Sunteți pe pagina 1din 2

NUME…………………… Data………………….

Test de evaluare

1. Scrie denumirea corpurile geometrice și cum se numesc elementele indicate de săgeți!

2. Desenează :
a) o semidreaptă b) un segment c) două drepte
perpendiculare

d) o linie frântă e) două drepte paralele f) o dreaptă

g) un unghi drept h) un unghi obtuz i) un unghi ascuțit

3. Se dă desenul:
a) Trasează o axă de simetrie într-una din figurile geometrice.( Axa de simetrie
se traseaza punctat)

b) Pornind din punctual V trasează un segment de dreaptă perpendicular pe


segmental AB

c) Scrie pe spațiul de mai jos :

un unghi drept : un unghi obtuz: un unghi


ascuțit:

d) Analizează desenul și scrie pe spațiul de mai jos, un paralelogram, un triunghi


dreptunghic și un romb: