Sunteți pe pagina 1din 7

INTRODUCERE ÎN ARHITECTURĂ

LUCRARE – ATRIBUTELE VITRUVIENE


1. Firmitas

- Ca exemplu pentru “firmitas” am ales China Resources Headquarters, din Shenzhen,


Guangdong, China, constuită în anul 2018 de către KFP (Kohn Pedersen Fox Associates
P.C.);
- Elementul vitruvian “firmitas” este vizibil prin structura inovativă şi precizia geometrică
realizată de KPF prin îmbinrea metalului reprezentat de coloane prefabricate şi a
geamurilor de sticlă pentru a realiza acest proiect;
- Construcţia este simetrică, fiind un joc al coloanelor pe verticală ce semnifică şi
ascensiune firmei;
- De asemenea, această construcţie include şi elementul de “utilitas practic” fiind gândită
pentru o clădire de birouri şi acest fapt ajută la buna desfăşurare a funcţiilor şi activităţilor
necesare;
- Combinaţia dintre elementul “firmitas” ce predomină şi “utilitas practic” ce îl
completează fac ca această construcţie să fie un exemplu bun pentru acest atribut
vitruvian. Se poate observa cu usurinţă structura clădirii ce în combinaţie cu sticla creează
o imagine interesantă, atât structural cât şi vizual.
2.Utilitas practic

- Pentru exemplul de la “utilitas practic” am ales Bouzarjomehr Office and Showroom, din
Mashhad, Iran ce a fost realizată în anul 2017 de către WHY Architects Group;
- O clădire ce era în pragu demolării a fost schimbată total creându-se o micro-plaza ce se
foloseşte de tot spaţiul aflat la îndemână. Pe acoperişul clădirii a fost amenajată o cameră
de oaspeţi prin care accesul se poate face şi prin scara ce face legătura dintre trotuar şi
acoperiş.
- Spaţiul interior este clar definit precum şi activitatea ce se desfăşoară în fiecare încăpere
şi ajută la utilizarea cât mai practică a spaţiului;
- Această construcţie mai este bazată şi pe atributul vitruvian “utilitas simbolic” fiind
ralizată din elemente tradiţionale zonei cum ar fi cărămida roşie sau plăci de metal.
- S-a dorit resprectarea designului din zona Mashhad de aceea au ales materiale ce sunt
folosite în construiea caselor din această zonă.
- Aşadar, combinaţia dintre cele două atribute vitruviene, utilitas practic şi utilitas simbolic
au creat o clădire de inspiraţie nouă în care se desfăşoară activităţi moderne dar care şi
respectă tradiţia zonei referitor la materiale.
3. Utilitas psihologic
-
Pentru

exemplul de la “utilitas psihologic” am ales Scheldehof Residential Care Centre, din


Flesinga, The Netherlands, realizat de Atelier PRO architects, construit în anul 2017
- O fostă fabrică a fost transformată într-un azil de bătrâni la care doar structura metalică a
mai fost păstrată. Atributul de utilitas psihologic este scos în evidentă prin modul de
amenajare al încăperilor şi al spaţiului pentru buna dispoziţie a persoanelor vârsnice.
Construcţia a fost realizată cu scopul de a crea o atmosferă primitoare cât mai apropiată
de cea a unui cămin.
- Pentru o bună funcţionare a azilului de bătrâni se apelează şi la utilitas practic ce ajută
foarte mult lucrătorii, prin aşezarea eficientă a aparaturii pentru îngrijirea acestora dar şi
prin modul în care sunt aşezate şi amenajate încăperile;
- În concluzie, Scheldehof Residential Care Centre este realizat pe atributele vitruviene
utilitas psihologic şi utilitas practic, acesta fiind necesare pentru o bună functionare dar şi
o stare de bine atât din partea celor ce beneficiază (vârsnicii), cât şi celor ce lucrează în
cadrul ei.
4. Utilitas simbolic

- Pentru atributul de “utilitas simbolic” am ales Dujiangfu Architecture Art Museum,


din Dujiangyan City, Chengdu, Sichuan Province, China; finalizată în anul 2018 şi proiectată
de către Ruifeng Architectural Design
- Acest muzeu este o combinaţe între stilul modern şi amintirea tradiţiilor. Utilitas
simbolic este vizibil chiar din forma acestui muzeu, primul indice fiind acoperişul care are la
baza simplitatea.
- Construcţia vrea să impresioneze prin simplitatea cu care a fost realizată nedorind să
complice întelesul său. De asemenea, mai este prezent un simbol, la coama acoperişului,
ilustrând o idee din antichitate prin care a fost realizat Pantheonul cu spaţiul liber din mijlocul
său pentru a te ruga la zei, aici având rolul dde a reprezenta lumea vastă a lui Dumnezeu.
- Pentru a realiza efecte cât mai plăcute s-a apelat şi la utilitas psihologic, cu scopul de
a combina spaţiul construit cu cel natural din jurul său, pentru a fi un repaus de la viaţa de zi
cu zi şi o ieşire din agitaţie într-o oază de linişte
- Aşadar, aici avem un exemplu de utilitas simbolic ce combină modernul cu tradiţia,
iar prin atributul de utilitas psihologic avem combinaţia dintre antropic şi natural.
5.

Venustas

- Pentru “venustas” am ales ca exemplu White Cube Matrix: Paju Kindergarten, din
Paju, Gyeonggi, South Korea, realizată în 2014 de către UnSangDong Architects.
- Constucţia este o sumă de cuburi şi dreptunghiuri suprapuse şi îmbinate a căror faţade
sunt pline de ferestre pătrate de diferite mărimi. Acest atribut este reprezentat de jocul
formelor precum imaginaţia şi desenele copiilor dar şi prin abstractizarea înţelesului clădirii
în sine.
- În completarea atributului “venustas” vine atributul “utilitas psihologic”, fapt realizat
prin încercarea de a-i încuraja pe copii ce vin la această grădiniţă să îşi folosească imagiaţia şi
creativitatea, sporită atât prin forma care o are acest “matrix” cât şi prin alternanţa de zi/
noapte în interiorul clădirii.
- Aşadar, aceaastă construcţie cu o formă distincă atrage privirea tuturor, fiind încadatră
la “venustas”, dar îşi păstrează şi rolul iniţial pentru care a fost construită, de gradiniţă,
ajutând la dezvoltarea copiilor prin atributul de “utilitas psihologic”.