Sunteți pe pagina 1din 8

Povestea Profilului tău

Povestea din spatele Profilului tău Hologenetic


Profilul tău Hologenetic este un instrument extraordinar. Faptul că el a apărut în viața ta acum
sugerează că s-ar putea să fii pregătit pentru etapa următoare a evoluției tale.

Profilul îți dă ocazia să te îmbarci într-o călătorie lăuntrică spre teritorii bogate și necartografiate
din interiorul ființei tale. Spre deosebire de multe alte sisteme contemporane, Cheile Genelor sunt o
călătorie pe care trebuie s-o întreprinzi de unul singur. Deși ea te va apropia, inevitabil, de oamenii
din viața ta, adevărata călătorie spre interior a fost dintotdeauna un proces solitar.

Profilul tău Hologenetic îți pune totuși la dispoziție o structură clară pe care s-o urmezi și s-o
contempli în timp ce călătorești pe calea transformării, supranumită Calea de Aur.

Dacă te hotărăști să faci această călătorie lăuntrică, îți va fi de folos să ai o imagine de ansamblu a
contextului cosmic în care intri. Povestea ce urmează este concepută pentru a te ajuta să-ți faci o
idee despre originile Profilului tău Hologenetic și despre rolul acestuia în povestea propriei tale
evoluții și treziri.

Liniștea – ruperea tăcerii

La început, a fost Liniștea.

Era o tăcere care se întindea, precum un arc, peste veșnicie – era perfectă și neîntreruptă.

Deodată, cumva, din Liniște s-a ivit o emanație – misterioasa apariție a unui orizont al
evenimentului – un răsărit întins de-a lungul plafonului conștiinței.

Apoi (cel dintâi „apoi”) a urmat evenimentul în sine – primul moment de viață al universului,
nașterea sa manifestată ca sunet, lumină și foc. Cercul perfecțiunii fusese rupt. Se petrecuse ceea ce
numim, astăzi, Big Bang-ul. Tăcerea s-a rupt și a apărut o crăpătură atunci când spațiul și timpul au
țâșnit din vid precum doi căței prinși într-un dans învolburat în jurul unui centru înflăcărat.
Crăpătura s-a deschis și viața a curs în ea, încercând s-o umple, încercând să repare riftul. Însă, în
ciuda încercărilor vieții, spărtura a rămas deschisă.

Încă de la acel prim eveniment, viața a încercat mereu să umple gaura neagră din inima întregului.
Această curgere de neoprit, a vieții în ea însăși, o numim evoluție. Iar gaura a ajuns, cu timpul,
cunoscută sub numele de Rana Sacră.

Odată cu deschiderea fracturii, viața a-nceput să se rotească și, pe măsură ce se rotea, se despărțea
în geometrii. Cea dintâi geometrie dintre toate a fost Treimea, căci unimea nu s-a  despărțit
niciodată în două. Când unimea se despărțea în două, apărea instantaneu o a treia parte, care reunea
cele două fragmente, în timp ce viața continua să încerce să vindece ruptura.

Ori de câte ori se forma un principiu, acesta era instantaneu transcens și sintetizat de un altul.
Astfel, treimea a lăsat locul principiilor cosmice din spatele materiei – pătrimea, cincimea, șesimea,
șeptimea, optimea și noimea. Numim aceste geometrii, născute din prima ruptură, „fractali”. Pe
măsură ce fractalii se roteau prin vid, spațiu-timpul lua naștere, în concordanță cu rotația acestor
prime geometrii. Din timp în timp, fractalii ajungeau într-un punct constant, iar din acel punct se
replicau din nou, la alt nivel.

Astfel s-a născut universul holografic. Acea constantă avea să fie măsurată, mai apoi, în funcție de
cele opt octave ale numărului 64.

Vedem, deci, cum viața, timpul și spațiul au fost codificate într-o matrice cu 64 de dimensiuni.

Fuziunea – nașterea stelelor

Odată cu imprimarea șablonului vieții în țesătura spațio-temporală, explozia inițială începe să se


disipe și are loc o răcire treptată. Odată cu răcirea se petrece și Fuziunea, condensarea și formarea
materiei de-a lungul orbitelor fractalilor ce  încă se roteau. Acum se nasc câmpuri întregi de sori și
stele și, în jurul fiecărei găuri negre holografice, se formează galaxii.

