Sunteți pe pagina 1din 2

Exerciţii

1. Alcătuiţi enunţuri în care verbul a fi să aibă următoarele înţelesuri: a exista, a se


afla, a se petrece, a data, a costa. Spuneí ce fel de predicate sunt .

2. Alcătuiți propoziții în care predicatul să se afle prin adresarea întrebărilor cum


este? ce este? cine este ? și să folosiți verbul a fi. Subliniați-l și spuneți ce fel de
predicat este.

3. Stabiliţi valorile verbului a fi din următoarele enunţuri:

Mărul este delicios.

Gardul este vopsit de tata.

Aceste tablou este din 2012.

Ce a fost alaltăieri la voi în sat ?

La Polul Nord sunt temperaturi foarte scăzute.

Prietenul meu cel mai bun este Cornel.

Accidentul a fost pe autostradă.

Sprijinul tău suntem noi.

Plăcerea mea este a citi.

4. Alcătuiţi enunţuri în care predicatul nominal să fie prin verbul a fi și: adjectiv,
pronume personal, pronume personal de politețe, verb.

5. Subliniați predicatele și specificați ce fel de predicate sunt.

1. Dan studiază limba chineză.


2. Ana se pregătește de examen.
3. Cântecul a fost ascultat cu multă atenție.
4. Maria citește în fiecare zi.
5. Doru se trezește în fiecare zi, la ora șase.
6. Lacvrimile-i curgeau pe obraz.
7. Maria a fost invitata zilei la radio.
8. Pasărea zboară spre înălțimi.
9. Cartea este frumoasă.
10. Elevii sunt în curtea școlii.
11. Șoricelul chițăie speriat.
12. Fapta a fost văzută de către toți cei prezenți.
13. Corina desenează o vază cu flori.
14. Colegul este al doilea.