Sunteți pe pagina 1din 4

GENUL LIRIC 4. Numește o figură de stil din versul Poporul blând de rândunele.

......................................................................................................................
a) Trăsături ale genului liric
5. Indică sentimentele mărturisite de ființa poetică în text, precizând
I. Citește textul de mai jos și răspunde la următorele cerințe: mijloacele artistice prin care sunt exprimate.
..........................................................................................................................
Când, primăvara, vine-n cârduri ..........................................................................................................................
Poporul blând de rândunele,
..........................................................................................................................
Eu parcă-aștept să se re-ntoarcă
                  Și visurile mele ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Când viața pare mai frumoasă
Și mai lipsită de suspine, 6. Argumentează încadrarea textului în genul liric.
Eu tot aștept să se re-ntoarcă ..........................................................................................................................
                  Și visele-mi senine... ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Se duce vara... și se duce ..........................................................................................................................
Poporul blând de rândunele, —
..........................................................................................................................
Iar eu mă simt tot mai departe
                  De visurile mele... ..........................................................................................................................
(Traian Demetrescu, Melancolie) ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
1. Scrie în spațiul punctat sensul din text al cuvintelor: ..........................................................................................................................
popor ................................................................................. ..........................................................................................................................
suspine .............................................................................. ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2. Selectează două cuvinte din text, explicând sensul figurat al acestora ..........................................................................................................................
dobândit în context.
..........................................................................................................................
......................................................................................................................
..........................................................................................................................
......................................................................................................................
..........................................................................................................................
......................................................................................................................
..........................................................................................................................
3. Transcrie două versuri în care există mărcile eului liric. ..........................................................................................................................
...................................................................................................................... ..........................................................................................................................
...................................................................................................................... ..........................................................................................................................
...............................................................................................................
b) Procedee de expresivitate
II. Citește cu atenție următoarele versuri: 1. Transcrie comparația din textul dat.
..........................................................................................................................
Cu grele răsuflete apele dorm,
Pe lanuri dorm spicele grele, 2. Numește tipul de imagine artistică obținută prin intermediul comparației.
Asupra pădurii veghează de sus ..........................................................................................................................
Cetatea eternelor stele.
Luceafărul bolnav în lumea de-ngheţ 3. Completează spațiile punctate pentru a obține comparații.
Brazii sunt ca ..................................................................................... .
Clipeşte din gene molatic,
Rândunica este .......................................... precum ........................... .
Când dorul pribeag, de pe-o creastă de ulm,
Şi-l geme porumbul sălbatic...
(Octavian Goga – Dimineața) IV. Citește cu atenție următoarele versuri:

1. Identifică două personificări. Cât de 'ntuneric este în serile de toamnă


.......................................................................................................................... Şi străzile sunt triste, tăcute şi pustii,
.......................................................................................................................... Iar fiecare clipă în suflet îşi înseamnă
Cărarea unei grele şi vagi melancolii...
2. Numește tipul de imagini artistice create prin intermediul personificărilor
identificate la exercițiul anterior. Un vis ţesut în vară se stinge 'n toamna tristă
..........................................................................................................................
Şi inima-i bolnavă şi sufletul e gol...
Departe, zdrenţuită, se flutură-o batistă,
3. Atribuie o însușire umană pădurii.
......................................................................................................................... Cum trece singuratec, neliniştit, un stol...
(Mihail Săulescu – Întuneric)
III. Citește cu atenție următoarele versuri.
1. Transcrie din versurile date două epitete.
Te simţi mai singur astă-seară, .........................................................................................................................
Mai mohorâtă-i azi odaia...
Auzi cum şiruie afară, 2. Numește două tipuri de imagini artistice create prin intermediul epitetelor
De-a lungul streşinilor, ploaia! ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Trist, ca o plângere-necată,
Răsună-n noaptea cea pustie, 3. Completează șirul cu încă două epitete adecvate:
În noaptea asta-ntunecată toamna tristă, melancolică, .............................................................................
Ce-ţi pare-un veac de insomnie... iarna coboară ușor, grabnic,...........................................................................
(Șt. O. Iosif – Singur)
V. Citește cu atenție următorul text: VI. Citește cu atenție următorul text:

