Sunteți pe pagina 1din 25

LUCRARE PRACTICA

CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I -ELEMENTE DE IDENTIFICARE A SOCIETATII

CAPITOLUL II - SCOPUL LUCRARII

CAPITOLUL III - ANALIZA ECONOMICA A OPERATIUNILOR

ECONOMICE EFECTUATE

- inregistrarea aprovizionari de stocuri

- Inregistrarea veniturilor din vanzarea marfurilor

- inregistrarea operatiunilor de incasari si plati prin banca

inregistrarea operatiunilor de incasari si plati in numerar

inregistrarea cheltuielilor financiare

reglare conturi TVA la sfarsitul perioadei

inregistrarea inchiderii conturilor de cheltuileli

inregistrarea inchiderii conturilor de venituri

Calculul impozitului pe profit

ANEXE

BIBLIOGRAFIE
INTRODUCERE

Sistemul de documente privind organizrea contabilitatii financiare.


Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate
in registrele contabile. Acestea se prezinta sub forma unor registre legate, fise si situatii ale caror
continut si forma corespund scopului pentru care se tin.

Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, in contabilitate sunt: Registrul-jurnal, Cartea-


mare si Registrul-inventar.

    Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza, prin


articole contabile, in mod cronologic, operatiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii
documentelor, dupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitate. In cadrul firmei
SC IRCOM ELIMPEX SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate , pe baza
inregistrarilor efectuate zilnic, si se listeaza la sfarsitul lunii .

    Registrul „Cartea-mare” este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar,


direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, inregistrarile efectuate in registrul-
jurnal, stabilindu-se situatia fiecarui cont, respectiv soldul initial, rulajele debitoare,
rulajele creditoare si soldurile finale. Formularele folosite drept registru „Cartea-mare”
pot imbraca diverse forme, cum ar fi: fise de cont pentru operatiuni diverse, fise de cont
sah sau pe conturi corespondente, forma „Cartea-mare” centralizatoare.

    Registrul-inventar este documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de


activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil,
inventariate potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale inscrise in Registrul-
inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul
fiecarui post din bilantul contabil. Registrul-inventar cuprinde doua parti: listele de
inventariere si recapitulatia inventarului. In cadrul recapitulatiei, datele preluate din
listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si pasiv.

Acest registru in cadrul firmei SC IRCOM ELIMPEX SRL se completeaza odata pe an avand la
baza inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale auxiliare, marfuri si
produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar).

     Registrul general de evidenta a salariatilor Se numeroteaza pe fiecare pagina si va


purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca.
Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor
individuale de munca.

     Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la


contribuabil de catre toate organele de control specializate, in domeniile : financiar-fiscal,
inspectia muncii, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia
consumatorului, protectia impotriva incediilor, precum si in alte domenii prevazute de
lege .
SC IRCOM ELIMPEX SRL are 2 astfel de registre ,unul la punctul de lucru din str.Bariera
Valcii si cel de la sediul unitatiise afla in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate.

     Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilorcare au stat la


determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in
declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.

Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund
cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de
plata la bugetul general consolidat. Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al
SC IRCOM ELIMPEX SRL , in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate , unde se fac si
inregistrarile in acesta.

Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor.

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala ,in functie
de categoria din care fac parte si locul unde se afla, se tine cu ajutorul registrului numerelor de
inventar. Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar , in ordine cronologica, pe baza
documentelor primite.Este intocmit de seviciul Financiar-Contabilitate , pe grupe de mijloace
fixe, prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate.

a)     Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe. Se


intocmeste de serviciul Financiar-Contabilitate , intr-un exemplar, pentru ficare mijloc
fix.

b)    Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca :

i.       Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe

ii.     Document de insotire a mijloacelor fixe

iii.   Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu


mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate.

c)     Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si


instaltiile care necesita montaj si probe tehnologice .Se intocmeste de catre secretarul
comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii , in prezenta membrilor
comisiei care este formata din : presedinte, specialisti-consultanti,asistenti la receptie.

d)    Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix serveste ca :

Document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a


mijloscelor fixe, de scoatere din uz .

Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor


fixe.
Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor )
si in contabilitate.

Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii materialelor.


a)     N.I.R.-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate, document
justificativ pentru incarcare in gestiune, pentru diferentele constatte la receptie, document
justificativ de inregistrare in contabilitate.

b)    Bonul de consum

Serveste ca:

- document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv mai multor
materiale, dupa caz;

- document justificativ de scadere din gestiune;

- document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida


simpla.

Se intocmeste in doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din


magazie pentru consum.

Circula:

-la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate

- la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnandu-se de predare de


catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare);

- la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica


si analitica (ambele exemplare).

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

c)     Aviz de insotire a marfii :Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si


numerotare, comun pe economie , executat pe hartie autocopiativa securizata.

