Sunteți pe pagina 1din 43

https://jrnyquist.

blog/2019/09/11/the-secret-speech-of-general-chi-haotian/

Cuvântarea secretă a generalului Chi Haotian

Chi Haotian a fost ministrul apărării al Chinei între


1993-2003. A fost de asemenea președinte al
Comisiei Militare Centrale a Partidului Comunist
Chinez. El a ținut cuvântarea care urmează în fața
unui grup select de cadre de partid de conducere.
Așa cum este explicat în cuvântarea generalului Chi,
intenția Partidului Comunist Chinez este să înfrângă
militar, să ocupe și să colonizeze Statele Unite. Acest
plan a fost confirmat de un dezertor rus care a lucrat
în China și a avut informații despre un plan ruso-
chinez de invadare a Americii de Nord. Acest plan a
fost întocmit în 1992, după căderea Uniunii
Sovietice. Împărțirea prăzii a fost descrisă astfel:
Rusia ar primi Alaska și părți din Canada. China ar
primi cele 48 de stat de la sud, împreună cu alte țări
care vor fi invitate, ca ”drept la jaf”,
Cuvântarea a fost tradusă în engleză și a fost
publicată prima dată de Epoch Times în 2005.

1
Tovarăși,
Sunt foarte emoționat azi, pentru că sondajul pe scară
largă pe care l-a făcut pentru noi sina.com a arătat că
generația următoare este foarte promițătoare și cauza
partidului nostru va fi dusă mai departe. Răspunzând
la întrebarea ”Vei trage în femei, copii și prizonieri
de război”, peste 80% din respondenți au răspuns
afirmativ, depășind cu mult așteptările.
Azi aș vrea să mă concentrez asupra motivului pentru
care ne-am adresat sina.com să efectueze acest
sondaj online în rândul poporului nostru. Cuvântarea
mea de azi este o urmare la cea de data trecută, când
am început cu o discuție asupra problemei celor trei
insule, și am menționat că tema celor 20 de ani idilici
de ”pace și dezvoltare” s-au sfârșit și am tras
concluzia că modernizarea sub sabie este singura
opțiune pentru următoarea fază a Chinei. Mai
menționez că avem o miză vitală peste mări. Azi, voi
fi mai specific despre aceste două probleme.
Problema centrală a acestui sondaj pare să fie dacă
cineva ar trebui să tragă în femei, copii și prizonieri
de război, dar semnificația sa reală merge mult mai
departe. De fapt, intenția noastră este în principal să
constatăm care este atitudinea poporului chinez față
de război: dacă acești viitori soldați nu ezită să ucidă
2
chiar și necombatanți, în mod natural ei vor fi
pregătiți să ucidă fără milă combatanți. Prin urmare,
răspunsurile la întrebarea din sondaj pot reflecta
atitudinea generală a poporului față de război.
Totuși, nu aceasta este intenția noastră. Scopul CC al
CCP în efectuarea acestui sondaj este verificarea
minții poporului. Am vrut să știm: dacă dezvoltarea
globală a Chinei va necesita decese masive în țările
inamice, va susține poporul nostru acest scenariu?
Vor fi pentru, sau împotrivă?
Așa cum știe oricine, esența gândirii tovarășului
Xiaoping este ”dezvoltarea este durul adevăr”. Și
tovarășul Jintao a subliniat în mod repetat și energic
că ”dezvoltarea este prioritatea noastră numărul
unu”, ea nu trebuie să fie neglijată nici măcar un
moment. Dar mulți tovarăși tind să înțeleagă
”dezvoltarea” în sensul ei îngust, considerând-o
limitată la dezvoltarea internă. Adevărul este că
”dezvoltarea” noastră se referă la marea revitalizare
a națiunii chineze care, bineînțeles, nu se limitează la
pământul pe care îl avem acum ci include întreaga
lume.
De ce spun asta?
Atât tovarășul Liu Huaquing, unul dintre liderii din
vechea generație din partidul nostru, cât și tovarășul
He Xin, un tânăr strateg al partidului, au subliniat
3
adesea teoria privitoare la deplasarea centrului
Civilizației Mondiale. Lozinca noastră de
”revitalizare a Chinei” are la bază acest mod de
gândire. Puteți să vă uitați în ziarele și revistele
publicate în ultimii ani sau să intrați online să faceți
o căutare pentru a găsi cine a fost primul care a
propus lozinca revitalizării naționale. A fost
tovarășul He Xin.Știți cine este He Xin? Poate părea
agresiv și josnic când vorbește în public, cu mânecile
și pantalonii suflecați, dar viziunea lui istorică este o
comoară pe care partidul nostru ar trebui s-o
păstreze.
(Nota editorului: Deci, exploatarea naționalismului
și rasismului chinezesc este declarată în mod
deschis ca atribut al expansionismului comunist –
național socialismul chinez)
Discutând această problemă, să pornim cu începutul.
Așa cum știe oricine, conform vederilor propagate de
învățații occidentali, omenirea ca un întreg are
originea într-o singură mamă în Africa. Ca urmare,
nici o rasă nu poate clama superioritatea rasială. Cu
toate acestea, conform cercetărilor efectuate de
majoritatea savanților chinezi, chinezii sunt diferiți
față de alte rase de pe pământ. Noi nu avem originea
în Africa. Am apărut independent, pe teritoriul
4
Chinei. Omul din Pekin,(* de la Zhoukoudian cu care
suntem toți familiarizați reprezintă o fază a evoluției
strămoșilor noștri. ”Proiectul căutării originilor
civilizației chineze”, care este în desfășurare în țara
noastră, are scopul de a efectua o mai amănunțită și
sistematică cercetare asupra originii și dezvoltării
civilizației chineze antice. Obișnuim să spune,
”civilizația chineză avusese o istorie de cinci mii de
ani”. Dar acum, mulți experți angajați în cercetare în
diferite domenii incluzând arheologia, culturile
etnice și regionale, au ajuns la consensul că noile
descoperiri cum sunt Cultura Hongshan ăn nord-est,
Cultura Liangahn în provincia Zhejiang, ruinele
Jinsha în provincia Sichuan și zona culturală
împăratul Yongzhou Shun din provincia Hunan sunt
toate dovezi ale existenței vechilor civilizații ale
Chinei și ele arată că numai istoria agricolă a
cultivării orezului poate fi urmărită cu 8.000-10.000
de ani în urmă. Aceasta infirmă conceptul de ”cinci
(*
Peking Man este un hominid din specia Homo erectus,
cunoscut din fosilele găsite la Zhoukoudian, lângă Beijing.
A fost identificat ca membru al liniei umane de Davidson
Black în 1927 pe baza unui singur dinte. Ulterior au mai
fost găsite bucăți de craniu și mandibule de la cca. 40 de
indivizi. Probele sugerează că fosilele au o vechime între
770.000 – 230.000 ani. (n.m.)
5
mii de ani de civilizație chineză”.
Prin urmare, putem afirma că suntem produsul unor
rădăcini culturale de peste un milion de ani și o
singură entitate chineză de două mii de ani. Aceasta
este entitatea chineză de două mii de ani. Aceasta
este națiunea chineză care se numește pe sine
”descendenții lui Yan și Huang”, națiunea chineză de
care suntem atât de mândri. Germania lui Hitler se
fălea odată că rasa germană era cea mai superioară
(sic! - n.m.) rasă de pe pământ, dar adevărul este că
națiunea noastră este mult mai superioară (sic! sic!)
față de germani.
În lunga noastră istorie, poporul nostru s-a răspândit
până în Americi și în regiunile de-a lungul
Pacificului și au devenit indieni în America și
grupuri etnice ale Asiei de Est în Pacificul de Sud.
Știm cu toții că datorită superiorității noastre
naționale, în timpul înfloritoarei și prosperei dinastii
Tang, civilizația noastră a fost în vârful Lumii. Eram
centrul civilizației mondiale și nici o altă civilizație
din lume nu se compara cu a noastră. Mai târziu,
datorită automulțumirii noastre, lipsei de viziune și
autoizolării, am fost depășiți de civilizația
occidentală și centrul lumii s-a deplasat spre vest.
Revăzând istoria, se poate pune întrebarea: se va
muta civilizația lumii înapoi în China?
6
Tovarășul He Xin a spus în raportul lui către
Comitetul Central: Dacă e un fapt că centrul
conducerii lumii a fost în Europa în secolul 18, și
apoi s-a deplasat spre Statele Unite la mijlocul
secolului 20, centrul conducerii lumii se va deplasa
spre estul planetei noastre. Și ”Est”, bineînțeles, se
referă în general la China.
Tovarășul Lui Huaquing a făcut declarații similare în
anii 1980. Pe baza unei analize istorice, el a scos în
evidență faptul că centrul civilizației mondiale se
deplasează. S-a deplasat de la este către Europa
occidentală și apoi în Statele Unite; acum se
deplasează înapoi spre est. Prin urmare, dacă ne
referim la secolul 19 ca fiind secolul britanic și la
secolul 20 secolul american, atunci secolul 21 va fi
secolul chinezesc.
(Notă: aici avem versiunea chinezească a
”Manifest Destiny”,(* cu întreaga lume ca
obiect al cuceririi)
(*
Manifest destiny a fost o credință larg răspândită în SUA în
secolul 19, prin care se considera că coloniștii aveau destinul de a
se extinde pe toată America de Nord. Manifest destiny are trei teme
de bază: 1) virtuțile speciale ale poporului american și instituțiilor
sale; 2) misiunea SUA de a reface vestul în imaginea unei Americi
agrare; 3) un destin irezistibil de a îndeplini primele două teme.
(n.m.)
7
Misiunea istorică a partidului nostru este înțelegerea
conștientă a legii istorice și întâmpinarea sosirii
secolului chinezesc. După cum știm cu toții, la
sfârșitul secolului trecut, am construit în Beijing
altarul secolului chinezesc.