Oriunde ai fi privit, ai fi văzut cum viața încearcă să repare fisura din inima universului și să se
întoarcă la întregul punctului zero. Prin Fuziune, principiile numerelor și geometriei au dat naștere
elementelor chimice, iar din elemente s-au format planetele și geometriile lor rotative. Fiecare
aspect al desfășurării universului era imaginea fractală, în oglindă, a întregului.

Ceea ce părea a fi haos era, de fapt, un proces holografic nesfârșit, al curgerii, tiparelor și
geometriei. Toate acestea aveau un scop, o misiune.

Chintesența – viața genetică timpurie

În vreme ce universul se expanda și se răcea, căutarea reîntregirii a intrat pe un nou făgaș,


neașteptat. Anumite orbite geometrice ale planetelor și sorilor s-au grupat, dând naștere unui
context planetar capabil de a anima viața. Acum s-a format și planeta noastră, Gaia, posibil una
dintre multele pe care poate exista viață.

Elementele s-au combinat și recombinat la nesfârșit până când au atins un echilibru delicat. Astfel,
se nasc organismele unicelulare. Acestea devin chintesența vieții, căci fiecare conținea în interiorul
ei o microscopică hartă fractală a întregului. Această etapă este Chintesența – miracolul codului
genetic. Matricea cu 64 de dimensiuni găsise o cale de a prinde viață. Odată cu lumea vie, s-au pus
și bazele conștienței.

Plantele puteau reacționa la mediul lor înconjurător, convertind elementele în energie, iar viața s-a
extins în oceane, în aer și pe întreg cuprinsul uscatului. Pe întreaga planetă, viața căuta să vindece
rana sacră și, în mod paradoxal, căutările sale făceau viața să devine tot mai complexă, mai diversă
și mai dureros de frumoasă.

Prezența – evoluția omului

Pe măsură ce codul genetic continuă să evolueze și să se adapteze la mediul înconjurător, începe


epoca mamiferelor, al cărei rezultat sunt, ulterior și ființele umane. Viața urmează, în continuare,
aceleași tipare evoluționare fractale valabile de la începutul universului. Holograma este vie,
pulsează și se înmulțește.

Odată cu ființa umană a venit pe lume și un alt mare dar – Prezența. Pentru prima dată, Prezența
oferă vieții însușirea conștiinței de sine. Însă rana sacră se află, în continuare, în centrul tuturor
lucrurilor. În cazul oamenilor, rana se va moșteni prin intermediul genealogiilor ancestrale
codificate în substructurile ADN-ului.

Prezența rănii sacre aduce cu sine și o mare frică, o frică de care omenirea încearcă să scape, uneori
prin căutarea plăcerii, însă de cele mai multe ori, căutând puterea și prin intermediul violenței.
Structura civilizațiilor umane s-a înălțat și s-a prăbușit în funcție de valurile de violență și frică,
până când viața a făcut, spontan, un nou salt.

Transcendența – promisiunea reîntregirii

Laolaltă cu frica ce a urmărit omenirea de-a lungul mileniilor, a coexistat mereu o altă posibilitate,
o altă întrebare. Întrebarea este „de ce?” Acei oameni care și-au dedicat viețile acestei întrebări ne-
au demonstrat că avem potențialul să ne-ndreptăm într-o direcție opusă fricii. Avem o natură
superioară, avem potențialul de a transcende.

De-a lungul erelor, prezența și cuvintele înțelepților au răsunat asemeni clopotelor, pentru a ne
reaminti de această alternativă. S-a descoperit că, în profunzimea noastră, dacă avem curajul să ne
scufundăm în rana sacră, există promisiunea și chiar certitudinea reîntregirii. Astfel s-a născut
căutarea spirituală umană. În plus, în anumite momente istorice, căutarea a devenit mai intensă
decât în altele.

