Sunteți pe pagina 1din 5

7/2/2021 Acțiunea seismică - Encipedia

Bogo Ieşi din cont

DESPRE CONTRIBUTORI COMERCIAL FORUM

ACȚIUNEA SEISMICĂ
ENCIPEDIA > EDUCATIONAL > STRUCTURI ÎN CADRE DE BETON ARMAT - EXEMPLU DE CALCUL SCRIS DE VIOREL POPA PUBLICAT LA 20.10.2020

Parametri de proiectare
Parametri de proiectare
  Acțiunea seismică de proiectare se cuantifică în acord cu prevederile
Valoarea de proiectare a forței
codului P100-1/2013, capitolul 2 și capitolul 3, și este definită prin intermediul
seismice
următorilor parametri:
Distribuția pe verticală a forței
a)        intervalul mediu de recurenţă (IMR) de referinţă al acţiunii seismice seismice
pentru proiectarea la Starea Limită Ultimă egal cu 225 de ani (probabilitate Distribuția forțelor seismice pe
de depăşire de 20% în 50 de ani), stabilit conform prevederilor capitolului înălțime(kN)
2.1 din cod; Efectele torsiunii accidentale

b)      accelerația orizontală a terenului pentru proiectare, ag, egală cu 0,3g


pentru București conform prevederilor capitolului 3 din cod, unde g  este
accelerația gravitațională aproximativ egală cu 10 m/s2

c)      perioadele de control (colţ) TB, TC  , TD ale spectrului de răspuns pentru componentele orizontale ale mişcării seismice
pentru București stabilite conform prevederilor capitolului 3 din cod : TC=1,60 s, TB=0,32 s și TD=2,00 s.

Spectrul normalizate de răspuns elastic ale acceleraţiilor absolute pentru componentele orizontale ale mişcării
terenului (β)

  Spectrul normalizat de răspuns elastic prezentat în figură corespunde unei fracțiuni din amortizarea critică, ξ, egală cu
0,05. Această valoare este potrivită structuri în cadre de beton armat, nefiind necesară modificarea valorilor spectrale pentru a
ține seama de valori diferite ale ξ. Prin multiplicarea valorilor normalizate ale accelerațiilor spectrale cu accelerația orizontală a
terenului pentru proiectare, ag=0,3g, se obține spectrul de răspuns elastic al accelerațiilor absolute pentru componentele
orizontale ale mișcării terenului cu o valoare maximă de 7,5 m/s2.

Valoarea de proiectare a forței seismice


   Întrucât structura analizată îndeplinește cerințele de regularitate specificate în P100-1/2013 (sectiunea 4.4.3), în
calculul seismic se poate aplica metoda forțelor laterale statice echivalente. În această metodă acțiunea seismică este

www.encipedia.org/articole/educational/structuri-in-cadre-de-beton-armat-exemplu-de-calcul/indrumator-de-calcul-pentru-structuri-in-cadre-actiunea-s… 1/5
7/2/2021 Acțiunea seismică - Encipedia

reprezentată printr-un set de forțe orizontale aplicate static. Rezultanta acestor forțe este valoarea de proiectare a forței
seismice. 

  Valoarea de proiectare a forței seismice se determină conform prevederilor cap. 3, 4 și 5 din P100-1/2013:

  (7) 

  unde 

  γI,e factorul de importanță-expunere la cutremur al clădirii care se stabilește conform prevederilor capitolului 4 din
P100-1/2013

  q   factorul de comportare care, pentru structura analizată, se stabilește conform prevederilor capitolului 5 din P100-
1/2013

λ          factor de corecţie care ţine seama de contribuţia modului propriu

fundamental prin masa modală efectivă asociată acestuia la răspunsul seismic de ansamblu

G  greutatea totală a clădirii deasupra cotei teoretice de încastrare.

