Sunteți pe pagina 1din 10

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: COLEGIUL ,,ŢARA BÂRSEI’’ PREJMER

Clasa a XI – a
CDL – Instrumente de plata

Profesor: Bratu Luminita

Lectia nr. 1. CARACTERIZAREA MODALITATILOR DE PLATA

Conceptul de plata

plată1 sf [At: PSALT. HUR. 46r/23 / Pl: plăți, (înv) ~te / E: plăti] 1 Ceea ce se plătește cuiva pentru munca depusă, pentru prestarea unui serviciu etc. Vz leafă,

remunerare, remunerație, retribuție, salariu, simbrie. 2 (Îvp) Preț. 3 Sumă de bani care se dă drept contravaloare a unui obiect obținut sau cumpărat, a folosinței

unui lucru, pentru achitarea unei datorii etc. 4 (Spc) Chirie, taxă pentru folosirea unui lucru. 5-6 (Îe) A fi bun (sau rău) de ~ A (nu)-și onora la timp datoriile. 7-

8 (Îrg; îe) A-și face sau a i se face cuiva ~ A se despăgubi sau a fi despăgubit….

(Sursa: https://dexonline.ro/definitie/plata)

Plata poate fi definită ca un transfer de fonduri prin care se stinge o obligaţie din partea plătitorului către beneficiar. Plătitorul este acea parte
într-o tranzacţie de plată care transferă fondurile, iar beneficiarul este destinatarul final al fondurilor.

Modalităţile de plată sunt următoarele:


PLATA MARFÃ CONTRA MARFÃ (TROC) BARTER - o modalitate nepecuniarã (care nu consta in bani) folositã în
antichitate

Pentru cei mai mulţi, cuvântul „troc” (barter) are stigmatul de a fi o formă de facilitare economică care se utiliza în
trecut, în economiile cele mai primitive. Adevărul este că multe persoane fizice, companii şi naţiuni nu-şi pot atinge
obiectivele economice sau potenţialul economic doar prin folosirea numerarului sau creditului si trocul este folosit ca o
tehnicã de deblocare a relatiilor comerciale .

 Privind în perioada de „copilărie” a economiei, găsim trocul ca fiind singurul mod de schimb între indivizi sau
comunităţi.
 Marile civilizaţii ce urmează dezvoltă comerţul bazat pe monedă, acesta ajungând să acopere aproape în totalitate piaţa,
însă niciodată nu se ajunge la dispariţia totală a trocului nici în interiorul unei comunităţi (stat) nici între
comunităţi (state) cu atât mai puţin în relaţiile comerciale internaţionale în care unul din parteneri nu dispune de o
deviză convertibilă.
BARTER GRECIA

 Este reprezentativă de asemenea situaţia actuală din Grecia, unde în multe oraşe au apărut adevărate reţele de oameni
care pentru a-şi acoperi nevoile de produse şi servicii, apelează la această modalitate de schimb ca mod alternativ de
plată.

 Criza datoriei publice din Grecia debutează în 2009 și este o consecință a Crizei Economice Mondiale din prezent.

Punctul culminant a fost atins la 30 iunie 2015 când Grecia refuză să restituie cele 1,5 miliarde de euro pe care le
datora Fondului Monetar Internațional. Este primul caz când un țară membră UE se află în incapacitate de plată a
datoriei către FMI.

 Criza s-a terminat in anul 2018, in sensul in care statul nu a mai impus nici o masura restrictriva – nu s-au mai taiat
pensii, nici salariile bugetarilor (taierea pensiilor de 25 de ori), a crescut somajul 28% – 15.000 salariati din sistemul
public concediati, multe demonstratii/revolte ce au dus la violente extreme – orasele au aratat ca dupa bombardamentele
pe timp de razboi

BARTER RUSIA

Rusia a cunoscut de asemenea la începutul anilor 2000, situaţia dramatică în care barterul atingea uriaşul procent de 30%
din totalul schimburilor comerciale, perioadă în care este demn de menţionat că productivitatea muncii era de cinci ori
mai mică decat în ţările din UE.
Exemplu

Rusia şi Iranul discută un barter de tip cereale pentru petrol în valoare de 500 de milioane de dolari
Un posibil acord ar fi benefic pentru ambele ţări în condiţiile în care Rusia ar urma să înregistreze în acest
an cea mai bună recoltă la grâu din ultimii şase ani, în timp ce Iranul se confruntă cu o recoltă sub
aşteptări. privind dreptul de autor.

