Sunteți pe pagina 1din 3

MANAGERUL ŞI CARACTERISTICILE ACESTUIA

Managerul este persoana care exercită funcţiile managementului în


virtutea sarcinilor, responsabilităţilor şi competenţelor funcţiei pe care o
ocupă.

Managerul reprezintă un personaj cheie de care depinde viitorul


unităţii turistice, bunăstarea oamenilor şi mai ales gestionarea eficientă a
resurselor de care depinde unitatea.

TRĂSĂTURILE
MANAGERULUI

Dubla profesionalizare Caracterul creator al muncii

Fig. 1. Trăsăturile managerului

Dubla profesionalizare, datorită faptului că pe lângă cunoştinţele de specialitate,


solicitate de profesiunea de bază (economist, inginer, jurist), managerul are nevoie şi de
cunoştinţe, calităţi şi aptitudini specifice managementului.

Caracterul accentuat creator al activităţii desfăşurate, datorită faptului că managerii


sunt confruntaţi în aproximativ 80% din cazuri cu situaţii inedite.
CATEGORII DE MANAGERI

În cadrul unei unităţi turistice funcţionează mai multe categorii de manageri, care
pot fi grupaţi după mai multe criterii (tabelul 1.).
Tabelul 1.
Categorii de manageri
CRITERIU CATEGORIE CARACTERISTICI

Lucrează direct cu muncitorii, nu au în


Manageri de nivel
subordine alți manageri (ex. șefi de echipă,
inferior
maiștri, gestionari)

Din punct de vedere ierarhic se situează


După nivelul Manageri de nivel mai sus pe scara ierarhică și au în
ierarhic mediu subordine alți manageri (ex. manageri de
proiect, manageri de vânzări)

Reprezintă un grup restrâns de manageri


Manageri de nivel
care au în subordine toate celelalte niveluri
superior
ierarhice

Răspund de o singură activitate în cadrul


După sfera de Manageri funcționali organizației (aprovizionare, marketing,
cuprindere a transporturi)
activităților Conduc o firmă, sucursală, filială în care se
coordonate
Manageri generali desfășoară mai multe activități strâns
legate între ele

STILURILE DE MANAGEMENT.

Stilul de management reprezintă manifestarea calităților, cunoștințelor și


aptitudinilor manageriale în relațiile cu șefii, subordonații sau colegii.
Stil de management Caracteristici

- Solidă pregătire managerială cât și din punctul de


vedere al domeniului de activitate condus
DEMOCRATIC SAU - Aplicare la scară largă a delegării
PARTICIPATIV - Pregătire în domeniul relațiilor interumane
- Climat în muncă deschis, favorabil dezvoltării
creativității și personalității subordonaților
- Situarea în prim plan a relațiilor ierarhice de
subordonare
AUTORITAR - Utilizarea redusă a delegării și consultării subordonaților
- Plăcerea de a comanda
- Climat de muncă auster
- Îmbină caracteristicile celor două stiluri
- Climatul acestui stil managerial este nesigur şi permite
PERMISIV intervenţia subalternilor în luarea deciziilor.
- În cadrul acestui stil, managerul nu intervine deloc,
lăsând ca lucrurile să se desfăşoare de la sine.

S-ar putea să vă placă și