Sunteți pe pagina 1din 102

CĂPRIȚĂ SIMONA BÎRSAN ADINA ELENA

cai etic
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR
CAIET DE APLICAȚII

ISBN 978-606-30-1460-4

Editura Sfântul Ierarh Nicolae


2017
cai etic caiet de aplicaţii

RECENZIE
a lucrării „caieTIC”
autori: CĂPRIŢĂ SIMONA, BÎRSAN ADINA ELENA

”caieTIC” scrisă de Adina Elena Bîrsan și Simona Căpriță și este o carte dedicată
tuturor celor care vor să fixeze noțiunile de bază ale tehnologiei informației - dobândite la
orele de curs - și să exerseze și să aprofundeze lucrul cu aplicațiile pentru birou.
Capitolul 1, intitulat ”Sisteme de calcul” este structurat în 4 lecții și prezintă sistemul
de calcul, în ansamblu, și componentele hardware ale unui calculator personal, încheind
cu aspecte ce țin de ergonomia utilizării postului de lucru, securitatea informației și
legislația în domeniu. Pornind de la proverbul lui Confucius ”Aud și uit. Văd și îmi
amintesc. Fac și înțeleg.”, lectura este întreruptă prin punerea elevului în situația de a
rezolva diferite teme, care la final, vor face obiectul unui portofoliu electronic. Astfel,
noțiunile sunt temeinic consolidate și sistematizate.
Capitolul 2 tratează noțiuni legate de sistemul de operare: interfață grafică,
organizarea informațiilor pe suport extern, utilizarea unor accesorii ale sistemului de
operare, lansându-i provocări elevului prin rezolvarea temelor menite a fixa noțiunile
teoretice dobândite.
Capitolele 3, 4, 5 și 6 clarifică noțiuni de tehnoredactarea computerizată, calcul
tabelar, prezentări și baze de date, accentul fiind pus de această dată pe aplicații practice.
Exercițiile din aceste capitole constau în executarea de către elev a unor sarcini practice în
scopul aplicării cunoştinţelor la soluţionarea unor probleme, el fiind familiarizat în prealabil
cu mediul de lucru şi cu acţiunile care trebuie desfăşurate, totul pe principiul creşterii
progresive a gradului de dificultate. În cazul temelor de proiect elevul este pus în faţa unor
situații problemă pe care trebuie să le rezolve, evident corect, dar încurajându-se,
totodată, soluțiile creative și lucrul colaborativ.
Capitolul 7 prezintă noțiuni despre Reţele de calculatoare. În acest caz,
comunicația este cea care solicită elevului explorarea pentru aflarea răspunsurilor și
interacțiunea mediatizată.
Capitolul 8, ”Crearea paginilor Web” introduce elevul în tainele limbajul HTML, cu
ajutorul căruia va învăța să utilizeze marcaje de bază pentru a crea paginile Web din
aplicațiile practice propuse.
Capitolul 9 este o sinteză a celor anterioare invitând elevul să-și demonstreze
competențele dobândite în rezolvarea unor aplicații de sinteză, solicitându-i un întreg
arsenal de cunoștințe.
Celor care o aleg pentru pregătirea examenului de bacalaureat, le spun că nu este
un suport de curs și nici un caiet de laborator, cartea ”caieTIC” dând exact atâta teorie și
punând cursantul să exerseze exact atâtea aplicații, încât să-i fie un real ajutor pentru a
susține cu succes proba de evaluare a competențelor digitale. Celor care o aleg pentru a-
și verifica și consolida cunoștințele de TIC, le garantez o experiență plăcută, finalizată cu
satisfacția realizării unui portofoliu bogat, într-o manieră originală.

Conf. dr. Adrian Lupaşc


Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi
Galaţi, 6 septembrie 2017

2
cai etic caiet de aplicaţii

CUPRINS

CAPITOLUL 1: SISTEME DE CALCUL ........................................................................................... 6


LECȚIA 1: SISTEME DE CALCUL .............................................................................................. 6
LECȚIA 2: COMPONENTELE UNUI SC ..................................................................................... 7
LECȚIA 3: PORNIREA/OPRIREA CORECTĂ A CALCULATORULUI ....................................... 16
LECȚIA 4: ERGONOMIE, SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, LEGISLAȚIE ......................................... 16
PORTOFOLIU........................................................................................................................... 19
CAPITOLUL 2: SISTEME DE OPERARE ..................................................................................... 20
LECȚIA 1: SISTEMUL DE OPERARE....................................................................................... 20
LECȚIA 2: DOSARE ȘI FIȘIERE .............................................................................................. 21
LECȚIA 3: ACCESORII ALE SISTEMULUI DE OPERARE ....................................................... 23
PORTOFOLIU........................................................................................................................... 24
CAPITOLUL 3: PROCESORUL DE TEXTE MS WORD................................................................ 25
SUPORT TEORETIC: ............................................................................................................... 25
LECȚIE INTRODUCTIVĂ .......................................................................................................... 25
REGULI ŞI RECOMANDĂRI DE TEHNOREDACTARE ............................................................ 26
PORTOFOLIU........................................................................................................................... 32
CAPITOLUL 4: PROGRAMUL DE CALCUL TABELAR MS EXCEL.............................................. 33
SUPORT TEORETIC: ............................................................................................................... 33
PORTOFOLIU........................................................................................................................... 37
CAPITOLUL 5: PREZENTĂRI POWERPOINT ............................................................................. 38
SUPORT TEORETIC: ............................................................................................................... 38
REGULI GENERALE PENTRU REALIZAREA PREZENTĂRILOR ........................................... 38
ETAPE ÎN REALIZAREA UNEI PREZENTĂRI .......................................................................... 39
PORTOFOLIU........................................................................................................................... 42
CAPITOLUL 6: BAZE DE DATE MS ACCESS .............................................................................. 43
SUPORT TEORETIC: ............................................................................................................... 43
PORTOFOLIU........................................................................................................................... 57
CAPITOLUL 7: REŢELE DE CALCULATOARE ŞI INTERNET ..................................................... 58
LECȚIA 1: REŢELE DE CALCULATOARE. TOPOLOGII DE REȚEA ..................................... 58
LECȚIA 2: MODELUL DE REFERINȚĂ OSI. DISPOZITIVE DE ACCES ÎN REȚEA ................ 61
LECȚIA 3: INTERNET. PROTOCOLUL TCP/IP. ADRESE IP .................................................. 63
LECȚIA 4: SERVICIILE OFERITE DE INTERNET. APLICAȚII................................................. 67
PORTOFOLIU........................................................................................................................... 70
CAPITOLUL 8: CREAREA PAGINILOR WEB ............................................................................... 71
LECŢIA 1: NOŢIUNI INTRODUCTIVE. INSTRUMENTE DE LUCRU PENTRU CREAREA SITE-
URILOR WEB ........................................................................................................................... 71
LECŢIA 2: STRUCTURA UNEI PAGINI DIN CADRUL UNUI SITE WEB. IERARHIA PAGINILOR
ÎN SITE. NAVIGAREA ÎN SITE ................................................................................................. 72

3
cai etic caiet de aplicaţii
LECŢIA 3: PRINCIPII DE BAZĂ ÎN REALIZAREA PAGINILOR ŞI A SITE-URILOR WEB ........ 74
LECŢIA 4: ELEMENTE DE CONŢINUT ALE PAGINILOR WEB ............................................... 75
PORTOFOLIU........................................................................................................................... 77
CAPITOLUL 9: SUBIECTE SINTEZĂ. MODELE DE SUBIECTE PENTRU EXAMENUL DE
BACALAUREAT............................................................................................................................ 78
PORTOFOLIU........................................................................................................................... 88
BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................................... 101

4
cai etic caiet de aplicaţii

TEMA DE LABORATOR

TEMA PENTRU ACASĂ

PROIECT DE GRUP

PROIECT INDIVIDUAL

SFAT

5
cai etic caiet de aplicaţii

CAPITOLUL 1: SISTEME DE CALCUL


Competențe vizate:
 Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator personal
 Descrierea funcționării unui calculator personal
 Descrierea implicațiilor utilizării calculatorului, din punct de vedere al sănătății
 Descrierea aspectelor de bază legale privind utilizarea soft-ului
 Operarea corectă la nivel elementar

SUPORT TEORETIC:
http://ael.ctcnvk.ro/eContent-TIC/PL-TIC-6-1-4%20lectii/

LECȚIA 1: SISTEME DE CALCUL


Definiții, terminologie

Sistemul de calcul este un ansamblu de componente hardware și software destinat


culegerii, prelucrării, memorării și afișării informațiilor.
Hardware-ul reprezintă ansamblul dispozitivelor care intră în componența unui sistem de
calcul (componenta fizică a calculatorului).
Software-ul reprezintă ansamblul de programe care au rolul de a comanda, controla si
utiliza un sistem.
Un sistem de calcul nu poate să prelucreze date fără să fie programat. Un program
constă dintr-o succesiune de instrucţiuni ce converg către soluţia problemei ce trebuie să
fie rezolvată.
Există două categorii de programe:
 programe de sistem - coordonează modul în care lucrează componentele
sistemului si oferă asistenţă în funcţionarea programelor de aplicaţii. Se spune că
ele alcătuiesc software de bază şi constau în programe de nivel jos (low level) care
interacţionează cu calculatorul la nivelul său de bază. Ele sunt furnizate de către
producătorii sistemelor de calcul sau de către firme specializate.
 programe de aplicaţii - destinate rezolvării unor probleme specifice unei aplicaţii.
Se spune că alcătuiesc software de aplicaţii. Aceste programe efectuează
prelucrări ale datelor, în concordanţă cu cerinţele informaţionale necesare; fiind
realizate în principal de către firme specializate de software.
Indiferent de destinație, dimensiune și cost, calculatoarele sunt construite conform unei
scheme funcționale comune.

MEMORIA INTERNA

DPI CPU DPE

MEMORIA
EXTERNĂ

6
cai etic caiet de aplicaţii

Tema 1: Utilizând un motor de căutare, realizați schematic (în Paint sau alt program
cunoscut) evoluția sistemelor de calcul. Salvați imaginea în portofoliul electronic, în
dosarul istoric, cu numele evolutia_sc.jpg.

LECȚIA 2: COMPONENTELE UNUI SC

Sistemele de calcul se clasifică în funcţie de tipul de carcasă *):


 Sisteme tower (varianta mini, middle)
 Sisteme desktop
 Sisteme portabile (laptop, notebook, netbook, PDA, smartphone)
Clasificare
După scopul folosirii şi dimensiunea ecranului:
 Înlocuitor pentru calculatoare desktop: pune accentul pe performanţe, este mai
puţin portabil, dimensiunea ecranului fiind de 15’’ sau mai mare.
 Laptop standard: îmbină portabilitatea cu performanţa, dimensiunea ecranului fiind
cuprinsă între 13’’ şi 15’’.
 Subnotebook: pune accentul pe portabilitate, are mai puţine funcţionalităţi iar
dimensiunea ecranului este de 13’’ sau mai mică.
După funcţionalitate:
 Budget: un model ieftin, cu performanţe scăzute şi o dimensiune standard.
 Tablet PC: are o interfaţă cu ecran tactil, în unele cazuri tastatura nu este inclusă.
 Netbook: este o versiune mai ieftină şi mai mică a unui Subnotebook potrivit pentru
navigarea pe internet şi aplicaţii simple de birou. În general, are un ecran de 9’’.

Tema 2: Completați portofoliul electronic cu imagini pentru fiecare din categoriile


enumerate, salvate într-un dosar cu numele componente.

*) Carcasa unui sistem de calcul:


• poate fi fabricată din plastic, oţel şi aluminiu;
• este disponibilă într-o variată gama de stiluri şi culori;
• asigură protecţie şi susţinere:
• asigură păstrarea componentelor la o temperatură adecvată prin intermediul
ventilatoarelor de carcasă;
• previne deteriorarea componentelor din cauza electricităţii statice, componentele
calculatorului fiind împământate prin ataşarea acestora la carcasă

Placa de bază reprezintă circuitul integrat principal care conţine magistralele sau circuitele
electrice care se găsesc într-un calculator. Magistralele permit circularea datelor între
diferitele componente care alcătuiesc un calculator.

Placa de bază găzduieşte socket-ul unităţii sau unităţilor centrale de procesare în care se
introduce acestea (UCP), chip set-ul (interfaţa dintre FSB-ul procesorului, memoria
principală şi magistralele periferice), sloturile de memorie (RAM), chipurile de memorie
non-volatilă (ROM - BIOS), sloturile de extensie şi circuitele încorporate care
interconectează placa de bază cu celelalte componente. Conectorii interni (alimentare şi
date) şi externi şi diferitele porturi sunt de asemenea aşezate pe placa de bază. Factorul
de formă al plăcii de bază depinde de dimensiunea şi forma acestuia, ca şi în cazul
carcasei calculatorului. Factorul de formă descrie aşezarea fizică a diferitelor componente
şi echipamente pe placă. Diferiţii factori de formă pentru plăcile de bază sunt următoarele:
AT, ATX, Mini-ATX, Micro-ATX, ITX, LPX, NLX, BTX.

7
cai etic caiet de aplicaţii

Tema 3 - de grup (se lucrează în echipe de câte 2 elevi): Folosind diferite surse surse
(Internet, reviste de specialitate, manual), obţineţi informaţii despre placa de bază şi
organizaţi-le după modelul următor, pe caietul de notițe:

Procesorul reprezintă unitatea centrală de prelucrare, creierul calculatorului. Funcţiile


procesorului includ operaţii de citire şi scriere din şi în memoria principală, prelucrarea
informaţiilor primite şi controlul comunicaţiilor, operaţii de coordonare (IRQ) şi control al
dispozitivelor I/O. Caracteristici ale UCP-ului:
 Se prezintă ca o plăcuţă unde pe partea superioară se găseşte corpul procesorului,
iar pe partea inferioară se găsesc contactele metalice (numite pini - "ace") care vor
face, după montare, legătura cu placa de bază;
 Sunt fabricate sub diferite forme, fiecare model având nevoie de un anumit tip de
slot sau soket pe placa de bază;
 Cei mai cunoscuţi producători de microprocesoare sunt Intel şi AMD;
 Tipurile noi de procesoare nu mai au pini ci doar nişte puncte de contact plate care
se suprapun peste pinii care de această dată se găsesc pe suprafaţa superioară a
soclului;
 Fiecare microprocesor are un mod de marcare standard, alcătuit dintr-un amestec
de numere şi litere: prima literă indică firma, şirul de numere care urmează
despărţite prin linie de celelalte cifre indică circuitul integrat al procesorului şi cifrele
de după linie indică frecvenţa procesorului;
 Puterea unui procesor este măsurată prin viteza şi cantitatea de date pe care o
poate procesa. Viteza unui procesor este de obicei măsurată în miliarde de cicli pe
secundă (gigahertzi GHz). Cantitatea de date pe care un procesor o poate procesa
la un moment dat depinde de magistrala de date a procesorului numită front side
bus (FSB). Cu cât magistrala este mai mare, cu atât este mai puternic procesorul.
Procesoarele actuale au o magistrală de date de 32 sau 64 de biţi;
 Cele mai noi tehnologii de proiectare a procesoarelor încorporează mai multe unităţi
centrale de prelucrare pe acelaşi circuit integrat. Mai multe procesoare sunt
capabile să proceseze concurent mai multe instrucţiuni: single-core (de exemplu,
Intel Pentium 3 sau 4), multi-core (dual-core: AMD Phenom II X2, Intel Core Duo
Intel Core i3, quad-core: AMD Phenom II X4, Intel quad-core, precum, i5, si i7 de la

8
cai etic caiet de aplicaţii

Intel Core, hexa-core: AMD Phenom II X6, Intel Core i7 980X Extreme Edition, octo-
core: Intel ® Xeon E7-2820, AMD FX-8150).
Memoria internă a calculatorului are rolul de a înregistra valori şi de a reda valori.
Memoria internă a unui calculator este acea parte a memoriei care intră în contact direct
cu microprocesorul. Ea este alcătuită din două mari părţi: ROM şi RAM.
 Memoria ROM: Chipurile de memorie Read-Only Memory (ROM) sunt localizate pe
placa de bază, conţinând BIOS-ul şi instrucţiunile de bază folosite la pornirea (boot)
calculatorului. Chip-urile ROM sunt memorii non-volatile, adică îşi păstrează
conţinutul chiar şi după ce a fost oprită alimentarea. Conţinutul acestora este
inscripţionat în ele în momentul sau după fabricare şi nu poate fi şters sau modificat
prin mijloace obişnuite.

Datorită dezvoltărilor, cu timpul au apărut mai multe tipuri de ROM:


o ROM - Read Only Memory - înscripţionat în timpul fabricării, nu poate fi şters
sau rescris
o PROM - Programmable Read Only Memory - înscripţionat după fabricare, nu
poate fi şters sau rescris ulterior (one-time programmable ROM)
o EPROM - Electronically Programmable Read Only Memory - inscripţionat
după fabricare, poate fi şters şi rescris de mai multe ori cu echipamente
speciale prin expunerea la raze UV puternice
o EEPROM (Flash ROM – utilizat şi la carduri de memorie sau dispozitive de
stocare USB) - Electronically Erasable Programmable Read Only Memory -
inscripţionat după fabricare, poate fi şters şi rescris cu ajutorul curentului
electric.
 Memoria RAM:
 poate fi citită sau scrisă în mod aleatoriu;
 este o memorie de lucru, de scurtă durată, deci nu este destinată stocării
permanente a datelor;
 conținutul ei se pierde la oprirea tensiunii de alimentare (este volatilă).

Există mai mult tipuri de RAM:


 DRAM – RAM-ul activ (Dynamic RAM), reprezintă memoria principală.
Necesită reîncărcare periodică pentru a nu pierde informaţiile stocate, adică
este activ.
 SRAM – RAM-ul static (Static RAM), este folosit în calitate de memorie
cache fiind mult mai rapid decât DRAM-ul.
 FPM RAM – Fast Page Mode RAM – memorie ce suportă indexarea în
vederea accesului mai rapid.
 EDO RAM – Extended Data Out RAM – memorie ce suprapune accesările
consecutive de informaţii, accelerând timpul de acces.
 SDRAM – memorie DRAM sincronică – se sincronizează cu magistrala de
memorie.
 DDR SDRAM – memorie cu o rată de transfer dublă faţă de SDRAM
deoarece se face transferul de informaţie de două ori într-un ciclu.
 DDR2 SDRAM – variantă îmbunătăţită a DDR SDRAM-ului prin scăderea
zgomotului şi a interfeţelor între fire.
 RDRAM – RAMBus DRAM – au o rată de transfer foarte mare, sunt însă rar
folosite.

Iniţial calculatoare aveau RAM-ul instalat pe placa de bază sub forma unor chip-uri
individuale, numite chip-uri dual inline package (DIP), erau greu de instalat şi se
desprindeau destul de des. Pentru rezolvarea acestor probleme, s-au introdus

9
cai etic caiet de aplicaţii

modulele de memorie, acestea fiind circuite integrate speciale având ataşate chip-
urile RAM. Aceste module sunt de mai multe tipuri:
 SIMM - Single Inline Memory Module - au configuraţii de 30 respectiv 72 de
pini
 DIMM - Dual Inline Memory Module - conţin chipuri SDRAM, DDR SDRAM,
DDR2 SDRAM şi au configuraţii de 168, 184 si de 240 de pini
 SO-DIMM - Small Outline DIMM - DIMM-uri folosite în Laptop-uri sau alte
echipamente cum ar fi imprimante sau routere şi au configuraţii de 72, 144 şi
200 de pini
 RIMM - RAMBus Inline Memory Module – conţin chip-uri RDRAM cu
configuraţia de 184 de pini
 SO-RIMM - Small Outline RIMM – versiune mică a DIMM-ului utilizat în
Laptop-uri
Modulele de memorie pot avea o faţă sau două feţe, conţinând RAM pe una sau pe
ambele părţi ale modului.

Memorii și suporturi de stocare


O unitate de stocare citeşte sau scrie informaţii pe medii de stocare magnetice sau optice.
O unitate de stocare poate fi folosită pentru a stoca date permanent sau pentru a citi
informaţii de pe un hard-disk. Unităţile de stocare pot fi instalate în carcasa calculatorului -
interne - și se conectează la placa de bază prin cablu de date şi alimentare
corespunzătoare. Pentru portabilitate, unele unităţi de stocare se pot conecta la calculator
folosind un port USB, FireWire, SCSI, SATA. Aceste unităţi de stocare portabile sunt
numite unităţi detaşabile sau externe şi pot fi folosite de mai multe calculatoare.
Cele mai uzuale unităţi de stocare sunt:
 Hard-discul;
 Unitatea optică;
 Unitatea flash;
Hard-discul este o unitate de stocare magnetică, non-volatilă, care fie este instalată în
interiorul unui calculator, fie este conectată la acesta printr-un port extern. Este folosit
pentru a stoca date permanent, în format digital. Capacitatea de stocare a unui hard-disc
este măsurată în miliarde de biţi (GB), iar viteza lui este măsurată în numărul de mişcări
de revoluţie pe minut (RPM). Pentru a mări capacitatea de stocare se pot adăuga mai
multe hard discuri.
O unitate de stocare optică foloseşte tehnologia laser pentru a citi date de pe mediul
optic sau de a scrie date de pe mediul optic. Există trei tipuri de unităţi optice:
 Compact disc (CD);
 Digital versatile disc (DVD);
 Blue-ray disc (BD).
Mediile CD şi DVD pot fi înregistrate anterior (read-only), inscriptibile (scriere doar o
singură dată) sau reinscriptibile (se pot citi şi scrie de mai multe ori). CD-urile au o
capacitate de stocare de aproximativ 700 MB. DVD-urile au o capacitate de stocare de
aproximativ 4,7 GB, Blue-ray apărând ca o dezvoltare a formatului DVD.

Mediile optice sunt de mai multe tipuri:


 CD-ROM – CD read-only - înregistrat în prealabil, nu poate fi inscripţionat.
 CD-R – CD recordable – neînregistrat în prealabil, poate fi inscripţionat o singură
dată.
 CD-RW – CD rewritable - neînregistrat în prealabil, poate fi inscripţionat, şters şi
reinscripţionat de mai multe ori.
 DVD-ROM – DVD read-only - înregistrat în prealabil.

10
cai etic caiet de aplicaţii

 DVD-RAM – DVD random access memory - poate fi inscripţionat, şters şi


reinscripţionat de mai multe ori – incompatibil cu alte tipuri DVD.
 DVD+/-R – DVD recordable - neînregistrat în prealabil, poate fi inscripţionat o
singură dată.
 DVD+/-RW – DVD rewritable - neînregistrat în prealabil, poate fi inscripţionat, şters
şi reinscripţionat de mai multe ori.
 BD-ROM – Blue-ray disc read-only – înregistrat în prealabil, nu poate fi
inscripţionat.
 BD-R – Blue-ray disc recordable – neînregistrat în prealabil, poate fi inscripţionat o
singură dată.
 BD-RE – Blue-ray disc rewritable – neînregistrat în prealabil, poate fi inscripţionat,
şters şi reinscripţionat de mai multe ori.

Unitatea de memorie flash poate fi un stick de memorie sau un card de memorie. Stickul
este un tip de echipament de stocare care se conectează la un port USB. Cardul de
memorie este un echipament de stocare care se conectează la o unitate specială numită
cititor de card. Unitatea de memorie flash foloseşte un tip special de memorie care nu are
nevoie de alimentare pentru a stoca datele - tehnologia hot-swapping (conectare în timpul
funcţionării sistemului de calcul).

Plăcile de extensie sunt componente ce se pot ataşa la placa de bază prin intermediul
unor porturi de extensie (sloturi de expansiune), oferind funcţionalităţi suplimentare
sistemul de calcul prin îmbunătăţirea componentelor acestuia sau adăugarea de noi
componente. Astfel fiecare calculator poate fi personalizat şi dotat în funcţie de necesităţi.
Pentru a adăuga o placă de extensie la un sistem de calcul este nevoie ca placa de bază
să conţină un port de extensie corespunzător, compatibil cu noua componentă.
Standardele de porturi de expansiune sunt următoarele: ISA, EISA, MCA, PCI, AGP, PCI-
Express. La acestea se pot conecta diferite componente cum ar fi: placă grafică, placă de
sunet, placă de reţea, modem, adaptoare SCSI şi controlere RAID, plăci de extensia
porturilor (USB, paralel, serial).
 Placa grafică generează imaginea de pe ecranul monitorului, la parametrii ceruţi,
convertind codurile digitale în modele de biţi pentru fiecare punct vizibil. Totodată
ea determină numărul de culori afişate şi rezoluţia finală a imaginii. Placa video se
poate introduce într-un slot de extensie corespunzător pe placa de bază sau poate
fi încorporată (plăcile încorporate au marele dezavantaj că folosesc exclusiv
memoria RAM a sistemului, pe care trebuie să o împartă cu celelalte componente).
Plăcile grafice au un procesor propriu numit Graphics processing unit (GPU)
optimizat pentru accelerare grafică. Aceste procesoare există şi pe placa de bază în
cazul plăcii grafice integrate în acesta, însă mai puţin performante decât cele
dedicate.

 Plăcile de sunet sunt dispozitive care au rolul de a reda informaţia binară sub
formă de sunet, sau de a converti sunetele în format binară. Ea poate îndeplini şi
roluri precum: amplificator audio sau corector de sunet prin elemente de filtrare. Pe
placa de sunet se află conectori pentru una sau mai multe intrări şi ieşiri audio şi
diferite prize de conectare cu alte echipamente. Numărul de intrări şi ieşiri diferă,
însă sunt trei conectori pe care îi găsim la fiecare placă de sunet: line out, line in şi
microfon.