Sistemul de barter în mediul online

În societatea modernă, de-a lungul timpului, au apărut numeroase site-uri de bartering, care îşi oferă serviciile prin intermediul
mediului online, reprezentând o ţintă perfectă pentru companii, dar şi pentru persoanele fizice.
În zona americană, există câteva site-uri destul de cunoscute pe această piaţă a bartering-ului. Unul dintre cele mai cunoscute
este BarterQuest (WWW.BARTERQUEST.COM) – site-ul prin care schimburile de bunuri, servicii şi imobiliare se
realizează foarte uşor. Are categorii de produse variind de la transport la cărţi şi de la haine la accesorii sportive. Acesta se
consideră „cel mai mare site de barter”, unde se poate oferi şi primi orice la schimb, înregistrarea şi postarea pe site fiind
complet gratuită
PaperBackSwap (WWW.PAPERBACKSWAP.COM) – este un site de schimb de cărţi. Acesta lucrează eficient deoarece
permite listarea a 10 cărţi pe care vrei să le schimbi, site-ul oferindu-ţi 2 credite. Un credit reprezintă, în esenţă, o singură
carte pe care o poţi solicita, astfel încât poţi solicita imediat două cărţi din mai mult de un milion de cărţi afişate pe site.

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/BARTER.ROMANIA/

Există de asemenea şi alte site-uri româneşti care implică regimul de barter, pe lângă vânzarea propriu-zisă. Acestea sunt site-uri cunoscute de
oricine, de exemplu - Olx.ro, Tocmai.ro, Autovit.ro, Okazii.ro etc.

1.1. PLATILE CU NUMERAR

In circulatie , numerarul se afla sub forma monedei metalice si a bancnotei , detinute de agentii economici , diverse entitati si populatie.

În Romania MONEDA DE BAZÃ ESTE LEUL, divizionarã banul — 1, 5, 10, 50 bani - iar cea multiplã 1, 5, 10, 50, 100 si 500 lei
În România, toate monedele sunt emise de Monetăria Statului. Totalitatea monedei aflată în circulaţie constituie masa monetară.

În perioada timpurie a banilor, monedele erau confectionate din metale pretioase — aur, argint — si valoarea nominalã era egalã cu valoarea
proprie. În prezent, monedele se fac din aliaje de metale, fãrã valoare intrinsecã în metal preþios, având înscrise valoarea si semnul bãncii
centrale.

Bancnotele sunt bani emişi de banca centrală şi garantaţi de aceasta


Numerarul reprezintă forma cea mai lichidă dintre toate instrumentele
de plată şi preferinta pentru numerar este determinata de mai multi
factori:

 are putere liberatorie imediatã cu care se poate stinge orice


obligatie de platã ;
 detine calitatea lichiditãtii în cel mai înalt grad fatã de orice alte
active ;
 nu necesitã costuri de negociere si tranzactii ca alte active
financiare ;
 este un mijloc de platã general, acceptabil de toti membrii
comunitãtii de plãti ;
 aria de folosire este nelimitatã geographic în ce priveste
procurarea bunurilor si plata serviciilor de micã valoare.
Bani apartinand unitatilor economice, persoanelor fizice sau juridice, aflati in cont la diferite banci si institutii financiare sub

forma depozitelor la vedere. Termenul românesc „scriptural, scripturală” este împrumutat din franceză scriptural[1], care, la
rândul său, provine din latină scriptura[2]: „un text scris”, „un înscris la o bancă”. numerarul are o existenţă fizică

Viramentul este operatiunea facuta de banca , pe baza dispozitiei clientului sau , de transfer al unei sume de bani

din contul clientului respectiv in contul beneficiarului desemnat, prin debitarea contului clientului (Debitarea unui

cont bancar reprezinta operatia prin care scade valoarea disponibilului dintr-un cont bancar). si creditarea contului

beneficiarului. (Creditarea unui cont bancar reprezinta operatia prin care creste valoare disponibilului dintr-un cont

bancar.) Conturile celor două părţi pot fi deschise la o singură bancă sau la bănci diferite