În momentul sosirii noului mileniu, conducerea


colectivă a Comitetului Central al Partidului s-a
adunat pentru un marș, ținând sus torțele de la
Zhoukoudian, pentru a depune jurământul și a se
pregăti să salute sosirea secolului chinezesc. Am
făcut asta pentru a urma legea istorică și a stabili
8
realizarea secolului chinezesc ca scop al eforturilor
partidului.
Ulterior, în raportul politic de la al 16-lea Congres
național al Partidului, am stabilit că revitalizarea
națională trebuie să fie marele nostru obiectiv și am
specificat explicit în noul statut al partidului că
partidul nostru este deschizătorul de drumuri al
poporului chinez. Toți acești pași au marcat o
dezvoltare majoră a marxismului, reflectând curajul
și înțelepciunea partidului nostru. Așa cum știm,
Marx și adepții lui nu s-au referit niciodată la un
anume partid comunist ca deschizător de drumuri
pentru un anumit popor; nici nu au spus că
revitalizarea națională ar putea fi folosită ca lozincă
a unui partid comunist. Chiar și tovarășul Mao
Zedong, un curajos erou național, a ridicat sus doar
lozinca ”revoluției proletare globale”, dar chiar și el
nu a avut curajul să facă multă publicitate lozincii
revitalizării naționale.
Trebuie să întâmpinăm sosirea secolului chinezesc
prin ridicarea lozincii revitalizării naționale. Cum ar
trebui să luptăm pentru realizarea secolului
chinezesc? Trebuie să împrumutăm experiențele
prețioase din istoria omenirii și să tragem
învățăminte din ceea ce s-a întâmplat cu alte grupuri
etnice.
9
Învățămintele includ prăbușirea comunismului în
fosta Uniune Sovietică și estul Europei, precum și
înfrângerea din trecut a Germaniei și Japoniei. Au
fost recent multe discuții despre lecțiile prăbușirii
comunismului în fosta Uniune Sovietică și țările din
estul Europei, așa că nu le voi tratat aici. Azi, aș vrea
să vorbesc despre lecțiile Germaniei și Japoniei.
Așa cum știm, și Germania nazistă a pus mult accent
pe educația poporului, în special a tinerei generații.
Partidul nazist și guvernul au organizat și stabilit
diferite instituții de propagandă și educație, precum
”Biroul de Îndrumare a Propagandei Naționale”,
Departamentul de Educație Națională și
Propagandă”, Biroul de Supraveghere a Studiilor
Mondiale și Educație” și ”Biroul de Informații”,
toate având scopul de a insufla în mințile poporului,
începând din școlile elementare la liceu, ideea că
poporul german este superior și să convingă oamenii
că misiunea istorică a poporului arian este să devină
”stăpâni ai pământului” dreptul lor fiind acela de a
”domni peste întreaga lume”. La acea vreme poporul
german era mult mai unit decât este azi.
Cu toate acestea, Germania a fost înfrântă rușinos,
împreună cu aliatul său, Japonia. De ce? Am ajuns la
unele concluzii la întrunirile de studiu ale Biroului
Politic, în care căutam legile care au guvernat
10
vicisitudinile marilor puteri și am încercat să
analizăm creșterea rapidă a Germaniei și Japoniei.
Când decidem să revitalizăm pe baza modelului
german, trebuie să nu repetăm greșelile pe care le-au
făcut ei.
Mai specific, cauzele fundamentale ale înfrângerii
lor sunt următoarele: mai întâi, au avut prea mulți
inamici concomitent; în al doilea rând, au fost prea
impetuoși, lipsiți de răbdarea și perseverența cerută
de marile realizări; în al treilea rând, când a venit
momentul să fie nemiloși, s-au dovedit a fi prea moi,
lăsând în urmă probleme care aveau să iasă la
suprafață mai târziu.
Să presupunem că Germania și Japonia are fi fost în
stare să țină Statele Unite neutre și ar fi dus un război
prelungit pas cu pas pe frontul sovietic. Dacă ar fi
adoptat această abordare, ar fi câștigat ceva timp
pentru a înainta cu cercetarea, ar fi reușit până la
urmă să obțină tehnologia pentru arme nucleare și
rachete și ar fi lansat atacuri surpriză asupra Statelor
Unite și Uniunii Sovietice folosindu-le, iar Statele
Unite și Uniunea Sovietică nu ar fi fost capabile să
se apere și ar fi trebuit să se predea. În particular,
mica Japonie, a făcut o greșeală nemaipomenită
lansând atacul pe furiș de la Pearl Harbor. Acest atac
nu a lovit părțile vitale ale Statelor Unite. În schimb,
11
a atras Statele Unite în război, acestea fiind groparii
care până la urmă au înmormântat fasciștii germani
și japonezi.
Bineînțeles, dacă ei nu ar fi făcut aceste trei greșeli
și ar fi câștigat războiul, istoria ar fi fost scrisă altfel.
Dacă s-ar fi întâmplat așa, China nu ar fi în mâinile
noastre. Japonia și-ar fi mutat capitala în China și ar
fi domnit peste China. După aceea, China și întreaga
Asie sub conducerea Japoniei ar fi pus în funcțiune
înțelepciunea orientală, ar fi cucerit occidentul
stăpânit de Germania și ar fi unificat întreaga lume.
Acest lucru este irelevant acum, bineînțeles. Fără alte
divagații.
Deci, cauza fundamentală pentru înfrângerea
Germaniei și Japoniei este că istoria nu le-a permis
să fie ”stăpânii pământului”, căci ei nu sunt, în fond,
cea mai superioară rasă (sic!).
Aparent, în comparație, China de azi este îngrijorător
de asemănătoare cu Germania de atunci. Ambele țări
se privesc pe ele însele ca fiind cele mai superioare
rase; ambele au o istorie în care au fost exploatate de
puteri străine și ca urmare sunt răzbunătoare; ambele
au tradiția de a-și venera autoritățile; ambele simt că
nu au suficient spațiu de trai; ambele ridică în slăvi
cele două lozinci ale naționalismului și socialismului
și se auto-etichetează ca ”național socialiste”;
12
ambele venerează crezul politic ”un stat, un partid,
un conducător și o doctrină”.
Și încă, dacă chiar e să facem o comparație între
Germania și China, atunci, tovarășul Jiang Zemin a
spus-o, Germania ține de ”pediatrie” – prea trivială
comparația. Cât de mare este populația Germaniei?
Cât de mare este teritoriul ei? Și cât de îndelungată
istoria sa? Noi am eliminat opt milioane de trupe
naționaliste în numai trei ani. Câți inamici a ucis
