de monument istoric
sau de arhitectura;
- instalarea Ia intrarea în localitate de panouri cu simbolul de
agroturism/turism rural ce reprezinta cazarea în pensiuni turistice
rurale;
- semnalizarea atractiilor turistice naturale prin table, panouri si sageti,
a monumentelor istorice si de arta, muzee, institutii culturale, a
dotarilor sportive si de agrement, de divertisment cultural etc;
- agrementul si animatia reprezinta, alaturi de odihna si recreere sau
alte motivatii, o componenta esentiala a vacantelor în spatiul rural.
Conditiile naturale ca si specificul atractiilor turistice se impun, de
altfel, în modalitatea de petrecere a timpului liber ca si asupra
mijloacelor si formelor de agrement. Astfel, mediul rural ofera o mare
varietate de posibilitati de destindere, care satisfac motivatii si cerinte
ale celor mai diverse categorii de turisti. Se impun printre acestea:
excursiile, plimbarile si ascensiunile montane, cura de aer, de soare si
balneara, cultura, cunoastere, contemplarea peisajului, practicarea
sporturilor de iarna (schi-alpin, schi-fond, schi de plimbare, sanius), a
sporturilor în aer liber (tenis, volei, fotbal etc.), a sporturilor extreme
(canoening, rafting, catarare libera, deltaplanorism, planorism,
parapanta, alpinism, speoturism etc.), echitatie, pescuit, vânatoare,
cicloturism, mountain-bike, studiul naturii, foto-safari, participarea la
festivaluri, sarbatori traditionale, pelerinaje etc.; un loc important îl
ocupa activitatile de creatie artistica si artizanala, de divertisment
cultural si sportiv (discoteci, spectacole, jocuri de club, popicarie,
biliard), de agrement nautic (piscina, plaja, înot) etc.
Se remarca faptul ca unele ferme dispun de dotari de agrement
mai simple (terenuri de sport, locuri de joaca pentru copii, amenajari
pentru echitatie si plimbari cu caii, trasee pentru plimbari cu caruta).
Dotarile de agrement mai complexe (pârtii de schi, piste de cicloturism,
piscine acoperite sau în aer liber, teren de golf, sali de spectacole etc.)
necesita investitii mari si de regula sunt realizate în parteneriat între
fermieri, între asociatia turistica locala si cele învecinate, fie cu alti
agenti economici.

