Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA " Al. I.

CUZA” IASI
FACULTATEA DE FILOSOFIE SI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE
Specializarea: RISE
Forma de învăţământ: zi
Anul universitar: 2010/2011

ETNICITATE SI CONSTRUCTIE IDENTITARA

A. TEMATICA

I. Prezentarea tematicii seminarului şi a bibliografiei Nr. ore: 2

II. Etnie, etnicitate, naţiune şi naţionalism Nr. ore: 2

Bălan, Dinu, Studiu – Etnie, etnicitate, naţiune şi naţionalism. Câteva precizări terminologice, pp. 93 –
115;

III. O lume multipolara, multicivilizationala si identitatea culturala Nr. ore: 2

Huntington, Samuel, Ciocnirea civilizatiilor si refacerea ordinii mondiale, Editura Antet XX Press,
2004, p. 17-72;

IV. Naţiuni şi naţionalisme Nr. ore: 2


Gandirea despre natiune si nationalism
Statul natiune
Natiune si cetatenie
Teorii despre natiune
Configuratii si reprezentari
Contradictiile autodeterminarii popoarelor
Nationalism si antinationalism

Natiuni si nationalisme, volum coordonat de Serge Cordellier, Elisabeth Poisson,Editura Corint,


Bucuresti, 2002, pp.11-131

V. Originea comună a naţionalismelor europene – context


• Identitate naţională şi identitate europeană
• Teorii interacţioniste ale identităţii
• Cercetări sociologice
Evoluţia naţionalismelor în spaţiul european Nr. ore: 2
• De la sentimentul naţional la naţionalisme
• De la mişcarea naţionalităţilor la revendicări naţionale

Sabourin, Paul, Naţionalismele europene, Editura Institutul European, Iaşi, 1999 – toata cartea
Şerbănescu, Anca, Identitatea naţională şi identitatea europeană – dintr-o perspectivă
psihosociologică, Editura Lumen, Iaşi, 2005, pp. 51 – 73;

1
VI. Naţiunea în al treilea val Nr. ore: 2
• Eroziunea suveranităţii
• Construirea naţiunilor
• Dincolo de naţiunea-stat

Toffler, Alvin, Al treilea val, Ed. Politică, Bucureşti, 1983;


Fukuyama, Francis, Construcţia statelor – Ordinea mondială în secolul XXI – Editura Antet,
2004, pp. 100 -129;

VII. Libertate şi egalitate vs. preferinţa etnica în Franţa Nr. ore: 2


• Rasism şi discriminare în politica franceză de imigrare
• Discriminări în materie de naţionalitate franceză

Weil, Patrick, Libertate, egalitate, discriminare, Editura Ideea Europeana, Bucureşti 2008, p. 5-75

VIII. Transformări ale naţionalismului în Europa de astăzi Nr. ore: 2


• Tematica naţionalistă
• Tipuri de naţionalisme
• Naţiune şi modernitate

Girardet, Raoul, Naţionalism si naţiune, Editura Institutul European, Iaşi, 2003, pp. 13 - 77

IX. Forme de manifestare extremă a naţionalismului: organizaţii teroriste religioase, organizaţii


teroriste naţionaliste, organizaţii teroriste de stânga, organizaţii teroriste de dreapta
Nr. ore: 2

X. Prevederi legislative naţionale şi europene referitoare la minorităţi Nr. ore: 2

XI. Dreptul la autoguvernare a comunităţilor minoritare Nr. ore: 2

XII. Implicarea societăţii civile în reprezentarea minorităţilor – rolul ONG-urilor în configurarea


politicilor publice.
Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi Nr. ore: 2
• Feminismul şi evoluţia sa istorcă
• Teorii politice feministe
• Feminismul occidental
• Feminismul romanesc
• Postfeminismul

Miroiu, Mihaela, Drumul către autonomie. Teorii politice feministe, Editura Polirom, Iaşi, 2004,
pp.19 – 87;

XIII. Interculturalitate si cosmopolitism Nr. ore: 2


Appiah, Kwame, Anthony, COSMOPOLITISM. Etica intr-o lume a strainilor, Editura Andreco
Educational Grup, Bucuresti, 2007, p. 111 – 193

2
XIV. Plasarea identitatii in lumea globala Nr. ore: 2
Globalizarea intre controversa si constructie ideologica
Cultura globala si securitatea identitara
Sensul politic al globalizarii
Cultura in construirea modelului valoric national
Integrarea in UE ca afirmare a modelului valoric national

Ciocea, Malina, Securitatea culturala. Dilema identitatii in lumea globala, Editura Tritonic, 2009, pp.
Morin, Edgar, Gîndind Europa, Editura Trei, Bucuresti, 2002, pp.106-113