 Placa de reţea, numită şi adaptor de reţea sau placă cu interfaţă de reţea, este o
componentă a calculatorului ce permite acestuia să se conecteze la o reţea de
calculatoare. Fie că e vorba de o reţea cablată sau una fără fir (wireless),

11
cai etic caiet de aplicaţii

comunicarea se poate realiza cu condiţia de a avea o adresă unică prin care să se


poată identifica fiecare nod al reţelei. Aceasta adresă este dată de placa de reţea,
fiecare având inscripţionat din momentul fabricării o adresă MAC, notată în
hexazecimal pe 48 de biţi. Acesta este stocat în ROM-ul de pe placa de reţea.
Placa de reţea o găsim în mai multe variante:
◦ de sine stătătoare – interne sau externe care se conectează la portul
USB
◦ integrată în placa de bază.

Dispozitivele periferice ale calculatorului


A) Dispozitive periferice de intrare: tastatura, mouse-ul, aparatul foto, camera video,
touch screen, scannerul, microfonul.
B) Dispozitive periferice de ieșire: monitorul, videoproiectorul, imprimanta, plotterul,
boxele.
C) Dispozitive periferice de intrare/ieșire: modemul, plăcile multimedia.
Mouse-ul este cel mai răspândit dispozitiv de indicare şi s-a impus odată cu apariţia
interfeţelor grafice. Mouse-ul este un dispozitiv pentru care ecranul calculatorului devine o
masă virtuală de lucru. Pe această masă virtuală, poziţia mouse-ului este marcată printr-
un semn grafic, numit cursor de mouse. Acest cursor este diferit de cursorul care arată
poziţia în care va fi scris un caracter pe ecran, de la tastatură. Mouse-ul are mai multe
butoane (două sau trei butoane) şi se poate deplasa pe masa reală (pad). Cu ajutorul
mouse-ului se pot executa patru operaţii:
 operaţia de indicare (point) – prin care cursorul de mouse este deplasat pe ecran
pentru a indica un anumit obiect;
 operaţia de clic (click) – prin care se acţionează scurt un buton al mouse-ului;
 operaţia clic dublu (double click) – prin care se acţionează scurt, de două ori
succesiv, un buton al mouse-ului;
 operaţia de glisare sau tragere (dragging) – prin care se deplasează mouse-ul pe
pad, având un buton acţionat.
Tastatura este un dispozitiv de intrare care face parte obligatoriu din configuraţia minimă
a unui calculator. Prin intermediul ei utilizatorul poate să transmită comenzi şi să introducă
date. Tastele de pe tastatură sunt împărţite în 4 blocuri de taste :
 Tastatura alfanumerică este folosită pentru introducerea datelor şi comenzilor, şi
este formată din tastele care conţin cifrele, literele, caracterele speciale şi tastele
Enter, Tab, Esc, PrintScreen şi Pause/Break.
 Tastatura de editare este folosită pentru deplasarea cursorului şi corectarea
textelor, şi este formată din tastele cu săgeţi şi tastele
PageUp, PageDown, Home, End, Insert, Delete şi BackSpace.
 Tastatura numerică este folosită pentru introducerea datelor numerice, şi este
formată din tastele pentru cifre, pentru operaţii aritmetice şi tasta punct.
 Grupul tastelor funcţionale este format din tastele notate cu F1, F2 … F12.
Pe lângă cele 4 blocuri de taste, mai există şi tastele reci (Ctrl, Shift şi Alt), care împreună
cu tastele calde (cele din tastatura alfanumerică) generează combinaţii care pot fi înţelese
de calculator; şi tastele comutator (Caps Lock, Num Lock şi Scroll Lock).
La ora actuală există mai multe tipuri de tastaturi, dar cele mai importante sunt: tastatura
anglo-saxonă (QWERTY) şi tastatura franceză (AZERTY).

Sfat:: Pentru a învăța să tastați rapid, utilizați instrucțiunile de la adresa:


http://www.typingstudy.com/ro-romanian-1/

12
cai etic caiet de aplicaţii

Trackball-ul este format dintr-o bilă dispusă între două role plasate perpendicular, care
translatează mişcarea bilei în mişcări pe orizontală şi pe verticală, pe ecran. Spre
deosebire de mouse, unde carcasa dispozitivului se deplasează pe o suprafaţă, în cazul
trackball-ului carcasa este fixă, iar bila este mişcată cu mâna. La fel ca şi mouse-ul, are
butoane pentru a executa diferite acţiuni.
Touchpad-ul este format dintr-o suprafaţă de lucru sensibilă la atingere, pe care
utilizatorul poate deplasa degetul pentru a muta cursorul pe ecranul calculatorului.
Dispozitivul este dotat cu două taste care corespund celor două butoane ale mouse-ului.
Scanerul este un dispozitiv de intrare prin care pot fi citite imaginile grafice. Imaginea pe
care o citeşte scanerul este o suprafaţă formată din puncte. Fiecare punct este definit
printr-un cod de culoare, obţinându-se versiunea digitală a imaginii. Scanerul este
caracterizat de :
 Rezoluţie. Reprezintă numărul de puncte pe inci pe care le poate citi scanerul.
 Număr de culori. Reprezintă setul de culori care sunt codificate de scaner.
 Viteza de scanare. Reprezintă viteza cu care un scaner citeşte şi prelucrează o
imagine.
Creionul optic foloseşte o celulă fotoelectrică, prin care este semnalată calculatorului
poziţia de pe ecran. Creionul este deplasat pe ecran în poziţia dorită şi se apasă un buton
sau se apasă cu creionul pe ecran, pentru confirmarea alegerii.
Joystick-ul este un dispozitiv format dintr-o bază pe care sunt montate o manetă şi mai
multe butoane de control. Prin acţionarea butoanelor de control se declanşează diferite
evenimente pe ecran, iar prin mişcarea manetei în diferite direcţii, se deplasează un obiect
pe ecran.
Microfonul este singurul aparat electroacustic capabil să capteze oscilaţiile sonore
naturale. Microfoanele captează semnalele produse în spaţiul înconjurător transformând
oscilaţiile acustice (mecanice) în oscilaţii electrice, obținându-se la bornele acestora
semnale electrice de audiofrecvenţă.
Monitorul este un dispozitiv de ieşire pe care sunt afişate diverse informaţii sau imagini.
Monitorul trebuie sa primească semnal din placa video pentru a afişa ceva pe ecran.
Culorile de pe ecran sunt compuse din trei culori de bază: roşu, verde şi albastru (sistemul
RGB). Monitorul este caracterizat prin :
 Luminozitatea, măsurată în candele pe metru pătrat (cd/m²).
 Mărimea imaginii vizualizabile, măsurată diagonal. Pentru CRT-uri, mărimea este,
de obicei, cu un ţol mai mică decât tubul.
 Rezoluţia ecranului, numărul de pixeli ce pot fi afişaţi pe fiecare dimensiune.
 Distanţa dintre subpixelii de aceeaşi culoare, măsurată în milimetri. Cu cât aceasta
distanţă este mai mică, cu atât mai ascuţită va fi imaginea.
 Rata de reîmprospătare descrie numărul de iluminări ale ecranului, într-o secundă.
Rata maximă de reîmprospătare este limitată de timpul de răspuns.
 Timpul de răspuns, timpul necesar unui pixel să treacă din starea activă (negru), în
starea inactivă (alb) şi în cea activă, din nou (negru). Este măsurat în milisecunde
(ms).
 Raportul de contrast este raportul dintre luminozitatea celei mai strălucitoare culori
(alb) şi a celei mai întunecate culori (negru), pe care ecranul este capabil să le
producă.
 Consumul de putere, măsurat în waţi.
 Raportul de aspect, lungimea orizontală comparată cu cea verticală, e.g. 4:3 este
raportul standard de aspect, un ecran cu lungimea de 1024 de pixeli, va avea
înălţimea de 768 de pixeli. Un ecran widescreen poate avea raportul de aspect
16:9, un ecran cu lungimea de 1024 de pixeli, va avea înălţimea de 576 de pixeli.
 Unghiul de vizualizare reprezintă capacitatea ecranului de a fi văzut de la un unghi,
fără degradarea excesivă a imaginii, măsurat în grade, orizontal şi vertical.

13
cai etic caiet de aplicaţii

Asemenea televizorului, există multe tehnologii hardware pentru afişarea informaţiilor


generate de computer:
 Ecran cu cristale lichide (Liquid Cristal Diode, LCD). Ecranele de tip Thin Film
Transistor, TFT sunt cele mai răspândite pentru computerele relativ noi. LCD pasiv
produce contrast slab, timp de răspuns înalt şi alte defecte de imagine. A fost folosit
în majoritatea calculatoarelor portabile până în mijlocul anilor `90. LCD TFT redă
imaginea cu o calitate mult mai bună.
 Tub catodic (Cathode Ray Tube, CRT).
 Ecrane cu plasma.
Proiectoarele video folosesc CRT, LCD, DLP, LCoS sau alte tehnologii pentru a trimite
lumina prin aer pe suprafaţa unui ecran de proiecţie, ca la cinema.
Imprimanta face parte din categoria perifericelor de ieşire, aceasta fiind foarte utilă pentru
transpunerea informaţiei din calculator pe hârtie (un document, o poză sau orice altfel de
fişier grafic, un e-mail, un articol etc.). Imprimantele variază la rândul lor după mai multe
criterii, în funcţie de scop (imprimare/tipărire) şi de rapiditate.
Tipuri de imprimante:
 matriceale (cu ace / calitate scăzută) - folosită pentru documente de calitate
scăzută, facturi fiscale, etc. (în general documente tip), singurul model de
imprimanta care permite imprimarea simultană a 2 sau 3 exemplare, folosind hârtie
autocopiativă.
 cu jet de cerneală - calitate medie înspre ridicată - viteză medie - pentru documente
+ poze/fişiere grafice)
 laser (viteză rapidă / calitate ridicată/ - folosind un toner)
Acestea pot imprima pe hârtie de dimensiuni diferite, de la A0 - numai plottere (plotter -
imprimantă de dimensiuni mai mari folosită în general de firme pentru scheme CAD, afişe
etc.), până la plicuri, fotografii etc.

Tema 4: Pentru fiecare dispozitiv prezentat, utilizând un motor de căutare, identificați o


imagine sugestivă, pe care o salvați în portofoliul electronic, într-un dosar cu numele
componente.

Tema 5 - de grup (se lucrează în echipe formate din 2 elevi): Folosind diferite surse
(Internet, reviste de specialitate, manual), obţineţi informaţii despre tastatură şi organizaţi-
le după modelul următor, pe caietul de notițe:

14
cai etic caiet de aplicaţii

Tema 6 (se rezolvă frontal): Completaţi următorul rebus conform definiţilor alăturate:

1 M

2 O

3 N

4 I

5 T

6 O

R
7
1. Tip de monitor caracterizat printr-o calitate excepţională a imaginii
2. Tip de monitor ce funcţionează pe principiul tubului cinescopic
3. Unitate de măsură folosită pentru diagonala monitorului
4. Cel mai mic element de afişare a imaginii pe calculator căruia îi pot fi stabilite în
mod independent culoare şi intensitate
5. Caracteristică a monitorului dată de dimensiunea punctelor ce formează imaginea
6. Desemnează dimensiunea matricei de pixelli pe care o poate afişa monitorul, deci
numărul maxim de puncte ce pot fi afişate pe suprafaţa unui ecran.

15
cai etic caiet de aplicaţii

LECȚIA 3: PORNIREA/OPRIREA CORECTĂ A CALCULATORULUI

Pornirea calculatorului se face prin apăsarea comutatorului Power-on al unităţii centrale şi


a comutatorului monitorului (pornire la rece).
Astfel, curentul electric trece prin circuitele memoriei ROM, ceea ce face ca programul
preîncărcător să iniţializeze echipamentele periferice, să verifice configuraţia hardware a
calculatorului şi să încarce programul încărcător în memoria RAM pentru lansarea în
execuţie a sistemului de operare.
Pe parcursul acestor operaţii utilizatorul este informat pe monitor despre starea de
funcţionare a calculatorului.

Repornirea calculatorului se face prin butonul Reset al unităţii centrale sau din meniul
Start - opţiunea Shut Down (Turn off computer) - opţiunea Reset (pornire la cald).
În acest caz, calculatorul nu este deconectat de la alimentarea cu curent electric, deci se
sare peste etapele de iniţializare a echipamentelor periferice şi verificarea configuraţiei
calculatorului. Practic, se reîncarcă sistemul de operare. Aceasta operaţie este necesară
atunci când:
- este instalat un program nou (dacă acesta o cere);
- calculatorul nu mai răspunde comenzilor (s-a blocat).
Pentru Restart se mai foloseşte combinaţia de taste CTRL+ALT+DELETE.
Repornirea şi închiderea calculatorului se face după ce au fost salvate datele, deoarece
acestea sunt neremanente în memoria RAM.

Închiderea calculatorului se face astfel: meniul Start - opţiunea Shut Down (Turn off
computer) - opţiunea Shut Down (Turn Off) sau ALT şi F4, urmând toate etapele indicate
pe monitor.
Dacă la închiderea calculatorului au rămas deschise aplicaţii, sistemul de operare
informează utilizatorul despre acest lucru, cerând salvarea sau nu.
Dacă sistemul de operare nu conţine un program care să deconecteze calculatorul
automat de la alimentarea cu curent electric, atunci acţionaţi comutatorul Power On.

LECȚIA 4: ERGONOMIE, SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, LEGISLAȚIE

ERGONOMIE ȘI SĂNĂTATE
În această categorie sunt cuprinse acele elemente care duc la crearea unui mediu sănătos
de lucru:
 Păstrarea unei distanţe optime faţă de monitor (utilizarea ecranelor de protecţie);
 Poziţionarea adecvată a monitorului, mouse-ului, tastaturii;
 Utilizarea unor scaune reglabile;
 Distanţa adecvată pentru genunchi şi coapse de la birou sau terminal;
 Tastatură ergonomică cu un design ce permite o poziţionare corectă a mâinilor;
 Luminozitate şi aerisire bună a încăperii;
 Pauze de 10 minute după fiecare 50 de minute în faţa calculatorului;
Se pot enumera câteva dintre problemele de sănătate cauzate de lucrul cu calculatorul:
 Răniri ale ochilor şi slăbirea vederii;
 Oboseală;
 Probleme cu spatele;
 Dureri de cap;
 Dureri de umeri etc.
Câteva norme de protecţie care ajută la crearea unui mediu de lucru sănătos pentru
utilizatorii de computere sunt:
 Folosirea unei tastaturi detaşabile pentru a evita durerile în mâini şi braţe;

16
cai etic caiet de aplicaţii

 Scaunul utilizat să fie reglabil, confortabil, cu un spătar comod;


 Folosirea unui suport pentru cabluri;
 Cablurile de alimentare să fie bine legate şi protejate;
 Genunchii trebuie să fie la o înălţime de max. 70 cm faţă de sol;
 Aşezarea monitorului la distanţa potrivită, pentru a împiedica afecţiuni ale ochilor;
 Asigurarea existenţei unei surse de lumină pentru a evita oboseala ochilor;
 Dotarea ferestrelor cu jaluzele ajustabile pentru a evita strălucirea sau reflexia
luminii;
 Tastatura să fie detaşabilă pentru a limita accidentările mâinilor şi braţelor;
 Întreruperi frecvente ale lucrului la computer.

PROBLEME DE SIGURANŢĂ
Termenul de siguranţă se referă atât la persoana care foloseşte computerul, cât şi la
datele care se prelucrează. Astfel, lucrul la computer presupune respectarea tuturor
regulilor ce trebuie luate în considerare ori de câte ori se lucrează cu aparate şi dispozitive
electrice şi electronice: evitarea atingerii surselor de curent, evitarea folosirii de cabluri
neizolate etc.
Este posibil să se întrerupă curentul sau să aibă loc creşteri bruşte de tensiune.
Câteva moduri în care se pot preveni stricăciunile provocate hard-disk-ului şi fişierelor:
 Folosirea unei UPS (Uniterruptible Power Supply – sursă continuă de curent)
 Folosirea unui dispozitiv ce poate avertiza asupra creşterilor de tensiune;
 Salvarea fişierelor în mod regulat;
 Realizarea un back-up complet în mod regulat.

SECURITATEA INFORMAŢIEI
Securitatea datelor reprezintă un element foarte important atunci când se lucrează cu date
confidenţiale. Pentru ca acestea să nu devină publice se recomandă existenţa unor
proceduri de raportare.
Există diferite modalităţi de protejare a datelor. Câteva dintre acestea sunt:
 Accesul fizic la calculator este restricţionat;
 Adoptarea unei politici de parolare corespunzătoare;
 Stabilirea drepturilor pe care le are fiecare utilizator;
 Copierea datelor în mod regulat;
 Criptarea fişierelor la care se lucrează;
 Folosirea programelor antivirus;
 Folosirea programelor de securitate tip firewall.
Parolele stabilite trebuie concepute astfel încât să fie foarte greu de descoperit de
persoane neautorizate. Pentru aceasta se recomandă ca aceste parole să nu conţină date
personale ale utilizatorului sau folosirea unor parole generate automat de către calculator.
O modalitate foarte bună de protejare a datelor este crearea utilizatorilor cu diferite
drepturi în funcţie de locul pe care îl ocupă aceştia în structura organizatorică a firmei.

VIRUŞI
Viruşii sunt anumite programe de calculator create de oameni cu scopuri distructive. Sunt
programele ce au proprietatea de a se extinde şi care duc la funcţionarea
necorespunzătoare a sistemului de operare.
Aceste mici programe distrug informaţiile aflate pe calculator şi împiedică funcţionarea
aplicaţiilor.
Viruşii sunt foarte diferiţi: de la cei care atacă documentele şi fişierele de tip text şi până la
cei care duc la defectarea componentelor hardware ale calculatorului.

17
cai etic caiet de aplicaţii

O dată pătruns în calculator un virus nu este activ până în momentul în care programul cu
care a fost adus este activat.
Viruşii pătrund în calculator prin intermediul programelor care se descarcă (download) de
pe Internet, a anumitor programe, documente şi imagini, pot fi primiţi pe e-mail sau pot fi
aduşi cu un stick sau cu un CD.
Sfat: Pentru a evita anumiţi viruşi sau pentru a scăpa de aceştia va trebui:
 să fie instalat un program antivirus foarte bun, cât mai recent, cu ajutorul căruia să
puteţi descoperi şi să eliminaţi eventualii viruşi;
 să se scaneze toate fişierele cu regularitate;
 să se actualizeze în fiecare lună programul anti-virus;
 să se scaneze periodic fişierele din calculator şi dischetele înainte de a le folosi;
 să se scaneze fişierele ataşate primite pe e-mail;
 să nu se ruleze programe dacă nu li se cunoaşte provenienţa;
 să nu se folosească dischete de provenienţă necunoscută;
 să se folosească funcţia „macro disable” (dezactivare instrucţiuni macro),
disponibilă în cele mai moderne aplicaţii.
Dacă se foloseşte un antivirus corespunzător, acesta poate descoperi în timpul scanării şi
viruşii care nu sunt activi.

LEGISLAŢIE
COPYRIGHT. Copyright-ul este o modalitate legală de protejare a lucrărilor literare,
ştiinţifice, artistice sau de orice alt fel, publicate sau nepublicate, cu condiţia ca aceste
lucrări să aibă o formă tangibilă (adică se pot vedea, auzi sau atinge).
Dacă este vorba de o simfonie, un poem sau o pagina de cod HTML, o aplicaţie software
proprie, tipărite pe hârtie, înregistrate pe o casetă audio sau pe hard disk, atunci pot fi
protejate de copyright.

DREPTURI DE UTILIZARE A APLICAŢIILOR SOFTWARE


Tipuri de licenţe:
Shareware – sunt acele aplicaţii sau programe pe care le puteţi achiziţiona direct de la
persoana care le-a creat, persoană ce doreşte distribuirea acestor programe fără
intermediar. De cele mai multe ori distribuirea se face gratuit sau cu o taxă minimă.
Programele se pot copia şi transmite altor utilizatori.
Freeware – sunt programe protejate de drepturi de autor (copyright) care pot fi totuşi
difuzate gratis de către autor, care îşi păstrează drepturile de autor. Aşadar programele
pot fi folosite dar nu pot fi vândute fără acordul autorului.
Licenţele – sunt programe achiziţionate de la persoanele care le produc şi pentru care se
plăteşte un drept de folosire. Acest drept este valabil doar pentru un singur calculator, dar
dacă se doreşte instalarea programului pe mai multe calculatoare va trebui achiziţionata o
licenţă specială ce va permite instalarea programului pe mai multe calculatoare.
Licenţa acordă dreptul de folosire a programului respectiv şi nu drept de comercializare
sau distribuţie.

Tema 7: Utilizând un dicționar explicativ al limbii române, definiți termenii: ergonomie,


virus, licență (pe caietul de notițe).
Tema 8: Dați exemple, pe caietul de notițe, de software gratuit și de software cu
licență (4 exemple din fiecare categorie).

18
cai etic caiet de aplicaţii

PORTOFOLIU
Dosarele:
 istoric: evolutia_sc.jpg;
 componente: imagini ale componentelor hardware cerute;

19
cai etic caiet de aplicaţii

CAPITOLUL 2: SISTEME DE OPERARE

Competențe vizate:
 Descrierea interfeţei sistemului de operare
 Descrierea organizării informaţiilor pe suport extern
 Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice, directoare, fişiere
 Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare

SUPORT TEORETIC:
http://ael.ctcnvk.ro/eContent-TIC/PL-TIC-9-4-4%20lectii/

LECȚIA 1: SISTEMUL DE OPERARE


Definirea SO, rol, GUI

Ansamblul de programe care asigură utilizarea optimă a resurselor fizice şi logice ale unui
sistem de calcul se numește sistem de operare.
SO are rolul de a gestiona funcţionarea componentelor hardware ale sistemului de calcul,
de a coordona şi controla execuţia programelor şi de a permite comunicarea utilizatorului
cu sistemul de calcul. Folosirea hardware-ului unui sistem de calcul ar fi dificilă şi
ineficientă în lipsa unui sistem de operare.
Exemple de sisteme de operare: BeOS, DOS , Linux, Mac OS, Windows, IOS, Android.

Orice SO prezintă două componente majore:


- nucleul (kernel)
- interfaţa (shell)
La rândul ei, interfaţa prezintă două subcomponente:
- interfaţa cu utilizatorul
- interfaţa cu hardware-ul maşinii

Totalitatea mijloacelor prin care utilizatorul poate comunica cu SC se numește interfața


om-mașină.
Tipuri de interfețe:
 cu linie de comandă (bazate pe utilizarea comenzilor introduse de la tastatură)
 grafice (bazate pe utilizarea obiectelor grafice)
Obiectele grafice din SO Windows sunt:
 suprafața de lucru (zona de fundal pe care sunt plasate obiectele=desktop; pe
desktop este aşternut un tapet (wallpaper). Astfel, prin corespondenţă cu realitatea,
pe desktop sunt amplasate imagini care sugerează obiecte de lucru, şi anume
obiectele care trebuie să fie mereu prezente pe birou pentru a fi accesate imediat,
indicate printr-o pictogramă sugestivă, însoţită de un nume de identificare)
 pictograme (simboluri/imagini care reprezintă programele (Word, Excel), dosarele,
unitățile de disc etc. Scurtăturile au în stânga jos o săgeată.)
 cursoare
 meniuri (sunt liste cu opțiuni pe care calculatorul le poate executa. Tipuri:
orizontale, verticale, verticale de context sau contextuale)
 ferestre (zonă dreptunghiulară de pe ecran, identificată printr-o bară de titlu, care
poate fi deplasata și redimensionată. Dacă la un moment dat sunt deschise mai
multe ferestre pe ecran, una singura este fereastra activă. Tipuri: ferestre de
aplicații, ferestre grup de aplicații, ferestre de dialog*) )
 bara de activități (cu zona de lansare rapidă, butoane de aplicaţii, zona pentru
configurare)

20
cai etic caiet de aplicaţii

*) Într-o fereastră de dialog exista obiecte grafice denumite controale: etichete, casete text,
liste deschise sau închise, butoane de selecție, butoane radio, comutatoare, deruloare,
butoane de comandă.

Tema 1: Identificați obiectele grafice enunțate mai sus. Pentru fiecare, realizați o
captură de ecran și salvați imaginea obținută cu numele obiectului grafic identificat, în
dosarul gui din portofoliul electronic. (exemplu: fereastra.jpg, desktop.jpg)

Tema 2: În Word, cu ajutorul instrumentelor din grupul Controale din fila Dezvoltator
(Fișier|Opțiuni|Particularizare Panglică|File principale|selectați Dezvoltator|OK), creați un
formular care să conțină o etichetă (Nume:), o casetă text, o lista precedată de eticheta
Vârsta și 3 butoane de selecție.

Tema 3: Deschideți pe ecran o fereastră de dialog care să conțină majoritatea


controalelor enumerate. Realizați o captură de ecran. Imaginea obținută completați-o cu
explicații (text), în Paint, pentru fiecare control prezent în fereastră. Salvați imaginea cu
numele controale.jpg în dosarul gui din portofoliul electronic.