4.4. Analiza activitatii de turism rural in zona

In acest moment zona turistica POLOVRAGI si imprejurimi beneficiaza de


promovare turistica prin urmatoarele instrumente:
- in cadrul publicatiilor de promovare turistica a Romaniei, publicate de catre
Autoritatea Nationala de Turism (aici sint promovate doar cateva atractii turistice,
nefiind promovata zona in intregul ei, ca destinatie turistica);
- prin publicatii realizate de catre ONG-uri locale (in general pliante si brosuri) in
cadrul unor proiecte de dezvoltare;
- promovarea existenta in acest moment, instumentele relativ limitate de
promovare, slaba integrare a acestora, modul de distribuire a materielelor, calitatea
si accesibilitatea informatiei, fac ca zona sa nu fie perceputa de catre turisti si de
catre turoperatori ca o destinatie turistica, cu o imagine proprie, clar diferentiata de
alte destinatii.
Acest lucru, coroborat cu calitatea si cantitatea serviciilor turistice de baza si
conexe, contribuie la o circulatie turistica relativ redusa, la o sezonalitate
accentuata a vizitelor turistice cat si la pastrarea caracterului de zona de tranzit
pentru turism al zonei.
Destinatiile turistice se lupta pentru a se pozitiona cat mai bine pe aceasta
piata dinamica, in continua crestere. In acest context, este o nevoie presanta pentru
strategii inteligente de pozitionare pe piata turistica, completate de canale de
distributie si strategii de pret. Cunoasterea pietei turistice, prin studii si analize, este
un proces de lunga durata, costisitor dar foarte necesar.
O chestiune esentiala in marketingul unei destinatii este accea de a crea si
administra cu success o imagine distinctiva si atractiva a acelei zone. Acest lucru
este legat insa in mod direct si de eforturile Romaniei de a-si crea o imagine
proprie, distinctive si de o promova pe pietele tinta. Imaginea turistica a zonei
polovragi si imprejurimi va trebui sa tina cont de imaginea generala a Romaniei si
va trebui sa o utilizeze in avantajul sau.
In efortul de identificare a pietelor tinta, va trebui sa se tina seama de
motivatiile pe care le au turistii atunci cand aleg o desrtinatie sau un program
anume, motivatii ce tin in general de nevoia de a evada din mediul cotidian intr-un
mediu diferit, in care simturile, mintea si sufletul sa isi gaseasca noi stimuli.
Marketing-ul, promovarea, strategiile de pret si de distributie, pozitionarea pe
piata sunt teme ce vor trebui abordate in cadrul unui plan de marketing al viitoarei
destinatii ecoturistice, plan de marketing in care vor trebui implicate toti ofertantii
de servicii turistice, autoritatile locale, agentii de turism, CJ Gorj. Este de dorit ca
acest plan de marketing sa tina cont de strategia de dezvoltare turistica a
Romaniei[20] (in curs de elaborare), de strategia pentru dezvoltarea turismului in
regiunea Sud-Vest, Oltenia; de strategia de dezvoltare a ecoturismului in România
(in curs de elaborare) si de strategia de brand de tara a României (in curs de
elaborare).