Serveste ca :

 Document de insotire a marfii pe timpul transportului 


 Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale ;

 Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta


 Document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul
aceleasi unitati in cazul transferului ;

Circula la :

a. furnizor ; la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului , pentru semnare de primire

b.     la compartimentul financiar-contabil , atasat la factura

c.      la cumparator ;

d.     la magazie , pentru incarcarea de gestiune a produselor, marfurilor sau altor valori
materiale primite, dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptiesi dupa
consemnarea rezultatelor

e.      la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si


analitica, atasat la factura

d)    Dispozitie de livrare

Serveste ca :

 Document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a altor valori
materiale destinate vanzarii ;
 Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare ;
 Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale ,
dupa caz .

Circula la :

o Magazie, pentru eliberarea produselor , marfurilor sau altor valori materialesi


pentru inregistrarea in evidenta magaziei, semnandu-se de catre gestionarul
predator pentru cantitatile livrate .

Se arhiveaza la : magazie(ex.1) ; la departamentul vanzari (ex.2)

e)     Fise de magazie

Serveste ca:

- document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori


materiale;

- sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.
Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material, si se completeaza de
gestionar sau de persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, la iesiri si
stoc.

Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale
ordonate pe grupe, eventual subgrupe, sau in ordine alfabetica.

Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise
distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii.

Inregistrarile in fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa


fiecare operatiune inregistrata, dar in mod obligatoriu zilnic.

f)      Fise de magazie a formularelor cu regim special. Formular tipizat cu regim special de


tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie, executat pe carton securizat.

Serveste ca :

 Document de evidenta a intrarilor , iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim


special de inseriere, numerotare , evidenta si urmarire ;
 Document de evidenta a formularelor anulate ;
 Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare.

Se intocmeste intr-un exemplar , separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de catre
gestionar.

Nu circula, fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii mijoacelor


banesti.
a)     Foaia de varsamant (formular tipizat, specific fiecarei banci ,cu ajutorul caruia se depun
la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . Se intocmeste de casiera in
doua exemplare , unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la
registrul de casa.

b)    CEC-ul de numerar . Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru
efectuarea diferitelor plati (salarii, furnizori , avansuri de trezorerie etc).Se completeaza
de casiera si cu aprobarea (semnatura directorului economic si stampila unitatii)
Directorului Economic se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar.

c)     Dispozitia de plata / incasare .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se


depun banii in casierie . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de
trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in
urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare) Se inregistreaza intr-un registru de
numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a
intocmit, de contabilul sef si directorul economic. In baza documentului astfel intocmit
casiera elibereaza – plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta
pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) .Acestea raman la Registrul de
casa ca documente justificative.

d)    Chitanta .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani , se


semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei .Cu ajutorul chitantei se
platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor).

e)     Registrul de casa lei si valuta. Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine


evidenta incasarilor si platilor zilnice , in numerar(lei sau valuta).Se intocmeste de casiera
, zilnic, in doua exemplare : un exemplar ramane la casierie iar celalalt se arhiveaza in
compartimentul financia-contabil unde se si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a
unitatii.

Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii drepturilor


salariale.
    stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). Se semneaza de persoana care-l
intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.Acest fluturas se distribuie
salariatilor , prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate.

    lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) .Se semneaza de persoana care-l
intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.

    stat de salarii –lichidare- cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). Un


exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se
arhiveaza 50 de ani , iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la
ITM .

     stat de concedii de odihna. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul


Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata , unde ramane ca act justificativ
pentru inregistrarea in registrul de casa.

     fisa individuala . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile .
Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.

     Ordin de deplasare(delegatie)

Serveste ca :

Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea,


Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate,

Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans,

Document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea , intr-un exemplar , se semneaza de


seful departamentului(daca este nevoie de avans de deplasare se semneaza si de directorul
economic care aproba eliberarea din casierie a respectivei sume). La justificarea avansurilor
acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii , ordinul de deplasare se
semneaza si de catre directorul economic.

Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor


si veniturilor.
a)     Jurnal de vanzari . Formulat tipizat fara regim special.

Serveste ca :

Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de


servicii,

Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata,

Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate,

Se intocmeste intr-un singur exemplar , in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru
determinarea TVA colectata datorata. Acest document se emite de progarmul de contabilitate si
are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic, de la casele de marcat.

Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a


respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . Se arhiveaza la
compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA.

b)     Jurnal de cumparari. Formulat tipizat fara regim special.

Serveste ca :

Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor


de servicii,

Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila,

Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate,


Se intocmeste intr-un singur exemplar , in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru
determinarea TVA deductibila. Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la
baza facturile de la furnizori (facturi cu care s-au achizitionat valori materiale sau prestari de
servicii).

Circula la compartumentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a


respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . Se arhiveaza la
compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA.

c)     Factura(furnizor / client) Este un formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere


si numerotare , executat pe hartie autocopiativa securizata.

Serveste ca :

 Document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si


marfurilor , a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate ;

 Document de insotire a marfii pe timpul transportului ;

 Document de incarcare in gestiunea primitorului ;

 Document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.