  Greutatea clădirii se poate calcula, în mod aproximativ, ca suma forțelor axiale din toți stâlpii, la parter (vezi
tabelul  urmator). Pentru un calcul mai exact, trebuie avut totuşi în vedere faptul că nu toţi stâlpii marginali şi centrali au
aceleaşi arii aferente, respectiv aceleaşi lungimi aferente de grindă. Prin urmare, valorile forţelor   axiale din stâlpii unei
categorii nu vor fi aceleaşi. În calculul structural valoarea de proiectare a forţei seismice a fost determinată pe baza greutăţii
calculate automat de programul de calcul şi a coeficientului seismic calculat mai jos.

Evaluarea simplificată a greutății structurii pe baza forțelor axiale din stâlpi

    N Nr. stâlpilori   G

    kN similari   kN

Stâlp de colț 1083 4    

Stâlp marginal 1804 10    

Stâlp central 3056 6   40708

  Produsul este idenficat în practica de proiectare prin denumirea de coeficient seismic. Pentru
determinarea coeficientului seismic este necesar să se stabilească valorile factorilor care intră în relația de calcul (7). 

  În această fază a proiectării, perioadele de vibrație ale clădirii nu pot fi determinate prin calcul exact dar pot fi estimate
folosind relaţiile simplificate date în anexa B a codului P100-1/2013. Pentru clădirea analizată perioada de vibrație în modul
fundamental poate fi estimată cu relația T1=0,1n, unde n este numărul total de niveluri situate deasupra cotei teoretice de
încastrare. Pentru clădirea analizată rezultă o perioadă de vibrație în modul fundamental egală cu 0,9 s pe fiecare direcție
principală. Această valoare este mai mică decât 1,6 s (TC) și mai mare decât 0,32 s (TB). Rezultă că poate fi utilizată la
determinarea coeficientului seismic valoarea β(T)=2,50 pentru ambele direcții (vezi figura anterioară). După ce se determină
valorile mai exacte ale perioadelor proprii de vibraţie prin calcul structural de ansamblu, coeficientul seismic se recalculează,
daca este cazul. 

  Clădirea aparține clasei III de importanță-expunere la cutremur, făcând parte din categoria structurilor de importanță
obișnuită, pentru care factorul γI,e este egal cu 1,0  (Tabelul 4.2 din P100-1/2013).

www.encipedia.org/articole/educational/structuri-in-cadre-de-beton-armat-exemplu-de-calcul/indrumator-de-calcul-pentru-structuri-in-cadre-actiunea-s… 2/5
7/2/2021 Acțiunea seismică - Encipedia

  Factorul de corecție care ține seama de contribuția modului fundamental prin masa modală efectivă asociată acestuia
se ia egal cu 0,85 conform 4.5.3.2.2 din P100-1/2013.

  Factorul de comportare q se alege egal cu valoarea maxim admisă de 6,75, conform prevederilor de la 5.2.2.2 din
P100-1/2013:

  (8)   

  Raportul   introduce influenţa unora dintre factorii cărora li se datorează suprarezistenţa structurii, în special a
redundanţei construcţiei. Pentru structuri în cadre cu mai multe niveluri şi mai multe deschideri se ia egal cu 1,35 conform
prevederilor P100-1/2013.

  Rezultă astfel un coeficient seismic de 9,4% (Tabelul 2). Valoarea de proiectare a forței seismice este:

  (9) 

Coeficientul seismic

γ β ag/g λ q

         

1 2,50 0,30 0,85 6,75 9,4%

Distribuția pe verticală a forței seismice

  Forța seismică de proiectare reprezintă rezultanta forțelor seismice orizontale cauzate de acțiunea seismică de
proiectare. Aceste forțe seismice acționează asupra masei construcției care este distribuită. În cazuri practice de proiectare,
masa distribuită a construcției se schematizează printr-un număr finit de mase amplasate, de regulă, în dreptul planșeelor. La
fiecare nivel, planșeul rigid și rezistent pentru acțiuni în planul său poate asigura oscilația în fază a maselor aferente. Valorile
maselor la fiecare nivel pot fi calculate pe baza forțelor care încarcă stâlpii, prin multiplicare cu numărul de stâlpi asemenea și
însumare, separat, la fiecare nivel.

