Sunteți pe pagina 1din 5

1

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU MACEDONSKI” MELINESTI

Titlul subproiectului: „Ajută, Contribuie, Trăiește intens, Implică-te în Viitorul tău !

Fii ACTIV !”

Acord de grant nr. 374/SGL/RII din 01.10.2018

Disciplina:Biologie
Prof. Vasile Liliana

Fişă de evaluare – Ereditatea şi variabilitatea lumii vii

SUBIECTUL I 30 puncte

A 4 puncte
Completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

În cazul determinismului cromozomal de tip ............................, femela reprezintă sexul homogametic,


iar masculul sexul ............................ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de genotipuri ale unor celule-mamă, iar coloana A genotipurile tuturor
gameţilor posibili, rezultaţi în urma meiozei acestor celule. Realizaţi asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.

A B
1. Ab, AB a) AaBB
2. aB, ab b) aabb
3. AB, aB c) AABb
d) aaBb

C 10 puncte
Alegeţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Genotipurile tuturor gameţilor formaţi de un organism NnMM sunt:


a) N, n, M, MM;
b) Nn, MM;
c) NM, Nn, MM;
d) NM, nM.

2. Ovulele rezultate în urma meiozei unei celule-mame cu 2n = 46 de cromozomi prezintă, fiecare, un


număr de:
a) n = 22 autozomi, un heterozom X;
b) n = 22 autozomi, un heterozom Y;
c) 2n = 23 cromozomi;
d) 2n = 46 cromozomi.

3. Descendenţii unui cuplu în care ambii părinţi au grupa de sânge AB (IV) pot avea grupa:
2

a) A (II) heterozigotă;
b) A (II) homozigotă;
c) B (III) heterozigotă;
d) 0 (I).

4. Un organism cu genotipul AAbbCC:


a) Are ambii genitori cu genotipul AabbCC;
b) Este heterozigot;
c) Formează şase tipuri de gameţi diferiţi;
d) Prezintă, genotipic, un caracter dominant şi două caractere recesive.

5. Recombinarea genetică prin schimb reciproc de gene:


a) Are loc în anafaza mitozei;
b) Determină uniformitatea organismelor;
c) Reprezintă o mutaţie;
d) Se realizează între cromozomii omologi.

D 10 puncte
Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi în dreptul
cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, în dreptul
cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină
adevărată.

1. Sindromul Down reprezintă o trisomie.


2. Fiecare pereche de factori ereditari segregă în raport genotipic de 3 dominant : 1 recesiv.
3. Aneuploidia reprezintă variaţia numărului de cromozomi, fără multiplicarea numărului de bază.
4. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic.
5. După tipul de cromozomi pe care îi pot afecta, mutaţiile pot fi gametice şi somatice.
6. La femei, gena pentru hemofilie se manifestă numai în stare homozigotă.

SUBIECTUL II 30 puncte

A 20 puncte
1. Organismele cu sex heterogametic produc două tipuri de gameţi diferiţi.
a) Precizaţi care dintre cele două sexe, masculin sau feminin, este cel heterogametic pentru
mamifere şi pentru păsări.
b) Definiţi termenii: heterozigot, hemizigot, homozigot.
c) Denumiţi două maladii numeric heterozomale de tip aneuploidie şi precizaţi o cauză care
poate determina apariţia acestora, la om.

2. Conform legilor mendeliene ale eredităţii, gameţii sunt puri din punct de vedere genetic.
a) Caracterizaţi gameţii, precizând: tipul de celulă (din punct de vedere al numărului de
cromozomi), procesul în urma căruia se formează, organele reproducătoare ale mamiferelor în
care gameţii se formează.
b) Denumiţi procesul prin care are loc contopirea a doi gameţi de sex opus, care aparţin aceleiaşi
specii.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: segregare independentă, recesiv, monohibridare, dominanţă.

B 10 puncte
Stabiliţi genotipurile şi fenotipurile posibile ale descendenţilor pentru următoarele cupluri de părinţi:
a) Mama are grupa 0 şi este purtătoare a genei pentru daltonism, tatăl are grupa B homozigotă şi
nu are daltonism.
b) Mama are genotipul AabbCCdd, iar tatăl are genotipul AABbCCDD, gena B determinând
culoarea neagră a ochilor, iar gena b culoarea albastră a ochilor.
3

Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL III 30 puncte


Alcătuiţi un eseu cu tema „Influenţa mediului asupra eredităţii”, după următorul plan:
- Ereditatea: definiţie, denumirea ştiinţei care studiază ereditatea, enunţarea legilor mendeliene
ale eredităţii;
- Mutaţiile: definiţie, clasificare în funcţie de efectul pe care îl au, în funcţie de tipul de
cromozomi pe care îi afecteazp şi în funcţie de modul de apariţie;
- Un exemplu de mutaţie genică heterozomală: denumirea maladiei, o caracteristică fenotipică,
numărul de cromozomi ai celulelor diploide, mod de exprimare la fiecare din cele două sexe;
- Un exemplu de mutaţie genică recesivă autozomală: denumirea maladiei, o caracteristică
fenotipică, mod de exprimare la fiecare din cele două sexe;
- Relaţia recombinare genetică – variabilitate.