LECȚIA 2: DOSARE ȘI FIȘIERE


Definirea conceptelor, operații cu dosare și fișiere

Un fișier este o colecție organizată de informații de același gen. Fiecare aplicație


prelucrează un anumit gen de informații și organizează fișiere proprii cu acele informații.
(de ex: fișiere text create cu Notepad, fișiere document create cu Word, fișiere imagine
create cu Paint sau alt editor grafic etc). Fiecare fișier are un nume de identificare și o
extensie. Recunoașterea unui fișier în sistemul WINDOWS se face printr-un nume ce
conține maximum 255 de caractere, iar extensia poate fi de 3 sau 4 caractere și este
specifică aplicației care a generat acel fișier (de ex: mare.jpg, portofoliu.docx,
lista_cumparaturi.txt, crbl.mp3). Reprezentarea grafică a unui fișier se face printr-o
pictogramă care conține sigla aplicației care l-a creat.
Dosarul (folder sau director) este un container pentru fișiere, simbolizat pe ecran prin

pictograma . Dosarul permite organizarea fișierelor pe disc. Poate conține, alături de


fișiere, și alte dosare, numite sub-dosare (subfolder, subdirector).
 Dosarul rădăcină este notat X:\ (unde X este litera discului respectiv) – de exemplu
C:\ este rădăcina primei partiții de harddisk, C:. Dosarul rădăcină conține toate sub-
dosarele și fișierele de pe disc/partiție.
 Dosarul curent este dosarul în care se lucrează la un moment dat.
 Arborele de dosare (folder tree) este o structura ierarhica arborescentă, plecând din
dosarul rădăcină al discului, care conține toate fișierele și dosarele de pe disc.
Datorită asemănării dintre arborele de dosare și un arbore genealogic, un dosar ce
conține sub-dosare se numește părinte al acestora.
 Calea (path) unui dosar sau fișier este șirul numelor tuturor dosarelor care îl conțin,
în ordine ierarhica, separate de simbolul “\”. De exemplu: C:\portofoliu\fise de
laborator\semestrul_I\tabel.xlsx

Operații cu dosare și fișiere


1. Deschiderea = afișarea conținutului într-o fereastră – se face cu mouse-ul prin
dublu clic pe iconița fișierului/dosarului sau cu tastatura prin selectarea obiectului

21
cai etic caiet de aplicaţii

respectiv cu tastele direcționale, apoi ENTER. (obs: fișierul se deschide în fereastra


programului asociat acelui tip de fișier, iar dosarul într-o fereastră de explorare).
2. Copierea este operația prin care se obține un al doilea exemplar (un duplicat) al
obiectului selectat. Pentru a realiza o operație de copiere trebuie parcurși următorii
paşi: se selectează obiectul (obiectele). Un clic cu butonul drept aduce meniul de
context și se alege operația de Copiere (Copy), apoi se stabilește locul unde se va
crea al doilea exemplar (duplicatul, copia). Meniul de
context asociat dosarului de destinație pentru exemplarul copiat indică operația de
Lipire (Paste).
3. Mutarea este operația care schimbă locația fișierului/dosarului. Pentru mutare vor fi
căutate comenzile pereche Decupează (Cut) şi Lipeşte (Paste), cu selectarea
prealabilă a obiectului. Mutarea se poate face şi printr-o operaţie de glisare
(tragere) a obiectului peste dosarul de destinaţie.
Sfat: Este bine ca din când în când să copiaţi fişierele de pe hard discul cu care
lucraţi pe CD/DVD-uri sau pe unităţi de memorie flash USB. Construiţi astfel aşa
numitele copii de siguranţă şi protejaţi conţinutul lor faţă de eventuale accidente
care pot apărea în funcţionarea calculatorului dvs.
4. Ştergerea este operația prin care un obiect este eliminat. Se realizează prin
acționarea tastei Delete sau selectarea opțiunii Ștergere din meniul contextual al
obiectului respectiv. Acelaşi efect se obţine şi dacă obiectul este tras cu mouse-ul
deasupra pictogramei coşului de gunoi=coş de reciclare (Recycle Bin).
Obs: Pentru restaurarea (recuperarea) obiectelor şterse trebuie întâi deschis coşul
de reciclare. Atâta vreme cât obiectele mai sunt acolo ele pot fi Restaurate
(Restore). Acest tip de ștergere se numește ștergere logică. Ștergere fizică are
loc atunci când obiectul este eliminat și din coșul de reciclare (același efect se
obține cu Shift+Delete).
5. Redenumirea = schimbarea numelui. Se alege din meniul de context (după ce a
fost selectat dosarul sau fişierul căruia i se va schimba numele) comanda
Redenumire (Rename).
6. Comprimarea este procesul prin care se poate reduce spaţiul pe care dosarele
și/sau fișierele îl ocupă pe unităţile de disc. Comprimarea se referă la procesul prin
care din corpul fişierului sunt eliminate datele redundante. Dimensiunea fişierului se
reduce prin comprimare, uneori chiar foarte mult. Pentru comprimare se folosește
fie opțiunea din meniul contextual sau se utilizează un program arhivator: WinRAR,
Win ZIP etc.

Tema 4:
1. Creați un dosar cu numele vostru pe partiția D a calculatorului.
2. Copiați în acest dosar 3 fișiere aflate pe Desktop.
3. Redenumiți-le în fisier1, fisier2 și fisier3.
4. Mutați fisier3 pe Desktop.
5. Ștergeți fișierul fisier2.
6. Recuperați fișierul din coșul de reciclare.
7. Arhivați cele două fișiere cu numele arhiva.rar.
8. Creați un fișier text salvat cu numele cale.txt în același dosar care să conțină calea
completă a fișierului arhiva.rar.
9. Arhivați dosarul în care ați lucrat, cu același nume și copiați arhiva în portofoliul
electronic, în dosarul cu numele so.

22
cai etic caiet de aplicaţii

Tema 5: Creați următoarea structură arborescentă de dosare și subdosare:

Vizualizați în fereastra de explorare aceste dosare create și realizați o captură de ecran în


care să fie vizibilă structura. Salvați imaginea obținută cu numele tree.jpg în folderul so din
portofoliul electronic.

LECȚIA 3: ACCESORII ALE SISTEMULUI DE OPERARE


Calculator, Notepad, Paint

Start/Pornire->Toate programele->Accesorii
Calculator (https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/44067899)
 este o aplicație pentru efectuarea de calcule;
 are 4 moduri principale de lucru: standard, științific, pentru programare, pentru
statistică.
Notepad (https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/44068319)
 este o aplicație de tip editor de texte;
 permite creare de fișiere text cu extensia txt;
 operații permise: editare text, căutare şir în text, tipărire la imprimantă (textul nu are
atribute de formatare sau obiecte incluse).
Paint (https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/44068281)
 este o aplicație de tip editor de imagini;
 permite editarea de desene în grafica de pixeli, cu diferite extensii (bmp, jpg, png,
etc.);
 operaţii permise: creare şi modificare desene, editare desene, tipărire la
imprimantă.

Tema 6:
1. Să se calculeze, cu ajutorul aplicației Calculator, radicalul de ordin 2 din 8,
logaritmul natural din 10 și inversul puterii a 3-a a radicalului de ordin 2 din 5.
2. Scrieți cele 3 rezultate într-un fișier text salvat cu numele rezultate.txt în dosarul so
din portofoliul electronic.
3. Pentru fiecare calcul realizați o captura de ecran și salvați imaginile obținute cu
numele calcul1.jpg, calcul2.png și calcul3.bmp, în dosarul so din portofoliul
electronic.
4. Creați în Paint un colaj cu cele 3 imagini, utilizând elemente decorative la alegere.
Salvați fișierul cu numele colaj.jpg, în dosarul so, din portofoliul electronic.

23
cai etic caiet de aplicaţii

5. Convertiți numerele de la 1 la 10, în sistem binar (baza 2).


6. Calculați-vă vârsta în zile.
7. Desenați în Paint, utilizând opțiunea de multiplicare ș mărire/micșorare pentru a
crea perspectiva, o pârtie cu schiori și brazi. Salvați fișierul cu numele iarna.bmp în
dosarul so din portofoliul electronic.

PORTOFOLIU

Dosarele:
 gui: capturi de ecran cu diferite tipuri de elemente grafice Windows,
controale.jpg;
 so: nume_prenume.rar, tree.jpg, rezultate.txt, calcul1.jpg, calcul2.png,
calcul3.bmp, colaj.jpg, iarna.bmp;

24
cai etic caiet de aplicaţii

CAPITOLUL 3: PROCESORUL DE TEXTE MS WORD

Competențe vizate:
 Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului
 Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului
 Utilizarea avansată a editorului de texte
 Formatarea finală a unui document
 Realizarea unor aplicaţii practice

SUPORT TEORETIC:
https://support.office.com/ro-ro/article/Instruire-Word-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-
5ed8847eae73?ui=ro-RO&rs=ro-RO&ad=RO
1. Introducere în Word 2010
2. Crearea unui document
3. Activități e bază
4. Inserarea de text
5. Margini, spațieri, secțiuni, antete, tabele, cuprinsuri
6. Elemente grafice
7. Îmbinarea corespondenței
8. Documente colaborative

LECȚIE INTRODUCTIVĂ
Definiții, terminologie

Un procesor de texte este un pachet de programe de prelucrare destinat introducerii


textelor şi tehnoredactării documentelor. Se mai numeşte program pentru tehnoredactare
asistată de calculator, tehnoredactare computerizată sau tehnoredactare cu calculatorul.
Documentul reprezintă o dovadă scrisă sau tipărită, prin care se atestă un fapt, se
conferă un drept, se recunoaşte o obligaţie şi pe care sunt înscrise informaţiile într-un
anume format. Documentul este o colecţie de paragrafe şi obiecte.
Tehnoredactarea este operaţia de pregătire tehnică şi grafică a unui manuscris destinat
imprimării şi cuprinde: stabilirea tipului de imprimare, a formatului documentului, indicarea
tipului de caracter adecvat textului, titlurilor, subtitlurilor, paginaţia, dimensionarea şi
amplasarea imaginilor, tabelelor etc. utilizând un procesor de text.
Tipuri de procesoare de texte:
 Editoare de texte care permit numai introducerea, editarea, salvarea şi tipărirea
textelor. Nu au facilităţi de tehnoredactare şi nici de inserare elemente grafice şi se
utilizează pentru corespondenţă şi scriere de programe (de exemplu WordPad,
NotePad, Write, Edit).
 Editoare de documentaţii care au toate facilităţile editoarelor de texte şi în plus
facilităţi de tehnoredactare şi de inserare elemente grafice şi se utilizează pentru
redactarea oricărui tip de document (de exemplu Word, WordPerfect, WordPro).
 Editoare profesionale (specializate) care au toate facilităţile editoarelor de
documentaţii şi în plus facilităţi avansate de pregătire a textului pentru tipărire la
tipografie, editoare grafice încorporate (programe de desen, pictură, grafică), cu
varietate mare de stiluri de scris şi facilităţi suplimentare de formatare a
documentelor. Se mai numesc ”programe DTP – DeskTop Publishing”. Sunt
utilizate de firme de design şi publicitate sau în tipografii pentru realizarea revistelor,

25
cai etic caiet de aplicaţii

ziarelor etc. (de exemplu QuarkPress, Ventura Publishing, Adobe Illustrator, Corel
Draw ş.a.).
Caracterul este un element indivizibil care poate fi caracterizat prin simbolul reprezentat
(literă, cifră, operator matematic, simbol ortografic), culoarea elementului şi a fundalului,
corpul de literă utilizat (fontul), mărimea şi stilul (obişnuit, îngroşat, cursiv, umbrit etc.).
Cuvântul este unitatea fundamentală de comunicare a unui înţeles şi este un şir de
caractere cuprinse între două caractere blank (spaţiu).
Paragraful este o porţiune de text care se termină prin apăsarea tastei Enter. O linie fără
nici un caracter, obţinută prin apăsarea tastei Enter, este un paragraf vid. Această linie
fără nici un caracter se mai numeşte:
▪ Linie Window – este ultima linie a unui paragraf, care nu mai încape pe
pagina/coloana curentă şi este trecută automat pe pagina/coloana
următoare;
▪ Linie Orphan – este prima linie a unui paragraf care rămâne singură la sfârşitul
paginii/coloanei curente.
Secţiunea este un grup de paragrafe consecutive delimitate prin caracterul neprintabil
sfârşit de secţiune (Section Break). Această comandă se introduce din bara de meniuri
prin Insert / Break / Section Break şi se şterge ca un caracter obişnuit (tasta Delete sau
Backspace).
Pagina este ”zona de editare” realizată automat, în funcţie de setările făcute de utilizator
referitoare la: dimensiunile fizice ale hârtiei, marginile documentului, orientarea textului
(Portrait / Landscape).
Formatarea se referă la schimbările care se pot face la aspectul caracterelor (litere, cifre,
semne speciale), aspectul marginilor paginii, aspectul paragrafelor, obiectelor ş.a.
Fonturile sunt caractere tipografice cu o anumită formă.
Clasificarea fonturilor se face in funcţie de următoarele criterii:
 după dimensiunile acceptate
◦ cu dimensiuni fixe (nescalabile – fonturi bit-mapped). Exemplu: numai
dimensiunile 8, 12, 16, 24…
◦ cu dimensiuni variabile (scalabile – true type fonts) . Exemplu: pot avea
dimensiuni intermediare 5, 13, 15, 17….
 după formă
◦ fără serif - Sans Serif (serif este un element grafic care apare ca adaos la
capătul anumitor tipuri de litere – picioruş sau linie marcată). Exemplu: Arial,
Tahoma, Verdana
◦ cu serif – Serif. Exemplu: Times New Roman, Courier, Garamont
◦ caligrafice – Script (Sans Serif modificat). Exemplu: Lucida Handwritting, Brush
Script
 după lăţime
◦ cu lăţime fixă – Monospaced (neproporţionale). Exemplu: Courier, Lucida
◦ cu lăţime variabilă (proporţionale). Exemplu: Arial, Haettenschweiler
Indentarea este operația care îndepărtează textul faţă de marginea din stânga şi/sau
marginea din dreapta, a întregului text sau doar a primului rând (First Line) sau
îndepărtează toate liniile paragrafului în afară de prima (Hanging).

REGULI ŞI RECOMANDĂRI DE TEHNOREDACTARE

Pentru obţinerea unui document bun pentru imprimare trebuiesc parcurşi mai mulţi paşi şi,
în mod obligatoriu, trebuie să fie respectate anumite reguli.

26
cai etic caiet de aplicaţii

În primul rând trebuie să fie definit conţinutul documentului sub forma unui manuscris. Pe
baza acestuia se stabileşte o schema de aranjare în pagină numită schemă de
tehnoredactare. Aici se stabilesc: formatul paginii, margini, numerotarea paginilor, tipurile
de fonturi folosite, încadrarea imaginilor, dimensiunea fontului, etc.
Tot aici se ţine cont de regulile generale ale tehnoredactării:
 Lungimea unui rând nu trebuie să depăşească 66 de caractere.
 Contraste grafice agreate sunt Italic şi Bold.
 Trebuie evitat stilul Underline care se va înlocui cu Bold.
 Trebuie evitate fonturile ilizibile (ex. Blackadder ITC).
 Pentru text se vor utiliza fonturi Serif iar pentru titluri fonturi Sans Serif.
 Fonturie Serif sunt preferate în cărţi, ziare, scrisori iar fonturile Sans Serif în
documente oficiale.
 Fonturile trebuie folosite în funcţie de context, destinatar. De exemplu, pentru SUA,
fondul standard este Arial; pentru România este Time New Roman.
 Nu se recomandă mai mult de două fonturi diferite pe pagină. Combinarea acestora
trebuie să realizeze un contrast agreabil. De exemplu, font luminos şi rar cu un font
întunecos şi des; font de dimensiuni reduse cu unul de dimensiuni mai mari.
 Nu se combină două fonturi Sans Serif (de exemplu Arial cu Century Gothic)
deoarece au un contrast slab între ele.
 Fonturile cu înălţimi mai mari dau senzaţia de robusteţe şi stabilitate (de exemplu
Times New Roma faţă de Garamond).
 După semnele de punctuaţie se lasă un spaţiu (nu şi înaintea lor).
 Înainte şi după paranteze se lasă un spaţiu.
 Alinierea, de regulă, este de tip Justify (stânga-dreapta).

Tema 1: Operații cu documente


1. Să se creeze un document nou, salvat cu numele Tema1.docx în dosarul word din
portofoliul electronic.
2. Redenumiți fișierul Tema1 cu numele Tema1_v2.docx.
3. Modificați proprietățile fișierului Tema1_v2 astfel încât în descriere să apară titlul
Toamna și subiectul Compunere liberă.
4. Mutați fișierul Tema1_v2 pe Desktop.
5. Utilizând funcția de căutare a sistemului de operare, căutați fișiere document.
Realizați o captură de ecran cu rezultatul căutării și inserați imaginea obținută în
fișierul Tema1_v2 de pe Desktop.
6. Copiați 2 fișiere document găsite în dosarul word.
7. Deschideți fișierul Tema1_v2 și salvați-l cu numele Tema1_v3 și tipul PDF în
dosarul word.
8. Arhivați cele 3 fișiere din dosarul word cu numele Tema 1.rar
9. Ștergeți de pe Desktop fișierul Tema1_v2.

Tema 2: Formatări la nivel de caracter


Să se creeze un document nou, cu numele Tema2, salvat în dosarul word din portofoliul
electronic.
1. Tehnoredactați un paragraf de 6-8 rânduri respectând următoarele formatări: font
Arial, dimensiune 14, culoare verde, stil de scriere aldin.
2. Formatați primul cuvânt din paragraf astfel încât să fie subliniat cu linie dublă
albastră.
3. Formatați al doilea cuvânt din paragraf astfel încât să fie scris ca indice.

27
cai etic caiet de aplicaţii

4. Formatați al treilea cuvânt din paragraf astfel încât să fie scris italic.
5. Formatați al patrulea cuvânt din paragraf astfel încât să fie scris ca exponent.
6. Formatați al cincilea cuvânt din paragraf astfel încât să fie scris evidențiat cu roz.
7. Formatați al șaselea cuvânt din paragraf astfel încât să fie tăiat cu o linie.
8. Formatați al optulea cuvânt din paragraf astfel încât să fie scris cu efect de umbră.
9. Formatați al nouălea cuvânt din paragraf astfel încât să fie scris cu o spațiere
extinsă la 4 pt.

Tema 3 (pentru acasă): Formatări la nivel de caracter


Să se creeze un document nou, cu numele Tema3, salvat în dosarul word din portofoliul
electronic.
1. Tehnoredactați un paragraf de 6-8 rânduri de text respectând următoarele
formatări: font Comic Sans MS, dimensiune 18, culoare albastru, stil de scriere
italic.
2. Formatați primul cuvânt din paragraf astfel încât să fie subliniat cu linie ondulată
mov.
3. Formatați al doilea cuvânt din paragraf astfel încât să fie scris ca exponent.
4. Formatați al treilea cuvânt din paragraf astfel încât să fie scris aldin.
5. Formatați al patrulea cuvânt din paragraf astfel încât să fie scris ca indice.
6. Formatați al cincilea cuvânt din paragraf astfel încât să fie scris evidențiat cu
galben.
7. Formatați al șaselea cuvânt din paragraf astfel încât să fie tăiat cu două linii.
8. Formatați al optulea cuvânt din paragraf astfel încât să aibă efect de scriere în
relief.
9. Formatați al nouălea cuvânt din paragraf astfel încât să fie scris cu o spațiere
condensată la 2 pt.

Tema 4: Formatări la nivel de paragraf


Să se creeze un document nou, cu numele Tema4, salvat în dosarul word din portofoliul
electronic.
1. Tehnoredactați 3 paragrafe de câte 4-5 rânduri de text fiecare.
2. Formatați primul paragraf astfel încât să fie aliniat la centru.
3. Formatați primul paragraf astfel încât să aibă un spațiu după el de 25 pt.
4. Formatați al doilea paragraf astfel încât să fie aliniat la stânga-dreapta.
5. Formatați al doilea paragraf astfel încât distanța dintre rândurile lui să fie exact la 30
pt.
6. Formatați al treilea paragraf astfel încât să fie aliniat la dreapta.
7. Formatați al treilea paragraf astfel încât să aibă un spațiu înainte de paragraf de 25
pt.
8. Formatați al doilea paragraf astfel încât să aibă o indentare la stânga de 3 cm.
9. Formatați al doilea paragraf astfel încât prima linie să aibă o indentare de 4 cm.

Tema 5 (pentru acasă): Formatări la nivel de paragraf


Să se creeze un document nou, cu numele Tema5, salvat în dosarul word din portofoliul
electronic.
1. Tehnoredactați 3 paragrafe de câte 4-5 rânduri de text fiecare.
2. Formatați primul paragraf astfel încât să fie aliniat la centru.
3. Formatați primul paragraf astfel încât să aibă un chenar cu linie punctată albastră.
4. Formatați al doilea paragraf astfel încât să fie aliniat la stânga-dreapta.

28
cai etic caiet de aplicaţii

5. Formatați al doilea paragraf astfel încât să aibă un chenar cu linie dublă roșie, cu
grosimea de 3 pt.
6. Formatați al treilea paragraf astfel încât să fie aliniat la dreapta.
7. Umpleți fundalul paragrafului al treilea cu gri.

Tema 6: Liste
Să se creeze un document nou, cu numele Tema6, salvat în dosarul word din portofoliul
electronic.
1. Creați o listă numerotată cu 1., 2., 3., ... pentru a scrie disciplinele studiate în clasa
a 9-a.
2. Creați o listă numerotată cu I, II, III, ... pentru a scrie lunile anului.
3. Creați o listă numerotată cu a), b), c), ... pentru a scrie ingredientele folosite în
prepararea unei prăjituri.
4. Creați o listă cu marcatori ● pentru a scrie 10 însușiri omenești pozitive.
5. Modificați prima listă creată astfel încât numărarea să înceapă de la 5.
6. Modificați a doua listă creată astfel încât cifrele romane să fie scrise cu albastru.
7. Modificați a treia listă creată astfel încât să înceapă de la litera m.
8. Modificați marcatorii din lista a patra utilizând simbolul ☺.
9. Creați o listă cu marcatori în care să vă definiți un marcator nou de tip imagine,
reprezentând un fulg.

Tema 7: Formatări la nivel de pagină


Să se creeze un document nou, cu numele Tema7, salvat în dosarul word din portofoliul
electronic. Tehnoredactați un paragraf format din 6-8 rânduri de text, cu următoarele
formatări, la nivelul paginii:
1. Format: A5.
2. Orientarea paginii: tip vedere.
3. Margini: sus 3 cm, jos 3 cm, stânga 1,5 cm, dreapta 1,5 cm.
4. Chenar: linie dubla mov cu grosimea de 5 pt.
5. Inscripționată cu textul Sunt elev silitor orientat pe diagonală, font Arial Black,
dimensiune 72.

Tema 8 (pentru acasă): Formatări la nivel de pagină


Să se creeze un document nou, cu numele Tema8, salvat în dosarul word din portofoliul
electronic, care să conțină o pagină de text tehnoredactat (nu copiat!), având următoarele
formatări: pagina format A5, margini 2,5 cm, orientare tip portret, chenar linie dubla roșie,
inscripționat pe diagonală cu textul Documentul meu protejat, font Arial, dimensiune 80.
Faceți setările necesare astfel încât documentul să fie tipărit 2 pagini pe o foaie A4,
realizați o captură de ecran cu fereastra în care sunt vizibile setările făcute și inserați
imaginea obținută la finalul documentului.

Tema 9: Inserarea și formatarea obiectelor grafice – forme


Să se creeze un document nou, cu numele Tema9, salvat în dosarul word din portofoliul
electronic. Inserați în document trei forme: un pătrat, un cerc și un hexagon, respectând
formatările:
1. Pătratul să aibă latura de 4 cm.
2. Linia pătratului să fie verde, punctată, de grosime 4 pt.
3. Cercul să fie umplut cu un gradient verde-roșu și să aibă un efect de umbră.
4. Hexagonul să fie umplut cu o imagine și să aibă un efect de reflexie.

29
cai etic caiet de aplicaţii

5. Aliniați cele 3 obiecte la dreapta.


6. Grupați cele 3 obiecte într-unul singur.
7. Răsturnați pe verticală obiectul.
8. Scrieți un paragraf de 6-8 rânduri astfel încât obiectul să fie dispus în spatele
acestui paragraf.

Tema 10 (pentru acasă): Inserarea și formatarea obiectelor grafice – forme


Să se creeze un document nou, cu numele Tema10, salvat în dosarul word din portofoliul
electronic. Realizați numai din forme (formatate corespunzător) două personaje care
conversează, dialogul fiind redat tot cu ajutorul formelor.

Tema 11: Inserarea și formatarea obiectelor grafice – forme


Să se creeze un document nou, cu numele Tema11, salvat în dosarul word din portofoliul
electronic, care să reprezinte 4 semne de circulație amplasate într-o intersecție. create cu
ajutorul formelor.

Tema 12: Inserarea și formatarea obiectelor grafice – imagini


Să se creeze un document nou, cu numele Tema12, salvat în dosarul word din portofoliul
electronic.
1. Inserați o imagine ce reprezintă un monitor, cu dimensiunea 5x5 cm și efect de
umbră.
2. Inserați o imagine ce reprezintă un mouse, cu chenar linie punctată roșie, de
grosime 6 pt și efect de muchii atenuate.
3. Inserați o imagine ce reprezintă o tastatură, rotită la 30°, cu efect de strălucire.
4. Pentru fiecare din cele 3 imagini, scrieți câte un paragraf cu informații referitoare la
tipurile constructive, tehnologii etc. Încadrați cele 3 imagini în cele 3 paragrafe
astfel: monitorul - în spatele textului, mouse-ul – pătrat strâns, tastatura – sus jos.
5. Căutați cu ajutorul unui motor de căutare, informații despre cele 3 dispozitive și
inserați legături (hyperlink) către acestea, cu textele monitor, mouse, tastatură,
plasate sub fiecare imagine.

Tema 13: Inserarea și formatarea obiectelor grafice – WordArt, Antet și subsol.


Să se creeze un document nou, cu numele Tema13, salvat în dosarul word din portofoliul
electronic.
1. Tehnoredactați jumătate de pagină de text, formatat la alegere, utilizând diacritice.
2. Stabiliți ca titlu pentru textul de la punctul 1. scris cu WordArt Text artistic_nume
care să aibă contur linie roșie și un efect de umbră.
3. Multiplicați prin copiere astfel încât să obțineți un document de 10 pagini.
4. Numerotați paginile începând de la 5.
5. Inserați antet diferit pe paginile pare, față de cele impare, care să conțină numele
vostru (paginile pare), respectiv clasa (paginile impare).

Tema 14: Inserarea și formatarea antetului și a subsolului


Creați un document nou salvat cu numele Tema14, salvat în dosarul word din portofoliul
electronic, care să conțină o adeverință de elev. Textul va fi scris cu fontul Courier, cu
dimensiunea caracterelor 10. Titlul ADEVERINȚĂ va fi scris cu majuscule, aldin, cu
dimensiunea caracterelor 12.
1. Inserați în antetul documentului o siglă (sigla=logo=imagine de dimensiune redusă
care include text, semne, simboluri specifice activității instituției)

30
cai etic caiet de aplicaţii

2. Inserați în subsolul paginii numele vostru.


3. Inserați în document data și ora curentă.
4. faceți setările necesare pentru a tipări două pagini pe o foaie A4. Realizați o captură
de ecran care să cuprindă fereastra cu aceste setări și inserați imaginea obținută la
finalul documentului.

