Sunteți pe pagina 1din 2

ARTICOLUL

Textul literar Textul nonliterar

1. Prezintă o întâmplare, o lume imaginară (creată de 1. Prezintă aspecte reale cu scop informativ.
autor)
2. La întâmplare participă personaje create de autor. 2. Personajele sunt reale.
3. Apar expresii frumoase ( inima frântă . Cuvântul
3. Cuvintele sunt folosite cu sentul propriu.
frântă nu este folosit cu sens propriu. Nu poți frânge ( creangă frântă.)
inima.) - comparații, personificări, care produc emoții
Texte nonliterare: reclame, articole de ziar,
cititorului. enciclopedii etc.

DE REȚINUT:

ARTICOLUL : este o scriere de proporții reduse cu character publicistic, pe o temă politică, economic,
științifică.

1. Citeşte cu atenţie textele:

Textul A Textul B

Când Dumnezeu a făcut toate câte sunt pe pământ, Ghiocelul, floarea ce vesteşte primăvara, este
fiecare creaţie a Sa a beneficiat de culoare. Deoarece originar din Europa şi Asia, răsărind din pământul
zăpada este pretutindeni, a lăsat-o să-şi caute singură înzăpezit începând chiar cu luna februarie.
culoarea. Prima dată, zăpada s-a rugat de iarbă să-i dea Numele său ştiinţific este Galanthus şi înseamnă
din verdele ei frumos, însă a fost refuzată. Apoi a luat „flori albe ca laptele”. Ghiocelul are câte două sau
la rând toate florile pământului, cerând un strop de trei frunze lungi şi subţiri de culoare verde, iar
culoare, de la trandafirul roşu, de la viorea, râvnind florile, care ies dintr-un bulb, sunt albe și
chiar și la galbenul florii-soarelui, dar niciuna nu a înmiresmate. Ghioceii răsar de multe ori înainte de
vrut. Tristă şi amărâtă, zăpada şi-a povestit necazul topirea zăpezii şi rezistă foarte bine la
ghiocelului. Înduioşat de soarta zăpezii, acesta i-a spus temperaturile scăzute. Interesant este şi faptul că
că va împărţi bucuros cu ea albul său, dacă va dori. animalele sălbatice evită să transforme ghiocelul
Omătul a primit cu bucurie darul ghiocelului. De în hrana lor. Există peste o sută de specii de
atunci, zăpada poartă veşmântul alb şi, drept ghiocei.
recunoştinţă, îl lasă pe ghiocel să-şi facă apariţia
primăvara din mantia sa friguroasă.

a. Menționează ce fel de text este fiecare și argumentează alegerea făcută:

Primul text (A) este un text …………………………………………................................................................


…………………………………………………………………………………………………………………
După ce-l recunoști ? …………………………………………................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………

Al doilea text (B) este un text …………………………………………...........................................................


............................................................................................................................................................................
După ce-l recunoști ? …………………………………………................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………

b. Selectează două informaţii din textul ştiinţific:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

c. Scrie întrebări sau răspunsuri adecvate următoarelor enunțuri:

- De ce zăpada este albă?


- ………………………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………………...
- Numele său științific înseamnă „flori albe ca laptele”.
d. Scrie câte un titlu adecvat fiecăruia dintre textele de mai sus.
Textul A - ………………………………………………………………………………………………
Textul B - ………………………………………………………………………………………………

2. Transcrie și tu un articol de ziar, revistă etc.