CONCLUZII
Turismul este in crestere sustinuta ca fenomen la nivel mondial, iar
ecoturismul este o componenta extrem de dinamica in cadrul acestei cresteri.
Zona Polovragi si imprejurmile au atuuri de necontestat pentru a deveni o
destinatie pentru ecoturism la nivel national si Est European. Dezvoltarea
ecoturismului in zona trebuie vazuta inrelatie directa cu conservarea naturii (ariile
naturale protejate), cu conservarea culturii autentice si cu implicarea comunitatilor
locale in toate etapele acestui proces.
Procesul de dezvoltare a ecoturismului in zona este un procesde lunga durata
(5-10 ani), ce necesita un efort sustinut din partea tuturor celor implicati dar care
poate aduce beneficii majore pe termen lung, contribuind in mod direct la crearea
de “existente durabile” in zona tinta. Deciziaprivind initierea unui asemenea proces
trebuie luata de catre comunitatile locale, fiind nevoie de initierea unei planificari
complexe a dezvoltarii ecoturismului in zona, planificare care sa integreze toate
aspectele sociale,economice si de mediu.
În concluzie, consideram ca strategia de marketing si promovare,
ca un tot unitar, trebuie sa fie fundamentata pe studiul detaliat al pietei,
pe evaluarea produsului turistic si strategia generala de dezvoltare a
turismului. Concomitent este necesara situarea turismului românesc în
contextul tendintelor mondiale si europene de evolutie a sectorului,
care includ: piete în schimbare si din ce în ce mai solicitate, cresterea
concurentei din partea altor destinatii, utilizarea unor tehnici si
tehnologii de marketing, de promovare si vânzare din ce în ce mai
sofisticate.
Ceea ce vrem însa sa semnalam este faptul ca materialul
publicitar cu care se participa la târgurile internationale de turism, de
multe ori, nu depaseste imaginea comuna, aproape plata, în sensul ca se
pune în continuare accentul prea mult pe imaginea fotografica în
promovare, în dauna informatiei programatice, orientata pe o anumita
directie prioritara. Nu exista o prezenta suficienta a publicitatii
audiovizuale, al carei impact atât asupra dezvaluirii valorosului
potential turistic al României, cât si asupra contracararii fenomenelor
negative despre el, ar putea avea un efect mult mai convingator, în
concluzie, subliniem faptul ca promovarea „cuminte", obisnuita, fara
elemente soc are un succes limitat.
Strategia de promovare a turismului autohton trebuie sa
urmareasca realizarea unei comunicari concrete prin imagini care sa
sugereze originalitatea produselor turistice românesti, sintetizând
particularitatile legate de potentialul turistic, conceptia de amenajare,
posibilitatile de practicare a turismului, contextul socio-cultural.
Trebuie adaptata strategiei promotionala la specificul fiecarei piete
(interne si externe) si la caracteristicile fiecarui segment de consumatori
vizat, folosindu-se mesajele: instrumentele cele mai adecvate.
Promovarea ofertei turistice românesti a fost realizata inclusiv
prin participarea la marile manifestari (reuniuni) promotionale de
profil: bursele internationale de turism de Ia Berlin, Milano si Londra,
târgurile de turism de la Viena, Utrecht, Salzburg, Copenhaga si
Madrid. Târgul International de Turism reprezinta o invitatie de a
descoperi si redescoperi România. Promovarea tarii ca destinatie
turistica, prin identificarea unor oferte variate, poate crea sanse mari de
reusita în ceea ce priveste efortul de crestere a circulatiei turistice spre
tara noastra..
Localitatea Polovragi este pastratoarea traditiilor si mestesugurilor populare
gorjene, turistul putând vizita aici atelierele unor mesteri populari sau participa la
evenimente folclorice, precum Nedeia Târg sau Târgul anual Polovragi (la 20 iulie,
atrage un numar mare de turisti din zona Olteniei). Prin urmare, oferta turistica a
localitatii poate include si un produs etnofolcloric.
La acestea se adauga si posibilitatile de practicare a unor sporturi extreme,
precum alpinismul, parapanta, tiroliana, funicular sau coborârea în rapel (coborârea
unui perete abrupt printr-un sistem de coarda dubla) - în zona Cheile Oltetului.
Asadar, oferta actuala a localitatii Polovragi se constituie dintr-o combinatie
de forme de turism posibil de practicat în conditiile unui potential turistic adecvat
acestora si a unor servicii turistice minime existente.
Zona turistica Polovragi si imprejurimi beneficiaza de promovare turistica
prin urmatoarele instrumente:
- in cadrul publicatiilor de promovare turistica a Romaniei, publicate de catre
Autoritatea Nationala de Turism (aici sint promovate doar cateva atractii turistice,
nefiind promovata zona in intregul ei, ca destinatie turistica)
- prin publicatii realizate de catre ONG-uri locale (in general pliante si brosuri) in
cadrul unor proiecte de dezvoltare:
Promovarea existenta in acest moment, instumentele relativ limitate de
promovare, slaba integrare a acestora, modul de distribuire a materielelor, calitatea
si accesibilitatea informatiei, fac ca zona sa nu fie perceputa de catre turisti si de
catre turoperatori ca o destinatie turistica, cu o imagine proprie, clar diferentiata de
alte destinatii.

BIBLIOGRAFIE

1. Barbu, Gheorghe "Turismul si calitatea vietii", Editura Politica,

Bucuresti, 1980
2.Baron P., Snak O. Neacsu N. Economia turismului, Editura Expert, Bucuresti,
2001
3.Bran F., Simon. T.,Nistoreanu P. Ecoturism, Editura Economica, Bucuresti, 2000
5.Bucur-Sabo M., Marketing turistic, Editura Irecson, Bucuresti, 2006