Germania? Ei au fost la putere pentru o perioadă
tranzitorie de puțin mai mult de 12 ani înainte de a
pieri, în timp ce noi suntem încă plini de energie
după ce suntem aici de peste 80 de ani.(* Teoria
noastră de a muta centrul civilizației este bineînțeles
mai profundă decât teoria lui Hitler de ”stăpâni ai
pământului”. Civilizația noastră este largă și
profundă, ceea ce a făcut ca noi să fim mult mai
înțelepți decât au fost ei.
Oamenii noștri sunt mai înțelepți decât germanii
pentru că, în mod fundamental, rasa noastră este
superioară lor. Ca urmare, avem o istorie mai lungă,
mai mulți oameni și teritoriu mai mare. Pe această
bază strămoșii noștri ne-au lăsat două cele mai
esențiale moșteniri, care sunt ateismul și marea
(*
Referință la vechimea Partidului Comunist Chinez (n.m.)
13
unitate. Confucius, fondatorul culturii noastre
chinezești, a fost acela care ne-a lăsat această
moștenire.
Această moștenire a făcut ca noi să avem o mai mare
capacitate de supraviețuire decât occidentul. De
aceea rasa chineză a fost în stare să prospere atît de
mult timp. Suntem destinați ”să nu fim înmormântați
nici în cer nici pe pământ” indiferent cât de severe ar
fi dezastrele naturale, cele provocate de mâna omului
sau cele naționale. Acesta este avantajul nostru.
Să luăm de exemplu reacția față de război. Motivul
pentru care Statele Unite există azi este acela că nu
au văzut niciodată un război pe teritoriul lor. În
momentul în care inamicii țintesc teritoriul lor, acești
inamici ar ajunge la Washington înainte ca
Congresul termină de dezbătut și autorizat
președintele să declare război. Dar pentru noi, noi nu
pierdem timp cu aceste lucruri triviale. Tovarășul
Deng Xiaoping a spus odată, ”Conducerea partidului
este promptă în luarea deciziilor. Odată luată o
decizie, este aplicată imediat. Nu se pierde timp cu
lucruri neînsemnate ca în țările capitaliste. Acesta
este avantajul nostru! Centralismul democratic al
partidului nostru este construit pe tradiția marii
unități.” Deși Germania fascistă a accentuat pe
centralismul la nivel înalt, ei s-au concentrat numai
14
pe puterea liderului de la vârf și au ignorat
conducerea colectivă a grupului central. De aceea
Hitler a fost trădat de mulți în viața sa, ceea ce i-a
lipsit pe naziști de capacitățile lor de război.
Ceea ce ne face pe noi diferiți de Germania este că
suntem complet ateiști, în timp ce Germania a fost o
țară mai ales catolică și protestantă. Hitler a fost
ateist numai pe jumătate. Deși Hitler a crezut și el că
cetățenii obișnuiți avea o inteligență scăzută, și deși
poporul german de atunci îl venera pe Hitler,
Germania nu a avut tradiția de a-i prețui la scară largă
pe înțelepți. Societatea noastră chineză i-a venerat
întotdeauna pe înțelepți și de aceea noi nu venerăm
vreun dumnezeu. În momentul când venerezi un
dumnezeu, nu poți în același timp să venerezi o
persoană, decât dacă consideri persoana respectivă
drept reprezentantul lui dumnezeu, așa cum fac cei
din țările Orientului Mijlociu. Pe de altă parte, când
recunoști o persoană ca fiind un înțelept, bineînțeles
că vei voi ca el să fie conducătorul tău ... Acesta este
fundamentul centralismului nostru democratic.
Concluzia este că numai China este o forță demnă de
încredere să reziste sistemului democratic occidental
bazat pe Parlament. Dictatura lui Hitler în Germania
a fost probabil doar o greșeală trecătoare în istorie.

15
Poate că acum ați înțeles de ce recent noi am hotărât
să promovăm în continuare ateismul. Dacă lăsăm în
China teologia din occident și ne golim în interior,
dacă lăsăm tot poporul chinez să asculte de
Dumnezeu și să-l urmeze pe Dumnezeu, cine ne va
mai asculta și urma pe noi cu supușenie? Dacă
oamenii obișnuiți nu cred că tovarășul Hu Jintao este
un conducător bun, pun la îndoială autoritatea sa și
vor să-l controleze, dacă adepții religioși din
societatea noastră se vor întreba de ce-L lăsăm pe
Dumnezeu în biserici, poate partidul nostru să
continue să conducă în China?
Visul Germaniei de a fi ”stăpâna pământului” a eșuat
pentru că până la urmă istoria nu le-a conferit această
mare misiune. Dar cele trei lecții pe care Germania
le-a primit din această experiență trebuie să le ținem
minte în timp ce îndeplinim misiunea istorică și
revitalizăm rasa noastră. Cele trei lecții sunt: țineți
strâns de spațiul de viață al țării; mențineți strâns
controlul partidului asupra națiunii; și țineți strânsă
direcția spre a deveni ”stăpânii pământului”.
În continuare, aș vrea să mă refer la aceste trei
subiecte.
Primul subiect este spațiul vital. Acesta este cel mai
mare obiectiv al revitalizării rasei chineze. În ultima
16
mea cuvântare, am spus că lupta pentru resursele trai
de bază (inclusiv pământ și ocean) este sursa
majorității războaielor din istorie. Acest lucru se
poate schimba în era informației, dar nu
fundamental. Resursele noastre per capita sunt mult
mai reduse decât ale Germaniei la vremea sa. În plus,
dezvoltarea economică din ultimii peste douăzeci de
ani a avut un impact negativ și clima se modifică
rapid în rău. Resursele noastre sunt foarte limitate.
Mediul este foarte poluat, în special solul, apa și
aerul. Este amenințată nu numai capacitatea noastră
de a ne susține și dezvolta rasa, ci chiar și
supraviețuirea, într-un grad mult mai mare decât cel
cu care s-a confruntat Germania.
Oricine a fost în țările din occident știe că spațiul lor
de trai este mult mai bun decât al nostru. Au păduri
de-a lungul autostrăzilor, în timp ce noi abia avem
câțiva pomi de-a lungul străzilor noastre. Cerul lor
este deseori albastru cu nori albi, în timp ce al nostru
este acoperit de un strat de ceață întunecată. Apa lor
de la robinet este destul de curată pentru a fi băută în
timp ce la noi chiar și apa subterană este atât de
poluată încât nu poate fi băută fără a fi filtrată. Ei au
lume puțină pe străzi și doi sau trei oameni pot ocupa
o clădire; în contrast, străzile noastre sunt mereu