Cei mai mari învățători spirituali ai omenirii au venit pe pământ într-o singură epocă – Iisus,
Buddha, Zarathustra, Mohammed. A urmat apariția marilor religii și scrierea multor texte sacre
care să ne îndrume spre natura noastră superioară – Biblia, Koranul, Talmudul, I Ching-ul și
multe altele. Fiecare dintre aceste curente ale explorării au fost tentative de a descifra codurile
naturii noastre superioare, pentru descoperirea unei căi universale către trezire.

I Ching-ul – o cale holografică spre trezire


I Ching-ul este unic printre textele sacre. Fiind bazat pe matricea originală cu 64 de laturi din care
s-a născut continuumul spațio-temporal, și reprezentând o oglindire perfectă a structurii matematice
precise a ADN-ului tău, I Ching-ul reprezintă puntea dintre macrocosmos și microcosmos.

La începuturile sale, I Ching-ul era utilizat cu precădere de taoiștii chinezi, ca unealtă precisă de
contemplare ce cataliza stări superioare de conștiență. De-a lungul anilor, însă, cartea s-a diluat
până când a devenit mai mult un soi de oracol popular decât o cale spirituală.

În 1987, un om pe nume Ra Uru Hu a primit o nouă transmisiune, contemporană, cu privire la


adevărata utilizare a I Ching-ului. El a concretizat aceste învățături într-un sistem denumit Human
Design. Acest sistem unea codul I Ching-ului cu știința străveche a astrologiei și cu o perspectivă
genetică.

64 – originea Cheilor Genelor

Dispunând I Ching-ul pe un cerc, în jurul semnelor zodiacului, Ra a descoperit un ceas universal al


nașterii, pe care puteau fi urmărite tiparele genetice arhetipale. Această revelație l-a făcut să
înțeleagă în profunzime cele 64 de simboluri ale I Ching-ului. Numite hexagrame din cauza celor 6
elemente pe care le conțin, fiecare dintre aceste simboluri are o relație anume cu aminoacizii și
nucleotidele de bază din ADN-ul nostru.

Mai mult decât atât, cele 64 de hexagrame reprezintă arhetipuri comportamentale, ceea ce înseamnă
că pot fi interpretate, la diferite niveluri, prin prisma aproape oricărei științe, de la psihologie la
sociologie. Fiind unul dintre primii discipoli ai lui Ra, Richard Rudd a contemplat timp de 7 ani
cele 64 de hexagrame și a avut parte de propria sa revelație, o informație cheie care a dus această
înțelepciune pe o nouă cale.

Numind cele 64 de arhetipuri genetice „Chei ale Genelor”, Richard a ajuns să le înțeleagă nu ca
însușiri comportamentale fixe ci ca un spectru fluctuant al unui potențial uman vast.

Spectrul Conștiinței – cum devii arhitectul propriei tale evoluții

Fiind un aspect fractal al tiparului universal original al vieții, fiecare Cheie a Genelor deține un
potențial infinit ascuns înăuntrul ei. Acesta sunt codurile întregii conștiințe umane. În funcție de
atitudinea ta, poți schimba frecvența Cheilor Genelor tale, influențându-ți așadar nu numai propria
structură biologică, ci și destinul.

La frecvențe joase, la care frica deține controlul, Cheile Genelor nu se manifestă în viața ta decât
ca tipare de victimizare. Acestea sunt cunoscute sub numele de Umbre. La frecvențe mai înalte, pe
măsură ce te ridici deasupra tiparului de victimă, activezi Darul din fiecare Cheie a Genelor și
catalizezi o explozie creativă în viața ta.

La cele mai înalte frecvențe, fiecare Cheie a Genelor se manifestă sub forma unei conștiențe
iluminate numite Siddhi. Lucrul cu Cheile Genelor te poartă, așadar, printr-un profund proces de
transformare, pe măsură ce îți accepți și transcenzi propriile Umbre.

Profilul Hologenetic – harta universului din ADN-ul tău


De-a lungul acestei călătorii cosmice am văzut cât de profund conectate sunt toate elementele
universului nostru. În ciuda complexității sale aparente, în centrul său Universul este de-o
simplitate uimitoare. Așadar, când aplicăm timpului aceleași principii holografice pe care le
aplicăm spațiului, lucrurile devin foarte interesante.

