Sunteți pe pagina 1din 8

F

Pobrislo LUNQU

P&*ffil ffi ffi18,,K @ffiR,W&


@&

s''ffi
I

WR@HB'R@B'
Edluuro Cor[o Atlos
PROVERBE.... .......s1-63
tr Lungu
ffiNSMffiLF
I
&@Lb@Tgcffi
rb r RomAniei
w
*W
N-ore coodd.... $tim de ce,
Miereo-l ploce Furd. din co[e[ gd.ino,
-Y_ Cine e? wwe $ireglcd Roqcovlno.
pnrvorba/
W
{w
in podure e[ [rdiegle, WtV
Dor Lo stdnd. des pofbegbe.
@ Are codlfo stufoosd
Scorburo o are cosd.
W
{w
M
lltg-ul editurii Cafta Atlas
vw
ffi
in pddure e[ trdlegfe
nu se domes[lceg[e
$i'
-Y_
Are colfll oscuflfl
fmedltura@yahoo.com Y De-[ vedefi, [u[e fugtfi.

t0
Edlturii Carta Atlas.
rf f ltr
IurA hr rlrice formi sau prin orice
tle, ltttt,girtrare sau prin orice sistem
Idlturll Carta Atlas.
Are [rompd, E fetlnd in sovond.,
Rege e[ se proclomd..

w Mersul greu
DUMBO tl spunem mereu.

Sd.sd.[e gl se td.rd.gte,
inottd gi. grof i.oosd,
Qdtut lung e peste cosd.
De plel.e el' nd.pd.rleqre.
w
Are sdcutef tn fofd.,
Esle ror onimd lu[u[, Pe puiu[ et tt rasflo[d.
insd rood.e [o[ [emnuful..

W@
;PF

pt fetlnd in sovond.,
EsEe more, cocogoId., O bonond de-l dol, vlne,
Rege e[ se proclomd. Prin degerf eo foce rootd.. lp Se coqd.rd. $i pe bine.

l0l0le Ei se Edrdgbe, Esbe more, gros, umftot


Dr piete et ndpdrleq[e. Dg.opo nesd[urof .
Are corn co inorogul
?
ln sovond-^.tl este [ocu[.
Are sdcute[ tn fofd, Are dungi de pljomo,
Pe puluq et tl. rosfo[6. CoLul sovonei e eo.

9r
.:ni$
-a
a.

\
W
** !&,c*,

t' &-
ro Porur Nord,
@rwrrdieete
6W " W pe gheoqo floce spor.r.
EL
rlnde pegte cu [d.bufo,
-v_ -v_ Pe gheofd el. se dd uqo.
Esfe mlcd., A &
Foce ooc, ffiW W E ord [oosd gi frumoosd.,
t^ffi Eo Lo potl lgi face cosd.
gr trdieete 6W
Doar pe [oc. ..Y- Y
Cu mustd.gl co de mo[on
Foce volurl tn oceon. WW
{q/ -V^
@NSMffiLffi
L- cu Ldbu[o, coorne PffiMffiSTgGffi
Pe gheofd eL se dd. uqo. $i codiqd., in norol se bdvd.[eg[e,
Id.pric,
lrumoos6, Pdnd [o Crdclun Lrdlegte.
Dor gl cdrnif6.
lee cos6,
dr molon E bLdnoosd, obrd gi e credincios,
t€30n,
WW E de cosd.
Are gheru[e oscufi[e,
PenEru qoorecl pregd ulue.
Cu pLsico-l dugmdnos.

Foce oud ql e bl.dndd,


A

M-d
ffi
*gf
De coco$ mereu osculfd.
*r

*l
\,
Dlmlneofo ne Erezegbe,

w Cucurlgu e[ grdlegte.

h,..$a
f${l'Y'rlil alr-
ln d sou cd.[ore
cd ruf

W
K-
Ptlmbd omu-n Fugo more.

w
Co.-n povesfeo lui Neo Nicd
V.
lezllor [e e mom[ccl.

Md.rgel.ot gi tnpolot
Fuglm cd.nd e deronjot. & kW
Are ldnd moudsoosd.,
Neddmiei W,W
gi brdnzd. grosd. "
-re_ re^
l,egd.not
,\,\
ploce f.n .n E frlcos gi urecheo[,

qr w w
Mw@&9 Morcovul e preferol.
*Jr*
-IL-/w