17
aglomerate cu oameni și câțiva oameni trebuie să
împartă o cameră.
Cu mulți ani în urmă a existat o carte intitulată
Yellow Catastrophes (Catastrofele galbene). Ea
spunea că, datorită faptului că noi urmăm stilul
american de consum, resursele noastre limitate nu
vor asigura mult timp populația și societatea s-ar
prăbuși, odată ce populația atinge 1,3 miliarde.
Acum, populația noastră a depășit deja această limită
și ne bazăm pe importuri pentru a ne susține
națiunea. Nu este vorba de faptul că noi nu am
acordat atenție acestei probleme. Ministerul
Resurselor Terestre este specializat pe această temă.
Dar termenul ”spațiu vital” (lebensraum) este prea
apropiat de Germania nazistă. Motivul pentru care
noi nu vrem să discutăm acest lucru într-un mod prea
deschis este să evităm ca occidentul să ne asocieze
cu Germania nazistă, ceea ce ar întări ideea că China
este o amenințare. Ca urmare, în accentul pe care îl
punem pe noua teorie al lui He Xin, ”Drepturile
omului sunt numai drepturile la viață” vorbim numai
despre ”viață” și nu ”spațiu”, pentru a evita folosirea
termenului ”spațiu vital”. Din perspectiva istoriei,
cauza pentru care China se confruntă cu problema
spațiului vital este faptul că țările occidentale au
înființat colonii înaintea țărilor din orient. Țările
18
occidentale au înființat colonii în toată lumea, luând
un avantaj în problema spațiului vital. Pentru a
rezolva această problemă, trebuie să ducem poporul
chinez în afara Chinei, astfel încât ei să se poată
dezvolta în afara Chinei.
Al doilea subiect este concentrarea asupra capacității
de conducere a partidului conducător. Aici am făcut
lucruri mai bune decât ei. Deși naziștii și-au
răspândit puterea asupra fiecărui aspect al
guvernului național al Germaniei, ei nu și-au întărit
poziția de conducere absolută așa cum am făcut noi.
Ei nu au considerat problema administrării puterii
partidului ca fiind de primă prioritate, ceea ce noi am
făcut. Când tovarășul Mao Zedong a rezumat cele
”trei comori” ale victoriei partidului nostru în
cucerirea țării, a considerat că cea mai importantă
”comoară” este dezvoltarea Partidului Comunist
Chinez (PCC) și întărirea poziției sale de conducător.
Trebuie să ne concentrăm asupra a două puncte
pentru întărirea poziției noastre de conducere și să
îmbunătățim capacitatea noastră de a conduce.
Primul punct este promovarea teoriei ”Trei
reprezentanți”, subliniind că partidul nostru este
pionierul rasei chineze, fiind în plus și pionier al
proletariatului. Mulți cetățeni spun în particular,
19
”Noi nu v-am votat niciodată pe voi, partidul
comunist, să ne reprezentați. Cum puteți pretinde să
fiți reprezentanții noștri?”(* Nu este nevoie să ne
îngrijorăm de această problemă. Tovarășul Mao
Zeding a spus că dacă am putea duce poporul chinez
în afara Chinei, rezolvând lipsa de spațiu vital în
China, poporul chinez ne va sprijini. La acea vreme,
nu trebuia să ne îngrijorăm de etichetele de
”totalitarism” sau ”dictatură”. Dacă putem să
reprezentăm pentru totdeauna poporul chinez
depinde de posibilitatea noastră de a consuce poporul
chinez în afara Chinei.
Al doilea punct, dacă puten duce poporul chinez în
afara Chinei este cel mai important în stabilirea
poziției de conducător a PCC.
De ce spun asta?
Toată lumea știe că fără conducerea de către partidul
nostru, China nu ar fi existat azi. Ca urmare,
principiul nostru cel mai înalt este să protejăm
poziția de conducere a partidului nostru. Înainte de 4
iunie,(** ne-am dat vag seama că atâta timp cât
(*
”Teoria trei reprezentanți” subliniază că partidul
comunist este acela care reprezintă productivitatea
avansată, cultura înaintată și interesele fundamentale ale
marii majorități a poporului chinez. (n.m.)
(**
Revoltele din 1989, Piața Tienanmen. (n.t.)
20
economia Chinei se dezvoltă, poporul va sprijini și
va iubi partidul comunist. Ca urmare a trebuit să
avem câteva decenii de pace pentru a dezvolta
economia Chinei. Nu contează îndoielile, dacă pisica
e albă sau neagră, este bună dacă poate dezvolta
economia Chinei. Dar la acea vreme, nu avea idei
maturizate despre modul în care China ar trata
disputele internaționale după ce economia devine
dezvoltată.
Tovarășul Xiaoping a spus atunci că principalele
teme în lume erau pacea și dezvoltarea. Dar revolta
din 4 iunie a dat un avertisment partidului nostru și
ne-a dat o lecție care este încă proaspătă.
Presiunea revoluției pașnice din China ne face să
reconsiderăm două din temele timpului nostru.
Vedem că nici una din aceste două probleme, pace și
dezvoltare, nu au fost rezolvate. Forțele occidentale
de opoziție modifică întotdeauna lumea conform
propriilor lor viziuni; ei vor să schimbe China și să
folosească evoluția pașnică pentru a răsturna de la
putere partidul nostru comunist. Prin urmare, dacă
noi doar dezvoltăm economia, ne confruntăm în
continuare cu posibilitatea de a pierde controlul.
Revolta din 4 iunie a reușit să aducă o tranziție
pașnică; dacă nu ar fi fost situația că un mare număr
de tovarăși veterani erau încă în viață și în momentul
21
crucial au înlăturat-o pe Zhao Ziyang și adepții ei,
atunci noi toți am fi fost puși în închisoare. După
moarte, am fi fost prea rușinați să apărem în fața lui
Marx. Deși am trecu testul din 4 iunie, după ce
grupul nostru de veterani seniori au murit, fără
controlul nostru, ar putea totuși să aibă loc în China
o evoluție pașnică așa cum s-a întâmplat în fosta
Uniune Sovietică. În 1956, ei au oprimat incidentul
ungar și au înfrânt atacurile revizioniștilor lui Tito
din Iugoslavia, dar nu au putut rezista lui Gorbaciov,
cu treizeci de ani mai târziu. Odată acei tovarăși
seniori morți, puterea partidului comunist a fost
înlăturată de evoluția pașnică.
După ce revolta din 5 iunie a fost înăbușită, ne-am
gândit cum să prevenim evoluția pașnică a Chinei și
cum să menținem la conducere partidul comunist.
Ne-am gândit la asta iar și iar dar nu am găsit idei
bune. China se va schimba pașnic în mod inevitabil
și noi toți vom deveni criminali pentru istorie. După
o cântărire atentă, am ajuns până la urmă la
următoarea concluzie: Numai prin transformarea
puterii noastre naționale în forța unei prime lovituri
în afară – numai conducând poporul să iasă afară –
putem câștiga pentru totdeauna sprijinul și dragostea
poporului chinez pentru partidul comunist. Ei vor
urma pentru totdeauna partidul comunist cu inimile
22
și mințile lor, așa cum este scris într-un cuplet văzut
cu câțiva ani în urmă la țară: ”Ascultați-l pe
președintele Mao, urmați partidul comunist!” Prin
urmare, revolta din 4 iunie ne-a făcut să realizăm că
trebuie să combinăm dezvoltarea economică cu
pregătirea pentru război și conducerea poporului
afară! În consecință, de atunci, politica noastră
națională de apărare s-a dezvoltat din ce în ce mai
mult, ”combinând pacea și războiul”. Dezvoltarea
noastră economică se referă numai la nevoile
războiului! În mod public, noi punem încă
dezvoltarea economică în centrul preocupărilor
noastre, dar în realitate, dezvoltarea economică are
în centrul ei războiul! Am făcut un efort extraordinar
să realizăm ”Proiectul Marele Zid” pentru a construi,
de-a lungul frontierelor noastre maritime și terestre
orașe de dimensiuni mari și medii, un ”Mare Zid”
subteran solid, care poate rezista unui război nuclear.
Stocăm, de asemenea, toate materialele necesare
pentru război. Deci, nu vom ezita să luptăm în al
treilea război mondial, pentru a duce poporul în afară
și a asigura poziția de conducere a partidului. În orice
caz, noi, PCC, nu vom coborî niciodată vreo treaptă
a istoriei. Mai repede împărtășim cu întreaga lume,
chiar întregul glob, viața și moartea decât să coborâm
o treaptă a istoriei! Nu e aceasta o teorie a ”robiei
23
nucleare”? Înseamnă că deoarece armamentele
nucleare au determinat securitatea întregii lumi, toți
vor muri împreună dacă moartea este inevitabilă. Din
punctul meu de vedere, există un alt fel de robie, și
acesta este că soarta partidului nostru este legată de
cea a lumii. Dacă noi, PCC, suntem terminați, China
va fi terminată și lumea va fi terminată.
Misiunea istorică a partidului nostru este să conducă
poporul chinez afară. Dacă avem în vedere situația
pe termen lung, vom vedea că istoria ne-a adus pe
acest drum. Mai întâi, lunga istorie a Chinei a produs
cea mai numeroasă populație a lumii, incluzând pe
chinezii din China și pe cei din străinătate. În al
doilea rând, odată ce deschidem porțile, capitaliștii
occidentali avizi de profit vor investi capital și
tehnologie în China pentru a ajuta la dezvoltarea
noastră, deci ei pot ocupa cea mai mare piață de
desfacere din lume. În al treilea rând, numeroșii
noștri chinezi din străinătate ajută la crearea celui
mai favorabil mediu pentru introducerea în China a
capitalului străin, tehnologiei străine și experiențelor
avansate. În acest fel, este garantat că reforma
noastră și politica ușilor deschise vor avea un succes
extraordinar. În al patrulea rând, marea expansiune
economică a Chinei va duce inevitabil la micșorarea