In cadrul firmei IRCOM ELIMPEX SRL facturile sunt intocmite de in trei exemplare
(exemplarul albastru merge la client , cel verde in contabilitate iar cel rosu ramane la gestiunea
care l-a emis).. SC IRCOM ELIMPEX SRL este firma platitoare de TVA si deci foloseste
factura fiscala cod 14-4-10/A.Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii,
datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale, produsele si marfurile livrate sunt
insotite , pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii. Pentru bunurile livrate cu aviz de
insotire a marfii , factura fiscala trebuie emisa in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data
livrarii, fara a depasi finele lunii in care a avut loc livrarea.

Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii generale.


a)     Balanta de verificare

In cadrul SC IRCOM ELIMPEX SRL se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati , este
emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful contabil..

Serveste la :

1. Verificarea exactitatii inregistrarilor


2. Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica
3. Intocmirea situatiilor financiare

Nu ,circula fiind document de sinteza.


Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Sistemul de documente privind organizarea inventarierii


patrimoniului.
Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii , comun si altor stiinte economice , care
reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau
numai valorica , dupa caz , a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data
la care aceasta se efectueaza.

Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ


si de pasiv sunt :

1. Decizia de inventariere ;Decizia de inventariere este emisa de seful contabil cu acordul


scris al conducerii compartimentului financiar-contabil – Directorul Economic. Se emit
astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile (de regula la sfarsitul anului) ,
in cazul schimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului.
2. Declaratia de inventar ;Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de
gestionarea valorilor materiale si banesti, pe care o prezinta comisiei de inventariere.Se
intocmeste intr-un exemplar, de gestionar, dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor
materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv, sau, acolo unde este posibil
acest lucru, inainte de inceperea operatiei de inventariere, si se semneaza de acesta
3. Lista de inventariere ;

Serveste ca :

document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii,

document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri,

document justificativ de intregisrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a


plusurilor si minisurilor constatte,

document pentru intocmirea registrului jurnal,

document centralizator al operatiunilor de inventariere

4. Registrul-inventar :Acest registru in cadrul firmei SC ASSA ABLOY ROMANIA se


completeaza odata pe an avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare
gestiune(materii prime , materiale auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare
departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar).

Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special.


In cadrul SC IRCOM ELIMPEX SRL , evidenta formularelor cu regim special se tine la
gestiunea de materiale folosind pentru fiecare tip de formular o “Fise de magazie a formularelor
cu regim special”. De gestionarea si folosirea acestor formulare raspunde contabilul. Nu se
elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului un raport in care se
consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior.

Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare.


Situatiile financiare in cadrul SC IRCOM ELIMPEX SRL se intocmesc de directorul economic
si are la baza balanta de verificare si listele de inventariere. SC IRCOM ELIMPEX SRL aplica
Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatii Economice Europene si cu
Standardele Internationale de Contabilitate.

Situatiile financiare anuale se compun din :

 bilant,
 cont de profit si pierdere,
 situatia modificarilor capitalului propriu,
 situatia fluxurilor de trezorerie,
 politici contabile
 note explicative.

Situatiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditori financiari,persoane
juridice autorizate. Se depun la Directia Generala a Finantelor Publice a Sectorului 6 in termen
de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani .

GENERALITATI DESPRE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA


Taxa pe valoare adaugata – este un impozit indirect introdus in tara noastra incepand cu
data de 1 Iulie 1993. Ea este definita conform Ordonantei Guvernului ca fiind diferenta dintre
cumpararile si vanzarile aceluiasi stadiu al circuitului economic.

La inceput taxa a fost stabilita prin Ordonanta Guvernamentala nr.2/1998 la un procent de


18% din valoarea adaugata si 0% pentru bunurile si serviciile exportate. Incepand cu 1 Februarie
1998 taxa pe valoare adaugata s-a stabilit la 22% si 11%, iar incepand cu 1 Ianuarie 2000 s-a
stabilit o cota unica de 19%.

Obligatia platii TVA ia nastere la data efectuarii livrarii, dar avind in vedere anumite
exceptii cind exigibilitatea poate fi ulterioara sau anticipata faptului generator, in articolul 11.10
din Normele de aplicare aTVA , se precizeaza:

“Agentii economici platitori de TVA sint obligati pina la 25 ale lunii urmatoare, sa depuna
deconturi pe baza datelor din jurnalul de vinzare si respectiv din jurnalul de cumparare.
Agentii economici care in anul anterior au realizat o cifra de afaceri sau dupa caz un volum
al veniturilor de pina la 10.000 euro depun deconturile de plata pe valoarea adaugata trimestrial,
pina la 25 ale lunii urmatoare trimestrului expirat.”

In cazul societatii “IRCOM ELIMPEX” SRL CRAIOVA acest decont se intocmeste lunar
in urma totalizarii fiselor de operatiuni diverse ale conturilor 4426 – TVA deductibila si 4427 –
TVA colectata. Regularizarea taxei pe valoarea adaugata se face cu ajutorul contului 4423 –
TVA de plata si 4424 – TVA de recuperat.