Tema 15: Inserarea și formatarea tabelelor


Creați un document nou cu numele Tema15, salvat în dosarul word din portofoliul
electronic, care să conțină un tabel după următorul model:
Numele şi prenumele
Nr. crt. Tema proiectului Observaţii
elevului
1. Completați tabelul cu 10 înregistrări, astfel: font Courier, 14, înclinat.
2. Ordonaţi datele alfabetic după coloana Tema proiectului.
3. Presupunând că există elevi care au aceeaşi temă de proiect, marcați chenarele
acestora cu aceeași culoare.
4. Ştergeţi liniile care separă înregistrările corespunzătoare aceleiaşi teme.
5. După gruparea elevilor pe teme, împărţiţi tabelul în atâtea secţiuni câte teme există.
Stabiliți culori diferite pentru fundal, pentru fiecare secțiune.
6. Mutaţi coloana Tema proiectului pe poziția a doua în tabel.

Tema 16: Inserarea formulelor cu ajutorul editorului de ecuații


Creați un document cu numele Tema16, salvat în dosarul word din portofoliul electronic,
care să conțină următoarele formule, scrise cu ajutorul editorului de ecuații:
1. Calcularea discriminantului unei ecuații de gradul II.
2. Calcularea soluțiilor unei ecuații de gradul II, în cazul în care discriminantul este
strict pozitiv.
3. Formula pentru schimbarea bazei unui logaritm.
4. Calcularea mediei aritmetice ponderate.

Tema 17 (pentru acasă):


Sunteți tehnoredactori la o editură. Creați un document nou cu numele Tema17, salvat în
dosarul word din portofoliul electronic, care să conțină o copertă (prima și ultima pagină)
pentru un volum de poezii. Documentul creat are 10 poezii formatate corespunzător, cu
imagini sugestive, iar paginile sunt numerotate. Folosiți toate elementele unei cărți tipărite
(autor, titlu, editură, an, ISBN, antet, subsol, cuprins etc.).

Tema 18:
Sunteți tehnoredactori la o editură. Creați un document nou cu numele Tema18, salvat în
dosarul word din portofoliul electronic, care să reprezinte o broșură/pliant de promovare a
unei zone turistice din țara noastră. Documentul va conține text, imagini și alte obiecte
grafice formatate corespunzător. Se va ține cont de modul de îndoire a foii.

Tema 19 (pentru acasă):


Sunteți organizatorul unui eveniment muzical și aveți ca sarcină realizarea unui afiș/poster.
Creați un document nou cu numele Tema19, salvat în dosarul word din portofoliul
electronic, care să reprezinte acest eveniment, utilizând imagini prelucrate, text și alte
obiecte, formatate corespunzător. Afișul va conține toate elementele caracteristice: titlu,
invitați, data, ora, organizatori, sponsori etc.

31
cai etic caiet de aplicaţii

Tema 20: Îmbinarea corespondenței.


Creați un document cu numele Tabel, salvat în dosarul word din portofoliul electronic, care
să conțină un tabel cu structura: nr. crt., numele și prenumele elevului, premiul, secțiunea,
școala de proveniență, profesor coordonator. Completați tabelul cu 10 înregistrări.
Creați un document care să conțină o diplomă cu toate câmpurile preluate din documentul
Tabel și generați automat cele 10 diplome, salvându-le într-un fișier .PDF cu numele
diplome_generate_automat, în dosarul word din portofoliul electronic.

Tema 21 (pentru acasă): Inserarea și formatarea obiectelor SmartArt


Creați un document nou cu titlul Tema20, salvat în dosarul word din portofoliul electronic,
care să conțină piramida alimentației sănătoase și descrierea unui proces tehnologic,
reprezentate prin obiecte SmartArt, formatate corespunzător.

Proiect 1:
Realizați un document colaborativ la nivelul clasei, de tip revistă digitală, în care fiecare
elev să fie autorul unui articol (10-15 rânduri), formatat, însoțit de obiecte grafice adecvate,
formatate. (Fiecare elev își va scrie numele la sfârșitul articolului.) Se vor puncta:
formatările utilizate la nivel de caracter, paragraf, pagină, tipurile de obiecte inserate și
formatările realizate asupra lor, aspectul grafic al articolului și încadrarea lui în tematica și
aspectul grafic al revistei per ansamblu.

Proiect 2:
Utilizând aplicații de tip Animoto sau Stupefix, creați o prezentare video (max. 3-4 min.) în
care să includeți fișiere imagine (obținute prin capturarea ecranului/Print Screen) ale
temelor de laborator lucrate acasă, film în care protagoniștii sunteți chiar voi, în timp ce
rezolvați cerințele date ca Tema, în care explicați, pe scurt, modul de realizare. Proiectul
se prezintă în fața clasei la videoproiector. Se punctează: numărul temelor de laborator
realizate, explicațiile din film, aspectul grafic, coerența discursului.

PORTOFOLIU
Dosarele:
 Word: 2 fișiere document găsite, Tema1_v3.pdf, Tema 1.rar, Tema2.docx,
Tema3.docx, Tema4.docx, Tema5.docx, Tema6.docx, Tema7.docx,
Tema8.docx, Tema9.docx, Tema10.docx, Tema11.docx, Tema12.docx,
Tema13.docx, Tema14.docx, Tema15.docx, Tema16.docx, Tema17.docx,
Tema18.docx, Tema19.docx, Tabel.docx, diplome_generate_automat.pdf,
Tema20.docx;
 proiect1: fișier cu un link către documentul colaborativ;
 proiect2: fișierul video sau link-ul către acesta

32
cai etic caiet de aplicaţii

CAPITOLUL 4: PROGRAMUL DE CALCUL TABELAR MS EXCEL

Competențe vizate:
 Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel
 Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul
 Utilizarea formulelor şi a funcţiilor
 Utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de calcul
 Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame
 Realizarea unor aplicaţii practice

SUPORT TEORETIC:
1. Introducerea și formatarea datelor
2. Mutarea/copierea celulelor sau a conținutului celulelor
3. Crearea unei liste de date succesive
4. Crearea unei liste particularizate
5. Formatarea condiționată
6. Înghețarea panourilor pentru a bloca rânduri/coloane
7. Validarea datelor
8. Formule și funcții
9. Funcții Excel
10. Diagrame

Suport teoretic: https://www.traininguri.ro/wp-content/uploads/2017/01/ebook-ninja-in-exel.pdf

Tema 1: Operații cu foi de calcul


Să se creeze registrul Tema1, salvat în dosarul excel din portofoliul electronic.
1. Adăugați în registru 3 foi de calcul noi.
2. Redenumiți prima foaie de calcul în Tema1.
3. Colorați eticheta foii a doua în verde.
4. Plasați foaia a 5-a înaintea foii 1.
5. Ștergeți foaia 4 din registru.
6. Importați o foaie de calcul din alt registru existent. (Dacă acesta nu există, creați un
registru nou, cu numele Registru_de_lucru, cu o singură foaie de calcul redenumita
în Import).

Tema 2: Formatări în foaia de calcul


Să se creeze registrul Tema2, salvat în dosarul excel din portofoliul electronic.
1. Denumiţi foaia de calcul Formatări.
2. Formatați domeniul de celule A1:G1 astfel: chenar linie dublă, roșie, interior umplut
cu galben.
3. Formatați domeniul de celule A3:G10 astfel: chenar linie punctată, albastră, interior
umplut cu un model hașură oblică, culoare verde, fundal gri.
4. Îmbinați celule din domeniul H1:H10. Scrieți la 90° textul tabel. Aliniați-l la centru, pe
orizontală și la mijloc, pe verticală.
5. Stabiliți lățimea coloanei A la 40 pt și înălțimea rândului 1 la 50 pt.

33
cai etic caiet de aplicaţii

6. Inserați în celula B4 textul test1 scris cu Arial, 15, verde, aldin, fundal roz. Copiați în
celula B20 toate formatările din B4 și scrieți textul test2.
7. Inseraţi în dreapta antetului foii de calcul data curentă care să se actualizeze
automat, iar în stânga denumirea foii de calcul.
8. Stabiliţi ca margini pentru foaie următoarele dimensiuni: stânga: 3 cm, dreapta: 4
cm, sus: 3 cum, jos: 4 cm şi orientarea de tip vedere.
9. Cu ajutorul unui motor de căutare, găsiţi pe Internet o imagine cu o lalea. Salvaţi
imaginea pe Desktop. Umpleţi fundalul foii de calcul cu imaginea salvată.

Tema 3: Liste implicite, liste particularizate, completare automată


Să se creeze registrul Tema3, salvat în dosarul excel din portofoliul electronic.
1. Scrieți pe primul rând, în celule distincte, următoarele denumiri ale coloanelor, cu
Tahoma, 14, înclinat, roșu: Nr. pare, Nr. impare, Nr. divizibile cu 7, Nr. divizibile cu
5, Zilele săptămânii, Lunile anului.
2. Completați automat 30 de rânduri cu numere/texte care îndeplinesc condițiile
respective.
3. Creați lista elevilor clasei și completați-o automat în următoarea coloană a tabelului.
4. Creați lista disciplinelor studiate în clasa a X-a și completați-o automat în
următoarea coloană a tabelului.

Tema 4: Înghețarea rânduri/coloane/panouri


Să se creeze registrul Tema4, salvat în dosarul excel din portofoliul electronic.
1. Creați un tabel al cărui antet să conțină informațiile: Nr. crt., Numele și prenumele
elevului, Media, Observații.
2. Completați tabelul cu 10 înregistrări. Copiați cele 10 înregistrări de 7 ori, astfel încât
să aveți în final un tabel cu 80 de elevi.
3. Înghețați rândul antet, pentru a menține vizibilă această zonă, în timp de defilați în
foaia de calcul.
4. Înghețați coloana Nr. crt.
5. Realizați formatări distincte pentru fiecare din cele 8 seturi (chenare, fundaluri,
fonturi, dimensiuni, orientări, alinieri).

Tema 5: Validarea datelor introduse


Să se creeze registrul Tema5, salvat în dosarul excel din portofoliul electronic.
1. Creați un tabel al cărui antet să conțină informațiile: Nr. crt., Numele și prenumele,
Sexul, Vârsta, Data nașterii, Telefon mobil, Copii.
2. Completați tabelul cu 10 înregistrări.
3. Pentru coloana Sexul restricționați introducerea uneia din cele două valori, F sau M,
prin crearea unei liste de validare.
4. Pentru coloana Copii restricționați introducerea uneia din cele două valori, Da sau
Nu, prin crearea unei liste de validare.
5. Pentru coloana Vârsta restricționați introducerea doar a numerelor întregi.
6. Pentru coloana Data nașterii restricționați introducerea unei date calendaristice din
intervalul 1.01.1977- 31.12.1999 (angajați care au între 40 și 18 ani).
7. Pentru coloana Telefon mobil restricționați introducerea doar a unui șir format din
10 caractere.

34
cai etic caiet de aplicaţii

Tema 6: Formule
Să se creeze registrul Tema6, salvat în dosarul excel din portofoliul electronic. În domeniul
de celule A2:C10 introduceți de la tastatură valori numerice.
1. În celula D2 calculați suma celor 3 numere. Completați automat rândurile până la
D10.
2. În celula E2 calculați produsul celor 3 numere. Completați automat rândurile până la
E10.
3. În celula F2 calculați media aritmetică a celor 3 numere. Completați automat
rândurile până la F10.
4. În celula G2 calculați suma primelor 2 numere, înmulțită cu al treilea. Completați
automat rândurile până la G10.
5. În celula H2 calculați pătratul diferenței primelor 2 numere. Completați automat
rândurile până la H10.
6. În celula I2 verificați dacă primul număr este mai mare decât dublul celui de-al
doilea număr. Completați automat rândurile până la I10.
7. În celula J2 verificați dacă suma pătratelor primelor două numere este mai mare
decât pătratul celui de-al treilea număr. Completați automat rândurile până la J10.

Tema 7 – pentru acasă: Formule


Să se creeze registrul Tema7, salvat în dosarul excel din portofoliul electronic. În domeniul
de celule A1 și A2 inserați două numere cu semnificația lungimii, respectiv a lățimii unui
dreptunghi, exprimată în metri. Calculați:
1. În celula A3, perimetrul dreptunghiului.
2. În celula A4, semiperimetrul dreptunghiului.
3. În celula A5, aria dreptunghiului.
4. Dacă pentru împrejmuirea de 3 ori a unui teren în formă de dreptunghi, cu
dimensiunile de mai sus și cu o poartă de 2 m se utilizează sârmă, calculați
lungimea sârmei necesare. Scrieți formula de calcul în celula A6.
5. În celula A7, lungimea unui cerc care are ca diametru lungimea dreptunghiului.

Tema 8: Funcții
Să se creeze registrul Tema8, salvat în dosarul excel din portofoliul electronic. În domeniul
de celule A2:C10 introduceți de la tastatură valori numerice. Calculați, utilizând formule și
funcții:
1. În celula D2, suma celor 3 numere. Completați automat rândurile până la D10.
2. În celula E2, produsul celor 3 numere. Completați automat rândurile până la E10.
3. În celula F2, media aritmetică a celor 3 numere. Completați automat rândurile până
la F10.
4. În celula G2, maximul dintre cele 3 numere. Completați automat rândurile până la
G10.
5. În celula H2, minimul dintre cele 3 numere. Completați automat rândurile până la
H10.
6. În celula I2 verificați dacă maximul primei coloane este mai mare decât suma
maximelor din coloanele a doua și a treia.
7. În celula J2, restul împărțirii primului număr la al doilea număr. Completați automat
rândurile până la J10.
8. În celula K2, valoarea absolută a diferenței dintre al treilea număr și primul număr.
Completați automat rândurile până la K10.
9. În celula L2, aranjamente de n ( = primul număr) luate câte k ( = al doilea număr).
Completați automat rândurile până la L10. (Obs.: Se utilizează funcția fact).

35
cai etic caiet de aplicaţii

10. În celula M2, radicalul de ordin 2 din suma numerelor din cele 3 coloane.

Tema 9: Diagrame
Să se creeze registrul Tema9, salvat în dosarul excel din portofoliul electronic. Creaţi un
tabel care să prezinte notele obţinute de 10 elevi la un concurs, la care fiecare a susţinut
câte 3 probe, obţinând note de la 1 la 10.
1. Reprezentaţi grafic notele obţinute de către cei 10 elevi, prin diagramă de tip
coloane.
2. Evidenţiaţi pe grafic nota la proba 1 cu portocaliu, la proba 2 cu mov şi la proba 3
cu turcoaz.
3. Adăugaţi un fundal gri diagramei.
4. Adăugaţi titlul Situaţia notelor acestui grafic, precum şi titluri celor două axe: Elevi,
respectiv, Note.
5. Plasaţi legenda sub grafic.
6. Adăugaţi graficului etichetele cu notele elevilor, plasate în interiorul coloanelor, spre
extremitatea de sus.
7. Trasaţi în spatele coloanelor linii de grilă orizontale.
8. Adăugaţi graficului linii de tendinţă: liniară pentru notele probei 1 şi ale probei 2 şi
exponenţială pentru notele probei a 3-a.

Tema 10: Diagrame


Să se creeze registrul Tema10, salvat în dosarul excel din portofoliul electronic. Creaţi în
foaia de calcul un tabel, formatat cu font Arial,14, albastru,chenar linie dublă roşie, care să
centralizeze măsurătorile de la o staţie meteorologică, făcute zilnic, timp de o săptămână
şi, în fiecare zi, temperaturile măsurându-se de 3 ori pe zi: dimineaţa, la ora 7.00, la prânz,
la ora 12.00 şi seara la ora 19.00. Determinaţi:
1. Temperatura cea mai mare înregistrată în acea săptămână.
2. Temperatura minimă a săptămânii.
3. Media temperaturilor zilnice.
4. Media temperaturilor orelor 7.00, 12.00, respectiv 19.00.
5. Formataţi domeniul de temperaturi astfel încât dacă ele depăşesc 30C celulele să
aibă fundal portocaliu, iar dacă sunt sub 5C, să aibă fundal bleu.
6. Adăugaţi o coloană tabelului cu titlul Observaţii, care să afişeze textul cald, dacă
media zilei este mai mare de 25C şi rece dacă temperatura medie a zilei este sub
10C.
7. Reprezentaţi grafic, alegând un tip corespunzător, temperaturile măsurate la staţia
meteo, formatând, la alegere diagrama..

Proiect 1:
Creați la nivelul clasei o foaie de calcul colaborativă (Aplicații Google - Foi de calcul), în
care fiecare elev să conceapă și să rezolve o problemă de algebră / geometrie /
trigonometrie / statistică / economie / logică. Fiecare elev își scrie numele, enunțul, datele
problemei și formula/formulele de rezolvare. Formatările se fac la alegere. Se punctează:

36
cai etic caiet de aplicaţii

aspectul (formatarea celulelor și a textului), coerența enunțului și complexitatea problemei


(numărul de formule/funcții utilizate în rezolvare, reprezentare grafică).

Proiect 2:
Utilizând aplicații de tip Animoto sau Stupefix, creați o prezentare video (max. 3-4 min.) în
care să includeți fișiere imagine (obținute prin capturarea ecranului/Print Screen) ale
temelor de laborator lucrate acasă, film în care protagoniștii sunteți chiar voi, în timp ce
rezolvați cerințele date ca temă, în care explicați, pe scurt, modul de realizare. Proiectul se
prezintă în fața clasei la videoproiector. Se punctează: numărul temelor de laborator
realizate, explicațiile din film, aspectul grafic, coerența discursului.

PORTOFOLIU
Dosarul
excel: Tema1.xlsx, Tema2.xlsx, Tema3.xlsx, Tema4.xlsx, Tema5.xlsx,
Tema6.xlsx, Tema7.xlsx, Tema8.xlsx, Tema9.xlsx, Tema10.xlsx, fișier text
cu link către proiectul realizat, fișierul video sau link-ul către proiectul realizat.

37
cai etic caiet de aplicaţii

CAPITOLUL 5: PREZENTĂRI POWERPOINT

Competențe vizate:
 Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări PowerPoint
 Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări
 Utilizarea textului și a elementelor grafice în prezentare
 Realizarea animaţiei într-o prezentare
 Realizarea unor aplicaţii practice

SUPORT TEORETIC:
1. Spațiul de lucru PowerPoint
2. Operații cu diapozitive
3. Inserarea și formatarea textului
4. Fundaluri şi teme
5. Inserarea și formatarea imaginilor
6. Inserarea și formatarea formelor
7. Inserarea și formatarea ilustrațiilor SmartArt
8. Animații
9. Tranziții
10. Elemente audio și video în prezentare
11. Livrarea și distribuirea prezentării
12. Tipărirea diapozitivelor

REGULI GENERALE PENTRU REALIZAREA PREZENTĂRILOR


 Fiecare diapozitiv trebuie sa ilustreze un singur punct sau o idee. Nu aglomerați
diapozitivul. Dacă aveți o cantitate mare de date, împărțiți-le în mai multe
diapozitive.
 Începeți cu ceva care atrage atenția publicului – o întrebare, o afirmație, o poveste,
un detaliu personal.
 Utilizați litere mari, lizibile – dimensiunea 28pt este suficient de mare. Pentru titluri,
utilizați dimensiunile 32-40.
 Contrastul culorilor fundal-text trebuie să fie mare. Nu scrieți cu galben pe fundal
alb. Evitați diapozitivele cu fundaluri în degrade – pentru a nu oscila vizibilitatea.
Consultați roata culorilor pentru a le identifica pe cele apropiate sau pe cele
contrastante.

38
cai etic caiet de aplicaţii

 Folosiți același fundal simplu pentru toate diapozitivele ce conțin text, cu excepția
diapozitivelor titlu care pot conține imagini sugestive.
 Diapozitivele nu trebuie să conțină întreaga prezentare. Scopul lor este de a sprijini
discursul dumneavoastră și pentru a sublinia punctele importante. Nu citiți cuvânt
cu cuvânt de pe ecran.
 Diapozitivele-titlu trebuie să conțină cinci sau mai puține cuvinte.
 Fiți consecvenți în ceea ce privește culorile, fonturile, stilul. Nu folosiți decât două
fonturi și două mărimi de text.
 Utilizați tranziții simple – de tipul 'fly in' care nu distrag atenția de la informația
prezentată. Folosiți aceeași tranziție pentru mai multe diapozitive, pentru a conferi
prezentării unitate. Dacă un diapozitiv este mai important, atunci folosiți o altă
tranziție care să-l scoată în evidență (rupeți monotonia).
 Încadrați-vă în timpul alocat și prezentați subiectul cu fața la public.
Exemple:
http://simona.caprita.ro/fisiere/diverse/1_da.ppt
http://simona.caprita.ro/fisiere/diverse/2_da.ppt

Contra-exemple:
http://simona.caprita.ro/fisiere/diverse/1_nu.ppt
http://simona.caprita.ro/fisiere/diverse/2_nu.pp

ETAPE ÎN REALIZAREA UNEI PREZENTĂRI


1. Stabilește audiența. În funcție de aceasta îți vei alege modul de adresare
(profesionist, amuzant etc.) și vocabularul comun.
2. Stabilește subiectul/tema centrală a prezentării. Atenție: titlul prezentării ≠ tema
prezentării. (de ex: tema poate fi ”Iubirea în poezia eminesciană” și titlul : ”Și-a murit
iubirea noastră...”).
3. Creează un aspect grafic original. Caută pe Internet imagini potrivite cu tema
aleasă pentru: fundalul diapozitivelor-titlu, fundalul diapozitivelor-conținut, imagini
care să însoțească textul, marcatori pentru liste etc. Atenție: imaginile trebuie să fie
de o bună calitate, fără a fi protejate prin inscripționări/watermak-uri. În funcție de
culorile imaginilor pentru fundal, alege culoarea textului, dar nu utiliza mai mult de
2-3 culori. Descarcă și instalează fonturi potrivite temei, dar utilizează-le doar în
titluri (pentru text obișnui, folosește fonturi lizibile).
4. Fii original: renunță la convenții precum alinierea la centru a titlului, utilizarea
dimensiunii standard de diapozitiv, utilizarea temelor predefinite din program etc.
5. Folosește guides (guides-urile sunt acele linii orizontale şi verticale care te ajută la
alinierea în diapozitiv).
6. Pregătește discursul și argumentează ideile din diapozitive. Cronometrează
prezentarea ca să te încadrezi în timp. Zâmbește și transmite încredere.
7. Nu te feri să renunți la PowerPoint în favoarea unor programe pentru crearea
prezentărilor: Emaze, Prezi, Powtoon, Animoto, etc.

Tema 1: Operații cu diapozitive


Să se creeze prezentarea Tema1, salvată în dosarul prezentări din portofoliul electronic,
care să conțină:
1. Primul diapozitiv cu titlul Oxford.
2. Al doilea diapozitiv, un șablon pentru inserare de imagine și text, în care să apară o
scurtă descriere și o imagine a universității.
3. Duplicați al doilea diapozitiv.

39
cai etic caiet de aplicaţii

4. Înlocuiți imaginea.
5. Schimbați ordinea diapozitivelor 2 și 3.
6. Inserați un diapozitiv nou, gol, între diapozitivele 1 și 2.
7. Plasați pe diapozitivul 2 textul Cuprins și creați o listă cu 3 itemi.
8. Ștergeți diapozitivul 4.
9. Duplicați ultimul diapozitiv și plasați copia la începutul prezentării.

Tema 2: Inserarea și formatarea obiectelor în prezentare


Să se creeze prezentarea Tema2, având un subiect la alegere, salvată în dosarul
prezentări din portofoliul electronic, care să conțină 8 diapozitive cu text, imagini, forme,
tabel, SmartArt, text artistic, respectând formatările:
1. Caseta text din primul diapozitiv să conțină titlul prezentării, numele elevului și
clasa, formatate astfel: Arial, 30, aldin, verde, cu efect de umbră, chenar linie dublă
gri.
2. Imaginile să aibă aceeași lățime, dacă sunt dispuse alăturat, pe verticală sau
aceeași înălțime, dacă sunt dispuse alăturat, pe orizontală. Toate imaginile să aibă
chenar linie punctată verde, grosime 3 pt și efect de reflexie.
3. Obiectul SmartArt să aibă fundal oranj, chenar linie verde dublă, grosime 3 pt, iar
fiecare obiect constitutiv să fie umplut gradient gri-verde, cu chenar verde. Textul
asociat acestora să fie Arial, negru, înclinat.
4. Tabelul utilizat în prezentare să aibă fundal model hașurat, culoare verde, borduri
gri, linii punctate.
5. Formele din prezentare să fie de tip săgeată: culoare de umplere verde, chenar linie
dublă oranj și efect de umbră.
6. Textul artistic să fie inserat în primul diapozitiv și să aibă o cale de tip arcadă, cu
litere foarte spațiate.

Tema 3 (pentru acasă): Inserarea și formatarea obiectelor în prezentare


Să se creeze prezentarea Tema3 formată din 8-10 diapozitive, salvată în dosarul
prezentări din portofoliul electronic, care să aibă titlul Semne de circulație, numele elevului
și clasa. Pe fiecare diapozitiv de conținut, creați din forme un semn de circulație și
asociați-i o scurtă descriere.

Tema 4: Teme și fundaluri


Să se creeze prezentarea Tema4 formată din 8-10 diapozitive, salvată în dosarul
prezentări din portofoliul electronic, care să aibă titlul Alimentația sănătoasă, numele
elevului și clasa. Inserați și formatați un obiect SmartArt în al doilea diapozitiv, care să
reprezinte piramida alimentației sănătoase. În următoarele diapozitive faceți scurte
descrieri ale grupelor alimentare din piramidă, însoțite de imagini sugestive, formatate.
Toate diapozitivele au același fundal adecvat temei.