spațiului vital per capita pentru poporul chinez și
24
aceasta va încuraja China să se îndrepte spre exterior
în căutarea de nou spațiu vital. În al cincilea rând,
marea expansiune economică a Chinei va veni
inevitabil cu o dezvoltare semnificativă a forțelor
noastre militare, creând condiții pentru expansiunea
noastră peste mări. Încă din vremea lui Napoleon,
occidentul a fost în alertă pentru posibila trezire a
leului adormit care este China. Acum, leul adormit
este în picioare și înaintează în lume, și a devenit de
neoprit!
Care este al treilea subiect de care trebuie să ne
ocupăm atent pentru a îndeplini misiunea istorică de
renaștere națională? Este să ținem strâns marea
”problemă a Americii”.
Pare șocant, dar logica este de fapt foarte simplă.
Tovarășul He Xin a emis o judecată fundamentală
care este foarte bine gândită. În raportul său către
Comitetul Central al partidului el a spus: renașterea
Chinei se află într-un conflict fundamental cu
interesul strategic occidental și ca urmare va fi în
mod inevitabil obstrucționată de țările occidentale,
care vor face tot ce pot pentru asta. Așa că numai
spărgând blocada formată de țările occidentale
conduse de Statele Unite poate China să crească și să
se îndrepte spre întreaga lume!
25
Ne-ar permite Statele Unite să ieșim pentru a obține
noul spațiu vital? În rpimul rând, dacă Statele Unite
ne blochează strâns, este greu pentru noi să facem
ceva semnificativ cu Taiwanul, Vietnamul, India și
chiar cu Japonia, așa că ce spațiu vital mai putem
obține? Foarte banal! Numai țări precum Statele
Unite, Canada și Australia au terenul vast care să
slujească nevoia noastră de colonizare în masă.
Prin urmare, rezolvarea ”problemei Americii” este
cheia rezolvării tuturor celorlalte probleme. Mai
întâi, aceasta face posibil să avem mulți oameni care
să migreze acolo și chiar să înființeze o altă Chină
sub aceeași conducere a PCC. America a fost inițial
descoperită de strămoșii rasei galbene, dar Columb a
dat credit rasei albe. Noi, descendenții națiunii
chineze suntem îndreptățiți să posedăm pământul! Se
spune că rezidenții rasei galbene au un statut social
foarte scăzut în Statele Unite. Trebuie să-i eliberăm.
Apoi, după rezolvarea ”problemei Americii”, țările
occidentale ale Europei se vor pleca în fața noastră,
fără a mai vorbi de Taiwan, Japonia și alte țări mici.
Prin urmare rezolvarea ”problemei Americii” este
misiunea trasată de istorie membrilor PCC.
Mă gândesc uneori cât de crud este ca China și
Statele Unite să fie inamicii care se întâlnesc pe un
drum îngust! Vă amintiți filmul despre trupele
26
Armatei de Eliberare conduse de Liu Bocheng și
Deng Xiaoping? Titlul este ceva de genul ”Bătălia
decisivă de pe Câmpiile Centrale”. În film există o
remarcă faimoasă, care este plină de putere și
grandoare: ”Inamicii sunt destinați să se întâlnească
pe un drum îngust, numai cei viteji vor învinge!”
Spiritul acestei lupte pe viață și pe moarte este acela
care ne-a permis să luăm puterea în China. Este un
destin istoric ca China și Statele Unite să ajungă la o
confruntare inevitabilă pe o cale îngustă și să lupte
una împotriva celeilalte! Statele Unite, spre
deosebire de Rusia și Japonia, nu au ocupat sau făcut
rău Chinei niciodată, și au ajutat China în lupta
împotriva japonezilor. Dar, în mod sigur, va exista
un obstacol, cel mai mare obstacol! Pe termen lung,
relația dintre China și Statele Unite este una a luptei
pe viață și pe moarte.
Odată, niște americani au venit în vizită și au încercat
să ne convingă că relația dintre China și Statele Unite
este una de interdependență. Tovarășul Xiaoping a
răspuns politicos: ”Duceți-vă și spuneți guvernului
vostru, China și Statele Unite nu au o astfel de relație
de interdependență și încredere reciprocă”. De fapt,
tovarășul Xiaoping a fost prea politicos, ar fi putut fi
mai direct, ”Relația între China și Statele Unite este
una de luptă pe viață și pe moarte”. Bineînțeles, nu
27
este încă momentul ca chiar acum s-o rupem cu ei.
Reforma și deschiderea noastră spre exterior se
bazează încă pe capitalul și tehnologia lor, avem încă
nevoie de America. Prin urmare, trebuie să facem tot
posibilul pentru promovarea relației noastre cu
America, să învățăm de la America în toate aspectele
și să folosim America drept exemplu pentru
reconstrucția țării noastre.
Cum ne-am administrat relațiile externe în toți acești
ani? Chiar dacă a trebuit să arătăm o față zâmbitoare
pentru a le face plăcere, chiar dacă a trebuit să le dăm
obrazul drept după ce ne-au plesnit pe obrazul stâng,
trebuie să îndurăm în continuare pentru a duce mai
departe relația cu Statele Unite. Vă amintiți
personajul Wuxun din filmul ”Povestea lui Wuxun”?
Pentru a-și îndeplini misiunea, el a îndurat atât de
multă durere și a suferit multe bătăi! Azi, Statele
Unite sunt țara cu cel mai mare succes. Numai după
ce noi am învățat toate experiențele ei utile putem ca
în viitor s-o înlocuim. Chiar dacă acum imităm tonul
american ”China și Statele Unite se bazează una pe
alta la bine și la rău”, nu trebuie să uităm că istoria
civilizației noastre ne-a învățat în mod repetat că un
munte nu permite traiul a doi tigri la un loc.
De asemenea nu trebuie să uităm niciodată ceea ce a
subliniat tovarășul Xiaoping: ”Abțineți-vă de a vă
28
afișa ambițiile și aruncații pe ceilalți de pe pistă”.
Mesajul ascuns este: trebuie să ne obișnuim cu
America; trebuie să ascundem scopurile noastre
principale, să ascundem capacitățile noastre și să
așteptăm ocazia. Astfel, mintea noastră este clară. De
ce nu am actualizat imnul național cu ceva pașnic?
De ce nu am schimbat tema de război a imnului? Pe
de altă parte, când am revizuit constituția, pentru
prima dată am specificat în mod clar că imnul
național este ”Marșul voluntarilor”. Astfel, vom
înțelege de ce vorbim mereu cu voce tare despre
”problema Taiwanului” dar nu despre ”problema
americană”. Știm cu toții principiul de ”a face ceva
sub acoperirea a altceva”. Dacă oamenii obișnuiți pot
vedea numai mica insulă Taiwan în fața ochilor, voi,
ca elită a țării noastre, ar trebui să puteți vedea
întreaga imagine a cauzei noastre. În acești ani,
conform aranjamentului tovarășului Xiaoping,(* o
mare parte a teritoriului nostru din nord a fost cedat
Rusiei; chiar credeți că Comitetul partidului nostru
este nebun?
(*
Cu ocazia întâlnirii Gorbaciov-Xiaoping din 1989, ambii
a convenit că teritoriile obținute de Rusia în anii 1858-1860
(peste un milion km2) rămân o problemă a istoriei și nu vor
mai discuta acest subiect. (n.m.)
29
Pentru a rezolva problema Americii trebuie să fim în
stare să trecem dincolo de convenții și restricții. În
istorie, când o țară a învins sau ocupat altă țară, nu a
putu ucide toți oamenii din teritoriul cucerit pentru
că la vremea aceea nu puteai ucide eficient oamenii
cu sabia sau sulițe lungi, sau chiar cu puștile sau
mitralierele. Ca urmare, a fost imposibil să păstrezi
teritoriul fără a păstra oamenii pe acel teritoriu. Cu
toate acestea, dacă noi am cuceri America în acest
mod, nu am fi în stare să facem ca mulți să migreze
acolo.
Vom putea să ducem poporul chinez acolo numai
folosind mijloace speciale pentru a ”curăți” America.
Aceasta este singura alegere la dispoziția noastră. Nu
este o problemă dacă vrem sau nu să o facem. Ce fel
de mijloace speciale sunt disponibile pentru a ”curăți
America”?
Armamentele convenționale precum avioanele,
tunurile, rachetele și navele de luptă n-o vor face;
nici armele foarte distrugătoare precum cele
nucleare. Nu suntem atât de nebuni pentru a vrea să
pierim odată cu America folosind armamentele
nucleare, în ciuda faptului că strigam că vom rezolva
problema Taiwanului cu orice preț. Numai folosind
arme nedistructive, care pot ucide oamenii, vom
putea să rezervăm America pentru noi. A existat o
30
dezvoltare rapidă a tehnologiei biologice și au fost
inventate una după alta noi arme biologice.
Bineînțeles, nu am stat degeaba, în anii care au trecut
am avut ocazia să stăpânim arme de acest fel. Suntem
capabili să ne realizăm scopul de a ”curăța America”
deodată. Când tovarășul Xiaoping era încă cu noi,
Comitetul Central al partidului a avut perspicacitatea
de a lua decizia corectă de a nu dezvolta grupuri de
portavioane și a ne concentra mai degrabă pe
dezvoltarea de arme letale care pot elimina mase de
populații din țările inamice.
Din perspectivă umanitară, ar trebui să transmitem
un avertisment poporului american și să-i îndemnăm
să părăsească America și să lase poporului chinez
pământul pe care au trăit. Sau cel puțin să lase ca
jumătate din Statele Unite să fie colonie a Chinei,
pentru că America a fost descoperită pentru prima
dată de chinezi. Dar va funcționa chestia asta? Dacă
această strategie nu va funcționa, atunci nu mai avem
decât o opțiune. Adică să folosim mijloace decisive
pentru a ”curăța” imediat America și să o păstrăm
pentru noi. Experiența noastră istorică a dovedit că
atâta timp cât facem să se întâmple asta, nimeni din
lume nu ne poate face nimic. Statele Unite ca lider
s-au dus, ceilalți inamici trebuie să ni se predea.