XV. Multiculturalism, pluralism şi etica responsabilităţii Nr. ore: 2


• Multiculturalism antipluralist
• Politica recunoaşterii
• Cetăţean şi cetăţenie diferenţiată
• Imigraţie, integrare şi balcanizare
• Etica intenţiei, etica respnsabilităţii
• Identitatea din perspectiva socială
• Tipologii identitare
• Identitate şi reprezentare

Sartori, Giovanni, Ce facem cu străinii – Pluralism vs multiculturalism, Editura Humanitas,


Bucureşti, 2007, pp. 51-167;
Enache, Andreea, Identitatea europeană. Reprezentări sociale, Editura Lumen, Iaşi, 2006, pp.
125 – 135;

XVI. Recapitulare. Evaluare finală Nr. ore: 2

3
B. Bibliografie

Afloroaiei, Ştefan, Cum este posibilă filosofia în estul Europei?,Ed. Polirom, Iaşi, 1997;
Anderson, Benedict, Comuniăţi imaginate, Editura Integral, Bucureşti 2000;
Andreescu, Gabriel, Naţiuni si minorităţi, Editura Polirom, Iaşi 2005;
Appiah, Kwame, Anthony, COSMOPOLITISM. Etica intr-o lume a strainilor, Editura Andreco
Educational Grup, Bucuresti, 2007, p. 111 – 193
Bălan, Dinu, Studiu – Etnie, etnicitate, naţiune şi naţionalism. Câteva precizări terminologice, pp. 93 –
115;
Ciocea, Malina, Securitatea culturala. Dilema identitatii in lumea globala, Editura Tritonic, 2009
Cordellier, Serge, Naţiuni si naţionalisme, Editura Corint, Bucureşti, 1997;
Cuisenier, Jean, Etnologia Europei, Editura Institutul European, Iaşi, 1999;
Dubar, Claude , Criza identităţilor, Editura Ştiinţa, Bucureşti, 2003;
Dumond, Louis, Eseu asupra individualismului, Editura Anastasia, Bucureşti 1997;
Enache, Andreea, Identitatea europeană. Reprezentări sociale, Editura Lumen, Iaşi, 2006;
Ferreol, Gilles, Identitate, cetăţenie şi legăturile sociale, I.N.I., 1999;
Fraser, Agnus,Ţiganii, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998;
Fukuyama, Francis, Construcţia statelor – Ordinea mondială în secolul XXI – Editura Antet,
2004, pp. 100 -129;
Gellner, Ernest, Naţiuni si naţionalisme, Editura Antet, Bucureşti, 1997;
Girardet, Raoul, Naţionalism si naţiune, Editura Institutul European, Iaşi, 2003;
Huntington, Samuel, Ciocnirea civilizatiilor si refacerea ordinii mondiale, Editura Antet XX Press,
2004, p. 17-72
Hobsbowm, J. Eric, Naţiuni şi naţionalism din 1780 până în prezent. Program, mit, realitate,
Editura Antet, Oradea, 1997;
Lazăr, Dan, Europa de Sud-Est în perioada contemporană : ideologii, lideri, naţionalisme,
Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2007;
Miftode, Vasile ş.a., Dezvoltarea comunităţilor etno-culturale, Editura Institutul European, Iaşi,
2001;
Miroiu, Mihaela, Drumul către autonomie. Teorii politice feministe, Editura Polirom, Iaşi, 2004;
Moroianu, Irina, Protecţia juridică a drepturilor omului, Editura Irdo, Bucureşti, 1999;
Nedelcu, Mioara, Minorităţile : timpul afirmarii, Tipo Moldova, Iaşi, 2003;
Pop, Ioan, Aurel, Geneza medievală a naţiunilor moderne, Editura Fundaţiei Culturale Române,
Bucureşti, 1999;
Popper, Karl, Mizeria istoricismului, Editura All, Bucureşti, 1996;
Popper, Karl, Societatea deschisă şi duşmanii săi, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993;
Sabourin, Paul, Naţionalismele europene, Editura Institutul European, Iaşi, 1999;
Salat, Levente, Multiculturalismul liberal – bazele normative ale existenţei minoritare autentice,
Editura Polirom, Iaşi, 2001;
Sartori, Giovanni, Ce facem cu străinii – Pluralism vs multiculturalism, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2007, pp. 51-167;
Smith, Anthony, Naţionalism si modernism, Editura Epigraf, Chişinău, 2002;

4
Şerbănescu, Anca, Identitatea naţională şi identitatea europeană – dintr-o perspectivă
psihosociologică, Editura Lumen, Iaşi, 2005;
Toffler, Alvin, Al treilea val, Ed. Politică, Bucureşti, 1983;
Victor, Neumann, Ideologie si fantasmagorie, Editura Polirom, Iaşi 2001;
Walzer, Michael, Despre tolerare, Editura Polirom, Iaşi, 2002;
Witkowasky, Andreas, Stabilitate prin integrare? Europa de Sud – Est – o provocare pentru UE,
Editura InterGraf, Reşiţa, 2000;
www.dri.gov.ro

Evaluare