Comparind in cursul unei luni soldul contului 4426 – TVA deductibil cu soldul contului
4427 – TVA colectat pot aparea urmatoarele situatii:

daca TVA colectat este mai mare decit TVA deductibil rezulta ca diferenta reprezinta TVA
de plata (4423);

dacaTVA colectat este mai mic decit TVA deductibil rezulta ca diferenta reprezinta TVA
de recuperat (4424)

TVA de recuperat poate fi utilizat in lunile urmatoare in compensarea eventualului TVA de


plata, sau putem face cerere de recuperare a lui in urmatoarele conditii:

Daca diferenta este rezultata dintr-un export, cererea se face in luna urmatoare si suma va
fi recuperata dupa o prealabila verificare a contabilitatii de catre organele de control.

Daca suma de recuperat este rezultata din operatiuni obisnuite, cererea de recuperare se
poate face daca suma de recuperat nu a putut fi compensata prin TVA de plata si daca suma de
recuperat depaseste o anumita limita stabilita de lege

Dupa ce s-a facut cererea de recuperare de TVA chiar daca banii nu au fost virati, suma respectiva
nu mai poate fi utilizata pentru compensarea TVA de plata.

La sfirsitul lunii conturile 4426 – TVA deductibil si 4427 – TVA colectat nu au voie sa aiba sold ;
de aceea ele trebuie sa fie soldate, adica

Rulaj debitor = Rulaj creditor (evident acestea vor corespunde cu total sume, deoarece soldul initial
lipseste)

Pentru aceasta contul 4426 fiind un cont de activ, si avand un rulaj debitor prin colectare de
TVA deductibil in cursul lunii va trebui sa se crediteze cu o suma egala cu rulajul debitor iar contul
4427 fiind cont de pasiv va trebui sa se debiteze cu o suma egala cu rulajul sau creditor.

Inchiderea acestor conturi se va realiza de fapt in corespondenta cu conturile 4423 – TVA de plata si
4424 – TVA de recuperat astfel:

a)        daca rulaj 4427 > rulaj 4426 atunci 4427 se va debita in corespondenta cu 4426 in limita
rulajului debitor al contului 4426 si cu contul 4423 – TVA de plata pentru diferente prin formula
contabila:
%

4426

4423

b)       daca suma reflecta rulajul debitor al contului 4426 > rulajul contului 4427, atunci
4426 – TVA deductibil se va credita in corespondenta cu contul 442 – TVA colectat in limita
soldului contului 4427 si cu contul 4424 – TVA de recuperat pentru diferente prin formula
contabila:

= 4426

4427

4424

capitolul I

DATE DE INDENTIFICARE A SOCIETATII COMERCIALE

1.denumiea firmei: S.C.IRCOM ELIMPEX S.R.L

2.Sediul firmei: jud.Dolj, Municipiul Craiova , str.Nicolae Iorga ,nr.31 bl.E1 sc.2 ap.1

6. Cod fiscal: 3439796


7. Atribut fiscal : RO
8. nr.si data inreg. La Oficiul Registrului Comertului : J16/326/1993
9. cod CAEN 1392 : obiectul de activitate este fabricarea de articole de confectii din textile
(cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp).
10. Natura capitalului social si valoarea :

Capitalul social al SC IRCOM ELIMPEX SRL este 100% privat autohton

Capitalul social subscris si varsat este de 200 lei

Asociatii principali:

numele actionarului/ asociatului Ponderea detinuta din capitalul social :-%


ILIESCU DRAGOS
ILIESCU ROXANA

CONDUCEREA
nume:ILIESCU

Prenume: ROXANA

Functia: administrator si coordonator al activitatii in societate

Nume: ILIESCU

Prenume: DRAGOS

Functia: Director comercial, responsabil cu activitatea de comert cu amanuntul in magazine


nespecializate

capitolul II

SCOPUL LUCRARII

Scopul acestei lucrari este acela de a analiza din punct de vedere contabil si financiar rezultatele
unitatii SC IRCOM ELIMPEX SRL. Pe baza datelor existente la 30.05.2009 si a datelor
prelucrate si centralizate in luna iunie 2009, se urmareste astfel corectitudinea si legalitatea
intocmirii evidentei primare, note de receptie ,inregistrarea platilor catre furnizori si a respectarii
termenelor de plata , inregistrarea drepturilor de personal, declararea si plata obligatiilor catre
bugetul de stat.

S.C. IRCOM ELIMPEX S.R.L. Este infiintata in luna martie a anului 1993 , avand un capital
subscris si varsat de 200 lei, compus din 100 de parti sociale a cate 2 lei fiecare, structura
actionariatului fiind :50% pentru Iliescu Dragos si 50% pentru Iliescu Roxana.

Managementul societatii este asigurat de catre administratorul Iliescu Roxana, persoana cu


experienta in acest domeniu, atributiile de natura organizatorica, aprovizionare si desfacere sunt
indeplinite de Iliescu Dragos, director comercial.