Fugiți cu turma repede spre văi! Frigul, scriitor pe geamuri Trist şi singur ca un greier
Pe culme-aleargă duhul răzbunării Cu zăpezile se joacă Vălul timpului rupându-l,
Grozavul vânt se zbate-n largul zării Şi le schimbă-n promoroacă Eu aştept să-mi toarcă gândul
Și norii-mbracă haină de văpăi. (...) Atârnând ciucuri pe ramuri. Într-un colţ mai cald de creier.

Se rupe cerul, cade-acum! S-a rupt. Din fereastra-mi îngheţată Iar afară numai fumul
Sporite neguri hrană dau pieririi, Stau uitându-mă la cer: Subţiratec îşi ia zborul;
De-a valma geme-ntreg cuprinsul firii, Norii, plumbuiţi de ger, Eu îmi leg de dânsul dorul
Și nu mai știi ce-i sus și dedesubt. S-au strâns pată lângă pată. Şi-n văzduhuri îi dau drumul.
(George Coșbuc – Pe munte)
(Duiliu Zamfirescu – Ianuarie)
1. Transcrie două versuri care conțin o hiperbolă. 1. Transcrie două metafore.
.......................................................................................................................... ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... .........................................................................................................................

2. Explică, în cel mult trei rânduri, versul Se rupe cerul, cade-acum! S-a 2. Explică, în cel mult patru rânduri, metafora care ți-a plăcut mai mult.
rupt. ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... .........................................................................................................................

3. Transcrie două inversiuni. 3. Comentează, în 5-6 rânduri, semnificația ultimei strofe.


.......................................................................................................................... ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... ..........................................................................................................................
......................................................................................................................... ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
4. Prezintă, în cel mult trei rânduri, starea sufletească pe care ti-o provoacă ..........................................................................................................................
lectura textului. ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... ........................................................................................................................
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
c) Elemente de versificație Boii rag, caii nechează, câinii latră la un loc,
Omul, trist, cade pe gânduri și s-apropie de foc.
Citește versurile următoare: (Vasile Alecsandri – Sfârșit de toamnă)

Cât de sfioasă creşte noaptea, pălind încet din scară-n scară 1. Completează următorul tabel:
Şi câtă linişte se lasă; pe cer grămezile de stele
Răsar ca niciodată parcă, iar luna plină printre ele, Titlul poeziei Rima Ritmul Măsura
S-alege albă şi scânteie ca un ban nou într-o comoară.
(Dimitrie Anghel – Liniște)

Am crescut? Suntem oameni maturi?


Câte mii de nuanțe putrezesc o culoare...
Dragi și ridicole, departe sunt zilele
Când lumea o-mpărțeam în buni și răi.
(Ana Blandiana – Am crescut?)
Se duce noru-n al său zbor
Ca gândul meu rătăcitor,
Aci de lună poleit,
Aci de noapte înnegrit... 2. Selectează poezia care îți place mai mult din punct de vedere muzical,
(Alexandru Macedonski – Se duce) motivând alegerea făcută.
..........................................................................................................................
Mai am un singur dor:  ..........................................................................................................................
În liniștea serii  ..........................................................................................................................
Să mă lasați să mor  ..........................................................................................................................
La marginea mării;  ..........................................................................................................................
Să-mi fie somnul lin  ..........................................................................................................................
Și codrul aproape,  .........................................................................................................................
Pe-ntinsele ape 
Să am un cer senin. 
Nu-mi trebuie flamuri, 
Nu voi sicriu bogat, 
Ci-mi împletiți un pat 
Din tinere ramuri.
(Mihai Eminescu – Mai am un singur dor)

Ziua scade; iarna vine, vine pe crivăț călare!


Vântul șuieră prin hornuri, răspândind înfiorare.

S-ar putea să vă placă și