Tema 5: Animații și tranziții


Să se creeze prezentarea Tema5 formată din 8-10 diapozitive, salvată în dosarul
prezentări din portofoliul electronic, care să aibă titlul Bradul de Crăciun, numele elevului și
clasa. Simulați împodobirea unui brad prin utilizarea aceleași imagini a bradului în toate
diapozitivele, dar prin adăugarea treptată a obiectelor de decor, care vor fi forme inserate
și formatate peste imaginea bradului: ghirlande de steluțe, globuri, beculețe etc.

40
cai etic caiet de aplicaţii

Sfat: Puteți crea al doilea diapozitiv cu imaginea bradului, pe care să-l duplicați de câte ori
aveți nevoie. În acest fel este păstrată proporția imaginii și poziția ei în diapozitiv.

Tema 6 (pentru acasă): Animații și tranziții


Să se creeze prezentarea Tema6, salvată în dosarul prezentări din portofoliul electronic,
care să aibă titlul Intersecție, numele elevului și clasa. Simulați comportamentul unei
mașini într-o intersecție semaforizată.

Tema 7:
Sunteți administratorul unei firme de turism și doriți să o promovați realizând o prezentare
despre aceasta, cu numele Tema7, salvată în dosarul prezentări din portofoliul electronic.
1. În Diapozitivul 1 inseraţi denumirea firmei, motto-ul firmei şi o imagine sugestivă.
Cerinţe: Titlul: majuscule, 60, Arial, albastru, aliniat la centru, efect de umbră.
Asociaţi o animaţie la intrare titlului. Subtitlul (motto): font cu aspect scris de mână,
30, cursiv, aliniat la centru Casetele text: efect de reflexie Imagine: cu efect de
muchii atenuate
2. În Diapozitivul 2 inseraţi un cuprins care să conţină „Informaţii generale” şi „Oferta
noastră”. Cerinţe: Realizaţi cuprinsul utilizând obiecte SmartArt şi butoane de
acţiune care să facă trimiterea la diapozitivele care tratează subiectul respectiv.
(Indicaţie: creaţi în prealabil acele diapozitive).
3. În Diapozitivul 3 includeţi informaţiile precum: denumirea firmei, adresa, forma
juridică, obiect de activitate, adresa Web, e-mail, telefon/fax. Cerinţe: Utilizaţi o listă
cu marcatori, care va avea un efect de animaţie de accentuare. Inseraţi un buton de
acţiune pentru revenirea la cuprins.
4. În Diapozitivul 4 prezentaţi oferta firmei de turism (vacanţe în România, vacanţe în
străinătate, parcuri de distracţii şi safariZoo) însoţită de 2-3 imagini sugestive.
Cerinţe: Cele 3 casete text vor avea formă de săgeată. Imaginile vor avea asociate
efecte de animaţie atât la intrare, cât şi la ieşire din Diapozitiv. Inseraţi un buton de
acţiune pentru revenirea la cuprins.

Tema 8 (de grup). Alegeți-vă una din temele de mai jos, grupați-vă 4-5 elevi, stabiliți
sarcinile fiecăruia (grafica, informațiile, animațiile și acțiunile, prezentarea etc.) Trimiteți
profesorului structura echipei și sarcina fiecărui membru. Timp de lucru: 2 săptămâni.
 Creați o harta interactivă a unui continent, astfel: utilizați inițial o imagine având
doar conturul țarilor, apoi, pentru fiecare țară suprapuneți pe hartă forma țării
respective, dar umplută cu o culoare. La execuția unui clic pe acea formă se face
trimiterea la diapozitivul care conține o scurtă descriere și câteva imagini sugestive.
Din diapozitivele cu descrieri trebuie să aveți buton de acțiune pentru revenirea la
hartă.
 Creați un software educativ pentru clasa pregătitoare, care să cuprindă elemente
de matematică, abecedar, poezii, cântece, dezvoltare personală etc. Puteți
organiza capitolele ca imagini într-un peisaj de poveste. La execuția unui clic pe
imaginea respectivă, se face trimiterea la diapozitivul care prezintă, într-un mod
adecvat vârstei, informația. În diapozitivele explicative, trebuie să aveți buton de
acțiune/imagine pentru revenirea la pagina principală/cuprins.
 Organizați pe o axă a timpului, evenimentele din istoria poporului român și descrieți,
prin trimiteri la diapozitive cu explicații, acele evenimente. În diapozitivele
explicative, trebuie să aveți buton de acțiune/imagine pentru revenirea la axa
timpului/cuprins.

41
cai etic caiet de aplicaţii

 Creați un tabel periodic al elementelor interactiv, astfel: utilizați inițial un tabel alb
negru, apoi, pentru fiecare element suprapuneți pe tabel o formă/un pătrat umplut
cu o culoare. La execuția unui clic pe acea formă se face trimiterea la diapozitivul
care conține o scurtă descriere a elementului. Din diapozitivele cu descrieri trebuie
să aveți buton de acțiune pentru revenirea la tabelul inițial.
 Discutând cu profesorul, puteți să propuneți tema pe care urmează să o realizați în
echipă. Fiți creativi!

PORTOFOLIU
Dosarul
prezentari: Tema1.pptx, Tema2.pptx, Tema3.pptx, Tema4.pptx, Tema5.pptx,
Tema6.pptx, Tema7.pptx, proiect;

42
cai etic caiet de aplicaţii

CAPITOLUL 6: BAZE DE DATE MS ACCESS

Competențe vizate:
 Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Access
 Operarea cu baze de date
 Crearea şi utilizarea tabelelor, formularelor, interogărilor și rapoartelor
 Realizarea unor aplicaţii practice

SUPORT TEORETIC:
1. Introducere în Access
2. Crearea tabelelor Access
3. Tipuri de date. Relații între tabele.
4. Importul și exportul datelor
5. Formulare
6. Interogări
7. Rapoarte
8. Macrocomenzi

Creați un dosar cu numele Access în portofoliul electronic în care veți salva temele.

Tema 1: Utilizarea aplicației Access

1. Deschideți aplicația Access


2. Creați o bază de date necompletată cu numele tema_1 și salvați-o în folder-ul
access din portofoliul electronic.
3. Creați o bază de date folosind template-ul Marketing Project și salvați-o cu numele
template-ului în folder-ul access.
4. Creați o bază de date folosind template-ul Events și salvați-o cu același nume în
folder-ul access.
5. Deschideți baza de date creată anterior, la punctul 4, și completați cu 5 înregistrări
Event List, apoi salvați.
6. Deschideți baza de date tema1 și importați din folder-ul excel fisierul excel
Tema4.xlsx.
7. Redenumiți tabelul importat cu numele Elevi.
8. Deschideți tabelul Elevi și ștergeți ultimele 10 înregistrări (ar trebui să vă rămână
70).
9. Importați din folder-ul Excel fișierul Tema5.xlsx.
10. Comutați în modul proiectare tabelul nou importat.
11. După câmpul Copii (ultima coloană din tabel) inserați un nou câmp cu numele
Mașina, bifând la Data Type: Yes/ No.
12. Introduceți încă 5 înregistrări (ar trebui să fie în total 15).
13. Redenumiți tabelul importat la punctul 9 în Angajați.
14. Exportați în folder-ul Access, în format XML, tabelul Elevi.

43
cai etic caiet de aplicaţii

15. Exportați în folder-ul Access, ca HTML Document, tabelul Angajați.


16. Salvați baza de date tema_1 și închideți aplicația Access.

Tema 2: Tabele Access

1. Deschideţi aplicaţia Microsoft Access.


2. Creaţi o nouă bază de date.
3. Salvaţi-o sub numele elevi_2.accdb în folder-ul access.
4. Creaţi un tabel cu 3 câmpuri, conform indicaţiilor de mai jos:
Numele câmpului Tipul datei Dimensiunea câmpului
Cod_clasa Text 5
Sala Text 20
Etaj Number byte
5. Salvaţi tabelul sub numele Clase.
6. Stabiliţi Cod_clasa drept cheie primară de identificare (primary key).
7. Salvaţi şi închideţi tabela Clase.
8. Creaţi un nou tabel, cu următoarele câmpuri şi tipuri de date:
Numele câmpului Tipul datei Dimensiunea sau formatul câmpului
ID_elev Number Long Integer
Nume_elev Text 15
Data_examinarii Date/Time Medium Date
Nota Number Byte
Promovat Yes/ No Yes/ No
9. Salvaţi tabelul sub numele Elevi.
10. Stabiliţi ID_elev drept cheie primară de identificare (primary key).
11. Salvaţi şi închideţi tabelul Elevi.
12. Creaţi un tabel cu 3 câmpuri, după cum urmează:
Numele câmpului Tipul datei Dimensiunea câmpului
Cod_postal Number Long Integer
Localitate Text 15
Judet Text 15
13. Salvaţi tabelul sub numele Localităţi.
14. Stabiliţi Cod_poştal drept cheie primară de identificare (primary key).
15. Salvaţi şi închideţi tabelul Localităţi.
16. Deschideţi tabela Clase şi adăugaţi câmpul următor:
Numele câmpului Tipul datei Dimensiunea câmpului
Evaluare Națională Number Byte
17. Adăugaţi cate 5 înregistrări în tabelele create (Clase, Elevi, Localitati).
18. În tabelul Localităţi modificaţi dimensiunea câmpului Localitate de la 15 la 20 de
caractere.
19. În tabelul Localităţi indexaţi câmpul Localitate astfel încât să fie admise valori duplicate.
20. În tabela Clase stabiliţi o regulă de validare pentru câmpul Etaj, astfel încât să nu se
accepte introducerea numerelor mai mari decât 3. În cazul nerespectării regulii se va afişa
mesajul: Atenţie! Introduceţi un etaj valid!
21. În tabelul Elev mutaţi câmpul Data_examinarii astfel încât să se găsească după
câmpul Nota.
22. Stabiliţi dimensiunea coloanei Nume_elev la 20.
23. Ştergeţi ultima înregistrare din tabelul Elevi.
24. Salvaţi şi închideţi tabelele deschise.

44
cai etic caiet de aplicaţii

25. Închideţi aplicaţia Microsoft Access.

Tema 3: Relații între tabele

Unul din scopurile principale ale proiectării unei baze de date este eliminarea redundanței
(dublării) datelor. În acest scop, datele se structurează în tabele, grupate în funcție de
subiect. Prin intermediul câmpurilor comune, se creează relații între tabele. Relațiile dintre
tabele sunt apoi folosite la proiectarea interogărilor, formularelor și rapoartelor.
Scopul principal al relațiilor este acela de a vizualiza simultan datele din mai multe
tabele și de a minimiza duplicarea datelor.
Legăturile dintre tabele se realizează pe baza unui câmp comun (care într-o tabelă este
cheie primară, iar în alta este cheie externă). Aceste câmpuri trebuie să aibă același tip de
date și aceeași dimensiune.
Relațiile pot fi: 1:1, 1:M, M:N (vezi punctul 3 din suportul teoretic)

Sfat: înainte de crearea relațiilor închideți toate tabelele Access!

1. Deschideți baza de date elevi_2


2. Adaugati in tabela Elev campul Cod_clasa, de tip text, dimensiune 5 caractere.
3. Utilizând câmpul Cod_clasa atât din tabela Clase, cât şi din tabela Elevi, creaţi o
legătură între tabele de tipul unu la mulţi.
4. Aplicaţi o restricţie de integritate referenţială relaţiei create la cerinţa 3.
5. Salvaţi şi închideţi fereastra de relaţii.
6. Închideți baza de date elevi_2.
7. Creați o bază de date cu numele magazin_3 și salvați-o în folder-ul access.
8. Creaţi un tabel cu 5 câmpuri, după cum urmează:

Numele câmpului Tipul datei Dimensiunea câmpului


cod fz Number Long Integer
denumire fz Text 30
tip fz Text 60
Adresa Text 200
Nr_telefon text 10
9. Salvați tabelul cu numele furnizori.
10. Setați cod fz ca și cheie primară.
11. Adăugați o regulă de validare pentru câmpul tip fz astfel încât să admită doar valori
din mulțimea {“intern”, “extern”}, ca în figura de mai jos:

45
cai etic caiet de aplicaţii

12. Creaţi un tabel cu 3 câmpuri, după cum urmează:

Numele câmpului Tipul datei Dimensiunea câmpului


nr factura Number Long Integer
data facturii Date/Time Short Date
cod fz number Long Integer
13. Salvați tabelul cu numele facturi.
14. Stabiliți nr factura ca și cheie primară.
15. Stabiliți o regulă de validare pentru câmpul data facturii care să accepte valori între
01.01.2008 și data curentă, ca în figura de mai jos:

16. Creaţi un tabel cu 4 câmpuri, după cum urmează:

Numele câmpului Tipul datei Dimensiunea câmpului


nr factura Number Long Integer
cod material Number Long Integer
cantitate number Long Integer
pret number Long Integer
17. Salvați tabelul cu numele detalii facturi.
18. Stabiliți nr factura și cod material ca și chei primare.
19. Stabiliți o regulă de validare pentru câmpul cantitate care să accepte valori mai mari
decât zero, ca în figura de mai jos:

46
cai etic caiet de aplicaţii

20. Aceeași cerință de la punctul 19, aplicată pentru câmpul pret.


21. Creaţi un tabel cu 4 câmpuri, după cum urmează:

Numele câmpului Tipul datei Dimensiunea câmpului


cod material Number Long Integer
denumire text 255 (implicit)
um text 255 (implicit)
pret referinta number Long Integer
22. Salvați tabelul cu numele materiale.
23. Stabiliți cod material ca și cheie primară.
24. Stabiliți o regulă de validare pentru câmpul denumire care să accepte doar texte ce
încep cu litera p.
25. Stabiliți o regulă de validare pentru câmpul um care să accepte doar textele: sac, t,
kg.

26. Populați cele 4 tabele cu câte 5 înregistrări.


27. Creați următoarele relații între tabele (RIR- integritate referențială):

a) RIR1: cod fz(facturi) refera cod fz(furnizori)


b) RIR2: cod material(detalii facturi) refera cod material(materiale)
c) RIR3: nr factura(detalii facturi) refera nr factura(facturi)

47
cai etic caiet de aplicaţii

28. Salvați baza de date magazin_3.

Tema 4: Formulare Access


1. Deschideţi aplicaţia Microsoft Access.
2. Creaţi o nouă bază de date.
3. Salvaţi-o sub numele film_4.accdb în dosarul access din portofoliul electronic.
4. Creați un tabel cu următoarea structură:
Numele câmpului Tipul datei Dimensiune câmp/
Proprietăți modificate
ID AutoNumber Cheie primară
Titlu Text Field Size:100
Caption: Titlu film
Validation Rule: Is Not Null
Validation Text: Introduceti titlul
filmului
Required: Yes
Durata Number Field Size: Integer
Caption: Durata film
Required: Yes
An_apar Number Field Size: Integer
Caption: Anul aparitiei
Required: Yes
Buget Number Field Size: Long Integer
Decimal places: 2
Caption: Buget
Required: Yes

ID_regizor Number Field Size: Long Integer


Required: Yes
5. Salvați tabelul cu numele Film.
6. Creați un tabel cu următoarea structură:
Numele câmpului Tipul datei Dimensiune câmp/
Proprietăți modificate
ID AutoNumber Cheie primară
Nume Text Field Size: 50
Caption: Nume regizor
Validation Rule: Is Not Null
Validation Text: Introduceti numele
regizorului
Required: Yes

48
cai etic caiet de aplicaţii

7. Salvați tabelul cu numele Regizor.


8. Populați ambele tabele cu cate 5 înregistrări:

9. Creați un formular simplu care să conțină toate câmpurile tabelei Film (toate setările
implicite) si denumiți-l FormFilm.
10. Introduceți prin intermediul formularului FormFilm încă 5 înregistrări în tabelul Film
(puteți folosi Internetul pentru documentare).
11. Creați un formular simplu care să conțină toate câmpurile tabelei Regizor (toate
setările implicite) si denumiți-l FormRegizor.
12. Introduceți prin intermediul formularului FormRegizor încă 5 înregistrări în tabelul
Regizor (puteți folosi Internetul pentru documentare).
13. Modificați anul apariției filmului din înregistrarea 3, înlocuindu-l cu 2017.
14. Sortați formularul FormFilm crescător după Titlu.
15. Modificați textul din antetul formularului FormFilm astfel încât acesta să conțină
Numele și prenumele vostru (Obs: Dacă la un calculator sunt doi elevi, atunci veţi scrie
Nume1+Nume2).
16. Salvați formularul FormFilm.
17. Folosind o funcție specială căutați în formularul Regizor numele Steven Spielberg și
înlocuiți-l cu același nume, scris cu majuscule STEVEN SPIELBERG.
18. Sortați datele din tabelul Regizor descrescător după Nume.
19. Inserați în antetul formularului FormRegizor o imagine în miniatură care să ilustreze
ideea de peliculă/ film.
20. Ștergeți ultima înregistrare din formularul FormRegizor.

Tema 5: Interogări Access 1

Interogările sunt obiecte ale bazei de date care permit:


 regăsirea informației care îndeplinește anumite criterii din baza de date (prin
interogare de selecție)
 calculul unor indicatori statistici și efectuarea de calcule aritmetice (interogari de tip
agregat)
 diferite acțiuni asupra bazei de date
 ștergere de înregistrări – delete Query
 adăugare înregistrări – append Query

49
cai etic caiet de aplicaţii

 actualizare înregistrări – update Query


 crearea de noi tabele pe baza celor existente – make-table Query
 analiza încrucișată prin furnizarea unor matrici similare tabelelor pivot din Excel –
crosstab Query
Criterii:
– operatori logici (and, or, not)
– operatori aritmetici (<,>,>=,<=,<>)
– operatori specifici Acces (like”A*”, IN(), between, isnull, isnotnull)
– functii (month(), year(), datepart(„q”,[data facturii]), date() )

1. Deschideți baza de date magazin_3.


2. Creați o interogare simplă cu numele Query1 în care să folosiți toate câmpurile din
tabelul facturi, restul setărilor fiind implicite.
3. Afișați doar datele din al doilea câmp al interogării create la punctul 2 (data facturii).
4. Afișați doar înregistrările din ultimele 100 de zile.

5. În câmpul 4 al interogării Query1 (modul Design view) aplicați o funcție care să


extragă anul din data facturii (câmpul 2) și denumiți acest nou câmp anul.
6. Afișați doar înregistrările din anul curent (2017). Celelalte criterii rămân
neschimbate.

7. În câmpul 5 al interogării Query1 (modul Design view) aplicați o funcție care să


extragă luna din data facturii (câmpul 2) și denumiți acest nou câmp luna.
8. În câmpul 6 al interogării Query1 (modul Design view) aplicați o funcție care să
extragă trimestrul din data facturii (câmpul 2) și denumiți acest nou câmp trimestru.

9. Rulați interogarea.

50
cai etic caiet de aplicaţii

10. Populați tabela astfel încât pentru fiecare lună să existe minim două înregistrări
(minim 24), ani diferiți.
11. Afișați doar înregistrările din lunile martie, septembrie și octombrie .

12. Afișați doar înregistrările din trimestrele 1 sau 3, restul criteriilor rămân
neschimbate.

13. Creați o nouă interogare simplă care să conțină toate câmpurile din tabelul facturi și
câmpurile cod fz, denumire fz și tip fz din tabelul furnizori. Salvați cu numele
Query2.
14. Sortați crescător după denumire fz.
15. Creați un formular folosind toate câmpurile din tabelul furnizori și salvați-l cu numele
Furnizori.
16. Populați tabelul furnizori cu încă 10 înregistrări prin intermediul formularului creat la
cerința precedentă (asigurați-vă că aveți minim 3 înregistrări care să corespundă
furnizorului Ceramexpert)
17. Afișați doar înregistrările care apartin furnizorului Ceramexpert (aplicați criteriul
cerut câmpului denumire fz din Query2)
18. Debifați la afișare câmpurile cod fz și tip fz din Query2. Rulați interogarea.
19. Modificați interogarea Query2 astfel încât să rămână doar data facturii și denumire
fz.
20. Inversați ordinea câmpurilor în interogarea Query2 (data facturii să apară în dreapta
denumirii fz)
21. Salvați baza de date cu numele furnizori_5 în dosarul access din portofoliul
electronic.

Tema 6: Interogări Access 2

1. Creaţi baza de date Şcoala_6 în dosarul access din portofoliul electronic.


2. Creaţi tabelul discipline cu următoarea structură:
Numele câmpului Tipul datei Dimensiune câmp/
Proprietăți modificate
Id_disciplina Number Long Integer
Disciplina Text 50
clasa Text 3
Teza Yes/No
3. Creaţi tabelul elevi cu următoarea structură:

51
cai etic caiet de aplicaţii

Numele câmpului Tipul datei Dimensiune câmp/


Proprietăți modificate
Id_elev Number Long Integer
nume Text 50
prenume Text 50
clasa Text 2
4. Creaţi tabelul catalog cu următoarea structură:
Numele câmpului Tipul datei Dimensiune câmp/
Proprietăți modificate
Id_elev Number Long Integer
Id_disciplina Id_elev Id_elev
nota Number Single
Acceptă doar valori cuprinse între 1 și
10
Data Date/Time format de introducere lll-zz-aa ex:
12/14/2010
Teza Yes/No Valoare implicită No
5. Introduceţi înregistrări în cele trei tabele anterior create, ca în exemplul de mai jos:

6. Creați următoarele relații între tabele:

52
cai etic caiet de aplicaţii

7. Creați o interogare cu numele interogare1 care să conțină următoarele câmpuri:


prenume din tabelul elevi, disciplina din tabelul discipline și câmpurile nota, data și teza
din tabelul catalog.
8. Creaţi o interogare cu numele interogare2 care să conducă la următorul rezultat.

9. Să se creeze câte un formular automat pentru tabelele discipline şi elevi, precum şi


pentru interogare1 din baza de date. Salvați formularele cu numele discipline, elevi,
respectiv interogare1.
10. Adăugați încă 5 înregistrări în tabelul discipline prin intermediul formularului creat.
11. Adăugați încă 5 înregistrări în tabelul elevi prin intermediul formularului creat.
12. Să se afişeze elevii care au dat teză

13. Sortaţi descrescător elevii după nota de la teză.

53
cai etic caiet de aplicaţii

14. Creați o interogare cu numele elevi care să conțină toate câmpurile din tabelul elevi.
15. Afișați doar elevii cu numele Ionescu sau Popescu.
16. Sortați alfabetic după câmpul nume.
17. Afișați doar elevii care au note mai mari decât 8.
18. Ascundeți la afișare ultimul câmp al interogării elevi.
19. Redenumiți interogarea elevi în scoala.
20. Exportați interogarea scoala în format XML în dosarul Access cu numele Scoala_6.
21. Salvați și închideți baza de date.

Tema 7: Rapoarte Access

1. Deschideți baza de date Scoala_6 din dosarul access.


2. Creați un raport folosind câmpurile din interogarea elevi, grupați după câmpul clasa,
orientarea raportului să fie Landscape, numele raportului: elevi.
3. Modificați textul din antetul raportului, înlocuindu-l cu numele și prenumele vostru.
4. Salvați baza de date cu un nou nume Scoala_7. (Obs: Atenție când închideți Scoala_6
să nu salvați modificările!)
5. Creaţi tabelul elevi1 cu următoarea structură:

Numele câmpului Tipul datei Dimensiune câmp/


Proprietăți modificate
Id_elev AutoNumber Cheie primară
nume Text 50

6. Creaţi tabelul note1 cu următoarea structură:


Numele câmpului Tipul datei Dimensiune câmp/
Proprietăți modificate
Id_nota AutoNumber Cheie primară (Long Integer)
Id_elev Number Long Integer
nota Number Long Integer

7. Creați o relație de tip 1:M între cele două tabele create la cerințele 5 și 6.
8. Completați tabelul elevi1 cu toți elevii clasei voastre (nr. înregistrări=nr. elevi)
9. Completați tabelul note1 cu câte 2-3 note diferite pentru fiecare elev (în total vor fi
minim 2*nr_elevi și maxim 3*nr_elevi)
10. Creați o interogare simplă care să conțină câmpurile Id_elev și nume din tabelul elevi1,
respectiv câmpul nota din tabelul note1. Salvați interogarea cu numele statistica.
11. Afişaţi media notelor, precum şi cea mai mică notă a fiecărui elev.
12. Sortați alfabetic, după numele elevilor.

54
cai etic caiet de aplicaţii

13. Creați un raport cu numele statistica folosind toate câmpurile din interogarea statistica.
14. Ștergeți textul din antetul raportului creat la cerința 12.
15. Inserați număr de pagină în subsolul raportului statistica, în partea stângă.
16. Inserați în partea dreaptă a antetului raportului data calendaristică (care se va actualiza
automat)
17. Ascundeți raportul elevi.
18. Salvați și închideți baza de date Scoala_7.

Tema 8: Aplicație portofoliu Access

Pentru fiecare cerință rezolvată faceți o captură de ecran cu rezultatul obținut și inserați
imaginile pe câte un diapozitiv, într-o prezentare PowerPoint (fiecare cerință va
corespunde unui diapozitiv). La sfârșit veți salva prezentarea cu numele
Portofoliu_Access în dosarul Access.