31
Armele biologice sunt nemaipomenite prin cruzimea
lor, dar dacă americanii nu mor, atunci chinezii
trebuie să moară. Dacă poporul chinez este blocat pe
actualul teritoriu, urmează să aibă loc o totală
prăbușire socială. Conform calculelor autorului cărții
Yellow Peril (Pericolul galben, de Christopher
Frayling), mai mult de jumătate din chinezi vor muri
și această cifră ar însemna peste 800 milioane de
oameni! Imediat după eliberare, pământul nostru
galben suporta cca. 500 milioane de oameni, în timp
ce azi cifra oficială a populației este de peste 1,3
miliarde. Acest pământ galben a tins limita
capacității sale. Într-o zi, cine știe cât de curând, va
avea loc marea prăbușire și mai mult de jumătate din
populație va trebui să dispară.
Trebuie să ne pregătim pentru două scenarii. Dacă
armele noastre biologice reușesc în atacul surpriză,
poporul chinez va putea să-și mențină pierderile la
minim în lupta împotriva Statelor Unite. Dacă,
totuși, atacul eșuează și declanșează o reacție
nucleară din partea Statelor Unite, China va suferi
probabil o catastrofă în care va pieri mai mult de
jumătate din populația sa. De aceea trebuie să fim
pregătiți cu sisteme de apărare aeriană pentru orașele
noastre mari și mijlocii. În orice caz, nu putem decât
să mergem înainte fără frică, de dragul partidului și
32
statului nostru și viitorului națiunii noastre,
indiferent de greutățile pe care trebuie să le
întâmpinăm și sacrificiile pe care trebuie să le facem.
Populația, chiar dacă mai mult de jumătate moare,
poate fi reprodusă. Dar dacă partidul cade, totul se
duce, și se duce pentru totdeauna.
În istoria Chinei, la înlocuirea dinastiilor, cei
nemiloși au câștigat întotdeauna în fața celor
binevoitori. Cel mai tipic exemplu la implicat pe
Xiang Yu, regele din Chu, care, după ce l-a învins pe
Liu Bang, a eșuat în a-l urmări și a-i elimina forțele,
și îngăduința sa a dus la moartea lui Xiang Yu și
victoria lui Liu ... Ca urmare, trebuie să subliniem
importanța adoptării măsurilor hotărâte. În viitor, cei
doi rivali, China și Statele Unite, se vor întâlni până
la urmă, pe un drum îngust, și îngăduința noastră față
de americani ar însemna cruzime față de poporul
chinez. Aici, unii poate ar vrea să mă întrebe: ce
spunem despre soarta celor câteva milioane de
compatrioți ai noștri din Statele Unite? Ei pot să
întrebe: nu suntem împotriva uciderii de chinezi de
către alți chinezi?
Acești tovarăși sunt prea pedanți; nu sunt destul de
pragmatici. Dacă am fi insistat cu principiul că
chinezii nu ar trebuie să ucidă alți chinezi, am fi
eliberat China? În ce-i privește pe cei câteva
33
milioane de chinezi care trăiesc în Statele Unite,
aceasta este bineînțeles o mare problemă. Prin
urmare, în ultimii ani, am efectuat cercetări asupra
armelor genetice, adică acele arme care nu ucid
oamenii galbeni. Dar obținerea unui rezultat cu acest
gen de cercetare este extrem de dificil.
În domeniul cercetării armelor genetice în lume,
Israelul este cel mai avansat. Armele lor genetice
sunt proiectate să-i țintească pe arabi și să-i protejeze
pe israelieni. Dar chiar și ei nu au ajuns încă în etapa
utilizării în teren. Noi am cooperat cu Israelul în
unele cercetări. Probabil că putem introduce unele
tehnologii folosite pentru protejarea israelienilor și
să remodelăm aceste tehnologii pentru a proteja
oamenii galbeni. Dar tehnologiile lor nu sunt încă
maturizate și este greu pentru noi să-i depășim în
câțiva ani. Dacă este să dureze cinci sau zece ani
înainte de a obține un rezultat cu armele genetice, nu
ne putem permite să mai așteptăm.
Tovarășii în vârstă ca noi nu-și pot permite să aștepte
atât de mult, căci nu avem atât de mult de trăit.
Soldații de vârsta mea ar putea să mai aștepte cinci
sau zece ani, dar cei din perioada războiului anti-
japonez sau puținii soldați rămași ai Armatei Roșii
nu mai pot aștepta.