La ce ne referim când spunem că timpul este o hologramă? Pe de-o parte, înseamnă că nu există
coincidențe. În orice clipă, un tipar anume lucrează în univers și, întrucât nu există decât 64 de
tipare fundamentale, dinamica unui anumit moment în timp este relativ ușor de înțeles. Să luăm, ca
exemplu, un astfel de moment – nașterea ta.

Când te-ai născut, un anumit set de tipare fractale se aflau în desfășurare. Descifrând aceste
tipare, putem observa forțele care le corespund și care te fac ceea ce ești. Aceasta este utilitatea
Profilului tău Hologenetic – el îți permite să analizezi holograma și să observi arhetipurile
comportamentale – Cheile Genelor – care îți desenează drumul evoluționar.

Calea de Aur – secvențele trezirii tale personale

La prima vedere, vei observa că Profilul tău se împarte în trei secvențe. Fiecare dintre ele reprezintă
o călătorie a contemplării și potențialei transformări din viața ta. Fiind chintesența vieții, molecula
de ADN este programată să devină, în cele din urmă, conștientă de sine. Impulsionată de rana sacră,
aceasta își caută neîncetat propria natură superioară.

Fundamentul Profilului tău Hologenetic este premisa că în interiorul ADN-ului tău există deja un
cod al întregirii. Dacă poți rezona cu acest cod la frecvențele potrivite, poți efectiv să-ți deblochezi
potențialul cel mai înalt. Profilul îți oferă, așadar, o serie de căi sau secvențe calculate din
momentul nașterii, care corespund cu calea ta personală  spre trezire.

Pe măsură ce aplici aceste învățături în viața ta personală, vei începe treptat să resimți acest minunat
sentiment de reîntregire manifestându-se înăuntrul tău.

Secvența de Activare – îndeplinirea scopului tău superior

Contemplând Cheile Genelor din Profilul tău Hologenetic, primul mare leitmotiv pe care îl vei
întâlni este cel al scopului tău superior. Scopul nostru superior este înscris în ADN.

În cel mai larg sens, cu toții împărtășim același scop superior și anume, să vindecăm Rana Sacră și
să ne întoarcem la punctul unimii perfecte – Liniștea minunată care exista înainte de începutul
universului și care se regăsește, încă, în fiecare dintre noi. Însă conștiința fiecăruia dintre noi are
însușiri diferite care se manifestă pe drumul nostru înapoi spre adevărata noastră origine.

Atunci când te angajezi în contemplarea profundă a nuanțelor unice ale scopului tău și le întrupezi
în viața de zi cu zi, vei activa frecvențele superioare ale acestuia la nivelul ADN-ului și el se va
manifesta.

Secvența Venus – atingerea centrului rănii sacre

Cea mai puternică transformare dintre toate cele trei secvențe din Calea de Aur o oferă Secvența
Venus. Aceasta personalizează pentru tine povestea cosmosului, căci te poartă înapoi în timp până
la începuturile vieții tale – clipa concepției. Clipa concepției este oglinda microcosmică a Big
Bang-ului însuși. În momentul concepției ai primit Rana Sacră prin intermediul ADN-ului
ancestral.

Acest unic moment reprezintă punctul începând din care conștiența ta a părăsit întregul și s-a
alăturat marelui joc al vieții. Secvența Venus descrie Rana Sacră pe etape, sub forma unei
secvențe programate în etape holografice din momentul concepției până la naștere. Astfel, cel mai
mare potențial și cele mai profunde provocări ale tale sunt întipărite la nivel biologic încă de
dinainte să te naști.

Referindu-ne la Rana Sacră, o numim sacră deoarece este un aspect integral al existenței. Fără
această fractură, viața nu ar exista și noi nu am putea evolua. Când rana ajunge în lume prin
intermediul unei ființe umane, o face folosind ADN-ul, această schiță fundamentală a existenței
noastre. Ea se înfășoară, literalmente, în jurul ADN-ului.

Rana este, de asemenea, cauza tuturor suferințelor umane, așadar, atunci când începem lucrul cu
Secvența Venus, ne vom aventura în profunzime în aspecte ale vieților noastre care ne produc mult
disconfort. Acestea fiind spuse, Secvența Venus ne oferă o cale sigură și blândă către centrul rănii
sacre – o cale pe care o putem străbate în etape distincte. Aceasta este o călătorie a iubirii, spre
descoperirea motivelor pentru care nu simțim întotdeauna iubirea.