1. Creați o bază de date cu numele Orase_8 și salvați-o în dosarul access.


2. Creați un tabel cu următoarea structură:
Dimensiune câmp/
Numele câmpului Tipul datei
Proprietăți modificate
cod_oras AutoNumber Implicit
denumire Text 200
primar Text 100
populatie Number Long Integer
cod_judet Text 2

3. Salvați tabelul cu numele Orase.


4. Stabiliți câmpul cod_oras ca și cheie primară.
5. Să se completeze tabelul cu următoarele linii (înregistrări):

cod_oras denumire primar populatie cod_judet


1 Sinaia Oprea 16000 PH
2 Braşov Ionescu 350000 BV
3 Constanţa Mazăre 450000 CT
4 Urziceni Vasilescu 12000 IL
5 Azuga Mihai 10000 PH
6 Mizil Popescu 10500 PH
7 Mangalia Ionescu 120000 CT
8 Predeal Marin 56000 BV
9 Buşteni Savin 14000 PH
10 Târgovişte Ionescu 234000 DB

55
cai etic caiet de aplicaţii

6. Introduceţi alte 3 linii în tabel, la alegere.


7. Încercaţi să mai introduceţi în tabel un oraş care are codul 5. Este posibil?
8. Introduceţi în tabel o nouă coloană, cu denumirea suprafaţă şi completaţi valorile
pentru fiecare oraş. Stabiliți un tip de date adecvat conținutului, care să permită și
introducerea numerelor reale.
9. Introduceţi în tabel o nouă coloană, cu denumirea data_întemeierii şi completaţi
valorile pentru fiecare oraş. Folosiți ca tip de date Date/ Time (short date).
10. Redenumiţi coloana data_întemeierii, data_înfiinţării.
11. Ştergeţi coloana data_înfiinţării.
12. Să se creeze un formular care să conțină toate câmpurile tabelei Orașe, salvat cu
numele Orașe.
13. Populați tabelul, prin intermediul formularului creat, cu încă 3 înregistrări.
14. Centrați textul din antetul formularului.
15. Creați o interogare care să conțină toate câmpurile tabelei Orașe și salvați-o cu
numele Oraşe.
16. Să se afişeze toate oraşele din judeţul care are codul BV şi au peste 50000 de
locuitori. Sortaţi oraşele alfabetic.
17. Modificaţi interogarea anterioară, astfel încât oraşele să aibă sub 100000 de locuitori
şi să fie sortate invers alfabetic.
18. Să se afişeze toate informaţiile despre oraşul Predeal.
19. Modificaţi interogarea anterioară, astfel încât să afişaţi numai primarul oraşului
Predeal.
20. Să se afişeze denumirile şi primarii oraşelor din judeţul care are codul CT.
21. Să se afişeze numele oraşului pe care îl conduce primarul Mazăre.
22. Să se afişeze toate oraşele şi judeţele din care fac parte acestea, care au primari pe
nume Ionescu, sortate descendent după denumire.
23. Să se afişeze toate oraşele care au între 10000 şi 100000 de locuitori, din judeţul care
are codul PH.
24. Afişaţi numai primarii, sortaţi ascendent.
25. Afişaţi numai populaţiile, sortate descrescător.
26. Afişaţi oraşele din judeţul cu codul PH şi populaţiile acestora, sortate descendent după
populaţie.
27. Afişaţi oraşele cu codurile 1,2,3 sau 4.
28. Afişaţi oraşele cu codurile 4, 6 sau 8, precum şi suprafeţele acestora, sortate crescător.
29. Afişaţi oraşele din judeţe cu codul IL, DB sau CT, care au suprafaţa cel puţin 1000,
sortate ascendent după suprafaţă.
30. Afişaţi oraşele care au suprafaţa cel mult 1500, sortate descendent după denumire.
31. Afişaţi oraşele care au suprafaţa cuprinsă între 1000 şi 9500, precum şi primarii
acestora.
32. Afişaţi primarul oraşului Urziceni.
33. Introduceţi o nouă linie în tabel, apoi creaţi o interogare care afişează toate datele
despre aceasta (scrieţi o condiţie, la alegere).
34. Creați un raport folosind toate câmpurile interogării Oraşe și salvați-l cu numele Oraşe.
35. Centrați titlul din antetul raportului.
36. Modificați orientarea raportului în vedere (Landscape).
37. Introduceți în antetul raportului, în partea stângă, o imagine în miniatură la alegere.
38. Mutați imaginea introdusă în antet în partea stângă a subsolului antetului.
39. Salvați și închideți baza de date Orase_8 și prezentarea Portofoliu_Access.

56
cai etic caiet de aplicaţii

PORTOFOLIU
Dosarul:
access: tema_1.accdb, elevi_2.accdb, magazin_3.accdb, film_4.accdb,
furnizori_5.accdb, Scoala_6.accdb, Scoala_7.accdb, Orase_8.accdb

57
cai etic caiet de aplicaţii

CAPITOLUL 7: REŢELE DE CALCULATOARE ŞI INTERNET

Competențe vizate:
 Definirea conceptului de reţea de calculatoare şi enumerarea avantajelor lucrului în
reţea
 Definirea noţiunilor legate de „arhitectura” Internetului
 Enumerarea serviciilor oferite în Internet şi descrierea acestora
 Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet
 Clasificarea şi folosirea modului de adresare în Internet
 Aplicarea modalităţilor de folosire a serviciului de e-mail
 Descrierea şi aplicarea măsurilor de securitate în utilizarea Internetului
 Utilizarea motoarelor de căutare și a serviciului de conversaţie

LECȚIA 1: REŢELE DE CALCULATOARE. TOPOLOGII DE REȚEA

REŢEAUA DE CALCULATOARE reprezintă un ansamblu de calculatoare interconectate


prin intermediul unor medii de comunicaţie, asigurându-se astfel schimbul de date şi
informaţii prin utilizarea în comun a resurselor fizice, logice şi informaţionale de care
dispune ansamblul de calculatoare conectate.
Printre avantajele lucrului într-o reţea de calculatoare amintim:
 sunt asigurate comunicarea şi schimbul de date între utilizatorii reţelei;
 comunicarea şi conectivitatea;
 mai mulţi utilizatori pot folosi în comun şi simultan resursele hardware şi software
ale reţelei;
 se asigură accesul rapid la colecţiile de date;
 creşterea fiabilităţii prin accesul la mai multe echipamente de stocare alternative;
 asigurarea conectivităţii sistemelor de calcul duce la partajarea datelor distribuite în
diferite locaţii, indiferent de distanţa dintre aceste locaţii;
 creşterea performanţelor sistemului prin adăugarea de noi componente hardware;
 transmiterea şi recepţionarea rapidă a datelor şi mesajelor;

Resursele utilizate în comun de către o reţea de calculatoare pot fi:


 resurse fizice (imprimante, scanner-e, etc.);
 resurse logice (software şi aplicaţii de bază: orice program: Word, un program de
gestiune a stocurilor, etc.);
 resurse informaţionale (baze de date).

CLASIFICAREA REŢELELOR DE CALCULATOARE

1) În funcţie de tehnologia de transmisie:

 Reţele cu difuzare (broadcast) sunt acele reţele care au un singur canal de


comunicaţie care este partajat (este accesibil) de toate calculatoarele din reţea.
 Reţele punct la punct sunt acele reţele care dispun de numeroase conexiuni între
perechi de calculatoare individuale. Un pachet va fi nevoit să treacă prin unul sau
mai multe calculatoare intermediare pentru trimite mesajul de la calculatorul sursă
la calculatorul destinaţie.

58
cai etic caiet de aplicaţii

2) După scara la care operează reţeaua (distanţa):

 Reţeaua LAN (Local Area Network) – este o reţea locală de calculatoare şi


reprezintă un ansamblu de mijloace de transmisiune şi de sisteme de calcul folosite
pentru transportarea şi prelucrarea informaţiei. Calculatoarele deservesc de obicei
aceeaşi organizaţie sau companie fiind răspândite pe o arie mică până la 2 km în
general în aceeaşi clădire sau într-un grup de clădiri. O reţea de tip LAN dar fără fir
(prin unde radio) se numeşte WLAN (Wireless LAN)
 Reţeaua MAN (Metropolitan Area Network) – este o reţea imensă răspândită pe
suprafaţa unui oraş. Ea deserveşte de obicei instituţii publice şi foloseşte cel mai
des tehnologia fără fir sau fibră optică pentru a crea conexiuni. Conectează două
sau mai multe reţele de tip LAN.
 Reţeaua WAN (Wide Area Network) – este o reţea extinsă de calculatoare care
conectează calculatoarele răspândite pe suprafaţa unui oraş, a unei ţări, a unui
continent. Reţeaua WAN reprezintă legătura dintre mai multe reţele de tip MAN şi
include linii de telecomunicaţie publice şi elemente de legătură şi conectare.
 Reţeaua PAN înseamnă Personal Area Network - o reţea de foarte mică întindere,
de cel mult câţiva metri, constând din aparatele interconectabile pe care o persoană
le poartă cu sine, ca de exemplu telefon mobil, player MP3 sau aparat de navigație
portabil.
 Internetul – este o reţea foarte mare de calculatoare care conectează între ele
milioane de reţele mai mici din lumea întreagă.

3) În funcţie de tipul sistemului de operare utilizat:


 Reţeaua bazate pe server (client / server) este acea reţea care are în
componenţă un calculator numit Server pe care rulează software-ul de reţea
specializat să furnizeze diferite servicii altor calculatoare (clienţii). Calculatoarele ce
vor avea acces la resursele reţelei sunt numite staţii de lucru sau clienţi. Utilizatorul
staţiei de lucru se numeşte user fiind o persoană bine definită în cadrul reţelei de
către administratorul reţelei care îi atribuie un cont şi o parolă pentru accesul la
reţea şi drepturile de a folosi resursele reţelei.
 Reţeaua peer-to-peer (de la egal la egal) este reţeaua ce nu foloseşte acel
calculator central numit Server iar partajarea resurselor nu se efectuează de către
un singur calculator, ci toate aceste resurse sunt puse la comun de către
calculatoarele din reţea folosind împreună unităţile de disc, imprimantele sau de ce
nu chiar fişierele şi programele. Însă acest tip de reţea are destul de multe
dezavantaje.

4) În funcţie de metoda de conectare sunt reţele:


 Ethernet (se referă la natura fizică a cablului folosit şi la tensiunile electrice ale
semnalului);
 Wireless LAN reţea fără fir dacă sunt utilizate undele radio drept mediu fizic;
 HomePNA (Home Phoneline Networking Alliance).

TOPOLOGIA REŢELELOR

Topologia reţelelor este studiul de aranjament sau cartografiere a elementelor (legături,


noduri) dintr-o reţea la dispunerea spațială a calculatoarelor într-o rețea, în special
interconexiunile fizice şi logice dintre noduri.
În funcţie de topologie, rețelele pot fi:

59
cai etic caiet de aplicaţii

o reţele tip magistrală (bus);


o reţele tip inel (ring);
o reţele tip stea (star);
o reţele tip plasă (mesh);
o reţele combinate.
Topologia fizică este modul de proiectarea sub forma fizică a unei reţele.
Topologia linear bus (magistrala liniară) se formează atunci când cablurile trec în mod
liniar de la un calculator la altul.
Topologia ring (inel) se formează în momentul în care ultima conexiune se întoarce la
prima conexiune pentru a forma un inel.
Dacă sistemul “se întâlneşte la mijloc” prin conectarea la un hub central, ne referim la o
topologie star (stea).
Topologia mesh atunci când multiplele conexiuni redundante creează căi.
Topologia logică este dată de calea pe care o urmează semnalele de la un calculator la
altul. Topologia logică poate corespunde sau nu topologiei fizice. O reţea poate avea o
topologie fizică sub formă de stea, în care fiecare calculator este conectat la un hub
central iar în interiorul hub-ului, totuşi, datele pot circula în cerc, transformându-se astfel
într-o topologie logică de tip inel.

Tema 1: Utilizând forme automate, creați un document în care să exemplificați grafic


fiecare tipologie de mai sus. Salvați documentul în dosarul Retele, din portofoliul
electronic, cu numele topologii.

Tema 2: Utilizând Internetul și manualul căutați informații despre topologiile de rețea


reprezentate mai sus și creați un document în care să prezentați câte un avantaj și un
dezavantaj pentru fiecare tipologie în parte. Salvați documentul cu numele avantaj în
dosarul Retele, din portofoliul electronic.

60
cai etic caiet de aplicaţii

Tema 3: Identificați tipul rețelei din laborator și argumentați, pe caietul de notițe,


alegerea făcută.

LECȚIA 2: MODELUL DE REFERINȚĂ OSI. DISPOZITIVE DE ACCES ÎN


REȚEA

MODELUL DE REFERINȚĂ OSI (Open Systems Interconnection) a stabilit standardul


universal pentru definirea nivelurilor funcționale necesare acceptării interconectării
deschise între calculatoare. Acest standard a fost emis în anul 1984.
Avantajele folosirii OSI:

1. Descompune fenomenul de comunicare în rețea în părți mai mici și implicit mai


simple.
2. Standardizează componentele unei rețele permițând dezvoltarea independentă de
un anumit producător.
3. Permite comunicarea între diferite tipuri de hardware și software.
4. Permite o înțelegere mai ușoară a fenomenelor de comunicație.

Un dispozitiv de acces răspunde de:

61
cai etic caiet de aplicaţii

 formatarea corectă a datelor, astfel încât să fie acceptate de către rețea


 plasarea datelor în rețea
 acceptarea datelor care îi sunt adresate
Într-o rețea locală, dispozitivul de acces este cunoscut ca placă de rețea (NIC - Network
Interface Card), cu rol de dispozitiv de intrare-ieșire. NIC are rolul de a forma cadre de
date în format binar (date primite de la aplicațiile calculatorului) și de a accepta intrarea
cadrelor adresate calculatorului respectiv.
Repetorul este un dispozitiv care acceptă semnalele trimise, le amplifică și le plasează
din nou în rețea. Într-o rețea LAN, repetorul mai este cunoscut sub numele de HUB –
permite conectarea în rețea a mai multor dispozitive. HUB-ul este un repertor multiport,
având un număr de 4-24 de porturi (bidirecționale).
Punțile (Bridges) sunt echipamente specializate pentru conectarea a două rețele de
calculatoare care folosesc același protocol de comunicație. Rolul lor este de a asigura
transferul informațiilor de la un segment la altul (în aceiași rețea) sau de la o rețea locală la
alta. Punțile operează la nivelul de legătură date al modelului OSI și folosesc adresarea
fizica (adresa MAC a plăcii de rețea).
Router-ul este dispozitivul de acces într-o rețea WAN. Ele permit alegerea căii pe care vor
fi transmise datele într-o rețea și asigură controlul fluxului de rețea. Router-ele operează la
nivelul 3 (rețea) al modelului OSI și folosesc adresarea logică (adresa IP a plăcii de rețea).

Studiu suplimentar: Mufarea cablului de rețea


http://www.serviciielectricepestereanu.com/wp-content/uploads/2014/09/Best-Mufarea-
cablului-de-retea.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9vQlVJe3QY8.

Tema 4: (pentru acasă – se utilizează rețeaua wifi personală, respectiv rețeaua wifi a
școlii)
Află toate dispozitivele conectate la rețeaua wireless de acasă (află dacă vecinul îți ”fură”
Internetul) folosind aplicația Home WIFI Alert - WIFI Analyzer, disponibilă gratuit în
Google Play și AppStore.

62
cai etic caiet de aplicaţii

După instalarea aplicației, apasă butonul Scan. Îți va apărea o listă cu IP-uri
corespunzătoare dispozitivelor conectate la rețeaua locală, cu sau fără fir. Unele dintre ele
vor avea eticheta Trusted, altele Untrusted. Poți bloca dispozitivele necunoscute.
Realizează o captură de ecran și salveaz-o în dosarul Retele, din portofoliul electronic, cu
numele WifiAnalyzer.

LECȚIA 3: INTERNET. PROTOCOLUL TCP/IP. ADRESE IP

Internetul are două semnificații :


 ”internetul” – substantiv comun – este un grup de rețele conectate între ele.
 ”Internetul” – scris cu majuscula „I” – se referă la conectarea globală a rețelelor din
întreaga lume.
Astfel, Internetul se referă la un sistem de informații la nivel global GII, care este
interconectat logic printr-un spațiu de adrese unice la nivel global, bazat pe IP (Internet
Protocol).
Altă definiție a Internetului este de rețea globală de calculatoare interconectate prin
diverse medii de comunicație.

Conexiunea la Internet poate fi împărţită în: conexiunea fizică, conexiunea logică şi


aplicaţii.

Conexiunea fizică este realizată prin conectarea unui dispozitiv de cuplare


(adaptor), precum modem sau placă de reţea, între calculator şi reţea. Conexiunea fizică
este utilizată pentru a transfera semnale între calculatoarele unei reţele locale (LAN) şi
către dispozitivele de la distanţă de pe Internet.
Conexiunea logică foloseşte standarde (sau modele) numite protocoale. Un
protocol este o descriere formală a unui set de reguli şi convenţii care guvernează modul
în care comunică dispozitivele dintr-o reţea. Conexiunile la Internet pot utiliza mai multe
protocoale. Suita de protocoale TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
este principalul set de protocoale utilizate in Internet. Suita de protocoale TCP/IP lucrează
împreună pentru a transmite şi recepţiona date sau informaţii.
Ultima componentă a conexiunii la Internet sunt Aplicaţiile, sau programele
software, care interpretează şi afişează datele într-o formă ce poate fi înţeleasă de
utilizatori. Aplicaţiile lucrează cu protocoalele pentru a transmite şi recepţiona date pe
Internet.

Tema 5: Folosind Internetul ca sursă de documentare, realizați un referat de o pagină


despre Istoria Internetului și salvați-l cu numele istorie în dosarul Retele, din portofoliul
electronic.

Un protocol de rețea este un set de reguli și convenții care stau la baza comunicării între
dispozitivele atașate la rețea. Protocolul determină formatul sau structura mesajului,
metodele prin care dispozitivele din rețea schimbă informații privitoare la căile către alte
rețele, temporizarea, ordinea și controlul erorilor în comunicațiile de date, inițierea și
finalizarea sesiunii pentru transferul de date și altele. Fără protocoale calculatoarele nu ar
putea construi sau reconstrui în formatul original șirul de biți (mesajul) transmis de la un alt
calculator.

Alți termeni folosiți în arhitectura Internetului:

63
cai etic caiet de aplicaţii

DHCP (prescurtat de la Dynamic Host Configuration Protocol) este un protocol de


rețea de calculatoare folosite de gazde (clienți DHCP) care atribuie adrese IP și alte
informații de configurare de rețea importante în mod dinamic.
Domain Name Server-ul (DNS) este un serviciu de registru Internet distribuit. DNS-ul
translatează de fapt (“mapează”) din numele domeniului (sau nume ale maşinilor de
calcul) în adrese IP şi din adrese IP în nume. Translatarea numelui în adresa IP se
numeşte “rezolvarea numelui de domeniu”. Cele mai multe servicii Internet se bazează pe
DNS şi dacă acesta „cade”, siturile web nu pot fi găsite, iar livrarea e-mail se blochează.
Host (“gazdă”) este un calculator conectat la o reţea, punând la dispoziția celorlalte
calculatoare din rețea unele resurse ale sale (fişiere, aplicaţii ş.a.). În acest caz celelalte
calculatoare se mai desemnează și drept guest („oaspete”). În ultimii ani se preferă totuși
folosirea termenilor server (în loc de host) și client (în loc de guest).
Un proxy server este un computer care intermediază solicitările unui client. Proxy
serverul se foloseşte, de exemplu, pentru a face anonim un client (cer să accesez un
anume site, dar în fapt site-ul este accesat de proxy server, care pune apoi la dispoziţia
clientului informaţia ceruta). Proxy serverul poate grăbi accesul la informaţii, atunci când
reţine informaţii în cache.
FTP (File Transfer Protocol) – protocol folosit pentru transferul fișierelor între serverul
FTP și clientul FTP (Filezilla, SmartFTP, CuteFTP).
World Wide Web (WWW), cunoscut şi sub denumirea de web, reprezintă totalitatea
informaţiilor şi documentelor de tip hipertext legate între ele, care pot fi accesate prin
reţeaua globală de internet. Documentele specifice www-ului sunt stocate pe calculatoare
de tip server şi sunt localizate prin URL (Uniform Resource Locator). Hipertextul este
accesat de către un navigator de internet (browser) care descarcă pagina web a acestuia
şi afişează informaţiile conţinute.
Funcționalitatea World Wide Web se bazează pe standarde ca:
 HTTP (HiperText Transfer Protocol) prin care se asigură comunicarea între serverul web
unde se află pagina web și calculatorul clientului (utilizatorul);
 HTML (HiperText Markup Language) prin care se definește prezentarea conținutului în
browser-ul clientului;
 URL (Uniform Resource Locator) - sistem de identificare a paginilor web.

TCP/IP (Transport Control Protocol / Internet Protocol) – cel mai răspândit protocol
– limbajul Internetului
Protocolul IP identifică fiecare interfață logică a echipamentelor conectate printr-un număr
numit adresă IP - un număr de 32 de biți (4 octeți) (cuprinse în sistemul Internet Protocol
Version 4 Ipv4). Fiecare dispozitiv conectat la internet are o adresa IP unică. Fiecare
adresă identifică o rețea și o stație de lucru din cadrul rețelei.

64
cai etic caiet de aplicaţii

Adrese IP – lectură opțională

Adresa IP / IP Address (Internet Protocol Address). Acest număr este utilizat în


exclusivitate de către toate echipamentele care țin de tehnologia informației (imprimante,
router-e, modem-uri, calculatoare etc.) ce le permite să se identifice și să comunice între
ele într-o rețea de calculatoare.

Există un standard în comunicații, denumit Protocol Internet (Internet Protocol / IP). În


termeni obişnuiți, este ca și adresa ta de acasă. În cazul în care comanzi ceva prin poștă,
cei care livrează trebuie să știe adresa ta corectă (Adresa IP), orașul în care ești (Network
- Reţeaua de calculatoare) sau nu vei putea primi produsele comandate. Același lucru este
valabil pentru toate echipamentele din Internet. Fără o adresă specifică, informațiile nu pot
fi recepţionate.

Adresele IP pot fi alocate permanent unui server Email/Business sau unei rețele de
reşedință sau pot fi alocate temporar de către furnizorul tău de servicii Internet, dintr-o
"puşculiță" de adrese disponibile pe principiul primul venit, primul servit (altfel spus, când
te conectezi la internet, automat furnizorul îți va aloca o adresa IP astfel încât calculatorul
tău să poată comunica cu alte echipamente).

Nume Domenii / Sistem DNS (Domain Names / Domain Name System). Acest sistem
permite transformarea adreselor IP în cuvinte. Este mult mai ușor să-ți amintești un cuvânt
decât o serie de numere. Același lucru este valabil și pentru adresele email. De exemplu,
este mult mai ușor să-ți amintești o adresa web precum adresameaip.ro decât să-ți
amintești 80.96.148.26 sau, în cazul adresei email, mai rapid îți amintești
nume@adresaip.ro decat nume@80.96.148.26.

Adresa IP Dinamica (Dynamic IP Address) reprezintă o Adresa IP ce nu este statică și


se poate schimba oricând fiind destinată echipamentelor ce nu necesită conexiune
permanentă la Internet/Rețea. Această adresa IP îți este alocată de către furnizorul tău de
acces la internet (ISP) sau de către un Server DHCP. Acest lucru este destinat unui număr
mare de clienți care nu trebuie să aibă aceeași adresă IP mereu, din mai multe motive.
Calculatorul tău va prelua automat o adresa IP când se conectează la rețeaua respectivă
fără să fie nevoie să cunoști detaliile rețelei respective privind configurarea. Această
adresa IP poate fi alocată oricui utilizează o conexiune dial-up, conexiuni Wireless și

65
cai etic caiet de aplicaţii

conexiuni de mare viteză (Hight Speed Internet). Dacă ai nevoie de un server e-mail sau
un server web, este recomandat să ai o adresa IP statică.

Adresa IP statica (Static IP Address) este o adresa IP fixă care nu se schimbă niciodată,
fiind destinată echipamentelor ce necesită conexiuni permanente la Internet/Rețea. Este în
contrast cu o adresa IP dinamică, care se poate schimba oricând. Majoritatea furnizorilor
de acces la internet îți pot aloca o adresa IP statică sau un bloc de adrese statice pentru o
taxă mică.

Versiunea IP 4 (IP Version 4). În prezent este utilizată de către majoritatea


echipamentelor legate în rețele. Oricum, pe măsură ce numărul calculatoarelor ce
accesează Internetul crește, adresele IPv4 disponibile se împuținează. IPv4 este limitat la
4.294.967.296 adrese.

Versiunea IP 5 (IP version 5). Acesta este un protocol experimental bazat pe sisteme
UNIX. Pentru a respecta convențiile UNIX (UNIX este un sistem de operare) toate
versiunile numerotate diferit sunt considerate experimentale. IPv5 nu a fost niciodată
destinat publicului larg.

Versiunea IP 6 (IP version 6). Reprezintă înlocuirea „bătrânului” IPv4. Numărul estimat
de adrese IP unice este 40.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456.

Tema 6: Accesați https://www.ipulmeu.net/ și realizați o captură de ecran cu rezultatul


afişat. Salvați imaginea cu numele ip.jpg în folder-ul Retele, din portofoliul electronic.

Exemplu de adresă IP: 193.226.128.65


Uneori este folositor să vedem valorile în forma lor binară: 1100 0001 1110 0010 1000
0000 0100 0001 193 226 128 65 Orice adresă de IP este formată din două parţi, una care
identifică reţeaua (Network ID), iar cealaltă care identifică nodul (Host ID). Clasa şi masca
de reţea (subnet mask) pentru o anumită adresă de IP identifică care parte a adresei
aparţine reţelei şi care parte aparţine nodului.

Clasele de Adrese IP
Există 5 clase diferite de adrese. Putem determina clasa din care face parte adresa de IP
prin examinarea primilor 4 biţi ai adresei de IP:
• CLASA A: adresele încep cu 0xxx, sau de la 1 la 126 zecimal.
• CLASA B: adresele încep cu 10xx, sau de la 128 la 191 zecimal.
• CLASA C: adresele încep cu 110x, sau de la 192 la 223 zecimal.
• CLASA D: adresele încep cu 1110, sau de la 224 la 239 zecimal.
• CLASA E: adresele încep cu 1111, sau de la 240 la 254 zecimal.
Adresele care încep cu 01111111, sau 127 zecimal, sunt folosite pentru loopback (adresa
internă a oricărui nod sau dispozitiv ce înţelege/comunică prin protocolul TCP/IP). Adresa
de loopback nu poate fi accesată decât local – orice pachet trimis spre ea va avea ca
destinaţie exact calculatorul de pe care sunt trimise pachetele.
În exemplu de mai sus, 193.226.128.65 este o adresă de clasă C, deci partea care
aparține reţelei este formată din primii 3 octeţi (193.226.128.x), iar partea care aparține
nodului este formată din ultimul octet (x.x.x.65).

