Sunteți pe pagina 1din 5

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: COLEGIUL ,,ŢARA BÂRSEI’’ PREJMER

Clasa a XI – a B
Profesor: Bratu Luminita

CDL – INSTRUMENTE DE PLATA

( Scenariu
Activitate on-
SUBIECTE DE DISPUTA
 Neexecutarea la timp / Nerespectarea termenelor
 Executare eronata > Investigatii / recuperarea sumelor
 Informatii insuficiente / incorecte pentru executarea
 Motivatii de refuz la incasare
 Necunoasterea / Neintelegerea de catre clienti a prevederilor legale.
 Tipologie incidente

TIPOLOGIE INCIDENTE
 Semnaturi neconforme
 Solicitari de revocare a platilor efectuate
 Executare eronata datorata completarii eronate
 Lipsa disponibilitatilor pentru executarea ordinelor de plata
ORDINUL DE PLATĂ MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)
Ce reprezintă?

Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de operatorii economici (agenţii economici) şi alte entităţi decât instituţii publice
pentru efectuarea de plăţi online din conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului.

De când se poate efectua?

Începând cu data de 21 aprilie 2020