Sistemul Solar – ciclurile arhetipale

Încă de la începuturile omenirii, am privit cu uimire în sus, spre stele. Le-am folosit, de asemenea,
pentru navigație, atât la exterior, pentru a ne orienta în peisaj, cât și la interior, pentru a ne orienta
în propriile vieți.

Mișcările ciclice ale planetelor și sateliților ne oferă o metaforă evidentă a ciclurilor schimbării din
propriile noastre vieți. Poate de aceea ne-am întrebat mereu dacă mișcările planetelor nu sunt
cumva mai mult decât o simplă metaforă, ci chiar o oglindă. În universul holografic, toate lucrurile
sunt interconectate în profundă sincronicitate.

Când ființele umane au început, pentru prima dată, să urmărească și să contemple mișcările și
însușirile planetelor, au descoperit anumite tipare care le-au informat intuiția. De-a lungul
mileniilor, anumite planete au fost asociate cu anumite însușiri arhetipale. Cu timpul, aceste însușiri
s-au rafinat și au evoluat.

Deși suntem, poate, tentați să-i numim naivi pe strămoșii noștri care priveau la cer, din multe
puncte de vedere aceștia erau mai conectați la universul viu decât suntem noi astăzi. De ce, de
exemplu, au ajuns planetele Marte și Venus să fie asociate cu însușiri masculine, respectiv
feminine? E doar o coincidență faptul că planeta Venus trasează pe cer o orbită cu 5 petale,
reflectând același tipar ce se regăsește în majoritatea florilor?

Răsăritul lui Venus – Renașterea Femininului

Revelația Secvenței Venus, din 2004, s-a petrecut după revelația Cheilor Genelor. Cheile Genelor
sunt manualul de decodare, iar Secvența Venus îți arată cum să aplici Cheile Genelor în mod
practic în contextul personal al vieții tale. Esența Secvenței Venus se referă la utilizarea Cheilor
pentru vindecarea propriei inimi, pentru deschiderea către iubirea necondiționată, la care avem
dreptul din naștere. Din acest punct de vedere, Secvența Venus este feminină, căci poartă
însușirile arhetipului mamei – blândețe, iertare, nobilitate și smerenie.

Astăzi, resimțim o mare renaștere a puterii feminine în lume – iar acest lucru nu se referă numai la
femei. Este vorba, mai degrabă, de toate însușirile feminine, care ne aparțin tuturor. Privind la
lumea modernă pe care o creăm, ne dăm seama că, pentru a supraviețui viitorului, vom avea nevoie
de astfel de însușiri mai mult ca niciodată.

Secvența Rănii – geneza suferinței umane

Secvența Venus se calculează în funcție de pozițiile planetei Venus, a lui Marte și a Lunii în
momentul nașterii tale. Ea arată cum radiază Rana Sacră spre exterior, într-un tipar logaritmic, de-a
lungul ciclurilor copilăriei tale.

Asemeni unui ou înainte de eclozare, întreaga schiță a tiparului tău personal de rănire este
condensată în clipa concepției, iar pe măsură ce ovulul se divizează și se sub-divizează, aceste
principii Divine microcosmice sunt transmise în fiecare etapă a dezvoltării tale. Rana se aseamănă
cu o hologramă genetică, care se manifestă strat cu strat de-a lungul ciclurilor noastre de dezvoltare.

Ciclurile noastre fundamentale de dezvoltare se petrec o dată la șapte ani. Motivul este că
durează șapte ani pentru ca toate celulele corpului să fie înlocuite. Tiparele programate în timpul
acestor cicluri devin, apoi, permanent parte din natura noastră până când suntem pregătiți să le
confruntăm.

În primul ciclu septenal, Rana Sacră se manifestă sub forma unui reflex fizic de contracție. În al
doilea ciclu septenal, de la vârsta de 7 la vârsta de 14 ani, se manifestă sub forma unei anumite
strategii emoționale de apărare și în al treilea ciclu septenal, rana se manifestă sub forma unei
credințe mentale în propria lipsă de valoare. Fiecare dintre aceste trei etape se întipărește în timpul
celor 3 trimestre de sarcină. Venim pe lume pre-programați cu propria noastră felie de karmă
colectivă.