Tema 7: Creați un document în care să răspundeți la următoarele cerințe. Salvați


documetul cu numele adreseIP în folder-ul Retele.
a) Treceți în binar următoarele adrese IP:

66
cai etic caiet de aplicaţii

 128.64.32.16
 10.20.40.80
 30.45.15.60
 200.100.50.25
b) Căror clase aparțin aceste adrese?

Testarea conectivității:
Comanda Ping folosește răspunsurile de tip ecou ICMP pentru a testa conectivitatea fizică
și raportează rezultatul pentru patru încercări.
Tracert este prescurtarea TCP/IP pentru trace route (urmărește traseul) și este un
program care permite vizualizarea modului în care informațiile circulă în Internet, prin
urmărirea unui pachet de date trimis de pe calculatorul personal către un destinatar
oarecare.

Tema 8: Rezolvă pas cu pas cerințele de mai jos și realizează o captură de ecran cu
fereastra finală, pe care să o salvezi cu numele de adresareretea1 și adresareretea2 în
folder-ul Retele.
a) Start-> Run-> tastează cmd -> tastează pe rând:
 Ping 127.0.0.1
 Ping www.edu.ro
 Ping www.microsoft.com
 Ping www.google.com
Realizează captura de ecran solicitată (adresareretea1).
b) Start-> Run-> tastează cmd -> tastează pe rând:
 Tracert www.edu.ro
 Tracert ip-ul întors la cerința precedentă
Realizează captura de ecran solicitată (adresareretea2).

LECȚIA 4: SERVICIILE OFERITE DE INTERNET. APLICAȚII.

Serviciile oferite de Internet sunt:


 WWW (World Wide Web)
 E-mail
 Chat
 Chat, exemplificare pe NETMEETING
 Newsgroup
 FTP
 PORTAL
 e-comerce
 Formulare în Internet
 Baze de date on-line
Operaţii bancare prin Internet
Înţelegerea formării şi structurii adreselor Web
O adresă URL are următoarea sintaxă:
protocol://numegazdă.domeniu/cale/fisier.extensie#ancora
unde:
1. protocol reprezintă metoda de acces a resursei. Exemple de metode de acces:

67
cai etic caiet de aplicaţii

- http reprezintă metoda de acces la resursele aflate pe Internet prin intermediul


serviciului WWW;
- ftp reprezintă metoda de acces la resursele aflate pe Internet prin intermediul
serviciului FTP;
- news reprezintă metoda de acces la resursele aflate pe Internet prin intermediul
serviciului NEWS.

2. numegazdă reprezintă numele calculatorului gazdă. El este stabilit de către


administratorul sistemului şi poate fi aflat prin intermediul comenzii hostname tastată din
promptul MSDOS (prin linia de comandă).
3. domeniu reprezintă numele domeniului pe Internet în care se află calculatorul.
Internetul este împărţit în domenii şi subdomenii. La nivelul cel mai înalt există domeniile
de nivel 1 ca de exemplu: com, org, edu, mil, net, us, ro, uk, etc.

Browser-ul este o aplicaţie Internet de tip client WWW care respectă protocolul HTTP
(HyperText Transfer Protocol) ce permite realizarea de legături independente între
documentele Web în scopul vizualizării acestora. Browser-ul este un instrument software
necesar pentru navigarea în Web. Scopul principal al acestei aplicaţii este citirea textului şi
afişarea imaginilor sau a altor informaţii multimedia aflate pe un server Web.
Un motor de căutare este o aplicaţie Internet care lucrează de obicei pe un server http
împreună cu o bază de date şi care oferă o interfaţă Web prin intermediul căreia vizitatorii
pot obţine la cerere, informaţii despre anumite subiecte solicitate.
Un cookie este un fişier text pe care o aplicaţie server Web îl poate scrie prin intermediul
browser-ului într-un loc (folder) special pe hard-discul calculatorului client. Cookie-urile pot
fi scrise pe calculatorul client dacă browser-ul permite aceste drepturi (de scriere) prin
intermediul setărilor sale. În mod implicit browser-ul permite scrierea cookie-urilor
deoarece altfel multe site-uri nu ar mai putea fi vizitate pentru că interzic accesul clienţilor
care nu pot memora cookie-uri. Cookie-urile au o durată de viaţă stabilită de către aplicaţia
server. După expirarea acesteia, ele se autodistrug.
Similar cu drepturile pe care administratorul unei reţele locale le poate acorda utilizatorilor
pentru accesul la resursele reţelei (staţii din reţea, hard-discuri, fişiere, imprimante etc.) tot
aşa pot fi acordate drepturi vizitatorilor unui site Web, care, pe baza unui nume de
utilizator şi a unei parole, pot accesa şi consulta doar anumite pagini Web sau pot avea
drepturi de citire sau de scriere doar asupra unor anumite resurse Web. De obicei
informaţia conţinută în site-urile Web protejate este accesată prin intermediul unui
protocol special numit HTTPS.
Certificatele digitale sunt folositoare pentru o gamă largă de servicii de securitate, cum
sunt:
- Autentificarea – verificarea identităţii cuiva sau a ceva.
- Confidenţialitatea – asigurarea faptului că la anumite informaţii are acces numai un
anumit public.
- Criptarea – prelucrarea informaţiei astfel încât cititorii neautorizaţi să nu o poată
descifra.
- Semnături digitale – atestă integritatea mesajelor şi asigură acceptarea acestora.

Pentru evitarea pericolelor din mediul online este indicat ca, pe lângă programul antivirus,
pe orice calculator conectat la Internet să mai existe instalat un program special de tip
firewall („zid de foc”) care să filtreze permanent conţinutul informaţiei transmise sau
recepţionate prin conexiunea Internet şi care să identifice rapoartele cailor troieni şi
solicitările sau scanările externe ale unor aplicaţii de tip client.

68
cai etic caiet de aplicaţii

Căutarea avansată a datelor folosind Google


- Toate cuvintele: a b c (se scriu cu spațiu între ele)
- Exact aceste cuvinte: ”Ciobănesc german” (se scriu între ghilimele)
- Oricare dintre cuvintele alb sau negru: alb OR negru
- Niciunul din aceste cuvinte: - românesc (se folosește minus)
- Numerele de la x la y: 23..100

Filtrări avansate pentru a restrânge numărul rezultatelor întoarse, folosind opțiunea


Advance Search:
Căutare după limbă, regiune, data ultimei modificări, după tipul de fișier dorit (pdf, xlsx,
docx), după dreptul de utilizare.

Tema 9: Folosind Internetul, căutați trei recenzii diferite despre cartea ”Flori pentru
Algernon”, indicând și sursele de unde luați recenziile. Copiați aceste recenzii într-un
document pe care îl salvați cu numele recenzii în folder-ul Retele.

Serviciul de poștă electronică


O adresa e-mail este compusă:
1. dintr-un şir de caractere care identifică numele utilizatorului, urmat de
2. semnul @, urmat de
3. numele domeniului (serverului e-mail) unde există contul.

Exemple de adrese e-mail pot fi: stancium@yahoo.com, stanciu.maria@olx.ro.


Serviciul e-mail este, în prezent, unul dintre cele mai larg răspândite servicii Internet
deoarece permite transmiterea rapidă a mesajelor electronice, este foarte ieftin, uneori
chiar gratis, face posibil transferul de fişiere ataşate mesajelor, asigură facilităţi performante de
comunicare cum sunt: Reply, Forward, Quote, CC, BCC.
“CC:” este precurtarea de la "carbon copy" (copie de informare). Orice persoană listată
în câmpul Cc: al unui mesaj primeşte o copie a mesajului, la expedierea acestuia. Toţi
ceilalţi destinatari ai mesajului pot vedea că persoana specificată ca destinatar în “Cc:”
a primit o copie a mesajului.

“BCC:" este prescurtarea de la "blind carbon copy" (copie de informare confidenţială).


Este similar cu funcţionalitatea “Cc:”, cu excepţia că destinatarii din Bcc: sunt inv izibili
pentru ceilalţi destinatari ai mesajului (inclusiv pentru restul destinatarilor din “Bcc:”.

Reguli de bună practică:


 să nu se redacteze mesajul unui e-mail numai cu majuscule;
 să se răspundă cu promptitudine mesajelor e-mail;
 să fie urmărit cu atenţie felul în care este redactat mesajul, avându-se în vedere
faptul că se foloseşte o exprimare scrisă, nonverbală;
 să se verifice cu atenţie mesajul înainte de a fi transmis, astfel încât acesta să nu
conţină greşeli gramaticale şi de ortografie;
 în cazul în care se răspunde la un mesaj, să nu se returneze întregul mesaj original,
ci să folosească quot-area dublă (plasarea semnelor >>) numai înaintea rândurilor
la care se răspunde;

69
cai etic caiet de aplicaţii

 să se folosească o semnătură electronică automată (care include informaţii despre


expeditor şi cum poate fi el contactat), dacă produsul software cu care se lucrează
(clientul e-mail) permite acest lucru;
 să nu se trimită fişiere ataşate nesolicitate;
 să se utilizeze linia Subject în care să se facă o descriere succintă a conţinutului
mesajului;
 să nu se trimită prin facilitatea Forward glume, decât dacă este foarte sigur că toţi
cei care vor primi mesajul doresc aceasta;
 dacă un mesaj este trimis la mai multe adrese e-mail odată, pe cât posibil să se
utilizeze Bcc (Blind Carbon Copy) şi nu Cc (Carbon Copy), care ar permite tuturor
celor care au primit mesajul să vadă toate adresele e-mail la care acesta a fost
transmis;
 să nu se utilizeze facilitatea Forward dacă se lucrează în reţeaua AOL (America On
Line).

Tema 10: Creați un e-mail, respectând regulile de mai sus, pe care sa-l trimiteți altor
trei colegi. Adăugați și adresa de e-mail a profesorului, astfel: la CC
(adynabirsan@gmail.com), la BCC simona@caprita.ro. Atașați la acest e-mail toate
fișierele create până acum din folder-ul Retele. Subiectul e-mail-ului să conțină Nume
Prenume Clasa.

PORTOFOLIU

 Retele: topologii.docx, avantaj.docx, WifiAnalyzer.jpg, istorie.docx, ip.jpg,


adreseIP.docx, adresareretea1.jpg, adresareretea2.jpg, recenzii.docx,
 E-mail-ul trimis.

70
cai etic caiet de aplicaţii

CAPITOLUL 8: CREAREA PAGINILOR WEB

Competenţe vizate:
 Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML
 Folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor: text,
imagine
 Enumerarea şi aplicarea modalităţilor de a realiza o hiper-legătură
 Utilizarea tabelelor într-o pagină WEB
 Realizarea unor aplicaţii practice

SUPORT TEORETIC:
1. https://www.w3schools.com/html/default.asp
2. http://html.cpf.ro/HTML5/index.php
3. http://ael.ctcnvk.ro/eContent-TIC/PL-TIC-10-2-10%20lectii/

LECŢIA 1: NOŢIUNI INTRODUCTIVE. INSTRUMENTE DE LUCRU PENTRU CREAREA


SITE-URILOR WEB

Noţiunea site web provine din expresia engleză web site şi desemnează o grupă de
pagini web multimedia (conţinând texte, imagini fixe, animaţii ş.a.), accesibile în Internet,
în principiu orişicui, de obicei pe o temă anume, şi care sunt conectate între ele prin aşa-
numite hyperlink-uri.

De obicei un site web este administrat (creat, întreţinut şi actualizat) de către un aşa-numit
webmaster, dar există şi alte posibilităţi:
 site-ul web se actualizează automat şi permanent pe baza unei baze de date;
 paginile sale se creează în mod dinamic şi automat în funcţie de acţiunea
utilizatorului în cadrul unei aplicaţii web;
 site-ul web se creează şi e administrat chiar de către utilizatorii săi

Un site web este alcătuit de regulă din mai multe pagini web. O pagină web este un
document creat cu ajutorul limbajului de marcare HTML, fiind accesibil vizitatorilor prin
intermediul protocolului HTTP, care transferă informaţia de la server la browser.

Site-urile web se împart în:


A. Site-urile statice - conţin doar fişiere HTML şi CSS (cascading style sheet - foi de
stil in cascada), imagini şi text. Acestea sunt cele mai simple site-uri, pentru că nu
necesită cunoştinţe avansate de programare. Acest tip de site-uri este potrivit
pentru prezentare unei firme mici.
B. Site-urile web dinamice – care au baze de date PHP sau MySQL. Acest tip de
website este recomandat pentru pagini complexe, de genul portalurilor de ştiri, blog-
urilor dar şi site-urilor de prezentare care oferă funcţionalitate sporită.

După scopul utilizării, site-urile web sunt de mai multe categorii:


 Site-uri de prezentare - au 5-10 pagini în care se prezintă o firmă, un produs sau un
serviciu. Site-uri de prezentare corporate sunt utilizate pentru prezentarea

71
cai etic caiet de aplicaţii

companiilor mari, includ mai multe pagini prin care este prezentată activitatea
companiei, proiectele desfășurate. Ex: http://constructii-tsc.ro/
 Site-uri de informare - sunt create exclusiv pentru a prezenta informații pe o
anumită tema. Ex: http://www.campinaturism.ro
 Site-uri de campanie publicitară - sunt realizate in aplicatii de animatie Flash, sunt
utilizate pentru a promova un produs sau un serviciu. http://www.kinder.com/ro/ro
 Site-uri de conținut generat de utilizatori- majoritatea continutului acestor site-uri
apartine vizitatorilor. De exemplu www.YouTube.com.
 Site-uri reţele sociale, de ex. www.facebook.com.
 Site-uri de ştiri - aparțin de obicei instituțiilor.
 Bloguri - site-uri web create de obicei de o singură persoană, care scrie des articole
pe diverse teme. Articolele pot fi comentate de vizitatori. Ex:
http://www.teoskitchen.ro/
 Magazine online - create pentru a servi comerțului online. https://www.emag.ro/
 Portaluri - ex: http://portal.edu.ro/
 Motoare de căutare - sunt utilizate pentru a căuta informații în intregul world wide
web(rețea mondială), de exemplu https://www.google.ro/

Tema 1:
Cu ajutorul unui motor de căutare, daţi câte două exemple pentru fiecare categorie de site
enumerată mai sus. Organizaţi informaţia obţinută într-un tabel realizat in Word şi salvaţi
documentul ca pagină web cu numele tema1, în dosarul HTML, din portofoliul electronic.

Pentru realizarea unui site web, avem la dispoziţie:


 editoare de texte şi de calcul tabelar care salvează documentele ca pagini Web –
puteți salva din Word, PowerPoint sau Excel conținutul realizat ca pagină web
 editoare de HTML:
◦ text - ex: Notepad, Notepad++
◦ de tipul WYSIWYG (What You See Is What You Get - ceea ce vezi este ceea ce
obții) - oferă o interfață de editare care arată cum va fi afişată pagina într-un
browser web. Unele editoare, precum cele sub forma extensiilor de browser,
permit editarea într-un browser web. Întrucât folosirea unui editor WYSIWYG nu
necesită cunoştinţe HTML, sunt uşor de folosit de un utilizator mediu de
calculator. Ex: TinyMCE, Kompozer, Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression
Web, CoffeeCup HTML Editor.
◦ obiect - permit editarea alternativă a textului sursă al obiectului într-un mod
vizual mai organizat decât simpla evidenţiere prin colorare, dar fără WYSIWYG.

LECŢIA 2: STRUCTURA UNEI PAGINI DIN CADRUL UNUI SITE WEB. IERARHIA
PAGINILOR ÎN SITE. NAVIGAREA ÎN SITE

Orice document HTML începe cu marcajul (tag-ul) <html> şi se termină cu marcajul (tag-
ul) </html>. Un marcaj poate avea unul sau mai multe atribute care se specifică prin
perechi de forma: nume="valoare". Se recomandă ca valorile atributelor să fie plasate
între ghilimele (" "). Marcajele dintre aceste paranteze unghiulare transmit comenzi către
browser pentru a afişa pagina într-un anumit mod.

Un document HTML conține două tipuri de etichete(tag-uri) :


 de tip pereche, cu un tag ce delimitează începutul blocului și un tag ce delimitează
sfârșitul blocului (<html> </html>)

72
cai etic caiet de aplicaţii

 singulare (<br>)

Între cele doua marcaje <html> şi </html> apar două secţiuni;


1. Secţiunea de antet delimitată de marcajele <head> TEXT </head>;
2. Corpul documentului care este delimitat de marcajele <body> CORPUL TEXTULUI
</body>.

Un marcaj poate fi scris atât cu litere mici, cât şi cu litere mari. Deci limbajul HTML nu este
case–sensitiv (=abilitatea unui program/aplicaţie web de a distinge literele mari de literele
mici ).
Structura de bază a unui document HTML este:
<html>
<head>
Informaţia
</head>
<body>
Corpul fişierului
</body>
</html>

Structura ierarhică a site-ului


 o structură bună a site-ului înseamnă o experiență bună a utilizatorului
 o bună structură a site-ului oferă site-ului sitelink-uri. Acestea sunt link-uri
suplimentare care arată pagina principală a site-ului împreună cu mai multe link-uri
interne. Algoritmii Google acordă automat sitelink-uri site-ului doar pe baza unei
bune structuri. Ex:

 o bună structură înseamnă un crawling mai bun. Crawler-ele web (software utilizat
pentru a descoperi paginile web disponibile public), ca Googlebot, indentifică
structura unui site web. Scopul lor este de a indexa conținutul cu scopul de a-l
converti în rezultate web. Cu cât structura site-ului este mai bună, cu atât este mai
ușor pentru crawlere să acceseze și indexeze conținutul.

Înainte de a începe crearea de conţinut se planifică structura, care se poate face pe o


foaie sau cu ajutorul unui program (de ex. cu obiectele SmartArt din Word).
În general, o ierarhie a site-ului arată astfel:

73
cai etic caiet de aplicaţii

Caracteristici ale ierarhiei:


 ierarhia trebuie să fie logică . Fiecare categorie principală ar trebui să fie unică și
distinctă. Fiecare subcategorie ar trebui într-un fel să se relateze la categoria
principală de care aparține.
 numărul de categorii principale trebuie să fie între două și șapte. Ar trebui să existe
câteva categorii de top, importante.
 numărul de subcategorii din cadrul categoriilor trebuie să fie echilibrat. În cazul în
care o categorie principală are paisprezece subcategorii, în timp ce o altă categorie
principală are doar trei subcategorii, acest lucru ar putea deveni un pic
dezechilibrat.

Navigarea este blocul de link-uri care indică vizitatorilor localizarea în site. Design-ul şi
programarea navigării trebuie să fie simple, navigarea să fie prezentă în partea de sus a
site-ului şi întotdeauna să înceapă de la home.
Structura de navigare va urmări, în mod evident, ierarhia site-ului. Paginile importante nu
trebuie să fie la un nivel adânc în interiorul site-ului. Un site de mică adâncime (adică, unul
care necesită trei sau mai puține click-uri pentru a ajunge la fiecare pagină) este mult mai
favorizat decât un site profund (care necesită șiruri lungi de click-uri pentru a ajunge la
fiecare pagină).

Tema 2:
Doriţi să realizaţi un site web pentru clasa voastră. Organizaţi informaţiile din site într-o
structură ierarhică şi reprezentaţi această structură cu ajutorul obiectelor grafice din Word.
Salvaţi fişierul cu numele tema2, în dosarul HTML din portofoliul electronic.

LECŢIA 3: PRINCIPII DE BAZĂ ÎN REALIZAREA PAGINILOR ŞI A SITE-URILOR WEB

Cerinţele de prezentare a informaţiilor din documentele Web sunt legate de: conţinut,
acurateţe, lizibilitate, design, conformitate cu cerinţele proiectului.

Scrierea codului pentru un site web optimizat:


 Scrieţi codul cât mai eficient posibil astfel încât citirea şi implicit, încărcarea paginii,
să fie cât mai rapidă;
 Dimensiunea totală a codului să nu fie foarte mare;
 Utilizaţi atributele alt şi title pentru imagini;
 Folosiţi tagurile heading: h1, h2, h3, h4, h5, h6;

74
cai etic caiet de aplicaţii

 Creaţi un singur fişier CSS;


 Evitaţi link-urile către alte site-uri, întrucât daţi din autoritatea site-ului
dumneavoastră către aceste site-uri;
 Nu folosiţi prea multe link-uri interne pe o singură pagină;
 Folosiţi o singură intrare în site: www.site.ro sau site.ro; redirectarea unuia dintre
ele către celalalt;
 Redirectaţi paginile care nu mai există către homepage-ul site-ului, evitând astfel
situaţiile neplăcute de a trimite utilizatorul către o pagină inexistentă;
 Folosiţi META Titlurile (60-70 caractere), META Descrierile (150-160 de caractere)
şi definiţi cuvinte cheie pentru fiecare pagină – acestea trebuie să fie cât mai
relevante şi să se regăsească în pagină (pentru tagul TITLE este recomandat un
maxim de 56 caractere, ori un echivalent a maxim 6 cuvinte);
 Rescrieţi link-urile care să conţină cuvintele cheie alese (dar care să aibă legătură
cu tot conţinutul paginii);
 Redirectaţi link-urile vechi către cele noi (redirect 301) pentru a transfera
autoritatea;
 Implementaţi toolurile Google Analytics şi Google Webmaster pentru monitorizarea
site-ului;
 Creaţi-vă faviconul (logo-ul dumneavoastră trebuie să se regasească sus în bara de
browser;
 Asiguraţi existenţa fişierului robots.txt;
 Asiguraţi existenţa sitemap.xml şi a sitemap.html.
 Imaginile trebuie să aibă o dimensiune cât mai mică, să fie făcute special pentru
web (spectru de culoare RGB, rezoluţie adaptată pentru web sau monitor adică 72
ppi valoarea medie a rezoluţiei sistemelor de operare), astfel încât să se încarce cât
mai rapid de pe server;
 Imaginile trebuie denumite conform cuvintelor cheie alese.
 Site-ul trebuie găzduit pe servere de încredere astfel încât să se încarce repede, să
nu intrăm în blacklist şi să fie în permanenţă activ;
 Nu folosiţi pagini de întâmpinare pentru că nu au nici o valoare reală.

LECŢIA 4: ELEMENTE DE CONŢINUT ALE PAGINILOR WEB

Învățați marcajele HTML accesând:


http://html.cpf.ro/HTML5/index.php
https://www.w3schools.com/html/default.asp

Tema 3:
Să se creeze o pagină web cu titlul Toamna, salvată sub numele tema3 în dosarul HTML,
din portofoliul electronic, care să afişeze:
1. un tabel cu denumirea Legume, care să aibă:
 3 linii şi 2 coloane
 primul rând va fi antetul tabelului, cu următorul conţinut: Legume de
câmp, Legume de seră
 completaţi cele două rânduri, corespunzător fiecărui tip de legumă
 tabelul va avea chenar linie de grosime 2 px
 fundalul celulei din dreapta jos, va fi verde

75
cai etic caiet de aplicaţii

 pe una din legume, creaţi un link către o pagină web cu informaţii despre
acea legumă.
2. aliniat la centru, font Arial Black, 7, roşu, subliniat: Toamna
3. aliniat la dreapta, înclinat: Octavian Goga
4. prima strofă scrisă ca un pargraf cu întreruperi pentru fiecare vers:

Val de bruma argintie


Mi-a împodobit gradina
Firelor de lămâiţă
Li se uscă rădăcina.

5. cuvântul rădăcina, scris ca indice.


6. cuvântul lămâiţă, scris îngroşat.
7. sub strofă, o listă neordonată, de fructe de toamnă, având ca marcator pătratul.

Tema 4:

Rezolvaţi următoarele cerinţe utilizând editorul Notepad şi salvaţi pagina Web sub
denumirea tema4, în dosarul HTML, din portofoliul electronic.
1. Creaţi o pagină Web care să afişeze 5 paragrafe.
2. Formataţi textul din primul paragraf astfel încât să fie subliniat.
3. Aliniaţi centrat al doilea paragraf.
4. Aplicaţi stilul cursiv paragrafului 3.
5. Pe primul cuvânt din paragraful 1, creaţi o legătură către site-ul liceului vostru.
6. Creaţi, sub paragraful 3, o listă ordonată, care să conţină, în ordine termenii: regn,
ordin, clasă, specie, cu o numerotare cu cifre romane.
7. Creaţi la sfârşitul paginii un tabel cu 2 linii şi 2 coloane şi completaţi toate celulele
tabelului cu numărul 2030.
8. Formataţi ultimul cuvânt din primul paragraf, astfel încât să fie scris cu stilul aldin.
9. Transformaţi lista de la punctul 6 într-o listă neordonată, în care marcator să fie
cercul.
10. Pentru tabelul de la punctul 7 stabiliţi o bordura cu grosimea de 5 pixeli.
11. Formataţi cu titlu de nivel 2 paragraful al doilea.
12. Umpleţi fundalul tabelului cu galben.
13. Scrieţi sub tabel formula: a2+b2=c2
14. Inseraţi la începutul paginii sigla liceului
15. Creaţi în cadrul listei cu marcatori cerc o sublista numerotată cu A, B,.. subordonată
primului element, care să conţină textul: exemplul 1, exemplul 2.
16. Stabiliţi ca titlu pentru pagina Web textul Recapitulare.
17. Stabiliţi pentru paragraful 4 fontul Verdana, de dimensiune 5.
18. Tăiaţi cu o linie primul cuvânt din paragraful 5.
19. În paragraful 5, după primul cuvânt introduceţi un marcaj care să realizeze pornirea
de la capăt de linie pentru restul cuvintelor, fără a crea un paragraf nou.
20. Stabiliţi ca fundal pentru pagina Web culoarea verde.