Aderarea la Uniunea Europeana a fost obiectivul prioritar al Romaniei deoarece obtinerea


calitatii de membru al Uniunii la 1 ianuarie 2007 confirma faptul ca Romania este ireversibil
conectata la valorile democratiei europene si principiile economiei de piata functionala si ca
indeplineste criteriile stabilite de Uniune. Acest lucru presupune identificarea si folosirea corecta
si concreta a surselor de finantare, a riscurilor ce apar prin derularea activitatilor existente
precum si a metodelor de reducere a riscurilor si obtinerea performantei economice al carei
rezultat se concretizeaza prin profit. Scopul acestei lucrari este de a elabora un studiu privind
mediul extern la S.C ’’IRCOM ELIMPEX ’’S.R.L CRAIOVA pe baza studiului activitatii
societatii

Pentru atingerea scopului lucrarii se va utiliza ca materiale informative date din evidentele
contabile corespunzatoare calitativ, datorita calculatoarelor electronice. Acestea permit in timp
real derularea activitatii economice si implicit un suport informational pentru luarea unor decizii
operative si eficace, in vederea cresterii eficientei utilizarii resurselor incorporate in societatile
comerciale.

In prezenta lucrare practica se preia balanta lunii mai 2009 cu soldurile si rulajele aferente.

capitolul III

Analiza economica a operatiunilor economice efectuate in luna iunie 2009

Inregistrarea aprovizionari de stocuri – materiale auxiliare de la furnizori si decontarea valorii


acestora

Se achizitioneaza materiale auxiliare de la SC ARMAND COMERT SI SERVICII SRL, Craiova


in baza documentelor intocmite ce insotesc material – conform facturii nr.61.

Valoarea materialelor aprovizionate este de 1256.20 lei, TVA 238.08 lei (19%). Plata facturii se
va face ulterior si se vor da in consum material in valoare de 1256.20 lei.

Pretul facturat de furnizor  1256.20 lei

TVA aferenta acesti facturi 238.08 lei

Receptia ( intrarea) in gestiune a materialelor :

3021”material auxiliare” = 401”Furnizori” 1256.20

Tva facturata de furnizor (deductibila);

4426 “TVA ded.” = 401 “TVA ded.” 238.08

Operatia consta in sporirea activelor circulare material, concomitant cu punerea in evident a


obligatiei fata de furnizor pentru bunurile procurate si TVA datorata acestora.

Aceasta operatiune produce:

-cresterea stocului de materiale auxiliare cu 1256.20 lei ;

-cresterea creantelor brute fata de buget privind TVA deductibila cu 238.08 lei

-cresterea datoriilor fata de furnizori cu 1495.00 lei .

Conturile corespondente sunt”

3021 “Materiale auxiliare”, 4426 “TVA deductibila” si 401 “furnizori”.


Contul 3021 “material auxiliare” din punct de verede al continutului economic sunt conturi de
active cirulante su forma de stocuri, cu functie contabila de active, deoarece are loc o crestere a
valorii materialelor cu 1256.20 lei, contul se debiteaza cu suma respective. Soldul debitor al
conturilor reprezinta valoarea la prêt de inregistrare a materialelor exitente in stoc.

Contul 401 “Furnizori” este un cont de obligatii fata de terti, tine evident decontarilor cu
furnizorii, din punct de vedere al continutului economic este un cont pasiv, deoarece are loc o
crestere a datoriei fata de furnizori cu 1495.00 lei, contul se crediteaza cu suma respective
reprezentand valoarea la prêt de cumparare sau prestibilita a materialelor intrate in patrimoniu
plus TVA inscrisa in facturi, achizitionate de la terti pe baza facturii.

Contul 4426 “TVA deductibila” dupa functia contabila este un cont de active deoarece are loc
o scadere a creantei brute fata de buget privind TVA deductibila cu 280.69 lei, contul se
debiteaza cu suma respectiva.

Operatia este inregistrata conform N.C. nr.1 30.06.2009.

Inregistrarea veniturilor din executari de lucrari, prestari de servicii si din alte activitati

In baza contractului nr.124/17.06.2008. Incheiat intre SC ANUTA MARIAN DAIANA S.RL.


Slatina si SC IRCOM ELIMPEX SRL Craiova emite factura nr.03670299

4111 “Clientii” = 704 “venit din luc.si serv.prest.” 12808.68 lei

4111 “Clientii” =  4427 “TVA colectata” 2433.63 lei

Operatia consta in facturarea manoperei conform contractului, aplicand cota de TVA afereanta
19%.

Aceasta operatiune produce:

-cresterea veniturilor din lucrari si servicii prestate cu 12808.68 lei;

Conturile corespondente sunt :

704 “venit din luc.si serv.prest”,4427 “TVA colectata”si 4111 “Clienti”

Contul 704 “venit din luc.si serv.prest” are functie contabila de pasiv, este un cont de venituri,
deoarece are loc o crestere a veniturilor din lucrari si servicii prestate cu 63398 lei, contul se
crediteaza cu suma respective. Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de client, iar
la sfarsitul perioadei, soldul se transfera asupra contului de profit si pierdere 121.