Secvența ta Venus detaliază tiparele exacte ale imprimării rănii sacre în structura ta genetică și,
așadar, în ciclurile copilăriei tale. Înțelegând Cheile Genelor din secvența ta, poți descoperi
povestea mitică ce descrie cum, când și de ce inima ta a învățat, treptat, să nu se mai încreadă în
viață.

Pe măsură ce contempli căile încurcate ale propriei secvențe, poți destrăma împletitura și deschide
porțile acceptării de sine, responsabilității și iertării de sine, învățând treptat cum să-ți deschizi din
nou inima pe deplin.

Acesta este scopul Secvenței Venus – de a ne purta spre tiparele Umbrei care stau la baza relațiilor
noastre, pentru ca noi să le transformăm și să resimțim pe deplin puterea propriei naturi, sub forma
iubirii necondiționate.

Secvența Perlă – finalul perfect

Ne începem călătoria în Profilul nostru Hologenetic cu Secvența de Activare și chestiunea Scopului


nostru, apoi descoperim treptat, prin intermediul Secvenței Venus, că scopul nostru real este să ne
vindecăm inima.
Încheierea se numește Secvența Perlă – odată ce inima începe să ni se deschidă, suntem martorii
înfloririi organice a prosperității noastre. Aceste leitmotive, ale scopului, iubirii și prosperității
emană în mod natural unul din celălalt sub forma unei secvențe – Calea de Aur.

Perla este o secvență deosebit de specială căci nu s-a manifestat încă pe deplin în lumea modernă.
Perla privește nașterea inteligenței colective.

Odată ce inimile ni s-au deschis, adevăratul sens al prosperității în viață se schimbă complet. În loc
să se centreze pe realizări personale, ni se arată că prosperitatea este, de fapt, o nevoie de a fi în
serviciul unui ideal superior nouă. Inima nu-și dorește decât un singur lucru – să ne folosim cele
mai înalte daruri pentru a-i ajuta pe ceilalți.

Perla descrie manifestarea celei mai înalte forme de prosperitate în viața ta. Ea arată, de
asemenea, cum vei atrage aliații potriviți pentru a-ți manifesta scopul superior în comunitatea din
care faci parte. Acest lucru se petrece prin intermediul sincronicității. Deschiderea completă a
inimii te duce, de asemenea, în pragul unei noi forme de inteligență care încă evoluează pe planeta
noastră.

Termenul pentru această inteligență este Sinarhia, care se construiește pe principiile filantropiei.
Adevărata filantropie începe acolo unde concurența încetează. Nu trebuie să înțelegem că
concurența ar fi un lucru rău. Ea poate fi utilă și înălțătoare. În general, însă, concurența se bazează
pe conflict, ceea ce o face să despartă, în loc să unească.

Odată cu apariția unei noi inteligențe colective printre ființele umane, vom descoperi un mod cu
totul nou de a gândi, a ne comporta și a ne organiza societatea. Perla spune povestea vindecării, la
nivel colectiv, a rănii sacre.

Dispariția – mintea tăcută

Toate marile povești trebuie să aibă un final. Când ființa umană și-a transcens mintea, toate se
întorc, din nou, la liniștea existenței. Rana Sacră se vindecă printr-un proces de anihilare divină. În
lipsa găurii din centrul ființei noastre, conștiința este, în sfârșit, eliberată din ciclul evoluției.
Acestea sunt vremurile mitice ale Dispariției, în care omenirea și toată creația se vor întoarce, din
nou, la sursă.

Apoi va veni minunatul cântec de lebădă al omenirii. A privi prin acești ochi cu o minte tăcută
înseamnă a sta martor la sfârșitul tuturor întrebărilor și al tuturor căutărilor. O astfel de epocă a
existat înainte să ne naștem și fiecare cultură a păstrat-o vie ca dorință și vis. Scopul existenței este
un paradox – suntem aici pentru a ne întoarce acasă, deși în realitate, nu am plecat niciodată de-
acolo.

S-ar putea să vă placă și