Sunteți pe pagina 1din 4

r 


    

 

 
 
`

``

``
` ` ` `` `` ` `` ``  ```
 `` ` ` `` ` `` ` `` `  ` ``
 ` ` `` ` ` ` ` ` `` ``  ` `
! ` "`#`` $%`&` `'(#  ` ` ` `
  ` ` ` ` `` ` ```  `  ` `
 ` ` `  ` `  `` ) ` ` `` ` `
 ` `* ``  ` `
`` `'(`` ` ` ``
 `  `+,`` `*`#` ` ` `` `
` `
 `
`
-` ` `` ` ``` ` `.  ` ` ``
 `) `` ` ` ` `  ` ` ` `` `` ` ``
 ` `*` ` `!
 `  %` `) ` /``` 
``
 ` 0 ` ` ` `  ```  `-`  ` `
 ` `  `1` ` 0 ` `
 `  `` ` ```
 `` ` `` `  ` `- ` ``  ` ``
 ` ` `  `  ` `  `  ` `
  ` ` `
0 ``  ` `` ` ` ` 0 ` `
  `` `` `` `' ` ` `  ` ` ` `` ``
`` `` ) `  `` `` `2 ` ` `  `` `
  ` `` ` ` ``` ``  `` ` `
  `# ` `` ` ` ` `
-` ` ` `` `
 ` ` `3,` ` ` ` `  `
 ` ` ``  ` ` ` ` ` ` ` `  ` ```
 `` ``  `` ` ` ``  ` ` `
 ` #` 
` ` # ` ` ` ``  `' ` ` `  `
#` ` ` ` ` 
` `` ` ` ` `

` ` ` `` ` `` `  ` ` ``
 ``` ` ` ``` ` `` 0` ``
 ` `` `` `-` ` ` ` ` `` ` `
 ` ` ` ` ) `` ` ` ```  `
'(`&` ` ` ` `` ` ``  ``  `'(` ` `
` ```` ` `` ` `#` `)`* ` ` `  `
 `  `` ` ` `` `  ``4 5` ` 1`&` ` `
 ` ` ` ` ` `
`
' `` ` `
3`.`  ` ` ` ` ` ``  ` ` ``
` `` 0 ` `
6` ` `` ` ` `` ` ``  ` ` ` ` ``
 `` ``  `  ` ` `  ` `  `
`  `
7` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `` `

 ` ` ` `` `` `` ` `` ` ` ``
 0 `  ` ``  ` ` `` `  ` ` `` `

` `` `  ` ````  ` ` `` `* `
 `  ` ` ``  ` ` ` `` ` `
 ` ` ``  `
`
 `  `
 `  ` ` ` `` ` `  `  `` ` `
 ` ``  `  ` ` `` ``  `` ``
 ` `` ` ` ``  `-`` ``` `
 ` ` 
` `` ` ` ` ` ` ` `' `
 ` ` ` ` `  ` ``  `  ` ``` ` `
 ` ` ` ` ` ```
# ` ``` ` ` `` ``  ` ` ` 0 ```
` `` `` ` ` 0 ` `` `&` ` ` ` `
0 `  ` `` ` `` ``
`
' ``  `  ``
3`-`` ` ` # `` ` `
6`2 ` ` # `  ` `  ``  ` ` # ` `
``
 ` `` ` ` `` ` ` `
7` ` ` ` ` ` `# ` `8 `` `` `  
`
` `  ` ` ` ````` ` `)
`` `
 ` ` `` ` ` `'`` `  ` ` ` ` `` `` `
 ```` ` `  `
9` ` ` 0 ` `` ` ` ` ` `  ` ``
 ` ` ` `  `` ``  `
:`- # `` ` ` ` `` ` ` ` ` ` ` `
  ` ` ;` ` ` `  ` ` <` ` ` `
  ` `` ` ` `  `` ` ` ` ` ` `
 `
+` `` 0 ` ` `  `  =``
%` `` `( ````* 
`` ` `` `
 ```* 
`` ` ` ` ` 0 ` `  `
 ` ` ` ` `  `  ` `` ` ` ``
 ``` ` `  `` ` ` ` ` ` `
` ` `` `#` ` ` ` `` `-  ` ` ` `
 ` ```  `
%`' ` `  `` ` ` ` `` ` ` ` ` `
 # ` ` ` `` ` ```  ` `
 `` ` `` ` `- ` ` ` `  `
`` ``` ` ` `` ` `` `  `' `
 ` `` <` ` `  ` ` `  `
%` ` ```  `` ``` `  `` ``
 ` `` ` `  ``  `  `& ``  ` `
  `  ` ` `` ` `  ` ` ` ```` 
 `
` ` `  ` `` ` ` ` ` ` ` `
 ```  ` ` ` `  ` ` `  `  ` `
 `1````` ` ``  ` `` ` `
  ` ` `  `(` ` `0 ``` `
 `
  `` `
>` ` ` `` ` ` `` `` ` `` `` ` ```
 `'(`` ` ` ` 0 `
` ` ` `  ` `` ` ` `
 `` ` ``` ` `` ` ` `` `` ``
%`? ` ` `` `` 0 ```  `` `
%` ` `  `` ` ` `  ` ` `` ``
 `- ` `  `` ` ` ` `- ` ` `
` ` ` `  ` ` ` ` `` ` ` ` `
 ` ` ` ` =` ` ` ` `` `
 ` `& #` ` `  ` `  `( ` # `
` ` $`` 0` 
` ` ` `` ``  ` ` `
 ` ` 
` `  `  `` ` ``
 ` ` ``` ` ` ` `  `  ` `
 ` `` `''@(` ` `` 0 
 `  ```  `
 ` ` `  ` `` ` `` `
` `` `
 `
&` `!` %`  `!- %`` 0 ` ` `` ``  `
 ` ` ` `` `  `` `(
`"`` `
 ` `- ` `` `` `&` `9`` ` ``
 ` `- `
`
 #` ` `
- ` ``` ` 0 ` `` ` `* ` 0 `.A`5 0` `
B ` 
`` ` ` `` 
 ` `(
`"`` `
` `- #``` `` `` ` ` ` ` `` ` `
 `` ` ``3C` `' `  ` ` 0 ` ` `
 ` ` `` ` # ` ``  ` ` ` ```
 ` ` ` 0 ```` ` `` ` ` ` ``
 ` ` `` `` ` ` ` ` `` ``
 ` `(
`"` ` `  `` ` ` `` `` `
`  ```` `!0 ` ` " 
%`1` `` `` `
 `` ` `` ` `&` `` ` `  ` ` ` ``  `
` # ` ` ` ` ```` ``  `2 ` ``
 ` `` ` ` `` `` ` ` 0 `
`
 #```

`8 ` ` ` ` ` 
```` ` ``  `
 `` ` ` `` ` `'(` `` `` ` ` `` 0 `
`` ` `` `  `  ``  `` ``
 `1` `` ` `` `` ` ` ` `
 ` ` ` `` ` ` ` ` 
` ` ``
 ```'(` ` ` ``` `(` ` ` ` ` 0 `
 ` 0  `. `  ` `
``  ` `  `
 ``` ` 0 `  `` `   ` ` `` ) ``` `` `
& `  ` `
``  ` ` ` `  ` `
 ` ` `` ` `)
#``  `  ` ` ` `
 ``` ` `'(#   ` ` `` ` `` ` `
  ` `` ` ` ` `
 `'(#  ` ` ` `
 ` ` ` `' ` ` ` `` ` `
 ` ` `` `` ` ` `
 `
"""
 `

Evaluare