34
Prin urmare, trebuie să renunțăm la așteptările
noastre în privința armelor genetice. Bineînțeles, din
altă perspectivă, majoritatea acestor chinezi care
trăiesc în Statele Unite au devenit o povară pentru
noi, pentru că ei au fost corupți de mult timp de
valorile liberale burgheze și ar fi greu pentru ei să
accepte conducerea de către partidul nostru. Dacă ar
supraviețui războiului, ar trebui ca în viitor să ducem
campanii pentru a-i reforma. Vă amintiți când am
înfrânt Koumintang (KMT) și am eliberat China,
ne-au salutat cu căldură atât de mulți intelectuali și
din clasa burgheză dar după aceea a trebuit să lansăm
campanii precum ce de ”suprimare a reacționarilor”
și ”mișcarea contra celor de dreapta” pentru a-i curăți
și reforma? Unii dintre ei s-au ascuns mult timp și nu
au fost descoperiți decât la Revoluția Culturală.
Istoria a dovedit că orice agitație socială poate
implica mulți morți.
Poate că putem pune problema în felul următor:
moartea este motorul care mișcă istoria înainte. În
perioada celor trei regate, câți au murit? Când Gingis
Han a cucerit Eurasia, câți au murit? Când Manchu a
invadat interiorul Chinei, câți au murit? În timpul
revoluției din 1911 nu au murit mulți, dar când noi i-
am răsturnat pe Cei Trei Munți, și în timpul
campaniilor politice ”suprimarea reacționarilor” și
35
”Campania împotriva Celor Cinci”, au murit cel
puțin 20 de milioane. Eram îngrijorați că unii tineri
de azi ar tremura de frică auzind despre războaie și
oameni morți.
În timpul războiului, eram obișnuiți să vedem
oameni morți. Sângele și carnea zburau peste tot,
cadavrele zăceau grămezi pe câmp și sângele curgea
râuri. Noi am văzut toate astea. Pe câmpurile de
luptă, ochii fiecăruia se înroșeau de la omoruri căci a
fost o luptă pe viață și pe moarte și numai cei viteji
au supraviețuit.
Este într-adevăr ceva brutal să ucizi o sută sau două
de milioane de americani. Dar asta este singura cale
care va asigura un secol chinezesc în care PCC
conduce lumea. Noi, ca revoluționari umaniști, nu
vrem morți. Dar dacă istoria ne confruntă cu alegerea
între moartea chinezilor și cea a americanilor, ar
trebui s-o alegem pe cea din urmă căci, pentru noi,
este mai important să salvăm viețile poporului chinez
și viața partidului nostru. Asta deoarece, până la
urmă, noi suntem chinezi și membri ai PCC. Din ziua
în care am intrat în PCC, viața partidului a fost mereu
peste toate! Istoria va dovedi că am făcut alegerea
corectă.
Acum, când sunt pe cale să-mi termin cuvântarea,
probabil că înțelegeți ce am vrut noi să știm, dacă
36
poporul se va ridica împotriva noastră dacă într-o zi
vom adopta în secret metode decisive de a ”curăți”
America. Timp de peste 20 de ani, China s-a bucurat
de pace și o întreagă generație nu a fost încercată de
război. În special, de la sfârșitul celui de al doilea
război mondial, au fost multe schimbări în formatul
războiului, conceptul de război și etica războiului.
De la prăbușirea fostei Uniuni Sovietice și a statelor
comuniste est-europene, ideologia occidentului a
ajuns să domine întreaga lume și teoria occidentală a
naturii umane și viziunea asupra drepturilor omului
au fost răspândite din ce în ce mai mult printre tinerii
din China. Ca urmare, nu eram foarte siguri de
atitudinea poporului. Dacă poporul nostru este
fundamental opus ”curățirii” Americii, noi va trebui,
bineînțeles, să adoptăm măsuri corespunzătoare.
De ce nu am efectuat sondajul prin mijloace
administrative în loc de a apela la web? Am făcut
asta dintr-un motiv bun.
Mai întâi de toate, am făcut-o pentru a reduce
interferența artificială și a fi siguri că obținem
gândirea adevărată a poporului. În plus, este mai
confidențial și nu dezvăluie adevăratul scop al
sondajului. Dar ceea ce este mai important este faptul
că majoritatea oamenilor care sunt în stare să
răspundă la întrebările online sunt din grupuri sociale
37
care sunt relativ bine educate și inteligente. Ei sunt
inima și grupurile de frunte care joacă un rol decisiv
în cadrul poporului. Dacă ei ne sprijină, poporul în
întregime ne va urma. Dacă ei ni se opun, vor juca
un rol periculos în incitarea poporului și vor vrea
tensiuni sociale.
Ceea ce s-a dovedit a fi foarte confortabil este că ei
nu au returnat o coală de test albă. De fapt, au
returnat o pagină de test cu scorul de peste 80%.
Aceasta este o realizare excelentă a muncii de
propagandă și educație a partidului nostru în ultimele
câteva decenii.
Bineînțeles, unii oameni sub influența occidentală au
obiectat împotriva împușcării prizonierilor de război
și a femeilor și copiilor. Sunt toți nebuni? Alții au
spus, ”chinezilor le place să se eticheteze ca un popor
iubitor de pace, dar de fapt sunt poporul cel mai
nemilos. Comentariile sună a ucidere și crimă,
trimițându-mi frisoane în inimă”.
Deși nu sunt mulți cei care au acest tip de punct de
vedere și ei nu for afecta situația generală în vreun
mod semnificativ, avem nevoie încă să întărim
propaganda pentru a răspunde la acest tip de
argument.
Asta înseamnă să răspândim cu vigoare ultimul
articol al tovarășului He Xin, care a fost deja
38
transmis guvernului central. Puteți să-l citiți pe situl
web.
Dacă mergi pe website folosind cuvinte-cheie pentru
căutare, vei constata că cu un timp în urmă tovarășul
He Xin a spus într-un interviu la Hong Kong
Business News că: ”SUA are o conspirație șocantă”.
Conform datelor pe care le are, între 27 septembrie
și 1 octombrie 1995, Fundația Mihail Gorbaciov,
finanțată de Statele Unite, a adunat 500 din cei mai
importanți oameni de stat, lideri economici și savanți
din lume, inclusiv George W. Bush (nu era încă
președintele SUA), baroneasa Thatcher, Tony Blair,
Zbigniew Brzezinski, precum și George Soros, Bill
Gates, John Naisbitt, etc., cele mai populare
personaje ale lumii, la hotelul Fairmont din San
Francisco, pentru o masă rotundă la nivel înalt,
discutând problemele globalizării și cum să dirijeze
omenirea în secolul 21. Conform a ceea ce He Xin
avea în mână, remarcabilii participanți au ajuns la
concluzia că în secolul 21 numai 20% din populația
lumii ar fi suficientă pentru menținerea economiei și
prosperității lumii, ceilalți 80%, adică 4/5 din
populația lumii vor fi gunoi uman, incapabili să
producă valori noi. Participanții au considerat că
acest exces de 80% din populație ar fi populație-

