Sunteți pe pagina 1din 2

Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:

„Bănică privea pe fereastră, atras de jocul fulgilor de nea care se roteau şi cădeau pe
sania lui, rezemată de salcâmul gros.
- Culcă-te, i-a spus mama cu blândeţe. Mâine e Crăciunul și vei merge cu uratul, cu
George şi Radu.
Băiatul adormi cu gândul la colacul ca un porumbel, pe care mama ȋl făcuse anume
pentru el. La capul lui, dincolo de peretele de cărămidă, ȋncepea câmpia şi el auzea ȋn
fiecare noapte cum se leagănă tăcută. Simţea neliniştea vantului şi greaua aplecare a
buruienilor frânte sub viscol. Spuse ceva prin somn şi zâmbi… Se făcea că el are un munte
de colaci şi doi saci de nuci poleite şi-au venit să-i cânte la geam o căprioară şi patru iepuri.
Afară era frig. Ninsoarea, din albăstruie, prinse o culoare albă, curată.ˮ
( O noapte de iarnă, Fănuş Neagu)

1.Cine este personajul principal?


a) mama
b) George
c) Banica
d) Radu
2. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare:
a) Bănică va merge cu uratul. ........A
b) Mama i-a făcut lui Bănică doi colăcei. ........F
c) Sania era rezemată de un salcâm subţire. ........F
d) Lângă casă ȋncepea câmpia. ........A
e) Ninsoarea devenise albăstruie. ........F

3. Identifică în text:
Timpul acţiunii: Ajunul Craciunului
Locul acţiunii: La fereastra
Personajele: Banica si mama
1
Titlul: O noapte de iarnă
Autorul: Fănuş Neagu

5. Alege din text cuvinte cu sens/ înţeles asemănător pentru cele enumerate mai jos şi
transcrie-le pe spaţiile punctate:
zid- PERETE
se uita-PRIVEA
zise- I-A SPUS
aurite- POLEITE
zăpada- NEA

(1 p) 7. Transcrie cuvintele subliniate din textul O noapte de iarnă şi analizeaza-le ca părți


de vorbire
Banica- subst. propriu vei merge- verb, timp viitor
- gen masc. nr sg pers a II-a nr sing

colaci- subst com. poleite- adj, insoteste subst nucile


- gen masc, nr pl - gen fem. nr pl

Intr-o zi un pădurar tăia un copac. Zâna pădurii la întrebat:


- De ce tai acest copac, pădurarule ?
- Trebuie să adun lemne pentru familia mea.