Ereditatea şi variabilitatea lumii vii – Barem

SUBIECTUL I 30 puncte

A 4 puncte
În cazul determinismului cromozomal de tip Drosophila, femela reprezintă sexul homogametic, iar
masculul sexul heterogametic.
2 x 2 p. = 4 puncte

B 6 puncte
1c; 2d; 3a. 3 x 2 p. = 6 puncte

C 10 puncte
1d; 2a; 3b; 4a; 5d. 5 x 2 p. = 10 puncte

D 10 puncte
1A; 2F; 3A; 4A; 5F; 6A. 6 x 1 p. = 6 puncte

2. F Fiecare pereche de factori ereditari segregă în raport fenotipic de 3 dominant : 1 recesiv.


Sau:
Fiecare pereche de factori ereditari segregă în raport genotipic de 1: 2:1.
5. F După tipul de cromozomi pe care îi pot afecta, mutaţiile pot fi autozomale şi heterozomale.
Sau:
După tipul de celule pe care le pot afecta, mutaţiile pot fi gametice şi somatice.
2 x 2 p. = 4 puncte

SUBIECTUL II 30 puncte

A 20 puncte
1.
a) Sexul heterogametic pentru mamifere este cel masculin, pentru păsări este cel feminin. 2 puncte
b) Organismul heterozigot este acel organism diploid care are cei doi factori ereditari, ai fiecărei
perechi, diferiţi. 2 puncte
Organismul homozigot este acel organism diploid care are ambii factori ereditari, ai fiecărei perechi,
identici. 2 puncte
Hemizigoţia reprezintă starea sub care se manifestă o genă de pe heterozomul X sau Y, la bărbat,
anume într-un singur exemplar, deoarece nu are corespondent pe cromozomul Y sau X. 2 puncte
4

c) Două maladii numerice heterozomale de tip aneuploidie: sindromul Turner, la femei, şi sindromul
Klinefelter, la bărbaţi. 2 puncte
O cauză care poate determina apariţia acestora este non-disjuncţia (nesepararea) heterozomilor femeii,
în meioză, astfel că unele ovule moştenesc ambii heterozomi X, pe când altele nu prezintă nici un
heterozom X. Prin fecundaţia acestor ovule, de spermatozoizii normali, apar aneuploidiile
heterozomale. 1 punct

2.
a) Gameţii reprezintă celulele reproducătoare, haploide, care prezintă un număr de cromozomi redus la
jumătate, comparativ cu celulele-mamă din care s-au format. Se formează în urma meiozei care, la
mamifere, la sexul feminin are loc în ovare, iar la sexul masculin are loc în testicule. 5 puncte
b) Fecundaţia reprezintă procesul prin care are loc contopirea a doi gameţi de sex opus ,care aparţin
aceleiaşi specii. 1 punct
c) În urma experienţelor de monohibridare şi de dihibridare, Gregor Mendel a demonstrat segregarea
independentă a perechilor de caractere care are loc în raport fenotipic de 3 dominant la 1 recesiv.
3 x 1 p. = 3 puncte

B 10 puncte
a) mama are genotipul llXdX şi formează gameţi lXd şi lX.
Tatăl are genotipul LBLBXY şi formează gameţi LBX şi LBY.
Conform tabelului:
Gameţii mamei/ tatălui LBX LBY
lXd LBlXdX LBlXdY
B
Lx L lXX LBlXY
- Fetele au grupa B heterozigotă, 50% dintre ele fiind purtătoare ale genei pentru daltonism;
- Băieţii au grupa B heterozigotă, 50% dintre ei având daltonism. 7 puncte

b) Gameţii mamei au toţi genotipul AbCd.


Gameţii tatălui au genotipurile posibile ABCD şi AbCD.
Descendenţii au genotipurile posibile AABbCCDd şi ochi negri, respectiv AAbbCCDd şi ochi albaştri.
3 puncte

SUBIECTUL III 30 puncte

Influenţa mediului asupra eredităţii

Ereditatea reprezintă proprietatea organismelor vii de a deţine informaţia genetică şi de a o transmite


descendenţilor. 2 puncte
Genetica reprezintă ştiinţa care studiază ereditatea. 2 puncte
Legile mendeliene ale eredităţii sunt legea purităţii gamţilor şi legea segregării independente a
perechilor de caractere. 2 x 2 p. = 4 puncte
Mutaţia reprezintă procesul prin care se produc modificări în structura şi funcţiile materialului genetic,
care nu sunt consecinţa recombinării genetice. 2 puncte
În funcţie de efectul pe care îl au, mutaţiile sunt: 3 puncte
- Dăunătoare;
- Neutre sau indiferente;
- Folositoare.
În funcţie de tipul de cromozomi pe care îi afectează, mutaţiile sunt: 2 puncte
- Autozomale;
- Heterozomale.
În funcţie de modul de apariţie, mutaţiile sunt: 2 puncte
- Spontane;
- Artificiale.
Un exemplu de mutaţie genică heterozomală este hemofilia, care se caracterizează prin absenţa unui
factor de coagulare din sângele pacientului.
5

Nu afectează numărul de cromozomi ai celulelor diploide, acesta fiind 2n = 46 cromozomi. La femeie,


gena pentru hemofilie se manifestă doar în stare homozigotă, la bărbat se exprimă într-un singur
exemplar. 5 puncte
Un exemplu de mutaţie genică autozomală recesivă este albinismul, caracterizat prin absenţa
pigmenţilor melanici din piele, păr, gene, sprâncene, iris. Nefiind o maladie heterozomală, poate afecta
în mod egal cele două sexe. 3 puncte
Recombinarea genetică reprezintă un proces prin care se formează noi combinaţii de gene, principala
sursă a variabilităţii organismelor. Crossing-over-ul sau schimbul reciproc de gene între cromozomii
omologi reprezintă recombinarea intracromozomală, datorită căreia gameţii prezintă combinaţii de
gene ale părinţilor.

S-ar putea să vă placă și