Contul 4427 “TVA coletata” dupa functia contabila este un cont de active deoarece are loc o
crestere a creantei brute fata de buget privind TVA deductibila cu 2433.63 lei, contul se
crediteaza cu suma respectiva.
Contul 4111 “Clienti” dupa functia contabila este un cont de active circulante in decontare, face
parte din clasa conturilor de terti, deoarece are loc o crestere a creantelor fata de client cu
15242.22 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva in corespondenta cu creditul contului de
venituri din lucrari executate si servicii prestate 704 si contul 4427”TVA Colectata”

Operatia este inregistrata conform N.C nr. 2 din 30.06.2008

Inregistrarea cheltuielilor postale si taxe de telecomunicatii

Se inregistraza facturile pentru convorbiri telefonice la valaorea fara TVA de 1272,58 si TVA 19
% precum si facture pentru consumul de energie electrica valoarea fata TVA fiind de 205,75 lei
si TVA 19%.

Inregistrarea facturilor privind convorbirile telefonice

-taxe telecom: -valoarea facturata de Cosmote 52.12 lei (TVA inclus)

-valoarea facturata la Vodafone 30.04 lei (TVA inclus)

626 = 401 69.04 lei

“chelt.post. si taxe de telecom.”  “furnizori”

= 401 13.12 lei

“TVA deductibila”   “Furnizori”

Operatia consta in cresterea proceselor economice sub forma de cheltuieli, comitent cu punerea
in evident a obligatiilor fata de furnizori privind convorbiri telefonice si taxa pe valoarea
adaugata datorata.

Aceasta operatiune produce :

-cresterea cheltuielilor privind convorbirile telefonice cu 69.04 lei;

-cresterea creantelor brute fata de buget privind TVA deductibila cu 13.12 lei) ;

-cresterea datoriilor fata de furnizori cu 82.16 lei;

Conturile corespondente sunt”

626 “cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” , 4426 “TVA deductibila” si 401 “Furnizori”.

Contul 626 “cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” dupa functia contabila este un cont
de cheltuieli, deoarece are loc o crestere a cheltuielilor privind eaxele postale si de
telecomunicatii cu 69.04 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.
Contul 401 “Furnizori” dupa functia contabila este un cont de pasiv, deoarece are loc o crestere
a datoriilor fata de furnizori cu 82.16lei, contul se crediteaza cu suma respective.

Operatia este inregistrata conform N.c 3 din 30.06.2009

Inregistrarea operatiunilor de incasari si plati prin banca

Efectuarea de operatiuni bancare, prin contul current deschis la Banca Transilvania Sucursala


Craiova, incasari de la client, viramente catre furnizori si pentru obligatiile unitatii catre bugetul
de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilo sociale de sanatate, fond de somaj si alte
fonduri speciale.

In luna iunie 2009 nu s-au executat operatiuni prin banca.

Se inregistreaza comisioane bancare aferente comisioanelor de administrare cont:

627 = 5121 20.00 lei

“Ch. Cu serv. Bancare si assimilate”  “conturi la banci in lei”

Aceasta operatiune reflecta”

-valaorea comisioanelor bancare retinute;

-cresterea cheltuielilor cu comisioanele bancare cu suma de 20.00 lei

Conturi corespondente sunt:

627 “cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” si 5121 “conturi la banci in lei”

Contul 627”cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate”, este un cont cu functie contabila de


active, ce se debiteaza in cursul perioadei cu cheltuielile efectuate in valoare de 20.00 lei iar la
finele peroadei se inchid prin creditare in corespondenta cu debitul contului 121”Profit si
pierdere”, nu prezinta sold final.

Contul 5121 “conturi la banci in lei” dupa functia contabila este un cont de active, deoarece
are loc o scadere a disponobilitatilor banesti din contul current cu 20.00 lei, contul se crediteaza
cu suma respective.

Operatia este inregistrata conform N.C nr. 4 din 30.06.2009

Inregistrarea operatiuni de incasari si plati in numerar

Achitarea statelor de plata

b)     Se inregistreaza plata salariilor pe luna MAI 2009 :


= 5311 9916.00 lei

“personal salarii datorate” “casa in lei”

Aceasta operatiune produce:

-inregistrarea salariilor nete achitate personalului

Conturile corespondente sunt:

421 “personal salarii datorate” si 5311 “casa in lei”

Contul 421 “personal salarii datorate” evidentiaza drepturile banesti cuvenite salariatiilor in
valaore de 9916.00 lei, are functie contabila de pasiv.

Contul 5311 “casa in lei” face parte din clasa conturilor de trezorerie, fiind un cont de active
circulante banesti cu functie de active. Tine evident numeralului aflat in casieria unitatii,
incasarilor, platilor effectuate dar si a sumelor achitate personalului pentru salariile datorate in
suma de 9916.00 lei.

