Sunteți pe pagina 1din 6

Activitatea de vânzare a producției obținute

1. Identificarea beneficiarilor
Pentru a verifica identitatea clientului persoană fizică, beneficiarul real și factorii de
risc specifici acestora, anterior inițierii sau perfectării relației de afaceri sau efectuării
tranzacției ocazionale, informații privind:

În cazul persoanelor fizice:


a) numele, prenumele și pseudonimul, dacă este cazul;
b) data și locul nașterii;
c) codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine sau, dacă este
cazul, un alt element unic de identificare similar;
d) numărul și seria documentului de identitate;
e) domiciliul stabil/reședința (adresa completă - stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament,
oraș, județ/sector, țară) și identificarea regimului juridic al acesteia, respectiv dacă este
domiciliu, reședință ori alt atribut de identificare de același tip;
f) cetățenia, naționalitatea și țara de origine;Modificări (1)
g) ocupația și, după caz, numele angajatorului ori natura activității proprii;
h) numărul de telefon, adresa de poștă electronică, dacă există;
i) funcția publică deținută, dacă este cazul
j) scopul și natura relației de afaceri derulate cu entitatea reglementată;
k) sursa fondurilor ce urmează să fie utilizate în derularea relației de afaceri;
l) încadrarea în categoria persoanelor expuse public sau deținerea calității de membru al
familiei persoanei expuse public ori de persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei
persoane expuse public;
m) informații referitoare la beneficiarul real, dacă este diferit de client, respectiv numele și
prenumele, data nașterii, codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele
străine sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar, seria și numărul actului
de identitate și informații din care să rezulte factorii de risc specifici acestuia;
2. în cazul persoanelor juridice, fiduciilor sau entităților fără personalitate juridică, în
aplicarea art. 11 alin. (1) și (3) și art. 15 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 129/2019, informații
privind
a) denumirea;
b) forma juridică;
c) numărul, seria și data certificatului de înregistrare/documentului de înregistrare la Oficiul
Național al Registrului Comerțului sau la autorități similare ori echivalente;
d) capitalul social subscris și vărsat;
e) codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;
f) instituția de credit și codul IBAN prin intermediul căreia se efectuează plata contravalorii
activităților sau serviciilor prestate de entitatea reglementată;
g) lista persoanelor cu drept de semnătură în cont, a administratorilor, a persoanelor cu funcții
de conducere sau cu mandat de reprezentare a clientului, după caz, lista constitutorilor și a
fiduciarilor;
h) informațiile prevăzute la pct. 1 pentru persoanele care reprezintă clientul în relație cu
entitatea și puterile acestora de angajare a entității;
i) adresa completă a sediului social/sediului central sau, după caz, a sucursalei;Modificări (1)
j) structura acționariatului/asociaților;
k) telefon, fax și, după caz, e-mail, pagină de internet;

2. Întocmirea ofertei de produse și servicii

Ce reprezinta oferta de produse si servicii

Cererea si oferta reprezinta un model economic din teoria economica dezvoltat de catre


economistul si matematicianul francez Antoine Augustin Cournot, publicat în anul 1838.
Alfred Marshall, un economist englez, a reusit, 30 de ani mai tarziu, sa utilizeze acest model
pentru a explica economiile competitive si a face predictii asupra pretului si a cantitatii
de bunuri de produse.
In cadrul economiei afacerilor, oferta reprezinta combinatia de bunuri si preturi inteleasa ca
declaratie de intentie a ofertantului in vederea incheierii unui contract.

Ce este oferta?

Oferta reprezinta cantitatea de bunuri sau servicii pe care un agent economic este dispus sa o
ofere spre vânzare într-o anumita perioada de timp. Oferta, ca si cererea, se refera la un pret
anume si poate fi privita ca oferta a unui bun, a unei industrii, a unei firme si ca oferta totala
de piata. In functie de nivelul cererii, cantitatea care se vinde efectiv poate sa difere de
cantitatea oferita.
Teoria cererii si a ofertei, descrie modul in care preturile variaza ca rezultat al echilibrului
dintre disponibilitatea produsului (serviciului) la un anumit pret -ofertei – si dorintele celor cu
putere de cumparare la un anumit pret – cererii.

Tipuri de oferta

Oferta se poate manifesta ca oferta:


 Individuala (Totala) – cantitatea de bunuri si servicii oferita de catre un producator
sau a unui agent economic, in functie de nivelul mediu al pretului, intr-o anumita perioada
de timp;
 

 De Piata (Globala) – toate cantitatile de bunuri si servicii oferite de catre toti


producatorii sau agentii economici specializati, destinate pietei, în toata diversitatea si
cantitatea lor, intr-o anumita perioada de timp.
Ce factori influenteaza oferta?