76
cai etic caiet de aplicaţii

Tema 5:
A. Creaţi în Notepad un site Web format din 3 pagini Web: index.html, istorie.html,
geografie.html, respectând cerinţele:
1. În pagina index trebuie să existe legături către celelalte două pagini. În paginile
istorie, respectiv geografie trebuie să existe legături către pagina index şi către
pagina următoare, dacă aceasta există. Realizaţi acest sistem de navigare ca
un meniu.
2. Fiecare pagină prezintă informaţii text şi imagini legate de România, astfel: în
pagina index: 3 paragrafe şi o imagine, în pagina istorie: o listă şi o imagine, iar
în pagina geografie: un tabel şi o imagine.
3. Fiecare imagine din site are o bordură cu grosime de 3pt şi este o legătură către
pagina https://ro.wikipedia.org/wiki/Romania
4. Tabelul are bordura verde, fundal gri, iar textul este centrat in celule.
5. Pagina index are ca fundal harta României.
B. Realizaţi acelaşi site utilizând, de exemplu, unul din instrumentele on-line
http://www.webgarden.ro sau https://www.webnode.ro/.

Poiect 1 (5-6 elevi):

Realizaţi un site pentru firma de exerciţiu în care aţi activat. Împărţiţi sarcinile după
departamentele firmei: resurse umane, secretariat, marketing, vânzări, contabilitate
ș.a.m.d. Fiecare elev va realiza o pagină web, apoi toate paginile vor fi reunite într-un site,
care va avea un sistem de navigare sub forma unui meniu orizontal. Un elev va avea rolul
de coordonator, stabilind structura ierarhică a site-ului şi navigarea. Se punctează
coerenţa informaţiilor, aspectul grafic, funcţionalitatea, modul de lucru (on-line – editor
WYSIWYG – sau cod HTML scris).

Proiect 2 (3-4 elevi):


Utilizând https://www.simplesite.com/ sau https://www.blogger.com/about/?hl=ro (sau altă
platformă on-line), creaţi un blog al clasei (educaţional), stabilind obiectivele, audienţa,
stilul, organizarea informaţiilor, sarcinile în cadrul echipei. Promovaţi-l pe reţeaua de
socializare. Se punctează: coerenţa informaţiilor, aspectul grafic, funcţionalitatea, modul
de promovare.

PORTOFOLIU
Dosarele:
 HTML: tema1.html, tema2.docx, tema3.html, tema4.html, index.html,
istorie.html, geografie.html
 Proiect 1: site-ul realizat
 Proiect 2: link către site-ul realizat

77
cai etic caiet de aplicaţii

CAPITOLUL 9: SUBIECTE SINTEZĂ. MODELE DE SUBIECTE PENTRU


EXAMENUL DE BACALAUREAT

Creați în Word un document cu numele Proiect_calculator, salvat in dosarul Aplicatii


complexe, care să conțină informații despre calculator, prezentate pe capitole, astfel:
Cuprins
Capitolul 1. Ce este calculatorul. Tipuri de calculatoare
Capitolul 2. Structura externă a unui calculator
Capitolul 3. Structura internă a unui calculator
Capitolul 4. Utilizarea corectă a calculatorului la școală și acasă
Capitolul 5. Calculatorul în viața mea
Bibliografie
Fiecare capitol va conține text și imagini adecvate.
Cerințe:
1. Creați proiectului o copertă, care să să conțină numele vostru, școala, clasa, titlul
proiectului. (se punctează aspectul grafic și formatările efectuate asupra obiectelor
cu care se lucrează).
2. Inserați un antet cu titlul proiectului pe paginile pare și cu numele vostru pe paginile
impare, scris cu font Comic Sans MS, 14, mov, cursiv. Pe copertă, antetul nu va fi
afișat. Numerotați paginile în subsol, pornind de la numărul 2, acesta fiind inclus
într-un romb cu chenar mov.
3. Creați un stil nou cu numele capitol, bazat pe stilul Titlu 1 (Heading 1) cu
următoarele formatări: Arial, 17, albastru, aldin, subliniat cu linie dublă verde, cu o
spațiere extinsă la 1,5 pt, aliniat la centru, spațiu de 30 pt după paragraf. Formatați
cu stilul capitol toate titlurile capitolelor din document.
4. Inserați pe pagina a doua, după copertă, un cuprins automat.
5. Pentru fiecare imagine din document, scrieți sub ea ce reprezintă (de ex: Figura 1:
Notebook, Figura 2: Microprocesorul etc.). Utilizați opțiunea Inserare legenda din
pagina Referințe și creați o etichetă nouă cu numele Figura (acestea se
numerotează automat în document, pe măsură ce sunt utilizate). Înainte de
Bibliografie, inserați automat un tabel al figurilor.
6. Pe fiecare pagină din document, inserați o notă de subsol, care să explice un
termen utilizat.
7. Înlocuiți, în tot documentul, cuvântul calculator cu computer, scris cu roșu, italic.
8. Pentru o enumerare din document, schimbați marcatorul în (din fontul
Webdings).
9. După imaginea de mai jos, realizați un tabel al vânzărilor de calculatoare în 2017
comparativ cu anul 2013, inserat la sfârșitul capitolului 5. Realizați un grafic, pe
baza datelor din tabel, care să ilustreze această evoluție a vânzărilor.

78
cai etic caiet de aplicaţii

10. Modificați titlul documentului, subiectul și autorul, astfel: Word 1, Sinteza 1,


Nume_Prenume_clasa. Vizualizați informațiile statistice despre documentul vostru,
realizați o captură de ecran și inserați această imagine la sfârșitul documentului.

Creați în Word un document cu numele Proiect_Gimp, salvat in dosarul Aplicatii


complexe, care să conțină informații despre prelucrarea imaginilor în Gimp, prezentate pe
capitole, astfel:
Cuprins
Capitolul 1. Noțiuni introductive: pixel, rezoluție, grafică vectorială, imagini raster.
Capitolul 2. Culori. Modele de culori. Paletă. Contrast, transparență, balans
Capitolul 3. Straturi
Capitolul 4. Utilizarea instrumentele din paleta Toolbox
Bibliografie
Fiecare capitol va conține text și imagini adecvate.
Cerințe:
1. Creați proiectului o copertă, care să să conțină numele vostru, școala, clasa, titlul
proiectului. (se punctează aspectul grafic și formatările efectuate asupra obiectelor
cu care se lucrează).
2. Textul din document va fi organizat pe două coloane egale.
3. Creați o siglă (un logo) și inserați-o într-un antet pe paginile pare și numele vostru
pe paginile impare, scris cu font Comic Sans MS, 14, mov, cursiv. Pe copertă
antetul nu va fi afișat. Numerotați paginile în subsol, pornind de la numărul 2,
acesta fiind inclus între două imagini cu sigla programului Gimp 2.8.
4. Fiecare capitol, după titlu, va începe cu literă majusculă încorporată în paragraf.
5. Creați un stil nou cu numele capitol, bazat pe stilul Titlu 1 (Heading 1) cu
următoarele formatări: Tahoma, 20, oliv, aldin, subliniat cu linie dublă mov, aliniat
la centru, spațiu de 30 pt înainte și după paragraf. Formatați cu stilul capitol toate
titlurile capitolelor din document.
6. Inserați pe pagina a doua, după copertă, un cuprins automat.
7. Pentru fiecare imagine din document, scrieți sub ea ce reprezintă (de ex: Figura 1:
RGB, Figura 2: Paleta Toolbox etc.). Utilizați opțiunea Inserare legenda din pagina
Referințe și creați o etichetă nouă cu numele Figura (acestea se numerotează
automat, în document, pe măsură ce sunt utilizate). Înainte de Bibliografie, inserați
automat un tabel al figurilor.

79
cai etic caiet de aplicaţii

8. Pentru enumerările din document, folosiți ca marcator


9. Inserați, după capitolul 4, un obiect SmartArt care să sintetizeze o comparație între
Gimp și Photoshop, prezentând avantajele și dezavantajele lor.
10. Modificați titlul documentului, subiectul și autorul, astfel: Word 2, Sinteza 2,
Nume_Prenume_clasa. Vizualizați informațiile statistice despre documentul vostru,
realizați o captură de ecran și inserați această imagine la sfârșitul documentului.

Creați o prezentare PowerPoint cu 5 diapozitive. Cerinţe:

1. În primul diapozitiv veţi scrie numele şi prenumele vostru ca titlu şi şcoala şi clasa
ca subtitlu. Realizaţi o animaţie a textului la nivel de literă, care să pornească atunci
când se execută click pe text. În subsolul diapozitivului, în partea dreaptă, inserați
data calendaristică, care să se actualizeze automat.
2. În al doilea diapozitiv inseraţi o imagine în miniatură, care reprezintă o minge şi
adăugaţi-i o umbră de culoare mov, dimensiune 150%. Pe imagine realizaţi o
legătură către primul diapozitiv. Asociaţi imaginii o animaţie de tip cale de mişcare,
sub formă de stea în 6 colțuri, care să pornească la clic de mouse, să dureze 3
secunde și să aibă o întârziere de 0.25 secunde.
3. În al treilea diapozitiv inseraţi un film din clip-organizer. Descărcați de pe Internet o
imagine cu un apus de soare. Adăugaţi-o ca fundal numai acestui diapozitiv.
4. În al patrulea diapozitiv inseraţi următoarea organigramă:

Modificați formele automate utilizate în organigramă, astfel încât să nu existe două la fel,
umplerea formelor făcându-se folosind gradient diferit (la alegere).
5. În al cincilea diapozitiv să se creeze, central, folosind forme automate imaginea
unui semafor, ca în imaginea de mai jos :

Să se asocieze imaginii o animaţie astfel încât culorile roşu şi verde să se vadă 4


secunde, iar culoarea galbenă doar 2 secunde. Animaţia, odată pornită, se va realiza fără

80
cai etic caiet de aplicaţii

intervenţia mouse-lui sau a tastaturii. Adăugaţi o notă acestui diapozitiv cu Numele și


Prenumele vostru.
Salvaţi prezentarea cu PPT1 în folder-ul Aplicatii complexe.

Creați o prezentare PowerPoint cu numele România pitorească, pe care o salvați în


dosarull Aplicatii complexe.
1. Primul diapozitiv va conține titlul ROMÂNIA PITOREASCĂ, iar ca subtitlu Numele și
prenumele vostru.
2. Al doilea diapozitiv va conține cuprinsul prezentării (veți descrie minim 5 obiective
turistice/ atracții turistice) din România, cu legătură (hyperlink) către diapozitivul de
unde începe descrierea lor.
3. Fiecare din obiectivul turistic ales va fi detaliat pe minimum 2 diapozitive. Acestea
vor conține imagini și text. (D3-D12).
4. Penultimul diapozitiv (D13) va conține bibliografia.
5. Ultimul diapozitiv va fi pentru mesajul de încheiere.
6. Adăugați la sfârșitul fiecărei descrieri a obiectivului un buton de acțiune care să facă
legătura către diapozitivul cuprins (D2).
7. Alegeți o temă pentru prezentarea creată.
8. Aplicați numai diapozitivului trei un fundal utilizând un efect de umplere de tip
gradient cu două culori: verde si galben.
9. Aplicați același efect de tranziție pentru toate diapozitivele. Stabiliți ca tranziția să
se realizeze automat după 3 secunde.
10. Înaintea diapozitivului 13, inserați un diapozitiv în care să creați un tabel cu
următoarele coloane: obiectiv turistic, nr. vizitatori, popularitate (completați rândurile
tabelului cu obiectivele alese de voi, nr de vizitatori estimat anual și locul pe care îl
ocupă obiectivul în topul preferințelor voastre). Formatați tabelul astfel încât fiecare
coloană să fie colorată diferit, datele din prima coloană să fie subliniate cu o linie,
din a doua coloană cu linie dublă, iar din a treia coloană cu linie punctată roșie.
11. Aplicați la nivelul casetei de text ce conține titlul prezentării (D1) un efect de
animație după o cale de mișcare spre dreapta.
12. Toate casetele de text ce apar în descrierea obiectivelor vor fi formatate astfel:
Arial, 12, îngroșat, text aliniat stânga-dreapta.
13. Toate imaginile inserate în prezentare vor fi formatate cu acelaşi stil, la alegere.
14. Copiați diapozitivul 5 și inserați-l la sfârșitul prezentării. Inserați în acest diapozitiv o
imagine în miniatură, la alegere.
15. Așezați imaginea inserată peste text și rotiți imaginea cu 900 în sensul invers al
acelor de ceasornic.
16. Aplicați imaginii un efect de animație pe verticală.
17. Ascundeți diapozitivul inserat la punctul 14.
18. Aplicați titlului din diapozitivul 2 (Cuprins) un efect de animație de tip intrare, la
nivel de literă.

81
cai etic caiet de aplicaţii

19. Alegeți un diapozitiv care are minimum 3 paragrafe și numerotați-le folosind a), b)...
Stabiliți culoare roșie pentru aceste simboluri, Arial, 14p, îngroșat.
20. Alegeți un titlu din interiorul prezentării. Pentru caseta de text a diapozitivului ales,
stabiliți ca fundal o imagine la alegere salvată de pe internet (care are legătură cu
obiectivul ales).
21. Formatați imaginile care apar în descrierea ultimul obiectiv turistic, astfel încât la
vizualizare acestea să conțină doar nuanțe de gri, iar dimensiunile lor să fie:
înălțime 5 cm și lățime 4 cm.
22. Aplicați un efect de tranziție, cu viteză medie, între al doilea și al treilea diapozitiv.
23. Inserați în diapozitivul 2 o formă automată predefinită de tip stea de 10 cm lățime și
10 cm înălțime, culoare de umplere roșie.
24. Inserați pe primul diapozitiv, D1, repere orare curente (ora, minut, secundă), valori
care să se actualizeze automat.
25. Inserați logo-ul României pe toate diapozitivele în colțul din dreapta sus, folosind o
funcție speciala (nu prin copiere) - folosind coordonatorul.
26. În diapozitivul cuprins (D2) stabiliți o spațiere de 25 de puncte după fiecare
paragraf. Adăugați o bordură casetei de text ce conține cuprinsul lucrării de 3
puncte, de culoare albastră, model la alegere.
27. Inserați un nou diapozitiv, înaintea ultimului diapozitiv, în care să inserați o
diagramă ciclică în care să apară numele obiectivelor turistice alese. Aplicați un
contur de grosime 6 pt. numai pentru una dintre săgeți.
28. Textul conținut în diapozitivul final trebuie să fie formatat astfel încât: să folosiți un
model WordArt, culoare de umplere a textului - gradient Curcubeu, stil vertical,
umbră și efect ondulat.
29. Pe diapozitivul ce conține bibliografia inserați mesajul Aflate pe lista patrimoniului
cultural UNESCO. Adăugați cuvântului UNESCO o notă de subsol cu explicația
Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură.
30. Adăugați, sub titlul prezentării (D1), drapelul României, alcătuit din 3 forme
dreptunghi, colorate corespunzător, care devin vizibile după apariția titlului. Fiecare
formă va avea un efect de rotire de 360 0, aplicat după precedentul, cu durata de
2,1, respectiv 0.5 secunde.
31. În diapozitivul Cuprins, inserați două forme automate diferite (emoticon). Aplicaţi
celor două forme o animație de durată medie (2 secunde), prin care să își schimbe
pozițiile între ele.
32. Inseraţi în ultimul diapozitiv harta României (salvaţi imaginea de pe Internet) ca
fundal.
33. Setaţi ca animația să pornească de la diapozitivul de Cuprins.
34. Inseraţi numere de diapozitive în subsol, central.
35. Creaţi o animație particularizată, cu numele PAR, în care să fie expuse doar
diapozitivele cu număr de ordine par.
36. Inseraţi ca melodie de fundal imnul României.

Salvaţi prezentarea în dosarul Aplicații complexe.

82
cai etic caiet de aplicaţii

Creați un registru Excel cu numele Salariați. În foaia 1, creați un tabel cu 14 coloane


și 11 rânduri (din care primul este capul sau antetul tabelului), începând de la celula A2
(colțul stânga sus pentru tabel).
Capul de tabel este următorul:
1. Nr. crt
2. Nume Prenume
3. Data angajarii
4. Salariul de încadrare (lei)
5. Compartiment
6. Vechime (ani)
7. Spor vechime (lei)
8. Salariul brut (lei)
9. Impozit pe salariu (lei)
10. Salariul net (lei)
11. Luna
12. An
13. Zi
14. Salariu EURO
1. Pentru capul de tabel, aplicați facilitatea de editare a textului pe mai multe rânduri.
2. Formatați datele astfel : Nume Prenume angajat să fie scrise cu litere îngroșate,
Data angajarii si Salariul de încadrare să accepte valori numerice, Compartiment-
şir de caractere.
3. Introduceți date în tabel în coloanele 2, 3, 4, 5. În coloana Compartiment introduceți
următoarele date: Administrativ, Marketing, Resurse umane, Financiar,
Contabilitate (câte două de fiecare).
4. Formatați Salariul de încadrare astfel: moneda lei, cu punct ca separator și 2
zecimale.
5. Vechimea se va calcula (rotunjind prin lipsă la partea întreagă), numai dacă se
completează data angajării, altfel în celulă va apărea cratimă („-“). Pentru primul
rând se poate folosi formula:
6. =IF(OR(ISBLANK(C3),C3=0,NOT(ISNUMBER(C3))),"-
",DATEDIF(C3,TODAY(),"y")). Completaţi automat restul coloanei.
7. Sporul de vechime se calculează la salariul de încadrare astfel:
 Pentru vechime cuprinsă între 3 și 5 ani : 5%
 Pentru vechime cuprinsă între 5-10 ani: 10%
 Pentru vechime cuprinsă între 10-15 ani: 15%
 Pentru vechime cuprinsă între 15-20 ani: 20%
 Pentru vechime mai mare de 20 de ani : 25%
 Puteți folosi formula :
IF(F3<=3,0,IF(F3<=5,D3*5%,IF(F3<=10,D3*10%,IF(F3<=15,D3*15%,IF(F3<=20,D3*20%,
D3*25%)))))
8. Calculați salariul brut (Salariul de încadrare+Spor vechime).
9. Calculați impozitul pe salariu (16% din salariul brut).
10. Calculați salariul net (Salariul Brut- Impozit).
11. Completați coloanele Zi, Luna, An folosind formule adecvate pentru a extrage
aceste date din coloana Data Angajării.
12. Calculează salariul net în Euro, la cursul valutar din ziua de azi (caută pe internet
cursul BNR )

83
cai etic caiet de aplicaţii

Asupra tabelului completat, rezolvați următoarele cerințe:


1. Să se calculeze numărul de angajaţi la compartimentul Contabilitate (cu formula
=COUNTIF(E3:E11,"Contabilitate")).
2. Să se calculeze media salariilor nete ale angajaţilor de la Marketing cu o vechime
cuprinsă între 10 şi 15 ani;
=AVERAGEIFS(J3:J11,E3:E11,"Marketing",F3:F11,">10",F3:F11,"<15")
3. Care este cea mai frecventă vechime? =MODE(F3:F11)
4. Să se calculeze Total salarii nete pentru salariaţii angajaţi în luna aprilie a anului
curent care au salariul cuprins între 2000 şi 3000 Euro
=SUMIFS(J3:J11,K3:K11,"=4",L3:L11,"=2017",N3:N11,">=2000",N3:N11,"<=3000")
5. Să se calculeze numărul de salariaţi care au fost angajaţi în cursul anului precedent
si au un salariu net ce depăşeşte cuantumul de 2000 Euro:
=COUNTIFS(C4:C12,YEAR(TODAY())-1,J4:J12,">2000")
6. Să se calculeze distribuţia salariilor de încadrare pe următoarele intervale valorice:
<=1000 Euro
=COUNTIF(N3:N11,"<=1000")
1000-1500 Euro analog
2000-2500 Euro
2500-3000 Euro
3000-3500 Euro
>3500 Euro
7. Să se aplice culoarea de fundal gri pentru coloanele pare ale tabelului (câmpul
B11:K19)
https://support.office.com/ro-ro/article/Aplicarea-de-culori-la-r%C3%A2nduri-sau-
coloane-alternative-30002ce0-7a1c-4d70-a70c-4b6232f09f5e

Salvați registrul Salariati în folder-ul Aplicatii complexe.

84
cai etic caiet de aplicaţii

Creați un registru Excel cu numele Spectacole. În foaia 1, creați următoarele tabele


şi completaţi-le cu înregistrări.

1. Să se permită editarea textului pe mai multe linii (Text multilinie) pentru capul de
tabel.
2. Să se calculeze prețul/bilet în Euro (nerotunjit) luând în considerare cursul Euro din
celula F2.
3. Să se calculeze valoarea încasărilor pe fiecare spectacol în Lei și în Euro (utilizând
funcții matematice).
4. Să se calculeze valoarea totală a încasărilor (Euro) pe baza nr. de bilete vândute și
a prețului/bilet (Euro); suma respectivă va fi rotunjită, astfel încât să se afișeze doar
2 zecimale =ROUND(SUMPRODUCT(D8:D19,F8:F19),2)
5. Să se calculeze volumul total al încasărilor (în Euro) aferente spectacolului "O
noapte furtunoasa" =SUMIF(B8:B19, "O noapte furtunoasa", H8:H19)
6. Volumul încasărilor în Euro (H20) va fi rotunjit la un multiplu de rotunjire, în funcție
de ordinul de mărime, astfel:
*pentru valori de ordinul sutelor, rotunjirea va opera la un multiplu de 1 Euro
*pentru valori de ordinul miilor, rotunjirea va opera la un multiplu de 10 Euro*pentru
valori de ordinul zecilor de mii, rotunjirea va opera la un multiplu de 100 Euro, altfel,
la un multiplu de 1.000 Euro.
Puteți folosi formula:
=IF(H20<1000,MROUND(H20,1),IF(H20<10000,MROUND(H20,10),IF(H20<100000,MRO
UND(H20,100),MROUND(H20,1000)))).
7. Să se calculeze volumul total al încasărilor (în Euro) pentru spectacolul "O scrisoare
pierduta" jucat în luna decembrie 2017 (rezultatul va fi rotunjit prin adaos, rotunjirea
operând la partea întreagă a numărului zecimal, la o valoare pozițională egală cu
2).
=ROUNDUP(SUMIFS(incasari_euro,B8:B19,"O scrisoare pierduta", C8:C19,
">=1/12/2017", C8:C19,"<=31/12/2017"),2)
8. Completați celulele din domeniul C3:C5 corespunzător și adaugați sufixul ”ani”.
Tabelul va arăta așa:

85
cai etic caiet de aplicaţii

Indicație: puteți folosi funcția TODAY()-B3, și formatarea particularizată a datelor din acest
domeniu:

9. Să se formateze condițional coloana "Nr bilete vândute", astfel încât valorile pare
să fie afișate pe fundal galben și valorile impare pe fundal bleu. Efectul ar trebui să
fie următorul:

10. Puteți folosi formatarea condiționată pentru valorile impare astfel (și analog pentru
cele pare):

86
cai etic caiet de aplicaţii

11. Care este spectacolul care s-a jucat de cele mai multe ori? =MODE(A8:A19)
12. Să se formateze pe fundal galben zilele de spectacol (câmpul C8:C19) în care s-au
vandut mai mult de 100 bilete la "O noapte furtunoasa".

13. Să se calculeze prețul mediu în Euro în celula D47 =AVERAGE(F8,F19)


14. Prețul mediu rotunjit către cel mai apropiat număr par =EVEN(D47)
15. Prețul mediu rotunjit către cel mai apropiat număr impar =ODD(D47)
16. Prețul mediu rotunjit prin lipsă la un multiplu de 1 Euro =FLOOR(D47,1)
17. Prețul mediu rotunjit prin adaos la un multiplu de 1 Euro =CEILING(D47,1)
18. Tabelul complet ar trebui să arate așa:

19. Verificați dacă ați obținut pe ultimul rând valorile: 212025 și 46293.67
20. Salvați documentul cu numele Spectacole în folder-ul Aplicații complexe.

87
cai etic caiet de aplicaţii

PORTOFOLIU
Dosarul:
Aplicatii complexe: Proiect_calculator.docx, Proiect_Gimp.docx, PPT1.pptx,
România pitorească.pptx, Salariati.xlsx, Spectacole.xlsx

88
cai etic caiet de aplicaţii

89
cai etic caiet de aplicaţii

90
cai etic caiet de aplicaţii

91
cai etic caiet de aplicaţii

92
cai etic caiet de aplicaţii

93
cai etic caiet de aplicaţii

94
cai etic caiet de aplicaţii

95
cai etic caiet de aplicaţii

96
cai etic caiet de aplicaţii

97
cai etic caiet de aplicaţii

98
cai etic caiet de aplicaţii

99
cai etic caiet de aplicaţii

100
cai etic caiet de aplicaţii

BIBLIOGRAFIE
http://cndiptfsetic.tvet.ro/
https://ro.wikipedia.org
https://support.office.com/ro-ro/word
https://support.office.com/ro-ro/excel
https://support.office.com/ro-ro/powerpoint
https://support.office.com/ro-ro/access
http://html.cpf.ro/HTML5/index.php
https://ro.wikipedia.org/wiki/Optimizare_pentru_motoare_de_c%C4%83utare
https://www.livecom.ro/articole-si-noutati/crearea-structurii-pentru-un-website-
optimizat-seo
http://ael.ctcnvk.ro/eContent-TIC/PL-TIC-6-1-4%20lectii/
http://ael.ctcnvk.ro/eContent-TIC/PL-TIC-10-2-10%20lectii/
http://ael.ctcnvk.ro/eContent-TIC/PL-TIC-9-4-4%20lectii/
http://subiecte.edu.ro/2017/bacalaureat/modeledesubiecte/certificarecompetente/
http://elf.cs.pub.ro/rl/2011-2012/lab/03/home
http://ael.ctcnvk.ro/eContent-TIC/PL-TIC-9-1-2%20lectii/
http://civile.utcb.ro/pdf/reca.pdf
https://users.info.uvt.ro/~mgaianu/
https://www.slideshare.net/brebenelgeorge/suport-cls09ticcap05l0201servicii-
oferite-de-internet

101
cai etic caiet de aplicaţii

portofofliu

102