Operatia este inregistrata conform N.C nr. 5 din 30.06.2009

Inregistrarea cheltuielilor finanaciare, inregistrarea statului de salarii si a obligatiilor


financiare aferente acestuia

Pe baza pontajelor de prezenta se calculeaza drepturie salariale pentru luna iunie 2009

6411 = 421 11693.00

“Cheltuieli salarii” “personal salarii datorate”

Aceasta operatiune reflecta:

-cheltuieli cu salariile cuvenite personalului pentru munca prestata;

Conturile corespondente sunt :

6411 “Cheltuieli salarii” si 421 “Personal salarii datorate”

Contul 6411 “Cheltuieli salarii” este un cont de functie contabila de active, se inchide prin
creditare cu suma de 11693.00 lei, contul se balanseaza iar la finele perioadei nu prezinta sold, la
sfarsitul lunii reprezinta inchiderea conturilor de cheltuieli cu salariile personajului.

Contul 421 “Personal salarii datorate”, obligatia unitatii fata de propiul personal caruia va
trebuii sa i se plateasca salariul, evidentiaza drepturile banesti cuvenite salariatiilor in valoare de
11693 lei, are functie contabila de pasiv.
a)      Se inregistreaza retinerile din salariu:

421 = % 2525.00

“CAS.asigurati” 4312 1244.00

“Somaj” 4372 64.00

“CASS asigurati” 4314 631.00

“impozit pe salarii” 444 586.00

b)     Cheltuieli aferente salariilor:

6451 = 4311 2463.00

“Chelt.asig.sociale” “CAS angajator”

c)      Cheltuieli fond somaj:

6452 = 4371 58.00

“Chlet. Somaj angajator” “fond de somaj angajator”

d)     Cheltuieli asigurari sanatate :

6453 = 4313 599

“ch.cu asig.sanatate” “CASS angajator”

e)      Cheltuieli consum ITM (carte munca) :

628 = 4012 88

f)      Fond accidente munca si boli profesionale:

= 4311.1 23

h ) Fond concedii medicale si indemnizatii :

6453 = 4315 89

g)     Fond de garantare a creantelor salariale :


= 4316 29

Operatia este inregistrata conform N.C nr. 6 din 30.06.2009

Reglare conturi TVA la sfarsitul perioadei

Inchidere conturi TVA:

4427 = % 6683.30 lei

“TVA colectata” “TVA deductibila” 4426 3420.08 lei

“TVA de plata” 4423 3263.22 lei

4423 “TVA de plata” = 4424 “TVA de recuperat” 3263.22 lei

Operatia prezinta diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre TVA deductibila si TVA
colectata de unde reiese ca unitatea la sfarsitul perioadei are de plata TVA. A doua operatie
reduce contul 4427 „TVA de recuperat” din perioada precedenta cu suma contului 4423 'TVA de
plata” ce reiese di reglarea conturilor

Aceaste operatiuni produc:

-scaderea creantelor brute fata de buget privind TVA

Conturile corespondente sunt:

4427 “TVA colectata”, 4426 “TVA deductibila” si 4423 “TVA de plata”

Contul 4427 “TVA colectata” dupa functia contabila este un cont de activ iar din punct de
vedere al continutului economic este un cont de creante in curs de decontare, deoarece are loc o
crestere a datoriilor brute fata de buget privind TVA colectata contul se debiteaza cu suma
respectiva.

Contul 4426 “TVA deductibila” dupa functia contabila este un cont de activ, deoarece are loc o
scadere a creantelor brute fata de buget privind TVA deductibila cu, iar din punct de vedere al
continutului economic este un cont de creante in curs de decontare, contul se crediteaza cu suma
respectiva.

Operatia este inregistrata conform N.C nr.7 din 30.06.2009

Inregistrarea inchiderii conturilor de cheltuieli:

La data de 30 iunie 2009 se inchid conturile de cheltuieli

121 “profit si pierdere” = % 39575.80


6022 7125.79

6024 2541.17

612 165.00

623 450.42

626 69.05

627 450.62

628 5440.53

6411 11430.00

6451 2400.00

6452 58.00

6453 679.00

6454 29.00

6458 88.00

6581 71.80

666 401.34

6811 3078.53

6911 1433.00

Inchiderea conturilor de cheltuieli nu produce modificari in pozitia financiara si performantele


unei intrepinderi.

Conturile corespondente sunt:

6022 “cheltuieli privind combustibilul” 605”cheltuieli privind energia si apa” 6411 “Cheltuieli
cu salariile personalului 6451 “Contributia unitatii la asigurarile sociale” 6452 “contributia
unitatii pentru ajutorul de somaj” 627 “cheltuieli cu serviciile bancare si assimilate” 6453
“contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate” 121 “profit si pierdere”.