Schematizarea distribuției masei clădirii pe înălțime

  După schematizarea masei structurii, pentru efectuarea calculului structural este necesară distribuirea forței seismice
de proiectare. Aceasta se poate face utilizând relațiile (4.4) sau (4.5) din P100-1/2013. Dacă masele structurii la fiecare nivel
sunt apropiate ca valoare atunci relația (4.5) devine:

www.encipedia.org/articole/educational/structuri-in-cadre-de-beton-armat-exemplu-de-calcul/indrumator-de-calcul-pentru-structuri-in-cadre-actiunea-s… 3/5
7/2/2021 Acțiunea seismică - Encipedia

  (10) 

  unde: 

  Fi   forța seismică de la nivelul i

zi  distanța de la nivelul teoretic de încastrare a structurii la nivelul masei cu numarul i

n  numărul total de niveluri deasupra cotei teoretice de încastrare.­

  Prin aplicarea acestei relații se pot determina forțele seismice de la fiecare nivel, Fi, așa cum se arată în Tabelul 3. Prin
cumularea acestor forțe pe înălțime, ΣFbi , pornind de la ultimul nivel în jos, se obține diagrama forțelor tăietoare de nivel (vezi
figura următoare). Forța tăietoare de bază reprezentată prin suma forțelor seismice de nivel este egală cu forța seismică de
proiectare.

Distribuția forței seismice pe înălțime

Nivel he Fi ΣFbi

  m kN kN

9 3,30 769 769

8 3,30 683 1452

7 3,30 598 2050

6 3,30 513 2563

5 3,30 427 2990

4 3,30 342 3332

3 3,30 256 3588

2 3,30 171 3759

1 3,30 85 3845

Fb   3845 kN  

  

Distribuția forțelor seismice pe înălțime(kN)

www.encipedia.org/articole/educational/structuri-in-cadre-de-beton-armat-exemplu-de-calcul/indrumator-de-calcul-pentru-structuri-in-cadre-actiunea-s… 4/5
7/2/2021 Acțiunea seismică - Encipedia
Efectele torsiunii accidentale

  Torsiunea de ansamblu din cauze accidentale se cuantifică prin intermediul momentului de torsiune accidentală,
calculat la fiecare nivel ca produsul dintre forța seismică de nivel și excentricitatea accidentală. Momentul de torsiune
accidentală acționează structura la nivelul planșeelor având vectorul orientat în direcția verticală, Z. 

  Conform P100-1/2013, excentricitatea accidentală, eai, se ia egală cu 5% din lungimea laturii clădirii pe care forța
seismică este perpendiculară, Li, și se raportează la poziția calculată a centrului maselor de la fiecare nivel. 

  (11) 

  De exemplu, pentru ultimul nivel (9), momentul de torsiune accidentală corespunzător situației în care forța seismică
acționează în direcție transversală (Y), este:

  (12) 

  În mod similar se determină momentele Mti pentru fiecare nivel i și fiecare direcție de acțiune a forței seismice.

Momente de torsiune accidentală

Nivel Fbi Lix eix Mti (Fb pe dir. Y) Liy eiy Mti (Fb pe dir. X)

  kN m m kNm   m m kNm  

9 769 22,7 1,14 873   16,7 0,84 642  

8 683 22,7 1,14 776   16,7 0,84 571  

7 598 22,7 1,14 679   16,7 0,84 499  

6 513 22,7 1,14 582   16,7 0,84 428  

5 427 22,7 1,14 485   16,7 0,84 357  

4 342 22,7 1,14 388   16,7 0,84 285  

3 256 22,7 1,14 291   16,7 0,84 214  

2 171 22,7 1,14 194   16,7 0,84 143  

1 85 22,7 1,14 97   16,7 0,84 71  

Recommend Sign Up to see what your friends recommend.

Discută acest articol pe forum. Nici un comentariu.

Lasă un comentariu

termeni și condiții politică de confidenţialitate ©2021 - Encipedia. Toate drepturile rezervate.

www.encipedia.org/articole/educational/structuri-in-cadre-de-beton-armat-exemplu-de-calcul/indrumator-de-calcul-pentru-structuri-in-cadre-actiunea-s… 5/5

S-ar putea să vă placă și