Sunteți pe pagina 1din 2

ACTIVITATE 3.1.1.

DEZBATERE ONLINE

prof. Palade Loredana

 Rolul disciplinei Consiliere şi dezvoltare personală în formarea viitorului adult:


Disciplina Consiliere şi dezvoltare personală (CDP) contribuie semnificativ la
starea de bine şi la consolidarea încrederii în sine a elevilor, ca persoane unice şi valoroase
care îşi cunosc potenţialul individual, interacţionează armonios cu ceilalţi, învaţă cu eficacitate
şi iau decizii şcolare, personale, de carieră şi stil de viaţă sănătos.

 Viziunea disciplinei Consiliere şi dezvoltare personală:


În cadrul acestei discipline, elevii şi profesorii care susţin activităţile dedicate
sunt în puternică legătură cu ei înşişi şi cu ceea ce se întâmplă în jur. Învăţarea autentică
conectează trecutul, prezentul şi viitorul, propriile experienţe, trăiri, emoţii, comportamente şi
atitudini din viaţa de zi cu zi, din familie, de la şcoală sau din comunitate. Aspiraţia pentru
devenirea unei personae responsabile, pozitive, sănătoase şi echilibrate se realizează printr-un
angajament pe care elevii sunt invitaţi să şi-l asume.
O disciplină altfel, pentru că experienţele sunt trăite în mod direct,
experimentate deschis, analizate şi reflectate cu onestitate. Răspunsurile la provocările din
cadrul lecţiilor ajută elevii să exerseze din perspective creative cine sunt, ce traseu de învăţare
şi evoluţie în carieră aleg, cum fac schimbări, câtă flexibilitate manifestă, cum să înveţe mai
bine, mai repede şi mai eficient, cum să fie sănătoşi şi fericiţi.
Disciplina este specializată în incursiunea în propria lume, a creşterii personale,
prin faptul că oferă posibilităţi inedite pentru descoperirea talentelor, calităţilor, abilităţilor,
atitudinilor, intereselor cât şi pentru împlinirea visurilor. Este cadrul care activează pregătirea
pentru viaţă prin dezvoltarea de comportamente şi atitudini autonome şi nu prin achiziţionarea
de cunoştinţe. Este un câştig atât pentru elevi cât şi pentru profesori, deoarece ajută înţelegerea
de sine şi a celor din jur.

 Misiunea disciplinei Consiliere şi dezvoltare personală:


- este de a forma competenţele cheie din profilul de formare al absolventului de gimnaziu, şi
anume:
 competența de a învăța să înveți, prin aprecierea calităţilor personale în vederea
autocunoaşterii și alegerii carierei;
 spiritul de inițiativă și antreprenoriatul;
 competențele sociale şi civice, prin manifestarea disponibilităţii pentru participare civică şi
pentru valorizarea diversităţii.

- abordează profilul de formare al elevului prin prisma a 5 dimensiuni ale dezvoltării


personalităţii acestuia:

1. competențe de autocunoaștere,

2. competențe socio – emoționale,

3. competențe de management al învățării,

4. competențe de management al carierei,

5.competențe pentru adoptarea unui stil de viață sănătos.

In activitățile la clasă dedicate construirii profilului de formare și dezvoltării


competențelor elevilor, se vor avea în vedere utilizarea unor contexte de învățare tradiționale,
dar și noi, moderne, utilizând TIC în învățare și implicând contextele de exersare a
competenței digitale

Astfel, sunt recomandate :

- colaborarea, comunicarea deschisă, interacțiunea, jocul;

- exprimarea identității elevului, sub toate aspectele sale: personale, culturale, sociale,
celebrând diversitatea umană;

- formarea deprinderii de a reflecta, a trece prin filtrul interior şi a integra autentic în


sistemul personal informații privind natura umană, dezvoltarea și construirea ființei, la
intersecția mediilor fizic, psihic, social - cultural si tehnologic;

- documentarea utilizând mijloacele TIC, utilizarea resurselor electronice disponibile


(CD-uri educaționale, resurse online pentru identificarea, analiza și argumentarea unor
situații de viață cu rol de facilitare a reflecției personale).

S-ar putea să vă placă și