Contul 6022 “cheltuieli privind combustibilul” dupa functia contabila de active este un cont
de cheltuieli, contul se crediteaza
Contul 627“cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” deoarece se incorporeaza in rezultatul
curent al exercitiului cheltuieli cu serviciile bancare si assimilate contul se crediteaza cu suma
respectiva.

Contul 628 “Alte cheltuieli executate de terti” deoarece se incorporeaza in rezultatul current al


exercitiului cheltuieli alte cheltuieli executate de terti . contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 605 ‘Cheltuieli privind energia si apa” deoarece se incorporeaza in rezultatul current al


exercitiului cheltuieli cu energia si apa , contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 6411 “cheltuieli cu salariile personalului” este un cont cu functie contabila de active,


se inchide prin creditare cu suma de 300.00 lei, contul se balanseaza iar la finele perioadei nu
prezinta sold, la sfarsitul lunii reprezinta inchiderea conturilor de cheltuieli cu salariile
personalului.

Contul 6451 “contributia unitatii la asigurarile sociale” este un cont cu functie contabila de


active, se inchide prin credtiare cu suma de 63.00 lei, contul se balanseaza iar la finele perioadei
nu prezinta sold.

Contul 6452 “ contributia unitatii pentru ajutorul de somaj: este un cont cu functie contabila
de active, se inchide prin creditare cu suma de 2.00 lei, contul se balanseaza iar la finele
perioadei nu prezinta sold.

Contul 6453 “contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanantate” este un


cont cu functie contabila de active, se inchide prin creditare cu suma de 19.00 lei contul se
balanseaza iar la finele perioadei nu prezinta sold.

Contul 121”profit sai pierdere” deoarece se incorporeaza in rezultatul current al exercitiului


cheltuielile la sfarsitul lunii in suma totala de 23186,38 lei contul se debiteaza cu suma respectiv

Operatia este inregistrata conform N.C nr.8 din 30.06.2009

Inregistrarea inchiderii conturilor de venituri

La data de 30 iunie 2008 se inchid conturile de venituri

704 = 121 35175.26 lei

“venit din prestari servicii” “profit si pierdere”

Inchiderea conturilor de venituri nu produce modificari in pozitia financiara si performantele


unei intreprinderi.

Conturile corespondente sunt:

704 “venituri din prestari servicii”, 121 “profit si pierdere”


Contul 704 “venituri din prestari servicii” din punct de vedere al continutului este un cont de
venituri explotare, iar din punct de vedere al functiei contabile este un cont de pasiv, se
crediteaza cu cresteri si se debiteaza cu scaderi la sfarsit de luna.

Contul 121 “profit si pierdere” se incorporeaza in rezultatul current al exercitiului venitruile la


sfarsitul lunii in suma totala de 63.398 lei contul se crediteaza cu suma respectiva si exprima
calitatea activitatii economice desfasurata in luna respectiva ; La sfarsit de luna se compara
veniiturile si cheltuielile pentru a preciza daca s-au efectuat pierderi sau s-a rezlizat profit.

Operatia este inregistrata conform N.C nr.9 din 30.06.2009.

Calculul impozitului pe profit la 30.06.2009

total venituri ianuarie – iunie 2009 212724.04

total cheltuieli ianuarie-iunie 2009 246650.75

----- ----- ------

pierdere bruta  -33926.71

Datorita punerii in aplicare a HG nr.488/2009 privind impozitul minim anual , S.C.


IRCOM ELIMPEX S.R.L. se incadreaza in grila de venituri totale anuale cuprinsa
intre 430.001 lei – 4.300.000 lei , deci va plati un impozit minim anual in suma de
8.600 lei.

Pentru trimestrul II al exercitiului sa va calcula si vira la bugetul de stat dupa cum


urmeaza;

8600 lei : 12 luni = 716.66 lei/luna

716.66 lei x 2 luni = 1433.33 lei

deci vom inregistra in contabilitate cheltuiala cu impozitul pe profit astfel:

6911 = 4411 1433 lei

ANEXE

1.balanta de verificare la 30.06.2009

2.registru jurnal 01.06.2009 – 30.06.2009


3.jurnal de vanzari

4.jurnal de cumparari

5.note contabile

8.copie „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” (100)

9.copie „Decont de Taxa pe Valoarea Adaugata” (300)

10.stat salarii iunie 2009

BIBLIOGRAFIE

a.     Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata in Monitorul Oficial al


Romaniei nr.48/14 ianuarie 2009

b.    Bazele contabilitatii – O. Calin, M. Ristea, I. Vaduva

c.     Elemente de contabilitate generala - O Calin

d.    Reglementari contabile pentru agentii economici – Editura Economic

e.     Ministerul Finantelor Publice, Reglementari Contabile pentru Agentii


Economici, Editura Economica, Bucuresti 2002

f.      O.M.F.P. nr.1752/2005 pentru abrogarea reglementarilor contabile


conforme cu directivele europene, in Monitorul Oficial nr.1080/30
noiembrie 2005

g.    Gheorghe Manolescu – “Buget-abordare economica si financiara”,

S-ar putea să vă placă și