Factorii care influenteaza oferta sunt:


 pretul resurselor (a factorilor de productie) – intre acestea si oferta vorbim de un
raport direct proportional, si anume, oferta se mareste cand pretul resurselor cresc si se
micsoreaza, atunci cand pretul resurselor scade;
 pretul altor bunuri – factorii de productie sunt atrasi spre acele activitati de productie
unde ei sunt platiti la un pret ridicat. Daca pretul productiei X creste, este firesc ca sa se
înregistreze o atragere a factorilor de productie spre acest produs;
 tehnologia – utilizarea unei tehnologii mai performante duce la productivitatea muncii,
la cresterea eficientei utilizarii resurselor disponibile si, implicit, reducerea costului de
productie. Descresterea productivitatii muncii, duce la cresterea costurilor de productie si,
evident efectul va fi negativ asupra ofertei;
 numarul de ofertanti – cu cat numarul firmelor dintr-o anumita ramura este mai mare,
cu atat oferta este mai mare si pretul mai competitiv;
 perspectivele pietei – Daca în perspectiva se asteapta, într-o anumita ramura, la
scaderea sau chiar la oprirea productiei (de exemplu, o greva), în prezent ofertantii vor
produce mai mult pentru a contracara efectele actiunilor viitoare. Daca ofertantii se
asteapta la o crestere a pretului în viitor, atunci în prezent vor reduce productia pentru a o
creste în viitor;
 costul productiei – daca costul productiei scade, oferta pentru bunurile respective va
creste si invers, cresterea costului va aduce la scaderea ofertei. Specialistii considera ca
evolutia costului reprezinta unul din factorii principali care actioneaza asupra ofertei;
 taxele si subsidiile – firmele platesc taxe asupra profitului obtinut. Daca taxele pe
profit se majoreaza, atunci apare tendinta de reducere a ofertei. Invers, daca se
înregistreaza o reducere a taxelor pe profit, se va înregistra o crestere a ofertei. Statul
poate interveni sa sustina unele firme sau o industrie sau alta. Acest lucru se poate realiza
cu alocatii de la bugetul statului, respectiv cu subsidii. În aceasta situatie, oferta va creste;
 evenimente naturale si social-politice – reprezinta un factor important care, în multe
ramuri, influenteaza marimea ofertei. De asemenea, anumite evenimente naturale
întâmplatoare actioneaza, de regula, în directia reducerii ofertei. Conditiile social-politice
îsi pun si ele amprenta asupra întregii activitati economice. Daca acestea sunt favorabile
(stabilitate politica, cadru juridic adecvat etc….) atunci oferta va creste, Daca nu, oferta va
înregistra o reducere.
Oferta se poate modifica în timp, în functie de factori precum pretul de vânzare, costul
productiei, nivelul taxelor si impozitelor, numarul de producatori si pretul altor bunuri,
moment în care oferta devine elastica.
Ce inseamna elasticitatea ofertei?

Oferta se poate numi elastica, atunci când modificarea procentuala a ofertei o depaseste pe
cea a pretului. De exemplu, daca pretul creste cu 10%, oferta sporeste cu mai mult de 10%.
Elasticitatea ofertei se masoara cu ajutorul coeficientului elasticitatii care exprima gradul sau
masura procentuala cu care se modifica oferta sub influenta unui anumit factor.

Ce contine oferta?

Informatiile obligatorii pe care trebuie sa le contina oferta sunt:

 Date furnizor

 Date cumparator

 Numarul ofertei

 Data la care a fost facuta oferta

 Nume produs sau serviciu

 Unitatea de masura

 Cantitatea

 Pretul fara TVA

 Valoarea

 Valoarea TVA

 Totalul

 Totalul general (suma cu TVA inclus)

 Valabilitatea ofertei
Cum se întocmeste o oferta?
Daca doriti sa va impresionati clientii sau potentialii clienti si sa va cresteti substantial sansele
ca oferta sa fie acceptata si sa se transforme intr-o viitoare colaborare, va recomandam sa va
diferentiati de ceilalti concurenti si sa folositi la realizarea acesteia un program de
ofertare si facturare online precum Facturis Online.
Tot ce trebuie sa faceti este sa treceti numele clientului caruia doriti sa îi faceti oferta,
împreuna cu datele acestuia, sa verificati data (în programul de ofertare este setata implicit
data curenta, dar aceasta poate fi schimbata) si sa alegeti moneda în care se va emite oferta.
Apoi, introduceti sau selectati numele produselor care doriti sa faca parte din aceasta oferta si
introduceti pretul fara TVA, care face obiectul ofertei.
Foarte important de stiut este ca puteti personaliza aceasta oferta cu logo-ul dumneavoastra
sau al clientului si ca puteti adauga câmpuri suplimentare din cadrul meniului Configurare,
astfel incat oferta prezentata de dvs. sa atraga atentia destinatarului acesteia si sa ii capteze
interesul in vederea unei viitoare colaborari.

Oferta poate fi printata sau salvata PDF.

3. Întocmirea documentelor aferente aferente vânzării produselor și serviciilor

Dispozitia de livrare se utilizeaza la eliberarea din magazie a:

 produselor
 marfurilor sau
 a altor valori materiale destinate vanzarii,
 a bunurilor cedate cu titlu gratuit sau acordate pentru stimularea vanzarii .
Avizul de insotire a marfii se utilizeaza in principal pentru insotirea marfii pe timpul
transportului.

Dispozitia de livrare este un document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii
care la randul sau este un document de baza pentru intocmirea facturii :

Dispozitie de livrare -> Aviz de insotire a marfii -> Factura.

In ce priveste avizul , pe langa utilitatea de insotire a marfii pe timpul transportului, mai


serveste si ca :

 dispozitie de transfer a valorilor materiale de la o gestiune la alta dispersate teritorial;


 document de descarcare din gestiune a bunurilor cedate cu titlu gratuit.
Avizul de însotire a marfii se întocmeste de catre entitile care nu au posibilitatea întocmirii
facturii în momentul livrarii produselor, marfurilor sau altor valori materiale, precum si in alte
situatii stabilite prin procedurile proprii ale entitii.
Atat avizul cat si dispozitia de livrare sunt documente pe baza carora se poate efectua
descarcarea de gestiune.