Sunteți pe pagina 1din 2

I.A.

Scrieţi pe foaia de examen, noţiunile cu care să completaţi spaţiile libere din afirmaţiile următoare,
astfel încât acestea să fie corecte.
Pancreasul este o glandă mixtă deoarece produce…………………….şi…………………..
Prelungirile neuronului se numesc………………………..şi……………………………
Cele două tipuri de ţesut osos sunt ……………………….şi…………………………
Glandele endocrine produc substanţe numite……………., pe care le elimină în………….

I.B. Precizaţi cele două tipuri de ţesuturi vegetale, clasificate după gradul de diferenţiere a celulelor şi
menţionaţi câte o caracteristică pentru fiecare tip de ţesut

I.C. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă
de răspuns.
1. Meristemele apicale:
a. conțin celule care nu se mai pot divide
b. sunt alcătuite din celule specializate
c. se află în vârfurile de creștere
d. sunt situate lateral de axul organelor vegetative

2. Următorul tip de ţesut se întâlneşte la plante:


a. conjunctiv
b. muscular
c. secretor
d. nervos

3. Ţesutul fundamental asimilator


a. asigură conducerea sevelor
b. conține celule cu cloroplaste
c. este un țesut embrionar
d. se află în organele subterane ale unei plante

4. Ţesutul osos este un tip de ţesut:


a. epitelial
b. fundamental
c. conjunctiv
d. embrionar

I.D. Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de
examen în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera „A”. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă,
scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera”F” şi modificaţi parţial
afirmaţia pentru ca aeasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se
acceptă folosirea negaţiei.
Ţesutul muscular neted conţine celule fusiforme
Secţionarea vaselor liberiene împiedică circulaţia sevei brute
Ţesutul embrionar apical are rol în creşterea în grosime a plantelor

II.A. Ţesuturile îndeplinesc diferite funcţii în cadrul organelor


a. definiţi ţesutul şi clasificaţi ţesuturile animale
b. precizaţi două tipuri de ţesuturi musculare şi menţionaţi câte o caracteristică structurală a fibrelor
musculare din structura acestora
c. Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două enunţuri pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
– ţesuturi vegetale
– ţesuturi animale

II.B. Ţesuturile animale sunt mai diversificate decât cele vegetale


a. denumiţi tipurile de ţesuturi conjunctive moi
b. clasificaţi ţesuturile epiteliale după rolul acestora
c. Alcătuiţi un mini eseu cu titlul „Ţesutul nervos”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
– enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme
– construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum 3-4 fraze, folosind corect şi în
corelaţie noţiunile enumerate

S-ar putea să vă placă și