Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE INVATAMANT:
PROPUNATOR:
DISCIPLINA: MATEMATICA
CLASA: a VIII-a B
DATA: 21.11.2016
CAPITOLUL: NUMERE REALE
UNITATEA DE INVATARE: CALCUL CU NUMERE REALE REPREZENTATE PRIN
LITERE
TEMA LECTIEI: FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT
TIPUL LECTIEI: recapitulare – consolidare - sistematizare
DURATA: 50'

COMPETENTE GENERALE:
1. Identificarea unor date si relatii matematice si corelarea lor in functie de contextul
in care au fost definite;
2. Utilizarea algoritmilor si a conceptelor matematice pentru caracterizarea locala
sau globala a unei situatii concrete;
3. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situatii
concrete si a algoritmilor de prelucrare a acestora.

COMPETENTE SPECIFICE:
1. Identificarea in exemple, in exercitii sau in probleme a numerelor reale sau a
formulelor de calcul prescurtat;
2. Alegerea formei de reprezentare a unui numar real si utilizarea formulelor de
calcul prescurtat pentru optimizarea calcului cu numere reale;
4. Folosirea terminologiei aferente de numar real si a formulelor de calcul prescurtat
in context variate.

OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfarsitul lectiei elevulva fi capabil:
1. sa identifice numerele reale exprimate prin litere;
2. sa enunte si recunoasca formulele de calcul prescurtat;
3. sa efectueze calcule cu numere reale exprimate prin litere folosind formulele de
calcul prescurtat;
4. sa efectueze exercitii in care exista toate tipurile de operatii, paranteze si diferite
formule de calcul prescurtat cu respectarea acestora.

STRATEGII DIDACTICE:
1. METODE SI PROCEDEE:
- ciorchinele, conversatia, explicatia, exercitiul, problematizarea.
2. MIJLOACE DIDACTICE:
- fise de lucru, manualul, culegerea.
3. FORME DE ORGANIZARE:
- Pe grupe, frontal.
DESFASURAREA LECTIEI:

NR. SECVENTELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA STRATEGII DIDACTICE


CRT. INSTRUIRII PROFESORULUI ELEVULUI EVALUARE
METODE MIJLOACE
I. ORGANIZAREA -profesorul saluta; -elevul de serviciu va
CLASEI SI -consemneaza comunica elevii
CAPTAREA absentele; absenti;
ATENTIEI -enunta scopul general -elevii vor pregati
(2 minute) al lectiei si pregateste materialele necesare -conversatia - -
climatul socio-afectiv al pentru ora de materialele
invatarii; matematica. didactice
-elevii au de rezolvat un
exericitiu (de inlocuit
cifrele cu litere si obtin
“evaluare”)
II. REACTUALIZAREA -profesorul verifica -elevii prezinta tema; -conversatia -caietul -orala
CUNOSTINTELOR cantitativ si calitativ -elevii sunt atenti si
(3 minute) tema; raspund la intrebari;
-profesorul va adresa
cateva intrebari: -sunt positive si -ciorchinele -foaia de -caietul
1.Cum sunt clasificate negative; fiplchart
numerele reale
exprimate prin litere -prin schimbarea
dupa semn? semnului;
2.Cum se obtine opusul -enumera cele 5
unui numar real? operatii;
3.Care sunt operatiile cu
numere reale exprimate -spun formulelei
prin litere? nvatate.
4.Ceformule de calcul
prescurtat cunoasteti?
III. DIRIJAREA -anunta elevilor lectia si -elevii sunt atenti si -conversatia -caietele
INVATARII ceea ce trebuie sa stie si scriu in caiete titlul
(25 minute) sa faca la sfarsitul lectiei;
activitatii de invatare;
-reaminteste elevilor -explicatia
formulele de calcul
prescurtat;
-solicita elevilor sa -analizeaza si
resolve testul primit in rezolva testul.
cadrul grupelor;
-explica elevilor daca au -exercitiul
-scrisa
nelamuriri.
VI. OBTINEREA -verifica rezolvarea -ies la -exercitiul -tabla -sumativa
PERFORMANTEI testului tablasirezolvatestul
(15 minute)
V. TEMA PENTRU -face aprecieri asupra -noteaza in caiete -noteaza -caietele
ACASA prestatiei elevilor, care tema: testul 1 / pag tema -
(3 minute) vor fi notati. 70 din culegerea
Matematica pentru
clasa a VIII-a, Ed. Art
FISA DE LUCRU

Fie numarul 25 134 162.


Fiecarei cifre ii corespunde o litera dupa cum urmeaza:
1-A;
2-E;
3-L;
4-U;
5-V;
6-R.
Inlocuiti fiecare ifra cu litera corespunzatoare.
Spuneti cuvantul obtinut.

FISA DE LUCRU

Fie numarul 25 134 162.


Fiecarei cifre ii corespunde o litera dupa cum urmeaza:
1-A;
2-E;
3-L;
4-U;
5-V;
6-R.
Inlocuiti fiecare cifra cu litera corespunzatoare.
Spuneti cuvantul obtinut.
FISA DE RECAPITULARE A NOTIUNILOR ANTERIOARE
“METODA CIORCHINELUI”

pozitive negative monom binom trinom

semn numarul de numere


din expresie

clasificare

NUMERE REALE
exprimate prin litere)

operatii cu numere reale

-adunare formule de calcul prescurtat


-scadere
-inmultire
-impartire
-ridicare la putere
FISA DE LUCRU

Subiecte:

I.Alegeti raspunsul corect din cele ce vi se ofera, mentionand litera


corespunzatoare:
1. Opusul numarului -2a³b este:
a) +3a²b; b) +2a³b.
2. Rezultatul calculului I3a-5aI este:
a) 2a; b) -2a.
3. Dintre numerele 3a²b si 3 √ 3 a²b mai mare este numarul;
a) 3 √ 3 a²b; 3a²b.
4. Care dintre urmatoarele monoame sunt asemenea:
a) 5,7x² si 1,3x²; b) 2xy si 3xy².
(20 puncte)

II.Completati spatiile libere:


5. (x+1)² = …
6. (2x-3)² = …
7. (x- √ 3 )(x+ √ 3 ) = …
8. x(x+5) – (x-1)(x+7) = . . .
(20 puncte)

III.Pentru subiectele urmatoare scrieti rezolvarile complete:


9. Calculati rapid:
a) 201²;
b) 101·99.
(10 puncte)
10. Daca A = (x - 1)² , B = (x + 1)(x - 1) si C = x - 10calculati:
a) A + B; b) A + C – B.
(20 puncte)
11. Calculati valoarea numerica a expresiei:
E(x) = (x-3)(x+3) – x(x²+3x-2) + 7 pentru x = 3.
(10 puncte)
1 1
12. Stiindca x+ x = 7, x ≠ 0, calculati x² + x2 .
(10 puncte)

Nota: Se acorda din oficiu 10 puncte. Timp efectiv de lucru 25 minute.

S-ar putea să vă placă și