39
deșeu și ar trebui folosite mijloacele ”high-tech”
pentru a o elimina treptat.
(Notă: În acest paragraf găsim analogia cu blocul
comunist în ce privește planurile de război
implicând armele de nimicire în masă. Este un
lucru bizar să afirmi că există o intenție similară
în occident, care este politic și social incapabil să
urmeze oricare din astfel de planuri. A fost o
provocare evenimentul din San Francisco?)(*

Din moment ce inamicii planifică în secret să elimine


populația noastră, cu certitudine că nu putem fi la
infinit milostivi și compătimitori cu ei. Articolul
tovarășului He Xin a apărut la momentul potrivit, a
arătat corectitudinea abordării noastre de luptă dinte
pentru dinte ... și măreața previziune a tovarășului
(*
Aici trebuie făcută mențiunea că redacția jrnyquist.blog
– autorul nu semnează – se simte obligată să nege
evidențele. Este un lucru public și bine cunoscut că elitele
globaliste au astfel de idei, pe care le-au și pus pe hârtie,
dacă nu și în practică la scară redusă. Vezi și declarațiile
privind ne-sustenabilitatea populației globale și populația-
balast făcute la evenimente oficiale de unii din cei
menționați ca participanți la evenimentul din San
Francisco. (n.m.)
40
Deng Xioaping de a implementa o strategie militară
împotriva Statelor Unite.
Cu certitudine, prin difuzarea punctelor de vedere ale
tovarășului He Xin, nu putem publica articolul în
ziarele partidului, pentru a evita creșterea vigilenței
inamicului. Conversația lui He Xin poate aminti
inamicului că am obținut știință și tehnologie
moderne, inclusiv tehnologie nucleară ”curată”,
precum și tehnologia armelor biologice, și putem
folosi măsuri puternice pentru a le elimina pe scară
mare populația.
(Notă: generalul Chi prezintă în mod subtil un
lucru. Ei nu pot ascunde totul, dar pot ascunde
ceea ce este mai alarmant și mai decisiv.)
Ultima problemă despre care vreau să vorbesc este
aceea a pregătirilor ferme pentru lupta militară.
Acum, suntem la răscrucea de a merge înainte sau a
da înapoi. Unii tovarăși au văzut probleme apărând
peste tot în țară – problema corupției, problema
întreprinderilor deținute de stat, problema conturilor
rele din bănci, problemele de mediu, problemele de
securitate socială, problemele cu educația, problema
SIDA, problema contestărilor, chiar și problema
revoltelor. Acești tovarăși au șovăit în determinarea
de a se pregăti pentru bătălii militare. Ei s-au gândit:
41
ar trebui luată întâi problema reformei politice,
aceasta este propria noastră reformă politică. După
rezolvarea problemelor interne, putem trata
problema bătăliilor militare în străinătate.
Asta îmi amintește de perioada crucială din 1948 a
revoluției chineze. La acea dată ”caii beau apă” ai
Armatei Poporului de Eliberare în fluviul Yangtze,
dar s-au confruntat cu situații deosebit de complexe
și probleme dificile peste tot în zonele eliberate și
autoritatea centrală primea rapoarte urgente în
fiecare zi. Ce este de făcut? Să ne oprim pentru a
gestiona mai întâi zonele din spate și problemele
interne înainte de a ne mișca, sau să presăm pentru a
trece fluviul Yangtze cu un efort viguros?
Președintele Mao, cu înțelepciunea și entuziasmul
său extraordinare, a dat ordinul de marș ”Continuați
revoluția până la sfârșit” și a eliberat toată China.
Problemele conflictuale ”serioase” au fost rezolvate
toate cu acest mare val revoluționar.
Acum, pare că suntem în aceeași perioadă critică ca
și ”caii care beau apă” în fluviul Yangtze în perioada
revoluționară, atâta timp cât rezolvăm problema
Statelor Unite dintr-o lovitură, problemele noastre
interne vor fi deja rezolvate. Prin urmare, pregătirea
noastră pentru lupta militară pare să fie țintită spre

42
Taiwan dar de fapt țintește Statele Unite și pregătirea
este mult dincolo de a ataca portavioane sau sateliți.
Marxismul a subliniat că violența este moașa nașterii
secolului chinezesc. Pe măsură ce războiul se
apropie, sunt plin de speranță pentru următoarea
noastră generație.

43

S-ar putea să vă placă și