6. Cocean P. Vlasceanu Gh. Negoescu B. Geografia generala a turismului, Editura


Meteor Press, Bucuresti, 2005

7. Cristureanu C. , Strategii si tranzactii in turismul international, Aditua C. H.


Beck, Bucuresti 2006
8. Condurateanu-Fesci S., Patrimoniul UNESCO – patrimoniu universal.
9.Davidson, Rob,"Tourism in Europe", Editura PITMAN, TECHNIPLUS,
Paris, 1992
10. Driga B.V. Delta Dunarii. Sistemul circulatiei apei, Editura Casa cartii de
stiinta, Cluj-Napoca, 2004
11.Erdeli G. Gheorghilas A., Amenajari turistice, Editura Universitara, Bucuresti,
2006
12. Gheorghilas A. Geografia turismului international, Editura universitara
Bucuresti, 2005
13, Glavan V., Turismul in Romania, Editura Economica, Bucuresti, 2000
14, Glavan V., Resursele turistice pe Terra, Editura Economica, Bucuresti, 2000
15, Gruescu R.C., Turism international, Editura Sitech, Craiova, 2005
16. Ionescu I., Turismul fenomen social-economic si cultural, Editura Oscar Print,
Bucuresti, 2000
17. Ielenicz M. Geografia Romaniei. Mica enciclopedie, Editura Corint, Bucuresti,
2000
18. Istrate, I. Bran, E. Rosu, A. G,"Economia turismului si mediului
înconjurator",Editura Economica, Bucuresti, 1996
19. Minciu, R., "Economia turismului", curs - material didactic, A.S.E., 1992
20. Minciu R. Economia turismului, Editura Uranus, Bucuresti, 2000

21. Minciu R. Ispas Ana,"Economia turismului", Universitatea Transilvania,

Brasov, 1994
22. Minciu R., Economia turismului, Editura Uranus, Bucuresti, 2000
23. Negut S. Nicolae I., Patrimoniul mondial cultural si natural UNESCO, Editura
Meronia, Bucuresti, 2005
24. Rey R. Civilizatia montana, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti,
1985
25. Savu, D.V., "Integrare Europeana", Editura Oscar Print,
Bucuresti, 1996

26.www.infotravel.ro
27.www.infotravelromania.ro
28.rotravel.ro

[1] Minciu R. Ispas Ana, "Economia turismului", Universitatea Transilvania Brasov, 1994,
pag. 38.

Bratucu, G., Dima, D. (coord.), Marketing în turism, Editura Psihomedia, Sibiu,


[2]
2002., pag. 122.

Minciu R. Ispas Ana, "Economia turismului", Universitatea Transilvania


[3]
Brasov, 1994, pag. 53.

Erdeli G. Gheorghilas A., Amenajari turistice, Editura Universitara, Bucuresti,


[4]
2006, pag. 156.

Minciu R. Ispas Ana, "Economia turismului", Universitatea Transilvania


[5]
Brasov, 1994, pag. 65.

Minciu R. Ispas Ana, "Economia turismului", Universitatea Transilvania


[6]
Brasov, 1994, pag. 69.

[7] Erdeli G. Gheorghilas A., Amenajari turistice, Editura Universitara, Bucuresti, 2006, pag. 142.
[8] Erdeli G. Gheorghilas A., Amenajari turistice, Editura Universitara, Bucuresti, 2006

[9] www.gorjulturistic.ro

Minciu R. Ispas Ana, "Economia turismului", Universitatea Transilvania


[10]
Brasov, 1994, pag. 38.

[11] Glavan V., Turismul in Romania, Editura Economica, Bucuresti, 2000, pag.
48.

[12] Glavan V., Turismul in Romania, Editura Economica, Bucuresti, 2000, pag.
65.

Glavan V., Turismul in Romania, Editura Economica, Bucuresti, 2000, pag.


[13]
124.

[14] Glavan V., Turismul in Romania, Editura Economica, Bucuresti, 2000, pag. 36.

[15] Glavan V., Turismul in Romania, Editura Economica, Bucuresti, 2000, pag.
76.

Erdeli G. Gheorghilas A., Amenajari turistice, Editura Universitara, Bucuresti,


[16]
2006.pag45.

[17] Glavan V., Turismul in Romania, Editura Economica, Bucuresti, 2000, pag. 95.

[18] www.rotravel.com

[19] www.infotravelromania.ro

[20] www.infotravelromania.ro