Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARA

Clasa a IV-a
Denumire : ”Împreună pentru o lume mai bună”
Scop:
- Conștientizarea consecințelor propriilor acțiuni asupra mediului și rolul lor ca membru al
societății.
Mijloace: saci menajeri, mănuși de unică folosință, aparat de fotografiat.
Descriere:
Elevii vor vizita șoseaua portului unde observă vietățile, plantele și copacii. Sunt colectate
eventualele deșeuri pe care le întâlnesc. Din loc în loc se fac popasuri, moment în care se
discută despre plante necesitățile plantelor și consecințele acelor deșeuri asupra mediului
respectiv.
Se realizează un album foto cu plantele și animalele întâlnite.